emis_20082017
A01-01
0
A01-02
0
A01-03
0
A01-05
6
A01-06
0
S01-01
0
S01-02
0
S01-06
0
S01-07
0
S02-01
0
S02-03
0
S02-06
0
S02-07
0
S02-08
0
S02-12
14
S02-13
0
S03-01
0
S03-02
0
S03-03
0
S03-05
0
S03-08
0
S04-01
0
S04-02
0
S04-03
0
S04-04
0
S05-01
0
S05-02
0
S05-03
2395
S05-04
0
S05-05
0
S05-06
0
S06-01
0
S07-01
0
S07-03
0
S07-04
0
S07-05
0
S07-06
0
S07-07
0
S07-08
0
S07-09
256
S08-01
19
S08-02
1607
S08-04
19950
S08-06
0
S08-07
20
S08-08
943
S08-09
0
S09-01
0
S09-02
1
S09-04
0
S09-05
0
S09-06
57
S09-07
0
S10-02
194
S11-01
0
S11-02
0

Disahkan Betul
1 - JEA1101 - S02-07 - Sekolah tidak menyatakan jenis capaian internet yang ada
2 - JBD8004 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
3 - JEB8001 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
4 - JEA1085 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
5 - JEA8013 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
6 - JBC1021 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
7 - JBC1013 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
8 - JBA1112 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
9 - JBA1109 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
10 - JBA1094 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
11 - JBA1093 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
12 - JBA3052 - S03-03 - Alamat tidak tepat/ berulang/ tidak berisi.(Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
13 - JEA7036 - S03-03 - Alamat tidak tepat/ berulang/ tidak berisi.(Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
14 - JBA3054 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 5 -Sekolah dan Rumah Guru/Staf dengan No Lot:LPP 1/2001] tapi keluasan [5] (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
15 - JBC6024 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 1 -Sekolah Sahaja dengan No Lot:337] tapi keluasan [3.37] (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
16 - JBD3018 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 1 -Sekolah Sahaja dengan No Lot:TIADA] tapi keluasan [1.5] (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-03-2014)
17 - JBD0058 - S04-03 - Hak Milik Tanah: Ketua Pengarah Tanah & Galian (KPTG) / Kem Pel Malaysia(KPM); Jenis Bantuan Sekolah: Sekolah Bantuan Kerajaan (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-03-2017)
18 - JEB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =BLOK K(KANTIN). Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/05/2017)
19 - JBA7042 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 31/12/2016)
20 - JBA3008 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =D (KANTIN). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2017)
21 - JBA0024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =Pendidikan Khas. Kegunaan = Pendidikan Khas (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
22 - JBA0040 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =Blok A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/08/2017)
23 - JBC0009 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =Blok B1. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
24 - JEA2038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 702.71. Nama Blok =TEMP.KERETA PENGETUA. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/03/2017)
25 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 700.92. Nama Blok =CEMERLANG 2. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/07/2017)
26 - JBA3068 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 700. Nama Blok =BLOK I-SANGGAR ILMU. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/08/2017)
27 - JBA0008 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 700. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/03/2015)
28 - JEE2044 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 693.9. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/07/2017)
29 - JEA2036 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 690. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/02/2016)
30 - JBC1044 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 669.16. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/08/2017)
31 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 666. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/06/2017)
32 - JBD7070 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 657. Nama Blok =B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/01/2017)
33 - JEB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 653.4. Nama Blok =BLOK M (PK KOKO). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/05/2017)
34 - JBA7025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 650. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 03/05/2017)
35 - JEA1097 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 649.61. Nama Blok =BLOK AKADEMIK 4. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/06/2016)
36 - JEA1097 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 649.61. Nama Blok =BLOK AKADEMIK 4. Kegunaan = Makmal Sains (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/06/2016)
37 - JBD7069 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 648. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/06/2017)
38 - JBC7012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 645. Nama Blok =BILIK RBT. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/07/2017)
39 - JBC7012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 645. Nama Blok =BILIK DARJAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/07/2017)
40 - JBC7012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 645. Nama Blok =BILIK SAINS. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/07/2017)
41 - JBC2019 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 640. Nama Blok =A. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
42 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 637. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/06/2017)
43 - JBA1105 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 633.15. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/08/2017)
44 - JEA7035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 633. Nama Blok =kantin. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
45 - JEA2036 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 630. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/02/2016)
46 - JBC0022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 625. Nama Blok =PEJABAT GURU BESAR. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/08/2017)
47 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 621.72. Nama Blok =ARIF. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/07/2017)
48 - JEA2038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 603.75. Nama Blok =RUMAH PAM. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/03/2017)
49 - JBC2022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK C BILIK DARJAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
50 - JEA8013 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =B. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/08/2017)
51 - JEA8013 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =G. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/08/2017)
52 - JEA8013 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =F. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/08/2017)
53 - JRA5036 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BILIK AIR TAMBAHAN. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/07/2017)
54 - JBA7021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK H. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/08/2017)
55 - JBA7022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK BUDIMAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/04/2017)
56 - JBA7009 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =PRASEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/01/2017)
57 - JBA0035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =STOR SUKAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
58 - JBA1112 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK PRASEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 31/07/2017)
59 - JBA0092 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/04/2017)
60 - JBA3018 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =C. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/08/2017)
61 - JBA1027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =PRA SEKOLAH 2. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 01/11/2015)
62 - JBC0020 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =E1. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
63 - JEB7034 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 594. Nama Blok =F. KBSM. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/08/2017)
64 - JBC5051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 589. Nama Blok =D. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 05/12/2016)
65 - JBA0096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 560. Nama Blok =F. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
66 - JBD2047 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 540. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
67 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 534.6. Nama Blok =DEDIKASI. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/07/2017)
68 - JBA0095 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 525.8. Nama Blok =JKRBP 1885. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/04/2016)
69 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 521. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/06/2017)
70 - JBA0096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 510. Nama Blok =H. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
71 - JBA1038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 510. Nama Blok =PONDOK BACAAN. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
72 - JBA3008 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 504. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2017)
73 - JEB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 504. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/05/2017)
74 - JEB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 504. Nama Blok =BLOK F. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/05/2017)
75 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 503. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/06/2017)
76 - JBC0022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =BILIK STOR 1. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/08/2017)
77 - JBA2047 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =DEEG HALAQ. Kegunaan = Pra Sekolah (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/04/2017)
78 - JEB2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =BLOK BILIK AIR LELAKI. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 27/01/2016)
79 - JEA1006 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =ASTAKA. Kegunaan = Gimnasium (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
80 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/01/2017)
81 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/01/2017)
82 - JBC0009 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =Blok E1. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/06/2010)
83 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 463. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/06/2017)
84 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 453.2. Nama Blok =TEKUN. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/07/2017)
85 - JBA2027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 450. Nama Blok =BANGUNAN TNB. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 10/01/2017)
86 - JBD8007 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 450. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 05/04/2017)
87 - JBD9005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 450. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/08/2017)
88 - JBA0096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 448. Nama Blok =B. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
89 - JBA0096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 440. Nama Blok =G. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
90 - JBD9004 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 432. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 05/01/2014)
91 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 422.91. Nama Blok =BLOK A - JKR 1079. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/11/2015)
92 - JBD9002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 420. Nama Blok =Blok B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 07/09/2015)
93 - JEA2036 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 420. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/02/2016)
94 - JEA1101 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 406.9. Nama Blok =PENCAWANG TNB. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/07/2017)
95 - JEA1048 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400.4. Nama Blok =Bilik Operasi PIBG. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
96 - JEA2032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 01/03/2017)
97 - JEB5021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =Stor sukan. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/02/2017)
98 - JBB5035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/03/2017)
99 - JEA1101 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 399.6. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/07/2017)
100 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 399.3. Nama Blok =BANGUNAN KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/07/2017)
101 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 399.05. Nama Blok =BLOK B - JKR 1531. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/11/2015)
102 - JBC2029 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 380.48. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/07/2017)
103 - JBA1045 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 380. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/07/2017)
104 - JFT2001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 378. Nama Blok =HAMKA. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/08/2017)
105 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 374.4. Nama Blok =EFFICIENT. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/07/2017)
106 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 373.12. Nama Blok =ASTAKA (PADANG). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/06/2017)
107 - JBA1131 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 372. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
108 - JBD7069 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 368. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/06/2017)
109 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 364. Nama Blok =A. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/01/2017)
110 - JBA2027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 360. Nama Blok =RUMAH PAM AIR. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 10/01/2017)
111 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 350.76. Nama Blok =BLOK C - PSS SEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/11/2015)
112 - JBA1113 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 339.66. Nama Blok =Perpustakaan. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 31/03/2017)
113 - JBD2038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 330. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
114 - JEA1101 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 314. Nama Blok =RUMAH SAMPAH. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
115 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 305.5. Nama Blok =SPT. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/02/2017)
116 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
117 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK G. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
118 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PUTERA 2. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
119 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PUTERA 1. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
120 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
121 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK F. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
122 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK H. Kegunaan = Makmal Sains (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
123 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
124 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 10/04/2017)
125 - JBA3002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PRASEKOLAH. Kegunaan = Pra Sekolah (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
126 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
127 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK MPV. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
128 - JBA9012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 280. Nama Blok =PRA SEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/06/2017)
129 - JBD0050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 269.08. Nama Blok =A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/04/2016)
130 - JEA1048 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 268.96. Nama Blok =Anjung Kokurikulum. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
131 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =AS-SHAFIE. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/08/2017)
132 - JBD3014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =PONDOK BACAAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/11/2015)
133 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 247.06. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/11/2015)
134 - JBC2012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 245.27. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 24/07/2016)
135 - JBA2054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =STOR SAMPAH. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
136 - JBA3051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =RAWATAN DAN STOR. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/01/2017)
137 - JBB0028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =BILIK SUKAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 31/01/2017)
138 - JBA5074 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 232. Nama Blok =KABIN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 31/07/2017)
139 - JBA1063 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 225. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
140 - JBC2012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 222.97. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 24/07/2016)
141 - JBC0032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 210. Nama Blok =A. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
142 - JBC0032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 210. Nama Blok =A. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
143 - JBA0008 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 201. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 02/08/2015)
144 - JBA3051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 200. Nama Blok =BILIK GOSOK. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/01/2017)
145 - JBA0019 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 192. Nama Blok =F JKR BP. Kegunaan = Pra Sekolah (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
146 - JBA3026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 180. Nama Blok =G B.PENGURUSAN SUKAN. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/01/2017)
147 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 173. Nama Blok =BLOK PERTANIAN. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/06/2017)
148 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 173. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/06/2017)
149 - JBC2012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 155.32. Nama Blok =PRA SEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 24/07/2016)
150 - JBA2027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 150. Nama Blok =STOR. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 10/01/2017)
151 - JBA1135 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 150. Nama Blok =RUMAH PAM BOMBA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/05/2017)
152 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 144. Nama Blok =I(TEMPAT SAMPAH). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/07/2017)
153 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 142.74. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/07/2017)
154 - JFT6003 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 140. Nama Blok =ASPURA. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/01/2017)
155 - JFT6003 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 140. Nama Blok =ASPURI. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/01/2017)
156 - JEB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 132. Nama Blok =BLOK N(KOPERASI). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/05/2017)
157 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 130.28. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL 1. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/06/2017)
158 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 130.28. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL 2. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/06/2017)
159 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123.75. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 27/07/2017)
160 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123.37. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/07/2017)
161 - JEA2044 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123. Nama Blok =TUN ABDUL RAZAK. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 31/01/2016)
162 - JEA2044 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123. Nama Blok =TUN HUSSEIN ONN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 31/01/2016)
163 - JEA2044 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123. Nama Blok =TUNKU ABDUL RAHMAN. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 31/01/2016)
164 - JBA5054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 120. Nama Blok =STOR SUKAN. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2017)
165 - JEA4035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 112. Nama Blok =BLOK AA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/06/2017)
166 - JEA5021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 27/07/2017)
167 - JBA2054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =POS PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
168 - JBA1086 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 95.19. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
169 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 91.39. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 27/07/2017)
170 - JBA3050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 80. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
171 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 72. Nama Blok =H(PONDOK JAGA). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/07/2017)
172 - JBD0050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64.23. Nama Blok =B. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/04/2016)
173 - JBA1046 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/08/2017)
174 - JBA4024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/08/2016)
175 - JBA4005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/11/2016)
176 - JEA3052 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =H( PONDOK PENGAWAL ). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 07/08/2016)
177 - JBA3049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 56. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
178 - JEE2043 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 56. Nama Blok =PONDOK JAGA-BELAKANG. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/02/2017)
179 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 53.11. Nama Blok =BLOK F. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 27/07/2017)
180 - JBD2041 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 49. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/07/2017)
181 - JBA5054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 42. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2017)
182 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 40.48. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 27/07/2017)
183 - JBA0026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 36. Nama Blok =STOR. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
184 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 36. Nama Blok =J(MINERAL1). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/07/2017)
185 - JBA1135 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 30. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/05/2017)
186 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 25. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 10/04/2017)
187 - JEA1076 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 20. Nama Blok =BENGKEL PERTANIAN. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/07/2017)
188 - JEA1076 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 20. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
189 - JBC5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 15. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 03/08/2017)
190 - JBA3025 - S07-03 - Bilangan unit apartment sangat kecil : 2 buah.
191 - JEA3046 - S07-03 - Bilangan unit apartment sangat kecil : 1 buah.
192 - JEA0017 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1723B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2017)
193 - JBA0099 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - AO-04. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
194 - JEA0017 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1723A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2017)
195 - JEE1004 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 6070/BLOK C. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
196 - JBA1062 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Sub Standard.Nama Unit Rumah - JKR 5743A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
197 - JEE1004 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 6053/BLOK A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
198 - JBA1062 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Sub Standard.Nama Unit Rumah - JKR 5743B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
199 - JBA1062 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Sub Standard.Nama Unit Rumah - JKR 5744A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
200 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2450B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
201 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2454B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
202 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2452B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
203 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2439A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
204 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2451B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
205 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2453B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
206 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2441A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
207 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2443A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
208 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2444A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
209 - JEA2042 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR A3-06 / RUMAH 6. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2016)
210 - JEA2042 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR A4-08 / RUMAH 8. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2016)
211 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2445A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
212 - JEA3047 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 1973B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
213 - JEA3050 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - R.WARDEN CEMERLANG. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2016)
214 - JEA3050 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - RUMAH WARDEN BESTARI. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2016)
215 - JEA3050 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - R.WARDEN DEDIKASI. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2016)
216 - JEA3047 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1612B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
217 - JEA3047 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 1972B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
218 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2087-B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
219 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2092-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
220 - JBA3032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 2195A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
221 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2087-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
222 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2088-B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
223 - JBD3019 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
224 - JEA3039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - RUMAH LAMA. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
225 - JBA3063 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2295-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
226 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2093-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
227 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2093-B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
228 - JBA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 1958B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
229 - JBA3032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR 1618B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
230 - JBA3002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 1118. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
231 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2088-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
232 - JBA3031 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - JKR 1779A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
233 - JBA3032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 2194B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
234 - JBA3032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 2195B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
235 - JBA4025 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 876B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-05-2016)
236 - JBA4025 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 878A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-05-2016)
237 - JEA4035 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR729. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-06-2017)
238 - JEB5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3190-A5. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-07-2016)
239 - JEB5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3191-B1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-07-2016)
240 - JEE7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1882 B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
241 - JEE7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1876 A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
242 - JBA7015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - NO.2 RUMAH GURU. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
243 - JBA7015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - NO.1 RUMAH GURU. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
244 - JBA7026 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1334-B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-11-2015)
245 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1690A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
246 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1684B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
247 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1688A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
248 - JEE7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1874 A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
249 - JEB7032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - B1766. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
250 - JEB7032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - B1763. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
251 - JBA7005 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR11867A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
252 - JEB7032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - A1759. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
253 - JEE7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1875 B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
254 - JEB7032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - A1761. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
255 - JEB7032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - A1762. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
256 - JRA7001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1491B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-08-2016)
257 - JRA7001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1492B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-08-2016)
258 - JRA7001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1494B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-08-2016)
259 - JBA8021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR-5801. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-05-2010)
260 - JBA8001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 4171. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
261 - JEA8006 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Sub Standard.Nama Unit Rumah - BLOK A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-03-2017)
262 - JBA8021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR-5803. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-04-2017)
263 - JBA8021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR-5804. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-04-2017)
264 - JBA8021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR-5749. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-04-2017)
265 - JEA8006 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Sub Standard.Nama Unit Rumah - BLOK C. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-03-2017)
266 - JEA8006 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Sub Standard.Nama Unit Rumah - BLOK B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-03-2017)
267 - JBA1027 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - JKR3201. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-05-2017)
268 - JBA9039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - RUMAH B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
269 - JEA9002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - JKR 2784. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-04-2016)
270 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1988. Sila semak harta ini.
