emis_22062017
S01-01
0
S01-02
0
S01-03
0
S01-04
0
S01-05
0
S01-06
0
S01-07
0
S02-01
0
S02-02
0
S02-03
0
S02-04
0
S02-05
0
S02-06
0
S02-07
0
S02-08
0
S02-09
0
S02-10
0
S02-11
0
S02-12
0
S02-13
0
S03-01
0
S03-02
0
S03-03
0
S03-04
0
S03-05
0
S03-06
0
S03-07
0
S03-08
0
S04-01
0
S04-02
0
S04-03
0
S05-01
0
S05-02
0
S05-03
1
S05-04
0
S05-05
0
S06-01
0
S06-02
0
S07-01
0
S07-02
0
S07-03
0
S07-04
0
S07-05
0
S07-06
0
S07-07
0
S07-08
0
S07-09
0
S08-01
0
S08-02
0
S08-03
1
S08-04
0
S08-05
0
S08-06
2
S08-07
0
S08-08
0
S08-09
70
S08-10
0
S09-01
0
S09-02
0
S09-03
0
S09-04
0
S09-05
0
S10-01
0
S10-02
0
S10-03
0
S11-01
0
S11-02
0
S11-04
0
S11-05
0
S11-06
5
S11-07
0
S11-08
0
S11-09
0
S11-10
0

Disahkan Betul
1 - JBD1001 - S01-04 - Sekolah kerajaan dan bukan mubaligh tapi ada Lembaga Pengelola sekolah.
2 - JBD3015 - S01-04 - Sekolah kerajaan dan bukan mubaligh tapi ada Lembaga Pengelola sekolah.
3 - JFT2001 - S02-01 - Sila semak Kod Bersih Bangunan Sekolah atau/dan Kod Bersih Kawasan Sekolah atau/dan Kod Kawal Sekolah.
4 - JBD2045 - S02-06 - Lokasi: Bandar, Sumber Air: Tangki/Takungan Air Hujan/Rain Harvester
5 - JBA3052 - S03-03 - Alamat tidak tepat/ berulang/ tidak berisi.
6 - JBA3054 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 5 -Sekolah dan Rumah Guru/Staf dengan No Lot:LPP 1/2001] tapi keluasan [5]
7 - JBC6024 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 1 -Sekolah Sahaja dengan No Lot:337] tapi keluasan [3.37]
8 - JBD3018 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 1 -Sekolah Sahaja dengan No Lot:TIADA] tapi keluasan [1.5]
9 - JBD0058 - S04-03 - Hak Milik Tanah: Ketua Pengarah Tanah & Galian (KPTG) / Kem Pel Malaysia(KPM); Jenis Bantuan Sekolah: Sekolah Bantuan Kerajaan
10 - JBA1113 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 339.66. Nama Blok =Perpustakaan. Kegunaan = P & P
11 - JBA1135 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 30. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran
12 - JBA1135 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 150. Nama Blok =RUMAH PAM BOMBA. Kegunaan = Pentadbiran
13 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
14 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =C. Kegunaan = P & P
15 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 364. Nama Blok =A. Kegunaan = P & P
16 - JBA2027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 360. Nama Blok =RUMAH PAM AIR. Kegunaan = Pentadbiran
17 - JBA2027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 150. Nama Blok =STOR. Kegunaan = Pentadbiran
18 - JBA2027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 450. Nama Blok =BANGUNAN TNB. Kegunaan = Pentadbiran
19 - JBA2054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =POS PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
20 - JBA2054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 120. Nama Blok =TEMPAT BUANG SAMPAH. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
21 - JBA3002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PRASEKOLAH. Kegunaan = Pra Sekolah
22 - JBA3004 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
23 - JBA3024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 225. Nama Blok =BLOK A(SEKOLAH AGAMA MENUMPANG). Kegunaan = P & P
24 - JBA3024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 475. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P
25 - JBA3024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 475. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
26 - JBA3024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Pra Sekolah
27 - JBA3026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 180. Nama Blok =G B.PENGURUSAN SUKAN. Kegunaan = Pentadbiran
28 - JBA3049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 49. Nama Blok =PONDOK PENGAWAI. Kegunaan = Pentadbiran
29 - JBA3051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 200. Nama Blok =BILIK GOSOK. Kegunaan = Asrama
30 - JBA3051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =RAWATAN DAN STOR. Kegunaan = Asrama
31 - JBA4005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
32 - JBA4024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran
33 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 373.12. Nama Blok =ASTAKA (PADANG). Kegunaan = Pentadbiran
34 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 130.28. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL 2. Kegunaan = Pentadbiran
35 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 130.28. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL 1. Kegunaan = Pentadbiran
36 - JBA5054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 42. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
37 - JBA5054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 120. Nama Blok =STOR SUKAN. Kegunaan = Pentadbiran
38 - JBA5074 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 232. Nama Blok =KABIN. Kegunaan = P & P
39 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 72. Nama Blok =H(PONDOK JAGA). Kegunaan = Pentadbiran
40 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 144. Nama Blok =I(TEMPAT SAMPAH). Kegunaan = Pentadbiran
41 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 36. Nama Blok =J(MINERAL1). Kegunaan = Pentadbiran
42 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 350.76. Nama Blok =BLOK C - PSS SEKOLAH. Kegunaan = P & P
43 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 422.91. Nama Blok =BLOK A - JKR 1079. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
44 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 399.05. Nama Blok =BLOK B - JKR 1531. Kegunaan = P & P
45 - JBA9012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 280. Nama Blok =PRA SEKOLAH. Kegunaan = P & P
46 - JBB0028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =BILIK SUKAN. Kegunaan = P & P
47 - JBB5035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
48 - JBC2012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 155.32. Nama Blok =PRA SEKOLAH. Kegunaan = P & P
