emis_20042017
S01-01
0
S01-02
0
S01-03
0
S01-04
0
S01-05
0
S01-06
0
S01-07
0
S02-01
0
S02-02
0
S02-03
0
S02-04
0
S02-05
0
S02-06
0
S02-07
0
S02-08
0
S02-09
0
S02-10
0
S02-11
0
S02-12
0
S02-13
0
S03-01
0
S03-02
0
S03-03
0
S03-04
0
S03-05
0
S03-06
0
S03-07
0
S03-08
0
S04-01
0
S04-02
0
S04-03
0
S05-01
0
S05-02
0
S05-03
2
S05-04
0
S05-05
0
S06-01
0
S06-02
0
S07-01
0
S07-02
0
S07-03
0
S07-04
0
S07-05
0
S07-06
0
S07-07
0
S07-08
0
S07-09
7
S08-01
0
S08-02
0
S08-03
27
S08-04
0
S08-05
0
S08-06
3
S08-07
0
S08-08
0
S08-09
132
S08-10
0
S09-01
0
S09-02
0
S09-03
0
S09-04
0
S09-05
0
S10-01
0
S10-02
0
S10-03
0
S11-01
0
S11-02
0
S11-04
0
S11-05
2
S11-06
25
S11-07
0
S11-08
1
S11-09
15
S11-10
15

Disahkan Betul
1 - JBA3054 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 5 -Sekolah dan Rumah Guru/Staf dengan No Lot:LPP 1/2001] tapi keluasan [5]
2 - JBC6024 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 1 -Sekolah Sahaja dengan No Lot:337] tapi keluasan [3.37]
3 - JBD3018 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 1 -Sekolah Sahaja dengan No Lot:TIADA] tapi keluasan [1.5]
4 - JBD0058 - S04-03 - Hak Milik Tanah: Ketua Pengarah Tanah & Galian (KPTG) / Kem Pel Malaysia(KPM); Jenis Bantuan Sekolah: Sekolah Bantuan Kerajaan
5 - JBA1113 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 339.66. Nama Blok =Perpustakaan. Kegunaan = P & P
6 - JBA1135 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 30. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
7 - JBA1135 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 150. Nama Blok =RUMAH PAM BOMBA. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
8 - JBA2022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =PONDOK BACAAN. Kegunaan = P & P
9 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
10 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =C. Kegunaan = P & P
11 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 364. Nama Blok =A. Kegunaan = P & P
12 - JBA2027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 150. Nama Blok =STOR. Kegunaan = Pentadbiran
13 - JBA2027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 360. Nama Blok =RUMAH PAM AIR. Kegunaan = Pentadbiran
14 - JBA2027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 450. Nama Blok =BANGUNAN TNB. Kegunaan = Pentadbiran
15 - JBA2054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 120. Nama Blok =TEMPAT BUANG SAMPAH. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
16 - JBA2054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =POS PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
17 - JBA3002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PRASEKOLAH. Kegunaan = Pra Sekolah
18 - JBA3004 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
19 - JBA3024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 475. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
20 - JBA3024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 475. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P
21 - JBA3024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Pra Sekolah
22 - JBA3024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 225. Nama Blok =BLOK A(SEKOLAH AGAMA MENUMPANG). Kegunaan = P & P
23 - JBA3026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 180. Nama Blok =G B.PENGURUSAN SUKAN. Kegunaan = Pentadbiran
24 - JBA3049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 49. Nama Blok =PONDOK PENGAWAI. Kegunaan = Pentadbiran
25 - JBA3051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 200. Nama Blok =BILIK GOSOK. Kegunaan = Asrama
26 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Pusat Akses TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
27 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Ekonomi Rumahtangga TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
28 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bengkel Pertanian TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
29 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Matematik TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
30 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Dewan Sekolah TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
31 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Surau TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
32 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Pondok Pengawal TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
33 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat Am TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
34 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat Pengetua/Bilik Pengetua TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
35 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat GPK (Kurikulum) TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
36 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat GPK (HEM) TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
37 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat GPK (Ko Kurikulum) TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
38 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat Ketua Bidang TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
39 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Pejabat Guru TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
40 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat PKPK (Pendidikan Khas) TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
41 - JBA9003 - S11-10 - JUMLAH Pusat Akses TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
42 - JBA3051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =RAWATAN DAN STOR. Kegunaan = Asrama
43 - JBA4005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
44 - JBA4024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran
45 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 130.28. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL 1. Kegunaan = Pentadbiran
46 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 373.12. Nama Blok =ASTAKA (PADANG). Kegunaan = Pentadbiran
47 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 130.28. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL 2. Kegunaan = Pentadbiran
48 - JBA5054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 120. Nama Blok =STOR SUKAN. Kegunaan = Pentadbiran
49 - JBA5054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 42. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
50 - JBA5060 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 49. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
51 - JBA5074 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 232. Nama Blok =KABIN. Kegunaan = P & P
52 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 36. Nama Blok =J(MINERAL1). Kegunaan = Pentadbiran
53 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 72. Nama Blok =H(PONDOK JAGA). Kegunaan = Pentadbiran
54 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 144. Nama Blok =I(TEMPAT SAMPAH). Kegunaan = Pentadbiran
55 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 350.76. Nama Blok =BLOK C - PSS SEKOLAH. Kegunaan = P & P
56 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 422.91. Nama Blok =BLOK A - JKR 1079. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
57 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 399.05. Nama Blok =BLOK B - JKR 1531. Kegunaan = P & P
58 - JBA9007 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 80. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
59 - JBA9013 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
60 - JBA9014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =PONDOK JAGA DEPAN. Kegunaan = Pentadbiran
61 - JBA9014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =PONDOK JAGA BELAKANG. Kegunaan = Pentadbiran
62 - JBA9014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =PONDOK JAGA KUARTES. Kegunaan = Pentadbiran
63 - JBA9020 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =G (PONDOK JAGA). Kegunaan = Pentadbiran
64 - JBA9025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 79.21. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
65 - JBB0028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =BILIK SUKAN. Kegunaan = P & P
66 - JBB5035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
67 - JBC2012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 245.27. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
68 - JBC2012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 222.97. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = P & P
69 - JBC2012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 490.54. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P
70 - JBC2012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 155.32. Nama Blok =PRA SEKOLAH. Kegunaan = P & P
71 - JBC2029 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 380.48. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
72 - JBC3015 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 47.52. Nama Blok =A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
73 - JBC5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 15. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran
74 - JBD0050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 269.08. Nama Blok =A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
75 - JBD0050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64.23. Nama Blok =B. Kegunaan = P & P
76 - JBD2034 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 36. Nama Blok =G. Kegunaan = Pentadbiran
77 - JBD2038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 330. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P
78 - JBD2041 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 49. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
79 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 40.48. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran
80 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 142.74. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = P & P
81 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123.75. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
82 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123.37. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = P & P
83 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 91.39. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P
84 - JBD3014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =PONDOK BACAAN. Kegunaan = P & P
85 - JBD7069 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 368. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Pentadbiran
86 - JBD8007 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 450. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = P & P
87 - JBD9002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 420. Nama Blok =Blok B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
88 - JBD9005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 450. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
89 - JEA1101 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 399.6. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran
90 - JEA1101 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 406.9. Nama Blok =PENCAWANG TNB. Kegunaan = Pentadbiran
91 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 374.4. Nama Blok =EFFICIENT. Kegunaan = P & P
92 - JEA2032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran
93 - JEA2036 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 420. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
94 - JEA2044 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123. Nama Blok =TUN HUSSEIN ONN. Kegunaan = P & P
95 - JEA2044 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123. Nama Blok =TUNKU ABDUL RAHMAN. Kegunaan = Pentadbiran
96 - JEA2044 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123. Nama Blok =TUN ABDUL RAZAK. Kegunaan = P & P
97 - JEA3052 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =H( PONDOK PENGAWAL ). Kegunaan = Pentadbiran
98 - JEA4035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 112. Nama Blok =BLOK AA. Kegunaan = Pentadbiran
99 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 305.5. Nama Blok =SPT. Kegunaan = P & P
100 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = P & P
101 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 25. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
102 - JEA5021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Asrama
103 - JEB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 132. Nama Blok =BLOK N(KOPERASI). Kegunaan = Pentadbiran
104 - JEB2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =BLOK BILIK AIR LELAKI. Kegunaan = Asrama
105 - JEB5021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =Stor sukan. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
106 - JEE2043 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 56. Nama Blok =PONDOK JAGA-BELAKANG. Kegunaan = Pentadbiran
107 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P
108 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
109 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =AS-SHAFIE. Kegunaan = Asrama
110 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P
111 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = P & P
112 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK G. Kegunaan = P & P
113 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK F. Kegunaan = P & P
114 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PUTERA 2. Kegunaan = Asrama
115 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PUTERA 1. Kegunaan = Asrama
116 - JFT2001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 378. Nama Blok =HAMKA. Kegunaan = P & P
117 - JFT6003 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 140. Nama Blok =ASPURI. Kegunaan = Asrama
118 - JFT6003 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 140. Nama Blok =ASPURA. Kegunaan = Asrama
119 - JBB6021 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
120 - JBB6021 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
121 - JBA7025 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
122 - JEA1078 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
123 - JEA1078 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
124 - JEA1078 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
125 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1973. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
126 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1973. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
127 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1980. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
128 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1984. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
129 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 1985. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
130 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1986. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
131 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1987. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
132 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 1988. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
133 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1988. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
134 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1988. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
135 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
136 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
137 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
138 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
139 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
140 - JBA5046 - S08-03 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
141 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
142 - JBA3026 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
143 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
144 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1990. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
145 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
146 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1990. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
147 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 1991. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
148 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1992. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
149 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Alat Video Kaset. Tahun Diperolehi : 1992. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
150 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1992. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
151 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1992. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
152 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1992. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
153 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
154 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Alat Video Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
155 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
156 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
157 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
158 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
159 - JEA1047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
160 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
161 - JBA3022 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
162 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
163 - JBC9011 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
164 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
165 - JEA7035 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
166 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
167 - JBA3022 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
168 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
169 - JBA5046 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
170 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
171 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
172 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
173 - JBA3055 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
174 - JBA3055 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
175 - JEA3037 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
176 - JEA5036 - S08-03 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
177 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
178 - JBA5046 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
179 - JBA3055 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
180 - JBA2037 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
181 - JBA5040 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
182 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
183 - JBA5046 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
184 - JBA5046 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
185 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
186 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
187 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
188 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
189 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
190 - JBD9002 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
191 - JBD9002 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
192 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
193 - JEB2039 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
194 - JEA3037 - S08-03 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
195 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
196 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
197 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
198 - JBD3017 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
199 - JBA3055 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
200 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
201 - JBA9035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1997. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
202 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
203 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
204 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
205 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
206 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
207 - JBA1032 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
208 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
209 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
210 - JBA3060 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
211 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
212 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
213 - JBD1013 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
214 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
215 - JBA5022 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
216 - JBA1011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
217 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
218 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
219 - JBA5036 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
220 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
221 - JBC8001 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
222 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
223 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
224 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
225 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
226 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
227 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
228 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
229 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
230 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
231 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
232 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
233 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
234 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
235 - JEA3046 - S07-03 - Bilangan unit apartment sangat kecil : 1 buah.
236 - JBA2052 - S07-06 - Kuarters kurang 15 tahun rosak fizikal.
237 - JBA2052 - S07-06 - Kuarters kurang 15 tahun rosak fizikal.
238 - JBA4012 - S07-06 - Kuarters kurang 15 tahun rosak fizikal.
239 - JBA2040 - S07-07 - Kuarters kurang 15 tahun rosak pendawaian berpenghuni.
240 - JBA2052 - S07-07 - Kuarters kurang 15 tahun rosak pendawaian berpenghuni.
241 - JEA3045 - S07-07 - Kuarters kurang 15 tahun rosak pendawaian berpenghuni.
242 - JBA2041 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Semi-D. Status berpenghuni :- Ya
243 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
244 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
245 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
246 - JBD5087 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
247 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
248 - JBA5018 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
249 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
250 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
251 - JEA7035 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
252 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
253 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
254 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
255 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
256 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
257 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
258 - JBA2025 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
259 - JBA2025 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
260 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
261 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
262 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Binder. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
263 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
264 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
265 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
266 - JBA3005 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
267 - JBB8001 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
268 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
269 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
270 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
271 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
272 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
273 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
274 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
275 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
276 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
277 - JBD5087 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
278 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
279 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
280 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
281 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
282 - JBA4030 - S08-03 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
283 - JBA5018 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
284 - JBA5018 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
285 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
286 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
287 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
288 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
289 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
290 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
291 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
292 - JBA3022 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
293 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
294 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
295 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
296 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
297 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
298 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
299 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
300 - JBA5036 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
301 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
302 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
303 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
304 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
305 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
306 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
307 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
308 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
309 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
310 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
311 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
312 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
313 - JBA5070 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
314 - JBA2021 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
315 - JBA5070 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
316 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
317 - JBA2030 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
318 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
319 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
320 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
321 - JBD5087 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
322 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
323 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
324 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
325 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
326 - JBA0022 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
327 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
328 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
329 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
330 - JBA5030 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
331 - JBA5030 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
332 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
333 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
334 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
335 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
336 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
337 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
338 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
339 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
340 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
341 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
342 - JBA1134 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
343 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
344 - JEA8011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
345 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
346 - JBB5036 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
347 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
348 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
349 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
350 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
351 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
352 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
353 - JBA3040 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
354 - JBA8009 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
355 - JBA5062 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
356 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
357 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
358 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
359 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
360 - JBA3047 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
361 - JBA3053 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
362 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
363 - JBA0065 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
364 - JBA5062 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
365 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
366 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
367 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
368 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
369 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
370 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
371 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
372 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
373 - JBA9029 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
374 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
375 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
376 - JBA5028 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
377 - JBA9035 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
378 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
379 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
380 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
381 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
382 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
383 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
384 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
385 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
386 - JBA2038 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
387 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
388 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
389 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
390 - JBA3038 - S11-09 - Jumlah Bilik Prasekolah tidak sama dengan keadaan Fizikal
391 - JBA3038 - S11-09 - Jumlah Bilik Pemulihan tidak sama dengan keadaan Fizikal
392 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pendidikan Khas tidak sama dengan keadaan Fizikal
393 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Pusat Akses tidak sama dengan keadaan Fizikal
394 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Ekonomi Rumahtangga tidak sama dengan keadaan Fizikal
395 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bengkel Pertanian tidak sama dengan keadaan Fizikal
396 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Matematik tidak sama dengan keadaan Fizikal
397 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Dewan Sekolah tidak sama dengan keadaan Fizikal
398 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Surau tidak sama dengan keadaan Fizikal
399 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Pondok Pengawal tidak sama dengan keadaan Fizikal
400 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat Am tidak sama dengan keadaan Fizikal
401 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat Pengetua/Bilik Pengetua tidak sama dengan keadaan Fizikal
402 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat GPK (Kurikulum) tidak sama dengan keadaan Fizikal
403 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat GPK (HEM) tidak sama dengan keadaan Fizikal
404 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat GPK (Ko Kurikulum) tidak sama dengan keadaan Fizikal
405 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat Ketua Bidang tidak sama dengan keadaan Fizikal
406 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Pejabat Guru tidak sama dengan keadaan Fizikal
407 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat PKPK (Pendidikan Khas) tidak sama dengan keadaan Fizikal
408 - JBA9003 - S11-09 - Jumlah Pusat Akses tidak sama dengan keadaan Fizikal
409 - JBA5031 - S11-09 - Jumlah Tandas Murid Lelaki tidak sama dengan keadaan Fizikal
410 - JBA5031 - S11-09 - Jumlah Tandas Murid Perempuan tidak sama dengan keadaan Fizikal
411 - JBA5031 - S11-09 - Jumlah Tandas Guru Lelaki tidak sama dengan keadaan Fizikal
412 - JBA5031 - S11-09 - Jumlah Tandas Guru Perempuan tidak sama dengan keadaan Fizikal
413 - JEB5026 - S11-09 - Jumlah Kantin tidak sama dengan keadaan Fizikal
414 - JBD1006 - S11-09 - Jumlah Bilik Darjah < Daripada 750 kps / Kurang 3 bay tidak sama dengan keadaan Fizikal
415 - JBD7067 - S11-09 - Jumlah Kantin tidak sama dengan keadaan Fizikal
416 - JBD7067 - S11-09 - Jumlah Tandas Murid Lelaki tidak sama dengan keadaan Fizikal
417 - JBD7067 - S11-09 - Jumlah Tandas Murid Perempuan tidak sama dengan keadaan Fizikal
418 - JBD7067 - S11-09 - Jumlah Tandas Guru Lelaki tidak sama dengan keadaan Fizikal
419 - JBD7067 - S11-09 - Jumlah Tandas Guru Perempuan tidak sama dengan keadaan Fizikal
420 - JBA0098 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pengawas TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
421 - JBA0098 - S11-10 - JUMLAH Ruang Serbaguna TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
422 - JBA0098 - S11-10 - JUMLAH Kantin TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
423 - JBA0098 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Lelaki TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
424 - JBA0098 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
425 - JBA0098 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Lelaki TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
426 - JBA0098 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
427 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Darjah 750 kaki persegi / sama 3 bay TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
428 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pendidikan Khas TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
429 - JBA5031 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Lelaki TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
430 - JBA5031 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
431 - JBA5031 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Lelaki TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
432 - JBA5031 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
433 - JEB5026 - S11-10 - JUMLAH Kantin TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
434 - JBD1006 - S11-10 - JUMLAH Bilik Darjah < Daripada 750 kps / Kurang 3 bay TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
435 - JBD7067 - S11-10 - JUMLAH Kantin TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
436 - JBD7067 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Lelaki TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
437 - JBD7067 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
438 - JBD7067 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Lelaki TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
439 - JBD7067 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
440 - JEE3038 - S01-02 - Jenis Asrama :-Asrama Sekolah Harian. Optimum Asrama meragukan : -10. Sila masukan bilangan katil asrama
441 - JFT6003 - S01-02 - Jenis Asrama :-Lain-lain Asrama. Optimum Asrama meragukan : -3. Sila masukan bilangan katil asrama
442 - JBD3015 - S01-04 - Sekolah kerajaan dan bukan mubaligh tapi ada Lembaga Pengelola sekolah.
443 - JBD2041 - S01-06 - Sekolah menumpang tidak mengisi kod sekolah yang ditumpang.
444 - JFT2001 - S02-01 - Sila semak Kod Bersih Bangunan Sekolah atau/dan Kod Bersih Kawasan Sekolah atau/dan Kod Kawal Sekolah.
445 - JBD2045 - S02-06 - Lokasi: Bandar, Sumber Air: Tangki/Takungan Air Hujan/Rain Harvester
446 - JBD9006 - S02-13 - Sila isikan Nama atau/dan Jarak perkhidmatan kesihatan yang terdekat
447 - JEA3051 - S02-13 - Sila isikan Nama atau/dan Jarak perkhidmatan kesihatan yang terdekat
448 - JBA5036 - S02-13 - Sila isikan Nama atau/dan Jarak perkhidmatan kesihatan yang terdekat
449 - JBA3052 - S03-03 - Alamat tidak tepat/ berulang/ tidak berisi.
450 - JBC1005 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
451 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
452 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
453 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
454 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
455 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
456 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
457 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
458 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
459 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
460 - JBA0013 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
461 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
462 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
463 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
464 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
465 - JBA7034 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
466 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
467 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
468 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
469 - JBA9019 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
470 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
471 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
472 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
473 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
474 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
475 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
476 - JEA8011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
477 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
478 - JBA9021 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
479 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
480 - JBA0013 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
481 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
482 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
483 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
484 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
485 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
486 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
487 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
488 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
489 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
490 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
491 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
492 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
493 - JEA8011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
494 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
495 - JBA0013 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
496 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
497 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
498 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
499 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
500 - JBD3019 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
501 - JBD9005 - S08-03 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
502 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
503 - JBD8004 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
504 - JBD9005 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
505 - JBD2034 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
506 - JBD5087 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
507 - JBD1013 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
508 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
509 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
510 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
511 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
512 - JBC9011 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
513 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
514 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
515 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
516 - JBA5036 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
517 - JBA5036 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
518 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
519 - JBA5036 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
520 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
521 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
522 - JBA5036 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
523 - JBC5047 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
524 - JBD8005 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
525 - JBC5047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
526 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
527 - JBA0042 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
528 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
529 - JBA3061 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
530 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
531 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
532 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
533 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
534 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
535 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
536 - JBC2002 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
537 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
538 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
539 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
540 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
541 - JBA9035 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
542 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
543 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
544 - JBC3008 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
545 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
546 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
547 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
548 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
549 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
550 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
551 - JEA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
552 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
553 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
554 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
555 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
556 - JBA3061 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
557 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
558 - JBA5057 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
559 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
560 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
561 - JBA3040 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
562 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
563 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
564 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
565 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
566 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
567 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
568 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
569 - JBD5080 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
570 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
571 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
572 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
573 - JBA9003 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
574 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
575 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
576 - JBA4021 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
577 - JBA9025 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
578 - JBA9025 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
579 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
580 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
581 - JBA9025 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
582 - JBA4030 - S08-03 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
583 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
584 - JBA3061 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
585 - JBA3004 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
586 - JBA3004 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
587 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
588 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
589 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
590 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
591 - JBA1123 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
592 - JBA1123 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
593 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
594 - JBA0033 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
595 - JBA9019 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
596 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
597 - JBA5071 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
598 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
599 - JBA4012 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
600 - JBA0029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
601 - JBA0022 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
602 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
603 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
604 - JBA2018 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
605 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
606 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
607 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
608 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
609 - JBA3010 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
610 - JBA3010 - S08-03 - Nama Harta : Binder. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
611 - JBA4013 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
612 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
613 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
614 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
615 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
616 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
617 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
618 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
619 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
620 - JBA5057 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
621 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
622 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
623 - JBA5057 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
624 - JBA3004 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
625 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
626 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
627 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
628 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
629 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
630 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
631 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
632 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
633 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
634 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
635 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
636 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
637 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
638 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
639 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
640 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
641 - JEA8013 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
642 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
643 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
644 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
645 - JBA3061 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
646 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
647 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
648 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
649 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
650 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
651 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
652 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
653 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
654 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
655 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
656 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
657 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
658 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
659 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
660 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
661 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
662 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
663 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
664 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
665 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
666 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
667 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
668 - JBA3005 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
669 - JBA3053 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
670 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
671 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
672 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
673 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
674 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
675 - JBA3053 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
676 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
677 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Termoform. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
678 - JBA1135 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
679 - JBA0051 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
680 - JBA0051 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
681 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
682 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
683 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
684 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
685 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
686 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
687 - JBA3022 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
688 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
689 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
690 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
691 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
692 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
693 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
694 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
695 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
696 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
697 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
698 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
699 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
700 - JBA8009 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
701 - JBA4012 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
702 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
703 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
704 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
705 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
706 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
707 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
708 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
709 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
710 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
711 - JBA3047 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
712 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
713 - JBA3063 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
714 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
715 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
716 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
717 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
718 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
719 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
720 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
721 - JBA5071 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
722 - JBA0065 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
723 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
724 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
725 - JEA5036 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
726 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
727 - JEA5032 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
728 - JBA9015 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
729 - JBC9011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
730 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : VSAT (School-net). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
731 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
732 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
733 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
734 - JBD8004 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
735 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
736 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
737 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
738 - JBA0013 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
739 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
740 - JBC3008 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
741 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
742 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
743 - JBA9029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
744 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
745 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
746 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
747 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
748 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
749 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
750 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
751 - JBA3061 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
752 - JBA3071 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
753 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
754 - JBA0013 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
755 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
756 - JBA7039 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
757 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
758 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
759 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
760 - JBC1005 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
761 - JBC1006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
762 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : ADSL (School-net). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
763 - JBA3023 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
764 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
765 - JBA3023 - S08-03 - Nama Harta : VSAT (School-net). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
766 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
767 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
768 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
769 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
770 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
771 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
772 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
773 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
774 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
775 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
776 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
777 - JBA0065 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
778 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
779 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
780 - JBA9027 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
781 - JBA3073 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
782 - JBA5057 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
783 - JBA3022 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
784 - JBA9027 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
785 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
786 - JBA0029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
787 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
788 - JBA0029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
789 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
790 - JBA3047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
791 - JBA6018 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
792 - JBA3047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
793 - JBA3051 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
794 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
795 - JBA2018 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
796 - JBA9015 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
797 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
798 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
799 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
800 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
801 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
802 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
803 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
804 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
805 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
806 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
807 - JEB8001 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
808 - JEB8001 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
809 - JEB8001 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
810 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
811 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
812 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
813 - JBC3005 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
814 - JBD9002 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
815 - JBA4012 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
816 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
817 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
818 - JBA5028 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
819 - JBA9027 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
820 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
821 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
822 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
823 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : ADSL (School-net). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
824 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
825 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
826 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
827 - JBC5047 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
828 - JBA3004 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
829 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
830 - JBA3010 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
831 - JBC3008 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
832 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
833 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
834 - JBB5036 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
835 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
836 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
837 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
838 - JBD1013 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
839 - JBC1006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
840 - JBA9032 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
841 - JBB1009 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
842 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
843 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
844 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
845 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
846 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
847 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
848 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
849 - JBA2018 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
850 - JBA5057 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
851 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
852 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
853 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
854 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
855 - JBA7039 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
856 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
857 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
858 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
859 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
860 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
861 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
862 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
863 - JBC5047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
864 - JBC2002 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
865 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
866 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
867 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : PDA. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
868 - JBA0043 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
869 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
870 - JBC9011 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
871 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
872 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
873 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
874 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
875 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
876 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
877 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
878 - JBA2025 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
879 - JBA2025 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
880 - JBD2034 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
881 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
882 - JBD8005 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
883 - JBA2032 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
884 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
885 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
886 - JBC3005 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
887 - JBA9016 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
888 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
889 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
890 - JBA4030 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
891 - JBA3004 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
892 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
893 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
894 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
895 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
896 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
897 - JBA6036 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
898 - JBA3024 - S08-03 - Nama Harta : Projektor Legap. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
899 - JBA0029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
900 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
901 - JBA1029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
902 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
903 - JBA7034 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
904 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
905 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
906 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
907 - JBA7034 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
908 - JBA3071 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
909 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
910 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
911 - JBA2035 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
912 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
913 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
914 - JBA3023 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
915 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
916 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
917 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
918 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
919 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : CCTV. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
920 - JBA7034 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
921 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
922 - JBA2035 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
923 - JBA2035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
924 - JBA9021 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
925 - JBA3035 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
926 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
927 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
928 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
929 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
930 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
931 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
932 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
933 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
934 - JBC3008 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
935 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
936 - JBD9002 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
937 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
938 - JBA6001 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
939 - JBA9019 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
940 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
941 - JBC2002 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
942 - JBC5046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
943 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
944 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
945 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
946 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
947 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
948 - JBD9005 - S08-03 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
949 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
950 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
951 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
952 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
953 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
954 - JEB8001 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
955 - JEB8001 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
956 - JBC3008 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
957 - JEB8001 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
958 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
959 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
960 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : CCTV. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
961 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
962 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
963 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
964 - JEA8011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
965 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
966 - JBA3073 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
967 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
968 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
969 - JBA3073 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
970 - JBD1013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
971 - JBD1013 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
972 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
973 - JBA2038 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
974 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
975 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
976 - JEA5036 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
977 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
978 - JBD7067 - S08-03 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
979 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
980 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
981 - JBD1007 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
982 - JEA7034 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
983 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
984 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
985 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
986 - JBD9005 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
987 - JBA9015 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
988 - JBA3073 - S08-03 - Nama Harta : CCTV. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
989 - JBA0038 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
990 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
991 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
992 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : ADSL (School-net). Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
993 - JBD2034 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
994 - JBA3073 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
995 - JBA7034 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
996 - JBD7068 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
997 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : VSAT (School-net). Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
998 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
999 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1000 - JBA5057 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1001 - JBD3017 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1002 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1003 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1004 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1005 - JBA4021 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1006 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1007 - JBA9035 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1008 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1009 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1010 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1011 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1012 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1013 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1014 - JBA3067 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1015 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1016 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1017 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1018 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1019 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1020 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1021 - JBA7046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1022 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1023 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1024 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1025 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1026 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1027 - JBA9029 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1028 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1029 - JBD1007 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1030 - JBA7046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1031 - JBA1029 - S08-03 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1032 - JBC2002 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1033 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1034 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1035 - JBA0038 - S08-03 - Nama Harta : VSAT (School-net). Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1036 - JBA9015 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1037 - JEA5036 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1038 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1039 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1040 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1041 - JBA0038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1042 - JBA6020 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1043 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2014. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1044 - JEA1087 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2015. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1045 - JBA0038 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2016. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1046 - JBA5040 - S08-06 - Nama Peralatan : Rak Buku (Bilik Guru). Tahun Dapat : 2013. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1047 - JBA3026 - S08-06 - Nama Peralatan : Troli. Tahun Dapat : 2002. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1048 - JBA7030 - S08-06 - Nama Peralatan : Papan Tulis (Kelas). Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1049 - JBA7035 - S08-06 - Nama Peralatan : ADSL (School-net). Tahun Dapat : 2006. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1050 - JBC8009 - S08-06 - Nama Peralatan : Laminator. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1051 - JBD2042 - S08-06 - Nama Peralatan : Projektor LCD. Tahun Dapat : 2008. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1052 - JBD2042 - S08-06 - Nama Peralatan : Skrin. Tahun Dapat : 2002. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1053 - JBA5074 - S08-06 - Nama Peralatan : Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Dapat : 2013. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
1054 - JBA7041 - S08-06 - Nama Peralatan : Skrin. Tahun Dapat : 2006. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1055 - JBA7039 - S08-06 - Nama Peralatan : Laminator. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1056 - JFT0003 - S08-06 - Nama Peralatan : Skrin. Tahun Dapat : 2013. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1057 - JFT7001 - S08-06 - Nama Peralatan : Katil (Asrama). Tahun Dapat : 2014. Bilangan : 160. Jenama peralatan tidak diisi.
1058 - JFT7001 - S08-06 - Nama Peralatan : Tilam (Asrama). Tahun Dapat : 2014. Bilangan : 60. Jenama peralatan tidak diisi.
1059 - JFT7001 - S08-06 - Nama Peralatan : Tilam (Asrama). Tahun Dapat : 2014. Bilangan : 100. Jenama peralatan tidak diisi.
1060 - JEA2043 - S08-06 - Nama Peralatan : Skrin. Tahun Dapat : 2011. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1061 - JEA2043 - S08-06 - Nama Peralatan : Troli. Tahun Dapat : 2013. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
1062 - JEA2043 - S08-06 - Nama Peralatan : Alarm. Tahun Dapat : 2013. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1063 - JBA7027 - S08-06 - Nama Peralatan : Laminator. Tahun Dapat : 2007. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1064 - JBA7011 - S08-06 - Nama Peralatan : Mesin pendua (stensil). Tahun Dapat : 2004. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1065 - JBA7011 - S08-06 - Nama Peralatan : Projektor Slaid. Tahun Dapat : 2002. Bilangan : 3. Jenama peralatan tidak diisi.
1066 - JBA7011 - S08-06 - Nama Peralatan : Laminator. Tahun Dapat : 2004. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1067 - JBA5036 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : PANASONIC. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2001. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1068 - JBA5036 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : SAMSUNG ML 2150(PPSMI2). Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2003. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1069 - JBA5036 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : PLASTIK. Bilangan : 80. Tahun Dapat : 2003. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1070 - JBA3026 - S08-09 - Nama Peralatan : Mesin pendua (stensil). Jenama : CHINA 328A. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 1989. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1071 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Radio. Jenama : SONY. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1072 - JEA2029 - S08-09 - Nama Peralatan : Peti Sejuk. Jenama : Panasonic. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1073 - JEA2029 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : Kerusi. Bilangan : 312. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1074 - JBA9017 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : DELL. Bilangan : 4. Tahun Dapat : 2002. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1075 - JBA9017 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : DELL. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1076 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Peti Sejuk. Jenama : TOSHIBA GR-R31MPD. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1077 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : LENOVO. Bilangan : 8. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1078 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Projektor LCD. Jenama : HITACHI. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1079 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : ACER ASPIRE. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1080 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : ACER VERITON. Bilangan : 20. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1081 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Projektor LCD. Jenama : INFOCUS IN 102. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1082 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pentadbiran). Jenama : LENOVO THINKPAD G470. Bilangan : 8. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1083 - JBC5013 - S08-09 - Nama Peralatan : Mesin pendua (stensil). Jenama : GESTETNER 410. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 1980. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1084 - JBC5013 - S08-09 - Nama Peralatan : Mesin taip. Jenama : OLYMPIA. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 1975. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1085 - JBC5013 - S08-09 - Nama Peralatan : Mesin penyalin (Riso). Jenama : CR1610. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2001. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1086 - JBC5013 - S08-09 - Nama Peralatan : Television. Jenama : SANYO. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 1990. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1087 - JBC5013 - S08-09 - Nama Peralatan : Projektor LCD. Jenama : COMPACT 288(CEILING). Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2006. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1088 - JBC5013 - S08-09 - Nama Peralatan : Projektor LCD. Jenama : GEHA COMPACT 285 ( PPSMI2 ). Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2003. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1089 - JBC5013 - S08-09 - Nama Peralatan : Projektor LCD. Jenama : HITACHI CP-X327W/WT ( PPSMI1 ). Bilangan : 3. Tahun Dapat : 2002. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1090 - JBC5013 - S08-09 - Nama Peralatan : Radio Kaset. Jenama : NATIONAL. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 1989. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1091 - JBC5013 - S08-09 - Nama Peralatan : Radio Kaset. Jenama : SHARP. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 1990. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1092 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Projektor LCD. Jenama : SENSONIC SCREEN. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1093 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : CANON LBP6200D. Bilangan : 13. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1094 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : SAMSUNG ML1670. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1095 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Laminator. Jenama : DELL. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1096 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Troli. Jenama : dell. Bilangan : 6. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1097 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Guru. Jenama : BG1. Bilangan : 50. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1098 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Murid. Jenama : BD2. Bilangan : 850. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1099 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : BD1. Bilangan : 850. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1100 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Kantin. Jenama : PK1. Bilangan : 41. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1101 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Bangku Kantin. Jenama : PK2. Bilangan : 76. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1102 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Guru. Jenama : BD7. Bilangan : 26. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1103 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Bangku Makmal. Jenama : PM3. Bilangan : 61. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1104 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : SAMSUNG. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2007. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1105 - JBD3018 - S08-09 - Nama Peralatan : Kamera Digital. Jenama : NIKON. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1106 - JFT6002 - S08-09 - Nama Peralatan : Amplifier. Jenama : TOA. Bilangan : 4. Tahun Dapat : 2015. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1107 - JEE3038 - S08-09 - Nama Peralatan : Television. Jenama : SANYO. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2005. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1108 - JEE3038 - S08-09 - Nama Peralatan : Television. Jenama : SANYO. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 1988. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1109 - JEE3038 - S08-09 - Nama Peralatan : Alat Pemain CD. Jenama : NATIONAL. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2005. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1110 - JEE3038 - S08-09 - Nama Peralatan : Amplifier. Jenama : SANYO. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2005. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1111 - JEE3038 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : ACER. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2003. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1112 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : DOT MATRIK KXPU21. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1113 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Radio. Jenama : MECK. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1114 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : LEXMARK 2640. Bilangan : 3. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1115 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Pengimbas (Scanner). Jenama : . Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1116 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Kamera. Jenama : DIGITAL KAMERA. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1117 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Troli. Jenama : APEX. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1118 - JEA7034 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pentadbiran). Jenama : Acer. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1119 - JEA7034 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : pentium. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2001. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1120 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Television. Jenama : SONY. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2013. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1121 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : SAMSUNG. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1122 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : Canon PIXMA. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1123 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : Plastik. Bilangan : 624. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1124 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Guru. Jenama : Plastik. Bilangan : 12. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1125 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Kantin. Jenama : Kayu. Bilangan : 125. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1126 - JEA3037 - S08-09 - Nama Peralatan : VCR. Jenama : GOLDSTAR. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 1995. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1127 - JEA3037 - S08-09 - Nama Peralatan : Kamera Video. Jenama : NATIONAL. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 1995. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1128 - JEA5028 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : PLASTIK2. Bilangan : 850. Tahun Dapat : 1999. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1129 - JEA5028 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : PLASTIK3. Bilangan : 200. Tahun Dapat : 2000. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1130 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pentadbiran). Jenama : ACER. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1131 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : ACER. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1132 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : SAMSUNG. Bilangan : 3. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1133 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : SAMSUNG. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1134 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : E-VIEW. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1135 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : SAMSUNG. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1136 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : VERITON M148. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1137 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Kantin. Jenama : KAYU. Bilangan : 10. Tahun Dapat : 2007. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1138 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : BANQUET. Bilangan : 20. Tahun Dapat : 2007. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1139 - JFT6002 - S08-09 - Nama Peralatan : Amplifier. Jenama : TDA P.A AMPLIFIEK A-2120. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2014. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1140 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Kamera Digital. Jenama : NIKON. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1141 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Skrin. Jenama : EZ70. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1142 - JEA2029 - S08-09 - Nama Peralatan : Alat Pemain CD. Jenama : Panasonic. Bilangan : 4. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1143 - JEA2029 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Guru. Jenama : Kerusi. Bilangan : 7. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1144 - JFT6002 - S08-09 - Nama Peralatan : Mesin fax. Jenama : BROTHER. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2013. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1145 - JFT6002 - S08-09 - Nama Peralatan : Alat Penghawa Dingin. Jenama : DAIKEN. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2015. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1146 - JFT6002 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : SALERON. Bilangan : 3. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1147 - JEB1009 - S09-03 - Sila isi aktiviti yang dijalankan di Padang Serbaguna.
1148 - JFT2001 - S11-01 - Sekolah ada asrama tiada kenderaan.
1149 - JBC9021 - S11-05 - Kodstatus bekalan air tidak diisi
1150 - JBA3052 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1151 - JBD3015 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1152 - JBD3016 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1153 - JBD3017 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1154 - JBD3019 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1155 - JEA3039 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1156 - JBA8034 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1157 - JBC9001 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1158 - JBC9002 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1159 - JBC9020 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1160 - JBC9021 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1161 - JBD9002 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1162 - JEA9008 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1163 - JBA5035 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1164 - JBA5040 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1165 - JBA5060 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1166 - JBA5067 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1167 - JBC5013 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1168 - JBC5014 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1169 - JBC5047 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1170 - JBD7067 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1171 - JBA0047 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
1172 - JBA3026 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
1173 - JBA9003 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
1174 - JBC9021 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
1175 - JEA9011 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
1176 - JBA5071 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
1177 - JEB6012 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi

Tidak Boleh Dikemaskini
1 - JBA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 180. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = P & P
2 - JBA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
3 - JBA9024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 180. Nama Blok =ZAMRUD. Kegunaan = P & P
4 - JBA3002 - S07-03 - Bilangan unit apartment sangat kecil : 2 buah.
5 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
6 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
7 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
8 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
9 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
10 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
11 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
12 - JBA7029 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Sub Standard. Status berpenghuni :- Ya
13 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
14 - JBD9007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
15 - JCB1001 - S02-02 - Nombor PTJ ( ) MERAGUKAN. Sila Semak atau isikan 'TIADA' jika bukan ptj.
16 - JEA3038 - S02-02 - Nombor PTJ ( 211/50D501 ) MERAGUKAN. Sila Semak atau isikan 'TIADA' jika bukan ptj.
17 - JBA0093 - S02-02 - Nombor PTJ ( ) MERAGUKAN. Sila Semak atau isikan 'TIADA' jika bukan ptj.
18 - JBA3050 - S02-11 - Pengisian 1bestarinet hanya untuk pencapaian yang menggunakan 1bestarinet
19 - JEA3055 - S02-13 - Sila isikan Nama atau/dan Jarak perkhidmatan kesihatan yang terdekat
20 - JBA3048 - S03-03 - Alamat tidak tepat/ berulang/ tidak berisi.
21 - JBA3032 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 5 -Sekolah dan Rumah Guru/Staf dengan No Lot:TIADA] tapi keluasan [12]
22 - JBD1027 - S08-06 - Nama Peralatan : Pengimbas (Scanner). Tahun Dapat : 2008. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
23 - JBA7039 - S08-06 - Nama Peralatan : Papan Tulis (Kelas). Tahun Dapat : 2005. Bilangan : 13. Jenama peralatan tidak diisi.
24 - JEA0018 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Kantin. Jenama : KAYU. Bilangan : 50. Tahun Dapat : 2000. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
25 - JEA0018 - S08-09 - Nama Peralatan : Television. Jenama : KITARO. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2002. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
26 - JEA0018 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : PLASTIK. Bilangan : 308. Tahun Dapat : 2000. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
27 - JEA0018 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Murid. Jenama : PLASTIK. Bilangan : 40. Tahun Dapat : 2000. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
28 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : DELL. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
29 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : NATSY. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2007. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
30 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : VSAT (School-net). Jenama : LINKSTAR. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2005. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
31 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : DELL LATITUDE. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
32 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : DELL LATITUDE. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2005. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
33 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : MIMOS. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
34 - JEA8002 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : CANON. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2002. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
35 - JBC2010 - S09-02 - Sila isi aktiviti yang dijalankan di Gelanggang Serbaguna.
36 - JEE5027 - S09-04 - Jenis Sukan: Tiada. Sila kemaskini kod status padang sukan dan bilangannya.
37 - JBA2030 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
38 - JEA1100 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
39 - JBC9007 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
40 - JBC5011 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
41 - JBC5051 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses