emis_30012017
S01-01
0
S01-02
0
S01-03
0
S01-04
0
S01-05
0
S01-06
0
S01-07
0
S02-01
0
S02-02
0
S02-03
0
S02-04
0
S02-05
0
S02-06
0
S02-07
0
S02-08
0
S02-09
0
S02-10
0
S02-11
0
S02-12
3
S02-13
5
S03-01
0
S03-02
0
S03-03
0
S03-04
0
S03-05
0
S03-06
0
S03-07
0
S03-08
0
S04-01
0
S04-02
0
S04-03
0
S05-01
0
S05-02
0
S05-03
12
S05-04
0
S05-05
0
S06-01
0
S06-02
0
S07-01
0
S07-02
0
S07-03
1
S07-04
0
S07-05
0
S07-06
0
S07-07
0
S07-08
0
S07-09
23
S08-01
73
S08-02
1
S08-03
106
S08-04
0
S08-05
0
S08-06
33
S08-07
0
S08-08
0
S08-09
262
S08-10
0
S09-01
0
S09-02
5
S09-03
1
S09-04
7
S09-05
0
S10-01
0
S10-02
0
S10-03
0
S11-01
0
S11-02
0
S11-04
5
S11-05
16
S11-06
84
S11-07
5
S11-08
11
S11-09
16
S11-10
16

Disahkan Betul
1 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
2 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
3 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1990. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
4 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
5 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1990. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
6 - JBA2030 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 1991. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
7 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 1991. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
8 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1992. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
9 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1992. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
10 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Alat Video Kaset. Tahun Diperolehi : 1992. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
11 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1992. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
12 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1992. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
13 - JEA1047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
14 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Alat Video Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
15 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
16 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
17 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
18 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
19 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
20 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
21 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
22 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
23 - JBA3022 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
24 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
25 - JBA3022 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
26 - JEA3051 - S02-13 - Sila isikan Nama atau/dan Jarak perkhidmatan kesihatan yang terdekat
27 - JBA5036 - S02-13 - Sila isikan Nama atau/dan Jarak perkhidmatan kesihatan yang terdekat
28 - JBA3052 - S03-03 - Alamat tidak tepat/ berulang/ tidak berisi.
29 - JBA2054 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 1 -Sekolah Sahaja dengan No Lot:TIADA] tapi keluasan [10]
30 - JBA3054 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 5 -Sekolah dan Rumah Guru/Staf dengan No Lot:LPP 1/2001] tapi keluasan [5]
31 - JBC6024 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 1 -Sekolah Sahaja dengan No Lot:337] tapi keluasan [3.37]
32 - JBD3018 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 1 -Sekolah Sahaja dengan No Lot:TIADA] tapi keluasan [1.5]
33 - JBD0058 - S04-03 - Hak Milik Tanah: Ketua Pengarah Tanah & Galian (KPTG) / Kem Pel Malaysia(KPM); Jenis Bantuan Sekolah: Sekolah Bantuan Kerajaan
34 - JBA1113 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 339.66. Nama Blok =Perpustakaan. Kegunaan = P & P
35 - JBA1135 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 150. Nama Blok =RUMAH PAM BOMBA. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
36 - JBA1135 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 30. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
37 - JBA2022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =PONDOK BACAAN. Kegunaan = P & P
38 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 364. Nama Blok =A. Kegunaan = P & P
39 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =C. Kegunaan = P & P
40 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
41 - JBA2027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 450. Nama Blok =BANGUNAN TNB. Kegunaan = Pentadbiran
42 - JBA2027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 150. Nama Blok =STOR. Kegunaan = Pentadbiran
43 - JBA2027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 360. Nama Blok =RUMAH PAM AIR. Kegunaan = Pentadbiran
44 - JBD9002 - S08-01 - Nama Harta: Kerusi Guru. Tahun Diperolehi: 0. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
45 - JBC5004 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
46 - JBA9028 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
47 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
48 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
49 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
50 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
51 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
52 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
53 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
54 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
55 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
56 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
57 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
58 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
59 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
60 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
61 - JBA5056 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
62 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1980. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
63 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1984. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
64 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 1985. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
65 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1986. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
66 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1987. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
67 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1988. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
68 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1988. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
69 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 1988. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
70 - JBA3026 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
71 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
72 - JBA5046 - S08-03 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
73 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
74 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
75 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
76 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
77 - JEA7035 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
78 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
79 - JBA5046 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
80 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
81 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
82 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
83 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
84 - JBA3055 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
85 - JBC9011 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
86 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
87 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
88 - JBA3052 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
89 - JBD3015 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
90 - JBD3016 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
91 - JBD3017 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
92 - JBD3019 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
93 - JEA3039 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
94 - JBC9001 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
95 - JBC9002 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
96 - JBD9002 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
97 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat GPK (Ko Kurikulum) TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
98 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat Ketua Bidang TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
99 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Pejabat Guru TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
100 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat PKPK (Pendidikan Khas) TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
101 - JBA9003 - S11-10 - JUMLAH Pusat Akses TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
102 - JBA2054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 134. Nama Blok =TEMPAT BUANG SAMPAH. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