49 - JBC2012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 222.97. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = P & P
50 - JBC2012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 245.27. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
51 - JBC2029 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 380.48. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
52 - JBC3015 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 47.52. Nama Blok =A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
53 - JBC5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 15. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran
54 - JBD0050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64.23. Nama Blok =B. Kegunaan = P & P
55 - JBD0050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 269.08. Nama Blok =A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
56 - JBD2034 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 36. Nama Blok =G. Kegunaan = Pentadbiran
57 - JBD2038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 330. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P
58 - JBD2041 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 49. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
59 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 142.74. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = P & P
60 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 91.39. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P
61 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123.37. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = P & P
62 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123.75. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
63 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 40.48. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran
64 - JBD3014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =PONDOK BACAAN. Kegunaan = P & P
65 - JBD7069 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 368. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Pentadbiran
66 - JBD8007 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 450. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = P & P
67 - JBD9002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 420. Nama Blok =Blok B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
68 - JBD9004 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 432. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P
69 - JBD9005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 450. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
70 - JEA1101 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 399.6. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran
71 - JEA1101 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 406.9. Nama Blok =PENCAWANG TNB. Kegunaan = Pentadbiran
72 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 374.4. Nama Blok =EFFICIENT. Kegunaan = P & P
73 - JEA2032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran
74 - JEA2036 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 420. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
75 - JEA2044 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123. Nama Blok =TUNKU ABDUL RAHMAN. Kegunaan = Pentadbiran
76 - JEA2044 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123. Nama Blok =TUN HUSSEIN ONN. Kegunaan = P & P
77 - JEA2044 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123. Nama Blok =TUN ABDUL RAZAK. Kegunaan = P & P
78 - JEA3052 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =H( PONDOK PENGAWAL ). Kegunaan = Pentadbiran
79 - JEA4035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 112. Nama Blok =BLOK AA. Kegunaan = Pentadbiran
80 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = P & P
81 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 305.5. Nama Blok =SPT. Kegunaan = P & P
82 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 25. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
83 - JEA5021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Asrama
84 - JEB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 132. Nama Blok =BLOK N(KOPERASI). Kegunaan = Pentadbiran
85 - JEB2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =BLOK BILIK AIR LELAKI. Kegunaan = Asrama
86 - JEB5021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =Stor sukan. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
87 - JEE2043 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 56. Nama Blok =PONDOK JAGA-BELAKANG. Kegunaan = Pentadbiran
88 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PUTERA 1. Kegunaan = Asrama
89 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
90 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PUTERA 2. Kegunaan = Asrama
91 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P
92 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = P & P
93 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P
94 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK G. Kegunaan = P & P
95 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK F. Kegunaan = P & P
96 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =AS-SHAFIE. Kegunaan = Asrama
97 - JFT2001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 378. Nama Blok =HAMKA. Kegunaan = P & P
98 - JFT6003 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 140. Nama Blok =ASPURI. Kegunaan = Asrama
99 - JFT6003 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 140. Nama Blok =ASPURA. Kegunaan = Asrama
100 - JEA3046 - S07-03 - Bilangan unit apartment sangat kecil : 1 buah.
101 - JBA2052 - S07-06 - Kuarters kurang 15 tahun rosak fizikal.
102 - JBA2052 - S07-06 - Kuarters kurang 15 tahun rosak fizikal.
103 - JBA4012 - S07-06 - Kuarters kurang 15 tahun rosak fizikal.
104 - JBA2040 - S07-07 - Kuarters kurang 15 tahun rosak pendawaian berpenghuni.
105 - JBA2052 - S07-07 - Kuarters kurang 15 tahun rosak pendawaian berpenghuni.
106 - JEA3045 - S07-07 - Kuarters kurang 15 tahun rosak pendawaian berpenghuni.
107 - JBA7025 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
108 - JEA1078 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
109 - JEA1078 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
110 - JEA1078 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
111 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1973. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
112 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1973. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
113 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1980. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
114 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1984. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
115 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 1985. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
116 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1986. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
117 - JBD9004 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1987. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
118 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1987. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
119 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1988. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
120 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 1988. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
121 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1988. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
122 - JBA0079 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
123 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
124 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
125 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
126 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
127 - JBA3026 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
128 - JBA5046 - S08-03 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
129 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
130 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
131 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1990. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
132 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
133 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
134 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1990. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
135 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 1991. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
136 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1992. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
137 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1992. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
138 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1992. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
139 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1992. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
140 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Alat Video Kaset. Tahun Diperolehi : 1992. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
141 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
142 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
143 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
144 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Alat Video Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
145 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
146 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
147 - JEA1047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
148 - JBC9011 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
149 - JBA3055 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
150 - JBA3022 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
151 - JBA3022 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
152 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
153 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
154 - JEA7035 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
155 - JBA5046 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
156 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
157 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
158 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
159 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
160 - JBA0079 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
161 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
162 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
163 - JBA5046 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
164 - JBD2042 - S08-06 - Nama Peralatan : Skrin. Tahun Dapat : 2002. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
165 - JBA0012 - S08-06 - Nama Peralatan : Troli. Tahun Dapat : 2003. Bilangan : 8. Jenama peralatan tidak diisi.
166 - JBA5074 - S08-06 - Nama Peralatan : Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Dapat : 2013. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
167 - JBA7041 - S08-06 - Nama Peralatan : Skrin. Tahun Dapat : 2006. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
168 - JBA7039 - S08-06 - Nama Peralatan : Laminator. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
169 - JFT0003 - S08-06 - Nama Peralatan : Skrin. Tahun Dapat : 2013. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
170 - JFT7001 - S08-06 - Nama Peralatan : Katil (Asrama). Tahun Dapat : 2014. Bilangan : 160. Jenama peralatan tidak diisi.
171 - JFT7001 - S08-06 - Nama Peralatan : Tilam (Asrama). Tahun Dapat : 2014. Bilangan : 60. Jenama peralatan tidak diisi.
172 - JFT7001 - S08-06 - Nama Peralatan : Tilam (Asrama). Tahun Dapat : 2014. Bilangan : 100. Jenama peralatan tidak diisi.
173 - JEA2043 - S08-06 - Nama Peralatan : Skrin. Tahun Dapat : 2011. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
174 - JEA2043 - S08-06 - Nama Peralatan : Troli. Tahun Dapat : 2013. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
175 - JEA2043 - S08-06 - Nama Peralatan : Alarm. Tahun Dapat : 2013. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
176 - JBA7027 - S08-06 - Nama Peralatan : Laminator. Tahun Dapat : 2007. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
177 - JBA7011 - S08-06 - Nama Peralatan : Projektor Slaid. Tahun Dapat : 2002. Bilangan : 3. Jenama peralatan tidak diisi.
178 - JBA7011 - S08-06 - Nama Peralatan : Mesin pendua (stensil). Tahun Dapat : 2004. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
179 - JBA7011 - S08-06 - Nama Peralatan : Laminator. Tahun Dapat : 2004. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
180 - JBA3026 - S08-09 - Nama Peralatan : Mesin pendua (stensil). Jenama : CHINA 328A. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 1989. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
181 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Radio. Jenama : SONY. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
182 - JEA2029 - S08-09 - Nama Peralatan : Peti Sejuk. Jenama : Panasonic. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
183 - JEA2029 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : Kerusi. Bilangan : 312. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
184 - JBA9017 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : DELL. Bilangan : 4. Tahun Dapat : 2002. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
185 - JBA9017 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : DELL. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
186 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
187 - JBD9002 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
188 - JBD9002 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
189 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
190 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
191 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
192 - JBA5040 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
193 - JBA5046 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
194 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
195 - JBA5046 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
196 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
197 - JEB2039 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
198 - JEA9004 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
199 - JEA3037 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
200 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
201 - JEA5036 - S08-03 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
202 - JBA3055 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
203 - JBA3055 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
204 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
205 - JBA3055 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
206 - JBD3017 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
207 - JBA0079 - S08-03 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
208 - JEA3037 - S08-03 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
209 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
210 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
211 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
212 - JBA0079 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1997. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
213 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
214 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
215 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
216 - JBA9035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1997. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
217 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
218 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
219 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
220 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
221 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
222 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
223 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
224 - JBD1013 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
225 - JBA3060 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
226 - JBA1032 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
227 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
228 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
229 - JBC8001 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
230 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
231 - JBA5022 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
232 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
233 - JBA1011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
234 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
235 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
236 - JBA0079 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
237 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
238 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
239 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
240 - JEA7035 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
241 - JBA2025 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
242 - JEB6012 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
243 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
244 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
245 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
246 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
247 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
248 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
249 - JBA2025 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
250 - JBB8001 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
251 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
252 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
253 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
254 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
255 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
256 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
257 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
258 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
259 - JBA0055 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
260 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
261 - JBA5018 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
262 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
263 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
264 - JBA3005 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
265 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
266 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
267 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
268 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
269 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
270 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
271 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
272 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
273 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
274 - JBD5087 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
275 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Binder. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
276 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
277 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
278 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
279 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
280 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
281 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
282 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
283 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
284 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
285 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
286 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
287 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
288 - JBA3022 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
289 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
290 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
291 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
292 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
293 - JBD5087 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
294 - JBA5018 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
295 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
296 - JBA5018 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
297 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
298 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
299 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
300 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
301 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
302 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
303 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
304 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
305 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
306 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
307 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
308 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
309 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
310 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
311 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
312 - JBA0012 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
313 - JBA4030 - S08-03 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
314 - JBA0012 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
315 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
316 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
317 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
318 - JBA0065 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
319 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
320 - JBA0050 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
321 - JBA9012 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
322 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
323 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
324 - JBA0079 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
325 - JBA0079 - S08-03 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
326 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
327 - JBA0079 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
328 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
329 - JBA2021 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
330 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
331 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
332 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
333 - JBA2030 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
334 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
335 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
336 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
337 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
338 - JBA5070 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
339 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
340 - JBA9012 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
341 - JBA9012 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
342 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
343 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
344 - JBA1134 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
345 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
346 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
347 - JBA1036 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
348 - JBA1010 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
349 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
350 - JBC6018 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
351 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
352 - JBC6018 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
353 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
354 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
355 - JBA9012 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
356 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
357 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
358 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
359 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
360 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
361 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
362 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
363 - JBA0050 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
364 - JBD5087 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
365 - JBA0055 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
366 - JBA2038 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
367 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
368 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
369 - JBA6035 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
370 - JBA9029 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
371 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
372 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
373 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
374 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
375 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
376 - JBA5030 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
377 - JBA5030 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
378 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
379 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
380 - JBA0022 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
381 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
382 - JBA5070 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
383 - JBA3047 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
384 - JBA9035 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
385 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
386 - JBA5062 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
387 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
388 - JBA5062 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
389 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
390 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
391 - JBA3053 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
392 - JEA8011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
393 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
394 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
395 - JBA1135 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
396 - JBA5028 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
397 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
398 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
399 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
400 - JBB5036 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
401 - JBA3040 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
402 - JBA8009 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
403 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
404 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
405 - JBD5087 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
406 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
407 - JBC6018 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
408 - JBC6016 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
409 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
410 - JBD1013 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
411 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
412 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
413 - JBA5057 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
414 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
415 - JBA0055 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
416 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
417 - JBA1010 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
418 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
419 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
420 - JBA9012 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
421 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
422 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
423 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
424 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
425 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
426 - JBC3008 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
427 - JBA0013 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
428 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
429 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
430 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
431 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
432 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
433 - JBA0013 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
434 - JBC1005 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
435 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
436 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
437 - JBA3040 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
438 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
439 - JBC0034 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
440 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
441 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
442 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
443 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
444 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
445 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
446 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
447 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
448 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
449 - JBA7034 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
450 - JBA0012 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
451 - JBC0034 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
452 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
453 - JBA0096 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
454 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
455 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
456 - JBA0012 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
457 - JBA0012 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
458 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
459 - JBA0003 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
460 - JBC2002 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
461 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
462 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
463 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
464 - JBD5080 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
465 - JBA0055 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
466 - JBA3061 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
467 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
468 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
469 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
470 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
471 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
472 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
473 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
474 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
475 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
476 - JBC6018 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
477 - JBA6045 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
478 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
479 - JBD9004 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
480 - JBA3061 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
481 - JBD9005 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
482 - JBD9005 - S08-03 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
483 - JBD3019 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
484 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
485 - JBA9035 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
486 - JEA8011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
487 - JEA8011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
488 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
489 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
490 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
491 - JBA8009 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
492 - JBA9019 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
493 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
494 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
495 - JBA0013 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
496 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
497 - JEA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
498 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
499 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
500 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
501 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
502 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
503 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
504 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
505 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
506 - JBA0042 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
507 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
508 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
509 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
510 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
511 - JBA0050 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
512 - JBA9021 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
513 - JBA9012 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
514 - JBC5047 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
515 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
516 - JBC5047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
517 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
518 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
519 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
520 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
521 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
522 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
523 - JBD2034 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
524 - JBD8004 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
525 - JBD8005 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
526 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
527 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
528 - JBC9011 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
529 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
530 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
531 - JBA9012 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
532 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
533 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
534 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
535 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
536 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
537 - JBA4012 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
538 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
539 - JBA1036 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
540 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
541 - JBA1123 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
542 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
543 - JBA0076 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
544 - JBA1123 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
545 - JBA1123 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
546 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
547 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
548 - JBA0033 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
549 - JBA6035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
550 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
551 - JBA9019 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
552 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
553 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
554 - JBA2018 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
555 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
556 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
557 - JBA0012 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
558 - JBA0012 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
559 - JBA9025 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
560 - JBA9025 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
561 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
562 - JBA3061 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
563 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
564 - JBA3010 - S08-03 - Nama Harta : Binder. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
565 - JBA3010 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
566 - JBA1036 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
567 - JBA1036 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
568 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
569 - JBA5071 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
570 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
571 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
572 - JBA9025 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
573 - JBA0055 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
574 - JBA3004 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
575 - JBA0022 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
576 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
577 - JBA3004 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
578 - JBA3004 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
579 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
580 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
581 - JBA0050 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
582 - JBA0029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
583 - JBA9012 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
584 - JBA4013 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
585 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
586 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
587 - JBA4021 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
588 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
589 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
590 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
591 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
592 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
593 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
594 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
595 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
596 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
597 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
598 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
599 - JBA9012 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
600 - JBA9012 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
601 - JBA9012 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
602 - JBA5057 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
603 - JBA9012 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
604 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
605 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
606 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
607 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
608 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
609 - JBA6035 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
610 - JBA6035 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
611 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
612 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
613 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
614 - JEA8013 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
615 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
616 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
617 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
618 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
619 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
620 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
621 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
622 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
623 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
624 - JBA3061 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
625 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
626 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
627 - JBA5052 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
628 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
629 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
630 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
631 - JBA4030 - S08-03 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
632 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
633 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
634 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
635 - JBA1125 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
636 - JBA1036 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
637 - JBA3005 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
638 - JBA1125 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
639 - JBA1125 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
640 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
641 - JBA0051 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
642 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
643 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
644 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
645 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
646 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
647 - JBA3022 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
648 - JBA0050 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
649 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
650 - JBA2041 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
651 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
652 - JBA1125 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
653 - JBA1125 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
654 - JBA4012 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
655 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Termoform. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
656 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
657 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
658 - JBA2041 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
659 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
660 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
661 - JBA3053 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
662 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
663 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
664 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
665 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
666 - JBA1123 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
667 - JBA8009 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
668 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
669 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
670 - JBA3047 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
671 - JBA1135 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
672 - JBA3053 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
673 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
674 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
675 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
676 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
677 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
678 - JBA0051 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
679 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
680 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
681 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
682 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
683 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
684 - JBA1036 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
685 - JBA2041 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
686 - JBA1036 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
687 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
688 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
689 - JEB1007 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
690 - JBA0012 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
691 - JBD9004 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
692 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
693 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
694 - JBA6035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
695 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
696 - JBA0072 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
697 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
698 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
699 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
700 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
701 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
702 - JEA5036 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
703 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
704 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
705 - JBA9012 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
706 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
707 - JBA3063 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
708 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
709 - JEA5032 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
710 - JBA2041 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
711 - JBA6035 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
712 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
713 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
714 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
715 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
716 - JBA9015 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
717 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
718 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
719 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
720 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
721 - JBA0079 - S08-03 - Nama Harta : Peti Sejuk. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
722 - JBA5071 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
723 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
724 - JBA2041 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
725 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
726 - JBA0013 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
727 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
728 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
729 - JBA3023 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
730 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
731 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
732 - JBA1036 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
733 - JBA0065 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
734 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
735 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
736 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
737 - JBA0055 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
738 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
739 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
740 - JBC6018 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
741 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : ADSL (School-net). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
742 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : VSAT (School-net). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
743 - JBA0065 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
744 - JBA1123 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
745 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
746 - JBA9029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
747 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
748 - JBC3008 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
749 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
750 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
751 - JBA3071 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
752 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
753 - JBC1006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
754 - JBC1005 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
755 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
756 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
757 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
758 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
759 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
760 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
761 - JBA9012 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
762 - JBC6018 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
763 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
764 - JBC9011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
765 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
766 - JBA1029 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
767 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
768 - JBA7039 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
769 - JBD8004 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
770 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
771 - JBA0013 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
772 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
773 - JBA3023 - S08-03 - Nama Harta : VSAT (School-net). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
774 - JBA0029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
775 - JBA5057 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
776 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
777 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
778 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
779 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
780 - JBA3047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
781 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
782 - JBA0029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
783 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
784 - JBA3047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
785 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
786 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
787 - JBA9015 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
788 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
789 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
790 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
791 - JBA4012 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
792 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
793 - JBA9032 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
794 - JBA9012 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
795 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
796 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
797 - JBA9012 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
798 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
799 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
800 - JBA9012 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
801 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
802 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
803 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
804 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : ADSL (School-net). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
805 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
806 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
807 - JBA5057 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
808 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
809 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
810 - JEB8001 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
811 - JEB1007 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
812 - JEB8001 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
813 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
814 - JBC1006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
815 - JBD2034 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
816 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
817 - JBD9004 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
818 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
819 - JBC3008 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
820 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
821 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
822 - JBA9027 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
823 - JBA3022 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
824 - JBA5028 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
825 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
826 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
827 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
828 - JEA6008 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
829 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
830 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
831 - JBA2018 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
832 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
833 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
834 - JBA3073 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
835 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
836 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
837 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
838 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
839 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
840 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
841 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
842 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
843 - JBB5036 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
844 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
845 - JEB8001 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
846 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
847 - JBA0043 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
848 - JBB1009 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
849 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
850 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
851 - JBA7039 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
852 - JBA6035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
853 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
854 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
855 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
856 - JBC3005 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
857 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
858 - JBA6035 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
859 - JBA0072 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
860 - JBD1013 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
861 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
862 - JBC5047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
863 - JBA0072 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
864 - JBC2002 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
865 - JBA0055 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
866 - JBA0055 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
867 - JBD8005 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
868 - JBA0055 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
869 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
870 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
871 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
872 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : PDA. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
873 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
874 - JBC5047 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
875 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
876 - JBA6018 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
877 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
878 - JBA9027 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
879 - JBA2018 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
880 - JBC0034 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
881 - JBA2025 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
882 - JBA2025 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
883 - JEA6008 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
884 - JBA9027 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
885 - JBA0055 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
886 - JBA0076 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
887 - JBD9002 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
888 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
889 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
890 - JBA3010 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
891 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
892 - JBA1123 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
893 - JBC9011 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
894 - JBA3004 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
895 - JBA0029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
896 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
897 - JBC5046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
898 - JBC2002 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
899 - JBD9005 - S08-03 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
900 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
901 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
902 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
903 - JBA0055 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
904 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
905 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
906 - JBA6048 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
907 - JBA7034 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
908 - JBA9016 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
909 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : CCTV. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
910 - JBC3005 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
911 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
912 - JBA9021 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
913 - JBA4030 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
914 - JEB8001 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
915 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
916 - JBA6035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
917 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
918 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : CCTV. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
919 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
920 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
921 - JEB8001 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
922 - JEB8001 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
923 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
924 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
925 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
926 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
927 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
928 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
929 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
930 - JBA0076 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
931 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
932 - JBA1029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
933 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
934 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
935 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
936 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
937 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
938 - JBA3071 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
939 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
940 - JBA6036 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
941 - JBC6018 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
942 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
943 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
944 - JBA6048 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
945 - JBA7034 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
946 - JBA7034 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
947 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
948 - JBA9019 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
949 - JBA6026 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
950 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
951 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
952 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
953 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
954 - JBA3024 - S08-03 - Nama Harta : Projektor Legap. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
955 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
956 - JBA3023 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
957 - JBA3004 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
958 - JBA2032 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
959 - JBA2035 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
960 - JBA2035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
961 - JBA2035 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
962 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
963 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
964 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
965 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
966 - JBD9002 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
967 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
968 - JBC3008 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
969 - JBC3008 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
970 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
971 - JBC6018 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
972 - JBA1123 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
973 - JBA6001 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
974 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
975 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
976 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
977 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
978 - JBA0009 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
979 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
980 - JBA0003 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
981 - JBA3035 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
982 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
983 - JBA6035 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
984 - JEA5036 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
985 - JEA8011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
986 - JBD1013 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
987 - JBA6035 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
988 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
989 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
990 - JBA0055 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
991 - JBD1013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
992 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
993 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
994 - JBA6045 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
995 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
996 - JBD7067 - S08-03 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
997 - JBA3073 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
998 - JBA3073 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
999 - JBA2038 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1000 - JBA0079 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1001 - JBA9012 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1002 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : ADSL (School-net). Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1003 - JBA0038 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1004 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : VSAT (School-net). Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1005 - JEA6005 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1006 - JBD9005 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1007 - JBA1036 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1008 - JBD3017 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1009 - JBA5057 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1010 - JBA3073 - S08-03 - Nama Harta : CCTV. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1011 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1012 - JBA3073 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1013 - JBD1007 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1014 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1015 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1016 - JBA3061 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1017 - JBA9015 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1018 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1019 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1020 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1021 - JBD2034 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1022 - JEA7034 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1023 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1024 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1025 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1026 - JBA7034 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1027 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1028 - JBD7068 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1029 - JBA1011 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1030 - JBA6026 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1031 - JBA4021 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1032 - JBA7046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1033 - JBA9033 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1034 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1035 - JBA1029 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1036 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1037 - JBA9012 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1038 - JBA9035 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1039 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1040 - JBA9035 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1041 - JBA3067 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1042 - JBA0050 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1043 - JBA0050 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1044 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1045 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1046 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1047 - JBA6035 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1048 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1049 - JBA0050 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1050 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1051 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1052 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1053 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1054 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1055 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1056 - JBA3069 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1057 - JBA1123 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1058 - JBA3069 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1059 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1060 - JBA3069 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1061 - JBA3069 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1062 - JBA6035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1063 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1064 - JBA9029 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1065 - JEE1005 - S08-03 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1066 - JBA1029 - S08-03 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1067 - JBA7046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1068 - JBA0009 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1069 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1070 - JBA9015 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1071 - JBA6020 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1072 - JBA0009 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1073 - JBA8025 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1074 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1075 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1076 - JBA8025 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1077 - JBC2002 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1078 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1079 - JBA0038 - S08-03 - Nama Harta : VSAT (School-net). Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1080 - JEA5036 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1081 - JBA0009 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1082 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1083 - JBC2022 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1084 - JBA8025 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1085 - JBA0038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1086 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2014. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1087 - JEA1044 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2015. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1088 - JEA1087 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2015. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1089 - JBA2038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2015. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1090 - JBA8025 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2016. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1091 - JBA0038 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2016. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1092 - JBA5040 - S08-06 - Nama Peralatan : Rak Buku (Bilik Guru). Tahun Dapat : 2013. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1093 - JBA3026 - S08-06 - Nama Peralatan : Troli. Tahun Dapat : 2002. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1094 - JBA7030 - S08-06 - Nama Peralatan : Papan Tulis (Kelas). Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1095 - JBA7035 - S08-06 - Nama Peralatan : ADSL (School-net). Tahun Dapat : 2006. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1096 - JBC8009 - S08-06 - Nama Peralatan : Laminator. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1097 - JBD2042 - S08-06 - Nama Peralatan : Projektor LCD. Tahun Dapat : 2008. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1098 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Peti Sejuk. Jenama : TOSHIBA GR-R31MPD. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1099 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : LENOVO. Bilangan : 8. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1100 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Projektor LCD. Jenama : HITACHI. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1101 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : ACER ASPIRE. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1102 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : ACER VERITON. Bilangan : 20. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1103 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Projektor LCD. Jenama : INFOCUS IN 102. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1104 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pentadbiran). Jenama : LENOVO THINKPAD G470. Bilangan : 8. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1105 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Projektor LCD. Jenama : SENSONIC SCREEN. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1106 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : CANON LBP6200D. Bilangan : 13. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1107 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : SAMSUNG ML1670. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1108 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Laminator. Jenama : DELL. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1109 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Troli. Jenama : dell. Bilangan : 6. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1110 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Guru. Jenama : BG1. Bilangan : 50. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1111 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Murid. Jenama : BD2. Bilangan : 850. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1112 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : BD1. Bilangan : 850. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1113 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Kantin. Jenama : PK1. Bilangan : 41. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1114 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Bangku Kantin. Jenama : PK2. Bilangan : 76. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1115 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Guru. Jenama : BD7. Bilangan : 26. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1116 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Bangku Makmal. Jenama : PM3. Bilangan : 61. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1117 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : SAMSUNG. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2007. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1118 - JBD3018 - S08-09 - Nama Peralatan : Kamera Digital. Jenama : NIKON. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1119 - JFT6002 - S08-09 - Nama Peralatan : Amplifier. Jenama : TOA. Bilangan : 4. Tahun Dapat : 2015. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1120 - JEE3038 - S08-09 - Nama Peralatan : Television. Jenama : SANYO. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2005. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1121 - JEE3038 - S08-09 - Nama Peralatan : Television. Jenama : SANYO. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 1988. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1122 - JEE3038 - S08-09 - Nama Peralatan : Alat Pemain CD. Jenama : NATIONAL. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2005. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1123 - JEE3038 - S08-09 - Nama Peralatan : Amplifier. Jenama : SANYO. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2005. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1124 - JEE3038 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : ACER. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2003. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1125 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : DOT MATRIK KXPU21. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1126 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Radio. Jenama : MECK. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1127 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : LEXMARK 2640. Bilangan : 3. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1128 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Pengimbas (Scanner). Jenama : . Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1129 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Kamera. Jenama : DIGITAL KAMERA. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1130 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Troli. Jenama : APEX. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1131 - JEA7034 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pentadbiran). Jenama : Acer. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1132 - JEA7034 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : pentium. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2001. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1133 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Television. Jenama : SONY. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2013. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1134 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : SAMSUNG. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1135 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : Canon PIXMA. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1136 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : Plastik. Bilangan : 624. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1137 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Guru. Jenama : Plastik. Bilangan : 12. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1138 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Kantin. Jenama : Kayu. Bilangan : 125. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1139 - JEA3037 - S08-09 - Nama Peralatan : VCR. Jenama : GOLDSTAR. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 1995. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1140 - JEA3037 - S08-09 - Nama Peralatan : Kamera Video. Jenama : NATIONAL. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 1995. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1141 - JEA5028 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : PLASTIK2. Bilangan : 850. Tahun Dapat : 1999. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1142 - JEA5028 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : PLASTIK3. Bilangan : 200. Tahun Dapat : 2000. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1143 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pentadbiran). Jenama : ACER. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1144 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : ACER. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1145 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : SAMSUNG. Bilangan : 3. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1146 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : SAMSUNG. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1147 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : E-VIEW. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1148 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : SAMSUNG. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1149 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : VERITON M148. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1150 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Kantin. Jenama : KAYU. Bilangan : 10. Tahun Dapat : 2007. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1151 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : BANQUET. Bilangan : 20. Tahun Dapat : 2007. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1152 - JFT6002 - S08-09 - Nama Peralatan : Amplifier. Jenama : TDA P.A AMPLIFIEK A-2120. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2014. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1153 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Kamera Digital. Jenama : NIKON. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1154 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Skrin. Jenama : EZ70. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1155 - JEA2029 - S08-09 - Nama Peralatan : Alat Pemain CD. Jenama : Panasonic. Bilangan : 4. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1156 - JEA2029 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Guru. Jenama : Kerusi. Bilangan : 7. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1157 - JFT6002 - S08-09 - Nama Peralatan : Mesin fax. Jenama : BROTHER. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2013. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1158 - JFT6002 - S08-09 - Nama Peralatan : Alat Penghawa Dingin. Jenama : DAIKEN. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2015. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1159 - JFT6002 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : SALERON. Bilangan : 3. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.

Tidak Boleh Dikemaskini
1 - JEA3038 - S02-02 - Nombor PTJ ( 211/50D501 ) MERAGUKAN. Sila Semak atau isikan 'TIADA' jika bukan ptj.
2 - JBA0093 - S02-02 - Nombor PTJ ( ) MERAGUKAN. Sila Semak atau isikan 'TIADA' jika bukan ptj.
3 - JBA3050 - S02-11 - Pengisian 1bestarinet hanya untuk pencapaian yang menggunakan 1bestarinet
4 - JBA3048 - S03-03 - Alamat tidak tepat/ berulang/ tidak berisi.
5 - JBA3032 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 5 -Sekolah dan Rumah Guru/Staf dengan No Lot:TIADA] tapi keluasan [12]
6 - JBA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
7 - JBA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 180. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = P & P
8 - JBA9024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 180. Nama Blok =ZAMRUD. Kegunaan = P & P
9 - JBA3002 - S07-03 - Bilangan unit apartment sangat kecil : 2 buah.
10 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
11 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
12 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
13 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
14 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
15 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
16 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
17 - JBA7039 - S08-06 - Nama Peralatan : Papan Tulis (Kelas). Tahun Dapat : 2005. Bilangan : 13. Jenama peralatan tidak diisi.
18 - JEA0018 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Kantin. Jenama : KAYU. Bilangan : 50. Tahun Dapat : 2000. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
19 - JEA0018 - S08-09 - Nama Peralatan : Television. Jenama : KITARO. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2002. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
20 - JEA0018 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : PLASTIK. Bilangan : 308. Tahun Dapat : 2000. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
21 - JEA0018 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Murid. Jenama : PLASTIK. Bilangan : 40. Tahun Dapat : 2000. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
22 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
23 - JBD9007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
24 - JBD1027 - S08-06 - Nama Peralatan : Pengimbas (Scanner). Tahun Dapat : 2008. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
25 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : DELL. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
26 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : NATSY. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2007. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
27 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : VSAT (School-net). Jenama : LINKSTAR. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2005. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
28 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : DELL LATITUDE. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
29 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : DELL LATITUDE. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2005. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
30 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : MIMOS. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
31 - JEA8002 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : CANON. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2002. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
32 - JBC2010 - S09-02 - Sila isi aktiviti yang dijalankan di Gelanggang Serbaguna.
33 - JEE5027 - S09-04 - Jenis Sukan: Tiada. Sila kemaskini kod status padang sukan dan bilangannya.