emis_22112017
A01-01
0
A01-02
0
A01-03
0
A01-05
0
A01-06
0
S01-01
0
S01-02
0
S01-06
0
S01-07
0
S02-01
0
S02-03
0
S02-06
0
S02-07
0
S02-08
0
S02-12
0
S02-13
0
S03-01
0
S03-02
0
S03-03
0
S03-05
0
S03-08
0
S04-01
0
S04-02
0
S04-03
0
S04-04
0
S05-01
0
S05-02
0
S05-03
0
S05-04
0
S05-05
0
S05-06
0
S06-01
0
S07-01
0
S07-03
0
S07-04
0
S07-05
0
S07-06
0
S07-07
0
S07-08
0
S07-09
0
S08-01
0
S08-02
0
S08-04
0
S08-06
0
S08-07
0
S08-08
0
S08-09
0
S09-01
0
S09-02
0
S09-04
0
S09-05
0
S09-06
0
S09-07
0
S10-02
0
S11-01
0
S11-02
0

Disahkan Betul
1 - JEE5031 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2017)
2 - JBC5017 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2017)
3 - JBA9018 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4 - JBC1021 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
5 - JEA5039 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
6 - JBA1094 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
7 - JBA1093 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2017)
8 - JBC5012 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
9 - JBC5013 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-09-2017)
10 - JBB0025 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2017)
11 - JBB5031 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-11-2017)
12 - JBB5033 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
13 - JCT5001 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
14 - JBA3052 - S03-03 - Alamat tidak tepat/ berulang/ tidak berisi.(Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
15 - JEA7036 - S03-03 - Alamat tidak tepat/ berulang/ tidak berisi.(Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
16 - JEA0018 - A01-05 - Asrama jenis:- Asrama Sekolah Harian. Sila semak bilangan bilik asrama. Bilangan bilik asrama :
17 - JHA0002 - A01-05 - Asrama jenis:- Asrama Sekolah Harian. Sila semak bilangan bilik asrama. Bilangan bilik asrama :
18 - JEA1101 - S02-07 - Sekolah tidak menyatakan jenis capaian internet yang ada
19 - JBA3054 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 5 -Sekolah dan Rumah Guru/Staf dengan No Lot:LPP 1/2001] tapi keluasan [5] (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-07-2017)
20 - JBC6024 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 1 -Sekolah Sahaja dengan No Lot:337] tapi keluasan [3.37] (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
21 - JBD3018 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 1 -Sekolah Sahaja dengan No Lot:TIADA] tapi keluasan [1.5] (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
22 - JBD0058 - S04-03 - Hak Milik Tanah: Ketua Pengarah Tanah & Galian (KPTG) / Kem Pel Malaysia(KPM); Jenis Bantuan Sekolah: Sekolah Bantuan Kerajaan (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-03-2017)
23 - JBA4029 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 744. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
24 - JBA2052 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 742.94. Nama Blok =BANGUNAN A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2017)
25 - JBA5031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 742.71. Nama Blok =DAPUR MASAK. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/11/2016)
26 - JEE1005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 737.05. Nama Blok =Dewan. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/11/2017)
27 - JEA1091 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 736. Nama Blok =AKADEMIK (I). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
28 - JEA1091 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 724.5. Nama Blok =DEWAN MAKAN (M). Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
29 - JBC9020 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =E[PERPUST]. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/11/2016)
30 - JBA4024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
31 - JBA3008 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =D (KANTIN). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2017)
32 - JBA5074 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =PERPUSTAKAAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/10/2017)
33 - JBA5004 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =C. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/11/2017)
34 - JBA7042 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
35 - JEB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =BLOK K(KANTIN). Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/10/2017)
36 - JBA0017 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =PRA SEKOLAH. Kegunaan = Pra Sekolah (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/10/2017)
37 - JBD2048 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 11/10/2017)
38 - JBA0040 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =Blok A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/08/2017)
39 - JBA0024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =Pendidikan Khas. Kegunaan = Pendidikan Khas (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
40 - JBC0009 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =Blok B1. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
41 - JBA9028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =PRA SEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2017)
42 - JBA4024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
43 - JEE1005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 719.76. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/11/2017)
44 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 700.92. Nama Blok =CEMERLANG 2. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/11/2017)
45 - JEA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 700. Nama Blok =MAKMALKOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/11/2017)
46 - JBA0037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 700. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 07/11/2017)
47 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 700. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/11/2017)
48 - JFT5001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 700. Nama Blok =ASRAMA. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/11/2016)
49 - JBA0008 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 700. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/03/2015)
50 - JBA3068 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 700. Nama Blok =BLOK I-SANGGAR ILMU. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/08/2017)
51 - JBA9027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 700. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 24/10/2017)
52 - JEE2044 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 693.9. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/11/2017)
53 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 690. Nama Blok =BLOK F. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/11/2017)
54 - JBA4024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 690. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
55 - JEA1068 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 686.72. Nama Blok =BENGKEL KH. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/07/2017)
56 - JBD9006 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 680. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/01/2014)
57 - JBA1059 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 674.45. Nama Blok =ASTAKA BACAAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/11/2017)
58 - JBA3051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 672. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/01/2017)
59 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 666. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/10/2017)
60 - JBA5003 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 663.12. Nama Blok =PEJABAT AM. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2016)
61 - JBA9001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 660. Nama Blok =BLOK F. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/11/2017)
62 - JEA5024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 660. Nama Blok =KOPERASI SEKOLAH. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/10/2017)
63 - JBD7070 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 657. Nama Blok =B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/01/2017)
64 - JBA1016 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 656.19. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/08/2017)
65 - JEB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 653.4. Nama Blok =BLOK M (PK KOKO). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/10/2017)
66 - JBA7025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 650. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/10/2017)
67 - JBD7069 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 648. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/09/2017)
68 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 646. Nama Blok =B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
69 - JBC7012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 645. Nama Blok =BILIK RBT. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2017)
70 - JBC7012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 645. Nama Blok =BILIK DARJAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2017)
71 - JBC7012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 645. Nama Blok =BILIK SAINS. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2017)
72 - JBA4016 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 640. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/03/2017)
73 - JBC6017 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 640. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/08/2017)
74 - JBA4016 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 640. Nama Blok =PRA-SEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/03/2017)
75 - JBA4011 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 640. Nama Blok =BANGUNAN PRA. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 31/01/2016)
76 - JBA6032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 640. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 31/10/2017)
77 - JBC2019 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 640. Nama Blok =A. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
78 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 637. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/10/2017)
79 - JEA7035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 633. Nama Blok =kantin. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/09/2017)
80 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 630.75. Nama Blok =D. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
81 - JBC5030 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 625. Nama Blok =C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/09/2017)
82 - JBA2014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 625. Nama Blok =PONDOK BACAAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/01/2017)
83 - JBC0014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 625. Nama Blok =D. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/11/2017)
84 - JBA1102 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 625. Nama Blok =PONDOK WAKAF. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/11/2017)
85 - JBA1102 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 625. Nama Blok =PONDOK BACAAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/11/2017)
86 - JEA0015 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 625. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/08/2017)
87 - JEE6017 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 623.75. Nama Blok =BERLIAN. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/10/2015)
88 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 621.72. Nama Blok =ARIF. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 09/11/2017)
89 - JBA5040 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 615.25. Nama Blok =JKR/M 29/81 (CEMERLANG). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/10/2017)
90 - JBD7069 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 608. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/09/2017)
91 - JBD2039 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 27/09/2017)
92 - JBD2038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
93 - JBA0037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 07/11/2017)
94 - JBA0009 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK F. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/08/2017)
95 - JBC2022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK C BILIK DARJAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 11/10/2017)
96 - JBA2038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =ASTAKA. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/09/2017)
97 - JBC7018 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =Blok A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/09/2017)
98 - JBA1026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =Surau. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/11/2017)
99 - JBA0087 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/10/2017)
100 - JBA0092 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/08/2017)
101 - JBA1027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =PRA SEKOLAH 2. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/09/2017)
102 - JBC0020 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =E1. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
103 - JBA0087 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BANGUNAN PRA SEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/10/2017)
104 - JBD1007 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/09/2017)
105 - JBD9002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =Blok E. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/10/2017)
106 - JBD5087 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =E (PUSAT SUMBER). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 06/05/2017)
107 - JEA8013 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =G. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/08/2017)
108 - JBA7012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
109 - JEA8013 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =F. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/08/2017)
110 - JEA8013 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =B. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/08/2017)
111 - JBA7021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK H. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
112 - JBD9004 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 05/01/2014)
113 - JBA4014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/08/2017)
114 - JBA7009 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =PRASEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
115 - JEA9011 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/08/2017)
116 - JEB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK N(KOPERASI). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/10/2017)
117 - JBD8006 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/01/2017)
118 - JFT7001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK E IBNU SINA. Kegunaan = Makmal Sains (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/10/2017)
119 - JFT4001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =ASRAMA PUTERA (2). Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
120 - JRA5036 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BILIK AIR TAMBAHAN. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/11/2017)
121 - JBA3018 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =C. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/08/2017)
122 - JBA7022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK BUDIMAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/04/2017)
123 - JBA1027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Makmal Sains (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
124 - JBA0035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =STOR SUKAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
125 - JBA6014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =PRASEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 01/02/2016)
126 - JBA5035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/10/2017)
127 - JBC9010 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =C. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 03/10/2017)
128 - JEE0019 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/08/2017)
129 - JEB7034 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 594. Nama Blok =F. KBSM. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/11/2017)
130 - JBC5051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 594. Nama Blok =C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 05/12/2016)
131 - JBC5051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 589. Nama Blok =D. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 05/12/2016)
132 - JBA9010 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 576. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Makmal Sains (Tarikh Akhir Kemaskini - 31/10/2017)
133 - JBC5007 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 576. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 27/09/2017)
134 - JEE2045 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 576. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/09/2017)
135 - JBD9004 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 576. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/01/2017)
136 - JEA5032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 576. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/10/2017)
137 - JBC9021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 576. Nama Blok =(A). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 06/01/2016)
138 - JBC3014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 576. Nama Blok =D. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/08/2017)
139 - JBA0095 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 573.6. Nama Blok =JKR.BP (P) 2838. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 02/02/2016)
140 - JBC0029 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 571.7. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/08/2017)
141 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 565.5. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
142 - JBA0096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 560. Nama Blok =F. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
143 - JBA0022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 560. Nama Blok =BLOK E -1. Kegunaan = Pendidikan Khas (Tarikh Akhir Kemaskini - 24/01/2017)
144 - JBB7045 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 552. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/11/2017)
145 - JBD9005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 540. Nama Blok =BLOK C (KANTIN). Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/11/2017)
146 - JHA1002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 538.05. Nama Blok =BLOK BENGKEL. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/11/2017)
147 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 534.6. Nama Blok =DEDIKASI. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/07/2017)
148 - JBD5087 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 532. Nama Blok =A(PEJABAT). Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 06/05/2017)
149 - JEE4036 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 528. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
150 - JBA0095 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 525.8. Nama Blok =JKRBP 1885. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/04/2016)
151 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 521. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/10/2017)
152 - JEA1091 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 520.82. Nama Blok =SENI MUZIK (F). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
153 - JBA6032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 520. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Pra Sekolah (Tarikh Akhir Kemaskini - 31/10/2017)
154 - JBD5087 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 520. Nama Blok =D (KELAS). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 06/05/2017)
155 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 520. Nama Blok =D. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/01/2017)
156 - JBC5050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 512. Nama Blok =BILIK GURU BESAR. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 02/08/2016)
157 - JBC5023 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 512. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/11/2017)
158 - JBD5087 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 512. Nama Blok =C (KANTIN). Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 06/05/2017)
159 - JBA0096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 510. Nama Blok =H. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
160 - JBA1038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 510. Nama Blok =GALERI SEJARAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/09/2017)
161 - JBA7039 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 510. Nama Blok =BANGUNAN C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/10/2017)
162 - JEA3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 506. Nama Blok =BENGKEL MPV. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/08/2017)
163 - JBA3008 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 504. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2017)
164 - JEB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 504. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/10/2017)
165 - JEB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 504. Nama Blok =BLOK F. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/10/2017)
166 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 503. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/10/2017)
167 - JBA1135 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =BANGUNAN PRA SEKOLAH. Kegunaan = Pra Sekolah (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/08/2017)
168 - JBC0010 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/10/2017)
169 - JBA6007 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =BLOK PRA SEKOLAH. Kegunaan = Pra Sekolah (Tarikh Akhir Kemaskini - 08/10/2017)
170 - JBA5004 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =kantin. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/11/2017)
171 - JBC0022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =BILIK STOR 1. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/08/2017)
172 - JBC0022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =BILIK PERPUSTAKAAN 1. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/11/2017)
173 - JBC4002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =D-BILIK KOMPUTER. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
174 - JBC0022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =BILIK MUZIK 1. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/11/2017)
175 - JBD7070 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =F. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/01/2017)
176 - JBC8012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =BLOK D (PRA SEK). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/10/2017)
177 - JFT4001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =ASRAMA PUTERA (1). Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
178 - JBC8012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/10/2017)
179 - JBA2047 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =DEEG HALAQ. Kegunaan = Pra Sekolah (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/04/2017)
180 - JBA0043 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/08/2017)
181 - JBC3015 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 495. Nama Blok =A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 31/10/2017)
182 - JBA1127 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 494.7. Nama Blok =BLOK PENTADBIRAN. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/11/2017)
183 - JRA4001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 494. Nama Blok =MAKMAL A. Kegunaan = Makmal Sains (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2017)
184 - JRA4001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 488. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2017)
185 - JEA1055 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 484.29. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2017)
186 - JBC0022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 483. Nama Blok =PEJABAT GURU BESAR. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/11/2017)
187 - JBC0022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 483. Nama Blok =BILIK GURU 1. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/11/2017)
188 - JBC0022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =BILIK KOMPUTER1. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/11/2017)
189 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/01/2017)
190 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/01/2017)
191 - JEA1006 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =ASTAKA. Kegunaan = Gimnasium (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/11/2017)
192 - JBC0009 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =Blok E1. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/06/2010)
193 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 472.5. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
194 - JBA5003 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 471.75. Nama Blok =SURAU E. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2016)
195 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 463. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/10/2017)
196 - JBC6014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 461.29. Nama Blok =BLOK F. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/10/2017)
197 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 453.2. Nama Blok =TEKUN. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 09/11/2017)
198 - JEA1091 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 452. Nama Blok =SENI VISUAL (B). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
199 - JBA5052 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 450. Nama Blok =TANJUNG. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/11/2017)
200 - JBD2047 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 450. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/09/2017)
201 - JBA0096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 448. Nama Blok =B. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
202 - JBA0096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 440. Nama Blok =G. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
203 - JBD9004 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 432. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 05/01/2014)
204 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 422.91. Nama Blok =BLOK A - JKR 1079. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
205 - JEB0018 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 420. Nama Blok =L - Bilik Salin Pakaian. Kegunaan = Gimnasium (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
206 - JEA1101 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 406.9. Nama Blok =PENCAWANG TNB. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/07/2017)
207 - JEA1048 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400.4. Nama Blok =Bilik Operasi PIBG. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/11/2017)
208 - JBA4031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
209 - JCB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =GIMNASIUM. Kegunaan = Gimnasium (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/11/2017)
210 - JBA0021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =Surau. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 24/08/2017)
211 - JEB5021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =Stor sukan. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/02/2017)
212 - JEA2032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 01/03/2017)
213 - JBA0079 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =BLOK 'F'. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 06/05/2015)
214 - JBA3070 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
215 - JEA1101 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 399.6. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/07/2017)
216 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 399.3. Nama Blok =BANGUNAN KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/07/2017)
217 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 399.05. Nama Blok =BLOK B - JKR 1531. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
218 - JBA6039 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 384. Nama Blok =JKR 2058. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
219 - JBC2029 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 380.48. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/10/2017)
220 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 374.4. Nama Blok =EFFICIENT. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/07/2017)
221 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 373.12. Nama Blok =ASTAKA (PADANG). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/09/2017)
222 - JBA1131 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 372. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
223 - JBD7069 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 368. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/09/2017)
224 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 364. Nama Blok =A. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/01/2017)
225 - JEA0018 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 361. Nama Blok =KOPERASI. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/08/2017)
226 - JEA1091 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 352.8. Nama Blok =AKADEMIK (G). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
227 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 350.76. Nama Blok =BLOK C - PSS SEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
228 - JBA1135 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 350. Nama Blok =ASTAKA. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/08/2017)
229 - JHA0002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 350. Nama Blok =BILIK SUKAN. Kegunaan = Gimnasium (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/06/2016)
230 - JBA1113 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 339.66. Nama Blok =Perpustakaan. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
231 - JEB2038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 322.9. Nama Blok =BLOK K. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/10/2016)
232 - JBD9005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 320. Nama Blok =BILIK PEMULIHAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/11/2017)
233 - JBA5034 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 320. Nama Blok =Dataran Berbumbung. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 01/10/2017)
234 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 320. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/01/2017)
235 - JEA1091 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 314.88. Nama Blok =ORKESTRA (E). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
236 - JEA1101 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 314. Nama Blok =RUMAH SAMPAH. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
237 - JBC0022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 308. Nama Blok =BILIK SAINS 1. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/11/2017)
238 - JBA5003 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 307.13. Nama Blok =BILIK SAINS. Kegunaan = Makmal Sains (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2016)
239 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 305.5. Nama Blok =SPT. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
240 - JBA5040 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300.68. Nama Blok =JKR598 (KANTIN). Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/10/2017)
241 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK F. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
242 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
243 - JBA3002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PRASEKOLAH. Kegunaan = Pra Sekolah (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
244 - JBD2038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
245 - JEA0013 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 02/02/2016)
246 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK MPV. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
247 - JBA5023 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK I (DAPUR). Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 09/03/2016)
248 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK G. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
249 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
250 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
251 - JBA7025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/10/2017)
252 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PUTERA 2. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
253 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
254 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PUTERA 1. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
255 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
256 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK H. Kegunaan = Makmal Sains (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
257 - JBA9012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 280. Nama Blok =PRA SEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/06/2017)
258 - JBA0084 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 280. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/08/2017)
259 - JBA0022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 270. Nama Blok =BLOK E-2. Kegunaan = Pendidikan Khas (Tarikh Akhir Kemaskini - 24/01/2017)
260 - JBD0050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 269.08. Nama Blok =A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/04/2016)
261 - JEA1048 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 268.96. Nama Blok =Anjung Kokurikulum. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/11/2017)
262 - JEA1091 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 264. Nama Blok =KANTIN (N). Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
263 - JBD3014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 255. Nama Blok =DEWAN SERBAGUNA. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/06/2014)
264 - JBA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/11/2017)
265 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =AS-SHAFIE. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/08/2017)
266 - JBA6012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/10/2017)
267 - JBA6001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 09/01/2014)
268 - JBA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/07/2017)
269 - JBD3014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =PONDOK BACAAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/11/2015)
270 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 247.06. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
271 - JBA3051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =RAWATAN DAN STOR. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/01/2017)
272 - JBA5037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =BLOK H. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2017)
273 - JBB0028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =BILIK SUKAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/10/2017)
274 - JBA6017 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/08/2017)
275 - JBA6029 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/08/2017)
276 - JBA4013 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
277 - JBA9010 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 234. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 31/10/2017)
278 - JBA5074 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 232. Nama Blok =KABIN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/10/2017)
279 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 230. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/01/2017)
280 - JBA6036 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 226.04. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 01/11/2017)
281 - JBA1063 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 225. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
282 - JBB0028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 224. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/10/2017)
283 - JBA6012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 220. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/10/2017)
284 - JBB0028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 216. Nama Blok =MAKMAL SAINS. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 07/11/2017)
285 - JBC3012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 210. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/01/2017)
286 - JBC0032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 210. Nama Blok =A. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
287 - JBC0032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 210. Nama Blok =A. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
288 - JBA0008 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 201. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 02/08/2015)
289 - JBA3051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 200. Nama Blok =BILIK GOSOK. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/01/2017)
290 - JBA0019 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 192. Nama Blok =F JKR BP. Kegunaan = Pra Sekolah (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
291 - JBA1059 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 189.87. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/11/2017)
292 - JBA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 180. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/11/2017)
293 - JBA3026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 180. Nama Blok =G B.PENGURUSAN SUKAN. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/01/2017)
294 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 173. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/10/2017)
295 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 173. Nama Blok =BLOK PERTANIAN. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/10/2017)
296 - JBA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 150. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/07/2017)
297 - JBA1135 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 150. Nama Blok =RUMAH PAM BOMBA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/05/2017)
298 - JEB2038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 150. Nama Blok =BLOK H. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/10/2016)
299 - JEB5021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 145.05. Nama Blok =GAZEBO. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/02/2017)
300 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 144. Nama Blok =I(TEMPAT SAMPAH). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2017)
301 - JFT6003 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 140. Nama Blok =ASPURI. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/01/2017)
302 - JFT6003 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 140. Nama Blok =ASPURA. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/01/2017)
303 - JEA8001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 135. Nama Blok =BLOK I - DEWAN SULUH BESTARI. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 24/08/2017)
304 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 130.28. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL 2. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/09/2017)
305 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 130.28. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL 1. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/09/2017)
306 - JEE4036 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 121. Nama Blok =BILIK GAS. Kegunaan = Makmal Sains (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
307 - JBC0022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 121. Nama Blok =BILIK PEJABAT AM. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/11/2017)
308 - JBA5054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 120. Nama Blok =STOR SUKAN. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2017)
309 - JEA2032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 120. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 03/03/2017)
310 - JEA4035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 112. Nama Blok =BLOK AA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2017)
311 - JCT2001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 108. Nama Blok =BLOK KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/04/2017)
312 - JEE8001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/03/2017)
313 - JEA5021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 27/09/2017)
314 - JBA0003 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =E. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 11/10/2017)
315 - JBA1086 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 95.19. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/11/2017)
316 - JBD0051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 90. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/10/2017)
317 - JBA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 80. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/07/2017)
318 - JBA3050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 80. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
319 - JBA9024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 80. Nama Blok =DEWAN SKBG. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/02/2017)
320 - JEA4035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 80. Nama Blok =BLOK AB. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/11/2017)
321 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 72. Nama Blok =H(PONDOK JAGA). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2017)
322 - JBC9006 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 70. Nama Blok =STOR B. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/11/2016)
323 - JBC9006 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 70. Nama Blok =STOR A. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/11/2016)
324 - JEA9005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 69.72. Nama Blok =PONDOK TONG SAMPAH. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/08/2017)
325 - JBD0050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64.23. Nama Blok =B. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/04/2016)
326 - JBA4024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
327 - JBA1046 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/11/2017)
328 - JBD5084 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =L3. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/07/2017)
329 - JBA4005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/08/2017)
330 - JEA3052 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =H( PONDOK PENGAWAL ). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 07/08/2016)
331 - JBD0051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 60. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/10/2017)
332 - JBA7010 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 60. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2017)
333 - JBA3049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 56. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
334 - JBA6025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 56. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/09/2017)
335 - JBC6008 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 50. Nama Blok =BLOK DW. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/08/2017)
336 - JEA0018 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 48. Nama Blok =G. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/08/2017)
337 - JBD0051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 45. Nama Blok =BLOK G. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/10/2017)
338 - JBA5054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 42. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2017)
339 - JHA1002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 41.01. Nama Blok =KOMPLEKS BAZAR. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/11/2017)
340 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 36. Nama Blok =J(MINERAL1). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2017)
341 - JBA0026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 36. Nama Blok =STOR. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
342 - JBA0098 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 30. Nama Blok =Blok D. Kegunaan = Makmal Sains (Tarikh Akhir Kemaskini - 02/07/2017)
343 - JBA1135 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 30. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/05/2017)
344 - JBC6008 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 30. Nama Blok =BLOK PT. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/08/2017)
345 - JBA0089 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 26. Nama Blok =surau. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/12/2016)
346 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 25. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
347 - JEA1076 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 20. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/11/2017)
348 - JEA1076 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 20. Nama Blok =BENGKEL PERTANIAN. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/11/2017)
349 - JBA0098 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 20. Nama Blok =Blok C. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 02/07/2017)
350 - JBC5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 15. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/11/2017)
351 - JBD0050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 13.28. Nama Blok =C. Kegunaan = Makmal Sains (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/04/2016)
352 - JBA7025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 10. Nama Blok =BILIK PENGURUSAN DIRI. Kegunaan = Pendidikan Khas (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/10/2017)
353 - JBA6039 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 8. Nama Blok =JKR 2059. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
354 - JBD7065 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 0. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 31/07/2016)
355 - JBA3025 - S07-03 - Bilangan unit apartment sangat kecil : 2 buah.
356 - JEA3046 - S07-03 - Bilangan unit apartment sangat kecil : 1 buah.
357 - JBA4012 - S07-06 - Kuarters kurang 15 tahun rosak fizikal. Nama Unit Rumah - JKR1101B/NUURUL NUDA. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
358 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2460. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
359 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2468. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
360 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2455. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
361 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2448. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
362 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2463. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
363 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2457. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
364 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2447. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
365 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2451. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
366 - JEA0013 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1690-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-02-2016)
367 - JEA0015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - JKR1520. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
368 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2469. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
369 - JEA0015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2539E. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
370 - JEA0015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JGR2539D. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
371 - JEA0015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2539G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
372 - JEA0015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2539H. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
373 - JEA0015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2540F. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
374 - JEA0015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2540G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
375 - JEA0015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2540H. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
376 - JEA0013 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 2318-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-02-2016)
377 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2456. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
378 - JEE0034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 2565E. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-03-2016)
379 - JBA0065 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKRBP2430. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-04-2016)
380 - JBA0065 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKRBP2429. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-04-2016)
381 - JBA0065 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKRBP2423. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-04-2016)
382 - JBA0065 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKRBP2424. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-04-2016)
383 - JBA0065 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKRBP2426. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-04-2016)
384 - JBA0099 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - AO-01. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-10-2017)
385 - JBA0099 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - AO-04. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
386 - JEE0034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 2565B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-03-2016)
387 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2459. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
388 - JEE0034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 2565H. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-03-2016)
389 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2462. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
390 - JEE0034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 2565F. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-03-2016)
391 - JEA0020 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2536A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
392 - JEA0017 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1723B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2017)
393 - JEA0017 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1723A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2017)
394 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2464. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
395 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2449. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
396 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2461. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
397 - JEE0034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 2565G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-03-2016)
398 - JEE0034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 2565C. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-03-2016)
399 - JEE0034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 2565D. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-03-2016)
400 - JEA0013 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1690-B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-02-2016)
401 - JBA1062 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Sub Standard.Nama Unit Rumah - JKR 5743B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
402 - JBA1062 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Sub Standard.Nama Unit Rumah - JKR 5743A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
403 - JBA1062 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Sub Standard.Nama Unit Rumah - JKR 5744A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
404 - JEE1004 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 6053/BLOK A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
405 - JEE1004 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 6070/BLOK C. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
406 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - PENTADBIR/TD-4. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
407 - JBA2051 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU/1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-02-2017)
408 - JBA2051 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU/8. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-02-2017)
409 - JBA2051 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU/6. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-02-2017)
410 - JBA2021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2493. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2016)
411 - JBA2051 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU/7. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-02-2017)
412 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Guru/PF-3-2. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
413 - JBA2039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKRK1966B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-08-2017)
414 - JBA2039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKRK1965A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-08-2017)
415 - JBA2039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKRK 1767. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-08-2017)
416 - JBA2031 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR1988. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
417 - JBA2051 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU/4. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-02-2017)
418 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2454B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
419 - JBB2047 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR 1868. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
420 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2452B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
421 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2444A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
422 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2443A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
423 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2445A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
424 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2450B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
425 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2439A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
426 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2451B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
427 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Guru/PF-3-1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
428 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2453B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
429 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2441A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2015)
430 - JEA2031 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-11-2017)
431 - JBA2051 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU /2. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-02-2017)
432 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Staf/PG-G-1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
433 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - PENTADBIR/TD-3. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
434 - JBA2021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2488. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2016)
435 - JBA2051 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU/3. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-02-2017)
436 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2301-06. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-10-2017)
437 - JEA2042 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR A4-07 / RUMAH 7. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2017)
438 - JEA2042 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR B3-05 / RUMAH 13. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2017)
439 - JEA2042 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR B1-02 / RUMAH 10. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2017)
440 - JEA2042 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR A3-06 / RUMAH 6. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2016)
441 - JEA2042 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR A4-08 / RUMAH 8. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2016)
442 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2302-08. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-10-2017)
443 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2301-07. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-10-2017)
444 - JBA2021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2494. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2016)
445 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2302-01. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-10-2017)
446 - JBB2047 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR 1865. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2017)
447 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2301-05. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-10-2017)
448 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2302-06. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-10-2017)
449 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2302-05. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-10-2017)
450 - JBA2021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2496. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2016)
451 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Guru/PF-1-1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
452 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Guru/PF-2-2. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-03-2017)
453 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Guru/PF-2-1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-03-2017)
454 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Guru/PF-2-4. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
455 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Staf/PG-2-2. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
456 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Staf/PG-2-1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
457 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Staf PG-G-2. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
458 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Guru/PF-G-1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
459 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2302-07. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-10-2017)
460 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Staf/PG-1-2. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
461 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2301-08. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-10-2017)
462 - JBA2021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2490. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2016)
463 - JEA3047 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 1973B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
464 - JEA3050 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - R.WARDEN CEMERLANG. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2016)
465 - JEA3050 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - RUMAH WARDEN BESTARI. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2016)
466 - JEA3050 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - R.WARDEN DEDIKASI. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2016)
467 - JEA3047 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1612B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
468 - JEA3039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - RUMAH LAMA. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
469 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2093-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
470 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2092-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
471 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2088-B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
472 - JEA3047 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 1972B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
473 - JBA3055 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1651 - B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
474 - JBA3002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 1118. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
475 - JBA3044 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1353(A). Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-10-2017)
476 - JBA3022 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR(P) 2270 (A&B). Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
477 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2093-B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
478 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2088-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
479 - JBA3044 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1355(B). Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-10-2017)
480 - JBD3019 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
481 - JBA3044 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR911. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-10-2017)
482 - JBA3055 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1652 - A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
483 - JBA3055 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1654 - A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
484 - JBA3044 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1355(A). Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-10-2017)
485 - JBA3044 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1354(B). Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-10-2017)
486 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2087-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
487 - JBA3032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 2195B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
488 - JRA3001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - Rumah Staf 1465P(C). Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
489 - JBA3002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 1119-1124. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
490 - JBA3002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 1125-1128. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
491 - JBA3013 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Sub Standard.Nama Unit Rumah - NO.778. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
492 - JBA3031 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - JKR 1779A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
493 - JBA3044 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1353(B). Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-10-2017)
494 - JBA3032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 2195A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
495 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2087-B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
496 - JBA3032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 2194A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
497 - JBA3032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 2194B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
498 - JBA3034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 2010B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-10-2017)
499 - JBA3034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR001. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-10-2017)
500 - JBA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 1958B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
501 - JBA3032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR 1618B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
502 - JEA4035 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR729. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
503 - JBA4002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 852P/B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-09-2017)
504 - JEA4034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Sub Standard.Nama Unit Rumah - RUMAH PENGETUA. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-04-2016)
505 - JBA4025 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 876B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-05-2016)
506 - JBA4025 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 878A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-05-2016)
507 - JBA4012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - JKR1101A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
508 - JEA4034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Sub Standard.Nama Unit Rumah - 7. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-04-2016)
509 - JBA4002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 852P/A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-09-2017)
510 - JRA4001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - R GPK 3. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-02-2016)
511 - JRA4001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - R GPK 1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-02-2016)
512 - JRA4001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - BLOK A3. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-04-2016)
513 - JBA4002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 851P/B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-09-2017)
514 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3133 1A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
515 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3132 2D. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
516 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3132 2C. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
517 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3132 2B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
518 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3132 2A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
519 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3132 1A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
520 - JBA5054 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR3078A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
521 - JBA5028 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR 2698. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
522 - JBA5036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR966B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2016)
523 - JEB5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3191-B1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-07-2016)
524 - JEB5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3190-A5. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-07-2016)
525 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3133 1C. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
526 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3132 1D. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
527 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3133 2B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
528 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 3133 2C. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
529 - JBA5001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 3211A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2017)
530 - JBA5001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 3208A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2017)
531 - JBA5001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 3211B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2017)
532 - JBA5001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 3209B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
533 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3133 1B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
534 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 03-BLOKA-JKR2012 KA/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
535 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 01-BLOKC-JKR2010 KC/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
536 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 06-BLOKA-JKR2010 KA/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
537 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 07-BLOKA-JKR2010 KA/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
538 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 08-BLOKC-JKR2010 KC/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
539 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 04-BLOKB-JKR2010 KB/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
540 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 02-BLOKC-JKR2010 KC/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
541 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 01-BLOKB-JKR2010 KB/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
542 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 03-BLOKB-JKR2010 KB/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
543 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 06-BLOKB-JKR2010 KB/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
544 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 08-BLOKB-JKR2010 KB/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
545 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 01-BLOKA-JKR2010 KA/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
546 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 07-BLOKB-JKR2010 KB/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
547 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 02-BLOKA-JKR2011 KA/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
548 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 02-BLOKB-JKR2010 KB/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
549 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 05-BLOKC-JKR2010 KC/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
550 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 06-BLOKC-JKR2010 KC/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
551 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 07-BLOKC-JKR2010 KC/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
552 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 08-BLOKA-JKR2010 KA/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
553 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 03-BLOKC-JKR2010 KC/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
554 - JEA6005 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 2015F. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
555 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 05-BLOKB-JKR2010 KB/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-11-2012)
556 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1902(P) H. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
557 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1904(P) H. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
558 - JEA7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1640-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
559 - JEA7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1640-B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
560 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1904(P) A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
561 - JRA7001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1495A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
562 - JBA7048 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2043 A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-10-2017)
563 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1902(P) G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
564 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1692B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
565 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1903(P) A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
566 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1903(P) F. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
567 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1905(P) G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
568 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1903(P) H. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
569 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1905(P) B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
570 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1905(P) C. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
571 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1901(P) F. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
572 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1690B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
573 - JBA7015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - NO.1 RUMAH GURU. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
574 - JBA7026 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1334-B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-11-2015)
575 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1685A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
576 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1687B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
577 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1689B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
578 - JBA7048 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2043 B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-10-2017)
579 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1691A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
580 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1903(P) G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
581 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1690A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
582 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1689A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
583 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1687A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
584 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1686B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
585 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1693B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
586 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1687A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
587 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1691B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
588 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1688A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-09-2017)
589 - JEE7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1882 B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
590 - JRA7001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1494A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
591 - JEE7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1874 A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
592 - JRA7001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1492B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
593 - JEB7032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - A1759. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
594 - JEB7032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - A1761. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
595 - JBA7015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - NO.2 RUMAH GURU. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
596 - JBA7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - RG1788. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
597 - JRA7001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1491B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
598 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1905(P) A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
599 - JRA7001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1494B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
600 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1901(P) G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
601 - JEB7032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - B1763. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
602 - JEB7032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - B1766. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
603 - JEE7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1876 A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
604 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1901(P) B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
605 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1901(P) A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
606 - JEB7032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - A1762. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
607 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1901(P) H. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
608 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1902(P) A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
609 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1902(P) B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
610 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1902(P) C. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
611 - JEE7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1875 B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
612 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1904(P) E. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
613 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1904(P) G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
614 - JEA7039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - BLOK B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-10-2017)
615 - JEA7039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - BLOK A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-10-2017)
616 - JEA7039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - BLOK E. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-10-2017)
617 - JEA7039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - BLOK D. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-10-2017)
618 - JEA7039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - BLOK C. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-10-2017)
619 - JEA7042 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - BLOK E (1899-5). Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-06-2017)
620 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1904(P) B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
621 - JBA8021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR-5801. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-05-2010)
622 - JBA3072 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 866B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-01-2017)
623 - JBA3072 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - JKR 865. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
624 - JBA3072 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 866 A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-01-2017)
625 - JBA3072 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - JKR 732. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-01-2017)
626 - JBA8021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR-5749. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-04-2017)
627 - JBA8021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR-5804. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-04-2017)
628 - JEA8002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR5751. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-03-2017)
629 - JEA8002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR5752. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-03-2017)
630 - JBA8001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 4171. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
631 - JBA8021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR-5803. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-04-2017)
632 - JBA1027 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - JKR3201. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-05-2017)
633 - JEA9004 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - NO 2. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-02-2015)
634 - JBA9005 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 3095B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-05-2010)
635 - JBA9005 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 3096A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-01-2014)
636 - JBA9005 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 3095A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-07-2010)
637 - JEA9002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - JKR 2784. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-04-2016)
638 - JBA9005 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 3096B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-07-2010)
639 - JEA9004 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - NO 14. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-02-2015)
640 - JEA9011 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - 1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
641 - JEA9004 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - NO 10. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-02-2015)
642 - JEA9004 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - NO 8. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-05-2017)
643 - JEA9004 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - NO 13. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-02-2015)
644 - JEA9004 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - NO 11. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-02-2015)
645 - JEA9004 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - NO 9. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-02-2015)
646 - JEA9004 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - NO 12. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-02-2015)
647 - JBA9039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - RUMAH B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
648 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Kerusi Guru. Tahun Diperolehi: 1973. Sila semak harta ini.
649 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Meja Guru. Tahun Diperolehi: 1973. Sila semak harta ini.
650 - JEA5022 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1984. Sila semak harta ini.
651 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Perakam kaset. Tahun Diperolehi: 1985. Sila semak harta ini.
652 - JBD9004 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1987. Sila semak harta ini.
653 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1988. Sila semak harta ini.
654 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1989. Sila semak harta ini.
655 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 1989. Sila semak harta ini.
656 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: Kerusi Guru. Tahun Diperolehi: 1989. Sila semak harta ini.
657 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi: 1989. Sila semak harta ini.
658 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1990. Sila semak harta ini.
659 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Mesin Rumput. Tahun Diperolehi: 1992. Sila semak harta ini.
660 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi: 1992. Sila semak harta ini.
661 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Perakam kaset. Tahun Diperolehi: 1993. Sila semak harta ini.
662 - JBA3055 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1994. Sila semak harta ini.
663 - JBC9008 - S08-02 - Nama Harta: Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi: 1994. Sila semak harta ini.
664 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi: 1994. Sila semak harta ini.
665 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1994. Sila semak harta ini.
666 - JEA7035 - S08-02 - Nama Harta: Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi: 1994. Sila semak harta ini.
667 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Meja Murid. Tahun Diperolehi: 1994. Sila semak harta ini.
668 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Kerusi Murid. Tahun Diperolehi: 1994. Sila semak harta ini.
669 - JBA3055 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini.
670 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Mesin Rumput. Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini.
671 - JBC6003 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini.
672 - JBD9002 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini.
673 - JBA3055 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini.
674 - JBD9002 - S08-02 - Nama Harta: Mesin Rumput. Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini.
675 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini.
676 - JEA3037 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Video. Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini.
677 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini.
678 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Kerusi Guru. Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini.
679 - JBC6003 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fotostat. Tahun Diperolehi: 1996. Sila semak harta ini.
680 - JBA3055 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1996. Sila semak harta ini.
681 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1996. Sila semak harta ini.
682 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: Kamera. Tahun Diperolehi: 1996. Sila semak harta ini.
683 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi: 1997. Sila semak harta ini.
684 - JBA4011 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 1997. Sila semak harta ini.
685 - JEE2043 - S08-02 - Nama Harta: Janakuasa. Tahun Diperolehi: 1997. Sila semak harta ini.
686 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fax. Tahun Diperolehi: 1998. Sila semak harta ini.
687 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1998. Sila semak harta ini.
688 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 1998. Sila semak harta ini.
689 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 1998. Sila semak harta ini.
690 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 1998. Sila semak harta ini.
691 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 1998. Sila semak harta ini.
692 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 1998. Sila semak harta ini.
693 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Mesin Rumput. Tahun Diperolehi: 1999. Sila semak harta ini.
694 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 1999. Sila semak harta ini.
695 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 1999. Sila semak harta ini.
696 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 1999. Sila semak harta ini.
697 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 1999. Sila semak harta ini.
698 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 1999. Sila semak harta ini.
699 - JBA0091 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 1999. Sila semak harta ini.
700 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Meja Guru. Tahun Diperolehi: 1999. Sila semak harta ini.
701 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
702 - JEA7035 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fax. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
703 - JBA3005 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
704 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: VCR. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
705 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
706 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
707 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
708 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: OHP. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
709 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
710 - JBC6003 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
711 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Radio. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
712 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
713 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Video. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
714 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
715 - JBA9024 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
716 - JBC9009 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
717 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Meja Guru. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
718 - JBA0008 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
719 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
720 - JBA0012 - S08-02 - Nama Harta: Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
721 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Meja Murid. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
722 - JEB6012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
723 - JEB6012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
724 - JEB6012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
725 - JEB6012 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
726 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Mesin Rumput. Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
727 - JBA4030 - S08-02 - Nama Harta: Janakuasa. Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
728 - JBD1013 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
729 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
730 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
731 - JBA9024 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
732 - JBD9006 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
733 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
734 - JBA1091 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
735 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
736 - JBA0012 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
737 - JBA0012 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
738 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
739 - JBA6005 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
740 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
741 - JBA0012 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fax. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
742 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Janakuasa. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
743 - JBA3053 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
744 - JBA8009 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
745 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
746 - JBA0018 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
747 - JBA6030 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
748 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
749 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
750 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
751 - JBC9003 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
752 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
753 - JBA5051 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
754 - JBA6011 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
755 - JBA8028 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
756 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
757 - JBA6011 - S08-02 - Nama Harta: OHP. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
758 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
759 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
760 - JBC5011 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
761 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
762 - JBA0022 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
763 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: OHP. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
764 - JBA2030 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
765 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
766 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
767 - JBA3005 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
768 - JBA8028 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
769 - JBA9024 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
770 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
771 - JBA2021 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
772 - JBA7018 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
773 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: Kamera. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
774 - JBA3038 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
775 - JBA3040 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
776 - JBA4012 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
777 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
778 - JBA2030 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
779 - JBA6050 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
780 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
781 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
782 - JBA3008 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
783 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
784 - JBA6039 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
785 - JBD9005 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
786 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
787 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
788 - JBC9003 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
789 - JBD2034 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
790 - JBA2038 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
791 - JBD5087 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
792 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
793 - JBC9003 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
794 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
795 - JBD9004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
796 - JBA3040 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
797 - JBA5054 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
798 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
799 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
800 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
801 - JBA4017 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
802 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
803 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
804 - JBA2042 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
805 - JBA5093 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
806 - JBA7034 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
807 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
808 - JBB6017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
809 - JBC2011 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
810 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
811 - JBA9029 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
812 - JBA2018 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
813 - JBA5033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
814 - JBA0065 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
815 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
816 - JBA9029 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
817 - JBA4016 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
818 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
819 - JBA0038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
820 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
821 - JBA4015 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
822 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
823 - JBA7032 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
824 - JBA9019 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
825 - JBA1014 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
826 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
827 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
828 - JBA3038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
829 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
830 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
831 - JBA0038 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
832 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
833 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
834 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
835 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
836 - JBA1108 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
837 - JBA5070 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
838 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
839 - JBA5056 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
840 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
841 - JBA7018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
842 - JBB2053 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
843 - JBA6012 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
844 - JEA9003 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
845 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
846 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
847 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
848 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
849 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
850 - JBA5023 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
851 - JEA9006 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
852 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
853 - JEE2043 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
854 - JBA9021 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
855 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
856 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: VCR. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
857 - JBA9025 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
858 - JBD3019 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
859 - JBC2022 - S08-02 - Nama Harta: Mesin Rumput. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
860 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
861 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
862 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
863 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
864 - JBD5088 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
865 - JBA1111 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
866 - JBC9008 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
867 - JBD3019 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
868 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
869 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
870 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
871 - JBD9004 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
872 - JBA9019 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
873 - JBD1013 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
874 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: Troli . Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
875 - JBD9005 - S08-02 - Nama Harta: Panel LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
876 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
877 - JBA0018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
878 - JBA1031 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
879 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
880 - JBA3040 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
881 - JBD9006 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
882 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
883 - JBA0042 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
884 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
885 - JBD9005 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
886 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
887 - JBA2021 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
888 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
889 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
890 - JBD0050 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
891 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
892 - JBD9006 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
893 - JBA0018 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
894 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
895 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
896 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
897 - JBD5088 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
898 - JBD9006 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
899 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
900 - JEA2040 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
901 - JBA1077 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
902 - JBA3006 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
903 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
904 - JBD5087 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
905 - JBA1077 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
906 - JBA2051 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
907 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: OHP. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
908 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
909 - JBA3040 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
910 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: OHP. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
911 - JBC2018 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
912 - JBD2045 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
913 - JBA0012 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
914 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
915 - JBA5055 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
916 - JBA6013 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
917 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
918 - JBC0016 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
919 - JBC9003 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
920 - JBA1102 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
921 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
922 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
923 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
924 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
925 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
926 - JBA5062 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
927 - JBB6017 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
928 - JBA5093 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
929 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
930 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
931 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
932 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
933 - JBA2018 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
934 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
935 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
936 - JBA9029 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
937 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
938 - JBA2018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
939 - JBA3061 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
940 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Radio. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
941 - JBA6030 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
942 - JBC9003 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
943 - JBC9011 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
944 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
945 - JBA3061 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
946 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
947 - JBB7044 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
948 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
949 - JEA7035 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
950 - JBA0038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
951 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
952 - JBA9024 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
953 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
954 - JBA7017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
955 - JBA9019 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
956 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
957 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
958 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
959 - JBA3038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
960 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
961 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
962 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
963 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
964 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
965 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
966 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
967 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
968 - JBA6024 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
969 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
970 - JBC9011 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
971 - JBC9011 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
972 - JBA9024 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
973 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
974 - JBA0003 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
975 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
976 - JBA5074 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
977 - JEA1055 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
978 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
979 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
980 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
981 - JEA9006 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
982 - JEB3043 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
983 - JEB4044 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
984 - JEA9006 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
985 - JEE6017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
986 - JEA5036 - S08-02 - Nama Harta: Tali getah elastik. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
987 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
988 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
989 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
990 - JBC9003 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
991 - JEB1005 - S08-02 - Nama Harta: Pemotong kaca. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
992 - JEB6012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
993 - JBA0051 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
994 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
995 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
996 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
997 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
998 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
999 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1000 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1001 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1002 - JBA2055 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1003 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1004 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1005 - JBA4030 - S08-02 - Nama Harta: Janakuasa. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1006 - JEA1062 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1007 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1008 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1009 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1010 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1011 - JBA2051 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1012 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1013 - JEA2041 - S08-02 - Nama Harta: OHP. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1014 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1015 - JBA4012 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1016 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1017 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1018 - JBD1013 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1019 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1020 - JBA6030 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1021 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1022 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1023 - JBC5046 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1024 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1025 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1026 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1027 - JBD9006 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1028 - JBA2051 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1029 - JBA9024 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1030 - JBA4021 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1031 - JBC9003 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1032 - JBD9006 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1033 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1034 - JEA3055 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1035 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1036 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1037 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1038 - JBA6030 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1039 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1040 - JBA2055 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1041 - JBA5056 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fax. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1042 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1043 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1044 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1045 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Alat Video Kaset. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1046 - JBA8028 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1047 - JBB6017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1048 - JBA0087 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1049 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1050 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1051 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1052 - JBA1091 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1053 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1054 - JBB2053 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1055 - JBC9003 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1056 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1057 - JBA5033 - S08-02 - Nama Harta: Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1058 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1059 - JBB1006 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1060 - JBA2018 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1061 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1062 - JEA3055 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1063 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1064 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1065 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1066 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1067 - JBA9019 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1068 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1069 - JBA3061 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1070 - JBA5056 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1071 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1072 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1073 - JBA3069 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1074 - JBB7044 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1075 - JBA5056 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1076 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1077 - JEA3055 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1078 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1079 - JBA2051 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1080 - JEE2044 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1081 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1082 - JBA4013 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1083 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1084 - JEA9006 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1085 - JEA5023 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1086 - JEA1080 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1087 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1088 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1089 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1090 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1091 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1092 - JBA2020 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1093 - JEB1002 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1094 - JBA6009 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1095 - JBA9025 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1096 - JBA1125 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1097 - JBA1125 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1098 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1099 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1100 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1101 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1102 - JBA5020 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1103 - JBC9008 - S08-02 - Nama Harta: Radio. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1104 - JBA3005 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1105 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1106 - JBA6050 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1107 - JBC6024 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1108 - JBA1125 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1109 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1110 - JBA0051 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fax. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1111 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1112 - JBA6040 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1113 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1114 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1115 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1116 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1117 - JBA0018 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1118 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1119 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1120 - JBD9004 - S08-02 - Nama Harta: Laminator. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1121 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1122 - JBA3038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1123 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1124 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1125 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1126 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1127 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1128 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1129 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1130 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1131 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1132 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1133 - JBA5013 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1134 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: VSAT (School-net). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1135 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1136 - JEA8013 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1137 - JBA0051 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1138 - JBA5028 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1139 - JBA5028 - S08-02 - Nama Harta: Radio. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1140 - JBA0012 - S08-02 - Nama Harta: Binder. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1141 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1142 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1143 - JEA5036 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1144 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1145 - JEA5036 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1146 - JEE0019 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1147 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1148 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1149 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1150 - JBA1081 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1151 - JEB1007 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1152 - JBA5074 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1153 - JBA1051 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1154 - JBA5028 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1155 - JBA6011 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fotostat. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1156 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1157 - JBA6009 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1158 - JBA6043 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1159 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1160 - JBA9024 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1161 - JBA9025 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1162 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1163 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1164 - JBA0018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1165 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1166 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1167 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1168 - JBA0065 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1169 - JBA5051 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1170 - JBC5041 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1171 - JBC5046 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1172 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1173 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1174 - JBA4016 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1175 - JBA9029 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1176 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1177 - JBA1091 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1178 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1179 - JBD2034 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1180 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1181 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1182 - JBA9021 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1183 - JBA6030 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1184 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1185 - JBA6040 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1186 - JBD9004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1187 - JBA2022 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1188 - JBA5054 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1189 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1190 - JBC9003 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1191 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: VSAT (School-net). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1192 - JBA0065 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1193 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1194 - JBA0065 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1195 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1196 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1197 - JBB6017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1198 - JBA4016 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1199 - JBA6015 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1200 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1201 - JBA1010 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1202 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1203 - JBA3061 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1204 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1205 - JBB6018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1206 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1207 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1208 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1209 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1210 - JEA1062 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1211 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1212 - JBA3063 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1213 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fax. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1214 - JBA0091 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1215 - JBA1029 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1216 - JBA9024 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1217 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1218 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1219 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1220 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1221 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1222 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1223 - JBA5056 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1224 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1225 - JEE6017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1226 - JBA1029 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1227 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1228 - JBA2014 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1229 - JBB2047 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1230 - JBA5056 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1231 - JBA5067 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1232 - JBA5067 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1233 - JBA5013 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1234 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1235 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1236 - JEB4044 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1237 - JBA5056 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1238 - JEA5036 - S08-02 - Nama Harta: Meja Murid. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1239 - JEA9006 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1240 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1241 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1242 - JEA3055 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1243 - JBA0009 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1244 - JBA0009 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1245 - JEE0019 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1246 - JEA9006 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1247 - JEA9006 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1248 - JEA9006 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1249 - JBA5023 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1250 - JEB0017 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1251 - JBA2012 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1252 - JBB5032 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1253 - JEB1005 - S08-02 - Nama Harta: Penyuling air. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1254 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1255 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1256 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1257 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1258 - JBA5028 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1259 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1260 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1261 - JBA4007 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1262 - JBA9025 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1263 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1264 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1265 - JBA5093 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1266 - JBC9011 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1267 - JBA4031 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1268 - JBC3005 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1269 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1270 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1271 - JBD3019 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1272 - JBA5056 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1273 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1274 - JBD9004 - S08-02 - Nama Harta: Radio. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1275 - JBA5056 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1276 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1277 - JBA7039 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1278 - JBA9024 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1279 - JBC5041 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1280 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1281 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1282 - JBA4003 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1283 - JBA5013 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1284 - JBA5020 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1285 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1286 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1287 - JBA5013 - S08-02 - Nama Harta: ADSL (School-net). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1288 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1289 - JBC9003 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1290 - JBA2051 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1291 - JBA3048 - S08-02 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1292 - JBA5013 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1293 - JBA2030 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1294 - JBA5056 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1295 - JBC9011 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1296 - JBD1013 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1297 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1298 - JBA1031 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1299 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1300 - JBA5062 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1301 - JBA7018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1302 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1303 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1304 - JBB6017 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1305 - JBC3014 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1306 - JEA3055 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1307 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1308 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1309 - JBA2051 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1310 - JBC9011 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1311 - JEA1062 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1312 - JBA0065 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1313 - JBA2051 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1314 - JBD1013 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1315 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1316 - JBB6017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1317 - JBD9005 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1318 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1319 - JEB8001 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1320 - JBA0039 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1321 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: PDA. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1322 - JBD5087 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1323 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1324 - JBA6030 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1325 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1326 - JBB1003 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1327 - JBA0039 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1328 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1329 - JBB1003 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1330 - JBD8006 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1331 - JBD9002 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1332 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1333 - JBA2021 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1334 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1335 - JBA7032 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1336 - JBC6003 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1337 - JBA9019 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1338 - JBA9027 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1339 - JBD8006 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1340 - JBD9006 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1341 - JBA6011 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1342 - JBD9002 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1343 - JBD9006 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1344 - JBA3010 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1345 - JBA6011 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1346 - JBA0087 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1347 - JBA0091 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1348 - JBA3010 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1349 - JBA3038 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1350 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1351 - JBA5018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1352 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1353 - JEA1062 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1354 - JBA3038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1355 - JBA3040 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1356 - JBA3063 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1357 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1358 - JBA5020 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1359 - JBC6020 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1360 - JBD8006 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fotostat. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1361 - JBA0087 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1362 - JBA1010 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1363 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1364 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1365 - JBC5054 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1366 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1367 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1368 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1369 - JBA8003 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1370 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1371 - JBB0027 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1372 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1373 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1374 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1375 - JBA3040 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1376 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1377 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1378 - JBA0055 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1379 - JBA2014 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1380 - JBA5023 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1381 - JBA9021 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1382 - JEA1046 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1383 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1384 - JBA9027 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1385 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1386 - JBC6020 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1387 - JBA1091 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1388 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1389 - JBB1006 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1390 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Radio. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1391 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1392 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1393 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1394 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1395 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1396 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1397 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1398 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1399 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1400 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1401 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1402 - JBA5067 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1403 - JBA5074 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1404 - JBA9021 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1405 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1406 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1407 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1408 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1409 - JBC9003 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1410 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1411 - JBA0091 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1412 - JBA5013 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1413 - JEB4044 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1414 - JBA0091 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1415 - JBB1006 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1416 - JEA9003 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1417 - JBA0091 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1418 - JBA9032 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1419 - JEE0020 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1420 - JBA5020 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1421 - JBA9027 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1422 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1423 - JBA5057 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1424 - JBA6038 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1425 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1426 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1427 - JBA1088 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1428 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1429 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1430 - JEB0017 - S08-02 - Nama Harta: Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1431 - JBA5028 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1432 - JBA2012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1433 - JBA2018 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1434 - JBA2018 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1435 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1436 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1437 - JBA6024 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1438 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) bromida. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1439 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Katrij gas. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1440 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Kertas kobalt klorida. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1441 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Pam vakum. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1442 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Pemetik api. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1443 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Stetoskop. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1444 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Tiub Visking. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1445 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Tiub kapilari . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1446 - JBC0019 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1447 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1448 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1449 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1450 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1451 - JEA5039 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1452 - JEA6008 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1453 - JEA6008 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1454 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1455 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1456 - JBA3038 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1457 - JBA6033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1458 - JBC6015 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1459 - JBB1006 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1460 - JBA6021 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1461 - JBA0009 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1462 - JBA4030 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1463 - JBD9002 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1464 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1465 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1466 - JBA5093 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1467 - JBC5046 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1468 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1469 - JBC5046 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1470 - JBA1029 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1471 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1472 - JBA3048 - S08-02 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1473 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1474 - JBA1029 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1475 - JBA7044 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1476 - JBB1003 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1477 - JBA1029 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1478 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1479 - JBB1003 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1480 - JBA6050 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1481 - JBC5011 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1482 - JBC6013 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1483 - JBA0018 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1484 - JBA6048 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1485 - JBD9005 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1486 - JBC9021 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1487 - JBD9005 - S08-02 - Nama Harta: Panel LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1488 - JBA6030 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1489 - JBA1107 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1490 - JBA2021 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1491 - JBA5054 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1492 - JBA6049 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1493 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1494 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1495 - JBD9002 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1496 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1497 - JBA6011 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1498 - JBC5021 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1499 - JEB8001 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1500 - JBA2021 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1501 - JBA6011 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1502 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1503 - JBA0039 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1504 - JBA5020 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1505 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1506 - JBA5020 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1507 - JBA0065 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1508 - JBA0091 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1509 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1510 - JBA7017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1511 - JBA3010 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1512 - JBA5020 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1513 - JBA5093 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1514 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1515 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1516 - JBA0087 - S08-02 - Nama Harta: Radio. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1517 - JBA2032 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1518 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1519 - JBA9021 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1520 - JBA5093 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1521 - JEA1046 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1522 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1523 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1524 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1525 - JBA3009 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1526 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1527 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1528 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1529 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: CCTV. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1530 - JEA1046 - S08-02 - Nama Harta: CCTV. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1531 - JBA0087 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1532 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1533 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1534 - JBA0009 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1535 - JBA1091 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1536 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1537 - JBC2018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1538 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1539 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1540 - JEA1046 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1541 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1542 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1543 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1544 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: Projektor Slaid. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1545 - JBA0091 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1546 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1547 - JBA9032 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1548 - JBA6001 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1549 - JBA0029 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1550 - JBA0055 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1551 - JBA5013 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1552 - JBA6048 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1553 - JBC5041 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1554 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: OHP. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1555 - JBA7018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1556 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: OHP. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1557 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1558 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1559 - JBA6048 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1560 - JEA1046 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1561 - JBA9003 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1562 - JBA2012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1563 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1564 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1565 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1566 - JBD0050 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1567 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1568 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1569 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1570 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1571 - JBA5028 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1572 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: Mesin Rumput. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1573 - JBD1013 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1574 - JBA6021 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1575 - JBA6030 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1576 - JEA1048 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1577 - JBD1013 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1578 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1579 - JBA0055 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1580 - JBA9039 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1581 - JBA9039 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1582 - JBA5074 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1583 - JBA6024 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1584 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: OHP. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1585 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1586 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1587 - JBA7018 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1588 - JBA5067 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1589 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1590 - JEB0017 - S08-02 - Nama Harta: Radio. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1591 - JEA1051 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1592 - JEA1051 - S08-02 - Nama Harta: Radio. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1593 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Glukosa. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1594 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Iodin. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1595 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kanji. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1596 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Sukrosa. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1597 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Agar nutrien. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1598 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Blok loyang. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1599 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium nitrat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1600 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium oksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1601 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Argentum nitrat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1602 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik cair . Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1603 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1604 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1605 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1606 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Barium klorida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1607 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Bromin. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1608 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Bromin pekat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1609 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Etil asetat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1610 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) fosfat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1611 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) klorida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1612 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) oksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1613 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) sulfat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1614 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium bromida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1615 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(II). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1616 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(III). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1617 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1618 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium kromat(VI). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1619 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium pirogalat . Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1620 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium klorida kontang. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1621 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1622 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1623 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(ll) sulfat kontang. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1624 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Lateks / susu getah. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1625 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium karbonat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1626 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium nitrat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1627 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium sulfat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1628 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Mangan(IV) oksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1629 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Mangan(IV) oksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1630 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Minyak kelapa sawit. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1631 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Naftalena. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1632 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Natrium tiosulfat . Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1633 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1634 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum, serbuk. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1635 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksana. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1636 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksena. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1637 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Stanum, kerajang. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1638 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Zink oksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1639 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Zink, kerajang. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1640 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Zink, serbuk. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1641 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kertas kobalt klorida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1642 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kertas litmus biru. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1643 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kertas litmus biru. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1644 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kertas litmus biru. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1645 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Mangkuk penyejat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1646 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kelalang penyulingan, 250 ml. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1647 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kondenser Leibig. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1648 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1649 - JEA1092 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1650 - JEA1092 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1651 - JEA1002 - S08-02 - Nama Harta: Kerusi Guru. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1652 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1653 - JBA4021 - S08-02 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1654 - JBA9039 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1655 - JBA3069 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1656 - JBA4033 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1657 - JBD1007 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1658 - JBA5087 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1659 - JBC1044 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1660 - JBC5021 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1661 - JBA6011 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1662 - JEA7034 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1663 - JBA3061 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1664 - JBD9005 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1665 - JBA9039 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1666 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: ADSL (School-net). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1667 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1668 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1669 - JBA0091 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1670 - JBA5057 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1671 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1672 - JBA3073 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1673 - JEB0017 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1674 - JEB0017 - S08-02 - Nama Harta: Mikrofon. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1675 - JBA5028 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1676 - JBA1088 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1677 - JEA1051 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1678 - JBA7039 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1679 - JBD2034 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1680 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kertas kobalt klorida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1681 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kertas label. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1682 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plastisin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1683 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Agar nutrien. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1684 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: 1,1,1-Trikloroetana. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1685 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: 2,6-dichlorophenolindophenol (DCPIP). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1686 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Agar-agar. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1687 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1688 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1689 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1690 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ammonia. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1691 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium klorida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1692 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1693 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium sulfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1694 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Argentum nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1695 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid askorbik. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1696 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid etanoik glasial. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1697 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik cair . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1698 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1699 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1700 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid sitrik. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1701 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1702 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid tartarik. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1703 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Barium klorida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1704 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Besi. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1705 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Bromin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1706 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Bromin pekat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1707 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Butan-1-ol. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1708 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Eosin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1709 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Etanol. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1710 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Fehling. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1711 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Fenolftalein. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1712 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(II) sulfat, (hepta). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1713 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) fosfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1714 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) klorida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1715 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1716 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) sulfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1717 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Fruktosa. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1718 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Gel silika. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1719 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Gliserol. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1720 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Glukosa. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1721 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Hidrogen peroksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1722 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Iodin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1723 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1724 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium bromida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1725 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dihidrogen fosfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1726 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kanji. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1727 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dikromat(VI). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1728 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(III). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1729 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium iodida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1730 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium klorida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1731 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium kromat(VI). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1732 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium manganat(VII). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1733 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1734 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium pirogalat . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1735 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium tiosianat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1736 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1737 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium karbonat, serbuk. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1738 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium karbonat, serpihan. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1739 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium klorida kontang. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1740 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1741 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium sulfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1742 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kapur soda terhidrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1743 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Karbon. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1744 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Klorofom. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1745 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1746 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1747 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1748 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) sulfat . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1749 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum, kepingan. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1750 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum, serbuk. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1751 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Laktosa. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1752 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Larutan Benedict. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1753 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Larutan penunjuk bikarbonat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1754 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Lateks / susu getah. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1755 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Litium. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1756 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium karbonat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1757 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1758 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1759 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium sulfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1760 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium, pita. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1761 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium, serbuk. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1762 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Maltosa. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1763 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Mangan(IV) oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1764 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Metanol. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1765 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Metil jingga (penunjuk). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1766 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Minyak kelapa sawit. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1767 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Minyak zaitun. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1768 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Naftalena. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1769 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1770 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidrogen karbonat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1771 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1772 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hipoklorit. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1773 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium karbonat kontang. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1774 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium klorida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1775 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1776 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium sitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1777 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium sulfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1778 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium tiosulfat . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1779 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Penunjuk semesta. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1780 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Parafin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1781 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Pepsin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1782 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Pepton. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1783 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Pewarna aseto-karmin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1784 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) bromida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1785 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) iodida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1786 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1787 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1788 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1789 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1790 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum, serbuk. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1791 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Propan-1-ol. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1792 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Reagen Millon. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1793 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Reagen Nessler. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1794 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksana. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1795 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksena. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1796 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Stanum, kerajang. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1797 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Stanum, kerajang. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1798 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Sudan(III). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1799 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Sukrosa. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1800 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink karbonat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1801 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1802 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1803 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink, butiran. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1804 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink, kerajang. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1805 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink, kerajang. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1806 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink, serbuk. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1807 - JBA0038 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1808 - JEA6005 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1809 - JEA6005 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1810 - JEA6005 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1811 - JBA7015 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1812 - JBB1003 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1813 - JEA2045 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1814 - JBA7046 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1815 - JBA7046 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1816 - JEA1096 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1817 - JBA0050 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1818 - JBA5093 - S08-02 - Nama Harta: Laminator. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1819 - JBA3026 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1820 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1821 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1822 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1823 - JBA9039 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1824 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1825 - JBB5035 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1826 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1827 - JBA5085 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1828 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1829 - JBA0041 - S08-02 - Nama Harta: Penyuling air. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1830 - JBA5056 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1831 - JBA5056 - S08-02 - Nama Harta: Radio. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1832 - JKE1001 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1833 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1834 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1835 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1836 - JBA1088 - S08-02 - Nama Harta: Perakam Waktu. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1837 - JBA1029 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1838 - JBA1029 - S08-02 - Nama Harta: Kerusi Guru. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1839 - JBC2030 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1840 - JBA9033 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1841 - JEB1005 - S08-02 - Nama Harta: Pemadam api. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1842 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1843 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1844 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1845 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1846 - JEA2046 - S08-02 - Nama Harta: Bantal (Asrama). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1847 - JBA5028 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1848 - JBA5028 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1849 - JBA0091 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1850 - JBA7046 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1851 - JBA7046 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1852 - JBC2018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1853 - JBA9029 - S08-02 - Nama Harta: Laminator. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1854 - JBA3048 - S08-02 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1855 - JBC5011 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1856 - JBA1029 - S08-02 - Nama Harta: VCR. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1857 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1858 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1859 - JBA1123 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1860 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Neraca elektronik. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1861 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Neraca elektronik. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1862 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Peti sejuk. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1863 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Penjana isyarat audio. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1864 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Penjana Van de Graaff . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1865 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Etanol. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1866 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Fenolftalein. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1867 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(II) sulfat, (hepta). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1868 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Formalin (formaldehid/meth). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1869 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Hidrogen peroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1870 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Iodin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1871 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dihidrogen fosfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1872 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dikromat(VI). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1873 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium iodida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1874 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium klorida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1875 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1876 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1877 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(ll) sulfat kontang. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1878 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1879 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Larutan penunjuk bikarbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1880 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1881 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Metil jingga (penunjuk). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1882 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidrogen karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1883 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1884 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Natrium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1885 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Natrium sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1886 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) bromida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1887 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) iodida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1888 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1889 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1890 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Zink karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1891 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Zink nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1892 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Zink sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1893 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Katrij gas. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1894 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Sudu balang gas. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1895 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Voltmeter, gegelung bergerak. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1896 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Agar nutrien. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1897 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Etanol. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1898 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Feniltiokarbamid (PTC). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1899 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Galaktosa. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1900 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Maltosa. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1901 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Vaselin (gel petroleum). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1902 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid askorbik. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1903 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Iodin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1904 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Pewarna aseto-karmin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1905 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Pewarna aseto-orsein. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1906 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Fehling. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1907 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Gliserol. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1908 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Glukosa. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1909 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Reagen Millon. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1910 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Sudan(III). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1911 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Larutan Benedict. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1912 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Larutan penunjuk bikarbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1913 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Gel silika. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1914 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kanji. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1915 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Agar-agar. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1916 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dihidrogen fosfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1917 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1918 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1919 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidrogen karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1920 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1921 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Pepsin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1922 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik cair . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1923 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1924 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1925 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Parafin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1926 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: 2,6-dichlorophenolindophenol (DCPIP). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1927 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kapur soda terhidrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1928 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) fosfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1929 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Etil asetat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1930 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid etanoik glasial. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1931 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1932 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1933 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Diatease malt (amilase). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1934 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Fruktosa. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1935 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Laktosa. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1936 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium klorida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1937 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium sitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1938 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1939 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) sulfat terhidrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1940 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1941 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Pepton. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1942 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Porselin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1943 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1944 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Bromin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1945 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Litium. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1946 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Metanol. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1947 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksana. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1948 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksena. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1949 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: 1,1,1-Trikloroetana. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1950 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Reagen Nessler. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1951 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1952 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kapur soda terhidrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1953 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Mangan(IV) oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1954 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium iodida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1955 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1956 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) bromida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1957 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Penunjuk semesta. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1958 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Iodin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1959 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Fenolftalein. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1960 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Hidrogen peroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1961 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Metil jingga (penunjuk). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1962 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1963 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Argentum nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1964 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Butan-1-ol. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1965 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid etanoik glasial. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1966 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1967 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1968 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1969 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum, serbuk. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1970 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Karbon. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1971 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) klorida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1972 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium karbonat, serbuk. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1973 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Glukosa monohidrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1974 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kanji. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1975 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) iodida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1976 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1977 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid tartarik. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1978 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1979 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Zink karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1980 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Zink oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1981 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1982 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1983 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dikromat(VI). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1984 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium klorida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1985 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1986 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium manganat(VII). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1987 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) sulfat . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1988 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium tiosulfat . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1989 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Zink nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1990 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Zink sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1991 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(II) sulfat, (hepta). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1992 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1993 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1994 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1995 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium, serbuk. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1996 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Naftalena. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1997 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium bromida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1998 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium klorida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1999 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium kromat(VI). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2000 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(II). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2001 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(III). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2002 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2003 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2004 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium tiosianat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2005 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidrogen karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2006 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2007 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2008 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2009 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium klorida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2010 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2011 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium klorida kontang. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2012 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Barium klorida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2013 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2014 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2015 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2016 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid sitrik. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2017 - JBA3069 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2018 - JBA3069 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2019 - JBA3069 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2020 - JBA3069 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2021 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2022 - JEA2046 - S08-02 - Nama Harta: Tilam (Asrama). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2023 - JEA2046 - S08-02 - Nama Harta: Katil (Asrama). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2024 - JEA2046 - S08-02 - Nama Harta: Almari (Asrama). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2025 - JBA6020 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2026 - JBA3004 - S08-02 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2027 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fax. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2028 - JBB6017 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2029 - JBC2022 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2030 - JBB1006 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2031 - JBA0038 - S08-02 - Nama Harta: VSAT (School-net). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2032 - JBA0038 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2033 - JBA1031 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2034 - JBA0038 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2035 - JBA6038 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2036 - JBA0024 - S08-02 - Nama Harta: CCTV. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2037 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Penimbang berat badan dan pengukur tinggi. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2038 - JBA8025 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2039 - JKE1001 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2040 - JBA0091 - S08-02 - Nama Harta: Perakam Waktu. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2041 - JEA5036 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2042 - JEA1046 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2043 - JBA8025 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2044 - JBA8025 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2045 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2046 - JBA8025 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2047 - JEA1077 - S08-02 - Nama Harta: Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2048 - JBC2018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini.
2049 - JBA3006 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini.
2050 - JBA3051 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini.
2051 - JEA1002 - S08-02 - Nama Harta: Kerusi Guru. Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini.
2052 - JBA3048 - S08-02 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini.
2053 - JBA1010 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini.
2054 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini.
2055 - JBA0091 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini.
2056 - JBA5028 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini.
2057 - JEA1044 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2058 - JBA6024 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2059 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kertas pasir. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2060 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Agar-agar. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2061 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2062 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2063 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2064 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ammonia. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2065 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium klorida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2066 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2067 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium sulfat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2068 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Argentum nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2069 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid etanoik glasial. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2070 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2071 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2072 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid sitrik. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2073 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2074 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid tartarik. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2075 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Barium klorida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2076 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Besi. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2077 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Bromin pekat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2078 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Bromin. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2079 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Butan-1-ol. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2080 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Disulfur Diklorida dalam metil benzena. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2081 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Etanol. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2082 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Fenolftalein. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2083 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(II) sulfat, (hepta). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2084 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) klorida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2085 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2086 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) sulfat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2087 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Glukosa monohidrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2088 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Hidrogen peroksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2089 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Iodin. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2090 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2091 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium bromida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2092 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dikromat(VI). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2093 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(II). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2094 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(III). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2095 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2096 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium iodida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2097 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium klorida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2098 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium kromat(VI). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2099 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium manganat(VII). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2100 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2101 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium tiosianat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2102 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2103 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium karbonat, serbuk. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2104 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium karbonat, serpihan. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2105 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium klorida kontang. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2106 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2107 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium sulfat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2108 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kanji. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2109 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kapur soda terhidrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2110 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Karbon. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2111 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2112 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2113 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2114 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) sulfat . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2115 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum, kepingan. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2116 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum, serbuk. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2117 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Lateks / susu getah. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2118 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Litium. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2119 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium karbonat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2120 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2121 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2122 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium sulfat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2123 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium, pita. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2124 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium, serbuk. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2125 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Mangan(IV) oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2126 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Metanol. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2127 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Metil jingga (penunjuk). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2128 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Minyak kelapa sawit. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2129 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Naftalena. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2130 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2131 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidrogen karbonat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2132 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2133 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hipoklorit. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2134 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium karbonat kontang. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2135 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium klorida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2136 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2137 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium sulfat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2138 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium tiosulfat . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2139 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Penunjuk semesta. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2140 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) bromida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2141 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) iodida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2142 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2143 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2144 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2145 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum, kerajang. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2146 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum, serbuk. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2147 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Propan-1-ol. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2148 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Reagen Nessler. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2149 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksana. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2150 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksena. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2151 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Stanum, kerajang. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2152 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink karbonat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2153 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2154 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2155 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink sulfat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2156 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink, butiran. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2157 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink, kerajang. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2158 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink, serbuk. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2159 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Agar nutrien. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2160 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Gliserol. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2161 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Eosin. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2162 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: 1,1,1-Trikloroetana. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2163 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid askorbik. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2164 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Dakwat India. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2165 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Diatease malt (amilase). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2166 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Etil asetat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2167 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Fehling. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2168 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Feniltiokarbamid (PTC). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2169 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Formalin (formaldehid/meth). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2170 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Fruktosa. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2171 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium pirogalat . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2172 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Klorofom. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2173 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Larutan Benedict. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2174 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Larutan penunjuk bikarbonat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2175 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Gel silika. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2176 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Maltosa. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2177 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Vaselin (gel petroleum). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2178 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Pepsin. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2179 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Pewarna aseto-orsein. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2180 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Reagen Millon. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2181 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Sukrosa. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2182 - JEA1044 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2183 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
2184 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kertas litmus merah. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
2185 - JEA9010 - S08-02 - Nama Harta: Kelalang dasar bulat, 250 ml. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
2186 - JBA8025 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
2187 - JBD1001 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
2188 - JEB1001 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2189 - JEB1001 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2190 - JEB1001 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2191 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1962. Berusia : 55 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
2192 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Embosser. Tahun Diperolehi : 1970. Berusia : 47 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-09-2017)
2193 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 1970. Berusia : 47 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2194 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1973. Berusia : 44 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-04-2016)
2195 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1973. Berusia : 44 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-04-2016)
2196 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1978. Berusia : 39 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2197 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1980. Berusia : 37 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-10-2017)
2198 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1980. Berusia : 37 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-05-2017)
2199 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1980. Berusia : 37 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
2200 - JBA0003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1980. Berusia : 37 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-10-2017)
2201 - JBA0003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1980. Berusia : 37 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-10-2017)
2202 - JBC9007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1980. Berusia : 37 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
2203 - JBA2026 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1980. Berusia : 37 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-10-2017)
2204 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1981. Berusia : 36 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-07-2017)
2205 - JBC7022 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1982. Berusia : 35 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
2206 - JBA1055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1982. Berusia : 35 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
2207 - JBA1055 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1982. Berusia : 35 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
2208 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1983. Berusia : 34 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
2209 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1983. Berusia : 34 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
2210 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1983. Berusia : 34 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
2211 - JBA8020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1983. Berusia : 34 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2212 - JBA8020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1983. Berusia : 34 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2213 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1984. Berusia : 33 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
2214 - JEA5022 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1984. Berusia : 33 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-02-2017)
2215 - JEA3037 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1985. Berusia : 32 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2216 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1985. Berusia : 32 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
2217 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1985. Berusia : 32 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
2218 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 1985. Berusia : 32 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
2219 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1985. Berusia : 32 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
2220 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1985. Berusia : 32 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
2221 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2222 - JEA5022 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-02-2017)
2223 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2017)
2224 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2017)
2225 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2226 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2227 - JEA1042 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-11-2016)
2228 - JEA1042 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2229 - JEA1042 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2230 - JEA1042 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2231 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1987. Berusia : 30 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
2232 - JBC6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1987. Berusia : 30 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2233 - JBA0009 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1987. Berusia : 30 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2015)
2234 - JBD9004 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1987. Berusia : 30 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
2235 - JBA3038 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1987. Berusia : 30 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-08-2017)
2236 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1987. Berusia : 30 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2237 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1987. Berusia : 30 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2238 - JEA6011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
2239 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2240 - JBC9008 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-10-2017)
2241 - JEA6011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
2242 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2243 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2244 - JEE3038 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2245 - JEA1002 - S08-04 - Nama Harta : Katil (Asrama). Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
2246 - JEA1002 - S08-04 - Nama Harta : Tilam (Asrama). Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
2247 - JEA1002 - S08-04 - Nama Harta : Bantal (Asrama). Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
2248 - JBB6021 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-10-2017)
2249 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
2250 - JBC9003 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
2251 - JBC0003 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2252 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-10-2017)
2253 - JBA3019 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2254 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2255 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-05-2017)
2256 - JBA3038 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-08-2017)
2257 - JBA3038 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-08-2017)
2258 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
2259 - JBC1006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
2260 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-04-2016)
2261 - JBC0037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2262 - JBC9008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-10-2017)
2263 - JBC9008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-10-2017)
2264 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-11-2017)
2265 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
2266 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
2267 - JBA5057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2268 - JEE0019 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-11-2017)
2269 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pengapit G. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2270 - JEA0015 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-01-2017)
2271 - JEA0015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-01-2017)
2272 - JBA9029 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-04-2016)
2273 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2274 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2275 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-05-2017)
2276 - JHA3002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
2277 - JBA0063 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
2278 - JBA9024 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-04-2016)
2279 - JBA9029 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-04-2016)
2280 - JBA6016 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
2281 - JBA9011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-11-2017)
2282 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
2283 - JBD2053 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-10-2017)
2284 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
2285 - JBA9037 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
2286 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
2287 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2288 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
2289 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
2290 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
2291 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2292 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Alat Video Kaset. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
2293 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2294 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2295 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2296 - JBA6020 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-05-2015)
2297 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2298 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2299 - JEB1003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
2300 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
2301 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
2302 - JBA9029 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-04-2016)
2303 - JBC9012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2304 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-04-2016)
2305 - JEB1003 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
2306 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-11-2017)
2307 - JBC2008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2308 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
2309 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-04-2016)
2310 - JBA9035 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-12-2016)
2311 - JBC6017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2312 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
2313 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
2314 - JBA9035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
2315 - JBA1017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2316 - JBC9012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2317 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2318 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
2319 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2320 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2321 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2322 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2323 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Katil (Asrama). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2324 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Bilik Air. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2325 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Tandas. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2326 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Set Pembedahan. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2327 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Forsep. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2328 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2329 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2330 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Jubin putih. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2331 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Spatula. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2332 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Model rangka tulang manusia. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2333 - JBA7004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
2334 - JBA1017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2335 - JBA2020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
2336 - JBA2020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
2337 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Kabinet mikroskop. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-03-2017)
2338 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
2339 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
2340 - JBC3007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2341 - JBA8025 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
2342 - JEE5027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
2343 - JEE5027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
2344 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2345 - JBA2030 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-03-2017)
2346 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-05-2017)
2347 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2348 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2349 - JBC2003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
2350 - JBC2003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
2351 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2352 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2353 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-02-2016)
2354 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
2355 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
2356 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
2357 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2358 - JBA1066 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2359 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Neraca elektronik. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2360 - JEB3043 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2361 - JBA2042 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
2362 - JBA7043 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2016)
2363 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
2364 - JHA7002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
2365 - JBA7043 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2016)
2366 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-05-2017)
2367 - JBA9029 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-04-2016)
2368 - JBD0051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-06-2017)
2369 - JBA9029 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-04-2016)
2370 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
2371 - JBA3038 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-08-2017)
2372 - JBA9024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Video Kaset. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-04-2016)
2373 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
2374 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
2375 - JBD9004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-07-2017)
2376 - JBD9004 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-07-2017)
2377 - JBC6020 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2378 - JBA2040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2017)
2379 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-04-2016)
2380 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-04-2016)
2381 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2016)
2382 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
2383 - JBA7035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2384 - JBC2003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-03-2016)
2385 - JBC2003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-03-2016)
2386 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2387 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-02-2016)
2388 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
2389 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
2390 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2391 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
2392 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
2393 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
2394 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
2395 - JBC1042 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
2396 - JBC9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
2397 - JBA8003 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-10-2017)
2398 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-07-2017)
2399 - JBC9008 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-10-2017)
2400 - JEE0041 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2401 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-02-2016)
2402 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-05-2017)
2403 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
2404 - JEA6011 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
2405 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
2406 - JEA6011 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
2407 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-10-2017)
2408 - JEA6011 - S08-04 - Nama Harta : Alat Video Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
2409 - JBA6011 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
2410 - JBA9029 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-04-2016)
2411 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2412 - JBA0046 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2413 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2414 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2415 - JBC6009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2416 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2417 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2418 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2419 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2420 - JBA7027 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2421 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-11-2017)
2422 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
2423 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
2424 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-11-2017)
2425 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
2426 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-11-2017)
2427 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-11-2017)
2428 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-02-2016)
2429 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-10-2017)
2430 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2431 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2432 - JBB0025 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2017)
2433 - JBB0025 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2017)
2434 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2435 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Model batang pokok monokotiledon. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
2436 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Blok kayu. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2437 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2438 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
2439 - JEB1007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2440 - JBA3055 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-08-2016)
2441 - JBC9008 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-10-2017)
2442 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-05-2017)
2443 - JBA1135 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-04-2017)
2444 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-04-2016)
2445 - JBA5083 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2446 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
2447 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
2448 - JEB4045 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2449 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
2450 - JBA3070 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2016)
2451 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
2452 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2453 - JBA6038 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-09-2017)
2454 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2455 - JEA7035 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2456 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
2457 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2458 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2459 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2017)
2460 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
2461 - JBD9001 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
2462 - JEB4045 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2463 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2464 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2465 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2466 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2467 - JBD0051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
2468 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
2469 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
2470 - JBD0051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-06-2017)
2471 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2472 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
2473 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-04-2016)
2474 - JBC9014 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-09-2017)
2475 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-07-2017)
2476 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
2477 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-07-2017)
2478 - JBA3038 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2479 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
2480 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-04-2016)
2481 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
2482 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
2483 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-04-2016)
2484 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2485 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
2486 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2487 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
2488 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
2489 - JBD7069 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2490 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
2491 - JBC9012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2492 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
2493 - JBA1135 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-04-2017)
2494 - JBA1135 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-04-2017)
2495 - JBA6030 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2496 - JBA6031 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2497 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2498 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2016)
2499 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2500 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2501 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2502 - JBC9001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-09-2017)
2503 - JBA1068 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
2504 - JBA1068 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
2505 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-02-2016)
2506 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
2507 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
2508 - JBA2044 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
2509 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2510 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2511 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Rak tabung uji. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2512 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Bebola keluli. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2513 - JBA2043 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
2514 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2515 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Jubin putih, berlekuk . Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2516 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2517 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2518 - JBA1016 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2519 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2520 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2521 - JBA3055 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-08-2016)
2522 - JBA8020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2523 - JBC0001 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
2524 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2525 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
2526 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-10-2017)
2527 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
2528 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2529 - JBA1135 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-04-2017)
2530 - JBA2029 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-03-2016)
2531 - JBA2040 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
2532 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
2533 - JBD9002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-02-2017)
2534 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
2535 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
2536 - JBA0094 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2537 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2538 - JBA3055 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-08-2016)
2539 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2540 - JBC9003 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
2541 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-10-2017)
2542 - JBC9012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2543 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-05-2017)
2544 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
2545 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2546 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2017)
2547 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-10-2017)
2548 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2549 - JBA9029 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-04-2016)
2550 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2551 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-10-2017)
2552 - JBD9004 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2017)
2553 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2554 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2555 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
2556 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2557 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2558 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2559 - JBA0093 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
2560 - JBA7043 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
2561 - JBC0033 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2562 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2563 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2564 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
2565 - JEA7035 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2566 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-02-2016)
2567 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2568 - JBD0051 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-06-2017)
2569 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
2570 - JBA7041 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
2571 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2572 - JBD0051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-06-2017)
2573 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2574 - JBD7069 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2575 - JEA3037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-08-2016)
2576 - JEA5022 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-02-2017)
2577 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2578 - JBA2009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
2579 - JEA3037 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2580 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2581 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2582 - JEA1042 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2583 - JEA3037 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2584 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
2585 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2586 - JEA3037 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2587 - JBA6020 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2588 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
2589 - JBD2038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
2590 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-07-2017)
2591 - JEA8001 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2592 - JBA6020 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-05-2015)
2593 - JBD0051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-06-2017)
2594 - JBD2038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
2595 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2596 - JBA3038 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2597 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
2598 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2599 - JBA6011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
2600 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-04-2016)
2601 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-07-2017)
2602 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-10-2017)
2603 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2604 - JBA9029 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-04-2016)
2605 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-04-2016)
2606 - JBC0037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2607 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
2608 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
2609 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2610 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2611 - JBC0037 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
2612 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-04-2016)
2613 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-04-2016)
2614 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2615 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
2616 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2617 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-04-2016)
2618 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2619 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2620 - JBC4004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2621 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2622 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
2623 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2624 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2625 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
2626 - JBA4007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2627 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
2628 - JBD2034 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2017)
2629 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
2630 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
2631 - JBB6017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
2632 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-04-2016)
2633 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
2634 - JBA7035 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2635 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
2636 - JBB6017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
2637 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-10-2017)
2638 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2639 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2640 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2641 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-05-2017)
2642 - JBA6033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-03-2017)
2643 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2644 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
2645 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
2646 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2647 - JBB0025 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2017)
2648 - JBB0025 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2017)
2649 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
2650 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
2651 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
2652 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
2653 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-02-2016)
2654 - JBC2002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2016)
2655 - JBC2002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2016)
2656 - JBC2002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-01-2016)
2657 - JBC2002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-01-2016)
2658 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Balang gas dan penutup. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2659 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 2000 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2660 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2661 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2662 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2663 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 500 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2664 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 500 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2665 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2666 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2667 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2668 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2669 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2670 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2671 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Buret. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2672 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Gogel. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2673 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kasa dawai. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2674 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2675 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2676 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 500 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2677 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar rata, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2678 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang kon, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2679 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang kon, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2680 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2681 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2682 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk pijar. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2683 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Penitis. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2684 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Penyepit logam. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2685 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Penyumbat getah 15 mm, tanpa lubang. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2686 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Pipet, 10 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2687 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Pipet, 25 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
2688 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Piring petri dan penutup. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
2689 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Segitiga tanah liat. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2690 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
2691 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
2692 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
2693 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 25 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
2694 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Slaid kaca. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
2695 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Spatula. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2696 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Tabung didih berlengan. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
2697 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Tiub U. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
2698 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Neraca tiga alur. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2699 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Jubin putih. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2700 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Gunting pembedahan. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2701 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Natrium sitrat. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2702 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Ammonia. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2703 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Dulang plastik. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2704 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
2705 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
2706 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Cermin satah. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2707 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2708 - JEB1007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2709 - JBA9011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-11-2017)
2710 - JBC9013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
2711 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dulang plastik. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2712 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2713 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Landasan troli . Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2714 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang tabung didih. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2715 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
2716 - JBD2033 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2717 - JBC4004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2718 - JBA4001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2719 - JBA4001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2720 - JBA4002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2721 - JBA4002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2722 - JBA4003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2723 - JBA4003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2724 - JBA4004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2725 - JBA4004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2726 - JBA4012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2727 - JBA4012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2728 - JBB4014 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2729 - JBB4014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2730 - JEA4034 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2731 - JEA4034 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2732 - JFT4001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2733 - JFT4001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2734 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
2735 - JBC6003 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-10-2017)
2736 - JRA7001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-10-2016)
2737 - JBC9005 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2738 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-07-2017)
2739 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
2740 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2741 - JBA3055 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-08-2016)
2742 - JBA9016 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
2743 - JBC9003 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
2744 - JEB3043 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2745 - JBA0052 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-05-2016)
2746 - JBA1135 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-04-2017)
2747 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2748 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2749 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2750 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-07-2017)
2751 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-05-2017)
2752 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
2753 - JBA9029 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-04-2016)
2754 - JBD2039 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2755 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-07-2017)
2756 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2757 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
2758 - JBD3017 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
2759 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
2760 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2761 - JBA1078 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2762 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
2763 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2764 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
2765 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2766 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
2767 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-05-2017)
2768 - JBB6021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-10-2017)
2769 - JBB6019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2770 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
2771 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2772 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2773 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
2774 - JBB6021 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-10-2017)
2775 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-10-2017)
2776 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
2777 - JEB2037 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2778 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-02-2016)
2779 - JBA6050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2780 - JBA6050 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2781 - JBC8013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2782 - JBD2034 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
2783 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2784 - JBC8013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2785 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
2786 - JBA7047 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-06-2017)
2787 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2788 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-05-2017)
2789 - JBA2025 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-01-2017)
2790 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
2791 - JBA2025 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-01-2017)
2792 - JBA2040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
2793 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
2794 - JBC9004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-04-2016)
2795 - JBA0087 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
2796 - JBA2025 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-01-2017)
2797 - JBA7027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2798 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2799 - JBC9008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-10-2017)
2800 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2801 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2802 - JBC9012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2803 - JBC9008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-10-2017)
2804 - JBB6018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
2805 - JBB6018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
2806 - JBA9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
2807 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2017)
2808 - JBB6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-02-2016)
2809 - JBA1031 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2810 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
2811 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
2812 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2813 - JBA1084 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
2814 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-02-2015)
2815 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
2816 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-02-2015)
2817 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2818 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
2819 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2820 - JBA6030 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2821 - JBB6017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
2822 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2823 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2824 - JBC6009 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
2825 - JEB2037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
2826 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2827 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
2828 - JEB2037 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
2829 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-02-2016)
2830 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2831 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
2832 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen gelap, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2833 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen gelap, 125 ml. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2834 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen, 125 ml. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2835 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2836 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang tabung uji logam. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2837 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang buret. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2838 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Penghadang angin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2839 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Tungku kaki tiga. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2840 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Segitiga tanah liat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2841 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2842 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2843 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Magnesium nitrat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2844 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kotak plastik lutsinar. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2845 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2846 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Milliammeter. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2847 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Voltmeter, gegelung bergerak. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2848 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Stroboskop mekanikal. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2849 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Bongkah kaca, segi empat tepat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
2850 - JEA7037 - S08-04 - Nama Harta : Tabung uji . Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2016)
2851 - JEA7038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
2852 - JBA1070 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
2853 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
2854 - JBC9004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-12-2016)
2855 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Kanta pembesar, diameter 20mm. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2856 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Magnet Magnador. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2857 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang kanta. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2858 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang tabung uji logam. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2859 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Model rangka tulang burung. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-03-2017)
2860 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-05-2017)
2861 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2862 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2863 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-11-2017)
2864 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
2865 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
2866 - JBA1054 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2867 - JBA1083 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Wayang Gambar. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
2868 - JBA3007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2869 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
2870 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2871 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
2872 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
2873 - JBA6037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2874 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2875 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2876 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2877 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
2878 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2879 - JBB6021 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-10-2017)
2880 - JBC9007 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
2881 - JBA9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
2882 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2883 - JBA0004 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-01-2017)
2884 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2885 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-02-2016)
2886 - JBA3015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2887 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2888 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
2889 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2890 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
2891 - JBA3007 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2892 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2893 - JBC9007 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
2894 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2895 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2896 - JBA4018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-09-2017)
2897 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-02-2016)
2898 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2899 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-03-2016)
2900 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
2901 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2902 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2903 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2904 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2905 - JBA6049 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2906 - JBC2024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
2907 - JBA6049 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2908 - JBA6049 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2909 - JBC2024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
2910 - JBC6014 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2911 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
2912 - JBA7027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2913 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
2914 - JBC2024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
2915 - JBC5055 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-02-2016)
2916 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
2917 - JBC5055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-02-2016)
2918 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-04-2016)
2919 - JBC9007 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
2920 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2017)
2921 - JBA0003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-10-2017)
2922 - JBB6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
2923 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
2924 - JBA1134 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2925 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
2926 - JBA1084 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
2927 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-11-2017)
2928 - JBD9001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
2929 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2930 - JBA1084 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
2931 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2932 - JBD9001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
2933 - JBA0056 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-10-2017)
2934 - JBA4007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
2935 - JBA6030 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2936 - JBB6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
2937 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2938 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2939 - JBA9024 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-04-2016)
2940 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-02-2015)
2941 - JBA1084 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
2942 - JBA6028 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2017)
2943 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
2944 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-02-2015)
2945 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2946 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2947 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
2948 - JBC9012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
2949 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
2950 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
2951 - JBC6022 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
2952 - JEA9002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-02-2016)
2953 - JEA3050 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
2954 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2955 - JBC0009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2956 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2957 - JBC0009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2958 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
2959 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2960 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Binder. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
2961 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
2962 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2015)
2963 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Kit sinar optik. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
2964 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Kit sinar optik. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
2965 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Almari (Asrama). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
2966 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2967 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2968 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2969 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal, 10?C hingga 110?C. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
2970 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal, 10?C hingga 360?C. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
2971 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Tungku kaki tiga. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2972 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 1.0 m. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2973 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 0.5 m. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2974 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang bateri. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2975 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Sudu balang gas. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2976 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Balang gas dan penutup. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2977 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Forsep. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2978 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Reostat. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
2979 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Besen plastik. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2980 - JEA7037 - S08-04 - Nama Harta : Model rangka tulang manusia. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2016)
2981 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Bantal (Asrama). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
2982 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk penyejat. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2983 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk pijar dan penutup . Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
2984 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Besen plastik. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
2985 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Model jantung manusia . Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-03-2017)
2986 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Model otak manusia. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-03-2017)
2987 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Lampu (Kelas). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2988 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Kipas (Kelas). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
2989 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
2990 - JEE4036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2991 - JEE4036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
2992 - JEE2043 - S08-04 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-11-2017)
2993 - JBC9013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
2994 - JBA4012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
2995 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
2996 - JBA3007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
2997 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
2998 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
2999 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-05-2016)
3000 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3001 - JEA3037 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-08-2016)
3002 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3003 - JBA2012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2016)
3004 - JBA3007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3005 - JBA4031 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3006 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3007 - JBA9024 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-04-2016)
3008 - JBB2047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
3009 - JBB6017 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3010 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
3011 - JBA0053 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3012 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-10-2017)
3013 - JBA4012 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3014 - JBA6028 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2017)
3015 - JBC9018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-07-2017)
3016 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3017 - JBA0053 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3018 - JBA4012 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3019 - JBA9037 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
3020 - JBC9018 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-07-2017)
3021 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
3022 - JBA3007 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3023 - JBA0093 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3024 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3025 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3026 - JBC9016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3027 - JCT2001 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2016)
3028 - JBA0053 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3029 - JBA1016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-10-2017)
3030 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3031 - JBA7041 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3032 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3033 - JBA1016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-10-2017)
3034 - JBA9006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
3035 - JBC9008 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-10-2017)
3036 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-02-2016)
3037 - JBA6020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-05-2015)
3038 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
3039 - JBC9016 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3040 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-04-2016)
3041 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-04-2016)
3042 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
3043 - JBA4012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3044 - JBA6020 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-05-2015)
3045 - JBB6019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3046 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
3047 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3048 - JBA4012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3049 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3050 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
3051 - JBC9018 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-07-2017)
3052 - JBD9005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3053 - JBA7041 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3054 - JBA7041 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3055 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-04-2016)
3056 - JBA2029 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-03-2016)
3057 - JBA7041 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3058 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3059 - JBA0078 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-07-2017)
3060 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3061 - JBA7041 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3062 - JBA0078 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-07-2017)
3063 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3064 - JBA7041 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3065 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
3066 - JBA2040 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
3067 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3068 - JBA7041 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3069 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3070 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3071 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-05-2017)
3072 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-05-2016)
3073 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3074 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3075 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
3076 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3077 - JBA2040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
3078 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3079 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3080 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3081 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3082 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-05-2016)
3083 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3084 - JBA6009 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3085 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3086 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal Sains. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
3087 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-05-2016)
3088 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3089 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3090 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3091 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3092 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3093 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-05-2016)
3094 - JBA9008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3095 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3096 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3097 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3098 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2016)
3099 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3100 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3101 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
3102 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3103 - JBA7035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3104 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3105 - JBA9023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-10-2017)
3106 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3107 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-04-2016)
3108 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
3109 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3110 - JBB6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
3111 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2017)
3112 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3113 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-04-2016)
3114 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2017)
3115 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3116 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2017)
3117 - JBA4007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3118 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3119 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3120 - JBA3022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
3121 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3122 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3123 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3124 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3125 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3126 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
3127 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-01-2016)
3128 - JBA6033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-03-2017)
3129 - JBB6017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
3130 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3131 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-02-2015)
3132 - JBC2009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
3133 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-02-2016)
3134 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3135 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3136 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
3137 - JBA3056 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
3138 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
3139 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
3140 - JEB2037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
3141 - JEB2037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3142 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
3143 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
3144 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
3145 - JBC7001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-01-2016)
3146 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3147 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3148 - JBA2044 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
3149 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Binder. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3150 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3151 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
3152 - JBC1006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3153 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-02-2016)
3154 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3155 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3156 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3157 - JBC8005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2016)
3158 - JBC2002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2016)
3159 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3160 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 0.5 m. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3161 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 1.0 m. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3162 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Tolok skru mikrometer. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3163 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Tolok skru mikrometer. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3164 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Suis dua hala. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3165 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Takal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3166 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Ammonia. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2017)
3167 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Ammonium klorida. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2017)
3168 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Ammonium sulfat. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2017)
3169 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Corong turas . Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3170 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Model neuron. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3171 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Model peparu manusia. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
3172 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Sarung tangan, getah. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3173 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Model mitosis. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
3174 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Model meiosis. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
3175 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Besen plastik, bulat. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3176 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3177 - JBA1032 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3178 - JEA0015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-01-2017)
3179 - JBD1013 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-03-2017)
3180 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
3181 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
3182 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
3183 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
3184 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
3185 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
3186 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Bangku KHB / Bengkel. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-06-2017)
3187 - JBA1032 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3188 - JBA2029 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3189 - JBA0073 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-10-2017)
3190 - JEA2035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3191 - JEA3051 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
3192 - JEA3051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
3193 - JEA3051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
3194 - JBA3007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3195 - JBC9018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-06-2017)
3196 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
3197 - JBA1068 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3198 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3199 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3200 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
3201 - JBA7010 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3202 - JBB2047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
3203 - JBC9018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-06-2017)
3204 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
3205 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3206 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3207 - JBA0087 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3208 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3209 - JBC2009 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
3210 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
3211 - JBC9018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-06-2017)
3212 - JEA6011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
3213 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3214 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
3215 - JBA3007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3216 - JBB2047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
3217 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
3218 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
3219 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3220 - JBA6037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3221 - JBA8003 - S08-04 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-10-2017)
3222 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
3223 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3224 - JEA6011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
3225 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3226 - JBB2047 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
3227 - JBB2050 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3228 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
3229 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3230 - JEA6011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
3231 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3232 - JBA1048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3233 - JBA6009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3234 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3235 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
3236 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
3237 - JBA0083 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3238 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3239 - JBA2023 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3240 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3241 - JCT6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3242 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-02-2016)
3243 - JBA0046 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3244 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-05-2017)
3245 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3246 - JBA6049 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3247 - JBB6019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3248 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3249 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3250 - JBC9008 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-10-2017)
3251 - JBA1016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3252 - JBA2009 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
3253 - JBC2004 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3254 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3255 - JBD9005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3256 - JEA6011 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
3257 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-04-2016)
3258 - JBA2039 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-08-2017)
3259 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3260 - JBC1044 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3261 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
3262 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-07-2017)
3263 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
3264 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
3265 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
3266 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
3267 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
3268 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3269 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3270 - JBA1063 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3271 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3272 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3273 - JBA1063 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-11-2017)
3274 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
3275 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3276 - JBB7044 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3277 - JBC1044 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3278 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3279 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
3280 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3281 - JBA6042 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3282 - JBC1044 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3283 - JBD2033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3284 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
3285 - JBA1063 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
3286 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3287 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3288 - JBC1044 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3289 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3290 - JBD2033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3291 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
3292 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3293 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3294 - JBB2050 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3295 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
3296 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
3297 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3298 - JBA6049 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3299 - JBB2053 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-03-2016)
3300 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3301 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3302 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
3303 - JBA1063 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3304 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3305 - JBA0083 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
3306 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3307 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3308 - JBC9018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-06-2017)
3309 - JBA1063 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3310 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
3311 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3312 - JBA6031 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3313 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3314 - JBA1014 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3315 - JBA1030 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3316 - JBA3033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3317 - JBA7035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3318 - JBC2018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3319 - JBC9016 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3320 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
3321 - JBA1014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3322 - JBA6030 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3323 - JBB2053 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-03-2016)
3324 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3325 - JBC8012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-09-2017)
3326 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3327 - JBA4015 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-09-2017)
3328 - JBA7028 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-01-2017)
3329 - JBD9001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3330 - JBA7035 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3331 - JBA3022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3332 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3333 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
3334 - JBA6028 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2017)
3335 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3336 - JBA9037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-09-2017)
3337 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3338 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
3339 - JBA9028 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3340 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3341 - JBC2021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3342 - JBA4025 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-09-2017)
3343 - JBD9001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3344 - JBA9028 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3345 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
3346 - JBA4007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3347 - JBA9002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3348 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
3349 - JBC2021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3350 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3351 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
3352 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3353 - JBA6028 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2017)
3354 - JBA9005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-05-2017)
3355 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3356 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-02-2015)
3357 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3358 - JBA6033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-03-2017)
3359 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3360 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-08-2017)
3361 - JBA6033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-03-2017)
3362 - JBC2009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
3363 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3364 - JBC2009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
3365 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
3366 - JBA1068 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3367 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
3368 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
3369 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
3370 - JBA0083 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
3371 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-02-2016)
3372 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3373 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-02-2017)
3374 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
3375 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
3376 - JBA4015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-09-2017)
3377 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-02-2017)
3378 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-02-2016)
3379 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3380 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
3381 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
3382 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
3383 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
3384 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
3385 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
3386 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
3387 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
3388 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
3389 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3390 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-02-2016)
3391 - JBA9017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
3392 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal Sains. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3393 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
3394 - JBC8005 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2016)
3395 - JBC8005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2016)
3396 - JBA1030 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3397 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Papan Tulis (Kelas). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2017)
3398 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Spring Slinki. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3399 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3400 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3401 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3402 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3403 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Bongkah kaca, segi empat tepat. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3404 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3405 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3406 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 25 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3407 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Corong turas, 90 mm - 100 mm . Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3408 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Corong turas, 60 mm - 75 mm . Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3409 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, besi bergerak, 0 A - 3 A. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3410 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, besi bergerak, 0 A - 3 A. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3411 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3412 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang bateri. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3413 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang mentol. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3414 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Reostat. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3415 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Suis tekan. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3416 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 1.0 m. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3417 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 0.5 m. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3418 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Tolok skru mikrometer. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3419 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Set tangki riak . Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3420 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pengapit G. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3421 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Neraca spring, 10 N. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3422 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 20. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3423 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 28. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3424 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Bekalan kuasa rendah. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3425 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Ammonium nitrat. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2017)
3426 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Penitis, 120 mm. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3427 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Jam randik, digital. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-08-2017)
3428 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Jubin putih. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3429 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3430 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Neraca elektronik. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
3431 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Rak pengering. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
3432 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Penjana Van de Graaff . Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
3433 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Botol pencuci. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
3434 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Pengapit G. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
3435 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Barometer Aneroid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
3436 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Takal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
3437 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Bekalan kuasa rendah. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
3438 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Model jantung manusia . Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
3439 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Tungku kaki tiga. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
3440 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Rak tabung uji. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
3441 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Set tenaga suria. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
3442 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
3443 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Kit sinar optik. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
3444 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Kanta dwicembung. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
3445 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 10 g, set . Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
3446 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Landasan troli . Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
3447 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Segitiga tanah liat. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
3448 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
3449 - JBA3019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3450 - JBA2039 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-08-2017)
3451 - JBC7017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3452 - JBA6037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3453 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2017)
3454 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2017)