103 - JBA2054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 269. Nama Blok =POS PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
104 - JBA3002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PRASEKOLAH. Kegunaan = Pra Sekolah
105 - JBA3004 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
106 - JBA3024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 475. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
107 - JBA3024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 475. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P
108 - JBA3024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Pra Sekolah
109 - JBA3024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 225. Nama Blok =BLOK A(SEKOLAH AGAMA MENUMPANG). Kegunaan = P & P
110 - JBA3026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 180. Nama Blok =G B.PENGURUSAN SUKAN. Kegunaan = Pentadbiran
111 - JBA3049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 49. Nama Blok =PONDOK PENGAWAI. Kegunaan = Pentadbiran
112 - JBA3051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 200. Nama Blok =BILIK GOSOK. Kegunaan = Asrama
113 - JBA3051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =RAWATAN DAN STOR. Kegunaan = Asrama
114 - JBA4005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
115 - JBA4024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran
116 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 130.28. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL 2. Kegunaan = Pentadbiran
117 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 373.12. Nama Blok =ASTAKA (PADANG). Kegunaan = Pentadbiran
118 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 130.28. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL 1. Kegunaan = Pentadbiran
119 - JBA5054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 120. Nama Blok =STOR SUKAN. Kegunaan = Pentadbiran
120 - JBA5054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 42. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
121 - JBA5060 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 49. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
122 - JBA5074 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 232. Nama Blok =KABIN. Kegunaan = P & P
123 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 144. Nama Blok =I(TEMPAT SAMPAH). Kegunaan = Pentadbiran
124 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 72. Nama Blok =H(PONDOK JAGA). Kegunaan = Pentadbiran
125 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 36. Nama Blok =J(MINERAL1). Kegunaan = Pentadbiran
126 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 399.05. Nama Blok =BLOK B - JKR 1531. Kegunaan = P & P
127 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 350.76. Nama Blok =BLOK C - PSS SEKOLAH. Kegunaan = P & P
128 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 422.91. Nama Blok =BLOK A - JKR 1079. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
129 - JBA9007 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 80. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
130 - JBA9013 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
131 - JBA9014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =PONDOK JAGA DEPAN. Kegunaan = Pentadbiran
132 - JBA9014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =PONDOK JAGA BELAKANG. Kegunaan = Pentadbiran
133 - JBA9020 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =G (PONDOK JAGA). Kegunaan = Pentadbiran
134 - JBA9025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 79.21. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
135 - JBB0028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =BILIK SUKAN. Kegunaan = P & P
136 - JBB5035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
137 - JBC2012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 245.27. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
138 - JBC2012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 155.32. Nama Blok =PRA SEKOLAH. Kegunaan = P & P
139 - JBC2012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 222.97. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = P & P
140 - JBC2012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 490.54. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P
141 - JBC3015 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 47.52. Nama Blok =A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
142 - JBC5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 15. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran
143 - JBD0050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 269.08. Nama Blok =A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
144 - JBD0050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64.23. Nama Blok =B. Kegunaan = P & P
145 - JBD2034 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 36. Nama Blok =G. Kegunaan = Pentadbiran
146 - JBD2038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 330. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P
147 - JBD2041 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 49. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
148 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 91.39. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P
149 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123.75. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
150 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123.37. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = P & P
151 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 142.74. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = P & P
152 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 40.48. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran
153 - JBD3014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =PONDOK BACAAN. Kegunaan = P & P
154 - JBD7069 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 368. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Pentadbiran
155 - JBD8007 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 450. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = P & P
156 - JBD9002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 420. Nama Blok =Blok B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
157 - JBD9005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 450. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
158 - JEA1101 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 406.9. Nama Blok =PENCAWANG TNB. Kegunaan = Pentadbiran
159 - JEA1101 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 399.6. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran
160 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 374.4. Nama Blok =EFFICIENT. Kegunaan = P & P
161 - JEA2032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran
162 - JEA2036 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 420. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
163 - JEA2044 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123. Nama Blok =TUNKU ABDUL RAHMAN. Kegunaan = Pentadbiran
164 - JEA2044 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123. Nama Blok =TUN HUSSEIN ONN. Kegunaan = P & P
165 - JEA2044 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123. Nama Blok =TUN ABDUL RAZAK. Kegunaan = P & P
166 - JEA3052 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =H( PONDOK PENGAWAL ). Kegunaan = Pentadbiran
167 - JEA4035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 112. Nama Blok =BLOK AA. Kegunaan = Pentadbiran
168 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 12.25. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
169 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 305.5. Nama Blok =SPT. Kegunaan = P & P
170 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 273. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = P & P
171 - JEA5021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Asrama
172 - JEB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 132. Nama Blok =BLOK N(KOPERASI). Kegunaan = Pentadbiran
173 - JEB2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =BLOK BILIK AIR LELAKI. Kegunaan = Asrama
174 - JEB5021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =Stor sukan. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
175 - JEE2043 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 56. Nama Blok =PONDOK JAGA-BELAKANG. Kegunaan = Pentadbiran
176 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = P & P
177 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
178 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P
179 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK F. Kegunaan = P & P
180 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK G. Kegunaan = P & P
181 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PUTERA 2. Kegunaan = Asrama
182 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =AS-SHAFIE. Kegunaan = Asrama
183 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P
184 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PUTERA 1. Kegunaan = Asrama
185 - JFT2001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 378. Nama Blok =HAMKA. Kegunaan = P & P
186 - JEA3046 - S07-03 - Bilangan unit apartment sangat kecil : 1 buah.