271 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 1988. Sila semak harta ini.
272 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi: 1989. Sila semak harta ini.
273 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Radio. Tahun Diperolehi: 1991. Sila semak harta ini.
274 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Radio. Tahun Diperolehi: 1993. Sila semak harta ini.
275 - JEA7035 - S08-02 - Nama Harta: Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi: 1994. Sila semak harta ini.
276 - JEA3037 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Video. Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini.
277 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1996. Sila semak harta ini.
278 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fax. Tahun Diperolehi: 1998. Sila semak harta ini.
279 - JEA7035 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fax. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
280 - JBA3005 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
281 - JBA8005 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
282 - JBB8001 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
283 - JBA0008 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
284 - JBD8006 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
285 - JBA8005 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
286 - JBD8006 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
287 - JBA8005 - S08-02 - Nama Harta: Kerusi Guru. Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
288 - JBA3053 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
289 - JBA8009 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
290 - JBA1134 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
291 - JBA8028 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
292 - JEA8011 - S08-02 - Nama Harta: Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
293 - JBA1135 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
294 - JBA3005 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
295 - JBA8028 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
296 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
297 - JBA7018 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
298 - JBA3040 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
299 - JBD8006 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
300 - JBA3008 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
301 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
302 - JBA8005 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
303 - JBD8007 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
304 - JBA8005 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
305 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
306 - JBA3040 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
307 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
308 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
309 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
310 - JBA8009 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
311 - JBA4015 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
312 - JBA9019 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
313 - JBA0076 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
314 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
315 - JBA1108 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
316 - JBA7018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
317 - JBD8007 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
318 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
319 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
320 - JBA8009 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
321 - JBD3019 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
322 - JEA8011 - S08-02 - Nama Harta: Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
323 - JEA8011 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
324 - JBC2022 - S08-02 - Nama Harta: Mesin Rumput. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
325 - JEA1062 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
326 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
327 - JBD3019 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
328 - JBA9019 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
329 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
330 - JBA3040 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
331 - JEA8011 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fotostat. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
332 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
333 - JEA8011 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fax. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
334 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
335 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
336 - JBA1077 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
337 - JBA8009 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
338 - JBA1077 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
339 - JBA0011 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
340 - JBA3040 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
341 - JBC2018 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
342 - JEA8011 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
343 - JBD8007 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
344 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
345 - JBA8005 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
346 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
347 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
348 - JRA1001 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
349 - JBA8005 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
350 - JBC9011 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
351 - JEA7035 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
352 - JBA9019 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
353 - JBC9011 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
354 - JBC9011 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
355 - JBA0003 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
356 - JEB3043 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
357 - JEA1075 - S08-02 - Nama Harta: Asid tartarik. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
358 - JBA0051 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
359 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
360 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
361 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
362 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
363 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
364 - JEA1062 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
365 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
366 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
367 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
368 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
369 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
370 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
371 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
372 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
373 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
374 - JBA0011 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
375 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
376 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
377 - JBA9019 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
378 - JBA0076 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
379 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
380 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
381 - JBA3069 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
382 - JBA0076 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
383 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
384 - JEA1046 - S08-02 - Nama Harta: Meja Guru. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
385 - JEA1080 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
386 - JEE0018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
387 - JEB1002 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
388 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
389 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
390 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
391 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
392 - JBA3005 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
393 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
394 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
395 - JBA0051 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fax. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
396 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
397 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
398 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
399 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
400 - JBA0076 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
401 - JEA8013 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
402 - JBA0051 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
403 - JBA1081 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
404 - JEB1007 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
405 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
406 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
407 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
408 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
409 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
410 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
411 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
412 - JBA2022 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
413 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
414 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
415 - JEA1062 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
416 - JBA3063 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
417 - JBA1029 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
418 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
419 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
420 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
421 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
422 - JBA1029 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
423 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
424 - JBA0076 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
425 - JBA0009 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
426 - JEA1046 - S08-02 - Nama Harta: Bangku Kantin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
427 - JEA1046 - S08-02 - Nama Harta: Meja Kantin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
428 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
429 - JBC9011 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
430 - JBC3005 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
431 - JBD3019 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
432 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
433 - JBC9011 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
434 - JBA7018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
435 - JBC9011 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
436 - JEA1062 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
437 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
438 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
439 - JBA9019 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
440 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
441 - JEA1062 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
442 - JBA3040 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
443 - JBA3063 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
444 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
445 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
446 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
447 - JBA3040 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
448 - JBA0055 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
449 - JEA1046 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
450 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
451 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
452 - JBA0076 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
453 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
454 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
455 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
456 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
457 - JBA1088 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
458 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) bromida. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
459 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Katrij gas. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
460 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Kertas kobalt klorida. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
461 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Pam vakum. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
462 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Pemetik api. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
463 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Stetoskop. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
464 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Tiub Visking. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
465 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Tiub kapilari . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
466 - JBC0019 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
467 - JBC1038 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
468 - JBA0009 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
469 - JBA1029 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
470 - JBA1029 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
471 - JBA1029 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
472 - JBA1107 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
473 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
474 - JBA0039 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
475 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
476 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
477 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
478 - JBA2032 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
479 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
480 - JEA1046 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
481 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: CCTV. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
482 - JEA1046 - S08-02 - Nama Harta: CCTV. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
483 - JBA0009 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
484 - JBC2018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
485 - JEA1046 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
486 - JBA0076 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
487 - JBA0029 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
488 - JBA0055 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
489 - JBA7018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
490 - JEA1046 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
491 - JEA1048 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
492 - JBA0055 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
493 - JBA9039 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
494 - JBA9039 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
495 - JBA7018 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
496 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
497 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Glukosa. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
498 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Iodin. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
499 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kanji. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
500 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Sukrosa. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
501 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Agar nutrien. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
502 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Blok loyang. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
503 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium nitrat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
504 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium oksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
505 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Argentum nitrat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
506 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik cair . Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
507 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
508 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
509 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
510 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Barium klorida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
511 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Bromin. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
512 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Bromin pekat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
513 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Etil asetat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
514 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) fosfat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
515 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) klorida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
516 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) oksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
517 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) sulfat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
518 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium bromida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
519 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(II). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
520 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(III). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
521 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
522 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium kromat(VI). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
523 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium pirogalat . Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
524 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium klorida kontang. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
525 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
526 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
527 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(ll) sulfat kontang. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
528 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Lateks / susu getah. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
529 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium karbonat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
530 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium nitrat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
531 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium sulfat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
532 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Mangan(IV) oksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
533 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Mangan(IV) oksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
534 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Minyak kelapa sawit. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
535 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Naftalena. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
536 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Natrium tiosulfat . Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
537 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
538 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum, serbuk. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
539 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksana. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
540 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksena. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
541 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Stanum, kerajang. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
542 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Zink oksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
543 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Zink, kerajang. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
544 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Zink, serbuk. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
545 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kertas kobalt klorida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
546 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kertas litmus biru. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
547 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kertas litmus biru. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
548 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kertas litmus biru. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
549 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Mangkuk penyejat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
550 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kelalang penyulingan, 250 ml. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
551 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kondenser Leibig. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
552 - JBA9039 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
553 - JBA4033 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
554 - JBA9039 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
555 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: ADSL (School-net). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
556 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
557 - JBA3073 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
558 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Agar nutrien. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
559 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: 1,1,1-Trikloroetana. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
560 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: 2,6-dichlorophenolindophenol (DCPIP). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
561 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Agar-agar. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
562 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
563 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
564 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
565 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ammonia. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
566 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium klorida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
567 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
568 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium sulfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
569 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Argentum nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
570 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid askorbik. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
571 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid etanoik glasial. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
572 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik cair . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
573 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
574 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
575 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid sitrik. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
576 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
577 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid tartarik. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
578 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Barium klorida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
579 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Besi. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
580 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Bromin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
581 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Bromin pekat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
582 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Butan-1-ol. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
583 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Eosin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
584 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Etanol. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
585 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Fehling. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
586 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Fenolftalein. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
587 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(II) sulfat, (hepta). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
588 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) fosfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
589 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) klorida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
590 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
591 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) sulfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
592 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Fruktosa. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
593 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Gel silika. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
594 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Gliserol. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
595 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Glukosa. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
596 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Hidrogen peroksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
597 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Iodin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
598 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
599 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium bromida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
600 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dihidrogen fosfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
601 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kanji. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
602 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dikromat(VI). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
603 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(III). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
604 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium iodida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
605 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium klorida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
606 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium kromat(VI). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
607 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium manganat(VII). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
608 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
609 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium pirogalat . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
610 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium tiosianat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
611 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
612 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium karbonat, serbuk. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
613 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium karbonat, serpihan. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
614 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium klorida kontang. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
615 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
616 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium sulfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
617 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kapur soda terhidrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
618 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Karbon. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
619 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Klorofom. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
620 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
621 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
622 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
623 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) sulfat . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
624 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum, kepingan. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
625 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum, serbuk. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
626 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Laktosa. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
627 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Larutan Benedict. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
628 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Larutan penunjuk bikarbonat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
629 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Lateks / susu getah. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
630 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Litium. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
631 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium karbonat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
632 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
633 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
634 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium sulfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
635 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium, pita. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
636 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium, serbuk. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
637 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Maltosa. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
638 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Mangan(IV) oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
639 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Metanol. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
640 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Metil jingga (penunjuk). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
641 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Minyak kelapa sawit. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
642 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Minyak zaitun. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
643 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Naftalena. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
644 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
645 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidrogen karbonat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
646 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
647 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hipoklorit. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
648 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium karbonat kontang. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
649 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium klorida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
650 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
651 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium sitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
652 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium sulfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
653 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium tiosulfat . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
654 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Penunjuk semesta. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
655 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Parafin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
656 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Pepsin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
657 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Pepton. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
658 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Pewarna aseto-karmin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
659 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) bromida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
660 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) iodida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
661 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
662 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
663 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
664 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
665 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum, serbuk. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
666 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Propan-1-ol. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
667 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Reagen Millon. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
668 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Reagen Nessler. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
669 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksana. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
670 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksena. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
671 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Stanum, kerajang. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
672 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Stanum, kerajang. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
673 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Sudan(III). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
674 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Sukrosa. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
675 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink karbonat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
676 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
677 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
678 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink, butiran. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
679 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink, kerajang. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
680 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink, kerajang. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
681 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink, serbuk. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
682 - JBA7046 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
683 - JBA7046 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
684 - JBA0050 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
685 - JBA9039 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
686 - JBA1029 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
687 - JBA1029 - S08-02 - Nama Harta: Kerusi Guru. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
688 - JBA7046 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
689 - JBA7046 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
690 - JBC2018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
691 - JBA1029 - S08-02 - Nama Harta: VCR. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
692 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
693 - JBA1123 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
694 - JEA1075 - S08-02 - Nama Harta: Asid sitrik. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
695 - JEA1075 - S08-02 - Nama Harta: Fehling. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
696 - JEA1075 - S08-02 - Nama Harta: Formalin (formaldehid/meth). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
697 - JEA1075 - S08-02 - Nama Harta: Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
698 - JEA1075 - S08-02 - Nama Harta: Kalium bromida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
699 - JEA1075 - S08-02 - Nama Harta: Kalium bromida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
700 - JEA1075 - S08-02 - Nama Harta: Kalium klorida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
701 - JEA1075 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dihidrogen fosfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
702 - JEA1075 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dikromat(VI). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
703 - JEA1075 - S08-02 - Nama Harta: Kalium iodida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
704 - JEA1075 - S08-02 - Nama Harta: Kalium iodida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
705 - JEA1075 - S08-02 - Nama Harta: Natrium tiosulfat . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
706 - JEA1075 - S08-02 - Nama Harta: Argentum nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
707 - JEA1075 - S08-02 - Nama Harta: Kapur soda terhidrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
708 - JEA1075 - S08-02 - Nama Harta: Kapur soda terhidrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
709 - JEA1075 - S08-02 - Nama Harta: Gel silika. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
710 - JEA1075 - S08-02 - Nama Harta: Zink oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
711 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Etanol. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
712 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Fenolftalein. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
713 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(II) sulfat, (hepta). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
714 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Formalin (formaldehid/meth). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
715 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Hidrogen peroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
716 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Iodin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
717 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dihidrogen fosfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
718 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dikromat(VI). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
719 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium iodida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
720 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium klorida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
721 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
722 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
723 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(ll) sulfat kontang. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
724 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
725 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Larutan penunjuk bikarbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
726 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
727 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Metil jingga (penunjuk). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
728 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidrogen karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
729 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
730 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Natrium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
731 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Natrium sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
732 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) bromida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
733 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) iodida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
734 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
735 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
736 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Zink karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
737 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Zink nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
738 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Zink sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
739 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Katrij gas. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
740 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Sudu balang gas. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
741 - JBA3069 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
742 - JBA3069 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
743 - JBA3069 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
744 - JBA3069 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
745 - JBC2022 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
746 - JBA8025 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
747 - JEA1046 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
748 - JBA8025 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
749 - JBA8025 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
750 - JBA8025 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
751 - JEA1077 - S08-02 - Nama Harta: Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
752 - JBA3051 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini.
