emis_15102017
A01-01
0
A01-02
0
A01-03
0
A01-05
0
A01-06
0
S01-01
0
S01-02
0
S01-06
0
S01-07
0
S02-01
0
S02-03
0
S02-06
0
S02-07
0
S02-08
0
S02-12
0
S02-13
0
S03-01
0
S03-02
0
S03-03
0
S03-05
0
S03-08
0
S04-01
0
S04-02
0
S04-03
0
S04-04
0
S05-01
0
S05-02
0
S05-03
569
S05-04
0
S05-05
0
S05-06
0
S06-01
0
S07-01
0
S07-03
0
S07-04
0
S07-05
0
S07-06
0
S07-07
0
S07-08
0
S07-09
17
S08-01
0
S08-02
438
S08-04
3896
S08-06
0
S08-07
2
S08-08
241
S08-09
0
S09-01
0
S09-02
0
S09-04
0
S09-05
0
S09-06
3
S09-07
0
S10-02
36
S11-01
0
S11-02
0

Disahkan Betul
1 - JEA0018 - A01-05 - Asrama jenis:- Asrama Sekolah Harian. Sila semak bilangan bilik asrama. Bilangan bilik asrama :
2 - JEE5027 - A01-05 - Asrama jenis:- Asrama Sekolah Harian. Sila semak bilangan bilik asrama. Bilangan bilik asrama :
3 - JFT0002 - A01-05 - Asrama jenis:- Asrama Sekolah Harian. Sila semak bilangan bilik asrama. Bilangan bilik asrama :
4 - JHA0002 - A01-05 - Asrama jenis:- Asrama Sekolah Harian. Sila semak bilangan bilik asrama. Bilangan bilik asrama :
5 - JEA1101 - S02-07 - Sekolah tidak menyatakan jenis capaian internet yang ada
6 - JEE5031 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
7 - JBC5017 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-09-2017)
8 - JBA9018 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-10-2017)
9 - JBC1021 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
10 - JEA5039 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
11 - JBA1094 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
12 - JBA1093 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
13 - JBC5012 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
14 - JBC5013 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-09-2017)
15 - JBB0025 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
16 - JBB5031 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
17 - JBB5033 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
18 - JCT5001 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
19 - JBA3052 - S03-03 - Alamat tidak tepat/ berulang/ tidak berisi.(Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
20 - JEA7036 - S03-03 - Alamat tidak tepat/ berulang/ tidak berisi.(Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
21 - JBA3054 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 5 -Sekolah dan Rumah Guru/Staf dengan No Lot:LPP 1/2001] tapi keluasan [5] (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
22 - JBC6024 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 1 -Sekolah Sahaja dengan No Lot:337] tapi keluasan [3.37] (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
23 - JBD3018 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 1 -Sekolah Sahaja dengan No Lot:TIADA] tapi keluasan [1.5] (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
24 - JBD0058 - S04-03 - Hak Milik Tanah: Ketua Pengarah Tanah & Galian (KPTG) / Kem Pel Malaysia(KPM); Jenis Bantuan Sekolah: Sekolah Bantuan Kerajaan (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-03-2017)
25 - JBA4029 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 744. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
26 - JBA2052 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 742.94. Nama Blok =BANGUNAN A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/09/2017)
27 - JBA5031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 742.71. Nama Blok =DAPUR MASAK. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/11/2016)
28 - JEE1005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 737.05. Nama Blok =Dewan. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 11/09/2017)
29 - JEA1091 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 736. Nama Blok =AKADEMIK (I). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
30 - JEA1091 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 724.5. Nama Blok =DEWAN MAKAN (M). Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
31 - JBA4024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
32 - JBD2048 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 11/10/2017)
33 - JBA4024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
34 - JBA9028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =PRA SEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/07/2017)
35 - JEB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =BLOK K(KANTIN). Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/05/2017)
36 - JBA3008 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =D (KANTIN). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2017)
37 - JBA7042 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
38 - JBA0024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =Pendidikan Khas. Kegunaan = Pendidikan Khas (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
39 - JBC0009 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =Blok B1. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
40 - JBA0040 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =Blok A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/08/2017)
41 - JEE1005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 719.76. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 11/09/2017)
42 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 700.92. Nama Blok =CEMERLANG 2. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/07/2017)
43 - JBA3068 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 700. Nama Blok =BLOK I-SANGGAR ILMU. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/08/2017)
44 - JBA0037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 700. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/08/2017)
45 - JBA0008 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 700. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/03/2015)
46 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 700. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 05/09/2017)
47 - JEE2044 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 693.9. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/07/2017)
48 - JBA4024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 690. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
49 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 690. Nama Blok =BLOK F. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 05/09/2017)
50 - JEA1068 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 686.72. Nama Blok =BENGKEL KH. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/07/2017)
51 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 666. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/06/2017)
52 - JBA5003 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 663.12. Nama Blok =PEJABAT AM. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2016)
53 - JBD7070 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 657. Nama Blok =B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/01/2017)
54 - JBA1016 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 656.19. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/08/2017)
55 - JEB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 653.4. Nama Blok =BLOK M (PK KOKO). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/05/2017)
56 - JBA7025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 650. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 03/05/2017)
57 - JBD7069 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 648. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/09/2017)
58 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 646. Nama Blok =B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
59 - JBC7012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 645. Nama Blok =BILIK SAINS. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/09/2017)
60 - JBC7012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 645. Nama Blok =BILIK RBT. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/09/2017)
61 - JBC7012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 645. Nama Blok =BILIK DARJAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/09/2017)
62 - JBA6032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 640. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/09/2017)
63 - JBC6017 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 640. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/08/2017)
64 - JBA4016 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 640. Nama Blok =PRA-SEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/03/2017)
65 - JBA4016 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 640. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/03/2017)
66 - JBC2019 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 640. Nama Blok =A. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
67 - JBA4011 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 640. Nama Blok =BANGUNAN PRA. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 31/01/2016)
68 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 637. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/06/2017)
69 - JEA7035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 633. Nama Blok =kantin. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/09/2017)
70 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 630.75. Nama Blok =D. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
71 - JBC5030 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 625. Nama Blok =C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/09/2017)
72 - JBA1102 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 625. Nama Blok =PONDOK BACAAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 27/09/2017)
73 - JBC0022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 625. Nama Blok =PEJABAT GURU BESAR. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/08/2017)
74 - JBA2014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 625. Nama Blok =PONDOK BACAAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/01/2017)
75 - JEA0015 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 625. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/08/2017)
76 - JBC0014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 625. Nama Blok =D. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/09/2017)
77 - JBA1102 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 625. Nama Blok =PONDOK WAKAF. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 27/09/2017)
78 - JEE6017 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 623.75. Nama Blok =BERLIAN. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/10/2015)
79 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 621.72. Nama Blok =ARIF. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/07/2017)
80 - JBA5040 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 615.25. Nama Blok =JKR/M 29/81 (CEMERLANG). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 27/09/2017)
81 - JBD7069 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 608. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/09/2017)
82 - JBA1026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =Surau. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/09/2017)
83 - JBC0020 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =E1. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
84 - JBA0092 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/08/2017)
85 - JBA0087 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BANGUNAN PRA SEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/01/2017)
86 - JBA0087 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/08/2017)
87 - JBD2039 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 27/09/2017)
88 - JBA2038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =ASTAKA. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/09/2017)
89 - JBD2038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
90 - JBC2022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK C BILIK DARJAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 11/10/2017)
91 - JBA0009 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK F. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/08/2017)
92 - JBA0037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/08/2017)
93 - JBA0035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =STOR SUKAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
94 - JBA7022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK BUDIMAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/04/2017)
95 - JEA8013 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =B. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/08/2017)
96 - JEA8013 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =G. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/08/2017)
97 - JEA0011 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =DAHLIA. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 05/10/2017)
98 - JBC7018 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =Blok A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/09/2017)
99 - JBD8006 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/01/2017)
100 - JFT4001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =ASRAMA PUTERA (2). Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
101 - JRA5036 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BILIK AIR TAMBAHAN. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 08/10/2017)
102 - JEA8013 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =F. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/08/2017)
103 - JEB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK N(KOPERASI). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
104 - JEE0019 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/08/2017)
105 - JBA7021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK H. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
106 - JBA7012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
107 - JBA1027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Makmal Sains (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
108 - JBA1027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =PRA SEKOLAH 2. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/09/2017)
109 - JBD1007 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/09/2017)
110 - JBA7009 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =PRASEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
111 - JBA6014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =PRASEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 01/02/2016)
112 - JBA5035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/09/2017)
113 - JBA4014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/08/2017)
114 - JBA3018 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =C. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/08/2017)
115 - JEB7034 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 594. Nama Blok =F. KBSM. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
116 - JBC5051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 589. Nama Blok =D. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 05/12/2016)
117 - JEA5032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 576. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/09/2017)
118 - JBC3014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 576. Nama Blok =D. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/08/2017)
119 - JEE2045 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 576. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/09/2017)
120 - JBA0095 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 573.6. Nama Blok =JKR.BP (P) 2838. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 02/02/2016)
121 - JBC0029 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 571.7. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/08/2017)
122 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 565.5. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
123 - JBA0096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 560. Nama Blok =F. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
124 - JBA0022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 560. Nama Blok =BLOK E -1. Kegunaan = Pendidikan Khas (Tarikh Akhir Kemaskini - 24/01/2017)
125 - JBB7045 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 552. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
126 - JHA1002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 538.05. Nama Blok =BLOK BENGKEL. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/09/2017)
127 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 534.6. Nama Blok =DEDIKASI. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/07/2017)
128 - JEE4036 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 528. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
129 - JBA0095 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 525.8. Nama Blok =JKRBP 1885. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/04/2016)
130 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 521. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/06/2017)
131 - JEA1091 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 520.82. Nama Blok =SENI MUZIK (F). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
132 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 520. Nama Blok =D. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/01/2017)
133 - JBA6032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 520. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Pra Sekolah (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/09/2017)
134 - JBA0096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 510. Nama Blok =H. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
135 - JBA1038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 510. Nama Blok =GALERI SEJARAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/09/2017)
136 - JEA3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 506. Nama Blok =BENGKEL MPV. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/08/2017)
137 - JBA3008 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 504. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2017)
138 - JEB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 504. Nama Blok =BLOK F. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/05/2017)
139 - JEB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 504. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/05/2017)
140 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 503. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/06/2017)
141 - JBA1135 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =BANGUNAN PRA SEKOLAH. Kegunaan = Pra Sekolah (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/08/2017)
142 - JBC0010 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/10/2017)
143 - JBC8012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/09/2017)
144 - JBC8012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =BLOK D (PRA SEK). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/09/2017)
145 - JBD7070 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =F. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/01/2017)
146 - JBA6007 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =BLOK PRA SEKOLAH. Kegunaan = Pra Sekolah (Tarikh Akhir Kemaskini - 08/10/2017)
147 - JBC4002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =D-BILIK KOMPUTER. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
148 - JFT4001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =ASRAMA PUTERA (1). Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
149 - JBA2047 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =DEEG HALAQ. Kegunaan = Pra Sekolah (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/04/2017)
150 - JBA0043 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/08/2017)
151 - JBC0022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =BILIK STOR 1. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/08/2017)
152 - JBA1127 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 494.7. Nama Blok =BLOK PENTADBIRAN. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 27/09/2017)
153 - JBD9004 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 432. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 05/01/2014)
154 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 422.91. Nama Blok =BLOK A - JKR 1079. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
155 - JBD9002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 420. Nama Blok =Blok B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 07/09/2015)
156 - JEB0018 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 420. Nama Blok =L - Bilik Salin Pakaian. Kegunaan = Gimnasium (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
157 - JEA1101 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 406.9. Nama Blok =PENCAWANG TNB. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/07/2017)
158 - JEA1048 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400.4. Nama Blok =Bilik Operasi PIBG. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/09/2017)
159 - JEB5021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =Stor sukan. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/02/2017)
160 - JBA4031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
161 - JCB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =GIMNASIUM. Kegunaan = Gimnasium (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/09/2017)
162 - JBA9002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =JKR2012. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 08/10/2017)
163 - JEA2032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 01/03/2017)
164 - JBA3070 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
165 - JBB5035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/08/2017)
166 - JBA0021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =Surau. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 24/08/2017)
167 - JEA1101 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 399.6. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/07/2017)
168 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 399.3. Nama Blok =BANGUNAN KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/07/2017)
169 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 399.05. Nama Blok =BLOK B - JKR 1531. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
170 - JBA6039 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 384. Nama Blok =JKR 2058. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
171 - JBC2029 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 380.48. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/08/2017)
172 - JFT2001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 378. Nama Blok =HAMKA. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 27/09/2017)
173 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 374.4. Nama Blok =EFFICIENT. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/07/2017)
174 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 373.12. Nama Blok =ASTAKA (PADANG). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/09/2017)
175 - JBA1131 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 372. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
176 - JBD7069 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 368. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/09/2017)
177 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 364. Nama Blok =A. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/01/2017)
178 - JEA0018 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 361. Nama Blok =KOPERASI. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/08/2017)
179 - JBA2027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 360. Nama Blok =RUMAH PAM AIR. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 10/01/2017)
180 - JEA1091 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 352.8. Nama Blok =AKADEMIK (G). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
181 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 350.76. Nama Blok =BLOK C - PSS SEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
182 - JBA1135 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 350. Nama Blok =ASTAKA. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/08/2017)
183 - JBA1113 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 339.66. Nama Blok =Perpustakaan. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
184 - JEB2038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 322.9. Nama Blok =BLOK K. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/10/2016)
185 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 320. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/01/2017)
186 - JEA1091 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 314.88. Nama Blok =ORKESTRA (E). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
187 - JEA1101 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 314. Nama Blok =RUMAH SAMPAH. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
188 - JBA5003 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 307.13. Nama Blok =BILIK SAINS. Kegunaan = Makmal Sains (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2016)
189 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 305.5. Nama Blok =SPT. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
190 - JBA5040 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300.68. Nama Blok =JKR598 (KANTIN). Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 27/09/2017)
191 - JBA7025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 03/05/2017)
192 - JEA0013 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 02/02/2016)
193 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK MPV. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
194 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PUTERA 1. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
195 - JBA3002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PRASEKOLAH. Kegunaan = Pra Sekolah (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
196 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PUTERA 2. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
197 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
198 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK G. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
199 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
200 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK H. Kegunaan = Makmal Sains (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
201 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
202 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
203 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK F. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
204 - JBD2038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
205 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
206 - JBA0084 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 280. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/08/2017)
207 - JBA9012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 280. Nama Blok =PRA SEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/06/2017)
208 - JBA0022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 270. Nama Blok =BLOK E-2. Kegunaan = Pendidikan Khas (Tarikh Akhir Kemaskini - 24/01/2017)
209 - JBD0050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 269.08. Nama Blok =A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/04/2016)
210 - JEA1048 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 268.96. Nama Blok =Anjung Kokurikulum. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/09/2017)
211 - JEA1091 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 264. Nama Blok =KANTIN (N). Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
212 - JBD3014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 255. Nama Blok =DEWAN SERBAGUNA. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/06/2014)
213 - JBA6001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 09/01/2014)
214 - JBD3014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =PONDOK BACAAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/11/2015)
215 - JBA6012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/01/2017)
216 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =AS-SHAFIE. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/08/2017)
217 - JBA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/07/2017)
218 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 247.06. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
219 - JBA9030 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/09/2017)
220 - JBA5037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =BLOK H. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/09/2017)
221 - JBB0028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =BILIK SUKAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 31/01/2017)
222 - JBA2054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =STOR SAMPAH. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/10/2017)
223 - JRA4001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 494. Nama Blok =MAKMAL A. Kegunaan = Makmal Sains (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
224 - JRA4001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 488. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
225 - JEA1055 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 484.29. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 08/10/2017)
226 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/01/2017)
227 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/01/2017)
228 - JEA1006 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =ASTAKA. Kegunaan = Gimnasium (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
229 - JBC0009 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =Blok E1. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/06/2010)
230 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 472.5. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
231 - JBA5003 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 471.75. Nama Blok =SURAU E. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2016)
232 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 463. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/06/2017)
233 - JBC6014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 461.29. Nama Blok =BLOK F. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 27/09/2017)
234 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 453.2. Nama Blok =TEKUN. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/07/2017)
235 - JEA1091 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 452. Nama Blok =SENI VISUAL (B). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
236 - JBD8007 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 450. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 05/04/2017)
237 - JBD9005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 450. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 05/10/2017)
238 - JBA5052 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 450. Nama Blok =TANJUNG. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/09/2017)
239 - JBD2047 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 450. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/09/2017)
240 - JBA2027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 450. Nama Blok =BANGUNAN TNB. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/08/2017)
241 - JBA0096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 448. Nama Blok =B. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
242 - JBA0096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 440. Nama Blok =G. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
243 - JBA3051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =RAWATAN DAN STOR. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/01/2017)
244 - JBA6017 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/08/2017)
245 - JBA4013 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
246 - JBA6029 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/08/2017)
247 - JBA5074 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 232. Nama Blok =KABIN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/09/2017)
248 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 230. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/01/2017)
249 - JBA1063 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 225. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
250 - JBA6012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 220. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 06/02/2017)
251 - JBC0032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 210. Nama Blok =A. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
252 - JBC3012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 210. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/01/2017)
253 - JBC0032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 210. Nama Blok =A. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
254 - JBA0008 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 201. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 02/08/2015)
255 - JBA3051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 200. Nama Blok =BILIK GOSOK. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/01/2017)
256 - JBA0019 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 192. Nama Blok =F JKR BP. Kegunaan = Pra Sekolah (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
257 - JEA1003 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 190.05. Nama Blok =SURAU LAMA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/08/2017)
258 - JBA3026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 180. Nama Blok =G B.PENGURUSAN SUKAN. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/01/2017)
259 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 173. Nama Blok =BLOK PERTANIAN. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/06/2017)
260 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 173. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/06/2017)
261 - JBA2027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 150. Nama Blok =STOR. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 10/01/2017)
262 - JEB2038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 150. Nama Blok =BLOK H. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/10/2016)
263 - JBA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 150. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/07/2017)
264 - JBA2027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 150. Nama Blok =BLOK C (DEWAN). Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 10/01/2017)
265 - JBA1135 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 150. Nama Blok =RUMAH PAM BOMBA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/05/2017)
266 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 144. Nama Blok =I(TEMPAT SAMPAH). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/09/2017)
267 - JFT6003 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 140. Nama Blok =ASPURA. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/01/2017)
268 - JFT6003 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 140. Nama Blok =ASPURI. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/01/2017)
269 - JEA8001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 135. Nama Blok =BLOK I - DEWAN SULUH BESTARI. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 24/08/2017)
270 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 130.28. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL 2. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/09/2017)
271 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 130.28. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL 1. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/09/2017)
272 - JBA9002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 126.5. Nama Blok =JKR 1975 (KANTIN). Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 08/10/2017)
273 - JEE4036 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 121. Nama Blok =BILIK GAS. Kegunaan = Makmal Sains (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
274 - JBA5054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 120. Nama Blok =STOR SUKAN. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2017)
275 - JEA2032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 120. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 03/03/2017)
276 - JBA1128 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 119.42. Nama Blok =BLOK KABIN 2. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/09/2017)
277 - JEA4035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 112. Nama Blok =BLOK AA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/06/2017)
278 - JCT2001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 108. Nama Blok =BLOK KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/04/2017)
279 - JBA0003 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =E. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 11/10/2017)
280 - JEA5021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 27/09/2017)
281 - JBA2054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =POS PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/10/2017)
282 - JEE8001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/03/2017)
283 - JBA1086 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 95.19. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/09/2017)
284 - JBA3050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 80. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
285 - JBA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 80. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/07/2017)
286 - JEA4035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 80. Nama Blok =BLOK AB. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/08/2017)
287 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 72. Nama Blok =H(PONDOK JAGA). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/09/2017)
288 - JEA9005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 69.72. Nama Blok =PONDOK TONG SAMPAH. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/08/2017)
289 - JBD0050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64.23. Nama Blok =B. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/04/2016)
290 - JBA4005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/08/2017)
291 - JBA4024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
292 - JBA1046 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/09/2017)
293 - JEA3052 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =H( PONDOK PENGAWAL ). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 07/08/2016)
294 - JBA7010 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 60. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
295 - JBA6025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 56. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/09/2017)
296 - JBA3049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 56. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
297 - JEE2043 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 56. Nama Blok =PONDOK JAGA-BELAKANG. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/02/2017)
298 - JBC6008 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 50. Nama Blok =BLOK DW. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/08/2017)
299 - JBD2041 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 49. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 27/09/2017)
300 - JEA0018 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 48. Nama Blok =G. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/08/2017)
301 - JBA5054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 42. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2017)
302 - JHA1002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 41.01. Nama Blok =KOMPLEKS BAZAR. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/09/2017)
303 - JBA0026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 36. Nama Blok =STOR. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
304 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 36. Nama Blok =J(MINERAL1). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/09/2017)
305 - JBA1135 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 30. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/05/2017)
306 - JBC6008 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 30. Nama Blok =BLOK PT. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/08/2017)
307 - JBA0089 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 26. Nama Blok =surau. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/12/2016)
308 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 25. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
309 - JEA1076 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 20. Nama Blok =BENGKEL PERTANIAN. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 09/10/2017)
310 - JEA1076 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 20. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 09/10/2017)
311 - JBC5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 15. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 02/10/2017)
312 - JBA7025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 10. Nama Blok =BILIK PENGURUSAN DIRI. Kegunaan = Pendidikan Khas (Tarikh Akhir Kemaskini - 03/05/2017)
313 - JBA6039 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 8. Nama Blok =JKR 2059. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
314 - JBA3025 - S07-03 - Bilangan unit apartment sangat kecil : 2 buah.