3455 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2017)
3456 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2017)
3457 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2017)
3458 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2017)
3459 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2017)
3460 - JBA5028 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
3461 - JEA4038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3462 - JEA4038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3463 - JBC9008 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-10-2017)
3464 - JBA2028 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2017)
3465 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3466 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3467 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3468 - JBA2033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3469 - JBA3019 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3470 - JBA3070 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
3471 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3472 - JBA4031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3473 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3474 - JBA1004 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3475 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3476 - JBA4031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3477 - JBA7038 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3478 - JBC0016 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
3479 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3480 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
3481 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3482 - JBA1048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3483 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
3484 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3485 - JBA6037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3486 - JBC9005 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3487 - JEA0016 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3488 - JHA3002 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-01-2016)
3489 - JBA0003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-10-2017)
3490 - JBA1024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
3491 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-10-2017)
3492 - JBA4012 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3493 - JBA6037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3494 - JBC2021 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3495 - JBC6012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3496 - JBC6014 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3497 - JBC7002 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-10-2017)
3498 - JBA0003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-10-2017)
3499 - JBA2035 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3500 - JBA4011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
3501 - JBA6009 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3502 - JBA7017 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-03-2017)
3503 - JBA2045 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3504 - JBA4011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
3505 - JBB1003 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3506 - JBC7022 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3507 - JCT7001 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3508 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-04-2016)
3509 - JBA0082 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3510 - JBA1004 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3511 - JBA1095 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3512 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3513 - JBB2047 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
3514 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
3515 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-10-2017)
3516 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-04-2016)
3517 - JBA1095 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3518 - JBA3007 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3519 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3520 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
3521 - JEA0015 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2015)
3522 - JEA7035 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3523 - JBA1027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-05-2017)
3524 - JBA1048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3525 - JBA1095 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3526 - JBA3005 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3527 - JBA8009 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-04-2017)
3528 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
3529 - JBB6021 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-10-2017)
3530 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-04-2016)
3531 - JBA1027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-05-2017)
3532 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
3533 - JBA1095 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3534 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
3535 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
3536 - JBB6018 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
3537 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
3538 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3539 - JBA1004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3540 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
3541 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3542 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3543 - JBA6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-02-2016)
3544 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
3545 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
3546 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
3547 - JBA0082 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3548 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
3549 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3550 - JBA6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-02-2016)
3551 - JBB0023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
3552 - JBC6010 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3553 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
3554 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3555 - JBA0001 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
3556 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
3557 - JBA3069 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3558 - JBA6009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3559 - JBB0023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
3560 - JBB0028 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3561 - JBB7044 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3562 - JBC8003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3563 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2017)
3564 - JEE0019 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-11-2017)
3565 - JBA0061 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3566 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
3567 - JBA3069 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-04-2017)
3568 - JBA6028 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2017)
3569 - JBA7017 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-03-2017)
3570 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3571 - JBC8003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3572 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-04-2016)
3573 - JBA1016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3574 - JBA3069 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-04-2017)
3575 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3576 - JBA6001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-02-2016)
3577 - JBB0029 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-10-2017)
3578 - JBC2004 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3579 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3580 - JBC7002 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-10-2017)
3581 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-04-2016)
3582 - JBA1010 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3583 - JBA1092 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3584 - JBB2051 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-09-2017)
3585 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
3586 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3587 - JBC8003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3588 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3589 - JEA9001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-04-2017)
3590 - JEE1005 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3591 - JRA3001 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-10-2017)
3592 - JBA1020 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3593 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
3594 - JBA1092 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3595 - JBA2025 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3596 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3597 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
3598 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3599 - JBC9005 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3600 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3601 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-04-2015)
3602 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3603 - JCT7001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
3604 - JBA0046 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3605 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3606 - JBA1092 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
3607 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
3608 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3609 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
3610 - JBA0078 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3611 - JBA1016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3612 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
3613 - JBA3040 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-06-2017)
3614 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
3615 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3616 - JBC6003 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-10-2017)
3617 - JBD9005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3618 - JBA0020 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3619 - JBA0078 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3620 - JBA0094 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3621 - JBA6020 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-05-2015)
3622 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3623 - JBC6025 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3624 - JBC8001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-06-2016)
3625 - JBA1054 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3626 - JBA3020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3627 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-07-2015)
3628 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3629 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3630 - JBA6019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
3631 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3632 - JBA9024 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-04-2016)
3633 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3634 - JBA0057 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2016)
3635 - JBA1057 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3636 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3637 - JBA6013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3638 - JBA6028 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2017)
3639 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3640 - JBC9010 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-10-2017)
3641 - JBD8005 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-10-2017)
3642 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-07-2017)
3643 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3644 - JBA1057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3645 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
3646 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3647 - JBA6049 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3648 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3649 - JEA2036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-04-2016)
3650 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3651 - JBA0069 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-02-2016)
3652 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-05-2017)
3653 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3654 - JBA2025 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3655 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3656 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3657 - JBA6013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3658 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3659 - JBC6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3660 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-01-2016)
3661 - JBC9010 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-10-2017)
3662 - JBA0006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-03-2017)
3663 - JBA0057 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2016)
3664 - JBA0084 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3665 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3666 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
3667 - JBC0010 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
3668 - JBC2006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3669 - JBC6003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3670 - JBC6011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3671 - JBC6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3672 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-10-2017)
3673 - JEA2036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-04-2016)
3674 - JFT7001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3675 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3676 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3677 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
3678 - JBA4016 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3679 - JBA6011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3680 - JBA7030 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-10-2017)
3681 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
3682 - JBC6003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3683 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-10-2017)
3684 - JEA2036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-04-2016)
3685 - JFT7001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3686 - JBA0057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2016)
3687 - JBA0084 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3688 - JBA0094 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3689 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
3690 - JBA6003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3691 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3692 - JBA9027 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-10-2017)
3693 - JBC7002 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-10-2017)
3694 - JBC7011 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-10-2017)
3695 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-10-2017)
3696 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
3697 - JFT3002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-06-2016)
3698 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3699 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3700 - JBA7035 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3701 - JBA8005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
3702 - JBA9025 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
3703 - JBC0016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
3704 - JEE0019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-11-2017)
3705 - JHA7002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3706 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3707 - JBA4016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3708 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3709 - JBA4027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3710 - JBA8005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
3711 - JBA9008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3712 - JBA9025 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
3713 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-09-2017)
3714 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3715 - JHA7002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3716 - JBA0006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-03-2017)
3717 - JBA0096 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3718 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3719 - JBA2042 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3720 - JBA4027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-09-2017)
3721 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
3722 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-07-2016)
3723 - JHA7002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3724 - JBA0096 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3725 - JBA1063 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3726 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3727 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3728 - JBA4016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3729 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
3730 - JBA6031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3731 - JBA9008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3732 - JBA9024 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-04-2016)
3733 - JBB1006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3734 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
3735 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3736 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3737 - JBC7002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-10-2017)
3738 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3739 - JEA9001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-04-2017)
3740 - JEA9011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
3741 - JHA7002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3742 - JBA0006 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-03-2017)
3743 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3744 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-10-2017)
3745 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3746 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3747 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3748 - JBA6031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3749 - JBB1006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3750 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3751 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-10-2017)
3752 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
3753 - JHA7002 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3754 - JBA0033 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-04-2017)
3755 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-10-2017)
3756 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2017)
3757 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3758 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3759 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3760 - JBA9016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3761 - JBC2004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3762 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3763 - JBC7002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-10-2017)
3764 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-10-2017)
3765 - JEA2036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3766 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-10-2017)
3767 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3768 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3769 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
3770 - JBA4016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3771 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3772 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-04-2016)
3773 - JBA0020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3774 - JBA1066 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3775 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3776 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2017)
3777 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3778 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3779 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3780 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-04-2016)
3781 - JHA7002 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3782 - JBA0056 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-10-2017)
3783 - JBA1014 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3784 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2017)
3785 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
3786 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3787 - JBA7035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3788 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3789 - JBB2053 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-03-2016)
3790 - JBB6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
3791 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2017)
3792 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3793 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3794 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3795 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3796 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
3797 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3798 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3799 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2017)
3800 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3801 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
3802 - JBA9006 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
3803 - JBA9012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-06-2017)
3804 - JBA9024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-04-2016)
3805 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2017)
3806 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
3807 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3808 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3809 - JBA1010 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3810 - JBA1014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3811 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3812 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
3813 - JBA6028 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2017)
3814 - JBA9006 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
3815 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3816 - JBA0020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-04-2016)
3817 - JBA0056 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-10-2017)
3818 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal Sains. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3819 - JBA2020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3820 - JBA3057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3821 - JBB6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
3822 - JBC0033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3823 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
3824 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2017)
3825 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3826 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3827 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3828 - JBA7036 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3829 - JBA1029 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3830 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2017)
3831 - JBA2020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3832 - JBA8021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-04-2017)
3833 - JBA9012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-06-2017)
3834 - JBC2021 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
3835 - JEA8001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3836 - JEB1003 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3837 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-02-2016)
3838 - JBA0006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-03-2017)
3839 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2017)
3840 - JBA8021 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-04-2017)
3841 - JBC0033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3842 - JBD9001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3843 - JHA7002 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3844 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2017)
3845 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3846 - JBA2041 - S08-04 - Nama Harta : Bilik Darjah. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2017)
3847 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3848 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3849 - JBA9019 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3850 - JBA1075 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3851 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3852 - JBA4025 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3853 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3854 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3855 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3856 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3857 - JBB0025 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-11-2017)
3858 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3859 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-04-2016)
3860 - JHA7002 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3861 - JBA6028 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2017)
3862 - JBA9002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
3863 - JBC9012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
3864 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3865 - JEA0019 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
3866 - JEB5026 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-02-2016)
3867 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3868 - JBC9012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-09-2017)
3869 - JBA1064 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3870 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2017)
3871 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3872 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-02-2015)
3873 - JBA4031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3874 - JBA6024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3875 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3876 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-02-2015)
3877 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2017)
3878 - JBA3033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3879 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3880 - JBA3033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3881 - JBA4031 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
3882 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3883 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3884 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2016)
3885 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3886 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-03-2016)
3887 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
3888 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3889 - JEE0019 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-11-2017)
3890 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-03-2016)
3891 - JBA2045 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
3892 - JBA9012 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-06-2017)
3893 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-02-2016)
3894 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3895 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
3896 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3897 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3898 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3899 - JBB0023 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
3900 - JBA7016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3901 - JEB3043 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
3902 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3903 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3904 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3905 - JEE0019 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-11-2017)
3906 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3907 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3908 - JEB0015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3909 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3910 - JEB0015 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3911 - JEB0015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
3912 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3913 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3914 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
3915 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
3916 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
3917 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
3918 - JBA6048 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3919 - JEE0019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-11-2017)
3920 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
3921 - JBA1024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
3922 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
3923 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Perakam Waktu. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-02-2016)
3924 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
3925 - JBA9017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-04-2017)
3926 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Neraca elektronik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2015)
3927 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-02-2015)
3928 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-02-2015)
3929 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3930 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Almari (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
3931 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
3932 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop digital. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
3933 - JEA0022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
3934 - JEA0022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3935 - JEA4035 - S08-04 - Nama Harta : Plug 3 pin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3936 - JBC8005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-01-2016)
3937 - JBA1075 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3938 - JBA1075 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3939 - JBA1075 - S08-04 - Nama Harta : Meja Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3940 - JBA1075 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3941 - JBA1015 - S08-04 - Nama Harta : Besi. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
3942 - JBA1075 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3943 - JBA1075 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
3944 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Katil (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3945 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Tilam (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3946 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Bantal (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3947 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Almari (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3948 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3949 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
3950 - JBA2033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
3951 - JBC4003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-09-2017)
3952 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3953 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3954 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3955 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3956 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3957 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3958 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3959 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3960 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3961 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Pembantu Tadbir. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
3962 - JBA6019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
3963 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
3964 - JRA7001 - S08-04 - Nama Harta : Dulang pembedahan . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3965 - JRA7001 - S08-04 - Nama Harta : Sangkar tikus. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-09-2017)
3966 - JRA7001 - S08-04 - Nama Harta : Reagen Nessler. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3967 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 10 g, set . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
3968 - JEA7036 - S08-04 - Nama Harta : Barometer Fortin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3969 - JEA7036 - S08-04 - Nama Harta : Barometer Aneroid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
3970 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Osiloskop sinar katod (OSK). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3971 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3972 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3973 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 2000 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3974 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3975 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3976 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
3977 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Papan Tulis (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
3978 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
3979 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
3980 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Rak Buku (Bilik Guru). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2016)
3981 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Penyuling air. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
3982 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
3983 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Buret. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
3984 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Kit elektrolisis. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
3985 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Tolok Bordon. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3986 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Salur kaca berbentuk Y. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3987 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Berus buret. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3988 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Corong turas, 60 mm - 75 mm . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3989 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Dawai nikrom. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3990 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Dawai nikrom. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3991 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Dawai keluli. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3992 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Dinamo pacuan tangan. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3993 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Dulang pembedahan . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3994 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Hemisfera loyang (Hemisfera Magdeburg). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3995 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3996 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Penyumbat getah 27 mm, tanpa lubang. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3997 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Pam angkat. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3998 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Pengapit G. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
3999 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Pembesar suara. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
4000 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 100 g, set . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
4001 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang bateri. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
4002 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2016)
4003 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Troli . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4004 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Angkup vernier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-10-2016)
4005 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Kotak plastik lutsinar. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-10-2016)
4006 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang mentol. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-10-2016)
4007 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Jam randik, digital. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
4008 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Neraca elektronik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
4009 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Selimut api. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
4010 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Cerek elektrik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
4011 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Elektomagnet . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-10-2016)
4012 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk pijar. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-10-2016)
4013 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Neraca inersia. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
4014 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Angkup vernier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
4015 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Neraca spring, 1N. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
4016 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, gegelung bergerak, 0 A - 5 A. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
4017 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, besi bergerak, 0 A - 3 A. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
4018 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, gegelung bergerak, 0 A - 5 A. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
4019 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Pita detik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-09-2017)
4020 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Motor eletrik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-09-2017)
4021 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Tabung uji . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-10-2016)
4022 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Tabung didih. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-10-2016)
4023 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Ladung. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-10-2016)
4024 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
4025 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
4026 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
4027 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
4028 - JBA4004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-09-2017)
4029 - JBA4004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-09-2017)
4030 - JBA0082 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
4031 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Segitiga tanah liat. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4032 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Troli makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4033 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Pengapit G. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4034 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Forsep. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4035 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Dulang plastik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4036 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Jam randik, digital. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4037 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Dinamo pacuan tangan. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4038 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Dinamo pacuan tangan. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4039 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4040 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar rata, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4041 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang kon, 500 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4042 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4043 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 2000 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4044 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4045 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 5000 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4046 - JEB3043 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
4047 - JBA0040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2016)
4048 - JEB1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4049 - JEB1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4050 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2017)
4051 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
4052 - JBA0057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-12-2016)
4053 - JBA3019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4054 - JBA2036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4055 - JBA2036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4056 - JBA2036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4057 - JBA1094 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
4058 - JBA1094 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
4059 - JBA1094 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
4060 - JBA9026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4061 - JBA9026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4062 - JBA9026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
4063 - JBA9026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4064 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4065 - JBA1061 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4066 - JBA1061 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4067 - JEA2038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-03-2017)
4068 - JEA2038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-03-2017)
4069 - JBA6024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
4070 - JBC9013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4071 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4072 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4073 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4074 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4075 - JBA0063 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4076 - JBA0063 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4077 - JBA0063 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4078 - JBA0063 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4079 - JBA0063 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4080 - JBA0063 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4081 - JBA2019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4082 - JBA2019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4083 - JEE0020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
4084 - JEE0020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
4085 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-01-2017)
4086 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-01-2017)
4087 - JEA0015 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-01-2017)
4088 - JEA0015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-01-2017)
4089 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
4090 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
4091 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
4092 - JBA7010 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4093 - JBA7010 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4094 - JBA2019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-03-2017)
4095 - JBA2019 - S08-04 - Nama Harta : Kipas (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4096 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Penunu makmal . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4097 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Penitis. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4098 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Bebola keluli. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4099 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Blok kayu. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4100 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Buret. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4101 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Argentum nitrat. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4102 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk pijar. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4103 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal, 10?C hingga 110?C. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
4104 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Kapur soda terhidrat. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4105 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Magnesium karbonat. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4106 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pengisi pipet. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4107 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Glukosa. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4108 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dulang pembedahan . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4109 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid ameoba proteus. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
4110 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid batang tumbuhan dikotiledon. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
4111 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid keratan rentas ovari arnab dan tikus. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
4112 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid keratan rentas testis arnab dan tikus. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
4113 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid keratan rentas tumbuhan berkayu Tilia sp. d. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
4114 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid keratan rentas tumbuhan berkayu Tilia sp. d. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
4115 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid lumuran darah manusia. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
4116 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid meiosis tumbuhan. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
4117 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid paramesium. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
4118 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemotong kaca. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
4119 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemotong tiub kaca. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
4120 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Penebuk gabus. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
4121 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Piring petri dan penutup. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4122 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Blok kayu. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4123 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 10 g, set . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4124 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 100 g, set . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4125 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 50 g, set. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4126 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang kanta. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4127 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Tin eureka. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4128 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 20. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4129 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 24. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4130 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 28. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4131 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 32. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4132 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai kuprum. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4133 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai kuprum bersalut PVC. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4134 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai nikrom. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4135 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Blok kayu. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4136 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 1 kg, set. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4137 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 10 g, set . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4138 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 100 g, set . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4139 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 50 g, set. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4140 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Takal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4141 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai keluli. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4142 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 24. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4143 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 28. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4144 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 32. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4145 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai kuprum. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4146 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Lampu meja . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4147 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Mikroammeter. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4148 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Milliammeter. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4149 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Osiloskop sinar katod (OSK). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4150 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Rendaman air. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4151 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Reostat. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4152 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Suis 1 hala. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4153 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Suis dua hala. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4154 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Tiub palang Maltese. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4155 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Neraca spring, 10 N. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4156 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Tolok skru mikrometer. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
4157 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Elektomagnet . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-03-2017)
4158 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dulang plastik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4159 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dulang pembedahan . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4160 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Forsep. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4161 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, gegelung bergerak, 0 A - 5 A. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4162 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Bekalan kuasa rendah. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4163 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4164 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang mentol. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4165 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 1.0 m. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-04-2017)
4166 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 0.5 m. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-04-2017)
4167 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Termometer klinik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-04-2017)
4168 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal, 10?C hingga 110?C. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-04-2017)
4169 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal, 10?C hingga 360?C. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-04-2017)
4170 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Tala bunyi. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-04-2017)
4171 - JBA9008 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4172 - JBA0092 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4173 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-05-2017)
4174 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4175 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Katil (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
4176 - JBC1008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
4177 - JBC1008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
4178 - JEB7029 - S08-04 - Nama Harta : Katil (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-10-2017)
4179 - JEB7029 - S08-04 - Nama Harta : Bantal (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-10-2017)
4180 - JEB7029 - S08-04 - Nama Harta : Tilam (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-10-2017)
4181 - JEB7029 - S08-04 - Nama Harta : Almari (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-10-2017)
4182 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4183 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4184 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4185 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4186 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Papan Tulis (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4187 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4188 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Kipas (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4189 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Lampu (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4190 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Rak Buku (Bilik Guru). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4191 - JBC6009 - S08-04 - Nama Harta : Kipas (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
4192 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4193 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4194 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4195 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4196 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4197 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4198 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4199 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4200 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4201 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4202 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4203 - JBC5017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-11-2017)
4204 - JBD8006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4205 - JHA3002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4206 - JHA3002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4207 - JBA4028 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4208 - JBA4028 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4209 - JBA4030 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4210 - JBA4030 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4211 - JBC4002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4212 - JBA4022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4213 - JBA4022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4214 - JBA4022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4215 - JBA4022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4216 - JBA3066 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4217 - JBA3066 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4218 - JBA2041 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2017)
4219 - JBA3070 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
4220 - JBA3070 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
4221 - JBA1016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-10-2017)
4222 - JBC5025 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2017)
4223 - JBC5025 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2017)
4224 - JBC5025 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
4225 - JBA1092 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4226 - JBA1038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-11-2017)
4227 - JBA1038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-11-2017)
4228 - JBA1038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-11-2017)
4229 - JBA1038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-11-2017)
4230 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-11-2017)
4231 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-11-2017)
4232 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-11-2017)
4233 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-11-2017)
4234 - JBA1079 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4235 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
4236 - JBA6017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4237 - JBA7047 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-06-2017)
4238 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
4239 - JCT2001 - S08-04 - Nama Harta : Perakam Waktu. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4240 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4241 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-04-2016)
4242 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-10-2017)
4243 - JBA4016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4244 - JBB1003 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4245 - JEA1060 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-04-2016)
4246 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4247 - JBA1106 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4248 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-01-2017)
4249 - JBC0025 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-04-2016)
4250 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4251 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-07-2017)
4252 - JEA1044 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
4253 - JEA6010 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-03-2016)
4254 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-04-2016)
4255 - JBA0004 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-01-2017)
4256 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
4257 - JBA0020 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4258 - JBA1101 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-04-2017)
4259 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4260 - JBA4016 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4261 - JBA6033 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal Sains. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-03-2017)
4262 - JBC0033 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4263 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
4264 - JBD7057 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-10-2017)
4265 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
4266 - JEA6010 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-03-2016)
4267 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2017)
4268 - JBA1110 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4269 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4270 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4271 - JBC1038 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4272 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4273 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4274 - JEA6010 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-03-2016)
4275 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-04-2016)
4276 - JBA0054 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-01-2017)
4277 - JBC0013 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4278 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4279 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-08-2016)
4280 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-05-2017)
4281 - JEA6010 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-03-2016)
4282 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-02-2016)
4283 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4284 - JBA1101 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-04-2017)
4285 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-05-2017)
4286 - JBA3022 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4287 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
4288 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4289 - JBD9001 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
4290 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
4291 - JBA0094 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4292 - JBA1064 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
4293 - JBA1110 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4294 - JBA4030 - S08-04 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-09-2017)
4295 - JBA8027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
4296 - JBC0008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
4297 - JBC9005 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4298 - JBD0051 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-06-2017)
4299 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-07-2017)
4300 - JEA1042 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Wayang Gambar. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4301 - JEA2031 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
4302 - JEA3047 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-08-2016)
4303 - JBA6034 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4304 - JBC0025 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-04-2016)
4305 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4306 - JBC6015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4307 - JBC7022 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4308 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-04-2016)
4309 - JEA2031 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-06-2017)
4310 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
4311 - JBA0024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4312 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-10-2017)
4313 - JBA1110 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4314 - JBA8027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
4315 - JBA9008 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4316 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4317 - JBC6012 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4318 - JBC6015 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4319 - JEA0015 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-08-2015)
4320 - JEA2031 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4321 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4322 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
4323 - JBA0057 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2016)
4324 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4325 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4326 - JBA4008 - S08-04 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4327 - JBA6049 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4328 - JBC2004 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4329 - JBA6048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4330 - JBA8027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4331 - JBB0024 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
4332 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
4333 - JBC0014 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4334 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
4335 - JBA6020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-05-2015)
4336 - JBA8027 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4337 - JBA9024 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-04-2016)
4338 - JBC7022 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4339 - JBC9005 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4340 - JBD0051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-06-2017)
4341 - JEA7034 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
4342 - JBA3006 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-01-2017)
4343 - JBA6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
4344 - JBA6020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-05-2015)
4345 - JBA7016 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4346 - JBA8027 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4347 - JBA3021 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4348 - JBA6020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-05-2015)
4349 - JBA6048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4350 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4351 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4352 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4353 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4354 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2017)
4355 - JBA6020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-05-2015)
4356 - JBA6050 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4357 - JBA8005 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
4358 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
4359 - JBC8003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
4360 - JBD0051 - S08-04 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-06-2017)
4361 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4362 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4363 - JBA1004 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4364 - JBA6001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-02-2016)
4365 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-03-2016)
4366 - JBA6048 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4367 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
4368 - JBC2004 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4369 - JBC6007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-07-2015)
4370 - JBC6025 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
4371 - JBA0046 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4372 - JBA1094 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
4373 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
4374 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
4375 - JBA9019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4376 - JBB6021 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-10-2017)
4377 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-01-2016)
4378 - JBC9004 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-04-2016)
4379 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4380 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
4381 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4382 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4383 - JEA7034 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
4384 - JBA0050 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4385 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4386 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4387 - JBC0013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4388 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4389 - JBC6002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4390 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4391 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4392 - JEA3052 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4393 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4394 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-02-2016)
4395 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-04-2016)
4396 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-04-2016)
4397 - JBC0027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4398 - JBC2006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4399 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4400 - JEA3052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4401 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4402 - JBA1134 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
4403 - JBC0011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
4404 - JBC2006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4405 - JBC9005 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4406 - JBD9005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4407 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4408 - JEA3052 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4409 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4410 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-05-2017)
4411 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4412 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
4413 - JBA6003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4414 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4415 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
4416 - JBD9005 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4417 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4418 - JEA1060 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-04-2016)
4419 - JEA2032 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-03-2017)
4420 - JEA3052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4421 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-04-2016)
4422 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-05-2017)
4423 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4424 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4425 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
4426 - JBA2047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4427 - JBC0037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4428 - JBC2006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4429 - JBC6002 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4430 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-10-2017)
4431 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2015)
4432 - JEA3052 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4433 - JBA0049 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-10-2017)
4434 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
4435 - JBA1101 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-04-2017)
4436 - JBA3059 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4437 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4438 - JBC2024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
4439 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-07-2017)
4440 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-04-2016)
4441 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4442 - JBA0098 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
4443 - JBA1101 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-04-2017)
4444 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4445 - JBA3059 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-09-2017)
4446 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4447 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-07-2017)
4448 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4449 - JEA2030 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
4450 - JEA3047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-08-2016)
4451 - JBA1101 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-04-2017)
4452 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4453 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
4454 - JBC0007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4455 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4456 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-07-2016)
4457 - JBD2045 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4458 - JFT0003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4459 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4460 - JBA1101 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-04-2017)
4461 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4462 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
4463 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4464 - JBC0007 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4465 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4466 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
4467 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-07-2016)
4468 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4469 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4470 - JFT0003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4471 - JBA1095 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4472 - JBA1101 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-04-2017)
4473 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4474 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4475 - JBC6025 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4476 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4477 - JFT0003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4478 - JBA0037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4479 - JBA0062 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4480 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
4481 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4482 - JBB2047 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
4483 - JBB2051 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-09-2017)
4484 - JFT0003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4485 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4486 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4487 - JBA2047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-01-2016)
4488 - JBC0014 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4489 - JBA0062 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-09-2017)
4490 - JBA1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4491 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4492 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4493 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4494 - JBA8005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
4495 - JBC0014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4496 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4497 - JCT3001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2017)
4498 - JEA2036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4499 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2017)
4500 - JBA0033 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-04-2017)
4501 - JBA1001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4502 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4503 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4504 - JBA2047 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4505 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
4506 - JBC7002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-10-2017)
4507 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
4508 - JBA0094 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4509 - JBA1001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4510 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4511 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4512 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4513 - JEA6012 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
4514 - JBA0037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-01-2017)
4515 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4516 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4517 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
4518 - JBA6045 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4519 - JBB2051 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-09-2017)
4520 - JBC4004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4521 - JBC7002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-10-2017)
4522 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-10-2017)
4523 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
4524 - JEA6012 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
4525 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4526 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
4527 - JBC0033 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4528 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4529 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
4530 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
4531 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4532 - JBA2026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-01-2016)
4533 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4534 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4535 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4536 - JBC7002 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-10-2017)
4537 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
4538 - JEA6012 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
4539 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
4540 - JBC9007 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-09-2017)
4541 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
4542 - JBA0046 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2015)
4543 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
4544 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4545 - JBC7002 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-10-2017)
4546 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
4547 - JBA2026 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-01-2016)
4548 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-10-2017)
4549 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
4550 - JBA0037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4551 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
4552 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
4553 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
4554 - JEA0019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-05-2017)
4555 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-09-2017)
4556 - JBA0033 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-04-2017)
4557 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-07-2017)
4558 - JBA1067 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-09-2017)
4559 - JBA3022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-01-2017)
4560 - JBA6039 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4561 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
4562 - JBA0098 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
4563 - JBA0053 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4564 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
4565 - JBA0098 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
4566 - JBC0033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4567 - JEA3050 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-08-2016)
4568 - JBA0037 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4569 - JBA0098 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
4570 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
4571 - JBA6038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-09-2017)
4572 - JBA7004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4573 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4574 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
4575 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4576 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4577 - JBA0098 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
4578 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4579 - JBC2021 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
4580 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
4581 - JBA0098 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
4582 - JBA9001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-11-2017)
4583 - JEB1003 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
4584 - JBA0031 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
4585 - JBA0098 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-07-2017)
4586 - JBA9001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-11-2017)
4587 - JEB1003 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4588 - JBC0033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4589 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4590 - JBC2009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
4591 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-12-2016)
4592 - JBA0031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
4593 - JBA1100 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
4594 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-12-2016)
4595 - JBA1100 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
4596 - JEB1003 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
4597 - JBA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
4598 - JEA0019 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-05-2017)
4599 - JEA9002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-02-2016)
4600 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-07-2016)
4601 - JBA2045 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
4602 - JBB2047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-11-2017)
4603 - JBC2009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-04-2017)
4604 - JEA1061 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4605 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-01-2017)
4606 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4607 - JBA4031 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-09-2017)
4608 - JCT3001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2017)
4609 - JEA1061 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4610 - JBA8027 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4611 - JBB0023 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-04-2017)
4612 - JBA6024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
4613 - JEA1061 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4614 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4615 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4616 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4617 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4618 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2017)
4619 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-05-2017)
4620 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4621 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4622 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-05-2017)
4623 - JEE6011 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
4624 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4625 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4626 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
4627 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-02-2016)
4628 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
4629 - JBA0037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4630 - JEE6011 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-08-2017)
4631 - JBC8015 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4632 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Forsep. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4633 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Kanta pembesar. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4634 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Pengisi pipet. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4635 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Penitis. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4636 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Segitiga tanah liat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4637 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Spatula. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4638 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Balang gas dan penutup. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4639 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Balang loceng. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4640 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Balang pengering. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4641 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Piring petri dan penutup. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4642 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Pengacau magnetik . Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4643 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4644 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4645 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Tabung uji . Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4646 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Dawai kuprum. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4647 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Kit elektrolisis. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4648 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Meter demonstrasi (penunjuk arus elektrik dan beza. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4649 - JEA0022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4650 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4651 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2017)
4652 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2017)
4653 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2017)
4654 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2017)
4655 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2017)
4656 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2017)
4657 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2017)
4658 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2017)
4659 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2017)
4660 - JBC2002 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-01-2016)
4661 - JBC2002 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-01-2016)
4662 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
4663 - JFT0003 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4664 - JFT0003 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4665 - JFT0003 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4666 - JFT0003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4667 - JFT0003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4668 - JFT0003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4669 - JFT0003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4670 - JFT0003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4671 - JFT0003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Pembantu Tadbir. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4672 - JFT0003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4673 - JFT0003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4674 - JFT0003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4675 - JFT0003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4676 - JFT0003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Pembantu Tadbir. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4677 - JFT0003 - S08-04 - Nama Harta : Rak Fail (Bilik Guru). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
4678 - JFT0003 - S08-04 - Nama Harta : Rak Buku (Bilik Guru). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-04-2016)
4679 - JFT0003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4680 - JFT0003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4681 - JFT0003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-03-2016)
4682 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Multimeter. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4683 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Multimeter. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4684 - JRA7001 - S08-04 - Nama Harta : Peti sejuk. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4685 - JEA7036 - S08-04 - Nama Harta : Model peparu manusia. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4686 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Tabung didih. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
4687 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Dawai kuprum. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
4688 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Forsep. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
4689 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Plat kaca. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
4690 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Rod kaca. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
4691 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
4692 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Kanta pembesar. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
4693 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang loceng. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
4694 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Kit elektrolisis. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
4695 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Magnet Magnador. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-10-2017)
4696 - JEA1065 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-10-2017)
4697 - JBA7004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4698 - JBA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
4699 - JBA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
4700 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4701 - JBA0073 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2017)
4702 - JBA9026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4703 - JBC0008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
4704 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Ammonium sulfat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4705 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Bromin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4706 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Balang gas dan penutup. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4707 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Iodin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4708 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Kalsium klorida kontang. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4709 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Larutan Benedict. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4710 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk penyejat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4711 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang buret. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4712 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Rak tabung didih. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4713 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Spatula. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4714 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Akuarium. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4715 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : 1,1,1-Trikloroetana. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4716 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Ammonia. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-07-2017)
4717 - JEA6009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
4718 - JEA6009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
4719 - JBC3007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4720 - JBC3007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-08-2017)
4721 - JBC3007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4722 - JBC3007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4723 - JBA1092 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4724 - JBA1110 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4725 - JBA2054 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-10-2017)
4726 - JBA0040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-08-2017)
4727 - JBA1110 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4728 - JEA2034 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4729 - JEA2034 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4730 - JEA2034 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4731 - JBC8015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4732 - JBC8015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4733 - JEA2030 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4734 - JEA2030 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4735 - JBA2014 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
4736 - JBA1101 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4737 - JBA7046 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4738 - JBA7046 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4739 - JBA7048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
4740 - JBA7048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
4741 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
4742 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
4743 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-08-2015)
4744 - JBA1008 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4745 - JBA1115 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4746 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
4747 - JBA7017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-03-2017)
4748 - JBA9018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-12-2016)
4749 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
4750 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
4751 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
4752 - JEA1050 - S08-04 - Nama Harta : Bangku KHB / Bengkel. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
4753 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4754 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-09-2017)
4755 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
4756 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
4757 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4758 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
4759 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
4760 - JBA6020 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-05-2015)
4761 - JBA7017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-03-2017)
4762 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
4763 - JBC6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4764 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4765 - JEA1050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
4766 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-04-2016)
4767 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4768 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
4769 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4770 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4771 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-01-2017)
4772 - JBA6050 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4773 - JBA9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
4774 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-01-2016)
4775 - JBB6021 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-10-2017)
4776 - JBC0014 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4777 - JBC2004 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2017)
4778 - JBC2024 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-10-2017)
4779 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4780 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Perakam Waktu. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
4781 - JBC9008 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-10-2017)
4782 - JBD0051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-06-2017)
4783 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-04-2016)
4784 - JEA3052 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4785 - JBA0003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-10-2017)
4786 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-04-2017)
4787 - JBA2047 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-01-2016)
4788 - JBA2054 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-10-2017)
4789 - JBA3065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4790 - JBA6013 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
4791 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
4792 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4793 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4794 - JBA6051 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4795 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-04-2016)
4796 - JBA9029 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-04-2016)
4797 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-11-2017)
4798 - JBB6021 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-10-2017)
4799 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
4800 - JBC2015 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
4801 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-02-2016)
4802 - JEA2030 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-02-2016)
4803 - JBA0018 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
4804 - JBA0046 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-07-2015)
4805 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-05-2017)
4806 - JBA1067 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4807 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-11-2017)
4808 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-11-2017)
4809 - JBA1115 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4810 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-01-2017)
4811 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4812 - JBA6028 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-10-2017)
4813 - JBA6030 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4814 - JBA9024 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-04-2016)
4815 - JBB6021 - S08-04 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-10-2017)
4816 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-11-2017)
4817 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4818 - JBC2016 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4819 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
4820 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
4821 - JBC9005 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-08-2017)
4822 - JBC9010 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-10-2017)
4823 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-07-2017)
4824 - JEA1054 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4825 - JEB4045 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4826 - JBA0053 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4827 - JBA1113 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-01-2016)
4828 - JBA2029 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-03-2016)
4829 - JBA6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-02-2016)
4830 - JBA6034 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4831 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4832 - JBA6050 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-08-2017)
4833 - JBA6051 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4834 - JBA9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
4835 - JBA9012 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-06-2017)
4836 - JBB0028 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
4837 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4838 - JBC2015 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
4839 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
4840 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4841 - JBC9003 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-01-2017)
4842 - JBC9008 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-10-2017)
4843 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4844 - JBD7068 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-01-2017)
4845 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-08-2017)
4846 - JEA1054 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4847 - JEA1075 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4848 - JEA3037 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
4849 - JEA7034 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
4850 - JEA8011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-04-2017)
4851 - JEE0041 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-08-2017)
4852 - JBA0002 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4853 - JBA0035 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4854 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-07-2017)
4855 - JBA0050 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4856 - JBA5083 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4857 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
4858 - JBA6051 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-08-2017)
4859 - JBB6017 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
4860 - JBB6021 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-10-2017)
4861 - JBC2006 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-11-2017)
4862 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
4863 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4864 - JBD7067 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4865 - JBD7069 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-09-2017)
4866 - JBD8006 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-01-2017)
4867 - JEA0015 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-04-2016)
4868 - JEA1070 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4869 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-01-2017)
4870 - JBA0053 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-08-2017)
4871 - JBA1113 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-01-2016)
4872 - JBA3005 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4873 - JBA6011 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
4874 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-09-2017)
4875 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-01-2017)
4876 - JBA6034 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4877 - JBA8028 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-08-2017)
4878 - JBA9006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-10-2017)
4879 - JBB0029 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-10-2017)
4880 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
4881 - JBB7044 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-10-2017)
4882 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-09-2017)
4883 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4884 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-10-2017)
4885 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-01-2016)
4886 - JBD2038 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-08-2017)
4887 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-04-2016)
4888 - JEA3052 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-08-2017)
4889 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-05-2017)
4890 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-02-2016)
4891 - JBA0002 - S08-04 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-08-2017)
4892 - JBA0006 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-03-2017)
4893 - JBA0033 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-04-2017)
4894 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-05-2017)
4895 - JBA0062 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-09-2017)
4896 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-10-2017)
4897 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-10-2017)
4898 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-11-2017)
4899 - JBA2042 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-10-2017)
4900 - JBA3070 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-01-2016)
4901 - JBA4033 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-02-2017)
4902 - JBA6007 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-01-2017)
4903 - JBA6011 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-02-2016)
4904 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 15 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-08-2017)
4905 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Dip