753 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kertas pasir. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
754 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Agar-agar. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
755 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
756 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
757 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
758 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ammonia. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
759 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium klorida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
760 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
761 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium sulfat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
762 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Argentum nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
763 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid etanoik glasial. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
764 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
765 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
766 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid sitrik. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
767 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
768 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid tartarik. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
769 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Barium klorida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
770 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Besi. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
771 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Bromin pekat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
772 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Bromin. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
773 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Butan-1-ol. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
774 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Disulfur Diklorida dalam metil benzena. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
775 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Etanol. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
776 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Fenolftalein. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
777 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(II) sulfat, (hepta). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
778 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) klorida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
779 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
780 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) sulfat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
781 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Glukosa monohidrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
782 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Hidrogen peroksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
783 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Iodin. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
784 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
785 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium bromida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
786 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dikromat(VI). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
787 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(II). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
788 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(III). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
789 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
790 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium iodida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
791 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium klorida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
792 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium kromat(VI). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
793 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium manganat(VII). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
794 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
795 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium tiosianat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
796 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
797 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium karbonat, serbuk. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
798 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium karbonat, serpihan. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
799 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium klorida kontang. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
800 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
801 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium sulfat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
802 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kanji. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
803 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kapur soda terhidrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
804 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Karbon. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
805 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
806 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
807 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
808 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) sulfat . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
809 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum, kepingan. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
810 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum, serbuk. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
811 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Lateks / susu getah. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
812 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Litium. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
813 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium karbonat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
814 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
815 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
816 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium sulfat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
817 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium, pita. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
818 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium, serbuk. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
819 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Mangan(IV) oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
820 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Metanol. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
821 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Metil jingga (penunjuk). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
822 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Minyak kelapa sawit. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
823 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Naftalena. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
824 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
825 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidrogen karbonat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
826 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
827 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hipoklorit. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
828 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium karbonat kontang. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
829 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium klorida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
830 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
831 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium sulfat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
832 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium tiosulfat . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
833 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Penunjuk semesta. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
834 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) bromida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
835 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) iodida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
836 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
837 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
838 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
839 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum, kerajang. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
840 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum, serbuk. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
841 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Propan-1-ol. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
842 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Reagen Nessler. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
843 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksana. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
844 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksena. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
845 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Stanum, kerajang. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
846 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink karbonat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
847 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
848 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
849 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink sulfat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
850 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink, butiran. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
851 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink, kerajang. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
852 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink, serbuk. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
853 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Agar nutrien. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
854 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Gliserol. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
855 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Eosin. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
856 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: 1,1,1-Trikloroetana. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
857 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid askorbik. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
858 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Dakwat India. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
859 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Diatease malt (amilase). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
860 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Etil asetat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
861 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Fehling. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
862 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Feniltiokarbamid (PTC). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
863 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Formalin (formaldehid/meth). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
864 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Fruktosa. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
865 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium pirogalat . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
866 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Klorofom. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
867 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Larutan Benedict. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
868 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Larutan penunjuk bikarbonat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
869 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Gel silika. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
870 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Maltosa. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
871 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Vaselin (gel petroleum). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
872 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Pepsin. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
873 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Pewarna aseto-orsein. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
874 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Reagen Millon. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
875 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Sukrosa. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
876 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kertas litmus merah. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
877 - JBA8025 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
878 - JEA3037 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1985. Berusia : 32 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
879 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1985. Berusia : 32 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
880 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1985. Berusia : 32 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
881 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
882 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
883 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
884 - JBA0009 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1987. Berusia : 30 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2015)
885 - JEE3038 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
886 - JBC0003 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
887 - JBC1006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
888 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
889 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
890 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pengapit G. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
891 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
892 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
893 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
894 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
895 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
896 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
897 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Katil (Asrama). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
898 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Bilik Air. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
899 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Tandas. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
900 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
901 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
902 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
903 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
904 - JBA1066 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
905 - JEB3043 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
906 - JBA2040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
907 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
908 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
909 - JBC1042 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
910 - JEE0041 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-04-2017)
911 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
912 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
913 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
914 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
915 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
916 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
917 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Model batang pokok monokotiledon. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
918 - JEB1007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
919 - JBA5083 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
920 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
921 - JEA7035 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
922 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
923 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
924 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
925 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
926 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
927 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
928 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
929 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
930 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
931 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
932 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
933 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
934 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Rak tabung uji. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
935 - JBA2043 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
936 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
937 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
938 - JBD3020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-08-2015)
939 - JBC0001 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-07-2017)
940 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
941 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
942 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
943 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
944 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
945 - JEA7035 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
946 - JBA2009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
947 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
948 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-06-2017)
949 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
950 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
951 - JBC9011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
952 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
953 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-06-2017)
954 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Balang gas dan penutup. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
955 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 2000 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
956 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
957 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
958 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
959 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 500 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
960 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 500 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
961 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
962 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
963 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
964 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
965 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
966 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
967 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Buret. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2016)
968 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Gogel. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
969 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kasa dawai. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2016)
970 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
971 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
972 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 500 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
973 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar rata, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
974 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang kon, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
975 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang kon, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
976 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
977 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
978 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk pijar. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
979 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Penitis. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
980 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Penyepit logam. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
981 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Penyumbat getah 15 mm, tanpa lubang. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
982 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Pipet, 10 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
983 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Pipet, 25 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
984 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Piring petri dan penutup. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
985 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Segitiga tanah liat. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
986 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
987 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
988 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
989 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 25 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
990 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Slaid kaca. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
991 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Spatula. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
992 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Tabung didih berlengan. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
993 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Tiub U. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
994 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Gunting pembedahan. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-10-2016)
995 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Natrium sitrat. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-10-2016)
996 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Ammonia. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
997 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Dulang plastik. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-10-2016)
998 - JEB1007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
999 - JBC9013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1000 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
1001 - JEB3043 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
1002 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
1003 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1004 - JBD3017 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
1005 - JBA1078 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-08-2017)
1006 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1007 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
1008 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
1009 - JBC9004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-04-2016)
1010 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1011 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1012 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen gelap, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
1013 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen gelap, 125 ml. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2016)
1014 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen, 125 ml. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2016)
1015 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2016)
1016 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Magnesium nitrat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-10-2016)
1017 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kotak plastik lutsinar. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-10-2016)
1018 - JBC9004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-12-2016)
1019 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
1020 - JBA0004 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-01-2017)
1021 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-06-2017)
1022 - JBA3015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1023 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
1024 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-06-2017)
1025 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
1026 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1027 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
1028 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-07-2017)
1029 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-07-2017)
1030 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
1031 - JEA3050 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
1032 - JBC0009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1033 - JBC0009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1034 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
1035 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Binder. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
1036 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2015)
1037 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Kit sinar optik. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1038 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Kit sinar optik. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
1039 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
1040 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
1041 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2016)
1042 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal, 10?C hingga 110?C. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1043 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal, 10?C hingga 360?C. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1044 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Tungku kaki tiga. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
1045 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Sudu balang gas. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-10-2016)
1046 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Balang gas dan penutup. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-10-2016)
1047 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Forsep. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-10-2016)
1048 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-05-2016)
1049 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1050 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
1051 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-08-2017)
1052 - JBA0078 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-07-2017)
1053 - JBA0078 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-07-2017)
1054 - JBA2040 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
1055 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-05-2016)
1056 - JBA2040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
1057 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-05-2016)
1058 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-05-2016)
1059 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-05-2016)
1060 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1061 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1062 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1063 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1064 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
1065 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
1066 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
1067 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
1068 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
1069 - JBC1006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1070 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
1071 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
1072 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
1073 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1074 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 0.5 m. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1075 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 1.0 m. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1076 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Tolok skru mikrometer. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1077 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Tolok skru mikrometer. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1078 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Suis dua hala. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1079 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Takal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
1080 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Ammonia. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1081 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Ammonium klorida. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1082 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Ammonium sulfat. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1083 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Corong turas . Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2016)
1084 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Model neuron. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1085 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Model peparu manusia. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1086 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Sarung tangan, getah. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
1087 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Model mitosis. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1088 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Model meiosis. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1089 - JBA1032 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1090 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
1091 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
1092 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
1093 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
1094 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
1095 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
1096 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Bangku KHB / Bengkel. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
1097 - JBA1032 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1098 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1099 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
1100 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1101 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-07-2017)
1102 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
1103 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
1104 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1105 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1106 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
1107 - JBA2023 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1108 - JBA2009 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
1109 - JBC1044 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
1110 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1111 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-07-2017)
1112 - JBC1044 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
1113 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1114 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-07-2017)
1115 - JBC1044 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
1116 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1117 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-07-2017)
1118 - JBC1044 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
1119 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1120 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-07-2017)
1121 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1122 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-07-2017)
1123 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1124 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-07-2017)
1125 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-07-2017)
1126 - JBC2018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
1127 - JBA7028 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-01-2017)
1128 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-07-2017)
1129 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-07-2017)
1130 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
1131 - JBC2021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1132 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1133 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-07-2017)
1134 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
1135 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
1136 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
1137 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
1138 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
1139 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
1140 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
1141 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
1142 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
1143 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal Sains. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
1144 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
1145 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Spring Slinki. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
1146 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
1147 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1148 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
1149 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
1150 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Bongkah kaca, segi empat tepat. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1151 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1152 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1153 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 25 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1154 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Corong turas, 90 mm - 100 mm . Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1155 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Corong turas, 60 mm - 75 mm . Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1156 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, besi bergerak, 0 A - 3 A. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1157 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, besi bergerak, 0 A - 3 A. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1158 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1159 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang bateri. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1160 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang mentol. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1161 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Reostat. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1162 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Suis tekan. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1163 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 1.0 m. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1164 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 0.5 m. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1165 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Tolok skru mikrometer. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1166 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Set tangki riak . Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1167 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pengapit G. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
1168 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Neraca spring, 10 N. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1169 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 20. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1170 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 28. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1171 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Bekalan kuasa rendah. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1172 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Ammonium nitrat. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1173 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Penitis, 120 mm. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2016)
1174 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Jam randik, digital. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1175 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Jubin putih. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2016)
1176 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2016)
1177 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
1178 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1179 - JBA7038 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-08-2017)
1180 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
1181 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1182 - JBC9011 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1183 - JBC2021 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1184 - JEA7035 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1185 - JBA1027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-05-2017)
1186 - JBA3005 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1187 - JBA1027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-05-2017)
1188 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1189 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
1190 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
1191 - JBA3069 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-04-2017)
1192 - JBD3020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-08-2015)
1193 - JBA1092 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1194 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1195 - JEE1005 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
1196 - JBA1092 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1197 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-06-2017)
1198 - JBA1092 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1199 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
1200 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
1201 - JBA0078 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
1202 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
1203 - JBA3040 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1204 - JBA0078 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
1205 - JBC8001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-06-2016)
1206 - JBA3020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
1207 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-07-2015)
1208 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1209 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
1210 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
1211 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
1212 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1213 - JBA0006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-03-2017)
1214 - JBC6011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1215 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1216 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
1217 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1218 - JBA0070 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
1219 - JBA0096 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1220 - JBA0096 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1221 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1222 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-08-2017)
1223 - JBA0033 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-04-2017)
1224 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-08-2017)
1225 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1226 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-08-2017)
1227 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1228 - JBA1066 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1229 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1230 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1231 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1232 - JBA0070 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
1233 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1234 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
1235 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1236 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1237 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
1238 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1239 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1240 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1241 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1242 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1243 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
1244 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
1245 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1246 - JBA0070 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
1247 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
1248 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1249 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
1250 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1251 - JBA1029 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2017)
1252 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1253 - JBA8021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-04-2017)
1254 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1255 - JBA8021 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-04-2017)
1256 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1257 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1258 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-07-2017)
1259 - JBA9019 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1260 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-07-2017)
1261 - JBA1064 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2017)
1262 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1263 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
1264 - JBA7016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
1265 - JEB3043 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
1266 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-07-2017)
1267 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
1268 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Neraca elektronik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2015)
1269 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
1270 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Almari (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
1271 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
1272 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop digital. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
1273 - JEA4035 - S08-04 - Nama Harta : Plug 3 pin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2016)
1274 - JBA1015 - S08-04 - Nama Harta : Besi. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1275 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Katil (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-01-2017)
1276 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Tilam (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-04-2016)
1277 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Bantal (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
1278 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Almari (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-01-2017)
1279 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Troli . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-10-2016)
1280 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Segitiga tanah liat. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2016)
1281 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Troli makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2016)
1282 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Pengapit G. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2016)
1283 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Forsep. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2016)
1284 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2016)
1285 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Dulang plastik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2016)
1286 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2016)
1287 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2016)
1288 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Jam randik, digital. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2016)
1289 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Dinamo pacuan tangan. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2016)
1290 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Dinamo pacuan tangan. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2016)
1291 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2016)
1292 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2016)
1293 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar rata, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2016)
1294 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang kon, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2016)
1295 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2016)
1296 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 2000 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2016)
1297 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2016)
1298 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 5000 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2016)
1299 - JEB3043 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1300 - JBA0040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1301 - JEB1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1302 - JEB1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1303 - JBA3032 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
1304 - JBA3032 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
1305 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1306 - JBA1061 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1307 - JBA1061 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1308 - JBC9013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1309 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
1310 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
1311 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
1312 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
1313 - JBA0092 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1314 - JBC1008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
1315 - JBC1008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
1316 - JEB7029 - S08-04 - Nama Harta : Katil (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
1317 - JEB7029 - S08-04 - Nama Harta : Bantal (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
1318 - JEB7029 - S08-04 - Nama Harta : Tilam (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
1319 - JEB7029 - S08-04 - Nama Harta : Almari (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
1320 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
1321 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1322 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1323 - JBA1106 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1324 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-01-2017)
1325 - JEA1044 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
1326 - JBA0004 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-01-2017)
1327 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
1328 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1329 - JBC1038 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1330 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1331 - JBC0013 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
1332 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1333 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1334 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1335 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
1336 - JBA1064 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2017)
1337 - JBC0008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
1338 - JEA3047 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-08-2016)
1339 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
1340 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
1341 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-06-2017)
1342 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1343 - JBA7016 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
1344 - JBA3021 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1345 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1346 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-06-2017)
1347 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1348 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
1349 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1350 - JBA9019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1351 - JBC9004 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-04-2016)
1352 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-11-2016)
1353 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
1354 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-11-2016)
1355 - JBA0050 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
1356 - JBC0013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
1357 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
1358 - JBC0027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1359 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
1360 - JBC0011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1361 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
1362 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1363 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
1364 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
1365 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1366 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1367 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
1368 - JEA3047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-08-2016)
1369 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1370 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
1371 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1372 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
1373 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
1374 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1375 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1376 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1377 - JBA0033 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-04-2017)
1378 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1379 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1380 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1381 - JBA0070 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
1382 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1383 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1384 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1385 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1386 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1387 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1388 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1389 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1390 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1391 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1392 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1393 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
1394 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1395 - JEA3050 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2016)
1396 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1397 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1398 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
1399 - JBA0031 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
1400 - JBA0031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
1401 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
1402 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1403 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
1404 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Pengacau magnetik . Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
1405 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
1406 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1407 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1408 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1409 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1410 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1411 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1412 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1413 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1414 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1415 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1416 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Multimeter. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1417 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Multimeter. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
1418 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Tabung didih. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
1419 - JBA3054 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
1420 - JBA3054 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
1421 - JBA3054 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
1422 - JBC0008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
1423 - JBA3054 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-02-2017)
1424 - JBC3007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1425 - JBC3007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1426 - JBC3007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
1427 - JBC3007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
1428 - JBA1092 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1429 - JBA2054 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1430 - JBA0040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
1431 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
1432 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
1433 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2017)
1434 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
1435 - JBC9011 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1436 - JBA2054 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1437 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
1438 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
1439 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
1440 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1441 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1442 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
1443 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
1444 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
1445 - JEA1054 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
1446 - JBA1113 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-01-2016)
1447 - JEA1054 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
1448 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-11-2015)
1449 - JEA1075 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1450 - JEE0041 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-04-2017)
1451 - JBA0002 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1452 - JBA0050 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
1453 - JBA5083 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1454 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
1455 - JBA3005 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1456 - JBA0002 - S08-04 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1457 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
1458 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-08-2017)
1459 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1460 - JBA4033 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-02-2017)
1461 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-07-2017)
1462 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
1463 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
1464 - JEA1043 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1465 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1466 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-08-2017)
1467 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1468 - JBA2009 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
1469 - JBD1004 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1470 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
1471 - JBA0002 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1472 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
1473 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1474 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1475 - JBA3017 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2016)
1476 - JBA4015 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
1477 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1478 - JBA1073 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1479 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1480 - JBA3017 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2016)
1481 - JBA5083 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1482 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
1483 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-08-2017)
1484 - JBA3040 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1485 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-07-2017)
1486 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1487 - JEB0018 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
1488 - JBA0002 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1489 - JBA1113 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-01-2016)
1490 - JBA2009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
1491 - JBA2054 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1492 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
1493 - JBC8001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-06-2016)
1494 - JEA1064 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
1495 - JEE0041 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-04-2017)
1496 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2015)
1497 - JBA2009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
1498 - JBA3046 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1499 - JBC0013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
1500 - JBC0020 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1501 - JEA1064 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
1502 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
1503 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1504 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1505 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1506 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1507 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1508 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1509 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-07-2017)
1510 - JBC0013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
1511 - JEA1043 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1512 - JBA1027 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-05-2017)
1513 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1514 - JEA2039 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-03-2016)
1515 - JBA0070 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
1516 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1517 - JBA9019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1518 - JBC0020 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1519 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1520 - JBA1027 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-05-2017)
1521 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1522 - JEA2039 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-03-2016)
1523 - JBA1107 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1524 - JBA1109 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
1525 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1526 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
1527 - JBA0078 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
1528 - JBA1107 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
1529 - JBA8026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
1530 - JEA1064 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-08-2015)
1531 - JBA1109 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
1532 - JBA8026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
1533 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
1534 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1535 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1536 - JBA1107 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
1537 - JBA1109 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
1538 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2015)
1539 - JBA8026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
1540 - JBA1107 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
1541 - JBA1109 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1542 - JBA8026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
1543 - JBD1004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1544 - JEA1073 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
1545 - JBA1107 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
1546 - JBA1109 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1547 - JBA2054 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
1548 - JBA3046 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1549 - JBA7006 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
1550 - JBA8026 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
1551 - JBD1004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1552 - JEA1073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
1553 - JBA1109 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1554 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
1555 - JEA1073 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
1556 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1557 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1558 - JBA1062 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1559 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1560 - JBA2054 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1561 - JEA1073 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
1562 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
1563 - JBA1047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2016)
1564 - JBA2054 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1565 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1566 - JEA1073 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
1567 - JBA1047 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2016)
1568 - JBA2054 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal Sains. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1569 - JBC0020 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1570 - JEA1071 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1571 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1572 - JBC0020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1573 - JEA1071 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1574 - JBC0020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1575 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
1576 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
1577 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
1578 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
1579 - JBA0050 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
1580 - JBA0050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
1581 - JBA0070 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
1582 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1583 - JBC1038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1584 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
1585 - JBC1038 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1586 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1587 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1588 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
1589 - JEA3050 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2016)
1590 - JBC0013 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
1591 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1592 - JEA3036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
1593 - JEA3050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2016)
1594 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
1595 - JBC0013 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
1596 - JBC0013 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
1597 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2017)
1598 - JBB1001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1599 - JBB1001 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1600 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
1601 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-06-2016)
1602 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
1603 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
1604 - JBA8025 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-02-2016)
1605 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
1606 - JEA3047 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-08-2016)
1607 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1608 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1609 - JBA7016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
1610 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1611 - JBA7018 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
1612 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1613 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1614 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Almari (Asrama). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
1615 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
1616 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
1617 - JEA1087 - S08-04 - Nama Harta : Binder. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1618 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
1619 - JBA1109 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
1620 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Angkup vernier. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1621 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Angkup vernier. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1622 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Aspirator, 5 liter. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1623 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Aspirator, 5 liter. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1624 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Aspirator, 10 liter. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1625 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Aspirator, 10 liter. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1626 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Aspirator, 25 liter. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1627 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Aspirator, 25 liter. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1628 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Balang pengering. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1629 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bekalan kuasa rendah. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1630 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bekalan kuasa rendah. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1631 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bekalan kuasa rendah. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1632 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Berus buret. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1633 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 50 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1634 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1635 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1636 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1637 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1638 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1639 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 2000 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1640 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 2000 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1641 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1642 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1643 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1644 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1645 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1646 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1647 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1648 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
1649 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bongkah kaca hemisfera. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1650 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bongkah kaca hemisfera. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1651 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Botol penitis terang. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1652 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen gelap, 125 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1653 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen gelap, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1654 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen gelap, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1655 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen gelap, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1656 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Botol reagen. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1657 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Botol reagen. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1658 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Botol reagen. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1659 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen, 125 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1660 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen, 125 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1661 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1662 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1663 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Botol reagen. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1664 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Botol reagen. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1665 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Botol spesimen berpenutup. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1666 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Buret. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1667 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Buret. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1668 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Buret. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1669 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Corong tisel. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1670 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Corong tisel. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1671 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Dawai kuprum. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1672 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Dawai kuprum. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1673 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Dawai kuprum. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1674 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Dawai nikrom. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1675 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Dawai nikrom. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
1676 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Meter demonstrasi (penunjuk arus elektrik dan beza. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2016)
1677 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2016)
1678 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2016)
1679 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2016)
1680 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Jam randik, analog. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2016)
1681 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Jam randik, analog. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2016)
1682 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kanta dwicekung. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2016)
1683 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kanta dwicembung. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2016)
1684 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kanta dwicembung. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2016)
1685 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kanta dwicembung. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2016)
1686 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kanta dwicembung. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2016)
1687 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
1688 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
1689 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
1690 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
1691 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
1692 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
1693 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar rata, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
1694 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar rata, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
1695 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar rata, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
1696 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang kon, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
1697 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang kon, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
1698 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang kon, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
1699 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang kon, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
1700 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
1701 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
1702 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
1703 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
1704 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
1705 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 2000 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
1706 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 2000 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
1707 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 5000 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
1708 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kit sinar optik. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
1709 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kit sinar optik. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
1710 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kondenser Leibig. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
1711 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kondenser Leibig. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
1712 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kondenser Leibig. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
1713 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
1714 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
1715 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
1716 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Model peparu manusia. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
1717 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Model peparu manusia. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
1718 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Neraca inersia. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
1719 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Neraca mampatan. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
1720 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Neraca mampatan. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
1721 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Neraca mampatan. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
1722 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Neraca tiga alur. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
1723 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Neraca tiga alur. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
1724 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Neraca tiga alur. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
1725 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Opisometer. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
1726 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Opisometer. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
1727 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Osiloskop sinar katod (OSK). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
1728 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang mentol. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1729 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang mentol. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1730 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Meter pH. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1731 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Pipet, 10 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1732 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Pipet, 25 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1733 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Pipet, 25 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1734 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Piring kaca. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1735 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Piring kaca. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1736 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Rod kaca. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1737 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Rod kaca. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1738 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 25 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1739 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 25 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1740 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1741 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1742 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1743 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Slaid kaca, berlekuk. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1744 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Slaid kaca, berlekuk. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1745 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Slaid kaca. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1746 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Slaid kaca. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1747 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kit asap. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1748 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Tabung didih berlengan. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1749 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Tabung didih. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1750 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Takung kaca. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1751 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Takung kaca. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1752 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal, 10?C hingga 110?C. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1753 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal, 10?C hingga 360?C. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1754 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal, 10?C hingga 360?C. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1755 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal, 10?C hingga 360?C. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1756 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1757 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Tiub kaca. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1758 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Tiub kaca. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1759 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Tiub kapilari . Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1760 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Tiub kapilari . Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1761 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Tiub U. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1762 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Tiub U. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1763 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Tolok Bordon. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1764 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Voltmeter, besi bergerak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1765 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Voltmeter, besi bergerak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1766 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Voltmeter, besi bergerak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
1767 - JEA2039 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-12-2016)
1768 - JEB1007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1769 - JBA2054 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1770 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
1771 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
1772 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
1773 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
1774 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
1775 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Pembantu Tadbir. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
1776 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Pembantu Tadbir. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
1777 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
1778 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
1779 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1780 - JBC1020 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-07-2017)
1781 - JEE3038 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
1782 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
1783 - JBA7006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
1784 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1785 - JBC2021 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1786 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
1787 - JEA1073 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
1788 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2017)
1789 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1790 - JBA8033 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2016)
1791 - JBC1045 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1792 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
1793 - JBA1027 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-05-2017)
1794 - JBA1107 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
1795 - JBA1118 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1796 - JBC0022 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-01-2016)
1797 - JBC2021 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1798 - JBC2022 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1799 - JEA1075 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1800 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1801 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1802 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1803 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1804 - JEA1073 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
1805 - JEA1074 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1806 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1807 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1808 - JBA0096 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1809 - JBA4015 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-03-2016)
1810 - JBA8033 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2016)
1811 - JBC0011 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1812 - JBA0092 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1813 - JBA1109 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1814 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1815 - JBC1020 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-07-2017)
1816 - JBC9004 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-04-2016)
1817 - JBD3017 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
1818 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1819 - JBA0011 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
1820 - JBA0092 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1821 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1822 - JEA1073 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
1823 - JBA9019 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1824 - JBC0011 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1825 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1826 - JBC1044 - S08-04 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
1827 - JEA3047 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-08-2016)
1828 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1829 - JBA1116 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
1830 - JBC1038 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1831 - JBC1044 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
1832 - JBC9011 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1833 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
1834 - JBA0011 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
1835 - JBA1066 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1836 - JBA1116 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
1837 - JBA3040 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1838 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2015)
1839 - JBC1020 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-07-2017)
1840 - JBC1044 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
1841 - JBD3016 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1842 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
1843 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1844 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1845 - JBA0002 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1846 - JBA1116 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1847 - JBA8033 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2016)
1848 - JBC1020 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-07-2017)
1849 - JBC8001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-06-2016)
1850 - JBC9011 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1851 - JEA1075 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1852 - JEA7035 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1853 - JBA0002 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1854 - JBA0011 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
1855 - JBA0078 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-07-2017)
1856 - JBA1116 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1857 - JBA7016 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
1858 - JBC2022 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1859 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
1860 - JBC8001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-06-2016)
1861 - JBC9011 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1862 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1863 - JEA1086 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1864 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1865 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
1866 - JBA0092 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1867 - JBA1116 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1868 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1869 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-08-2017)
1870 - JBA0092 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1871 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1872 - JBA1116 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1873 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
1874 - JEA1075 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1875 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1876 - JEA1086 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1877 - JBA0092 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1878 - JBC0013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
1879 - JEA1086 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1880 - JBA0092 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1881 - JBA1112 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
1882 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
1883 - JBC0020 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1884 - JEA1086 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1885 - JBA0040 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
1886 - JBA1116 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1887 - JBB1009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1888 - JBC2018 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1889 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1890 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1891 - JBC0013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
1892 - JBC0020 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1893 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
1894 - JBA1116 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1895 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1896 - JBC1020 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-07-2017)
1897 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
1898 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
1899 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-08-2017)
1900 - JBA1116 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1901 - JBC0020 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1902 - JBC1020 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-07-2017)
1903 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
1904 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1905 - JBA1109 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
1906 - JBC1020 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-07-2017)
1907 - JEA1074 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1908 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1909 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1910 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1911 - JBC1020 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-07-2017)
1912 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1913 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
1914 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1915 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
1916 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1917 - JBA1116 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1918 - JBA8033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2016)
1919 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1920 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1921 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1922 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1923 - JBA1116 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1924 - JBC0020 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1925 - JBA8033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2016)
1926 - JBC1045 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1927 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1928 - JEA7035 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1929 - JBA1116 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1930 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1931 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
1932 - JEA1074 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1933 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-08-2017)
1934 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1935 - JBA1047 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2016)
1936 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1937 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
1938 - JBA8033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2016)
1939 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1940 - JBA1047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2016)
1941 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
1942 - JBA8031 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1943 - JBA8033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2016)
1944 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
1945 - JBA1047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2016)
1946 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1947 - JBA8033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2016)
1948 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1949 - JBA8033 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2016)
1950 - JBC0001 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-07-2017)
1951 - JBA1092 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1952 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1953 - JBA1112 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
1954 - JBA8033 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2016)
1955 - JBC8001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-06-2016)
1956 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-08-2017)
1957 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1958 - JBA8033 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2016)
1959 - JBA1070 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2016)
1960 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1961 - JBA1112 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
1962 - JBA7006 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
1963 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
1964 - JBC8001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-05-2016)
1965 - JBA3069 - S08-04 - Nama Harta : Troli . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-04-2017)
1966 - JBA5083 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1967 - JBB1009 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1968 - JBC9011 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1969 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1970 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1971 - JBA3069 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-04-2017)
1972 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
1973 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
1974 - JEA1072 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
1975 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1976 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1977 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
1978 - JBA0011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
1979 - JBA4015 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-04-2016)
1980 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1981 - JBA0078 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-07-2017)
1982 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1983 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
1984 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
1985 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
1986 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
1987 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
1988 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
1989 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
1990 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
1991 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1992 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1993 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
1994 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2017)
1995 - JBA0031 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
1996 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2017)
1997 - JEE3038 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
1998 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2017)
1999 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
2000 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2017)
2001 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
2002 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2003 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
2004 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
2005 - JBB1009 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2006 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2007 - JEE3038 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2008 - JBC0034 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-07-2017)
2009 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2010 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
2011 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
2012 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2013 - JBA7016 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
2014 - JBA8031 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
2015 - JBA8031 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
2016 - JBA8031 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
2017 - JBA8031 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
2018 - JBA8031 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
2019 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2020 - JBA8031 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
2021 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
2022 - JBB1009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2023 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
2024 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2025 - JBA0071 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2026 - JBA7006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
2027 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2028 - JEB3043 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2029 - JBA0071 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2030 - JBC1006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2031 - JBC1006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2032 - JBA7016 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
2033 - JBA7016 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
2034 - JBA7016 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
2035 - JBC1008 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
2036 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2015)
2037 - JBA0014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2015)
2038 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kit sinar optik. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2039 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Set tangki riak . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2040 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2041 - JEA1072 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2042 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2043 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku KHB / Bengkel. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2044 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku KHB / Bengkel. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2045 - JEA1075 - S08-04 - Nama Harta : Asid tartarik. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