187 - JBA2052 - S07-06 - Kuarters kurang 15 tahun rosak fizikal.
188 - JBA2052 - S07-06 - Kuarters kurang 15 tahun rosak fizikal.
189 - JBA4012 - S07-06 - Kuarters kurang 15 tahun rosak fizikal.
190 - JBA2040 - S07-07 - Kuarters kurang 15 tahun rosak pendawaian berpenghuni.
191 - JBA2052 - S07-07 - Kuarters kurang 15 tahun rosak pendawaian berpenghuni.
192 - JEA3045 - S07-07 - Kuarters kurang 15 tahun rosak pendawaian berpenghuni.
193 - JBA2041 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Semi-D. Status berpenghuni :- Ya
194 - JBB6021 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
195 - JBB6021 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
196 - JBD9002 - S08-01 - Nama Harta: Meja Guru. Tahun Diperolehi: 0. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
197 - JBA9034 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
198 - JBA9034 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
199 - JBA9034 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
200 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
201 - JBA9034 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
202 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
203 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
204 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
205 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
206 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
207 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
208 - JBC9002 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
209 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
210 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
211 - JEA1078 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
212 - JEA1078 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
213 - JEA1078 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
214 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1973. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
215 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1973. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
216 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
217 - JEB2039 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
218 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
219 - JEA3037 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
220 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
221 - JBA5040 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
222 - JBA3055 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
223 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
224 - JBA5046 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
225 - JBA5046 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
226 - JBA5046 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
227 - JBA3055 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
228 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
229 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
230 - JEA5036 - S08-03 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
231 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
232 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
233 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
234 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
235 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
236 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
237 - JBD3017 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
238 - JBA3055 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
239 - JEA3037 - S08-03 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
240 - JBA9035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1997. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
241 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
242 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
243 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1997. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
244 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
245 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
246 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
247 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
248 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
249 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
250 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
251 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
252 - JBA1032 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
253 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
254 - JBD1013 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
255 - JBA3060 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
256 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
257 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
258 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
259 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
260 - JBA5022 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
261 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
262 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
263 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
264 - JBC8001 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
265 - JBA5036 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
266 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
267 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
268 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
269 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Binder. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
270 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
271 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
272 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
273 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
274 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
275 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
276 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
277 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
278 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
279 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
280 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
281 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
282 - JBA3005 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
283 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
284 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
285 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
286 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
287 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
288 - JEA7035 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
289 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
290 - JBA5018 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
291 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
292 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
293 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
294 - JBD5087 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
295 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
296 - JBA2025 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
297 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
298 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
299 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
300 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
301 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
302 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
303 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
304 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
305 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
306 - JBD5087 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
307 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
308 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
309 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
310 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
311 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
312 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
313 - JBA3022 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
314 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
315 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
316 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
317 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
318 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
319 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
320 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
321 - JBA5018 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
322 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
323 - JBA5018 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
324 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
325 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
326 - JBA5036 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
327 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
328 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
329 - JBA4030 - S08-03 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
330 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
331 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
332 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
333 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
334 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
335 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
336 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
337 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
338 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
339 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
340 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
341 - JBA1134 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
342 - JBB5036 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
343 - JBD5087 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
344 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
345 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
346 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
347 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
348 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
349 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
350 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
351 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
352 - JBA9035 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
353 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
354 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
355 - JBA5030 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
356 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
357 - JBA8009 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
358 - JBA5062 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
359 - JBA5062 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
360 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
361 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
362 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
363 - JBA9029 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
364 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
365 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
366 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
367 - JBA5030 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
368 - JBA3047 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
369 - JBA3053 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
370 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
371 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
372 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
373 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
374 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
375 - JBA5070 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
376 - JBA5070 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
377 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
378 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
379 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
380 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
381 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
382 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
383 - JBA0065 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
384 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
385 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
386 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
387 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
388 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
389 - JBA3040 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
390 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
391 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
392 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
393 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
394 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
395 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
396 - JBA2038 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
397 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
398 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
399 - JBA2021 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
400 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
401 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
402 - JBA2030 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
403 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
404 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
405 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
406 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
407 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
408 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
409 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
410 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
411 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
412 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
413 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
414 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
415 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
416 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
417 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
418 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
419 - JBA5028 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
420 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
421 - JEA8011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
422 - JBA0022 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
423 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
424 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
425 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
426 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
427 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
428 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
429 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
430 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
431 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
432 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
433 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
434 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
435 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
436 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
437 - JBA9035 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
438 - JBA5057 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
439 - JBA0013 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
440 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
441 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
442 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
443 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
444 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
445 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
446 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
447 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
448 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
449 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
450 - JBD3019 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
451 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
452 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
453 - JBA0062 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
454 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
455 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
456 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
457 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
458 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
459 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
460 - JBA9019 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
461 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
462 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
463 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
464 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
465 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
466 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
467 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
468 - JBA7034 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
469 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
470 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
471 - JBC1005 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
472 - JBA0013 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
473 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
474 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
475 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
476 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
477 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
478 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
479 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
480 - JBC0011 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
481 - JBD9005 - S08-03 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
482 - JBD9005 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
483 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
484 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
485 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
486 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
487 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
488 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
489 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
490 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
491 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
492 - JBA7030 - S08-06 - Nama Peralatan : Papan Tulis (Kelas). Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
493 - JBA7035 - S08-06 - Nama Peralatan : ADSL (School-net). Tahun Dapat : 2006. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
494 - JBD8007 - S08-06 - Nama Peralatan : Projektor LCD. Tahun Dapat : 2008. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
495 - JBC8009 - S08-06 - Nama Peralatan : Laminator. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
496 - JBD2042 - S08-06 - Nama Peralatan : Skrin. Tahun Dapat : 2002. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
497 - JBD2042 - S08-06 - Nama Peralatan : Projektor LCD. Tahun Dapat : 2008. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
498 - JBA5074 - S08-06 - Nama Peralatan : Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Dapat : 2013. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
499 - JBA7041 - S08-06 - Nama Peralatan : Skrin. Tahun Dapat : 2006. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
500 - JBA7039 - S08-06 - Nama Peralatan : Laminator. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
501 - JFT7001 - S08-06 - Nama Peralatan : Katil (Asrama). Tahun Dapat : 2014. Bilangan : 160. Jenama peralatan tidak diisi.
502 - JFT7001 - S08-06 - Nama Peralatan : Tilam (Asrama). Tahun Dapat : 2014. Bilangan : 60. Jenama peralatan tidak diisi.
503 - JFT7001 - S08-06 - Nama Peralatan : Tilam (Asrama). Tahun Dapat : 2014. Bilangan : 100. Jenama peralatan tidak diisi.
504 - JEA2043 - S08-06 - Nama Peralatan : Alarm. Tahun Dapat : 2013. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
505 - JEA2043 - S08-06 - Nama Peralatan : Troli. Tahun Dapat : 2013. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
506 - JEA2043 - S08-06 - Nama Peralatan : Skrin. Tahun Dapat : 2011. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
507 - JBA7027 - S08-06 - Nama Peralatan : Laminator. Tahun Dapat : 2007. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
508 - JBA7011 - S08-06 - Nama Peralatan : Mesin pendua (stensil). Tahun Dapat : 2004. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
509 - JBA7011 - S08-06 - Nama Peralatan : Laminator. Tahun Dapat : 2004. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
510 - JBA7011 - S08-06 - Nama Peralatan : Projektor Slaid. Tahun Dapat : 2002. Bilangan : 3. Jenama peralatan tidak diisi.
511 - JBD9002 - S08-07 - Nama peralatan : Meja Guru. Bilangan : 11 unit. Sila isi tahun dapat peralatan.
512 - JBD9002 - S08-07 - Nama peralatan : Kerusi Guru. Bilangan : 11 unit. Sila isi tahun dapat peralatan.
513 - JBA5036 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : PANASONIC. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2001. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
514 - JBA5036 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : SAMSUNG ML 2150(PPSMI2). Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2003. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
515 - JBA5036 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : PLASTIK. Bilangan : 80. Tahun Dapat : 2003. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
516 - JBA0047 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
517 - JBA3026 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
518 - JBA9003 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
519 - JBC9021 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
520 - JEA9011 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
521 - JBA5071 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
522 - JEB6012 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
523 - JEA2029 - S11-09 - Jumlah Tandas Murid Perempuan tidak sama dengan keadaan Fizikal
524 - JEA2029 - S11-09 - Jumlah Tandas Guru Perempuan tidak sama dengan keadaan Fizikal
525 - JBA3038 - S11-09 - Jumlah Bilik Prasekolah tidak sama dengan keadaan Fizikal
526 - JBA3038 - S11-09 - Jumlah Bilik Pemulihan tidak sama dengan keadaan Fizikal
527 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pendidikan Khas tidak sama dengan keadaan Fizikal
528 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Pusat Akses tidak sama dengan keadaan Fizikal
529 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Ekonomi Rumahtangga tidak sama dengan keadaan Fizikal
530 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bengkel Pertanian tidak sama dengan keadaan Fizikal
531 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Matematik tidak sama dengan keadaan Fizikal
532 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Dewan Sekolah tidak sama dengan keadaan Fizikal
533 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Surau tidak sama dengan keadaan Fizikal
534 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Pondok Pengawal tidak sama dengan keadaan Fizikal
535 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat Am tidak sama dengan keadaan Fizikal
536 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat Pengetua/Bilik Pengetua tidak sama dengan keadaan Fizikal
537 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat GPK (Kurikulum) tidak sama dengan keadaan Fizikal
538 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat GPK (HEM) tidak sama dengan keadaan Fizikal
539 - JEE3038 - S01-02 - Jenis Asrama :-Asrama Sekolah Harian. Optimum Asrama meragukan : -10. Sila masukan bilangan katil asrama
540 - JFT6003 - S01-02 - Jenis Asrama :-Lain-lain Asrama. Optimum Asrama meragukan : -3. Sila masukan bilangan katil asrama
541 - JBD3015 - S01-04 - Sekolah kerajaan dan bukan mubaligh tapi ada Lembaga Pengelola sekolah.
542 - JFT2001 - S02-01 - Sila semak Kod Bersih Bangunan Sekolah atau/dan Kod Bersih Kawasan Sekolah atau/dan Kod Kawal Sekolah.
543 - JEB2039 - S02-02 - Nombor PTJ ( 211500308 ) MERAGUKAN. Sila Semak atau isikan 'TIADA' jika bukan ptj.
544 - JEA2043 - S02-02 - Nombor PTJ ( ) MERAGUKAN. Sila Semak atau isikan 'TIADA' jika bukan ptj.
545 - JBD2045 - S02-06 - Lokasi: Bandar, Sumber Air: Tangki/Takungan Air Hujan/Rain Harvester
546 - JBB5030 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet)
547 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat GPK (Ko Kurikulum) tidak sama dengan keadaan Fizikal
548 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat Ketua Bidang tidak sama dengan keadaan Fizikal
549 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Pejabat Guru tidak sama dengan keadaan Fizikal
550 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat PKPK (Pendidikan Khas) tidak sama dengan keadaan Fizikal
551 - JBA9003 - S11-09 - Jumlah Pusat Akses tidak sama dengan keadaan Fizikal
552 - JBA5031 - S11-09 - Jumlah Tandas Murid Lelaki tidak sama dengan keadaan Fizikal
553 - JBA5031 - S11-09 - Jumlah Tandas Murid Perempuan tidak sama dengan keadaan Fizikal
554 - JBA5031 - S11-09 - Jumlah Tandas Guru Lelaki tidak sama dengan keadaan Fizikal
555 - JBA5031 - S11-09 - Jumlah Tandas Guru Perempuan tidak sama dengan keadaan Fizikal
556 - JEB5026 - S11-09 - Jumlah Kantin tidak sama dengan keadaan Fizikal
557 - JBD1006 - S11-09 - Jumlah Bilik Darjah < Daripada 750 kps / Kurang 3 bay tidak sama dengan keadaan Fizikal
558 - JEB6012 - S11-09 - Jumlah Bilik Mesyuarat tidak sama dengan keadaan Fizikal
559 - JEB6012 - S11-09 - Jumlah Dewan Sekolah tidak sama dengan keadaan Fizikal
560 - JEB6012 - S11-09 - Jumlah Kantin tidak sama dengan keadaan Fizikal
561 - JEB6012 - S11-09 - Jumlah Pejabat Guru tidak sama dengan keadaan Fizikal
562 - JEB6012 - S11-09 - Jumlah Bilik Kokurikulum tidak sama dengan keadaan Fizikal
563 - JBD7067 - S11-09 - Jumlah Kantin tidak sama dengan keadaan Fizikal
564 - JBD7067 - S11-09 - Jumlah Tandas Murid Lelaki tidak sama dengan keadaan Fizikal
565 - JBD7067 - S11-09 - Jumlah Tandas Murid Perempuan tidak sama dengan keadaan Fizikal
566 - JBD7067 - S11-09 - Jumlah Tandas Guru Lelaki tidak sama dengan keadaan Fizikal
567 - JBD7067 - S11-09 - Jumlah Tandas Guru Perempuan tidak sama dengan keadaan Fizikal
568 - JBA0098 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pengawas TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
569 - JBA0098 - S11-10 - JUMLAH Ruang Serbaguna TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
570 - JBA0098 - S11-10 - JUMLAH Kantin TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
571 - JBA0098 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Lelaki TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
572 - JBA0098 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
573 - JBA0098 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Lelaki TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
574 - JBA0098 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
575 - JEA2029 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
576 - JEA2029 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
577 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Darjah 750 kaki persegi / sama 3 bay TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
578 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pendidikan Khas TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
579 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Pusat Akses TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
580 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Ekonomi Rumahtangga TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
581 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bengkel Pertanian TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
582 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Matematik TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
583 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Dewan Sekolah TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
584 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Surau TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
585 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Pondok Pengawal TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
586 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat Am TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
587 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat Pengetua/Bilik Pengetua TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
588 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat GPK (Kurikulum) TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
589 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat GPK (HEM) TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
590 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
591 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
592 - JBA9021 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
593 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
594 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
595 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
596 - JBA5036 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
597 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
598 - JBC5047 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
599 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
600 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
601 - JBA3061 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
602 - JBD1013 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
603 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
604 - JBC5047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
605 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
606 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
607 - JBA0013 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
608 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
609 - JBA5036 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
610 - JBA5036 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
611 - JBA5036 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
612 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
613 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
614 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
615 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
616 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
617 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
618 - JBA3061 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
619 - JBA3040 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
620 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
621 - JEA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
622 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
623 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
624 - JBD2034 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
625 - JBD5087 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
626 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
627 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
628 - JEA8011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
629 - JBC9011 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
630 - JBC3008 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
631 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
632 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
633 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
634 - JBC2002 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
635 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
636 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
637 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
638 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
639 - JBD5080 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
640 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
641 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
642 - JBA0042 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
643 - JEA8011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
644 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
645 - JBA0029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
646 - JBA3004 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
647 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
648 - JBA4012 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
649 - JBA9003 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
650 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
651 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
652 - JBA3004 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
653 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
654 - JBA3004 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
655 - JBA1123 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
656 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
657 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
658 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
659 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
660 - JBA5057 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
661 - JBA5057 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
662 - JBA1123 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
663 - JEA8013 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
664 - JBA0022 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
665 - JBA3010 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
666 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
667 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
668 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
669 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
670 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
671 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
672 - JBA9019 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
673 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
674 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
675 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
676 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
677 - JBA0017 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
678 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
679 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
680 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
681 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
682 - JBA3061 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
683 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
684 - JBA3010 - S08-03 - Nama Harta : Binder. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
685 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
686 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
687 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
688 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
689 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
690 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
691 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
692 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
693 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
694 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
695 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
696 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
697 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
698 - JBA4013 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
699 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
700 - JBA4030 - S08-03 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
701 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
702 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
703 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
704 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
705 - JBA9025 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
706 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
707 - JBA4021 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
708 - JBA9025 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
709 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
710 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
711 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
712 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
713 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
714 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
715 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
716 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
717 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
718 - JBA9025 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
719 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
720 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
721 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
722 - JBA5071 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
723 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
724 - JBA3061 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
725 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
726 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
727 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
728 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
729 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
730 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
731 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
732 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
733 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
734 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
735 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
736 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
737 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
738 - JBA0033 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
739 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
740 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
741 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
742 - JBA3047 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
743 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
744 - JBA8009 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
745 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
746 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
747 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
748 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
749 - JBA4012 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
750 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
751 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
752 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
753 - JBA3005 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
754 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
755 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Termoform. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