315 - JEA3046 - S07-03 - Bilangan unit apartment sangat kecil : 1 buah.
316 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2457. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
317 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2464. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
318 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2460. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
319 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2455. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
320 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2451. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
321 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2462. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
322 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2459. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
323 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2468. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
324 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2449. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
325 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2463. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
326 - JEA0015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - JKR1520. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
327 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2456. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
328 - JEA0017 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1723A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2017)
329 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2461. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
330 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2448. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
331 - JEA0015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JGR2539D. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
332 - JEA0015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2539E. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
333 - JEA0015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2539G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
334 - JEA0015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2539H. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
335 - JEA0015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2540F. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
336 - JEA0015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2540H. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
337 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2469. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
338 - JEE0034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 2565H. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-03-2016)
339 - JBA0065 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKRBP2423. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-04-2016)
340 - JBA0065 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKRBP2426. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-04-2016)
341 - JBA0065 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKRBP2424. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-04-2016)
342 - JBA0065 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKRBP2429. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-04-2016)
343 - JBA0065 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKRBP2430. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-04-2016)
344 - JBA0099 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - AO-04. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
345 - JBA0099 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - AO-01. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-10-2017)
346 - JEE0034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 2565F. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-03-2016)
347 - JEE0034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 2565B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-03-2016)
348 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2447. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
349 - JEE0034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 2565C. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-03-2016)
350 - JEA0017 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1723B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2017)
351 - JEA0020 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2536G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-04-2016)
352 - JEA0020 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2536H. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-04-2016)
353 - JEA0020 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2535G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-04-2016)
354 - JEA0020 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2536F. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-04-2016)
355 - JEA0020 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2535F. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-04-2016)
356 - JEA0020 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2536E. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-04-2016)
357 - JEA0020 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2535H. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-04-2016)
358 - JEA0020 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2535E. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-04-2016)
359 - JEE0034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 2565E. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-03-2016)
360 - JEE0034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 2565D. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-03-2016)
361 - JEA0013 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1690-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-02-2016)
362 - JEA0013 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1690-B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-02-2016)
363 - JEA0013 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 2318-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-02-2016)
364 - JEE0034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 2565G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-03-2016)
365 - JEA0015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2540G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
366 - JEE1004 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 6070/BLOK C. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
367 - JBA1062 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Sub Standard.Nama Unit Rumah - JKR 5743A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
368 - JBA1062 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Sub Standard.Nama Unit Rumah - JKR 5744A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
369 - JBA1062 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Sub Standard.Nama Unit Rumah - JKR 5743B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
370 - JEE1004 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 6053/BLOK A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
371 - JBA2051 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU/4. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-02-2017)
372 - JBA2051 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU/8. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-02-2017)
373 - JBA2051 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU/6. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-02-2017)
374 - JBA2051 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU /2. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-02-2017)
375 - JBA2051 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU/1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-02-2017)
376 - JBA2051 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU/7. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-02-2017)
377 - JBA2039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKRK 1767. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-08-2017)
378 - JBA2039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKRK1966B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-08-2017)
379 - JBA2039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKRK1965A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-08-2017)
380 - JBA2031 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR1988. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
381 - JBA2021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2494. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2016)
382 - JBA2051 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU/3. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-02-2017)
383 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2441A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
384 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2453B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
385 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2450B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
386 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2454B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
387 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2444A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
388 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2443A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
389 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2451B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
390 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Staf/PG-2-2. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
391 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2445A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
392 - JBB2047 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR 1865. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
393 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2439A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
394 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Staf PG-G-2. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
395 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Staf/PG-1-2. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
396 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Guru/PF-2-2. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-03-2017)
397 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Guru/PF-2-4. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
398 - JBA2021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2488. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2016)
399 - JBB2047 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR 1868. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
400 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Staf/PG-2-1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
401 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2302-01. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
402 - JEA2042 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR A3-06 / RUMAH 6. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2016)
403 - JEA2042 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR A4-08 / RUMAH 8. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2016)
404 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2301-08. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
405 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2301-06. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
406 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2301-07. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
407 - JBA2021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2493. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2016)
408 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2302-05. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
409 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2302-06. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
410 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2302-08. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
411 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Guru/PF-2-1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-03-2017)
412 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Guru/PF-3-1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
413 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2302-07. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
414 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2301-05. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
415 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Guru/PF-1-1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
416 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Guru/PF-3-2. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
417 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2452B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
418 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - PENTADBIR/TD-4. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
419 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - PENTADBIR/TD-3. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
420 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Staf/PG-G-1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
421 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Guru/PF-G-1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
422 - JBA2021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2496. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2016)
423 - JBA2021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2490. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2016)
424 - JEA3050 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - R.WARDEN CEMERLANG. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2016)
425 - JEA3039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - RUMAH LAMA. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
426 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2092-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
427 - JEA3047 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1612B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
428 - JEA3047 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 1972B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
429 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2093-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
430 - JEA3050 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - R.WARDEN DEDIKASI. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2016)
431 - JEA3050 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - RUMAH WARDEN BESTARI. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2016)
432 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2088-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
433 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2093-B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
434 - JEA3047 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 1973B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
435 - JBA3022 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR(P) 2270 (A&B). Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
436 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2088-B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
437 - JBA3034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR001. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
438 - JBD3019 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
439 - JBA3055 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1654 - A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
440 - JBA3034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 2010B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
441 - JBA3032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 2195B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
442 - JBA3044 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1353(A). Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
443 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2087-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
444 - JBA3055 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1651 - B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
445 - JBA3032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 2195A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
446 - JBA3032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 2194B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
447 - JBA3032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 2194A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
448 - JBA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 1958B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
449 - JBA3002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 1125-1128. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
450 - JBA3044 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1355(B). Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
451 - JBA3044 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR911. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
452 - JBA3055 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1652 - A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
453 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2087-B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
454 - JBA3044 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1354(B). Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
455 - JBA3031 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - JKR 1779A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
456 - JBA3002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 1119-1124. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
457 - JBA3002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 1118. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
458 - JRA3001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - Rumah Staf 1465P(C). Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
459 - JBA3044 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1355(A). Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
460 - JBA3013 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Sub Standard.Nama Unit Rumah - NO.778. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
461 - JBA3032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR 1618B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
462 - JBA3044 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1353(B). Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
463 - JBA4025 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 876B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-05-2016)
464 - JBA4002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 852P/B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-09-2017)
465 - JBA4002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 852P/A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-09-2017)
466 - JBA4002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 851P/B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-09-2017)
467 - JRA4001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - R GPK 3. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-02-2016)
468 - JRA4001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - BLOK A3. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-04-2016)
469 - JBA4025 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 878A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-05-2016)
470 - JEA4035 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR729. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-06-2017)
471 - JEA4034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Sub Standard.Nama Unit Rumah - 7. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-04-2016)
472 - JEA4034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Sub Standard.Nama Unit Rumah - RUMAH PENGETUA. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-04-2016)
473 - JRA4001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - R GPK 1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-02-2016)
474 - JBA5028 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR 2698. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
475 - JBA5036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR966B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2016)
476 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3132 2A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-01-2017)
477 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3132 1D. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-01-2017)
478 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3132 2B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-01-2017)
479 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3132 2C. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-01-2017)
480 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3132 2D. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-01-2017)
481 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 3133 2C. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
482 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3133 1A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-01-2017)
483 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3132 1A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-01-2017)
484 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3133 2B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-01-2017)
485 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3133 1B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-01-2017)
486 - JBA5001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 3211B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2017)
487 - JBA5001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 3208A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2017)
488 - JEB5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3190-A5. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-07-2016)
489 - JEB5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3191-B1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-07-2016)
490 - JBA5001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 3209B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
491 - JBA5001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 3211A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2017)
492 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3133 1C. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-01-2017)
493 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 03-BLOKC-JKR2010 KC/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
494 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 03-BLOKA-JKR2012 KA/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
495 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 02-BLOKA-JKR2011 KA/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
496 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 05-BLOKB-JKR2010 KB/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
497 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 02-BLOKB-JKR2010 KB/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
498 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 01-BLOKA-JKR2010 KA/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
499 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 01-BLOKB-JKR2010 KB/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
500 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 02-BLOKC-JKR2010 KC/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
501 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 08-BLOKB-JKR2010 KB/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
502 - JEA6005 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 2015F. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
503 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 03-BLOKB-JKR2010 KB/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
504 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 07-BLOKA-JKR2010 KA/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
505 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 04-BLOKB-JKR2010 KB/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
506 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 08-BLOKC-JKR2010 KC/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
507 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 06-BLOKB-JKR2010 KB/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
508 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 07-BLOKB-JKR2010 KB/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
509 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 01-BLOKC-JKR2010 KC/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
510 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 05-BLOKC-JKR2010 KC/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
511 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 06-BLOKC-JKR2010 KC/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
512 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 07-BLOKC-JKR2010 KC/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
513 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 08-BLOKA-JKR2010 KA/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
514 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 06-BLOKA-JKR2010 KA/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
515 - JBA7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - RG1788. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
516 - JEE7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1875 B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
517 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1901(P) F. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
518 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1904(P) G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
519 - JEA7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1641-B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
520 - JEA7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1641-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
521 - JEA7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1640-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
522 - JEA7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1640-B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
523 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1904(P) B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
524 - JBA7048 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2043 B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-10-2017)
525 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1904(P) A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
526 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1687A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
527 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1902(P) H. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
528 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1903(P) A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
529 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1903(P) F. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
530 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1905(P) G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
531 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1903(P) G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
532 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1903(P) H. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
533 - JRA7001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1494B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
534 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1690A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
535 - JBA7015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - NO.1 RUMAH GURU. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
536 - JBA7026 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1334-B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-11-2015)
537 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1691A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
538 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1687A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
539 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1687B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
540 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1691B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
541 - JBA7048 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2043 A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-10-2017)
542 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1686B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
543 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1905(P) B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
544 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1689A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
545 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1688A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
546 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1690B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
547 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1685A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
548 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1684B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
549 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1692B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
550 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1693B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
551 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1689B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
552 - JEE7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1874 A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
553 - JEB7032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - B1763. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
554 - JRA7001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1491B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
555 - JBA7015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - NO.2 RUMAH GURU. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
556 - JRA7001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1494A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
557 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1901(P) H. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
558 - JEB7032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - A1759. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
559 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1901(P) A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
560 - JRA7001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1492B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
561 - JEE7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1882 B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
562 - JEB7032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - A1761. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
563 - JEB7032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - A1762. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
564 - JEB7032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - B1766. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
565 - JEE7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1876 A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
566 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1905(P) C. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
567 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1905(P) A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
568 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1904(P) E. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
569 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1901(P) B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
570 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1902(P) B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
571 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1902(P) A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
572 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1904(P) H. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
573 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1901(P) G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
574 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1902(P) G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
575 - JRA7001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1495A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
576 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1902(P) C. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
577 - JEA7042 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - BLOK E (1899-5). Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-06-2017)
578 - JEA7039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - BLOK D. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-10-2017)
579 - JEA7039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - BLOK E. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-10-2017)
580 - JEA7039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - BLOK A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-10-2017)
581 - JEA7039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - BLOK B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-10-2017)
582 - JEA7039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - BLOK C. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-10-2017)
583 - JBA3072 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 866 A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-01-2017)
584 - JBA8021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR-5801. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-05-2010)
585 - JBA8021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR-5804. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-04-2017)
586 - JBA8021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR-5803. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-04-2017)
587 - JBA8021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR-5749. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-04-2017)
588 - JEA8002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR5751. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-03-2017)
589 - JEA8002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR5752. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-03-2017)
590 - JBA8001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 4171. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
591 - JBA3072 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - JKR 732. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-01-2017)
592 - JBA3072 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 866B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-01-2017)
593 - JBA1027 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - JKR3201. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-05-2017)
594 - JBA9039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - RUMAH B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
595 - JEA9002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - JKR 2784. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-04-2016)
596 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Kerusi Guru. Tahun Diperolehi: 1973. Sila semak harta ini.
597 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Meja Guru. Tahun Diperolehi: 1973. Sila semak harta ini.
598 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Perakam kaset. Tahun Diperolehi: 1985. Sila semak harta ini.
599 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1988. Sila semak harta ini.
600 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: Kerusi Guru. Tahun Diperolehi: 1989. Sila semak harta ini.
601 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi: 1989. Sila semak harta ini.
602 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1990. Sila semak harta ini.
603 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Mesin Rumput. Tahun Diperolehi: 1992. Sila semak harta ini.
604 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi: 1992. Sila semak harta ini.
605 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Perakam kaset. Tahun Diperolehi: 1993. Sila semak harta ini.
606 - JBA3055 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1994. Sila semak harta ini.
607 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1994. Sila semak harta ini.
608 - JEA7035 - S08-02 - Nama Harta: Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi: 1994. Sila semak harta ini.
609 - JBA3055 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini.
610 - JBA3055 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini.
611 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini.
612 - JEA3037 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Video. Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini.
613 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini.
614 - JBA3055 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1996. Sila semak harta ini.
615 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1996. Sila semak harta ini.
616 - JBA4011 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 1997. Sila semak harta ini.
617 - JEE2043 - S08-02 - Nama Harta: Janakuasa. Tahun Diperolehi: 1997. Sila semak harta ini.
618 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fax. Tahun Diperolehi: 1998. Sila semak harta ini.
619 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1998. Sila semak harta ini.
620 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 1998. Sila semak harta ini.
621 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 1998. Sila semak harta ini.
622 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Mesin Rumput. Tahun Diperolehi: 1999. Sila semak harta ini.
623 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 1999. Sila semak harta ini.
624 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 1999. Sila semak harta ini.
625 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
626 - JEA7035 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fax. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
627 - JBA3005 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
628 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
629 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
630 - JBA8005 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
631 - JBC9009 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
632 - JBA0008 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
633 - JBA0012 - S08-02 - Nama Harta: Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
634 - JEB6012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
635 - JEB6012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
636 - JEB6012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
637 - JEB6012 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
638 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Mesin Rumput. Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
639 - JBD8006 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
640 - JBA4030 - S08-02 - Nama Harta: Janakuasa. Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
641 - JBD1013 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
642 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
643 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
644 - JBA8005 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
645 - JBD8006 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
646 - JBA0012 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
647 - JBA0012 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
648 - JBA8005 - S08-02 - Nama Harta: Kerusi Guru. Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
649 - JBA6005 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
650 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
651 - JBA0012 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fax. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
652 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Janakuasa. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
653 - JBA3053 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
654 - JBA8009 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
655 - JBA0018 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
656 - JBA6030 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
657 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
658 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
659 - JBA5051 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
660 - JBA8028 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
661 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
662 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
663 - JBA0022 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
664 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: OHP. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
665 - JBA2030 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
666 - JEA8011 - S08-02 - Nama Harta: Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
667 - JBA3005 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
668 - JBA8028 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
669 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
670 - JBA2021 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
671 - JBA7018 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
672 - JBA3038 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
673 - JBA3040 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
674 - JBA4012 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
675 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
676 - JBD8006 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
677 - JBA2030 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
678 - JBA6050 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
679 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
680 - JBA3008 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
681 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
682 - JBA6039 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
683 - JBA8005 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
684 - JBD9005 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
685 - JBD2034 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
686 - JBA2038 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
687 - JBD8007 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
688 - JBA8005 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
689 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
690 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
691 - JBA3040 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
692 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
693 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
694 - JBA4017 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
695 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
696 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
697 - JBB6017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
698 - JBC2011 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
699 - JBA2018 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
700 - JBA0065 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
701 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
702 - JBA4016 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
703 - JBA0038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
704 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
705 - JBA4015 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
706 - JBA9019 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
707 - JBA1014 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
708 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
709 - JBA3038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
710 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
711 - JBA0038 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
712 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
713 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
714 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
715 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
716 - JBA1108 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
717 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
718 - JBA7018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
719 - JBD8007 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
720 - JBA6012 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
721 - JEE2043 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
722 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
723 - JEA9006 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
724 - JBA9021 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
725 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
726 - JBD3019 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
727 - JEA8011 - S08-02 - Nama Harta: Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
728 - JEA8011 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
729 - JBC2022 - S08-02 - Nama Harta: Mesin Rumput. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
730 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
731 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
732 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
733 - JBD3019 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
734 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
735 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
736 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
737 - JBA9019 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
738 - JBD1013 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
739 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: Troli . Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
740 - JBD9005 - S08-02 - Nama Harta: Panel LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
741 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
742 - JBA0018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
743 - JBA1031 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
744 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
745 - JBA3040 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
746 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
747 - JEA8011 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fotostat. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
748 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
749 - JBD9005 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
750 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
751 - JEA8011 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fax. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
752 - JBA2021 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
753 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
754 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
755 - JBA0018 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
756 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
757 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
758 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
759 - JEA2040 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
760 - JBA1077 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
761 - JBA3006 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
762 - JBA1077 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
763 - JBA2051 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
764 - JBA3040 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
765 - JBC2018 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
766 - JBD2045 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
767 - JEA8011 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
768 - JBA0012 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
769 - JBA6013 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
770 - JBC0016 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
771 - JBD8007 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
772 - JBA1102 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
773 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
774 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
775 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
776 - JBA8005 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
777 - JBB6017 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
778 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
779 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
780 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
781 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
782 - JBA2018 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
783 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
784 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
785 - JBA8005 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
786 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
787 - JBA2018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
788 - JBA3061 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
789 - JBA6030 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
790 - JBC9011 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
791 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
792 - JBA3061 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
793 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
794 - JBB7044 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
795 - JEA7035 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
796 - JBA0038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
797 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
798 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
799 - JBA7017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
800 - JBA9019 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
801 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
802 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
803 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
804 - JBA3038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
805 - JBA1111 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
806 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
807 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
808 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
809 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
810 - JBA6024 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
811 - JBC9011 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
812 - JBC9011 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
813 - JBA2044 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
814 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
815 - JBA0003 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
816 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
817 - JEA1055 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
818 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
819 - JEA9006 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
820 - JEB3043 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
821 - JEB4044 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
822 - JEA9006 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
823 - JEE6017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
824 - JEA5036 - S08-02 - Nama Harta: Tali getah elastik. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
825 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
826 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
827 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
828 - JEB1005 - S08-02 - Nama Harta: Pemotong kaca. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
829 - JEB6012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
830 - JBA0051 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
831 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
832 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
833 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
834 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
835 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
836 - JBA2055 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
837 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
838 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
839 - JBA4030 - S08-02 - Nama Harta: Janakuasa. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
840 - JEA1062 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
841 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
842 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
843 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
844 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
845 - JBA2051 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
846 - JEA2041 - S08-02 - Nama Harta: OHP. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
847 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
848 - JBA4012 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
849 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
850 - JBD1013 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
851 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
852 - JBA6030 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
853 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
854 - JBC5046 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
855 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
856 - JBA8005 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
857 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
858 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
859 - JBA2051 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
860 - JBA4021 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
861 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
862 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
863 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
864 - JBA6030 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
865 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
866 - JBA2055 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
867 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Alat Video Kaset. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
868 - JBA8005 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
869 - JBA8028 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
870 - JBB6017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
871 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
872 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
873 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
874 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
875 - JBA2018 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
876 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
877 - JBA8005 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fotostat. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
878 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
879 - JBA9019 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
880 - JBA1111 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
881 - JBA3061 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
882 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
883 - JBA1036 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
884 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
885 - JBA3069 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
886 - JBB7044 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
887 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
888 - JBA2051 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
889 - JEE2044 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
890 - JBA4013 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
891 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
892 - JEA9006 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
893 - JEA1080 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
894 - JBA2020 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
895 - JEB1002 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
896 - JBA6009 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
897 - JBA1125 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
898 - JBA1125 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
899 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
900 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
901 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
902 - JBA5020 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
903 - JBA3005 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
904 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
905 - JBA6050 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
906 - JBA1125 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
907 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
908 - JBA0051 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fax. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
909 - JBA6040 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
910 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
911 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
912 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
913 - JBA0018 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
914 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
915 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
916 - JBA8005 - S08-02 - Nama Harta: Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
917 - JBA1036 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
918 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
919 - JBA3038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
920 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
921 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
922 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
923 - JBA1036 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
924 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
925 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
926 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
927 - JEA8013 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
928 - JBA0051 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
929 - JBA5028 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
930 - JBA5028 - S08-02 - Nama Harta: Radio. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
931 - JBA0012 - S08-02 - Nama Harta: Binder. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
932 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
933 - JEA5036 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
934 - JEA5036 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
935 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
936 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
937 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
938 - JBA1081 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
939 - JEB1007 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
940 - JBA1051 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
941 - JBA5028 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
942 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
943 - JBA6009 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
944 - JBA6043 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
945 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
946 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
947 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
948 - JBA0018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
949 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
950 - JBA0065 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
951 - JBA5051 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
952 - JBC5046 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
953 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
954 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
955 - JBA4016 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
956 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
957 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
958 - JBD2034 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
959 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
960 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
961 - JBA9021 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
962 - JBA6030 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
963 - JBA6040 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
964 - JBA2022 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
965 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: VSAT (School-net). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
966 - JBA0065 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
967 - JBA0065 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
968 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
969 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
970 - JBB6017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
971 - JBA4016 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
972 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
973 - JBA3061 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
974 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
975 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
976 - JEA1062 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
977 - JBA3063 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
978 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fax. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
979 - JBA1029 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
980 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
981 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
982 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
983 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
984 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
985 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
986 - JEE6017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
987 - JBA1029 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
988 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
989 - JBA2014 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
990 - JBB2047 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
991 - JBA5067 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
992 - JBA5067 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
993 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
994 - JEB4044 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
995 - JEA5036 - S08-02 - Nama Harta: Meja Murid. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
996 - JEA9006 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
997 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
998 - JBA0009 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
999 - JBA0009 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1000 - JEA9006 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1001 - JEA9006 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1002 - JEA9006 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1003 - JEB0017 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1004 - JBA2012 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1005 - JEB1005 - S08-02 - Nama Harta: Penyuling air. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1006 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1007 - JBA5028 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1008 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1009 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1010 - JBA4007 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1011 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1012 - JBC9011 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1013 - JBA4031 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1014 - JBC3005 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1015 - JBD3019 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1016 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1017 - JBA4003 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1018 - JBA5020 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1019 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1020 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1021 - JBA2051 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1022 - JBA3048 - S08-02 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1023 - JBA2030 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1024 - JBC9011 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1025 - JBD1013 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1026 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1027 - JBA1031 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1028 - JBA7018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1029 - JBB6017 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1030 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1031 - JBA2051 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1032 - JBC9011 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1033 - JEA1062 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1034 - JBA0065 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1035 - JBA2051 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1036 - JBD1013 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1037 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1038 - JBB6017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1039 - JBD9005 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1040 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1041 - JEB8001 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1042 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: PDA. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1043 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1044 - JBA6030 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1045 - JBB1003 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1046 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1047 - JBB1003 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1048 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1049 - JBA2021 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1050 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1051 - JBA9019 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1052 - JBA3038 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1053 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1054 - JEA1062 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1055 - JBA3038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1056 - JBA3040 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1057 - JBA3063 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1058 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1059 - JBA5020 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1060 - JBC6020 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1061 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1062 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1063 - JBC5054 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1064 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1065 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1066 - JBA8003 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1067 - JBB0027 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1068 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1069 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1070 - JBA3040 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1071 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1072 - JBA0055 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1073 - JBA2014 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1074 - JBA9021 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1075 - JEA1046 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1076 - JBA2044 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1077 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1078 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1079 - JBC6020 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1080 - JBB1006 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1081 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Radio. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1082 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1083 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1084 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1085 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1086 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1087 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1088 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1089 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1090 - JBA5067 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1091 - JBA9021 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1092 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1093 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1094 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1095 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1096 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1097 - JEB4044 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1098 - JBA9032 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1099 - JEE0020 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1100 - JBA5020 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1101 - JBA6038 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1102 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1103 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1104 - JBA1088 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1105 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1106 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1107 - JEB0017 - S08-02 - Nama Harta: Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1108 - JBA5028 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1109 - JBA2012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1110 - JBA2018 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1111 - JBA2018 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1112 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1113 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1114 - JBA6024 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1115 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) bromida. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1116 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Katrij gas. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1117 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Kertas kobalt klorida. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1118 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Pam vakum. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1119 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Pemetik api. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1120 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Stetoskop. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1121 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Tiub Visking. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1122 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Tiub kapilari . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1123 - JBC0019 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1124 - JEA5039 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1125 - JEA6008 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1126 - JEA6008 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1127 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1128 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1129 - JBA3038 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1130 - JBC6015 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1131 - JBB1006 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1132 - JBA0009 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1133 - JBA4030 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1134 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1135 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1136 - JBC5046 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1137 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1138 - JBC5046 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1139 - JBA1029 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1140 - JBA3048 - S08-02 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1141 - JBA1029 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1142 - JBA7044 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1143 - JBB1003 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1144 - JBA1029 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1145 - JBB1003 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1146 - JBA6050 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1147 - JBC6013 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1148 - JBA0018 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1149 - JBA6048 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1150 - JBD9005 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1151 - JBD9005 - S08-02 - Nama Harta: Panel LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1152 - JBA6030 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1153 - JBA1107 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1154 - JBA2021 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1155 - JBA6049 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1156 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1157 - JEB8001 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1158 - JBA2021 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1159 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1160 - JBA0039 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1161 - JBA5020 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1162 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1163 - JBA5020 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1164 - JBA0065 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1165 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1166 - JBA7017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1167 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1168 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1169 - JBA2032 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1170 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1171 - JBA9021 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1172 - JEA1046 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1173 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1174 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1175 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1176 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1177 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: CCTV. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1178 - JEA1046 - S08-02 - Nama Harta: CCTV. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1179 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1180 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1181 - JBA0009 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1182 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1183 - JBC2018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1184 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1185 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1186 - JEA1046 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1187 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1188 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1189 - JBA6001 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1190 - JBA0029 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1191 - JBA0055 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1192 - JBA6048 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1193 - JBB1005 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1194 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: OHP. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1195 - JBA7018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1196 - JBA2044 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1197 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: OHP. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1198 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1199 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1200 - JBA6048 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1201 - JEA1046 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1202 - JBA2012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1203 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1204 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1205 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1206 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1207 - JBA5028 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1208 - JBD1013 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1209 - JBA6030 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1210 - JEA1048 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1211 - JBD1013 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1212 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1213 - JBA0055 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1214 - JBA9039 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1215 - JBA9039 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1216 - JBA6024 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1217 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: OHP. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1218 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1219 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1220 - JBA7018 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1221 - JBA5067 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1222 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1223 - JEB0017 - S08-02 - Nama Harta: Radio. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1224 - JEA1051 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1225 - JEA1051 - S08-02 - Nama Harta: Radio. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1226 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Glukosa. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1227 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Iodin. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1228 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kanji. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1229 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Sukrosa. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1230 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Agar nutrien. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1231 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Blok loyang. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1232 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium nitrat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1233 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium oksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1234 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Argentum nitrat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1235 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik cair . Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1236 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1237 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1238 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1239 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Barium klorida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1240 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Bromin. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1241 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Bromin pekat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1242 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Etil asetat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1243 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) fosfat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1244 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) klorida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1245 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) oksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1246 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) sulfat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1247 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium bromida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1248 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(II). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1249 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(III). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1250 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1251 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium kromat(VI). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1252 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium pirogalat . Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1253 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium klorida kontang. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1254 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1255 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1256 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(ll) sulfat kontang. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1257 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Lateks / susu getah. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1258 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium karbonat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1259 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium nitrat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1260 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium sulfat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1261 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Mangan(IV) oksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1262 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Mangan(IV) oksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1263 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Minyak kelapa sawit. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1264 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Naftalena. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1265 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Natrium tiosulfat . Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1266 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1267 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum, serbuk. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1268 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksana. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1269 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksena. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1270 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Stanum, kerajang. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1271 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Zink oksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1272 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Zink, kerajang. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1273 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Zink, serbuk. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1274 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kertas kobalt klorida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1275 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kertas litmus biru. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1276 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kertas litmus biru. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1277 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kertas litmus biru. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1278 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Mangkuk penyejat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1279 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kelalang penyulingan, 250 ml. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1280 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kondenser Leibig. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1281 - JEA1092 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1282 - JEA1092 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1283 - JEA1002 - S08-02 - Nama Harta: Kerusi Guru. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1284 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1285 - JBA4021 - S08-02 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1286 - JBA9039 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1287 - JBA3069 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1288 - JBA4033 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1289 - JBD1007 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1290 - JBA5087 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1291 - JBC1044 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1292 - JEA7034 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1293 - JBA3061 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1294 - JBD9005 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1295 - JBA9039 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1296 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: ADSL (School-net). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1297 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1298 - JBA1036 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1299 - JBA3073 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1300 - JEB0017 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1301 - JEB0017 - S08-02 - Nama Harta: Mikrofon. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1302 - JBA5028 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1303 - JBA1088 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1304 - JEA1051 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1305 - JBD2034 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1306 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kertas kobalt klorida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1307 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kertas label. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1308 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plastisin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1309 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Agar nutrien. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1310 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: 1,1,1-Trikloroetana. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1311 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: 2,6-dichlorophenolindophenol (DCPIP). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1312 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Agar-agar. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1313 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1314 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1315 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1316 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ammonia. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1317 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium klorida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1318 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1319 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium sulfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1320 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Argentum nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1321 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid askorbik. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1322 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid etanoik glasial. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1323 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik cair . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1324 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1325 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1326 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid sitrik. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1327 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1328 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid tartarik. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1329 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Barium klorida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1330 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Besi. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1331 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Bromin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1332 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Bromin pekat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1333 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Butan-1-ol. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1334 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Eosin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1335 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Etanol. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1336 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Fehling. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1337 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Fenolftalein. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1338 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(II) sulfat, (hepta). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1339 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) fosfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1340 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) klorida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1341 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1342 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) sulfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1343 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Fruktosa. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1344 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Gel silika. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1345 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Gliserol. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1346 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Glukosa. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1347 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Hidrogen peroksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1348 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Iodin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1349 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1350 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium bromida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1351 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dihidrogen fosfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1352 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kanji. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1353 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dikromat(VI). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1354 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(III). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1355 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium iodida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1356 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium klorida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1357 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium kromat(VI). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1358 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium manganat(VII). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1359 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1360 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium pirogalat . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1361 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium tiosianat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1362 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1363 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium karbonat, serbuk. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1364 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium karbonat, serpihan. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1365 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium klorida kontang. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1366 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1367 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium sulfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1368 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kapur soda terhidrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1369 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Karbon. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1370 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Klorofom. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1371 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1372 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1373 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1374 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) sulfat . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1375 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum, kepingan. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1376 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum, serbuk. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1377 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Laktosa. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1378 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Larutan Benedict. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1379 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Larutan penunjuk bikarbonat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1380 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Lateks / susu getah. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1381 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Litium. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1382 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium karbonat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1383 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1384 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1385 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium sulfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1386 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium, pita. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1387 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium, serbuk. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1388 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Maltosa. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1389 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Mangan(IV) oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1390 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Metanol. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1391 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Metil jingga (penunjuk). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1392 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Minyak kelapa sawit. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1393 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Minyak zaitun. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1394 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Naftalena. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1395 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1396 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidrogen karbonat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1397 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1398 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hipoklorit. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1399 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium karbonat kontang. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1400 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium klorida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1401 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1402 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium sitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1403 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium sulfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1404 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium tiosulfat . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1405 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Penunjuk semesta. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1406 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Parafin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1407 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Pepsin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1408 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Pepton. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1409 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Pewarna aseto-karmin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1410 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) bromida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1411 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) iodida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1412 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1413 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1414 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1415 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1416 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum, serbuk. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1417 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Propan-1-ol. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1418 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Reagen Millon. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1419 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Reagen Nessler. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1420 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksana. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1421 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksena. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1422 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Stanum, kerajang. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1423 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Stanum, kerajang. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1424 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Sudan(III). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1425 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Sukrosa. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1426 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink karbonat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1427 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1428 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1429 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink, butiran. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1430 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink, kerajang. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1431 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink, kerajang. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1432 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink, serbuk. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1433 - JBA0038 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1434 - JEA6005 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1435 - JEA6005 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1436 - JEA6005 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1437 - JBB1003 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1438 - JEA2045 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1439 - JBA7046 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1440 - JBA7046 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1441 - JEA1096 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1442 - JBA0050 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1443 - JBA3026 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1444 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1445 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1446 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1447 - JBA9039 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1448 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1449 - JBB5035 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1450 - JBA5085 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1451 - JKE1001 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1452 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1453 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1454 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1455 - JBA1088 - S08-02 - Nama Harta: Perakam Waktu. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1456 - JBA1029 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1457 - JBA1029 - S08-02 - Nama Harta: Kerusi Guru. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1458 - JEB1005 - S08-02 - Nama Harta: Pemadam api. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1459 - JEA2046 - S08-02 - Nama Harta: Bantal (Asrama). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1460 - JBA5028 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1461 - JBA5028 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1462 - JBA7046 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1463 - JBA7046 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1464 - JBC2018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1465 - JBA3048 - S08-02 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1466 - JBA1029 - S08-02 - Nama Harta: VCR. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1467 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1468 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1469 - JBA1123 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1470 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Neraca elektronik. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1471 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Neraca elektronik. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1472 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Peti sejuk. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1473 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Penjana isyarat audio. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1474 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Penjana Van de Graaff . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1475 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Etanol. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1476 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Fenolftalein. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1477 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(II) sulfat, (hepta). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1478 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Formalin (formaldehid/meth). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1479 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Hidrogen peroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1480 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Iodin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1481 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dihidrogen fosfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1482 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dikromat(VI). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1483 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium iodida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1484 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium klorida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1485 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1486 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1487 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(ll) sulfat kontang. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1488 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1489 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Larutan penunjuk bikarbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1490 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1491 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Metil jingga (penunjuk). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1492 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidrogen karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1493 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1494 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Natrium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1495 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Natrium sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1496 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) bromida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1497 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) iodida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1498 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1499 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1500 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Zink karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1501 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Zink nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1502 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Zink sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1503 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Katrij gas. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1504 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Sudu balang gas. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1505 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Voltmeter, gegelung bergerak. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1506 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Agar nutrien. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1507 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Etanol. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1508 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Feniltiokarbamid (PTC). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1509 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Galaktosa. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1510 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Maltosa. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1511 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Vaselin (gel petroleum). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1512 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid askorbik. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1513 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Iodin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1514 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Pewarna aseto-karmin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1515 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Pewarna aseto-orsein. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1516 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Fehling. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1517 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Gliserol. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1518 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Glukosa. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1519 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Reagen Millon. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1520 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Sudan(III). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1521 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Larutan Benedict. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1522 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Larutan penunjuk bikarbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1523 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Gel silika. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1524 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kanji. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1525 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Agar-agar. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1526 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dihidrogen fosfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1527 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1528 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1529 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidrogen karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1530 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1531 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Pepsin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1532 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik cair . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1533 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1534 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1535 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Parafin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1536 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: 2,6-dichlorophenolindophenol (DCPIP). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1537 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kapur soda terhidrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1538 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) fosfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1539 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Etil asetat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1540 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid etanoik glasial. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1541 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1542 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1543 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Diatease malt (amilase). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1544 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Fruktosa. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1545 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Laktosa. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1546 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium klorida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1547 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium sitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1548 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1549 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) sulfat terhidrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1550 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1551 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Pepton. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1552 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Porselin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1553 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1554 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Bromin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1555 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Litium. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1556 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Metanol. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1557 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksana. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1558 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksena. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1559 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: 1,1,1-Trikloroetana. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1560 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Reagen Nessler. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1561 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1562 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kapur soda terhidrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1563 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Mangan(IV) oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1564 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium iodida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1565 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1566 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) bromida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1567 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Penunjuk semesta. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1568 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Iodin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1569 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Fenolftalein. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1570 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Hidrogen peroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1571 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Metil jingga (penunjuk). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1572 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1573 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Argentum nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1574 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Butan-1-ol. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1575 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid etanoik glasial. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1576 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1577 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1578 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1579 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum, serbuk. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1580 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Karbon. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1581 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) klorida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1582 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium karbonat, serbuk. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1583 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Glukosa monohidrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1584 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kanji. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1585 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) iodida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1586 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1587 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid tartarik. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1588 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1589 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Zink karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1590 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Zink oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1591 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1592 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1593 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dikromat(VI). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1594 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium klorida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1595 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1596 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium manganat(VII). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1597 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) sulfat . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1598 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium tiosulfat . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1599 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Zink nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1600 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Zink sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1601 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(II) sulfat, (hepta). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1602 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1603 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1604 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1605 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium, serbuk. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1606 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Naftalena. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1607 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium bromida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1608 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium klorida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1609 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium kromat(VI). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1610 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(II). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1611 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(III). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1612 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1613 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1614 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium tiosianat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1615 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidrogen karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1616 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1617 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1618 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1619 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium klorida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1620 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1621 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium klorida kontang. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1622 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Barium klorida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1623 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1624 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1625 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1626 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid sitrik. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1627 - JBA3069 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1628 - JBA3069 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1629 - JBA3069 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1630 - JBA3069 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1631 - JEA2046 - S08-02 - Nama Harta: Tilam (Asrama). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1632 - JEA2046 - S08-02 - Nama Harta: Katil (Asrama). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1633 - JEA2046 - S08-02 - Nama Harta: Almari (Asrama). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1634 - JBA6020 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
1635 - JBA3004 - S08-02 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
1636 - JBB6017 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
1637 - JBC2022 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
1638 - JBA0038 - S08-02 - Nama Harta: VSAT (School-net). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
1639 - JBA0038 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
1640 - JBA1031 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
1641 - JBA0038 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
1642 - JBA6038 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
1643 - JBA0024 - S08-02 - Nama Harta: CCTV. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
1644 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Penimbang berat badan dan pengukur tinggi. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
1645 - JBA8025 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
1646 - JKE1001 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
1647 - JEA5036 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
1648 - JEA1046 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
1649 - JBA8025 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
1650 - JBA8025 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
1651 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
1652 - JBA8025 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
1653 - JEA1077 - S08-02 - Nama Harta: Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
1654 - JBA3006 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini.
1655 - JBA3051 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini.
1656 - JEA1002 - S08-02 - Nama Harta: Kerusi Guru. Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini.
1657 - JBA3048 - S08-02 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini.
1658 - JBA5028 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini.
1659 - JEA1044 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1660 - JBA6024 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1661 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kertas pasir. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1662 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Agar-agar. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1663 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1664 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1665 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1666 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ammonia. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1667 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium klorida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1668 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1669 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium sulfat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1670 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Argentum nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1671 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid etanoik glasial. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1672 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1673 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1674 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid sitrik. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1675 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1676 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid tartarik. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1677 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Barium klorida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1678 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Besi. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1679 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Bromin pekat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1680 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Bromin. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1681 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Butan-1-ol. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1682 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Disulfur Diklorida dalam metil benzena. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1683 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Etanol. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1684 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Fenolftalein. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1685 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(II) sulfat, (hepta). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1686 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) klorida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1687 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1688 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) sulfat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1689 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Glukosa monohidrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1690 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Hidrogen peroksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1691 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Iodin. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1692 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1693 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium bromida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1694 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dikromat(VI). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1695 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(II). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1696 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(III). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1697 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1698 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium iodida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1699 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium klorida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1700 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium kromat(VI). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1701 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium manganat(VII). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1702 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1703 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium tiosianat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1704 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1705 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium karbonat, serbuk. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1706 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium karbonat, serpihan. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1707 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium klorida kontang. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1708 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1709 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium sulfat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1710 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kanji. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1711 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kapur soda terhidrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1712 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Karbon. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1713 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1714 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1715 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1716 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) sulfat . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1717 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum, kepingan. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1718 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum, serbuk. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1719 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Lateks / susu getah. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1720 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Litium. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1721 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium karbonat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1722 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1723 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1724 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium sulfat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1725 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium, pita. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1726 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium, serbuk. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1727 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Mangan(IV) oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1728 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Metanol. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1729 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Metil jingga (penunjuk). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1730 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Minyak kelapa sawit. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1731 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Naftalena. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1732 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1733 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidrogen karbonat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1734 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1735 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hipoklorit. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1736 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium karbonat kontang. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1737 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium klorida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1738 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1739 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium sulfat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1740 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium tiosulfat . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1741 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Penunjuk semesta. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1742 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) bromida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1743 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) iodida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1744 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1745 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1746 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1747 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum, kerajang. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1748 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum, serbuk. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1749 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Propan-1-ol. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1750 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Reagen Nessler. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1751 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksana. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1752 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksena. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1753 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Stanum, kerajang. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1754 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink karbonat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1755 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1756 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1757 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink sulfat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1758 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink, butiran. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1759 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink, kerajang. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1760 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink, serbuk. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1761 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Agar nutrien. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1762 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Gliserol. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1763 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Eosin. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1764 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: 1,1,1-Trikloroetana. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1765 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid askorbik. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1766 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Dakwat India. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1767 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Diatease malt (amilase). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1768 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Etil asetat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1769 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Fehling. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1770 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Feniltiokarbamid (PTC). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1771 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Formalin (formaldehid/meth). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1772 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Fruktosa. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1773 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium pirogalat . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1774 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Klorofom. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1775 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Larutan Benedict. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1776 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Larutan penunjuk bikarbonat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1777 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Gel silika. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1778 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Maltosa. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1779 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Vaselin (gel petroleum). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1780 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Pepsin. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1781 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Pewarna aseto-orsein. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1782 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Reagen Millon. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1783 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Sukrosa. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1784 - JEA1044 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
1785 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
1786 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kertas litmus merah. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
1787 - JBA8025 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
1788 - JEB1001 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
1789 - JEB1001 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
1790 - JEB1001 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
1791 - JBA0087 - S08-04 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 14. Berusia : 2003 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
1792 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1962. Berusia : 55 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
1793 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Embosser. Tahun Diperolehi : 1970. Berusia : 47 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-09-2017)
1794 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 1970. Berusia : 47 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
1795 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1973. Berusia : 44 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-04-2016)
1796 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1973. Berusia : 44 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-04-2016)
1797 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1978. Berusia : 39 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
1798 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1980. Berusia : 37 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
1799 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1980. Berusia : 37 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
1800 - JBA0003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1980. Berusia : 37 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
1801 - JBA0003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1980. Berusia : 37 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-09-2017)
1802 - JBC9007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1980. Berusia : 37 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
1803 - JBC7022 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1982. Berusia : 35 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
1804 - JBA1055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1982. Berusia : 35 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
1805 - JBA1055 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1982. Berusia : 35 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
1806 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1983. Berusia : 34 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
1807 - JBA8020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1983. Berusia : 34 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
1808 - JBA8020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1983. Berusia : 34 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
1809 - JEA5022 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1984. Berusia : 33 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-02-2017)
1810 - JEA3037 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1985. Berusia : 32 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1811 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 1985. Berusia : 32 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-06-2017)
1812 - JEB1003 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 1985. Berusia : 32 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
1813 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1985. Berusia : 32 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
1814 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1985. Berusia : 32 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
1815 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
1816 - JEA5022 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-02-2017)
1817 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1818 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1819 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
1820 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
1821 - JEA1042 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-11-2016)
1822 - JEA1042 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
1823 - JEA1042 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
1824 - JEA1042 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
1825 - JBC6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1987. Berusia : 30 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
1826 - JBA0009 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1987. Berusia : 30 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2015)
1827 - JBA3038 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1987. Berusia : 30 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-08-2017)
1828 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1987. Berusia : 30 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
1829 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1987. Berusia : 30 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
1830 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1831 - JEE3038 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
1832 - JEA1002 - S08-04 - Nama Harta : Katil (Asrama). Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
1833 - JEA1002 - S08-04 - Nama Harta : Tilam (Asrama). Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
1834 - JEA1002 - S08-04 - Nama Harta : Bantal (Asrama). Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
1835 - JBC0003 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1836 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-10-2017)
1837 - JBA3019 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1838 - JBA3038 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-08-2017)
1839 - JBA3038 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-08-2017)
1840 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
1841 - JBB1005 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
1842 - JBC1006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-09-2017)
1843 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-04-2016)
1844 - JBC0037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
1845 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
1846 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-09-2017)
1847 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-09-2017)
1848 - JBA5057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
1849 - JEE0019 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-07-2016)
1850 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
1851 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pengapit G. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
1852 - JEA0015 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-01-2017)
1853 - JEA0015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-01-2017)
1854 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
1855 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
1856 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-05-2017)
1857 - JBA6016 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
1858 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
1859 - JBA9037 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1860 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
1861 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1862 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
1863 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
1864 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
1865 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
1866 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
1867 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
1868 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
1869 - JEB1003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
1870 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
1871 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
1872 - JBC9012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
1873 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-04-2016)
1874 - JEB1003 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
1875 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
1876 - JBC2008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
1877 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
1878 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-04-2016)
1879 - JBC6017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
1880 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
1881 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
1882 - JBA1017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1883 - JBC9012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
1884 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
1885 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
1886 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
1887 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
1888 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1889 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1890 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Katil (Asrama). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1891 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Bilik Air. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1892 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Tandas. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1893 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Set Pembedahan. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
1894 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Forsep. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
1895 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
1896 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
1897 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Jubin putih. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
1898 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Spatula. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
1899 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Model rangka tulang manusia. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
1900 - JBA7004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
1901 - JBA1017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1902 - JBA2020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
1903 - JBA2020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
1904 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Kabinet mikroskop. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-03-2017)
1905 - JBC3007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1906 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
1907 - JBA2030 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-03-2017)
1908 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
1909 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
1910 - JBC2003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
1911 - JBC2003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
1912 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1913 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1914 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-02-2016)
1915 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
1916 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
1917 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
1918 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
1919 - JBA1066 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1920 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Neraca elektronik. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
1921 - JEB3043 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
1922 - JBA2042 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
1923 - JBA7043 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2016)
1924 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-06-2017)
1925 - JHA7002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
1926 - JBA7043 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2016)
1927 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-05-2017)
1928 - JBA3038 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-08-2017)
1929 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
1930 - JBC6020 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
1931 - JBA2040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1932 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-04-2016)
1933 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-04-2016)
1934 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2016)
1935 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
1936 - JBA7035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
1937 - JBC2003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-03-2016)
1938 - JBC2003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-03-2016)
1939 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
1940 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-02-2016)
1941 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
1942 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
1943 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
1944 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
1945 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
1946 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
1947 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
1948 - JBC1042 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1949 - JBA8003 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-09-2017)
1950 - JEE0041 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
1951 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-02-2016)
1952 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-06-2017)
1953 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
1954 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
1955 - JBA0046 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
1956 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
1957 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
1958 - JBC6009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
1959 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
1960 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
1961 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
1962 - JBA7027 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
1963 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
1964 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
1965 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
1966 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
1967 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
1968 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
1969 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
1970 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-02-2016)
1971 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
1972 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
1973 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
1974 - JBB0025 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
1975 - JBB0025 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
1976 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
1977 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Model batang pokok monokotiledon. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1978 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Blok kayu. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1979 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
1980 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
1981 - JEB1007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
1982 - JBA3055 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-08-2016)
1983 - JBA1135 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-04-2017)
1984 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-04-2016)
1985 - JBA5083 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1986 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
1987 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
1988 - JEB4045 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1989 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
1990 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
1991 - JBA6038 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-09-2017)
1992 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
1993 - JEA7035 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
1994 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1995 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
1996 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1997 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
1998 - JEB4045 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1999 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2000 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2001 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2002 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2003 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
2004 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
2005 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2006 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
2007 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-04-2016)
2008 - JBC9014 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-09-2017)
2009 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
2010 - JBA3038 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2011 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
2012 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
2013 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
2014 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2015 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
2016 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2017 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-10-2017)
2018 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-10-2017)
2019 - JBD7069 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2020 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
2021 - JBC9012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2022 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
2023 - JBA1135 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-04-2017)
2024 - JBA1135 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-04-2017)
2025 - JBA6030 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2026 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2027 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2016)
2028 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2029 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2030 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2031 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2032 - JBA1068 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2033 - JBA1068 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2034 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-02-2016)
2035 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
2036 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
2037 - JBA2044 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2038 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2039 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2040 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Rak tabung uji. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
2041 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Bebola keluli. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2042 - JBA2043 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
2043 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2044 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Jubin putih, berlekuk . Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2045 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
2046 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
2047 - JBA1016 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2048 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2049 - JBD3020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-08-2015)
2050 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2051 - JBA3055 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-08-2016)
2052 - JBA8020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2053 - JBC0001 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
2054 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2055 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
2056 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-10-2017)
2057 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2058 - JBA1135 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-04-2017)
2059 - JBA2029 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-03-2016)
2060 - JBA2040 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
2061 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
2062 - JBA0094 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2063 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2064 - JBA3055 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-08-2016)
2065 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2066 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2067 - JBC9012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2068 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
2069 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2070 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
2071 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2072 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2073 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2074 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2075 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2076 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2077 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
2078 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2079 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2080 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2081 - JBA0093 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
2082 - JBC0033 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2083 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2084 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2085 - JEA7035 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2086 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-02-2016)
2087 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2088 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
2089 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2090 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2091 - JBD7069 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2092 - JEA3037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-08-2016)
2093 - JEA5022 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-02-2017)
2094 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2095 - JBA2009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
2096 - JEA3037 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2097 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2098 - JEA1042 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2099 - JEA3037 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2100 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2101 - JEA3037 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2102 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2103 - JBD2038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
2104 - JEA8001 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2105 - JBD2038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
2106 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2107 - JBA3038 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2108 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2109 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-04-2016)
2110 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2111 - JBC0037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2112 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2113 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2114 - JBC0037 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
2115 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-04-2016)
2116 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-04-2016)
2117 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2118 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
2119 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2120 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-04-2016)
2121 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2122 - JBC4004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2123 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2124 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2125 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
2126 - JBA4007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2127 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
2128 - JBD2034 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2017)
2129 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2130 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2131 - JBB6017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
2132 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-04-2016)
2133 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2134 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2135 - JBB6017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
2136 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2137 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2138 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2139 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2140 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-05-2017)
2141 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2142 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2143 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
2144 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
2145 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2146 - JBB0025 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2147 - JBB0025 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2148 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
2149 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2150 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2151 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2152 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-02-2016)
2153 - JBC2002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2016)
2154 - JBC2002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2016)
2155 - JBC2002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-01-2016)
2156 - JBC2002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-01-2016)
2157 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Balang gas dan penutup. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
2158 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 2000 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
2159 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
2160 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
2161 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
2162 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 500 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
2163 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 500 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
2164 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
2165 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
2166 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
2167 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
2168 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
2169 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
2170 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Buret. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2016)
2171 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Gogel. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2172 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kasa dawai. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2016)
2173 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
2174 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
2175 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 500 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
2176 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar rata, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
2177 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang kon, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
2178 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang kon, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
2179 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
2180 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
2181 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk pijar. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
2182 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Penitis. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
2183 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Penyepit logam. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
2184 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Penyumbat getah 15 mm, tanpa lubang. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
2185 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Pipet, 10 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
2186 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Pipet, 25 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
2187 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Piring petri dan penutup. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
2188 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Segitiga tanah liat. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
2189 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
2190 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
2191 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
2192 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 25 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
2193 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Slaid kaca. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
2194 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Spatula. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
2195 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Tabung didih berlengan. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
2196 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Tiub U. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
2197 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Neraca tiga alur. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2198 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Jubin putih. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2199 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Gunting pembedahan. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-10-2016)
2200 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Natrium sitrat. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-10-2016)
2201 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Ammonia. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
2202 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Dulang plastik. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-10-2016)
2203 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
2204 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
2205 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Cermin satah. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2206 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2207 - JEB1007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2208 - JBC9013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2209 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dulang plastik. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2210 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2211 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Landasan troli . Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2212 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang tabung didih. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2213 - JBD2033 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2214 - JBC4004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2215 - JBA4001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2216 - JBA4001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2217 - JBA4002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2218 - JBA4002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2219 - JBA4003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2220 - JBA4003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2221 - JBA4004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2222 - JBA4004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2223 - JBA4012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2224 - JBA4012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2225 - JBB4014 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2226 - JBB4014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2227 - JEA4034 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2228 - JEA4034 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2229 - JFT4001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2230 - JFT4001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2231 - JRA7001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-10-2016)
2232 - JBC9005 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2233 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
2234 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2235 - JBA3055 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-08-2016)
2236 - JBA9016 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
2237 - JEB3043 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2238 - JBA1135 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-04-2017)
2239 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2240 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2241 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2242 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
2243 - JBD2039 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2244 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2245 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
2246 - JBD3017 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
2247 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
2248 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2249 - JBA1078 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2250 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
2251 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2252 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
2253 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2254 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
2255 - JBB6019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2256 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2257 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2258 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2259 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
2260 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2261 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
2262 - JEB2037 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2263 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-02-2016)
2264 - JBA6050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2265 - JBA6050 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2266 - JBC8013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2267 - JBD2034 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
2268 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2269 - JBC8013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2270 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-06-2017)
2271 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2272 - JEB0015 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2273 - JBA2025 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-01-2017)
2274 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-06-2017)
2275 - JBA2025 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-01-2017)
2276 - JBA2040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
2277 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
2278 - JBC9004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-04-2016)
2279 - JBA2025 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-01-2017)
2280 - JBA7027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2281 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2282 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2283 - JBC9012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2284 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2017)
2285 - JBA1031 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
2286 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2287 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
2288 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2289 - JBA1084 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
2290 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-02-2015)
2291 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2292 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-02-2015)
2293 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2294 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
2295 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2296 - JBA6030 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2297 - JBB6017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
2298 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2299 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2300 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2301 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2302 - JBC6009 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2303 - JEB2037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
2304 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2305 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
2306 - JEB2037 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
2307 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-02-2016)
2308 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2309 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
2310 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen gelap, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
2311 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen gelap, 125 ml. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2016)
2312 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen, 125 ml. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2016)
2313 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2016)
2314 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang tabung uji logam. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2315 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang buret. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2316 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Penghadang angin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2317 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Tungku kaki tiga. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2318 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Segitiga tanah liat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2319 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2320 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2321 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Magnesium nitrat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-10-2016)
2322 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kotak plastik lutsinar. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-10-2016)
2323 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2324 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Milliammeter. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2325 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Voltmeter, gegelung bergerak. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2326 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Stroboskop mekanikal. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2327 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Bongkah kaca, segi empat tepat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2328 - JEA7038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2329 - JBA1070 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2330 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2331 - JBC9004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-12-2016)
2332 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Kanta pembesar, diameter 20mm. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2333 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Magnet Magnador. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2334 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang kanta. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2335 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang tabung uji logam. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2336 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Model rangka tulang burung. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-03-2017)
2337 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2338 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2339 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
2340 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
2341 - JBA1054 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2342 - JBA1083 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Wayang Gambar. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
2343 - JBA3007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2344 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
2345 - JEA3037 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-08-2016)
2346 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2347 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
2348 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
2349 - JBA6037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2350 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
2351 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2352 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
2353 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
2354 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2355 - JBC9007 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
2356 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2357 - JBA0004 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-01-2017)
2358 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2359 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-02-2016)
2360 - JBA3015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-09-2017)
2361 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
2362 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
2363 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
2364 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
2365 - JBA3007 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2366 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2367 - JBC9007 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
2368 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2369 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2370 - JBA4018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-09-2017)
2371 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-02-2016)
2372 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2373 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-03-2016)
2374 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
2375 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2376 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2377 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2378 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2379 - JBA6049 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2380 - JBC2024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
2381 - JBA6049 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2382 - JBA6049 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2383 - JBC2024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
2384 - JBC6014 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2385 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
2386 - JBA7027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2387 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-06-2017)
2388 - JBC2024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
2389 - JBC5055 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-02-2016)
2390 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2391 - JBC5055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-02-2016)
2392 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-04-2016)
2393 - JBC9007 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
2394 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
2395 - JBA0003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2396 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
2397 - JBA1134 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2398 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2399 - JBA1084 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
2400 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
2401 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2402 - JBA1084 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
2403 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2404 - JBA4007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2405 - JBA6030 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2406 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2407 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2408 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-02-2015)
2409 - JBA1084 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
2410 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2411 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-02-2015)
2412 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2413 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2414 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
2415 - JBC9012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2416 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
2417 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2418 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2419 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2420 - JBC6022 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2421 - JEA9002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-02-2016)
2422 - JEA3050 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2423 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2424 - JBC0009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2425 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2426 - JBC0009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2427 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
2428 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2429 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Binder. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2430 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2431 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2015)
2432 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Kit sinar optik. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2433 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Kit sinar optik. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
2434 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Almari (Asrama). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
2435 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
2436 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
2437 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
2438 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal, 10?C hingga 110?C. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
2439 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal, 10?C hingga 360?C. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
2440 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Tungku kaki tiga. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
2441 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 1.0 m. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2442 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 0.5 m. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2443 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang bateri. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2444 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Sudu balang gas. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-10-2016)
2445 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Balang gas dan penutup. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-10-2016)
2446 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Forsep. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-10-2016)
2447 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Reostat. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2448 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Besen plastik. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2449 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Bantal (Asrama). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
2450 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk penyejat. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2451 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk pijar dan penutup . Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2452 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Besen plastik. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2453 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Model jantung manusia . Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-03-2017)
2454 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Model otak manusia. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-03-2017)
2455 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Lampu (Kelas). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2456 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Kipas (Kelas). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2457 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2458 - JEE4036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2459 - JEE4036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2460 - JBA4012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2461 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
2462 - JBA3007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2463 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
2464 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-05-2016)
2465 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
2466 - JEA3037 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-08-2016)
2467 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2468 - JBA2012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2016)
2469 - JBA3007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2470 - JBA4031 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2471 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2472 - JBB2047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
2473 - JBB6017 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
2474 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
2475 - JBA0053 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2476 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2477 - JBA4012 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2478 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
2479 - JBA0053 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2480 - JBA4012 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2481 - JBA9037 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
2482 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
2483 - JBA3007 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2484 - JBA0093 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
2485 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2486 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2487 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2488 - JCT2001 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2016)
2489 - JBA0053 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2490 - JBA1016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-10-2017)
2491 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2492 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2493 - JBA1016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-10-2017)
2494 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-02-2016)
2495 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-04-2016)
2496 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-04-2016)
2497 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
2498 - JBA4012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2499 - JBB6019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2500 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2501 - JBA4012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2502 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2503 - JBD9005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-10-2017)
2504 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-04-2016)
2505 - JBA2029 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-03-2016)
2506 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2507 - JBA0078 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-07-2017)
2508 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2509 - JBA0078 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-07-2017)
2510 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2511 - JBA2040 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
2512 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2513 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2514 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2515 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-05-2016)
2516 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2517 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2518 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
2519 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2520 - JBA2040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
2521 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2522 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2523 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2524 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2525 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-05-2016)
2526 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2527 - JBA6009 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2528 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2529 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal Sains. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
2530 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-05-2016)
2531 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2532 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2533 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2534 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2535 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-06-2017)
2536 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-05-2016)
2537 - JBA9008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-10-2017)
2538 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2539 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2540 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
2541 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
2542 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2543 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2544 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2545 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2546 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2547 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2548 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
2549 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
2550 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2551 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
2552 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2553 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
2554 - JBA4007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2555 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2556 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2557 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2558 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2559 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2560 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2561 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2562 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
2563 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2016)
2564 - JBB6017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
2565 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2566 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-02-2015)
2567 - JBC2009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
2568 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-02-2016)
2569 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2570 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2571 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
2572 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
2573 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
2574 - JEB2037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
2575 - JEB2037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2576 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2577 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
2578 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
2579 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2580 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2581 - JBA2044 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2582 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Binder. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2583 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2584 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
2585 - JBC1006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-09-2017)
2586 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-02-2016)
2587 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2588 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2589 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2590 - JBC8005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2016)
2591 - JBC2002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2016)
2592 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2593 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 0.5 m. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2594 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 1.0 m. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2595 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Tolok skru mikrometer. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2596 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Tolok skru mikrometer. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2597 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Suis dua hala. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2598 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Takal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2599 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Ammonia. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
2600 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Ammonium klorida. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
2601 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Ammonium sulfat. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
2602 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Corong turas . Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2016)
2603 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Model neuron. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2604 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Model peparu manusia. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
2605 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Sarung tangan, getah. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
2606 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Model mitosis. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
2607 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Model meiosis. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
2608 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Besen plastik, bulat. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2609 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2610 - JBA1032 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2611 - JBD1013 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-03-2017)
2612 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
2613 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
2614 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
2615 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
2616 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
2617 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
2618 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Bangku KHB / Bengkel. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
2619 - JBA1032 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2620 - JBA2029 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2621 - JBA3007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2622 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
2623 - JBA1068 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2624 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2625 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
2626 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
2627 - JBB2047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
2628 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
2629 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2630 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2631 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-09-2017)
2632 - JBC2009 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
2633 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
2634 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2635 - JBA3007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2636 - JBB2047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
2637 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
2638 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
2639 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2640 - JBA6037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2641 - JBA8003 - S08-04 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-09-2017)
2642 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
2643 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-06-2017)
2644 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2645 - JBB2047 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
2646 - JBB2050 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
2647 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
2648 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2649 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2650 - JBA1048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2651 - JBA6009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2652 - JEB0015 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-05-2017)
2653 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2654 - JBA0083 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2655 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2656 - JBA2023 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2657 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2658 - JCT6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2659 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-02-2016)
2660 - JBA0046 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2661 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2662 - JBA6049 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2663 - JBB6019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2664 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-06-2017)
2665 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2666 - JBA1016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2667 - JBA2009 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
2668 - JBC2004 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
2669 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2670 - JBD9005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-10-2017)
2671 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-04-2016)
2672 - JBA2039 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-08-2017)
2673 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2674 - JBC1044 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2675 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2676 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
2677 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
2678 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2679 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2680 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2681 - JBA1063 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2682 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2683 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2684 - JBA1063 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2685 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
2686 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-09-2017)
2687 - JBB7044 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
2688 - JBC1044 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2689 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2690 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
2691 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-09-2017)
2692 - JBA6042 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2693 - JBC1044 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2694 - JBD2033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2695 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
2696 - JBA1063 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2697 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-09-2017)
2698 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2699 - JBC1044 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2700 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2701 - JBD2033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2702 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
2703 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-09-2017)
2704 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2705 - JBB2050 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
2706 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
2707 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-09-2017)
2708 - JBA6049 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2709 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2710 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2711 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
2712 - JBA1063 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2713 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-09-2017)
2714 - JBA0083 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2715 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-09-2017)
2716 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2717 - JBA1063 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2718 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
2719 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2720 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2721 - JBA1014 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
2722 - JBA1030 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2723 - JBA3033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2724 - JBC2018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
2725 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
2726 - JBA1014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
2727 - JBA6030 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2728 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2729 - JBC8012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-09-2017)
2730 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2731 - JBA4015 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-09-2017)
2732 - JBA7028 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-01-2017)
2733 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
2734 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2735 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2736 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
2737 - JBA9037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-09-2017)
2738 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
2739 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2740 - JBA9028 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-05-2017)
2741 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
2742 - JBC2021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
2743 - JBA4025 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-09-2017)
2744 - JBA9028 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-05-2017)
2745 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2746 - JBA4007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2747 - JBA9002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-10-2017)
2748 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2749 - JBC2021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
2750 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2751 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2752 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2753 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2754 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-02-2015)
2755 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2756 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-09-2017)
2757 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
2758 - JBC2009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
2759 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
2760 - JBC2009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
2761 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
2762 - JBA1068 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2763 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
2764 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
2765 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
2766 - JBA0083 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2767 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-02-2016)
2768 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2769 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-02-2017)
2770 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
2771 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
2772 - JBA4015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-09-2017)
2773 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
2774 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-02-2016)
2775 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2776 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2777 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-02-2016)
2778 - JBA9017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
2779 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal Sains. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2780 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
2781 - JBC8005 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2016)
2782 - JBC8005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2016)
2783 - JBA1030 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2784 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Papan Tulis (Kelas). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2017)
2785 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Spring Slinki. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2786 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2787 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2788 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2789 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2790 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Bongkah kaca, segi empat tepat. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2791 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2792 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2793 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 25 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2794 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Corong turas, 90 mm - 100 mm . Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2795 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Corong turas, 60 mm - 75 mm . Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2796 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, besi bergerak, 0 A - 3 A. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2797 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, besi bergerak, 0 A - 3 A. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2798 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2799 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang bateri. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2800 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang mentol. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2801 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Reostat. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2802 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Suis tekan. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2803 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 1.0 m. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2804 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 0.5 m. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2805 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Tolok skru mikrometer. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2806 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Set tangki riak . Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2807 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pengapit G. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2808 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Neraca spring, 10 N. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2809 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 20. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2810 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 28. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2811 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Bekalan kuasa rendah. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2812 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Ammonium nitrat. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
2813 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Penitis, 120 mm. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2016)
2814 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Jam randik, digital. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
2815 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Jubin putih. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2016)
2816 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2016)
2817 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Neraca elektronik. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2818 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Rak pengering. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2819 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Penjana Van de Graaff . Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2820 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Botol pencuci. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2821 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Pengapit G. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2822 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Barometer Aneroid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2823 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Takal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2824 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Bekalan kuasa rendah. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2825 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Model jantung manusia . Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2826 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Tungku kaki tiga. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2827 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Rak tabung uji. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2828 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Set tenaga suria. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2829 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2830 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Kit sinar optik. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2831 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Kanta dwicembung. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2832 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 10 g, set . Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2833 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Landasan troli . Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2834 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Segitiga tanah liat. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2835 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
2836 - JBA3019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2837 - JBA2039 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-08-2017)
2838 - JBC7017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2839 - JBA6037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2840 - JBA5028 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
2841 - JEA4038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2842 - JEA4038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2843 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2844 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2845 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2846 - JBA2033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2847 - JBA3019 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2848 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2849 - JBA4031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2850 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2851 - JBA1004 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2852 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2853 - JBA4031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2854 - JBA7038 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2855 - JBC0016 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
2856 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
2857 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
2858 - JBA0003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2859 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2860 - JBA1048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2861 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
2862 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
2863 - JBA6037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2864 - JBC9005 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2865 - JEA0016 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2866 - JBA0003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2867 - JBA1024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
2868 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-10-2017)
2869 - JBA4012 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2870 - JBA6037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2871 - JBB1005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
2872 - JBC2021 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
2873 - JBC6012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2874 - JBC6014 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2875 - JBA0003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2876 - JBA2035 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2877 - JBA4011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
2878 - JBA6009 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2879 - JBA7017 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-03-2017)
2880 - JBA2045 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
2881 - JBA4011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
2882 - JBB1003 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2883 - JBC7022 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
2884 - JCT7001 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2885 - JBA1004 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2886 - JBA1095 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2887 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2888 - JBB2047 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
2889 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
2890 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2891 - JBA1095 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2892 - JBA3007 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2893 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2894 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2895 - JEA7035 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2896 - JBA1027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-05-2017)
2897 - JBA1048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2898 - JBA1095 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2899 - JBA3005 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2900 - JBA8009 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-04-2017)
2901 - JBA1027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-05-2017)
2902 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
2903 - JBA1095 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2904 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
2905 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2906 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2907 - JBA1004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2908 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
2909 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2910 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2911 - JBA6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-02-2016)
2912 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
2913 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2914 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
2915 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
2916 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2917 - JBA6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-02-2016)
2918 - JBB0023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
2919 - JBC6010 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2920 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2921 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2922 - JBA0001 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
2923 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
2924 - JBA3069 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2925 - JBA6009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2926 - JBB0023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
2927 - JBB7044 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
2928 - JBC8003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2929 - JBD3020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-08-2015)
2930 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2017)
2931 - JEE0019 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-07-2016)
2932 - JBA0061 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2933 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
2934 - JBA3069 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-04-2017)
2935 - JBA7017 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-03-2017)
2936 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-06-2017)
2937 - JBC8003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2938 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-04-2016)
2939 - JBA1016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2940 - JBA3069 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-04-2017)
2941 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2942 - JBA6001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-02-2016)
2943 - JBB0029 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-10-2017)
2944 - JBC2004 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
2945 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2946 - JBA1010 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2947 - JBA1092 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2948 - JBB1005 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal Sains. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
2949 - JBB2051 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-09-2017)
2950 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
2951 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2952 - JBC8003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2953 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2954 - JEE1005 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
2955 - JBA1020 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2956 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
2957 - JBA1092 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2958 - JBA2025 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2959 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
2960 - JBA8008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-01-2016)
2961 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
2962 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2963 - JBC9005 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2964 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
2965 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2966 - JCT7001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2967 - JBA0046 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2968 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2969 - JBA1092 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2970 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
2971 - JBB1005 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
2972 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2973 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
2974 - JBA0078 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2975 - JBA1016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2976 - JBA1057 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2977 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
2978 - JBA3040 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
2979 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-06-2017)
2980 - JBD9005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-10-2017)
2981 - JBA0020 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2982 - JBA0078 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2983 - JBA0094 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2984 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2985 - JBC6025 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2986 - JBC8001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-06-2016)
2987 - JBA1054 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2988 - JBA3020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2989 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-07-2015)
2990 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2991 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2992 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2993 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2994 - JBA1057 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2995 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2996 - JBA6013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2997 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2998 - JBD8005 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2999 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3000 - JBA1057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3001 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
3002 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3003 - JBA6049 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3004 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-06-2017)
3005 - JEA2036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-04-2016)
3006 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3007 - JBA0069 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-02-2016)
3008 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3009 - JBA2025 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3010 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3011 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3012 - JBA6013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3013 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3014 - JBC6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3015 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-01-2016)
3016 - JBA0006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-03-2017)
3017 - JBA0084 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3018 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3019 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
3020 - JBC0010 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-10-2017)
3021 - JBC2006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3022 - JBC6011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3023 - JBC6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3024 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-10-2017)
3025 - JEA2036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-04-2016)
3026 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3027 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3028 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
3029 - JBA4016 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3030 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
3031 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-10-2017)
3032 - JEA2036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-04-2016)
3033 - JBA0084 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3034 - JBA0094 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3035 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
3036 - JBA6003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3037 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3038 - JBC7011 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3039 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-10-2017)
3040 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3041 - JFT3002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-06-2016)
3042 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3043 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3044 - JBA8005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
3045 - JBC0016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
3046 - JEE0019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-07-2016)
3047 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3048 - JBA4016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3049 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3050 - JBA4027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3051 - JBA8005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
3052 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-09-2017)
3053 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3054 - JBA0006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-03-2017)
3055 - JBA0096 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3056 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3057 - JBA2042 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-08-2017)
3058 - JBA4027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-09-2017)
3059 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
3060 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-07-2016)
3061 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-03-2017)
3062 - JBA0096 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3063 - JBA1063 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3064 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3065 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3066 - JBA4016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3067 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
3068 - JBB1006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
3069 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
3070 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-09-2017)
3071 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-02-2017)
3072 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3073 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3074 - JBA0006 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-03-2017)
3075 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3076 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-10-2017)
3077 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3078 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3079 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3080 - JBB1006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
3081 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-06-2017)
3082 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
3083 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
3084 - JBA0033 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-04-2017)
3085 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-10-2017)
3086 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3087 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3088 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3089 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3090 - JBA9016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
3091 - JBC2004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3092 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-06-2017)
3093 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
3094 - JEA2036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3095 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-10-2017)
3096 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3097 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3098 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
3099 - JBA4016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3100 - JBA8005 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal Sains. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
3101 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3102 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-04-2016)
3103 - JBA0020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3104 - JBA1066 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3105 - JBA1070 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3106 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3107 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3108 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3109 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3110 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3111 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-04-2016)
3112 - JBA1014 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
3113 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3114 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
3115 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3116 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3117 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
3118 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3119 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3120 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3121 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3122 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
3123 - JBA1070 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3124 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3125 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3126 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3127 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3128 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3129 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
3130 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
3131 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3132 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3133 - JBA1010 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3134 - JBA1014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
3135 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3136 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
3137 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3138 - JBA0020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-04-2016)
3139 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal Sains. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3140 - JBA2020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3141 - JBA3057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3142 - JBC0033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3143 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3144 - JBA1070 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3145 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3146 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3147 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3148 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3149 - JBA1029 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2017)
3150 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3151 - JBA2020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3152 - JBA8021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-04-2017)
3153 - JBC2021 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
3154 - JEA8001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3155 - JEB1003 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3156 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-02-2016)
3157 - JBA0006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-03-2017)
3158 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3159 - JBA8021 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-04-2017)
3160 - JBC0033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3161 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3162 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3163 - JBA2041 - S08-04 - Nama Harta : Bilik Darjah. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3164 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3165 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3166 - JBA9019 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3167 - JBA1075 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-09-2017)
3168 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3169 - JBA4025 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3170 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3171 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3172 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3173 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3174 - JBB0025 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3175 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3176 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-04-2016)
3177 - JBA9002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-10-2017)
3178 - JBC9012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
3179 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3180 - JEA0019 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
3181 - JEB5026 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-02-2016)
3182 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3183 - JBC9012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
3184 - JBA1064 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3185 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2017)
3186 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3187 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-02-2015)
3188 - JBA4031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3189 - JBA6024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3190 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3191 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3192 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-02-2015)
3193 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3194 - JBA3033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3195 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3196 - JBA3033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3197 - JBA4031 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3198 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3199 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3200 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
3201 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3202 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-03-2016)
3203 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3204 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3205 - JEE0019 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-07-2016)
3206 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-03-2016)
3207 - JBA2045 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
3208 - JEB0015 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3209 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-02-2016)
3210 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3211 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
3212 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3213 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3214 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3215 - JBB0023 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
3216 - JBA7016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3217 - JEB3043 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3218 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3219 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3220 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3221 - JEE0019 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-07-2016)
3222 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3223 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3224 - JEB0015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3225 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3226 - JEB0015 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3227 - JEB0015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3228 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3229 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3230 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3231 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3232 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3233 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3234 - JBA6048 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3235 - JEE0019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2016)
3236 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
3237 - JBA1024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3238 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
3239 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Perakam Waktu. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-02-2016)
3240 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
3241 - JBA9017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
3242 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Neraca elektronik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2015)
3243 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-02-2015)
3244 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-02-2015)
3245 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3246 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Almari (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3247 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
3248 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop digital. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
3249 - JEA0022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3250 - JEA0022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3251 - JEA4035 - S08-04 - Nama Harta : Plug 3 pin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3252 - JBC8005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2016)
3253 - JBA1075 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-09-2017)
3254 - JBA1075 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-09-2017)
3255 - JBA1075 - S08-04 - Nama Harta : Meja Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-09-2017)
3256 - JBA1075 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-09-2017)
3257 - JBA1015 - S08-04 - Nama Harta : Besi. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3258 - JBA1075 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3259 - JBA1075 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-09-2017)
3260 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Katil (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3261 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Tilam (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3262 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Bantal (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3263 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Almari (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3264 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3265 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3266 - JBA2033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3267 - JBC4003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-09-2017)
3268 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3269 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3270 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3271 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3272 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3273 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3274 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3275 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3276 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3277 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Pembantu Tadbir. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3278 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3279 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 10 g, set . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3280 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Osiloskop sinar katod (OSK). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3281 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3282 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3283 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 2000 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3284 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3285 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3286 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
3287 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Papan Tulis (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
3288 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
3289 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
3290 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Rak Buku (Bilik Guru). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
3291 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Penyuling air. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
3292 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
3293 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Buret. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
3294 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Kit elektrolisis. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
3295 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Tolok Bordon. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3296 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Salur kaca berbentuk Y. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3297 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Berus buret. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3298 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Corong turas, 60 mm - 75 mm . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3299 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Dawai nikrom. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3300 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Dawai nikrom. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3301 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Dawai keluli. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3302 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Dinamo pacuan tangan. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3303 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Dulang pembedahan . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3304 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Hemisfera loyang (Hemisfera Magdeburg). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3305 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3306 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Penyumbat getah 27 mm, tanpa lubang. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3307 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Pam angkat. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3308 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Pengapit G. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3309 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Pembesar suara. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3310 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 100 g, set . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3311 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang bateri. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3312 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2016)
3313 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Troli . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3314 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Angkup vernier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-10-2016)
3315 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Kotak plastik lutsinar. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-10-2016)
3316 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang mentol. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-10-2016)
3317 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Jam randik, digital. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
3318 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Neraca elektronik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
3319 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Selimut api. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
3320 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Cerek elektrik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
3321 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Elektomagnet . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-10-2016)
3322 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk pijar. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-10-2016)
3323 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Neraca inersia. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
3324 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Angkup vernier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
3325 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Neraca spring, 1N. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
3326 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, gegelung bergerak, 0 A - 5 A. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
3327 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, besi bergerak, 0 A - 3 A. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
3328 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, gegelung bergerak, 0 A - 5 A. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
3329 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Pita detik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
3330 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Motor eletrik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
3331 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Tabung uji . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-10-2016)
3332 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Tabung didih. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-10-2016)
3333 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Ladung. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-10-2016)
3334 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3335 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3336 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3337 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3338 - JBA4004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-09-2017)
3339 - JBA4004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-09-2017)
3340 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Segitiga tanah liat. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3341 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Troli makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3342 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Pengapit G. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3343 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Forsep. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3344 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Dulang plastik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3345 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Jam randik, digital. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3346 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Dinamo pacuan tangan. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3347 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Dinamo pacuan tangan. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3348 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3349 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar rata, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3350 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang kon, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3351 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3352 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 2000 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3353 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3354 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 5000 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3355 - JEB3043 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
3356 - JBA0040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
3357 - JEB1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3358 - JEB1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3359 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2017)
3360 - JBB1005 - S08-04 - Nama Harta : Bangku KHB / Bengkel. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
3361 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
3362 - JBA3019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3363 - JBA2036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3364 - JBA2036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3365 - JBA2036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3366 - JBA3032 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3367 - JBA3032 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3368 - JBA1094 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3369 - JBA1094 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3370 - JBA1094 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3371 - JBA9026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3372 - JBA9026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3373 - JBA9026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3374 - JBA9026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3375 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3376 - JBA1061 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3377 - JBA1061 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3378 - JEA2038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-03-2017)
3379 - JEA2038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-03-2017)
3380 - JBA6024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
3381 - JBC9013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3382 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
3383 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
3384 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
3385 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
3386 - JBA2019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3387 - JBA2019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3388 - JEE0020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3389 - JEE0020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3390 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-01-2017)
3391 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-01-2017)
3392 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3393 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3394 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3395 - JBA2019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-03-2017)
3396 - JBA2019 - S08-04 - Nama Harta : Kipas (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3397 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Penunu makmal . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3398 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Penitis. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3399 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Bebola keluli. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3400 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Blok kayu. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3401 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Buret. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3402 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Argentum nitrat. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3403 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk pijar. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3404 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal, 10?C hingga 110?C. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
3405 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Kapur soda terhidrat. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3406 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Magnesium karbonat. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3407 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pengisi pipet. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3408 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Glukosa. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3409 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dulang pembedahan . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3410 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid ameoba proteus. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
3411 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid batang tumbuhan dikotiledon. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
3412 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid keratan rentas ovari arnab dan tikus. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
3413 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid keratan rentas testis arnab dan tikus. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
3414 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid keratan rentas tumbuhan berkayu Tilia sp. d. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
3415 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid keratan rentas tumbuhan berkayu Tilia sp. d. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
3416 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid lumuran darah manusia. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
3417 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid meiosis tumbuhan. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
3418 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid paramesium. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
3419 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemotong kaca. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
3420 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemotong tiub kaca. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
3421 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Penebuk gabus. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
3422 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Piring petri dan penutup. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3423 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Blok kayu. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3424 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 10 g, set . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3425 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 100 g, set . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3426 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 50 g, set. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3427 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang kanta. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3428 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Tin eureka. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3429 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 20. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3430 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 24. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3431 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 28. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3432 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 32. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3433 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai kuprum. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3434 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai kuprum bersalut PVC. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3435 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai nikrom. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3436 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Blok kayu. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3437 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 1 kg, set. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3438 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 10 g, set . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3439 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 100 g, set . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3440 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 50 g, set. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3441 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Takal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3442 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai keluli. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3443 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 24. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3444 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 28. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3445 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 32. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3446 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai kuprum. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3447 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Lampu meja . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3448 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Mikroammeter. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3449 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Milliammeter. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3450 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Osiloskop sinar katod (OSK). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3451 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Rendaman air. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3452 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Reostat. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3453 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Suis 1 hala. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3454 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Suis dua hala. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3455 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Tiub palang Maltese. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3456 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Neraca spring, 10 N. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3457 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Tolok skru mikrometer. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
3458 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Elektomagnet . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
3459 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dulang plastik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3460 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dulang pembedahan . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3461 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Forsep. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3462 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, gegelung bergerak, 0 A - 5 A. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3463 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Bekalan kuasa rendah. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3464 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3465 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang mentol. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3466 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 1.0 m. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-04-2017)
3467 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 0.5 m. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-04-2017)
3468 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Termometer klinik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-04-2017)
3469 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal, 10?C hingga 110?C. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-04-2017)
3470 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal, 10?C hingga 360?C. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-04-2017)
3471 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Tala bunyi. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-04-2017)
3472 - JBA0092 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3473 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-05-2017)
3474 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3475 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Katil (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
3476 - JBC1008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
3477 - JBC1008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
3478 - JEB7029 - S08-04 - Nama Harta : Katil (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-09-2017)
3479 - JEB7029 - S08-04 - Nama Harta : Bantal (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-09-2017)
3480 - JEB7029 - S08-04 - Nama Harta : Tilam (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-09-2017)
3481 - JEB7029 - S08-04 - Nama Harta : Almari (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-09-2017)
3482 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3483 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3484 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3485 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3486 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Papan Tulis (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3487 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3488 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Kipas (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3489 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Lampu (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3490 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Rak Buku (Bilik Guru). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3491 - JBC6009 - S08-04 - Nama Harta : Kipas (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
3492 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3493 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3494 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3495 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3496 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3497 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3498 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3499 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3500 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3501 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3502 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3503 - JBD8006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3504 - JBA4028 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3505 - JBA4028 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3506 - JBA4030 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3507 - JBA4030 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3508 - JBC4002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3509 - JBA4022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3510 - JBA4022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3511 - JBA4022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3512 - JBA4022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3513 - JBA3066 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3514 - JBA3066 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3515 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
3516 - JBA6017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3517 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
3518 - JCT2001 - S08-04 - Nama Harta : Perakam Waktu. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3519 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3520 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-10-2017)
3521 - JBA4016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3522 - JBB1003 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3523 - JEA1060 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-04-2016)
3524 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3525 - JBA1106 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3526 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-01-2017)
3527 - JBC0025 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-04-2016)
3528 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3529 - JEA1044 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3530 - JBA0004 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-01-2017)
3531 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
3532 - JBA0020 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3533 - JBA1101 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-04-2017)
3534 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3535 - JBA4016 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3536 - JBC0033 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3537 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-06-2017)
3538 - JBD7057 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
3539 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3540 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3541 - JBA1110 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
3542 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3543 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3544 - JBC1038 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3545 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3546 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3547 - JBC0013 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
3548 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3549 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-08-2016)
3550 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-05-2017)
3551 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-02-2016)
3552 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3553 - JBA1101 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-04-2017)
3554 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-05-2017)
3555 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
3556 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3557 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
3558 - JBA0094 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3559 - JBA1064 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3560 - JBA1110 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
3561 - JBA4030 - S08-04 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-09-2017)
3562 - JBA8027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
3563 - JBC0008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
3564 - JBC9005 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3565 - JEA1042 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Wayang Gambar. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3566 - JEA2031 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
3567 - JEA3047 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-08-2016)
3568 - JBA6034 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3569 - JBC0025 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-04-2016)
3570 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3571 - JBC6015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3572 - JBC7022 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
3573 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-04-2016)
3574 - JEA2031 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
3575 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
3576 - JBA0024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3577 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-10-2017)
3578 - JBA1110 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
3579 - JBA8027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
3580 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3581 - JBC6012 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3582 - JBC6015 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3583 - JEA2031 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
3584 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3585 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
3586 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3587 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3588 - JBA4008 - S08-04 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3589 - JBA6049 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3590 - JBC2004 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3591 - JBA6048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3592 - JBA8027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3593 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
3594 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
3595 - JBA8027 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3596 - JBC7022 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
3597 - JBC9005 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3598 - JEA7034 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3599 - JBA3006 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-01-2017)
3600 - JBA6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-02-2016)
3601 - JBA7016 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3602 - JBA8027 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3603 - JBA3021 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3604 - JBA6048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3605 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3606 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3607 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3608 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3609 - JBA6050 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3610 - JBC8003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3611 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3612 - JBA1004 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
3613 - JBA6001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-02-2016)
3614 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-03-2016)
3615 - JBA6048 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3616 - JBC2004 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3617 - JBC6007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-07-2015)
3618 - JBC6025 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3619 - JBA0046 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3620 - JBA1094 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3621 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3622 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
3623 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
3624 - JBA9019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3625 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-01-2016)
3626 - JBC9004 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-04-2016)
3627 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3628 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
3629 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3630 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3631 - JEA7034 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3632 - JBA0050 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-10-2017)
3633 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3634 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3635 - JBC0013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
3636 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3637 - JBC6002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3638 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3639 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3640 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3641 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-02-2016)
3642 - JBC0027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3643 - JBC2006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3644 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3645 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3646 - JBA1134 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
3647 - JBC0011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-10-2017)
3648 - JBC2006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3649 - JBC9005 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3650 - JBD9005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-10-2017)
3651 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3652 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3653 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3654 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
3655 - JBA6003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3656 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3657 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
3658 - JBD9005 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-10-2017)
3659 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3660 - JEA1060 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-04-2016)
3661 - JEA2032 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-03-2017)
3662 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3663 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
3664 - JBA2047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3665 - JBC0037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3666 - JBC2006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3667 - JBC6002 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3668 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
3669 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
3670 - JBA0049 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3671 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3672 - JBA1101 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-04-2017)
3673 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3674 - JBC2024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-04-2017)
3675 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3676 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3677 - JBA1101 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-04-2017)
3678 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3679 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3680 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3681 - JEA2030 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
3682 - JEA3047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-08-2016)
3683 - JBA1101 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-04-2017)
3684 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3685 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
3686 - JBC0007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3687 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3688 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-07-2016)
3689 - JBD2045 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3690 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3691 - JBA1101 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-04-2017)
3692 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3693 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
3694 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3695 - JBC0007 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3696 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3697 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
3698 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-07-2016)
3699 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3700 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3701 - JBA1095 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3702 - JBA1101 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-04-2017)
3703 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3704 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3705 - JBC6025 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3706 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3707 - JBA0037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3708 - JBA0062 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-09-2017)
3709 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
3710 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3711 - JBB2047 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
3712 - JBB2051 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-09-2017)
3713 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-03-2017)
3714 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3715 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3716 - JBA2047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-01-2016)
3717 - JEB0015 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3718 - JBA0062 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-09-2017)
3719 - JBA1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3720 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3721 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3722 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3723 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
3724 - JCT3001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3725 - JEA2036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3726 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2017)
3727 - JBA0033 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-04-2017)
3728 - JBA1001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3729 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3730 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3731 - JBA2047 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3732 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3733 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3734 - JBA0094 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3735 - JBA1001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3736 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3737 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3738 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3739 - JEA6012 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3740 - JBA0037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-01-2017)
3741 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3742 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3743 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3744 - JBA6045 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3745 - JBB2051 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-09-2017)
3746 - JBC4004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3747 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
3748 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
3749 - JEA6012 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3750 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3751 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3752 - JBC0033 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3753 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3754 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3755 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
3756 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3757 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3758 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3759 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3760 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
3761 - JEA6012 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3762 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3763 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3764 - JBC9007 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
3765 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
3766 - JBA0046 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2015)
3767 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3768 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3769 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3770 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
3771 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
3772 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
3773 - JBA0037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3774 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3775 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
3776 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
3777 - JEA0019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-05-2017)
3778 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
3779 - JBA0033 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-04-2017)
3780 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
3781 - JBA1067 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
3782 - JBA6039 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3783 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-09-2017)
3784 - JBA0053 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3785 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3786 - JBC0033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3787 - JEA3050 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2016)
3788 - JBA0037 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3789 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
3790 - JBA6038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-09-2017)
3791 - JBA7004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
3792 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3793 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-09-2017)
3794 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3795 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
3796 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3797 - JBC2021 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
3798 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3799 - JEB1003 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3800 - JBA0031 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3801 - JEB1003 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3802 - JBC0033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3803 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3804 - JBC2009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
3805 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-12-2016)
3806 - JBA0031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3807 - JBA1100 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3808 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-12-2016)
3809 - JBA1100 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3810 - JEB1003 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3811 - JBA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3812 - JEA0019 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-05-2017)
3813 - JEA9002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-02-2016)
3814 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2016)
3815 - JBA2045 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
3816 - JBB2047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
3817 - JBC2009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
3818 - JEA1061 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3819 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
3820 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3821 - JBA4031 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-09-2017)
3822 - JCT3001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3823 - JEA1061 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3824 - JBA8027 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3825 - JBB0023 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
3826 - JBA6024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3827 - JEA1061 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3828 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3829 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3830 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3831 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3832 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3833 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-05-2017)
3834 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3835 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3836 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-05-2017)
3837 - JEE6011 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
3838 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3839 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3840 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
3841 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3842 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
3843 - JBA0037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3844 - JEE6011 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
3845 - JBC8015 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3846 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Forsep. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3847 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Kanta pembesar. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3848 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Pengisi pipet. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3849 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Penitis. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3850 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Segitiga tanah liat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3851 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Spatula. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3852 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Balang gas dan penutup. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3853 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Balang loceng. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3854 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Balang pengering. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3855 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Piring petri dan penutup. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3856 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Pengacau magnetik . Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
3857 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
3858 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3859 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Tabung uji . Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3860 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Dawai kuprum. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3861 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Kit elektrolisis. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3862 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Meter demonstrasi (penunjuk arus elektrik dan beza. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3863 - JEA0022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3864 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3865 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3866 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3867 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3868 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3869 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3870 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3871 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3872 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3873 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3874 - JBC2002 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-01-2016)
3875 - JBC2002 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
3876 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3877 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Multimeter. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3878 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Multimeter. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3879 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Tabung didih. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3880 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Dawai kuprum. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3881 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Forsep. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3882 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Plat kaca. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3883 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Rod kaca. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3884 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3885 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Kanta pembesar. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3886 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang loceng. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3887 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Kit elektrolisis. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3888 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Magnet Magnador. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3889 - JEA1065 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3890 - JBA7004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3891 - JBA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3892 - JBA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3893 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3894 - JBA0073 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-08-2017)
3895 - JBA9026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3896 - JBC0008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
3897 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Ammonium sulfat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3898 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Bromin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3899 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Balang gas dan penutup. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3900 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Iodin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3901 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Kalsium klorida kontang. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3902 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Larutan Benedict. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3903 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk penyejat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3904 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang buret. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3905 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Rak tabung didih. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3906 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Spatula. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3907 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Akuarium. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3908 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : 1,1,1-Trikloroetana. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3909 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Ammonia. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3910 - JEA6009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
3911 - JEA6009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
3912 - JBC3007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3913 - JBC3007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3914 - JBC3007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3915 - JBC3007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3916 - JBA1092 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3917 - JBA1110 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
3918 - JBA2054 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-10-2017)
3919 - JBA0040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3920 - JBA1110 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
3921 - JEA2034 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3922 - JEA2034 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3923 - JEA2034 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3924 - JBC8015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3925 - JBC8015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3926 - JEA2030 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3927 - JEA2030 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3928 - JBA2014 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3929 - JBA1101 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3930 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
3931 - JBA1008 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-10-2017)
3932 - JBA1115 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-10-2017)
3933 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
3934 - JBA7017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-03-2017)
3935 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
3936 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-06-2017)
3937 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3938 - JEA1050 - S08-04 - Nama Harta : Bangku KHB / Bengkel. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3939 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-10-2017)
3940 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3941 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
3942 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
3943 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3944 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
3945 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
3946 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
3947 - JBC6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3948 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3949 - JEA1050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3950 - JEA2031 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
3951 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3952 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
3953 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3954 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3955 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-01-2017)
3956 - JBA6050 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3957 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2016)
3958 - JBC2004 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3959 - JBC2024 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3960 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3961 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Perakam Waktu. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3962 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-04-2016)
3963 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
3964 - JBA2047 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-01-2016)
3965 - JBA2054 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-10-2017)
3966 - JBA3065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3967 - JBA6013 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
3968 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
3969 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3970 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3971 - JBA6051 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3972 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
3973 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
3974 - JBC2015 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3975 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
3976 - JEA2030 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
3977 - JBA0018 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-10-2017)
3978 - JBA0046 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2015)
3979 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
3980 - JBA1067 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3981 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3982 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3983 - JBA1115 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-10-2017)
3984 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-01-2017)
3985 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3986 - JBA6030 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3987 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
3988 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
3989 - JBC2016 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3990 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-06-2017)
3991 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3992 - JBC9005 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3993 - JEA1054 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3994 - JEB4045 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3995 - JBA0053 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3996 - JBA0069 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
3997 - JBA1113 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-01-2016)
3998 - JBA2029 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-03-2016)
3999 - JBA6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-02-2016)
4000 - JBA6034 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4001 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4002 - JBA6050 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4003 - JBA6051 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4004 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4005 - JBC2015 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4006 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4007 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4008 - JBD7068 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
4009 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
4010 - JEA1054 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4011 - JEA1075 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4012 - JEA3037 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-08-2016)
4013 - JEA7034 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
4014 - JEA8011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
4015 - JEE0041 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
4016 - JBA0002 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4017 - JBA0035 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4018 - JBA0050 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-10-2017)
4019 - JBA1064 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4020 - JBA5083 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4021 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
4022 - JBA6051 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4023 - JBB6017 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
4024 - JBC2006 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4025 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4026 - JBD7067 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4027 - JBD7069 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4028 - JEA1070 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4029 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
4030 - JBA0053 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4031 - JBA1113 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-01-2016)
4032 - JBA3005 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4033 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
4034 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
4035 - JBA6034 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4036 - JBA8028 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4037 - JBB0029 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-10-2017)
4038 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
4039 - JBB7044 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
4040 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4041 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4042 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4043 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-01-2016)
4044 - JBD2038 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
4045 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-04-2016)
4046 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-05-2017)
4047 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-02-2016)
4048 - JBA0002 - S08-04 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4049 - JBA0033 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-04-2017)
4050 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
4051 - JBA0062 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-09-2017)
4052 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-10-2017)
4053 - JBA1064 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4054 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-10-2017)
4055 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4056 - JBA2042 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
4057 - JBA4033 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-02-2017)
4058 - JBA6007 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
4059 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4060 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4061 - JBA6050 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4062 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
4063 - JBA8028 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4064 - JBA9037 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4065 - JBC0010 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-10-2017)
4066 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4067 - JBC8003 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4068 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
4069 - JBD8005 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4070 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-10-2017)
4071 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
4072 - JEA1042 - S08-04 - Nama Harta : VSAT (School-net). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4073 - JEA1043 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
4074 - JEA1054 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4075 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
4076 - JEA7034 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
4077 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-02-2016)
4078 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
4079 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4080 - JBA1010 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4081 - JBA1064 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4082 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4083 - JBA1115 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-10-2017)
4084 - JBA2009 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
4085 - JBA2030 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2017)
4086 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
4087 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
4088 - JBA7020 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
4089 - JBC2015 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4090 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4091 - JBD1004 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4092 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
4093 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4094 - JEA2030 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
4095 - JEA4037 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4096 - JEB4045 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4097 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-02-2016)
4098 - JBA0002 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4099 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
4100 - JBA0020 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4101 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4102 - JBA1064 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4103 - JBA1068 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4104 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4105 - JBA1115 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-10-2017)
4106 - JBA2024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
4107 - JBA3017 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2016)
4108 - JBA4015 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-09-2017)
4109 - JBA6007 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
4110 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4111 - JBA6050 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4112 - JBA8028 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4113 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4114 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
4115 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4116 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-01-2017)
4117 - JEA3059 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2016)
4118 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-05-2017)
4119 - JBA0001 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4120 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
4121 - JBA1014 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
4122 - JBA1036 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4123 - JBA1048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4124 - JBA1073 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4125 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-10-2017)
4126 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4127 - JBA1094 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4128 - JBA1115 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-10-2017)
4129 - JBA2021 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4130 - JBA2022 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
4131 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
4132 - JBA3017 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2016)
4133 - JBA3061 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
4134 - JBA5083 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4135 - JBB0029 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-10-2017)
4136 - JBC2015 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4137 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
4138 - JEA3059 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2016)
4139 - JEA7034 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-02-2017)
4140 - JEB0015 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-05-2017)
4141 - JBA0020 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4142 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4143 - JBA1023 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4144 - JBA1068 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4145 - JBA1113 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-01-2016)
4146 - JBA1115 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-10-2017)
4147 - JBA2040 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4148 - JBA3038 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
4149 - JBA3040 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
4150 - JBA3069 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-04-2017)
4151 - JBA6034 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4152 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4153 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
4154 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
4155 - JBB6017 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
4156 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
4157 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
4158 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4159 - JBC6007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-07-2015)
4160 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4161 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4162 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
4163 - JEA6012 - S08-04 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
4164 - JEB0018 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
4165 - JFT0001 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-04-2017)
4166 - JBA0002 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4167 - JBA1036 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4168 - JBA1094 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4169 - JBA1113 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-01-2016)
4170 - JBA1115 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-10-2017)
4171 - JBA2009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
4172 - JBA2030 - S08-04 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-03-2017)
4173 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
4174 - JBA2044 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4175 - JBA2054 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-10-2017)
4176 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4177 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
4178 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4179 - JBA8008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-01-2016)
4180 - JBA8028 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4181 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
4182 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4183 - JBC8001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-06-2016)
4184 - JEA1064 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4185 - JEA1070 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4186 - JEA3059 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2016)
4187 - JEE0041 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4188 - JFT0001 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-04-2017)
4189 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2015)
4190 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
4191 - JBA0024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4192 - JBA0033 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-04-2017)
4193 - JBA0065 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-04-2016)
4194 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
4195 - JBA1067 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4196 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-10-2017)
4197 - JBA1115 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-10-2017)
4198 - JBA2003 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-01-2016)
4199 - JBA2009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
4200 - JBA2029 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-03-2016)
4201 - JBA3033 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4202 - JBA3046 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4203 - JBA6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-02-2016)
4204 - JBA6013 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
4205 - JBA6039 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4206 - JBA8028 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4207 - JBC0013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4208 - JBC0020 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4209 - JBC0021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4210 - JBC2006 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4211 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4212 - JEA0015 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-08-2015)
4213 - JEA1064 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4214 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
4215 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4216 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
4217 - JBA1115 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-10-2017)
4218 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
4219 - JBA3019 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4220 - JBA4016 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4221 - JBA6045 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4222 - JBA8028 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4223 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
4224 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
4225 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-10-2017)
4226 - JEA1042 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4227 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
4228 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4229 - JBA0033 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-04-2017)
4230 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
4231 - JBA1067 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4232 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4233 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
4234 - JBA1115 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-10-2017)
4235 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-04-2017)
4236 - JBA2053 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
4237 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
4238 - JBA8028 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4239 - JBB6017 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
4240 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4241 - JBC2015 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4242 - JBC4004 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4243 - JBC9002 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-10-2017)
4244 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-10-2017)
4245 - JBA0001 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4246 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4247 - JBA1068 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4248 - JBA1075 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-09-2017)
4249 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
4250 - JBA1115 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-10-2017)
4251 - JBA2053 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
4252 - JBA3033 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4253 - JBA3038 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
4254 - JBA6001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-02-2016)
4255 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
4256 - JBA7027 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4257 - JBC0013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4258 - JBC2021 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
4259 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-06-2017)
4260 - JEA1043 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
4261 - JBA0020 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4262 - JBA0035 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4263 - JBA1001 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4264 - JBA1027 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-05-2017)
4265 - JBA1088 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4266 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
4267 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
4268 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4269 - JBA8028 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4270 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
4271 - JBC2015 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4272 - JBC2021 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
4273 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4274 - JBD8004 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
4275 - JEA0019 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-05-2017)
4276 - JEA1042 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4277 - JEA2039 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4278 - JBA0001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2015)
4279 - JBA1036 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4280 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
4281 - JBA1088 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4282 - JBA1106 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4283 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
4284 - JBA1136 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4285 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4286 - JBA3038 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
4287 - JBA3061 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
4288 - JBA6013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4289 - JBA9019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4290 - JBC0020 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4291 - JBC2024 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
4292 - JBA0020 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4293 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
4294 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4295 - JBA0033 - S08-04 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-04-2017)
4296 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
4297 - JBA1027 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-05-2017)
4298 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
4299 - JBA1088 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4300 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
4301 - JBA1114 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4302 - JBA3033 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4303 - JBA3061 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
4304 - JBA3062 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-09-2017)
4305 - JBA6039 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4306 - JBB2050 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4307 - JBC6025 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4308 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-04-2016)
4309 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4310 - JEA2032 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-03-2017)
4311 - JEA2039 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-03-2016)
4312 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
4313 - JBA1088 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4314 - JBA1107 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-10-2017)
4315 - JBA1109 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4316 - JBA1136 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-05-2016)
4317 - JBA3034 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-09-2017)
4318 - JBA6013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4319 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
4320 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4321 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
4322 - JBC0017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4323 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
4324 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
4325 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4326 - JEA2032 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-03-2017)
4327 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
4328 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-02-2016)
4329 - JBA0020 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4330 - JBA0078 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4331 - JBA1107 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4332 - JBA6013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4333 - JBA8026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
4334 - JBC0017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4335 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
4336 - JEA1064 - S08-04 - Nama Harta : Troli makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4337 - JEA1070 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
4338 - JEA2030 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
4339 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-02-2016)
4340 - JBA1109 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4341 - JBA1136 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-05-2016)
4342 - JBA2029 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-03-2016)
4343 - JBA4031 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4344 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
4345 - JBA8026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
4346 - JBB2051 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-09-2017)
4347 - JBC0017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4348 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4349 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-04-2016)
4350 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
4351 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4352 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal Sains. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
4353 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4354 - JBA0033 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-04-2017)
4355 - JBA0065 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4356 - JBA1004 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
4357 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4358 - JBA1107 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
4359 - JBA1109 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4360 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2015)
4361 - JBA3063 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-09-2017)
4362 - JBA6013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4363 - JBA8026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
4364 - JBC0017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4365 - JBA0001 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4366 - JBA0006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-03-2017)
4367 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
4368 - JBA1064 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4369 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
4370 - JBA1107 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
4371 - JBA1109 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4372 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
4373 - JBA3063 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-09-2017)
4374 - JBA3069 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-04-2017)
4375 - JBA8026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
4376 - JBA9032 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-04-2016)
4377 - JBC0017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4378 - JBC2006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4379 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
4380 - JBC8012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-09-2017)
4381 - JBD1004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4382 - JEA1070 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4383 - JEA1073 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4384 - JBA1001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
4385 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
4386 - JBA1107 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
4387 - JBA1109 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4388 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
4389 - JBA2054 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-10-2017)
4390 - JBA3046 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4391 - JBA3063 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-09-2017)
4392 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4393 - JBA7006 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
4394 - JBA8026 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
4395 - JBA8028 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4396 - JBC0017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4397 - JBC2004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4398 - JBD1004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4399 - JEA1073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4400 - JBA0024 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4401 - JBA1048 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4402 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
4403 - JBA1109 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4404 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
4405 - JBA3063 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-09-2017)
4406 - JBC0017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4407 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4408 - JEA1073 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4409 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4410 - JBA0006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-03-2017)
4411 - JBA0065 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-04-2016)
4412 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4413 - JBA2040 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
4414 - JBA3063 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-09-2017)
4415 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4416 - JBC2004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4417 - JBC8012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-09-2017)
4418 - JEA1070 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
4419 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
4420 - JBA0046 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4421 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4422 - JBA1062 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
4423 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4424 - JBA3007 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4425 - JBA3063 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-09-2017)
4426 - JBA6024 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
4427 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
4428 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4429 - JEA1070 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4430 - JBA0006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-03-2017)
4431 - JBA0010 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4432 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4433 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4434 - JBA2054 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-10-2017)
4435 - JBA3063 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-09-2017)
4436 - JBC8012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-09-2017)
4437 - JEA1073 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4438 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4439 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4440 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
4441 - JBA1047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2016)
4442 - JBA2054 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-10-2017)
4443 - JBA3038 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
4444 - JBA3069 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-04-2017)
4445 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
4446 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4447 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
4448 - JEA1070 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4449 - JEA1073 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4450 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
4451 - JBA1047 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2016)
4452 - JBA1110 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
4453 - JBA2054 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal Sains. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-10-2017)
4454 - JBA6045 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4455 - JBC0020 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4456 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
4457 - JBD2034 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2017)
4458 - JEA1068 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4459 - JEA6009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4460 - JBA0038 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4461 - JBA2018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-01-2016)
4462 - JBA3019 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4463 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
4464 - JBC2004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4465 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4466 - JBC8012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-09-2017)
4467 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4468 - JEA1071 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4469 - JEA2030 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
4470 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-10-2017)
4471 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4472 - JBC4003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4473 - JBD7069 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4474 - JEA6009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4475 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4476 - JBA2018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-01-2016)
4477 - JBB1006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
4478 - JBC0020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4479 - JBC2003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-03-2016)
4480 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4481 - JBC8012 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-09-2017)
4482 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
4483 - JEA1071 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4484 - JBA1010 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4485 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4486 - JBA2002 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2016)
4487 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4488 - JBC0020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4489 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4490 - JEA6012 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
4491 - JEB0016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
4492 - JBA0033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-04-2017)
4493 - JBA1010 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4494 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-10-2017)
4495 - JBA2018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-01-2016)
4496 - JBA3033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4497 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
4498 - JBA6039 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4499 - JBA9037 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
4500 - JBC6025 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4501 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4502 - JEB0016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
4503 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4504 - JBA2047 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
4505 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4506 - JBA6032 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4507 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4508 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
4509 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-05-2017)
4510 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
4511 - JEB0016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
4512 - JBA0050 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-10-2017)
4513 - JBA0065 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-04-2016)
4514 - JBA2018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-01-2016)
4515 - JBC6025 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4516 - JEA1070 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4517 - JEA3058 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2016)
4518 - JEB1003 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4519 - JBA0033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-04-2017)
4520 - JBA0050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-10-2017)
4521 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4522 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4523 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4524 - JBA3063 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-09-2017)
4525 - JBA6039 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4526 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4527 - JBC1038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4528 - JBC2009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
4529 - JBC2021 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
4530 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4531 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4532 - JEA3058 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2016)
4533 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4534 - JBA0003 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
4535 - JBA0033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-04-2017)
4536 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4537 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
4538 - JBC1038 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4539 - JBC1041 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
4540 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
4541 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
4542 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
4543 - JEA3058 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2016)
4544 - JEA8001 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4545 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-02-2016)
4546 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
4547 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4548 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4549 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
4550 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4551 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Rak Buku (Bilik Guru). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
4552 - JEA0019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-05-2017)
4553 - JEA3058 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2016)
4554 - JBA0033 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-04-2017)
4555 - JBA0037 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4556 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
4557 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4558 - JBA3019 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4559 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4560 - JBB7044 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
4561 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-09-2017)
4562 - JBC6025 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4563 - JEA3058 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2016)
4564 - JBA0033 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-04-2017)
4565 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
4566 - JBA3019 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4567 - JBA3061 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
4568 - JBA9028 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-05-2017)
4569 - JBB6017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
4570 - JBC0017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4571 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
4572 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4573 - JBA3019 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4574 - JBA4031 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4575 - JBA6039 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4576 - JBC6002 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
4577 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4578 - JEA2030 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
4579 - JEA3050 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2016)
4580 - JEA3058 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2016)
4581 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-04-2016)
4582 - JBA0072 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4583 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
4584 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4585 - JBA9013 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-10-2017)
4586 - JBC0013 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4587 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
4588 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-09-2017)
4589 - JBC9007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
4590 - JEA0019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
4591 - JEA1061 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4592 - JEA3036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4593 - JEA3050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2016)
4594 - JEA3058 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2016)
4595 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4596 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
4597 - JBC0013 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4598 - JEA3058 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-01-2016)
4599 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4600 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2016)
4601 - JBA0084 - S08-04 - Nama Harta : ADSL (School-net). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4602 - JBA3061 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
4603 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
4604 - JBA6030 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4605 - JBB6017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
4606 - JBC0013 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4607 - JBC7022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
4608 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-10-2017)
4609 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2016)
4610 - JBC7022 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
4611 - JEA0019 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
4612 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4613 - JBC6025 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4614 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
4615 - JEA3043 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4616 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-02-2016)
4617 - JBA2044 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4618 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4619 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4620 - JBA8027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4621 - JBB1001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4622 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
4623 - JBC2009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
4624 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
4625 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4626 - JBB1001 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4627 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4628 - JBA2044 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4629 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
4630 - JBA7017 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-03-2017)
4631 - JBC6025 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4632 - JEA3043 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4633 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-02-2016)
4634 - JEA3043 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4635 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-05-2017)
4636 - JEA9002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-02-2016)
4637 - JEB1003 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4638 - JBA2045 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
4639 - JBC2009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
4640 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4641 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
4642 - JBA2044 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4643 - JEA3043 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4644 - JBA6024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
4645 - JBC6022 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4646 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4647 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-02-2015)
4648 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4649 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
4650 - JBA2044 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4651 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
4652 - JBA8025 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-02-2016)
4653 - JBC2009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
4654 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4655 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
4656 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4657 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-02-2016)
4658 - JBA2044 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4659 - JBC2009 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
4660 - JEA9002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-02-2016)
4661 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
4662 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4663 - JEA3047 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-09-2017)
4664 - JEB0015 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4665 - JEB2037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
4666 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-02-2016)
4667 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4668 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
4669 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4670 - JEB0015 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4671 - JEB2037 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
4672 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4673 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
4674 - JBA7016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
4675 - JBA8027 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
4676 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
4677 - JBA8027 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
4678 - JEE0019 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-07-2016)
4679 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4680 - JEA2029 - S08-04 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-04-2016)
4681 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4682 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
4683 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4684 - JEE0019 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-07-2016)
4685 - JEA1061 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4686 - JEA8002 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-03-2017)
4687 - JEB0015 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4688 - JEA1061 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4689 - JBA0035 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4690 - JBA1057 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4691 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
4692 - JBA0035 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4693 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
4694 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-05-2017)
4695 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
4696 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-05-2017)
4697 - JEA9002 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-02-2016)
4698 - JEE0019 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2016)
4699 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
4700 - JBB0025 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4701 - JEE0019 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2016)
4702 - JBA7018 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4703 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4704 - JBA6048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4705 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
4706 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4707 - JBA0037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4708 - JBA0037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4709 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4710 - JBA0035 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4711 - JBA0035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4712 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4713 - JBA0035 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4714 - JBA0037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-01-2017)
4715 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
4716 - JBA5028 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
4717 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-02-2015)
4718 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-02-2015)
4719 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
4720 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Almari (Asrama). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
4721 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
4722 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
4723 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4724 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Kasa dawai. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4725 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Landasan troli . Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4726 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Lesung dan alu. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4727 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Pam angkat. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4728 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Pam vakum. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4729 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Penunjuk laser. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4730 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Penunu makmal . Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4731 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Rak tabung uji. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4732 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Tungku kaki tiga. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4733 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Bongkah kaca hemisfera. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4734 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Corong turas, 60 mm - 75 mm . Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4735 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Kanta dwicembung. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4736 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Lampu spirit. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4737 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 10 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4738 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4739 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 25 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4740 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Slaid kaca. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4741 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Tabung didih. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4742 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Tabung didih berlengan. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4743 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Tiub kaca. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4744 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Pengacau magnetik . Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4745 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Penjana isyarat audio. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4746 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Tiub palang Maltese. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4747 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Jam randik, analog. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4748 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Neraca spring, 10 N. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4749 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 0.5 m. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4750 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal, 10?C hingga 110?C. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4751 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Tolok skru mikrometer. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4752 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Roket. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4753 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Model kulit manusia. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4754 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Model batang pokok monokotiledon. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4755 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Model ginjal manusia. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4756 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Model jantung manusia . Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4757 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Model mitosis. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4758 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Model neuron. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4759 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Model peparu manusia. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4760 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Model sistem pencernaan. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4761 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Model struktur daun. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4762 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Berus tabung uji, 45 mm x 10 mm. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4763 - JEA0022 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4764 - JEB4044 - S08-04 -