2046 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Aluminium. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
2047 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Aluminium. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
2048 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Magnesium karbonat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
2049 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Zink nitrat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
2050 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Tin kuprum. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2051 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Tiub getah, 6.5 mm. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2052 - JBA7040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2053 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Balang dengan penutup, tinggi 100mm. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2054 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Balang gas dan penutup. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2055 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Balang gas dan penutup. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2056 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Balang gas dan penutup. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2057 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Balang gas dan penutup. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2058 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Balang gas dan penutup. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2059 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Balang pengering. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2060 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Balang pengering. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2061 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Tiub getah. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2062 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kuprum(II) sulfat . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2063 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Akuarium. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2064 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Jubin putih. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2065 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Jubin putih, berlekuk . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2066 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2067 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kasa dawai. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2068 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Lesung dan alu. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2069 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk penyejat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2070 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Pam vakum. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2071 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang tabung didih. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2072 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Salur getah, 5 mm. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2073 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Segitiga tanah liat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2074 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Spring Slinki. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2075 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Takal. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2076 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Bongkah kaca, segi empat tepat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2077 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Botol reagen. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2078 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Botol spesimen berpenutup. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2079 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kanta dwicembung. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2080 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Lampu spirit. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2081 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk pijar. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2082 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Penitis, 120 mm. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2083 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Piring kaca. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2084 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Piring petri dan penutup. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2085 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Neraca dial -O- gram. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2086 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Neraca mampatan. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2087 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Neraca tiga alur. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2088 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Opisometer. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2089 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kanta pembesar. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2090 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Magnet Magnador. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2091 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk pijar dan penutup . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2092 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Skapel. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2093 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Spatula. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2094 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Stetoskop. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2095 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Sudu balang gas. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2096 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Tungku kaki tiga. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2097 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Balang gas dan penutup. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2098 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Balang loceng. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2099 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Buret. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2100 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Corong turas . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2101 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2102 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2103 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar rata, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2104 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang kon, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2105 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang penyulingan. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2106 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kondenser Leibig. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2107 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Pipet, 25 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2108 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Rod kaca, 8 mm. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2109 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 10 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2110 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2111 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 25 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2112 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Tabung didih. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2113 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Tabung didih berlengan. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2114 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Tabung U berlengan. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2115 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Tabung uji . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2116 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Penjana Van de Graaff . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-12-2016)
2117 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Jam randik, digital. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2118 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Tala bunyi. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2119 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Model jantung manusia . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2120 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Model otak manusia. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2121 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Model peparu manusia. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2122 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Model rangka tulang manusia. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2123 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Model sistem pencernaan. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2124 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Model sistem urinari. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2125 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Gogel. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2126 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Pemotong kaca. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2127 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Penyuling air. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2128 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Pengapit G. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2129 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Jangka masa detik. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2130 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Aluminium. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2131 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Argentum nitrat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2132 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Asid etanoik glasial. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2133 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2134 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Asid sitrik. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2135 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Barium klorida. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2136 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Butan-1-ol. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2137 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Etanol. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2138 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Etil asetat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2139 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Fenolftalein. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2140 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Formalin (formaldehid/meth). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2141 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kalium. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2142 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kalium bromida. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2143 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kalium dihidrogen fosfat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2144 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kalium heksasianoferat(II). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2145 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kalium heksasianoferat(III). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2146 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kalium klorida. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2147 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kalium kromat(VI). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2148 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kalium nitrat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2149 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kalium sulfat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2150 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kalsium karbonat, serbuk. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2151 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kalsium nitrat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2152 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kapur soda terhidrat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2153 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Karbon. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2154 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kuprum, serbuk. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2155 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Larutan Benedict. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2156 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Larutan penunjuk bikarbonat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2157 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Litium. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2158 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Magnesium karbonat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2159 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Magnesium, pita. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2160 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Metanol. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2161 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Natrium hidroksida. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2162 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Natrium hipoklorit. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2163 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Parafin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2164 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Plumbum(II) iodida. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2165 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Plumbum(II) karbonat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2166 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Plumbum(II) oksida. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2167 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Plumbum, serbuk. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2168 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Propan-1-ol. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2169 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Vaselin (gel petroleum). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2170 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Zink oksida. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2171 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2172 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kasa dawai. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2173 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Lesung dan alu. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2174 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk penyejat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2175 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang buret. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2176 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang tabung didih. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2177 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Penyumbat getah 13 mm, satu lubang. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2178 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Penyumbat getah 13 mm, tanpa lubang. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2179 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Penyumbat getah 15 mm, satu lubang. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2180 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Penyumbat getah 15 mm, tanpa lubang. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2181 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Penyumbat getah 18 mm, tanpa lubang. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2182 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Penyumbat getah 24 mm, satu lubang. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2183 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Rak tabung didih. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2184 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Rak tabung uji. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2185 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Segitiga tanah liat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2186 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Spatula. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2187 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Tiub getah, 5 mm. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2188 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Tungku kaki tiga. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2189 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Balang gas dan penutup. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2190 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Buret. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2191 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2192 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 5000 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2193 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Penitis, 80 mm. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2194 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Piring kaca. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2195 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Piring penyejat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2196 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2197 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 25 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2198 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2199 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Tabung didih. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2200 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Tabung uji . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2201 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Takung kaca. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2202 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Bekalan kuasa rendah. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2203 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Jam randik, analog. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2204 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Berus tabung uji, 45 mm x 10 mm. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2205 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Berus tabung uji, 85 mm x 30 mm. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2206 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Pemotong tiub kaca. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2207 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Lesung dan alu. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2208 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk pijar dan penutup . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2209 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 1 kg, set. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2210 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 10 g, set . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2211 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 100 g, set . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2212 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 50 g, set. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2213 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang buret. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2214 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Pengapit G. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2215 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Pengisi pipet. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2216 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Rak tabung didih. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2217 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Rak tabung uji. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2218 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Segitiga tanah liat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2219 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Tin eureka. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2220 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Tungku kaki tiga. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2221 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Buret. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2222 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Cermin cekung. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2223 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Cermin cembung. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2224 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Corong tisel. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2225 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Corong turas . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2226 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Corong turas, 60 mm - 75 mm . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2227 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Corong turas, 90 mm - 100 mm . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2228 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kanta dwicekung. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2229 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kanta dwicembung. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2230 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2231 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar rata, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2232 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 2000 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2233 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 5000 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2234 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Pipet, 10 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2235 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Pipet, 25 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2236 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Rod kaca. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2237 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2238 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Tabung didih. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2239 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Tabung uji . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2240 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Tiub kaca. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2241 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Tiub Bernoulli. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2242 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, besi bergerak, 0 A - 15 A. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2243 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, gegelung bergerak, 0 A - 5 A. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2244 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Bekalan kuasa rendah. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2245 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 16. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2246 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 20. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2247 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 24. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2248 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 28. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2249 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 32. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2250 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Dawai kuprum. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2251 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Dawai nikrom. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2252 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2253 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Jangka masa detik. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2254 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Klip buaya, bertebat hitam. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2255 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Klip buaya, bertebat merah. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2256 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Pemanas rendam, 12 V 50 W . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2257 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Rendaman air. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2258 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Reostat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2259 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Suis tekan. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2260 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Voltmeter, besi bergerak. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2261 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Angkup vernier. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2262 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Jam randik, analog. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2263 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Manometer. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2264 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Neraca spring, 10 N. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2265 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Neraca tiga alur. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2266 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 1.0 m. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2267 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Tolok Bordon. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2268 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Tolok skru mikrometer. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2269 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Radas medan eletrik. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2270 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Tala bunyi. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2271 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Dulang pembedahan . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2272 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Jarum pembedahan. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2273 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Jubin putih. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2274 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kanta pembesar, diameter 20mm. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2275 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kertas litmus biru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2276 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kertas litmus merah. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2277 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Lesung dan alu. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2278 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk penyejat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2279 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk pijar dan penutup . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2280 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Pam kaki. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2281 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 1 kg, set. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2282 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang kanta. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2283 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Pengapit G. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2284 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Penghadang angin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2285 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Stetoskop. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2286 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Takal. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2287 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Tungku kaki tiga. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2288 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen gelap, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
2289 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2290 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang kon, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2291 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2292 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Tabung uji . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2293 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2294 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Hidrometer. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2295 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Model otak manusia. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2296 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Model peparu manusia. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2297 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Model rangka tulang burung. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2298 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Model sel haiwan. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2299 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Model sel tumbuhan. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2300 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Model simulasi motor arus terus. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2301 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Model sistem pencernaan. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2302 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Model sistem urinari. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2303 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Model struktur daun. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2304 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Dulang plastik. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2305 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Jubin putih. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2306 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2307 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kanta pembesar. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2308 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kasa dawai. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2309 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Aluminium nitrat. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2310 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Akuarium. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2311 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Blok kayu. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2312 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Botol pencuci. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2313 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Forsep. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2314 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Gunting pembedahan. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2315 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Jubin putih, berlekuk . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2316 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kain kasa. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2317 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2318 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang tabung didih. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2319 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Sangkar tikus. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2320 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Skapel. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2321 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Spatula, plastik . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2322 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Balang gas dan penutup. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2323 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2324 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2325 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2326 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 50 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2327 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Corong turas . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2328 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kanta dwicembung. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2329 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2330 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang kon, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2331 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang penyulingan, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2332 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Tabung didih. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2333 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Jam randik, analog. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2334 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Neraca spring, 10 N. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2335 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kit asap. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2336 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Model kulit manusia. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2337 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Model batang pokok monokotiledon. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2338 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Model jantung manusia . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
2339 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Gogel. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2340 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 10 g, set . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2341 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 100 g, set . Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2342 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 50 g, set. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2343 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Penghadang angin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2344 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Penitis. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2345 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Picagari, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2346 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Jarum peniti. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2347 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Rak tabung didih. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2348 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Rak tabung didih. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2349 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Rak tabung didih. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2350 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Rak tabung uji. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2351 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Skapel. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2352 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Spatula. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2353 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Stetoskop. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2354 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Stroboskop mekanikal. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2355 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Sudu balang gas. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2356 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Tin eureka. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2357 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Tungku kaki tiga. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2358 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Tungku kaki tiga. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2359 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Tungku kaki tiga. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2360 - JBC0028 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2361 - JBC0028 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2362 - JBC0028 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2363 - JBC0028 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2364 - JBC0028 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2365 - JEB1007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
2366 - JEB1007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
2367 - JBC9013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2368 - JBC0034 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
2369 - JBC1008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2370 - JBA1119 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2371 - JBA1119 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2372 - JBA1119 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2373 - JBA1119 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2374 - JBA0071 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2375 - JBA0071 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2376 - JBA0071 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2377 - JBA0071 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2378 - JBA0071 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2379 - JBA0071 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2380 - JBA0071 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal Sains. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2381 - JBA0071 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2382 - JBA0071 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2383 - JBA0071 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2384 - JBA0071 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2385 - JBA0071 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2386 - JBA1073 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2387 - JBA1073 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Berusia : 14 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2388 - JEA1069 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2389 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2390 - JEA7035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2391 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2392 - JBA8033 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2016)
2393 - JBB1001 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2394 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2395 - JEA7035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2396 - JBA0004 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-01-2017)
2397 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
2398 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-07-2017)
2399 - JBC1020 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-07-2017)
2400 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2401 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2402 - JEA2042 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
2403 - JEA7035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2404 - JEE3038 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2405 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
2406 - JBC1038 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2407 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2408 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2409 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2410 - JEA7035 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2411 - JBA1116 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
2412 - JBA3032 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2413 - JBA4015 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
2414 - JBA8033 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2016)
2415 - JEE3038 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2416 - JBA3014 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal Sains. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2016)
2417 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2418 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2419 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2420 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2421 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-06-2017)
2422 - JBA1118 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2423 - JBA8033 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2016)
2424 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2425 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2426 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2427 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
2428 - JBA4015 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
2429 - JBA8033 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2016)
2430 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2431 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2432 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2433 - JEA1087 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2434 - JBA0051 - S08-04 - Nama Harta : Binder. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
2435 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2436 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2437 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2438 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2439 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2440 - JBA1066 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2441 - JBA1109 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2442 - JBA1112 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2443 - JBA2023 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2444 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-05-2016)
2445 - JBA8033 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2016)
2446 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2447 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2448 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2449 - JBA0078 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-07-2017)
2450 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
2451 - JBC9011 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2452 - JEA1087 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2453 - JEA3046 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2454 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
2455 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
2456 - JBA0011 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
2457 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2458 - JBA1118 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2459 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2460 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
2461 - JBA3021 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2462 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2463 - JBA0092 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2464 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2465 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-07-2017)
2466 - JBA3005 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2467 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
2468 - JBA0011 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
2469 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2470 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-05-2016)
2471 - JBA8033 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2016)
2472 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
2473 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2474 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2475 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
2476 - JBA1073 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2477 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
2478 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2479 - JEA1087 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2480 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
2481 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2482 - JBC1039 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2483 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2484 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2485 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2486 - JBA1073 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2487 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2488 - JBC1039 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2489 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
2490 - JBA1118 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2491 - JBB1001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2492 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
2493 - JBB3013 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2494 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
2495 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2496 - JBA1118 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2497 - JBB1001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2498 - JBB3013 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2499 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
2500 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
2501 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
2502 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2503 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2504 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2505 - JBB1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2506 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2507 - JEA1086 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2508 - JEA3046 - S08-04 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2509 - JBA0011 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-06-2017)
2510 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2511 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-07-2017)
2512 - JBA8026 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
2513 - JBC8001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-06-2016)
2514 - JEA1070 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2015)
2515 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2516 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2517 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2518 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2519 - JEA1087 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2520 - JEA2031 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
2521 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2015)
2522 - JBA8033 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2016)
2523 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
2524 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2525 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2526 - JEA1086 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2527 - JEA2042 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
2528 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2529 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2530 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2531 - JEA1086 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2532 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2533 - JBA3064 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2534 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2535 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-07-2017)
2536 - JBB1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2537 - JEA2042 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
2538 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2539 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2540 - JBA9019 - S08-04 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2541 - JBB1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2542 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2017)
2543 - JEA2042 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
2544 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2545 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2546 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2547 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2548 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
2549 - JBB1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2550 - JEA2042 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
2551 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2552 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2553 - JBA0040 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
2554 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-08-2017)
2555 - JBA1047 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2016)
2556 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2557 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-07-2017)
2558 - JBA3046 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2559 - JBB1001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2560 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2561 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2562 - JEA1087 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2563 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2564 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2565 - JBA4015 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
2566 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
2567 - JBC8001 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-06-2016)
2568 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2569 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2570 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2571 - JEA3036 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2572 - JEA7035 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2573 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal Sains. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-07-2017)
2574 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2575 - JBA9019 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2576 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
2577 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
2578 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2579 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-08-2017)
2580 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2581 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2582 - JEA1086 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2583 - JEA1087 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2584 - JBA3040 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
2585 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
2586 - JEA1086 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2587 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
2588 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2589 - JBA7006 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
2590 - JBA9019 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2591 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
2592 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2593 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-08-2017)
2594 - JBC0003 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2595 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
2596 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2017)
2597 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2598 - JEA3047 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-08-2016)
2599 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2600 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-07-2017)
2601 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
2602 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2017)
2603 - JEA7035 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2604 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
2605 - JBA0019 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2606 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2017)
2607 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2608 - JEA1088 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-10-2015)
2609 - JEA1086 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2610 - JEA1087 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2611 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2612 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2017)
2613 - JBA7028 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-01-2017)
2614 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Wayang Gambar. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2615 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
2616 - JBA3064 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2617 - JEA1074 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2618 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-08-2017)
2619 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2620 - JBA9019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2621 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
2622 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-08-2017)
2623 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2624 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
2625 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-08-2017)
2626 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
2627 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
2628 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
2629 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-08-2017)
2630 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2631 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
2632 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
2633 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2634 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2635 - JBC0008 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-04-2017)
2636 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
2637 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
2638 - JBA1121 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2639 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2640 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2641 - JBA7006 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
2642 - JBA0031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
2643 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
2644 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2645 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2646 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2647 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2648 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
2649 - JBA7006 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
2650 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
2651 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
2652 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
2653 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : VSAT (School-net). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-07-2017)
2654 - JBB1001 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2655 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
2656 - JBC7014 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-07-2017)
2657 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
2658 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2659 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
2660 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2661 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
2662 - JEB3043 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2663 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
2664 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
2665 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
2666 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2667 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2668 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-08-2017)
2669 - JEA3050 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2670 - JEA3050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2671 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2672 - JBA7006 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
2673 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2674 - JBC1008 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
2675 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
2676 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2677 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
2678 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang penyulingan. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2015)
2679 - JBA1124 - S08-04 - Nama Harta : Bilik Darjah. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2016)
2680 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Peti sejuk. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
2681 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Katil (Asrama). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2682 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2683 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2684 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kit sinar optik. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2685 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Bekalan kuasa rendah. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2686 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2687 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
2688 - JEA2042 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
2689 - JEA2042 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal Sains. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
2690 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, besi bergerak, 0 A - 5 A. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2691 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Aspirator, 10 liter. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2692 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Aspirator, 25 liter. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2693 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Balang loceng. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2694 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Balang pengering. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2695 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Bebola keluli. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2696 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Bekalan kuasa rendah. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2697 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Berus buret. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2698 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Berus tabung uji, 85 mm x 30 mm. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2699 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Berus tabung uji, 45 mm x 10 mm. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2700 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Takung kaca. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2701 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2702 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2703 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 2000 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2704 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2705 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2706 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 50 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2707 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Blok kayu. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2708 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Botol pencuci. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2709 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Botol penitis terang. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2710 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Botol penitis gelap. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2711 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen, 125 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2712 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2713 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Botol reagen. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2714 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen gelap, 125 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2715 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen gelap, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2716 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Buret. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2717 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Corong tisel. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2718 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Corong turas, 60 mm - 75 mm . Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2719 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Dulang pembedahan . Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2720 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2721 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Gogel. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2722 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Pengacau magnetik . Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2723 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Jam randik, analog. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2724 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Jubin putih. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2725 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2726 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Kanta pembesar. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2727 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Kasa dawai. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2728 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2729 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2730 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar rata, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2731 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar rata, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2732 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang kon, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2733 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang kon, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2734 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang penyulingan. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2735 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2736 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2737 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 2000 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2738 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2739 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2740 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 5000 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2741 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Kondenser Leibig. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2742 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Lampu spirit. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2743 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Lampu spirit. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2744 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Lesung dan alu. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2745 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Magnet Magnador. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2746 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Magnet Magnador. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2747 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Magnet Magnador. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2748 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Piring penyejat. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2749 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Penutup slaid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2750 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Slaid kaca, rata. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2751 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Slaid kaca, rata. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2752 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Slaid kaca, berlekuk. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2753 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Slaid kaca, berlekuk. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2754 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Neraca tiga alur. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2755 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Neraca spring, 10 N. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2756 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Alat pengeram / pensteril. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2757 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Pelindung muka. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2758 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 1.0 m. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2759 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 0.5 m. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2760 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 100 g, set . Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2761 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 50 g, set. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2762 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang buret. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2763 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang tabung uji. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2764 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang tabung uji. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2765 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Pemotong tiub kaca. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2766 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Penghadang angin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2767 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Penghadang angin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2768 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Rendaman air. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2769 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Rendaman air. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2770 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Penitis. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2771 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Penunu makmal . Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2772 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Penyepit logam. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2773 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Penyuling air. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2774 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Penyuling air. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2775 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Sampan pembakaran. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2776 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Sampan pembakaran. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2777 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Pipet, 10 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2778 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Pipet, 25 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2779 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Piring kaca. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2780 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Piring petri dan penutup. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2781 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Piring petri dan penutup. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2782 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Penyimpan pipet. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2783 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Rak tabung didih. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2784 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Rod kaca. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2785 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Rod karbon. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2786 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Segitiga tanah liat. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2787 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Segitiga tanah liat. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2788 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Kit elektrolisis. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2789 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Kit elektrolisis. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2790 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 10 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2791 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2792 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2793 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 25 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2794 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Spatula, plastik . Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2795 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Spatula. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2796 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Spatula. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2797 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Suis tekan. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2798 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Suis tekan. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2799 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Tabung didih. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2800 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Tabung uji . Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2801 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Tabung uji berlengan. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2802 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Tin eureka. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2803 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Tiub getah, 5 mm. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2804 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Tiub kapilari . Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2805 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Tiub U. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2806 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Tungku kaki tiga. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2807 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Voltmeter, besi bergerak. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2808 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Kuprum, serbuk. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2809 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Magnesium, pita. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2810 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Magnesium, pita. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2811 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Zink, serbuk. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2812 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Besi. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2813 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Besi. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2814 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Magnesium, pita. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2815 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Mangan(IV) oksida. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2816 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Minyak zaitun. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2817 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Plumbum, kerajang. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2818 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Stanum, kerajang. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2819 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Zink, butiran. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2820 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Asid askorbik. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2821 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Besi. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2822 - JEA1079 - S08-04 - Nama Harta : Besi. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2823 - JEA1087 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2824 - JEA1087 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2825 - JEA1087 - S08-04 - Nama Harta : Bangku KHB / Bengkel. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2826 - JEA1086 - S08-04 - Nama Harta : Slaid meiosis haiwan. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2827 - JEA1086 - S08-04 - Nama Harta : Slaid meiosis tumbuhan. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2828 - JEA1086 - S08-04 - Nama Harta : Slaid mitosis haiwan. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2829 - JEA1086 - S08-04 - Nama Harta : Slaid paramesium. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2830 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Voltmeter, besi bergerak. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2831 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
2832 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang tabung uji. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-10-2016)
2833 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Penunu makmal . Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-10-2016)
2834 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Rak tabung uji. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-10-2016)
2835 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Rak tabung didih. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-10-2016)
2836 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Jubin putih. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-10-2016)
2837 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-10-2016)
2838 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Kanta pembesar. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-10-2016)
2839 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk penyejat. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-10-2016)
2840 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk pijar dan penutup . Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-10-2016)
2841 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang kanta. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-10-2016)
2842 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Rod karbon. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-10-2016)
2843 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Segitiga tanah liat. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-10-2016)
2844 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Stetoskop. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-10-2016)
2845 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Tungku kaki tiga. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-10-2016)
2846 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Penyumbat getah 13 mm, satu lubang. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-10-2016)
2847 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Penyumbat getah 13 mm, tanpa lubang. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-10-2016)
2848 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Penyumbat getah 21 mm,satu lubang. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-10-2016)
2849 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Penyumbat getah 24 mm, satu lubang. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-10-2016)
2850 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Berus buret. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-10-2016)
2851 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Berus tabung uji, 45 mm x 10 mm. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-10-2016)
2852 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Lesung dan alu. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2853 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Kasa dawai. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2854 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Sangkar tikus. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
2855 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Stetoskop. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2856 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Tin eureka. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2857 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Tiub Visking. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2858 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Tungku kaki tiga. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2859 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Balang gas dan penutup. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2860 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 2000 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2861 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2862 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2863 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2864 - JBA7040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2865 - JBA7040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2866 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2867 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2868 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kalium tiosianat. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
2869 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Rak tabung uji. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2870 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2871 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2872 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2873 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2874 - JBA1061 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2875 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-12-2016)
2876 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-12-2016)
2877 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-12-2016)
2878 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-12-2016)
2879 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Meja Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-12-2016)
2880 - JEA1082 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-12-2016)
2881 - JEA1078 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-07-2017)
2882 - JEA1078 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
2883 - JEA1078 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
2884 - JBA1121 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2885 - JBA1121 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2886 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
2887 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
2888 - JBA1118 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2889 - JBA1118 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2890 - JBA1118 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2891 - JBC0034 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-07-2017)
2892 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2893 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-07-2017)
2894 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-07-2017)
2895 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-07-2017)
2896 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-07-2017)
2897 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-07-2017)
2898 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-07-2017)
2899 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-07-2017)
2900 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-07-2017)
2901 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-07-2017)
2902 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2903 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2904 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Meja Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2905 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2906 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Meja Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2907 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2908 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Meja Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2909 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2910 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Meja Pembantu Tadbir. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2911 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Pembantu Tadbir. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2912 - JBD3019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2913 - JBA2054 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2004. Berusia : 13 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2914 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
2915 - JBA1126 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2916 - JBA1126 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2917 - JBC0008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2015)
2918 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
2919 - JBA1126 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2920 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
2921 - JBA1126 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2922 - JBC0008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2015)
2923 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
2924 - JEA1006 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2925 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2926 - JBA1126 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2927 - JEA3046 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2928 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-02-2016)
2929 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-06-2017)
2930 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
2931 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-05-2016)
2932 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
2933 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
2934 - JBC1006 - S08-04 - Nama Harta : Binder. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2935 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
2936 - JBC1038 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2937 - JBA3005 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2938 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
2939 - JBA1126 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2940 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
2941 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2942 - JEA3046 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2943 - JBA1126 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2944 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
2945 - JBA1126 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2946 - JBA1126 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2947 - JBA3050 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2948 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-07-2017)
2949 - JBA1126 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2950 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-05-2016)
2951 - JBC1038 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2952 - JBC8001 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-06-2016)
2953 - JBA1073 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2954 - JBA1126 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2955 - JBA0016 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-04-2017)
2956 - JBA1126 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2957 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
2958 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
2959 - JBA3015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2960 - JBA0031 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
2961 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2015)
2962 - JBA1027 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2963 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
2964 - JBC8001 - S08-04 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-06-2016)
2965 - JEA3046 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2966 - JEE0041 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-04-2017)
2967 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
2968 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
2969 - JBA0011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2970 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2971 - JEA3046 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2972 - JEA3036 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2973 - JBA1073 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2974 - JBA7018 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
2975 - JBA8033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2016)
2976 - JEA3046 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2977 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
2978 - JBA7015 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
2979 - JBA8033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2016)
2980 - JBA0096 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2981 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2982 - JBA7015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
2983 - JBA0096 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2984 - JBA1126 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2985 - JBC2022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2986 - JBA3047 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2987 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-07-2017)
2988 - JBC2022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2989 - JBA3047 - S08-04 - Nama Harta : ADSL (School-net). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2990 - JEA3046 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2991 - JBA0016 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
2992 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2993 - JEE1005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
2994 - JBA0051 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
2995 - JEA3036 - S08-04 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2996 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
2997 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
2998 - JEA1070 - S08-04 - Nama Harta : Perakam Waktu. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
2999 - JHA1001 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
3000 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2015)
3001 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
3002 - JBC0020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3003 - JBC0027 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3004 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3005 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
3006 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
3007 - JBC0020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3008 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
3009 - JEA1089 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-11-2015)
3010 - JBC0020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3011 - JBC0020 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3012 - JEB1007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
3013 - JBA0016 - S08-04 - Nama Harta : Tablet PC. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
3014 - JEA3050 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2016)
3015 - JBA0016 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
3016 - JEA1006 - S08-04 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3017 - JBA0051 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3018 - JEB1007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
3019 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-08-2017)
3020 - JEE1005 - S08-04 - Nama Harta : Perakam Waktu. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
3021 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
3022 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-08-2017)
3023 - JEE3038 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3024 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-08-2017)
3025 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
3026 - JBC8001 - S08-04 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-06-2016)
3027 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3028 - JEE3038 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3029 - JEE3038 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3030 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-08-2017)
3031 - JBA0051 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3032 - JBA1126 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3033 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : ADSL (School-net). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2015)
3034 - JBA0051 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3035 - JEB0018 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
3036 - JBA7038 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-08-2017)
3037 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3038 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3039 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3040 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
3041 - JBC0030 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
3042 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-07-2017)
3043 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-07-2017)
3044 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
3045 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3046 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3047 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3048 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2015)
3049 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Bekalan kuasa rendah. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3050 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3051 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3052 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Angkup vernier. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
3053 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, besi bergerak, 0 A - 3 A. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
3054 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, besi bergerak, 0 A - 5 A. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
3055 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3056 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Mikroammeter. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
3057 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Mikroammeter. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
3058 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
3059 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 16. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
3060 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 20. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
3061 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 24. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
3062 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 32. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
3063 - JEA0012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3064 - JEA0012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3065 - JBA7040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3066 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kit asap. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
3067 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Jangka masa detik. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2016)
3068 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Jangka masa detik. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2016)
3069 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Landasan troli . Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
3070 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Landasan troli . Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
3071 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Landasan troli . Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
3072 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Penitis. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
3073 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Troli . Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
3074 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Troli . Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
3075 - JBC1031 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-12-2016)
3076 - JHA1001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
3077 - JHA1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
3078 - JHA1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
3079 - JHA1001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
3080 - JHA1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
3081 - JHA1001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
3082 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3083 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3084 - JEA1083 - S08-04 - Nama Harta : Gunting pembedahan. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-02-2017)
3085 - JBC1008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
3086 - JBD3019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Pembantu Tadbir. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3087 - JBD3019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Pembantu Tadbir. Tahun Diperolehi : 2005. Berusia : 12 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3088 - JBA1116 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
3089 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3090 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
3091 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-06-2017)
3092 - JBC0022 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-01-2016)
3093 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
3094 - JEA1075 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3095 - JEB0018 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
3096 - JBA2023 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3097 - JBA2023 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3098 - JBA8033 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2016)
3099 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
3100 - JEA1087 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3101 - JBA3014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2016)
3102 - JEA1075 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3103 - JBA1109 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3104 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3105 - JBA0004 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-01-2017)
3106 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3107 - JBA3015 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3108 - JBA3064 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3109 - JEE3038 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3110 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
3111 - JEA1090 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
3112 - JEE3038 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3113 - JBA0058 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3114 - JBA4015 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-03-2016)
3115 - JEA3046 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3116 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3117 - JBA1109 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3118 - JBA8033 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2016)
3119 - JBC8001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-06-2016)
3120 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-07-2017)
3121 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3122 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-07-2017)
3123 - JBA4015 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
3124 - JBB1009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3125 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2015)
3126 - JEA1087 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3127 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
3128 - JBA0078 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-07-2017)
3129 - JBA1112 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3130 - JBA2009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
3131 - JEA2039 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-03-2016)
3132 - JEA3046 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3133 - JBC1006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3134 - JBC1006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3135 - JEA2039 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-03-2016)
3136 - JBA2009 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
3137 - JBA3015 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3138 - JBC1006 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3139 - JBA0050 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
3140 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
3141 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3142 - JEA2042 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
3143 - JBA0002 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3144 - JBA1116 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
3145 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-01-2016)
3146 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3147 - JEA2042 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
3148 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3149 - JBA0040 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
3150 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3151 - JBA0031 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3152 - JBA7018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
3153 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
3154 - JBA1112 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3155 - JBA7018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
3156 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3157 - JBA8033 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2016)
3158 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
3159 - JEB0018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
3160 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
3161 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
3162 - JBA1126 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3163 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