756 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
757 - JBA3053 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
758 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
759 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
760 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
761 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
762 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
763 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
764 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
765 - JBA3022 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
766 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
767 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
768 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
769 - JBA0051 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
770 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
771 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
772 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
773 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
774 - JBA3053 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
775 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
776 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
777 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
778 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
779 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
780 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
781 - JBA1135 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
782 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
783 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
784 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
785 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
786 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
787 - JBA3063 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
788 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
789 - JBA9029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
790 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
791 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
792 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
793 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
794 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
795 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
796 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
797 - JEA5036 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
798 - JBA5071 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
799 - JBA8001 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
800 - JBA0065 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
801 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
802 - JBA7039 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
803 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
804 - JBA9015 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
805 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
806 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
807 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
808 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
809 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
810 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
811 - JBC1006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
812 - JBC1005 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
813 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
814 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
815 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
816 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
817 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
818 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
819 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
820 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
821 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
822 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
823 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
824 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
825 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
826 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : VSAT (School-net). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
827 - JBA3061 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
828 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
829 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
830 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : ADSL (School-net). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
831 - JBC3008 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
832 - JBC9011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
833 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
834 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
835 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
836 - JBA3023 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
837 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
838 - JBA3023 - S08-03 - Nama Harta : VSAT (School-net). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
839 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
840 - JBA0013 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
841 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
842 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
843 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
844 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
845 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
846 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
847 - JEA5032 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
848 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
849 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
850 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
851 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
852 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
853 - JBA0065 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
854 - JBA0013 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
855 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
856 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
857 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
858 - JBA4012 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
859 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : ADSL (School-net). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
860 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
861 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
862 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
863 - JBA6018 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
864 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
865 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
866 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
867 - JBA3051 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
868 - JBA0029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
869 - JBA0029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
870 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
871 - JBA5057 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
872 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
873 - JBA9015 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
874 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
875 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
876 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
877 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
878 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
879 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
880 - JBA3047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
881 - JBA3047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
882 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
883 - JBA5057 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
884 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
885 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
886 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
887 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
888 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
889 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
890 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
891 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
892 - JBA9027 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
893 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
894 - JBA7039 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
895 - JBB5036 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
896 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
897 - JBB1009 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
898 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
899 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
900 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
901 - JBC1006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
902 - JBA0043 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
903 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
904 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
905 - JBC3008 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
906 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
907 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
908 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
909 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
910 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
911 - JBA9027 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
912 - JBA2025 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
913 - JBA3010 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
914 - JBA3004 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
915 - JBA3022 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
916 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
917 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
918 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
919 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
920 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
921 - JBA5028 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
922 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
923 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
924 - JBA2025 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
925 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
926 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
927 - JBC9011 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
928 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
929 - JBC5047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
930 - JBC2002 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
931 - JBD2034 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
932 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : PDA. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
933 - JBC3005 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
934 - JBD1013 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
935 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
936 - JBC5047 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
937 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
938 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
939 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
940 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
941 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
942 - JBA9027 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
943 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
944 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
945 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
946 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
947 - JBA3073 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
948 - JBA9032 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
949 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
950 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
951 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
952 - JBA7034 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
953 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
954 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
955 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
956 - JBA4030 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
957 - JBC3008 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
958 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
959 - JBC3008 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
960 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
961 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
962 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
963 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
964 - JBA9016 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
965 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
966 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
967 - JBA3035 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
968 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
969 - JBA9019 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
970 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : CCTV. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
971 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
972 - JHA7002 - S08-03 - Nama Harta : CCTV. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
973 - JBA0029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
974 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
975 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
976 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
977 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
978 - JBA0062 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
979 - JBD9005 - S08-03 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
980 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
981 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
982 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
983 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
984 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
985 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
986 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
987 - JBC3005 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
988 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
989 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
990 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
991 - JBC2002 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
992 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
993 - JBC5046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
994 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
995 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
996 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : CCTV. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
997 - JBA2035 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
998 - JBA2035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
999 - JBA2035 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1000 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1001 - JBA3023 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1002 - JBA3024 - S08-03 - Nama Harta : Projektor Legap. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1003 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1004 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1005 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1006 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1007 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1008 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1009 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1010 - JBA0062 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1011 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1012 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1013 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1014 - JBA3004 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1015 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1016 - JBA9021 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1017 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1018 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1019 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1020 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1021 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1022 - JBA7034 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1023 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1024 - JBA6001 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1025 - JBA7034 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1026 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1027 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1028 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1029 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1030 - JBD1013 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1031 - JBD1013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1032 - JBA3073 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1033 - JBA2038 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1034 - JEA8011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1035 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1036 - JEA5036 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1037 - JBA3073 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1038 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1039 - JBD7067 - S08-03 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1040 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1041 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1042 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1043 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1044 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1045 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1046 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1047 - JBD2034 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1048 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1049 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1050 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1051 - JBA4021 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1052 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1053 - JBD3017 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1054 - JBD7068 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1055 - JBD9005 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1056 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : ADSL (School-net). Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1057 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1058 - JEA7034 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1059 - JBB1006 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1060 - JBA7034 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1061 - JBA9015 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1062 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1063 - JBA5057 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1064 - JBA3073 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1065 - JBD1007 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1066 - JBA3073 - S08-03 - Nama Harta : CCTV. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1067 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : VSAT (School-net). Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1068 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1069 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1070 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1071 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1072 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1073 - JBA9039 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1074 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1075 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1076 - JBA9035 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1077 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1078 - JBA0062 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1079 - JBA3067 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1080 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1081 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1082 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1083 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1084 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1085 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1086 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1087 - JBA7046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1088 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1089 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1090 - JBA7046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1091 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1092 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1093 - JBA9029 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1094 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1095 - JBD1007 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1096 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1097 - JBA9015 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1098 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1099 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1100 - JBA0038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1101 - JBA6020 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1102 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1103 - JBC2002 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1104 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1105 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1106 - JEA5036 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1107 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2014. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1108 - JEA1087 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2015. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1109 - JBA5040 - S08-06 - Nama Peralatan : Rak Buku (Bilik Guru). Tahun Dapat : 2013. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1110 - JBA3026 - S08-06 - Nama Peralatan : Troli. Tahun Dapat : 2002. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1111 - JBA3026 - S08-09 - Nama Peralatan : Mesin pendua (stensil). Jenama : CHINA 328A. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 1989. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1112 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Radio. Jenama : SONY. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1113 - JEA2029 - S08-09 - Nama Peralatan : Peti Sejuk. Jenama : Panasonic. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1114 - JEA2029 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : Kerusi. Bilangan : 312. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1115 - JBA9017 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : DELL. Bilangan : 4. Tahun Dapat : 2002. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1116 - JBA9017 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : DELL. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1117 - JBD3018 - S08-09 - Nama Peralatan : Kamera Digital. Jenama : NIKON. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1118 - JBD8006 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Guru. Jenama : TIADA. Bilangan : 6. Tahun Dapat : 2006. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1119 - JBD8006 - S08-09 - Nama Peralatan : Laminator. Jenama : DSB. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2007. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1120 - JFT6002 - S08-09 - Nama Peralatan : Amplifier. Jenama : TOA. Bilangan : 4. Tahun Dapat : 2015. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1121 - JEE3038 - S08-09 - Nama Peralatan : Television. Jenama : SANYO. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2005. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1122 - JEE3038 - S08-09 - Nama Peralatan : Television. Jenama : SANYO. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 1988. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1123 - JEE3038 - S08-09 - Nama Peralatan : Alat Pemain CD. Jenama : NATIONAL. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2005. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1124 - JEE3038 - S08-09 - Nama Peralatan : Amplifier. Jenama : SANYO. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2005. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1125 - JEE3038 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : ACER. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2003. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1126 - JEA7034 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pentadbiran). Jenama : Acer. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1127 - JEA7034 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : pentium. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2001. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1128 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Television. Jenama : SONY. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2013. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1129 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : SAMSUNG. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1130 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : Canon PIXMA. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1131 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : Plastik. Bilangan : 624. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1132 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Guru. Jenama : Plastik. Bilangan : 12. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1133 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Kantin. Jenama : Kayu. Bilangan : 125. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1134 - JEA3037 - S08-09 - Nama Peralatan : VCR. Jenama : GOLDSTAR. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 1995. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1135 - JEA3037 - S08-09 - Nama Peralatan : Kamera Video. Jenama : NATIONAL. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 1995. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1136 - JEA5028 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : PLASTIK2. Bilangan : 850. Tahun Dapat : 1999. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1137 - JEA5028 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : PLASTIK3. Bilangan : 200. Tahun Dapat : 2000. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1138 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pentadbiran). Jenama : ACER. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1139 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : ACER. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1140 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : SAMSUNG. Bilangan : 3. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1141 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : SAMSUNG. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1142 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : E-VIEW. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1143 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : SAMSUNG. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1144 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : VERITON M148. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1145 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Kantin. Jenama : KAYU. Bilangan : 10. Tahun Dapat : 2007. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1146 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : BANQUET. Bilangan : 20. Tahun Dapat : 2007. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1147 - JFT6002 - S08-09 - Nama Peralatan : Amplifier. Jenama : TDA P.A AMPLIFIEK A-2120. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2014. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1148 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Kamera Digital. Jenama : NIKON. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1149 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Skrin. Jenama : EZ70. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1150 - JEA2029 - S08-09 - Nama Peralatan : Alat Pemain CD. Jenama : Panasonic. Bilangan : 4. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1151 - JEA2029 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Guru. Jenama : Kerusi. Bilangan : 7. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1152 - JFT6002 - S08-09 - Nama Peralatan : Mesin fax. Jenama : BROTHER. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2013. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1153 - JFT6002 - S08-09 - Nama Peralatan : Alat Penghawa Dingin. Jenama : DAIKEN. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2015. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1154 - JFT6002 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : SALERON. Bilangan : 3. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1155 - JFT2001 - S11-01 - Sekolah ada asrama tiada kenderaan.
1156 - JEA9008 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1157 - JBA5035 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1158 - JBA5067 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1159 - JBC5014 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1160 - JBC5047 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1161 - JBA5031 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Lelaki TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
1162 - JBA5031 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
1163 - JBA5031 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Lelaki TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
1164 - JBA5031 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
1165 - JEB5026 - S11-10 - JUMLAH Kantin TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
1166 - JBD1006 - S11-10 - JUMLAH Bilik Darjah < Daripada 750 kps / Kurang 3 bay TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
1167 - JEB6012 - S11-10 - JUMLAH Bilik Mesyuarat TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
1168 - JEB6012 - S11-10 - JUMLAH Dewan Sekolah TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
1169 - JEB6012 - S11-10 - JUMLAH Kantin TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
1170 - JEB6012 - S11-10 - JUMLAH Pejabat Guru TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
1171 - JEB6012 - S11-10 - JUMLAH Bilik Kokurikulum TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
1172 - JBD7067 - S11-10 - JUMLAH Kantin TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
1173 - JBD7067 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Lelaki TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
1174 - JBD7067 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
1175 - JBD7067 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Lelaki TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
1176 - JBD7067 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN

Tidak Boleh Dikemaskini
1 - JEA3055 - S02-13 - Sila isikan Nama atau/dan Jarak perkhidmatan kesihatan yang terdekat
2 - JBA3048 - S03-03 - Alamat tidak tepat/ berulang/ tidak berisi.
3 - JBA3032 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 5 -Sekolah dan Rumah Guru/Staf dengan No Lot:TIADA] tapi keluasan [12]
4 - JBA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
5 - JBA5074 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 1985. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
6 - JEA9006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 1998. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
7 - JBA9034 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
8 - JEA1100 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
9 - JBA1135 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
10 - JBA1135 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
11 - JBA1135 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
12 - JEA1100 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
13 - JBC9007 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
14 - JBA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 180. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = P & P
15 - JBA9024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 180. Nama Blok =ZAMRUD. Kegunaan = P & P
16 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
17 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
18 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
19 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
20 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
21 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
22 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
23 - JBA7029 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Sub Standard. Status berpenghuni :- Ya
24 - JBA1135 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
25 - JBA1135 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
26 - JBA1135 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
27 - JBA1135 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
28 - JBA1135 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
29 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
30 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
31 - JRA7001 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
32 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
33 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
34 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
35 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
36 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
37 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
38 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
39 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
40 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
41 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
42 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
43 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
44 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
45 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
46 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
47 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
48 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
49 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
50 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
51 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
52 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
53 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
54 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
55 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
56 - JBD9007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
57 - JBD1027 - S08-06 - Nama Peralatan : Pengimbas (Scanner). Tahun Dapat : 2008. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
58 - JBA7039 - S08-06 - Nama Peralatan : Papan Tulis (Kelas). Tahun Dapat : 2005. Bilangan : 13. Jenama peralatan tidak diisi.
59 - JBB2052 - S11-09 - Jumlah Bilik Solat tidak sama dengan keadaan Fizikal
60 - JCB1001 - S02-02 - Nombor PTJ ( ) MERAGUKAN. Sila Semak atau isikan 'TIADA' jika bukan ptj.
61 - JBA5094 - S02-02 - Nombor PTJ ( ) MERAGUKAN. Sila Semak atau isikan 'TIADA' jika bukan ptj.
62 - JBA1062 - S02-02 - Nombor PTJ ( ) MERAGUKAN. Sila Semak atau isikan 'TIADA' jika bukan ptj.
63 - JEA3038 - S02-02 - Nombor PTJ ( 211/50D501 ) MERAGUKAN. Sila Semak atau isikan 'TIADA' jika bukan ptj.
64 - JBA0093 - S02-02 - Nombor PTJ ( ) MERAGUKAN. Sila Semak atau isikan 'TIADA' jika bukan ptj.
65 - JBA3050 - S02-11 - Pengisian 1bestarinet hanya untuk pencapaian yang menggunakan 1bestarinet
66 - JBB2052 - S11-10 - JUMLAH Bilik Solat TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
67 - JEA0018 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Kantin. Jenama : KAYU. Bilangan : 50. Tahun Dapat : 2000. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
68 - JEA0018 - S08-09 - Nama Peralatan : Television. Jenama : KITARO. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2002. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
69 - JEA0018 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : PLASTIK. Bilangan : 308. Tahun Dapat : 2000. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
70 - JEA0018 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Murid. Jenama : PLASTIK. Bilangan : 40. Tahun Dapat : 2000. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
71 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : DELL. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
72 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : NATSY. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2007. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
73 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : VSAT (School-net). Jenama : LINKSTAR. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2005. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
74 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : DELL LATITUDE. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
75 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : DELL LATITUDE. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2005. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
76 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : MIMOS. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
77 - JEA8002 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : CANON. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2002. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
78 - JBC5051 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses