Id Pengguna :      Kata Laluan :      
Modul SPPJ


Statistik


2 Pengguna Di Talian
*Data berakhir 30/10/2017 berdasarkan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)
Sekolah
Ren 906 Buah
Men 276 Buah
Jum 1182 Buah

Murid
L P
Ren 168,246 158,462
Men 129,232 132,851
Jum 297,478 291,313

Guru
L P
Ren 8,023 20,191
Men 6,254 15,568
Jum 14,277 35,759

Bukan Guru
L P
Ren 1,018 2,903
Men 1,169 2,365
Jum 2,187 5,268

DASHBOARD JPN

Takwim Hari Ini


Tiada aktiviti dirancang hari ini