3164 - JEA3046 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3165 - JBA1126 - S08-04 - Nama Harta : Perakam Waktu. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3166 - JEB0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
3167 - JBA3046 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3168 - JEA1074 - S08-04 - Nama Harta : Perakam Waktu. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3169 - JEA1075 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3170 - JBB1009 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3171 - JBC0001 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-07-2017)
3172 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
3173 - JEA1075 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3174 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3175 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3176 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-07-2017)
3177 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
3178 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3179 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3180 - JBA0040 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
3181 - JBA1116 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
3182 - JBA3063 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3183 - JBA1029 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2017)
3184 - JEB0018 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
3185 - JEA7035 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3186 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3187 - JEA1086 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3188 - JEA3047 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-08-2016)
3189 - JBA1126 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3190 - JBA3015 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3191 - JBA3040 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
3192 - JBB1009 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3193 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
3194 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3195 - JHA1001 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
3196 - JBA0031 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3197 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
3198 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2015)
3199 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-07-2017)
3200 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
3201 - JEA3047 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-08-2016)
3202 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
3203 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-08-2017)
3204 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
3205 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
3206 - JEB1007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
3207 - JEA1043 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
3208 - JEA1073 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
3209 - JEB1007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
3210 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
3211 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
3212 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
3213 - JBC8001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-06-2016)
3214 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
3215 - JEB1007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3216 - JBC0013 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2015)
3217 - JBB1001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3218 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-12-2016)
3219 - JEB1007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
3220 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3221 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
3222 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
3223 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-12-2016)
3224 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
3225 - JBA7006 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
3226 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3227 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
3228 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
3229 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
3230 - JBB1009 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3231 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
3232 - JEA3050 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3233 - JBB1009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3234 - JBA3064 - S08-04 - Nama Harta : Peti sejuk. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3235 - JBB1009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3236 - JBB1009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3237 - JBB1009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3238 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
3239 - JBB1009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3240 - JEE1005 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
3241 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3242 - JBB1009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3243 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
3244 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
3245 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
3246 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
3247 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3248 - JEA3050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3249 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3250 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
3251 - JEA3050 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3252 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : ADSL (School-net). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
3253 - JBC1006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3254 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3255 - JHA1001 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-05-2017)
3256 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3257 - JHA1001 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-05-2017)
3258 - JHA1001 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-05-2017)
3259 - JEB0018 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3260 - JHA1001 - S08-04 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-05-2017)
3261 - JHA1001 - S08-04 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-05-2017)
3262 - JHA1001 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
3263 - JBC1008 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
3264 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
3265 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3266 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3267 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2015)
3268 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2015)
3269 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3270 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2015)
3271 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2015)
3272 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Almari (Asrama). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3273 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Katil (Asrama). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3274 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
3275 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
3276 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
3277 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3278 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3279 - JBA7018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
3280 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
3281 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Forsep. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2016)
3282 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Forsep. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2016)
3283 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Manometer. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
3284 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3285 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3286 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3287 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
3288 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
3289 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
3290 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
3291 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
3292 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
3293 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
3294 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
3295 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Papan Tulis (Kelas). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
3296 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Papan Tulis (Kelas). Tahun Diperolehi : 2006. Berusia : 11 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
3297 - JBA1109 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3298 - JBA1112 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3299 - JBA2023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3300 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3301 - JBA0004 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-01-2017)
3302 - JBA1112 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3303 - JBA2023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3304 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3305 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3306 - JBC1038 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3307 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3308 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3309 - JEA1072 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3310 - JEA1074 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3311 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3312 - JBC3015 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-04-2016)
3313 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3314 - JBD1004 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3315 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3316 - JBC3015 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-07-2016)
3317 - JBA0004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-01-2017)
3318 - JBC9011 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3319 - JEB1002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
3320 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
3321 - JBC1044 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3322 - JBC3005 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3323 - JEA1075 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3324 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
3325 - JBC9004 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-04-2016)
3326 - JHA1001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-05-2017)
3327 - JBC0012 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
3328 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3329 - JBD3019 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3330 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
3331 - JBA7006 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
3332 - JBA8025 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-04-2017)
3333 - JBA9019 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3334 - JBC1042 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3335 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3336 - JBC3005 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3337 - JEA1006 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3338 - JBA9039 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3339 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3340 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
3341 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
3342 - JEA1006 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3343 - JEA2031 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
3344 - JBA5083 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3345 - JBC1006 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3346 - JBA1118 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3347 - JBC9011 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3348 - JEA2031 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
3349 - JEA3042 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3350 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3351 - JEA3042 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3352 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3353 - JBA3005 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3354 - JEA1087 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3355 - JBA3005 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3356 - JBC0008 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2015)
3357 - JBC1022 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
3358 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3359 - JBD3017 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3360 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3361 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
3362 - JBC1043 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-08-2017)
3363 - JEA1043 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3364 - JBC0009 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3365 - JBC1022 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
3366 - JBD3016 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3367 - JBD3017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3368 - JEA1043 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3369 - JBA0040 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
3370 - JBA0096 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3371 - JBA7022 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-04-2017)
3372 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3373 - JHA1001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-05-2017)
3374 - JBA0040 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
3375 - JBA0092 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3376 - JBC1006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3377 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3378 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Legap. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3379 - JBA0092 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3380 - JBA1126 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3381 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
3382 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
3383 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3384 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-06-2017)
3385 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-07-2017)
3386 - JBC0027 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3387 - JBA0040 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
3388 - JBC0012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
3389 - JBC0022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-01-2016)
3390 - JBC1045 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3391 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
3392 - JBC0012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
3393 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
3394 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
3395 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-06-2017)
3396 - JBC0022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-01-2016)
3397 - JBC0027 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3398 - JBD1004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3399 - JBA1066 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3400 - JBA1109 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3401 - JBA3021 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3402 - JBA3047 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3403 - JBC0012 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
3404 - JBC0022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-01-2016)
3405 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
3406 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3407 - JBA1109 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3408 - JBA9019 - S08-04 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3409 - JBC0012 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
3410 - JBC0022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-01-2016)
3411 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3412 - JBA0078 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-07-2017)
3413 - JBA2023 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3414 - JBB1001 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3415 - JBC1020 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-07-2017)
3416 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
3417 - JBC9004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-04-2016)
3418 - JEA3046 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3419 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3420 - JBA0078 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-07-2017)
3421 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-06-2017)
3422 - JBC0012 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
3423 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
3424 - JEA2042 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
3425 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3426 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3427 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-07-2017)
3428 - JBB1001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3429 - JBC0012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
3430 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
3431 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3432 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3433 - JEA2042 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
3434 - JBA2032 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
3435 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-07-2015)
3436 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
3437 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
3438 - JBC2022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3439 - JBC9013 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3440 - JEA2042 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
3441 - JBA3047 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3442 - JBA5083 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3443 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-07-2017)
3444 - JBC0031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3445 - JBC2022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
3446 - JBC9004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-04-2016)
3447 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3448 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3449 - JBA0044 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
3450 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2015)
3451 - JBA7016 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
3452 - JBB1001 - S08-04 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3453 - JBC2022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3454 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
3455 - JBC9004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-04-2016)
3456 - JBA0011 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3457 - JBA0070 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3458 - JBA1047 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2016)
3459 - JBA3064 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3460 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-07-2017)
3461 - JBC2022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3462 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
3463 - JEA3047 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-08-2016)
3464 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3465 - JBA1047 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2016)
3466 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
3467 - JBC0031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3468 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
3469 - JBA0019 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3470 - JBA1047 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2016)
3471 - JBA2032 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
3472 - JBA3005 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3473 - JBC0031 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3474 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-08-2017)
3475 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3476 - JBA7016 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
3477 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
3478 - JEB1007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
3479 - JBC8001 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-05-2016)
3480 - JBC9004 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2016)
3481 - JEA3047 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-08-2016)
3482 - JBA3021 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3483 - JBA7006 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
3484 - JBC0012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
3485 - JBC9004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-04-2016)
3486 - JEA3047 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-08-2016)
3487 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3488 - JBA0011 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
3489 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3490 - JBA3021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3491 - JBA7006 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
3492 - JBC1022 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
3493 - JBC8001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-06-2016)
3494 - JBC9004 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-04-2016)
3495 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3496 - JBA7006 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
3497 - JBA7016 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
3498 - JBC0030 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
3499 - JBC9004 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal Sains. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-04-2016)
3500 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3501 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
3502 - JBA7016 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
3503 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3504 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3505 - JBA5083 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3506 - JBA7006 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
3507 - JBA7016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
3508 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3509 - JBA0031 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3510 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
3511 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
3512 - JBA3064 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3513 - JBA7016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
3514 - JBC0012 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
3515 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
3516 - JBC0030 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
3517 - JBC3018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3518 - JEA1081 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3519 - JBA7016 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
3520 - JBA9019 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3521 - JBB1009 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3522 - JBC0009 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3523 - JBC0012 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
3524 - JBA0081 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2015)
3525 - JBA9019 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3526 - JBC0009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3527 - JBC0012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
3528 - JBC0030 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
3529 - JBA0019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3530 - JBA0081 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
3531 - JBA2040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
3532 - JBA7016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
3533 - JBC0009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3534 - JBC0012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
3535 - JBA0019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3536 - JBA0031 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3537 - JBA0081 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
3538 - JBA7016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
3539 - JBC0009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3540 - JBC0013 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
3541 - JBC0030 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
3542 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
3543 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
3544 - JBA1126 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3545 - JBC0009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3546 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
3547 - JBA2022 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
3548 - JBA2040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
3549 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
3550 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
3551 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
3552 - JBA0019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3553 - JBA0031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3554 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-08-2017)
3555 - JBA2022 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
3556 - JBA2023 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3557 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3558 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3559 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3560 - JBC0031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3561 - JEA1064 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-08-2015)
3562 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2015)
3563 - JBA0024 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-03-2016)
3564 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
3565 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3566 - JBC0031 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3567 - JBA0031 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3568 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3569 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3570 - JBA0081 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
3571 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3572 - JBA0081 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
3573 - JBA3046 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3574 - JBA7038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-08-2017)
3575 - JBA9039 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3576 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3577 - JBA0081 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
3578 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3579 - JBA0081 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-11-2015)
3580 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-07-2017)
3581 - JBA7038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-08-2017)
3582 - JBB1001 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3583 - JBA0081 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
3584 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
3585 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
3586 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
3587 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3588 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
3589 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
3590 - JHA1001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-05-2017)
3591 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3592 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
3593 - JHA1001 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-05-2017)
3594 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
3595 - JHA1001 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
3596 - JHA1001 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-05-2017)
3597 - JHA1001 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
3598 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
3599 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
3600 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3601 - JBC0030 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
3602 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
3603 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-07-2017)
3604 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3605 - JBC0030 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
3606 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-07-2017)
3607 - JBA7006 - S08-04 - Nama Harta : Papan putih bermagnet. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
3608 - JBC0030 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
3609 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Legap. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3610 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-07-2017)
3611 - JBA7006 - S08-04 - Nama Harta : Papan putih bermagnet. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
3612 - JBC0030 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
3613 - JEA1064 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-08-2015)
3614 - JHA1001 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-05-2017)
3615 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3616 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-07-2017)
3617 - JEA1005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3618 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3619 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-07-2017)
3620 - JBC0030 - S08-04 - Nama Harta : Meja Peperiksaan. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
3621 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
3622 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3623 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
3624 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-07-2017)
3625 - JBB3013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3626 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
3627 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3628 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-07-2017)
3629 - JBB3013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3630 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
3631 - JHA1001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-05-2017)
3632 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
3633 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
3634 - JBA7018 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
3635 - JHA1001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-05-2017)
3636 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3637 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
3638 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
3639 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
3640 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3641 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-04-2017)
3642 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3643 - JBA7006 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
3644 - JEB0018 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3645 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3646 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-04-2017)
3647 - JBC0030 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
3648 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
3649 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
3650 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
3651 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
3652 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
3653 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
3654 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
3655 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
3656 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3657 - JBC1008 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
3658 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3659 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3660 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3661 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
3662 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2015)
3663 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
3664 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2015)
3665 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
3666 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2015)
3667 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2015)
3668 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3669 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Cerek elektrik. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
3670 - JEA1072 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3671 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Agar nutrien. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3672 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Aluminium. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3673 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Ammonium klorida. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3674 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Argentum nitrat. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3675 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3676 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3677 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Asid sitrik. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3678 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3679 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Asid tartarik. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3680 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Besi. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3681 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Bromin pekat. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3682 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Etanol. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3683 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Fenolftalein. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3684 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Formalin (formaldehid/meth). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3685 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Gel silika. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3686 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Glukosa. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3687 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Iodin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3688 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kalium dihidrogen fosfat. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3689 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kalium klorida. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3690 - JBC0027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3691 - JEB3043 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-12-2016)
3692 - JEB3043 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
3693 - JEB3043 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-12-2016)
3694 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Iodin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
3695 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Magnesium, serbuk. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
3696 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Reagen Millon. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
3697 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Plug 3 pin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
3698 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang buret. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
3699 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Troli . Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
3700 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
3701 - JEA3053 - S08-04 - Nama Harta : Penyimpan pipet. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2016)
3702 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Jangka masa detik. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2016)
3703 - JBA7006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
3704 - JBA1089 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3705 - JBA1089 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3706 - JBA1089 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3707 - JBA1089 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3708 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3709 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3710 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Ammonia. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3711 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : 1,1,1-Trikloroetana. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3712 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Ferum(II) sulfat, (hepta). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3713 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Ferum(III) fosfat. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3714 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Ferum(III) klorida. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3715 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Ferum(III) oksida. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3716 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Hidrogen peroksida. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3717 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kalium nitrat. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3718 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kalium sulfat. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3719 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kalsium hidroksida. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3720 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kalsium karbonat, serbuk. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3721 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kalsium klorida kontang. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3722 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kalsium nitrat. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3723 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kanji. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3724 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Karbon. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3725 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3726 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kuprum(II) oksida. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3727 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kuprum(II) sulfat . Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3728 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kuprum, kepingan. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3729 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Larutan Benedict. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3730 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Larutan penunjuk bikarbonat. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3731 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Magnesium karbonat. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3732 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Magnesium sulfat. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3733 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Magnesium, pita. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3734 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Magnesium, serbuk. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3735 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Naftalena. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3736 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Natrium. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3737 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Natrium hidroksida. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3738 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Natrium hipoklorit. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3739 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Natrium karbonat kontang. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3740 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Natrium klorida. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3741 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Natrium tiosulfat . Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3742 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Penunjuk semesta. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3743 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Pepsin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3744 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Plumbum(II) bromida. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3745 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Plumbum(II) nitrat. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3746 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Plumbum(II) oksida. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3747 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Plumbum, kerajang. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3748 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Plumbum, serbuk. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3749 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Reagen Millon. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3750 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Vaselin (gel petroleum). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3751 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Zink, serbuk. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3752 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Akuarium. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3753 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Bilah gergaji. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3754 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Cermin satah. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3755 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Forsep. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3756 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Jubin putih. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3757 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Jubin putih, berlekuk . Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3758 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3759 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kanta pembesar. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3760 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kasa dawai. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3761 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Katrij gas. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3762 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kertas kobalt klorida. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3763 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kertas litmus biru. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3764 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kertas litmus merah. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3765 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kertas pH. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3766 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kertas turas. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3767 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Lesung dan alu. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3768 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk penyejat. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3769 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk pijar dan penutup . Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3770 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Pam turas. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3771 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Pam vakum. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3772 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 10 g, set . Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3773 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 100 g, set . Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3774 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 50 g, set. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3775 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang kanta. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3776 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang tabung uji. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3777 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Botol pencuci. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3778 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Pemetik api. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3779 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Pengapit G. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3780 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Pengisi pipet. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3781 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Penitis. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3782 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Penunu makmal . Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3783 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Penyepit logam. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3784 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Penyumbat getah 13 mm, tanpa lubang. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3785 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Picagari, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3786 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Pita detik. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3787 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Plat dwicelah, 1 mm. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3788 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Porselin. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3789 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Rak tabung didih. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3790 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Rak tabung uji. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3791 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Rod karbon. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3792 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Salur getah, 5 mm. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3793 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Sampan pembakaran. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3794 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Segitiga tanah liat. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3795 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Skapel. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3796 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Spatula, plastik . Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3797 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Stetoskop. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3798 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Sudu balang gas. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3799 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Takal. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3800 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Tiub getah, 6.5 mm. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3801 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Tiub Visking. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3802 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Tungku kaki tiga. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3803 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Wul kaca. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3804 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Balang gas dan penutup. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3805 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Balang loceng. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3806 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Balang pengering. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3807 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3808 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3809 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3810 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3811 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3812 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Bongkah kaca, segi empat tepat. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3813 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen gelap, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3814 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3815 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Botol spesimen berpenutup. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3816 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Buret. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3817 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Corong turas, 90 mm - 100 mm . Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3818 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kanta dwicekung. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3819 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kanta dwicembung. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3820 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3821 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3822 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3823 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar rata, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3824 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang kon, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3825 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang kon, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3826 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang penyulingan. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3827 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kondenser Leibig. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3828 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Lampu spirit. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3829 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk pijar. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3830 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Penutup slaid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3831 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Pipet, 25 ml. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3832 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Piring kaca. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3833 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Piring petri dan penutup. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3834 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Rod kaca. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3835 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Salur T. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3836 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 10 ml. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3837 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3838 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 25 ml. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3839 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3840 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Slaid kaca, berlekuk. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3841 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Slaid kaca, rata. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3842 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Tabung didih. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3843 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Tabung didih berlengan. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3844 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Tabung uji . Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3845 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Tabung uji berlengan. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3846 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Takung kaca. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3847 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Tapak balang gas . Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3848 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Tiub kaca. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3849 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Tiub Bernoulli. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3850 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Tiub kapilari . Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3851 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Tiub U. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3852 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, besi bergerak, 0 A - 5 A. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3853 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Bekalan kuasa rendah. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3854 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Dawai keluli. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3855 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Dawai kuprum. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3856 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Dawai nikrom. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3857 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3858 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Jangka masa detik. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3859 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Mentol, 6.0V. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3860 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3861 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Motor eletrik. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3862 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang bateri. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3863 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang mentol. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3864 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Reostat. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3865 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Angkup vernier. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3866 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Jam randik, analog. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3867 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Jam randik, digital. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3868 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Meter pH. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3869 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Neraca mampatan. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3870 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Neraca tiga alur. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3871 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Opisometer. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3872 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 1.0 m. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3873 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 0.5 m. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3874 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Termometer klinik. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3875 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal, 10?C hingga 360?C. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3876 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Set Pembedahan. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3877 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kit asap. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3878 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kit sinar optik. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3879 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Tala bunyi. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3880 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kit elektrolisis. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3881 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Kit model molekul organik . Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3882 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Model kulit manusia. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3883 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Model ginjal manusia. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3884 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Model jantung manusia . Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3885 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Model peparu manusia. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3886 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Model rangka tulang manusia. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3887 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Model sistem pencernaan. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3888 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Model sistem urinari. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3889 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Berus tabung uji, 45 mm x 10 mm. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3890 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Gogel. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3891 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Papan putih bermagnet. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3892 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Pemotong tiub kaca. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3893 - JFT1001 - S08-04 - Nama Harta : Penyuling air. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3894 - JBA3015 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3895 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-04-2017)
3896 - JBC0034 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-07-2017)
3897 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Tilam (Asrama). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3898 - JBD3019 - S08-04 - Nama Harta : Lampu (Kelas). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3899 - JBD3019 - S08-04 - Nama Harta : Kipas (Kelas). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3900 - JBD3019 - S08-04 - Nama Harta : Papan Tulis (Kelas). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3901 - JBD3019 - S08-04 - Nama Harta : Papan Tulis (Kelas). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3902 - JBA0040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3903 - JBA0040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2007. Berusia : 10 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3904 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
3905 - JBC1038 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3906 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
3907 - JEA1072 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3908 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
3909 - JBA1112 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3910 - JBC3005 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3911 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3912 - JBA0028 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3913 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
3914 - JBA1112 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3915 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
3916 - JBC1042 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3917 - JBC3005 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3918 - JCT0001 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-06-2016)
3919 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
3920 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
3921 - JBA3064 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3922 - JBA3064 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3923 - JBA7006 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
3924 - JBA8031 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
3925 - JBC1042 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3926 - JBD3019 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3927 - JBA0009 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
3928 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3929 - JBA0004 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-01-2017)
3930 - JEA1006 - S08-04 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3931 - JBA0004 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-01-2017)
3932 - JBB1009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3933 - JBC0012 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
3934 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
3935 - JBD3016 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3936 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3937 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3938 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
3939 - JEA1006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3940 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3941 - JBA1029 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2017)
3942 - JBA1126 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3943 - JBC0022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-01-2016)
3944 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3945 - JEA1048 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2015)
3946 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3947 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3948 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3949 - JBA0092 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3950 - JBA0096 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3951 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
3952 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-06-2017)
3953 - JBA2032 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-03-2016)
3954 - JBC3018 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3955 - JEA1006 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3956 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3957 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3958 - JBA2032 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
3959 - JBC0022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-01-2016)
3960 - JEA1006 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3961 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3962 - JBA1107 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3963 - JBA3064 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3964 - JBA7016 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
3965 - JBC3018 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3966 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
3967 - JEA1006 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3968 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3969 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3970 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-07-2017)
3971 - JBD1004 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3972 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3973 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3974 - JBA2032 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-01-2016)
3975 - JBA3020 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3976 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
3977 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-07-2017)
3978 - JBA2032 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3979 - JBA3021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3980 - JBA3021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3981 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
3982 - JBD2047 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3983 - JEA3042 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3984 - JBA0019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3985 - JBA0078 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-07-2017)
3986 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-06-2017)
3987 - JBA1109 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3988 - JBA3021 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3989 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
3990 - JEA1005 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3991 - JEA3042 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3992 - JBA3021 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3993 - JEA3042 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3994 - JBA1073 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3995 - JBA3040 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
3996 - JBA8033 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2016)
3997 - JBC0022 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-01-2016)
3998 - JBC0027 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3999 - JBA2009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
4000 - JBA2032 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
4001 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
4002 - JBA1123 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-07-2017)
4003 - JBA2009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
4004 - JBA2032 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
4005 - JBA2009 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
4006 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
4007 - JEA2042 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
4008 - JBA1112 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4009 - JBC0034 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-07-2017)
4010 - JEA2042 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
4011 - JBA2009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
4012 - JBA3040 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
4013 - JBC0012 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
4014 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
4015 - JBD2047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4016 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4017 - JEB1002 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
4018 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
4019 - JBA1047 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
4020 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4021 - JBA1107 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
4022 - JBA1112 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4023 - JBA2032 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4024 - JBA3021 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4025 - JBC0012 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
4026 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
4027 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4028 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4029 - JBA1047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2016)
4030 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4031 - JBA1072 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4032 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2015)
4033 - JBA9039 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4034 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4035 - JEA1072 - S08-04 - Nama Harta : ADSL (School-net). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4036 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4037 - JBA0070 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
4038 - JBA3005 - S08-04 - Nama Harta : ADSL (School-net). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4039 - JBC6011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4040 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
4041 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4042 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4043 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-07-2017)
4044 - JBA3021 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4045 - JBC0003 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4046 - JBC0031 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4047 - JBC6011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4048 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4049 - JBA7006 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2017)
4050 - JBC0003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4051 - JBC0009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4052 - JBC0031 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4053 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
4054 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
4055 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4056 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : CCTV. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4057 - JBA1047 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2016)
4058 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4059 - JBC0003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4060 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : CCTV. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4061 - JBA1029 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2017)
4062 - JBA1126 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4063 - JBA3040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
4064 - JBC0003 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4065 - JBC0022 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-01-2016)
4066 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
4067 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4068 - JBA1047 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
4069 - JBA1126 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4070 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4071 - JBC2022 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-01-2017)
4072 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4073 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
4074 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4075 - JEA3042 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4076 - JBA0071 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4077 - JBA1047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-12-2016)
4078 - JBA1121 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4079 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4080 - JEA3042 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4081 - JBA0071 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4082 - JBA1047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
4083 - JBA1072 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4084 - JBC0003 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4085 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
4086 - JBA0019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4087 - JBA0071 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4088 - JBC0031 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4089 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4090 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-08-2017)
4091 - JBA0081 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2015)
4092 - JBA9019 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4093 - JBA0019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4094 - JBA1121 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4095 - JEA1064 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-08-2015)
4096 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
4097 - JEA1064 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4098 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4099 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
4100 - JBA3040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
4101 - JBB0022 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4102 - JEA1064 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4103 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4104 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-08-2017)
4105 - JBA3040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
4106 - JBA9019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4107 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
4108 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
4109 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4110 - JEA1005 - S08-04 - Nama Harta : CCTV. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4111 - JEA1064 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-08-2015)
4112 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-08-2017)
4113 - JBC0008 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2015)
4114 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-08-2017)
4115 - JBA0081 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2015)
4116 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
4117 - JBA3040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
4118 - JBC9013 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
4119 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4120 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-08-2017)
4121 - JBA3040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
4122 - JBC0008 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2015)
4123 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4124 - JBA2023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4125 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-01-2016)
4126 - JBC0008 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-04-2017)
4127 - JBC0013 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4128 - JEA1005 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4129 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
4130 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
4131 - JBA7038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-08-2017)
4132 - JBC0013 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4133 - JBC3015 - S08-04 - Nama Harta : Kamus Komputer Elektronik. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-07-2016)
4134 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4135 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-08-2017)
4136 - JBA2023 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4137 - JBB1009 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4138 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4139 - JBC3015 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-07-2016)
4140 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4141 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
4142 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-08-2017)
4143 - JBA2023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4144 - JBA7038 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-08-2017)
4145 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
4146 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
4147 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4148 - JBA0051 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-04-2017)
4149 - JBA2023 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4150 - JBB1001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4151 - JEA1005 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4152 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
4153 - JEA3050 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4154 - JBA2023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4155 - JBA7038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-08-2017)
4156 - JBC0001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-07-2017)
4157 - JEA1005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4158 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4159 - JBA2023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4160 - JBC0030 - S08-04 - Nama Harta : Mikrofon. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4161 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4162 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4163 - JBA2023 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4164 - JBC0030 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4165 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4166 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-08-2017)
4167 - JBA1012 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4168 - JBA2023 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4169 - JEA1005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4170 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4171 - JEA3050 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4172 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
4173 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-08-2017)
4174 - JBA3046 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4175 - JEA1005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4176 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4177 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4178 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
4179 - JBC0030 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4180 - JEA1005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4181 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4182 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4183 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
4184 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4185 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4186 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4187 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4188 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4189 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4190 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4191 - JBA0081 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4192 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4193 - JEA3050 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4194 - JBA0081 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4195 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4196 - JBA0081 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4197 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Peti sejuk. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-07-2017)
4198 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4199 - JBA0081 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4200 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4201 - JBA0081 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2015)
4202 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4203 - JBA0081 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4204 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
4205 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
4206 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
4207 - JBA7038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-08-2017)
4208 - JHA1001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-05-2017)
4209 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
4210 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
4211 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4212 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-04-2017)
4213 - JBA0029 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4214 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
4215 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-04-2017)
4216 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-07-2017)
4217 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-04-2017)
4218 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-07-2017)
4219 - JBB3013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4220 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
4221 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-04-2017)
4222 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-07-2017)
4223 - JBB3013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4224 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4225 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
4226 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
4227 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-07-2017)
4228 - JBB3013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4229 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
4230 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-04-2017)
4231 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-07-2017)
4232 - JBB3013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4233 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Legap. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
4234 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-04-2017)
4235 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-07-2017)
4236 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
4237 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-04-2017)
4238 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
4239 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
4240 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
4241 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-07-2017)
4242 - JEB0018 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
4243 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
4244 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4245 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
4246 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
4247 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2015)
4248 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4249 - JEB0018 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
4250 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4251 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : CCTV. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
4252 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4253 - JEB3043 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4254 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4255 - JEB3043 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4256 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4257 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4258 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4259 - JEB0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
4260 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4261 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4262 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
4263 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
4264 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4265 - JEB0018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
4266 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4267 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4268 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
4269 - JEB0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
4270 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
4271 - JBC1008 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
4272 - JBC0031 - S08-04 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4273 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4274 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4275 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4276 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4277 - JBC0031 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Wayang Gambar. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4278 - JBC0031 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Wayang Gambar. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4279 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4280 - JBC0031 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4281 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4282 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Neraca elektronik. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-10-2016)
4283 - JBC0031 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Wayang Gambar. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4284 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2015)
4285 - JBC0031 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Wayang Gambar. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4286 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4287 - JBA1088 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4288 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4289 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4290 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4291 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4292 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4293 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Besi. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4294 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Besi. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4295 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4296 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Besi. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4297 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4298 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4299 - JBA1029 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2017)
4300 - JBA1029 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2017)
4301 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2016)
4302 - JEA2039 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-03-2016)
4303 - JEA2039 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-03-2016)
4304 - JBA5083 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4305 - JBA5083 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4306 - JBC3005 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4307 - JEA1072 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4308 - JBC0028 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4309 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang kanta. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4310 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal, 10?C hingga 110?C. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
4311 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4312 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Fenolftalein. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
4313 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Kalium manganat(VII). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4314 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Natrium tiosulfat . Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4315 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
4316 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
4317 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
4318 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pipet, 25 ml. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
4319 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Piring penyejat. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
4320 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 10 ml. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
4321 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
4322 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
4323 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 25 ml. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
4324 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
4325 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
4326 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
4327 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
4328 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
4329 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Takung kaca. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
4330 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, besi bergerak, 0 A - 15 A. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
4331 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang bateri. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
4332 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Reostat. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
4333 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Voltmeter, besi bergerak. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
4334 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Jam randik, digital. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
4335 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal, 10?C hingga 360?C. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-05-2017)
4336 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Aluminium oksida. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
4337 - JBA7040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4338 - JBA7040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4339 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Forsep. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4340 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Gunting pembedahan. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4341 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Jarum pembedahan. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4342 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Jubin putih. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4343 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Klip bulldog. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4344 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk pijar dan penutup . Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4345 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4346 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4347 - JEA7033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2016)
4348 - JEA7033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2016)
4349 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
4350 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
4351 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
4352 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang kon, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
4353 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang kon, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2016)
4354 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 0.5 m. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
4355 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 1.0 m. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2016)
4356 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang tabung uji. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
4357 - JEA1100 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang tabung uji. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2016)
4358 - JBC0028 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4359 - JBC0028 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4360 - JBC0028 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4361 - JEA1072 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4362 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-07-2017)
4363 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
4364 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
4365 - JBA0051 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
4366 - JBA0051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
4367 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
4368 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
4369 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-04-2017)
4370 - JBC0034 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-07-2017)
4371 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-07-2017)
4372 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-07-2017)
4373 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Bantal (Asrama). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4374 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Almari (Asrama). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4375 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Katil (Asrama). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4376 - JBD3019 - S08-04 - Nama Harta : Lampu (Kelas). Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4377 - JBC1038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4378 - JBC1038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2008. Berusia : 9 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4379 - JBC7003 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
4380 - JEA9008 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4381 - JEA9008 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4382 - JBA7015 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
4383 - JEA1006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4384 - JEA1092 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2016)
4385 - JEA9008 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4386 - JBC0003 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4387 - JCT0001 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-06-2016)
4388 - JEA1006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4389 - JEA1092 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2016)
4390 - JEA9008 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4391 - JEA1006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4392 - JEA1092 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2016)
4393 - JEA9008 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4394 - JBC1038 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4395 - JEA1006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4396 - JEA9008 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4397 - JEA9008 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4398 - JBA0004 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-01-2017)
4399 - JBA1066 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4400 - JBC0009 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4401 - JBC0020 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4402 - JEA9008 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4403 - JEA9008 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4404 - JBA0004 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-04-2016)
4405 - JCT0001 - S08-04 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-06-2016)
4406 - JBA0004 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-06-2016)
4407 - JEA9008 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4408 - JBA0004 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-01-2017)
4409 - JEA9008 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4410 - JEA9008 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4411 - JEA9008 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4412 - JEA9008 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4413 - JBA0004 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-01-2017)
4414 - JBA0009 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2015)
4415 - JBD2047 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4416 - JEA9008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4417 - JBD2047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4418 - JEA9008 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4419 - JEA9008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4420 - JEA9008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4421 - JBC1045 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4422 - JEA9008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4423 - JBA0009 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2015)
4424 - JBC1045 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4425 - JEA9008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4426 - JBC1045 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4427 - JEA9008 - S08-04 - Nama Harta : CCTV. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4428 - JBA1078 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4429 - JBC1045 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4430 - JEA9008 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4431 - JBC0020 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4432 - JBC1022 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
4433 - JBC1045 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4434 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
4435 - JBD1026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4436 - JEA9008 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4437 - JEE1005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
4438 - JBC1022 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
4439 - JBD1026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4440 - JBC1022 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
4441 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
4442 - JBD3016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4443 - JBC1022 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
4444 - JBD3016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4445 - JBC1022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
4446 - JBD3016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4447 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
4448 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
4449 - JBA1066 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4450 - JBC1022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
4451 - JBC1043 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-08-2017)
4452 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
4453 - JBA1066 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4454 - JBC1022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
4455 - JEE1005 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
4456 - JBA1066 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4457 - JBA7015 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
4458 - JBC1022 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
4459 - JEA0012 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
4460 - JBA1073 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4461 - JBA3020 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4462 - JBA5083 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4463 - JBC1022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
4464 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
4465 - JBA1061 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4466 - JBA1066 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4467 - JBC1022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
4468 - JEA7035 - S08-04 - Nama Harta : ADSL (School-net). Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4469 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
4470 - JBA3021 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4471 - JEA1072 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4472 - JEA3042 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4473 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
4474 - JBA3021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4475 - JBC0022 - S08-04 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-01-2016)
4476 - JBC1022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
4477 - JEA1072 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4478 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
4479 - JBA3021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4480 - JBC1022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
4481 - JBD2035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
4482 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4483 - JBA0058 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4484 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-07-2017)
4485 - JBC0003 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4486 - JBC1022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
4487 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4488 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-07-2017)
4489 - JBA9039 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2009. Berusia : 8 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4490 - JBC0003 - S08-04 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperol