SISTEM INI TELAH DIPINDAHKAN KEDALAM EMIS ONLINE. SILA RUJUK EMIS ONLINE UNTUK SEMAKAN RALAT
A01-01
0
A01-02
0
A01-03
0
A01-05
0
A01-06
0
S01-01
0
S01-02
0
S01-06
0
S01-07
0
S02-01
0
S02-03
0
S02-06
0
S02-07
0
S02-08
0
S02-12
0
S02-13
0
S03-01
0
S03-02
0
S03-03
0
S03-05
0
S03-08
0
S04-01
0
S04-02
0
S04-03
0
S04-04
0
S05-01
0
S05-02
0
S05-03
0
S05-04
0
S05-05
0
S05-06
0
S06-01
0
S07-01
0
S07-03
0
S07-04
0
S07-05
0
S07-06
0
S07-07
0
S07-08
0
S07-09
0
S08-01
0
S08-02
0
S08-04
0
S08-06
0
S08-07
0
S08-08
0
S08-09
0
S09-01
0
S09-02
0
S09-04
0
S09-05
0
S09-06
0
S09-07
0
S10-02
0
S11-01
0
S11-02
0

Disahkan Betul
1 - JEA0018 - A01-05 - Asrama jenis:- Asrama Sekolah Harian. Sila semak bilangan bilik asrama. Bilangan bilik asrama :
2 - JHA0002 - A01-05 - Asrama jenis:- Asrama Sekolah Harian. Sila semak bilangan bilik asrama. Bilangan bilik asrama :
3 - JRA5037 - A01-05 - Asrama jenis:- Asrama Sekolah Harian. Sila semak bilangan bilik asrama. Bilangan bilik asrama :
4 - JEA1101 - S02-07 - Sekolah tidak menyatakan jenis capaian internet yang ada
5 - JEE5031 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-NOV-17)
6 - JBC5017 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JAN-18)
7 - JBA9018 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
8 - JBC1021 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-NOV-17)
9 - JEA5039 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-SEP-17)
10 - JBA1094 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
11 - JBA1093 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
12 - JBC5012 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-SEP-17)
13 - JBC5013 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-JAN-18)
14 - JBB0025 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
15 - JBB5031 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
16 - JBB5033 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-JAN-18)
17 - JCT5001 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet) (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-JAN-18)
18 - JBA3052 - S03-03 - Alamat tidak tepat/ berulang/ tidak berisi.(Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
19 - JEA7036 - S03-03 - Alamat tidak tepat/ berulang/ tidak berisi.(Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
20 - JBA3032 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 5 -Sekolah dan Rumah Guru/Staf dengan No Lot:TIADA] tapi keluasan [12] (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-MAY-17)
21 - JBA3054 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 5 -Sekolah dan Rumah Guru/Staf dengan No Lot:LPP 1/2001] tapi keluasan [5] (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
22 - JBC6024 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 1 -Sekolah Sahaja dengan No Lot:337] tapi keluasan [3.37] (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
23 - JBB1005 - S04-03 - Hak Milik Tanah: Ketua Pengarah Tanah & Galian (KPTG) / Kem Pel Malaysia(KPM); Jenis Bantuan Sekolah: Sekolah Bantuan Kerajaan (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
24 - JBD0058 - S04-03 - Hak Milik Tanah: Ketua Pengarah Tanah & Galian (KPTG) / Kem Pel Malaysia(KPM); Jenis Bantuan Sekolah: Sekolah Bantuan Kerajaan (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-MAR-17)
25 - JBD1028 - S04-03 - Hak Milik Tanah: Ketua Pengarah Tanah & Galian (KPTG) / Kem Pel Malaysia(KPM); Jenis Bantuan Sekolah: Sekolah Bantuan Kerajaan (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
26 - JBA4029 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 744. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 09/01/2018)
27 - JBA2052 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 742.94. Nama Blok =BANGUNAN A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 31/12/2017)
28 - JBA5031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 742.71. Nama Blok =DAPUR MASAK. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/11/2016)
29 - JEE1005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 737.05. Nama Blok =Dewan. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2018)
30 - JEA1091 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 736. Nama Blok =AKADEMIK (I). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
31 - JEA1091 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 724.5. Nama Blok =DEWAN MAKAN (M). Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
32 - JBA5074 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =PERPUSTAKAAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 27/12/2017)
33 - JEB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =BLOK K(KANTIN). Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/10/2017)
34 - JBA3008 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =D (KANTIN). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2017)
35 - JBC9020 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =E[PERPUST]. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/11/2016)
36 - JBA9028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =PRA SEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2017)
37 - JBA5004 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =C. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2018)
38 - JBA7042 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2018)
39 - JBD2048 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/01/2018)
40 - JBA4024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
41 - JBA4024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
42 - JBA0040 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =Blok A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/08/2017)
43 - JBA0024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =Pendidikan Khas. Kegunaan = Pendidikan Khas (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
44 - JBA0017 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =PRA SEKOLAH. Kegunaan = Pra Sekolah (Tarikh Akhir Kemaskini - 31/12/2017)
45 - JBC0009 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 720. Nama Blok =Blok B1. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/01/2018)
46 - JEE1005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 719.76. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2018)
47 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 700.92. Nama Blok =CEMERLANG 2. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/11/2017)
48 - JBA9027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 700. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 24/10/2017)
49 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 700. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/01/2018)
50 - JBA0037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 700. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 11/01/2018)
51 - JBA0008 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 700. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/03/2015)
52 - JBA3068 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 700. Nama Blok =BLOK I-SANGGAR ILMU. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/01/2018)
53 - JEA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 700. Nama Blok =MAKMALKOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/01/2018)
54 - JEE2044 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 693.9. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/11/2017)
55 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 690. Nama Blok =BLOK F. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/01/2018)
56 - JBA4024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 690. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
57 - JEA1068 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 686.72. Nama Blok =BENGKEL KH. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/07/2017)
58 - JBD9006 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 680. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/01/2014)
59 - JBC6001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 677.78. Nama Blok =BLK A. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/11/2017)
60 - JBA1059 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 674.45. Nama Blok =ASTAKA BACAAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/12/2017)
61 - JBA3051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 672. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/01/2017)
62 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 666. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/10/2017)
63 - JBA5003 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 663.12. Nama Blok =PEJABAT AM. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2016)
64 - JEA5024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 660. Nama Blok =KOPERASI SEKOLAH. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/10/2017)
65 - JBD7070 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 657. Nama Blok =B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/01/2017)
66 - JBA1016 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 656.19. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/08/2017)
67 - JEB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 653.4. Nama Blok =BLOK M (PK KOKO). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/10/2017)
68 - JBA7025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 650. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 24/01/2018)
69 - JBD7069 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 648. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/01/2018)
70 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 646. Nama Blok =B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2018)
71 - JBC7012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 645. Nama Blok =BILIK DARJAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/01/2018)
72 - JBC7012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 645. Nama Blok =BILIK SAINS. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/01/2018)
73 - JBC7012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 645. Nama Blok =BILIK RBT. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/01/2018)
74 - JBC2019 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 640. Nama Blok =A. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 01/01/2018)
75 - JBA4016 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 640. Nama Blok =PRA-SEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/03/2017)
76 - JBC6017 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 640. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/12/2017)
77 - JBA4011 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 640. Nama Blok =BANGUNAN PRA. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 31/01/2016)
78 - JBA4016 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 640. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/03/2017)
79 - JBA6032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 640. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/01/2018)
80 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 637. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/10/2017)
81 - JEA7035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 633. Nama Blok =kantin. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/01/2018)
82 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 630.75. Nama Blok =D. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2018)
83 - JBA1102 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 625. Nama Blok =PONDOK WAKAF. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/01/2018)
84 - JBA1102 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 625. Nama Blok =PONDOK BACAAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/01/2018)
85 - JBC5030 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 625. Nama Blok =C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/09/2017)
86 - JBA2014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 625. Nama Blok =PONDOK BACAAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/01/2017)
87 - JEA0015 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 625. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/08/2017)
88 - JBC0014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 625. Nama Blok =D. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 24/01/2018)
89 - JEE6017 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 623.75. Nama Blok =BERLIAN. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/10/2015)
90 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 621.72. Nama Blok =ARIF. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 09/11/2017)
91 - JBA5040 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 615.25. Nama Blok =JKR/M 29/81 (CEMERLANG). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/10/2017)
92 - JBD7069 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 608. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/01/2018)
93 - JBA0009 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK F. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/08/2017)
94 - JBA5035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/01/2018)
95 - JBA0022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK E-2. Kegunaan = Pendidikan Khas (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/01/2018)
96 - JBA0035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =STOR SUKAN. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/01/2018)
97 - JBC7018 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =Blok A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/01/2018)
98 - JBD2039 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 27/09/2017)
99 - JBA0037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 11/01/2018)
100 - JBD1007 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/09/2017)
101 - JBC2022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK C BILIK DARJAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/12/2017)
102 - JBD2038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
103 - JEA9011 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/08/2017)
104 - JBA7009 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =PRASEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/01/2018)
105 - JEE0019 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/08/2017)
106 - JFT4001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =ASRAMA PUTERA (2). Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
107 - JEB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK N(KOPERASI). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/10/2017)
108 - JBD5087 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =E (PUSAT SUMBER). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 06/05/2017)
109 - JBD9002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =Blok E. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/10/2017)
110 - JEA8013 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =G. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2018)
111 - JEA8013 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =F. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2018)
112 - JBC9010 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =C. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/01/2018)
113 - JBA0087 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BANGUNAN PRA SEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 02/01/2018)
114 - JBA4014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2018)
115 - JBA3018 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =C. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/08/2017)
116 - JEA8013 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =B. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2018)
117 - JBA1026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =Surau. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/01/2018)
118 - JBA6014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =PRASEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 01/02/2016)
119 - JBA0092 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2018)
120 - JBA7012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
121 - JBA7021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK H. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2018)
122 - JBA1027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Makmal Sains (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2018)
123 - JFT7001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK E IBNU SINA. Kegunaan = Makmal Sains (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/01/2018)
124 - JBA0087 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 02/01/2018)
125 - JBA2038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =ASTAKA. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/09/2017)
126 - JBA7022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK BUDIMAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/01/2018)
127 - JBA7025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 24/01/2018)
128 - JBD8006 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/01/2017)
129 - JRA5036 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =BILIK AIR TAMBAHAN. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/01/2018)
130 - JBA1027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 600. Nama Blok =PRA SEKOLAH 2. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2018)
131 - JEB7034 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 594. Nama Blok =F. KBSM. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/01/2018)
132 - JBC5051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 594. Nama Blok =C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 05/12/2016)
133 - JBC5051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 589. Nama Blok =D. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 05/12/2016)
134 - JEE2045 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 576. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/01/2018)
135 - JBC9021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 576. Nama Blok =(A). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/01/2018)
136 - JBA9010 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 576. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Makmal Sains (Tarikh Akhir Kemaskini - 31/10/2017)
137 - JBC3014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 576. Nama Blok =D. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/08/2017)
138 - JEA5032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 576. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/01/2018)
139 - JBC5007 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 576. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 27/09/2017)
140 - JBA0095 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 573.6. Nama Blok =JKR.BP (P) 2838. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 02/02/2016)
141 - JBC0029 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 571.7. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 07/01/2018)
142 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 565.5. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2018)
143 - JBA0096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 560. Nama Blok =F. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
144 - JBB7045 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 552. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2018)
145 - JBD9005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 540. Nama Blok =BLOK C (KANTIN). Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2018)
146 - JHA1002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 538.05. Nama Blok =BLOK BENGKEL. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/01/2018)
147 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 534.6. Nama Blok =DEDIKASI. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/01/2018)
148 - JBD5087 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 532. Nama Blok =A(PEJABAT). Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 06/05/2017)
149 - JEE4036 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 528. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
150 - JBA0095 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 525.8. Nama Blok =JKRBP 1885. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/04/2016)
151 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 521. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/10/2017)
152 - JEA1091 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 520.82. Nama Blok =SENI MUZIK (F). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
153 - JBA6032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 520. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Pra Sekolah (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/01/2018)
154 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 520. Nama Blok =D. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/01/2017)
155 - JBD5087 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 520. Nama Blok =D (KELAS). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 06/05/2017)
156 - JBD5087 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 512. Nama Blok =C (KANTIN). Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 06/05/2017)
157 - JBC5023 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 512. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/01/2018)
158 - JBC5050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 512. Nama Blok =BILIK GURU BESAR. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/01/2018)
159 - JBA1038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 510. Nama Blok =GALERI SEJARAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/09/2017)
160 - JBA0096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 510. Nama Blok =H. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
161 - JBA7039 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 510. Nama Blok =BANGUNAN C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/10/2017)
162 - JEA3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 506. Nama Blok =BENGKEL MPV. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/08/2017)
163 - JEB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 504. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2018)
164 - JBA3008 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 504. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2017)
165 - JEB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 504. Nama Blok =BLOK F. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/10/2017)
166 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 503. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/10/2017)
167 - JBC8012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/01/2018)
168 - JBC0022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =BILIK MUZIK 1. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/11/2017)
169 - JBC0010 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2018)
170 - JBA0043 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/08/2017)
171 - JBA6007 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =BLOK PRA SEKOLAH. Kegunaan = Pra Sekolah (Tarikh Akhir Kemaskini - 08/10/2017)
172 - JFT4001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =ASRAMA PUTERA (1). Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
173 - JBD7070 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =F. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/01/2017)
174 - JBA1135 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =BANGUNAN PRA SEKOLAH. Kegunaan = Pra Sekolah (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/08/2017)
175 - JBC0022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =BILIK PERPUSTAKAAN 1. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/11/2017)
176 - JBA2047 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =DEEG HALAQ. Kegunaan = Pra Sekolah (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/01/2018)
177 - JBC8012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =BLOK D (PRA SEK). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/01/2018)
178 - JBA5004 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =kantin. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2018)
179 - JBC0022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =BILIK STOR 1. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/08/2017)
180 - JBC4002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 500. Nama Blok =D-BILIK KOMPUTER. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
181 - JBC3015 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 495. Nama Blok =A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 31/10/2017)
182 - JBA1127 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 494.7. Nama Blok =BLOK PENTADBIRAN. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/01/2018)
183 - JRA4001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 494. Nama Blok =MAKMAL A. Kegunaan = Makmal Sains (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2017)
184 - JRA4001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 488. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2017)
185 - JEA1055 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 484.29. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/01/2018)
186 - JBC0022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 483. Nama Blok =BILIK GURU 1. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/11/2017)
187 - JBC0022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 483. Nama Blok =PEJABAT GURU BESAR. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/11/2017)
188 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/01/2017)
189 - JBC0009 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =Blok E1. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/01/2018)
190 - JEA1006 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =ASTAKA. Kegunaan = Gimnasium (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2018)
191 - JBC0022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =BILIK KOMPUTER1. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/11/2017)
192 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/01/2017)
193 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 472.5. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2018)
194 - JBA5003 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 471.75. Nama Blok =SURAU E. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2016)
195 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 463. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/10/2017)
196 - JBC6014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 461.29. Nama Blok =BLOK F. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2018)
197 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 453.2. Nama Blok =TEKUN. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 09/11/2017)
198 - JEA1091 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 452. Nama Blok =SENI VISUAL (B). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
199 - JBD2047 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 450. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/09/2017)
200 - JBA5052 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 450. Nama Blok =TANJUNG. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/01/2018)
201 - JBA0096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 448. Nama Blok =B. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
202 - JBA0096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 440. Nama Blok =G. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
203 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 422.91. Nama Blok =BLOK A - JKR 1079. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
204 - JEB0018 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 420. Nama Blok =K - Stor. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/01/2018)
205 - JEA1101 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 406.9. Nama Blok =PENCAWANG TNB. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/07/2017)
206 - JEA1048 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400.4. Nama Blok =Bilik Operasi PIBG. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/01/2018)
207 - JEA2032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 01/03/2017)
208 - JEB5021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =Stor sukan. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/02/2017)
209 - JBA4031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
210 - JBA0079 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =BLOK 'F'. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 06/05/2015)
211 - JCB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =GIMNASIUM. Kegunaan = Gimnasium (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2018)
212 - JBA3070 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
213 - JBA0021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =Surau. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 24/08/2017)
214 - JEA1101 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 399.6. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/07/2017)
215 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 399.3. Nama Blok =BANGUNAN KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/01/2018)
216 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 399.05. Nama Blok =BLOK B - JKR 1531. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
217 - JBA6039 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 384. Nama Blok =JKR 2058. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
218 - JBC2029 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 380.48. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/12/2017)
219 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 374.4. Nama Blok =EFFICIENT. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/01/2018)
220 - JBA0093 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 374. Nama Blok =A. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 11/01/2018)
221 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 373.12. Nama Blok =ASTAKA (PADANG). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2018)
222 - JBA1131 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 372. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
223 - JBD7069 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 368. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/01/2018)
224 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 364. Nama Blok =A. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/01/2017)
225 - JEA0018 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 361. Nama Blok =KOPERASI. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/08/2017)
226 - JEA1091 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 352.8. Nama Blok =AKADEMIK (G). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
227 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 350.76. Nama Blok =BLOK C - PSS SEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
228 - JBA1135 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 350. Nama Blok =ASTAKA. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/08/2017)
229 - JHA0002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 350. Nama Blok =BILIK SUKAN. Kegunaan = Gimnasium (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/06/2016)
230 - JBA1113 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 339.66. Nama Blok =Perpustakaan. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2018)
231 - JEB2038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 322.9. Nama Blok =BLOK K. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/10/2016)
232 - JBD9005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 320. Nama Blok =BILIK PEMULIHAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2018)
233 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 320. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/01/2017)
234 - JBA5034 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 320. Nama Blok =Dataran Berbumbung. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 02/01/2018)
235 - JEA1091 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 314.88. Nama Blok =ORKESTRA (E). Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
236 - JEA1101 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 314. Nama Blok =RUMAH SAMPAH. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
237 - JBC0022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 308. Nama Blok =BILIK SAINS 1. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/11/2017)
238 - JBA5003 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 307.13. Nama Blok =BILIK SAINS. Kegunaan = Makmal Sains (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2016)
239 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 305.5. Nama Blok =SPT. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2018)
240 - JBA5040 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300.68. Nama Blok =JKR598 (KANTIN). Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/10/2017)
241 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK MPV. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2018)
242 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PUTERA 2. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
243 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK G. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2018)
244 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2018)
245 - JBD2038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
246 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK H. Kegunaan = Makmal Sains (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2018)
247 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2018)
248 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2018)
249 - JBA3002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PRASEKOLAH. Kegunaan = Pra Sekolah (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2018)
250 - JEA0013 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 02/02/2016)
251 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK F. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2018)
252 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2018)
253 - JBA5023 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK I (DAPUR). Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 09/03/2016)
254 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PUTERA 1. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
255 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2018)
256 - JBA0084 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 280. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/08/2017)
257 - JBA9012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 280. Nama Blok =PRA SEKOLAH. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/06/2017)
258 - JBD0050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 269.08. Nama Blok =A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/04/2016)
259 - JEA1048 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 268.96. Nama Blok =Anjung Kokurikulum. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/01/2018)
260 - JEA1091 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 264. Nama Blok =KANTIN (N). Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/08/2017)
261 - JBD3014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 255. Nama Blok =DEWAN SERBAGUNA. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/06/2014)
262 - JBD3014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =PONDOK BACAAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/11/2015)
263 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =AS-SHAFIE. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2018)
264 - JBA6001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 09/01/2014)
265 - JBA6012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/10/2017)
266 - JBA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/11/2017)
267 - JBA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/07/2017)
268 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 247.06. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 04/10/2017)
269 - JBA3051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =RAWATAN DAN STOR. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/01/2017)
270 - JBA4013 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
271 - JBA6029 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/08/2017)
272 - JBA5037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =BLOK H. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2018)
273 - JBB0028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =BILIK SUKAN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/10/2017)
274 - JBA6017 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/08/2017)
275 - JBA9010 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 234. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 31/10/2017)
276 - JBA5074 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 232. Nama Blok =KABIN. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 27/12/2017)
277 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 230. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/01/2017)
278 - JBA6036 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 226.04. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 01/11/2017)
279 - JBA1063 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 225. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
280 - JBB0028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 224. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/10/2017)
281 - JBA6012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 220. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/10/2017)
282 - JBB0028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 216. Nama Blok =MAKMAL SAINS. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 07/11/2017)
283 - JBA0056 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 210. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2018)
284 - JBC3012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 210. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/01/2018)
285 - JBC0032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 210. Nama Blok =A. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
286 - JBC0032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 210. Nama Blok =A. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
287 - JBA0008 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 201. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 02/08/2015)
288 - JBA3051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 200. Nama Blok =BILIK GOSOK. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/01/2017)
289 - JBA0019 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 192. Nama Blok =F JKR BP. Kegunaan = Pra Sekolah (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/01/2018)
290 - JBA1059 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 189.87. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/12/2017)
291 - JBA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 180. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/11/2017)
292 - JBA3026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 180. Nama Blok =G B.PENGURUSAN SUKAN. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/01/2017)
293 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 173. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/10/2017)
294 - JEA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 173. Nama Blok =BLOK PERTANIAN. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/10/2017)
295 - JBA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 150. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/07/2017)
296 - JBA1135 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 150. Nama Blok =RUMAH PAM BOMBA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/05/2017)
297 - JEB2038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 150. Nama Blok =BLOK H. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/10/2016)
298 - JEB5021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 145.05. Nama Blok =GAZEBO. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/02/2017)
299 - JBA0093 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 144. Nama Blok =E. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 11/01/2018)
300 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 144. Nama Blok =I(TEMPAT SAMPAH). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 24/01/2018)
301 - JFT6003 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 140. Nama Blok =ASPURA. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/01/2017)
302 - JFT6003 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 140. Nama Blok =ASPURI. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 26/01/2017)
303 - JEA8001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 135. Nama Blok =BLOK I - DEWAN SULUH BESTARI. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 30/01/2018)
304 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 130.28. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL 1. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2018)
305 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 130.28. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL 2. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2018)
306 - JBC0022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 121. Nama Blok =BILIK PEJABAT AM. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/11/2017)
307 - JEE4036 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 121. Nama Blok =BILIK GAS. Kegunaan = Makmal Sains (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
308 - JBA5054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 120. Nama Blok =STOR SUKAN. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 02/01/2018)
309 - JEA2032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 120. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 03/03/2017)
310 - JEA4035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 112. Nama Blok =BLOK AA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 14/01/2018)
311 - JCT2001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 108. Nama Blok =BLOK KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 27/01/2018)
312 - JEA5021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 27/09/2017)
313 - JBA0003 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =E. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 31/12/2017)
314 - JEE8001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/01/2018)
315 - JBA7025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 96. Nama Blok =ASTAKA. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 24/01/2018)
316 - JBA1086 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 95.19. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/01/2018)
317 - JBD0051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 90. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/10/2017)
318 - JBA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 80. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/07/2017)
319 - JBA9024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 80. Nama Blok =DEWAN SKBG. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/01/2018)
320 - JBA3050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 80. Nama Blok =SURAU. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 16/08/2017)
321 - JBA6039 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 80. Nama Blok =JKR 2059. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/01/2018)
322 - JEA4035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 80. Nama Blok =BLOK AB. Kegunaan = Asrama (Tarikh Akhir Kemaskini - 15/01/2018)
323 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 72. Nama Blok =H(PONDOK JAGA). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 24/01/2018)
324 - JBC9006 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 70. Nama Blok =STOR B. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/01/2018)
325 - JBC9006 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 70. Nama Blok =STOR A. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/01/2018)
326 - JEA9005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 69.72. Nama Blok =PONDOK TONG SAMPAH. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/01/2018)
327 - JBD0050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64.23. Nama Blok =B. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/04/2016)
328 - JEA3052 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =H( PONDOK PENGAWAL ). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 07/08/2016)
329 - JBD5084 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =L3. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/01/2018)
330 - JBA1046 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/01/2018)
331 - JBA4024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 12/09/2017)
332 - JBA4005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/08/2017)
333 - JBA7010 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 60. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 21/11/2017)
334 - JBD0051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 60. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/10/2017)
335 - JBA3049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 56. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/08/2017)
336 - JEB0018 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 56. Nama Blok =L- Pondok Pengawal Keselamatan. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 23/01/2018)
337 - JBA6025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 56. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 19/09/2017)
338 - JBC6008 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 50. Nama Blok =BLOK DW. Kegunaan = Dewan (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/08/2017)
339 - JEA0018 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 48. Nama Blok =G. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/08/2017)
340 - JBD0051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 45. Nama Blok =BLOK G. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 29/10/2017)
341 - JBA5054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 42. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 02/01/2018)
342 - JHA1002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 41.01. Nama Blok =KOMPLEKS BAZAR. Kegunaan = P & P (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/01/2018)
343 - JBA0026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 36. Nama Blok =STOR. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 17/08/2017)
344 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 36. Nama Blok =J(MINERAL1). Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 24/01/2018)
345 - JBA1135 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 30. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 18/05/2017)
346 - JBC6008 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 30. Nama Blok =BLOK PT. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 22/08/2017)
347 - JBA0098 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 30. Nama Blok =Blok D. Kegunaan = Makmal Sains (Tarikh Akhir Kemaskini - 02/07/2017)
348 - JBA0089 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 26. Nama Blok =surau. Kegunaan = Surau (Tarikh Akhir Kemaskini - 13/12/2016)
349 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 25. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2018)
350 - JEA1076 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 20. Nama Blok =BENGKEL PERTANIAN. Kegunaan = Bengkel (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/01/2018)
351 - JEA1076 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 20. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 20/01/2018)
352 - JBA0098 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 20. Nama Blok =Blok C. Kegunaan = Makmal Komputer (Tarikh Akhir Kemaskini - 02/07/2017)
353 - JBC5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 15. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran (Tarikh Akhir Kemaskini - 24/01/2018)
354 - JBD0050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 13.28. Nama Blok =C. Kegunaan = Makmal Sains (Tarikh Akhir Kemaskini - 25/04/2016)
355 - JBA7025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 10. Nama Blok =BILIK PENGURUSAN DIRI. Kegunaan = Pendidikan Khas (Tarikh Akhir Kemaskini - 24/01/2018)
356 - JBD7065 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 0. Nama Blok =KANTIN. Kegunaan = Kantin (Tarikh Akhir Kemaskini - 28/01/2018)
357 - JBA3025 - S07-03 - Bilangan unit apartment sangat kecil : 2 buah.
358 - JEA3046 - S07-03 - Bilangan unit apartment sangat kecil : 1 buah.
359 - JBA4012 - S07-06 - Kuarters kurang 15 tahun rosak fizikal. Nama Unit Rumah - JKR1101B/NUURUL NUDA. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
360 - JEA0015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2540F. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
361 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2468. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
362 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2449. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
363 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2462. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
364 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2464. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
365 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2460. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
366 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2461. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
367 - JEA0015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2539G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
368 - JEA0015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - JKR1520. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
369 - JBA0099 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - AO-04. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
370 - JEA0015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JGR2539D. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
371 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2469. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
372 - JEA0015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2540H. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
373 - JEA0015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2540G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
374 - JEA0015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2539E. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
375 - JEA0013 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1690-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-FEB-16)
376 - JEA0013 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 2318-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-FEB-16)
377 - JEA0013 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1690-B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-FEB-16)
378 - JBA0065 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKRBP2426. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-APR-16)
379 - JEA0015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2539H. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
380 - JEA0020 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2536A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
381 - JBA0065 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKRBP2429. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-APR-16)
382 - JBA0065 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKRBP2430. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-APR-16)
383 - JBA0065 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKRBP2423. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-APR-16)
384 - JBA0065 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKRBP2424. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-APR-16)
385 - JEE0034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 2565D. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-MAR-16)
386 - JEE0034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 2565G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-MAR-16)
387 - JEE0034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 2565F. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-MAR-16)
388 - JEE0034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 2565H. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-MAR-16)
389 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2451. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
390 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2447. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
391 - JEA0017 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1723B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-17)
392 - JEA0017 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1723A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-17)
393 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2455. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
394 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2459. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
395 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2457. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
396 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2456. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
397 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2463. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
398 - JEA0016 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2448. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
399 - JEE0034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 2565C. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-MAR-16)
400 - JEE0034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 2565E. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-MAR-16)
401 - JBA0099 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - BO-04. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
402 - JEE0034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 2565B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-MAR-16)
403 - JBA0099 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - AO-01. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
404 - JBA1062 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Sub Standard.Nama Unit Rumah - JKR 5743A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
405 - JEE1004 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 6060/BLOK B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-18)
406 - JEE1004 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 6053/BLOK A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-18)
407 - JEA1087 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - KIP Bilik 2. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
408 - JBA1062 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Sub Standard.Nama Unit Rumah - JKR 5744A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
409 - JBA1062 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Sub Standard.Nama Unit Rumah - JKR 5743B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
410 - JEA2042 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR A4-07 / RUMAH 7. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-NOV-17)
411 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2450B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-OCT-15)
412 - JBB2047 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR 1868. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JUL-17)
413 - JBB2047 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR 1865. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JUL-17)
414 - JBA2051 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU/8. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-FEB-17)
415 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2443A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-OCT-15)
416 - JBA2021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2488. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-16)
417 - JBA2021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2493. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-16)
418 - JBA2021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2494. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-16)
419 - JBA2021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2496. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-16)
420 - JBA2021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR2490. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-16)
421 - JBA2031 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR1988. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-18)
422 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2451B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-OCT-15)
423 - JBA2039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKRK1965A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-AUG-17)
424 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Guru/PF-3-2. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
425 - JBA2039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKRK1966B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-AUG-17)
426 - JBA2051 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU/4. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-FEB-17)
427 - JBA2051 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU/3. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-FEB-17)
428 - JBA2051 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU /2. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-FEB-17)
429 - JBA2051 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU/7. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-FEB-17)
430 - JEA2042 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR A3-06 / RUMAH 6. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-APR-16)
431 - JBA2051 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU/6. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-FEB-17)
432 - JEA2042 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR A4-08 / RUMAH 8. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-APR-16)
433 - JBA2051 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU/1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-FEB-17)
434 - JEA2031 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-NOV-17)
435 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2452B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-OCT-15)
436 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2439A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-OCT-15)
437 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2445A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-OCT-15)
438 - JBA2039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKRK 1767. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-AUG-17)
439 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2441A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-OCT-15)
440 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2454B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-OCT-15)
441 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2444A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-OCT-15)
442 - JEA2030 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK2453B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-OCT-15)
443 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2302-05. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-OCT-17)
444 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2302-07. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-OCT-17)
445 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2302-08. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-OCT-17)
446 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2302-06. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-OCT-17)
447 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2301-08. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-OCT-17)
448 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2301-07. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-OCT-17)
449 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2302-01. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-OCT-17)
450 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2301-05. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-OCT-17)
451 - JEA2037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKRK-2301-06. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-OCT-17)
452 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Staf/PG-2-2. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
453 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Staf/PG-1-2. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
454 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Staf/PG-G-1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
455 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Guru/PF-3-1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
456 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Guru/PF-2-1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-MAR-17)
457 - JEA2042 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR B3-05 / RUMAH 13. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-NOV-17)
458 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - PENTADBIR/TD-3. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
459 - JEA2042 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR B1-02 / RUMAH 10. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-NOV-17)
460 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Staf/PG-2-1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
461 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Guru/PF-G-1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
462 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Guru/PF-2-2. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-MAR-17)
463 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Guru/PF-1-1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
464 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Guru/PF-2-4. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
465 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - Kediaman Staf PG-G-2. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
466 - JEA2046 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - PENTADBIR/TD-4. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
467 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2088-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
468 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2092-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
469 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2093-B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
470 - JEA3047 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1612B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
471 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2088-B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
472 - JEA3047 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 1972B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
473 - JEA3050 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - R.WARDEN CEMERLANG. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-AUG-16)
474 - JEA3050 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - R.WARDEN DEDIKASI. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-AUG-16)
475 - JEA3050 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - RUMAH WARDEN BESTARI. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-AUG-16)
476 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2093-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
477 - JEA3047 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 1973B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
478 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2087-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
479 - JEA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 2087-B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
480 - JBA3013 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Sub Standard.Nama Unit Rumah - NO.778. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-SEP-17)
481 - JBA3055 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1654 - A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
482 - JEA3039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - RUMAH LAMA. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-17)
483 - JBA3036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 1958B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-JAN-18)
484 - JBA3034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR001. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
485 - JBA3034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 2010B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
486 - JBA3032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 2195B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
487 - JBA3032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR 1618B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
488 - JBA3032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 2194A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
489 - JBA3032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 2194B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
490 - JBA3022 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR(P) 2270 (A&B). Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-SEP-17)
491 - JBA3032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 2195A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
492 - JBA3055 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1652 - A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
493 - JBA3002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 1125-1128. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
494 - JBA3002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 1118. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
495 - JBA3002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - 1119-1124. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
496 - JBA3055 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1651 - B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
497 - JBA3044 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR911. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-OCT-17)
498 - JBD3019 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - RUMAH GURU. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
499 - JBA3044 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1354(B). Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-OCT-17)
500 - JBA3044 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1355(A). Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-OCT-17)
501 - JBA3044 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1353(A). Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-OCT-17)
502 - JBA3044 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1353(B). Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-OCT-17)
503 - JBA3044 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1355(B). Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-OCT-17)
504 - JBA3031 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - JKR 1779A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
505 - JBA4002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 851P/B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-JAN-18)
506 - JBA4002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 852P/B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-JAN-18)
507 - JRA4001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - R GPK 1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-FEB-16)
508 - JRA4001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - BLOK A3. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-APR-16)
509 - JBA4002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 852P/A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-JAN-18)
510 - JEA4034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Sub Standard.Nama Unit Rumah - 7. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-APR-16)
511 - JBA4012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - JKR1101A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
512 - JBA4025 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 878A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-MAY-16)
513 - JBA4025 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 876B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-MAY-16)
514 - JEA4035 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR729. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-JAN-18)
515 - JEA4034 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Sub Standard.Nama Unit Rumah - RUMAH PENGETUA. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-APR-16)
516 - JRA4001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - R GPK 3. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-FEB-16)
517 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3132 2C. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
518 - JBA5036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR966B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-16)
519 - JBA5028 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR 2698. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
520 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3132 1D. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
521 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3132 2B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
522 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3133 1A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
523 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR 3133 2C. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
524 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3133 1B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
525 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3132 2D. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
526 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3133 1C. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
527 - JEB5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3190-A5. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-JUL-16)
528 - JEB5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3191-B1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-JUL-16)
529 - JBA5054 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR3078A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JAN-18)
530 - JRA5037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - N1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-SEP-17)
531 - JRA5037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - M1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-SEP-17)
532 - JRA5037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Townhouse.Nama Unit Rumah - H1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-SEP-17)
533 - JRA5037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Townhouse.Nama Unit Rumah - H2. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-SEP-17)
534 - JRA5037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Townhouse.Nama Unit Rumah - J1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-SEP-17)
535 - JRA5037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - N2. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-SEP-17)
536 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3132 2A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
537 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3133 2B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
538 - JRA5037 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Townhouse.Nama Unit Rumah - J2. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-SEP-17)
539 - JEA5021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - JKR3132 1A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
540 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 06-BLOKB-JKR2010 KB/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-NOV-12)
541 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 08-BLOKA-JKR2010 KA/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-NOV-12)
542 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 01-BLOKB-JKR2010 KB/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-NOV-12)
543 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 02-BLOKB-JKR2010 KB/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-NOV-12)
544 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 01-BLOKA-JKR2010 KA/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-NOV-12)
545 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 01-BLOKC-JKR2010 KC/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-NOV-12)
546 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 08-BLOKC-JKR2010 KC/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-NOV-12)
547 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 03-BLOKA-JKR2012 KA/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-NOV-12)
548 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 07-BLOKB-JKR2010 KB/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-NOV-12)
549 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 02-BLOKC-JKR2010 KC/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-NOV-12)
550 - JEA6005 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 2015F. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-AUG-17)
551 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 04-BLOKB-JKR2010 KB/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-NOV-12)
552 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 07-BLOKA-JKR2010 KA/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-NOV-12)
553 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 02-BLOKA-JKR2011 KA/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-NOV-12)
554 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 05-BLOKB-JKR2010 KB/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-NOV-12)
555 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 07-BLOKC-JKR2010 KC/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-NOV-12)
556 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 08-BLOKB-JKR2010 KB/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-NOV-12)
557 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 06-BLOKC-JKR2010 KC/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-NOV-12)
558 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 05-BLOKC-JKR2010 KC/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-NOV-12)
559 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 03-BLOKC-JKR2010 KC/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-NOV-12)
560 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 03-BLOKB-JKR2010 KB/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-NOV-12)
561 - JEA6012 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 06-BLOKA-JKR2010 KA/. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-NOV-12)
562 - JBA7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - RG1788. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
563 - JEB7032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - B1766. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
564 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1902(P) B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
565 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1903(P) G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
566 - JBA7048 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2043 A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
567 - JBA7048 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR2043 B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
568 - JEE7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1874 A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-JAN-18)
569 - JEA7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1640-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
570 - JRA7001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1494B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
571 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1686B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
572 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1904(P) E. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
573 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1692B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
574 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1901(P) A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
575 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1905(P) C. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
576 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1905(P) A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
577 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1901(P) F. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
578 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1904(P) G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
579 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1903(P) A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
580 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1903(P) H. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
581 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1901(P) B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
582 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1688A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
583 - JBA7015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - NO.2 RUMAH GURU. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
584 - JBA7015 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - NO.1 RUMAH GURU. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
585 - JBA7026 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - JKR 1334-A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
586 - JBA7026 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1334-B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
587 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1689A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
588 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1687A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
589 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1687B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
590 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1904(P) H. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
591 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1687A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
592 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1689B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
593 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1685A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
594 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1690B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
595 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1690A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
596 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1691B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
597 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1693B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
598 - JBA7040 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1691A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
599 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1904(P) A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
600 - JEA7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1640-B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
601 - JEB7032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - A1762. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
602 - JEB7032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - A1759. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
603 - JEB7032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - A1761. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
604 - JEA7039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - BLOK A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
605 - JEE7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1882 B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-JAN-18)
606 - JEA7042 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - BLOK E (1899-5). Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
607 - JEE7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1875 B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-JAN-18)
608 - JEE7036 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 1876 A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-JAN-18)
609 - JRA7001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1494A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
610 - JRA7001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1491B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
611 - JRA7001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1492B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
612 - JRA7001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 1495A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
613 - JEB7032 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - B1763. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
614 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1905(P) G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
615 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1904(P) B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
616 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1901(P) G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
617 - JEA7039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - BLOK C. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
618 - JEA7039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - BLOK D. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
619 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1902(P) C. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
620 - JEA7039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - BLOK E. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
621 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1903(P) F. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
622 - JEA7039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - BLOK B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
623 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1901(P) H. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
624 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1902(P) G. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
625 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1902(P) A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
626 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1905(P) B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
627 - JEA7038 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - 1902(P) H. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
628 - JBA3072 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - JKR 732. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
629 - JBA8001 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 4171. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
630 - JEA8002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR5751. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
631 - JBA3072 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 866B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
632 - JBA3072 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - JKR 865. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
633 - JBA3072 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR 866 A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
634 - JBA8021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR-5803. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-APR-17)
635 - JBA8021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR-5749. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-APR-17)
636 - JBA8021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR-5804. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-APR-17)
637 - JBA8021 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - JKR-5801. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-MAY-10)
638 - JEA8002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - JKR5752. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
639 - JBA1027 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - JKR3201. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-MAY-17)
640 - JEA9011 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - 1. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
641 - JBA9039 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Teres.Nama Unit Rumah - RUMAH B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JAN-18)
642 - JEA9004 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - NO 9. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-FEB-15)
643 - JEA9004 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - NO 12. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-FEB-15)
644 - JEA9004 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - NO 10. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-FEB-15)
645 - JEA9004 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - NO 8. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-MAY-17)
646 - JEA9004 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - NO 14. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-FEB-15)
647 - JEA9004 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - NO 13. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-FEB-15)
648 - JEA9004 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - NO 2. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-FEB-15)
649 - JEA9002 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Banglo.Nama Unit Rumah - JKR 2784. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-APR-16)
650 - JBA9005 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 3095B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-MAY-10)
651 - JBA9005 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 3095A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-JUL-10)
652 - JBA9005 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 3096A. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-JAN-14)
653 - JBA9005 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Semi-D.Nama Unit Rumah - 3096B. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-JUL-10)
654 - JEA9004 - S07-09 - Kuarters baik tiada penghuni. Nama rumah :- Apartmen/Flat.Nama Unit Rumah - NO 11. Status berpenghuni :- Tidak. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-FEB-15)
655 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Kerusi Guru. Tahun Diperolehi: 1973. Sila semak harta ini.
656 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Meja Guru. Tahun Diperolehi: 1973. Sila semak harta ini.
657 - JEA5022 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1984. Sila semak harta ini.
658 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Perakam kaset. Tahun Diperolehi: 1985. Sila semak harta ini.
659 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1988. Sila semak harta ini.
660 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1989. Sila semak harta ini.
661 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 1989. Sila semak harta ini.
662 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1990. Sila semak harta ini.
663 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Mesin Rumput. Tahun Diperolehi: 1992. Sila semak harta ini.
664 - JBA9029 - S08-02 - Nama Harta: OHP. Tahun Diperolehi: 1992. Sila semak harta ini.
665 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Perakam kaset. Tahun Diperolehi: 1993. Sila semak harta ini.
666 - JBA3055 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1994. Sila semak harta ini.
667 - JBC9008 - S08-02 - Nama Harta: Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi: 1994. Sila semak harta ini.
668 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi: 1994. Sila semak harta ini.
669 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1994. Sila semak harta ini.
670 - JEA7035 - S08-02 - Nama Harta: Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi: 1994. Sila semak harta ini.
671 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Meja Murid. Tahun Diperolehi: 1994. Sila semak harta ini.
672 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Kerusi Murid. Tahun Diperolehi: 1994. Sila semak harta ini.
673 - JBA3055 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini.
674 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Mesin Rumput. Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini.
675 - JBD9002 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini.
676 - JBA3055 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini.
677 - JBD9002 - S08-02 - Nama Harta: Mesin Rumput. Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini.
678 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini.
679 - JEA3037 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Video. Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini.
680 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini.
681 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Kerusi Guru. Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini.
682 - JBA3055 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1996. Sila semak harta ini.
683 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1996. Sila semak harta ini.
684 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: Kamera. Tahun Diperolehi: 1996. Sila semak harta ini.
685 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi: 1997. Sila semak harta ini.
686 - JBA4011 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 1997. Sila semak harta ini.
687 - JEE2043 - S08-02 - Nama Harta: Janakuasa. Tahun Diperolehi: 1997. Sila semak harta ini.
688 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fax. Tahun Diperolehi: 1998. Sila semak harta ini.
689 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 1998. Sila semak harta ini.
690 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 1998. Sila semak harta ini.
691 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 1998. Sila semak harta ini.
692 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 1998. Sila semak harta ini.
693 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 1998. Sila semak harta ini.
694 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 1998. Sila semak harta ini.
695 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Mesin Rumput. Tahun Diperolehi: 1999. Sila semak harta ini.
696 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 1999. Sila semak harta ini.
697 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 1999. Sila semak harta ini.
698 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 1999. Sila semak harta ini.
699 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 1999. Sila semak harta ini.
700 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 1999. Sila semak harta ini.
701 - JBA0091 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 1999. Sila semak harta ini.
702 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Meja Guru. Tahun Diperolehi: 1999. Sila semak harta ini.
703 - JEA7035 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fax. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
704 - JBA3005 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
705 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: VCR. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
706 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
707 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
708 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
709 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: OHP. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
710 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
711 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Radio. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
712 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
713 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Video. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
714 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
715 - JBA9024 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
716 - JBC9009 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
717 - JBA0094 - S08-02 - Nama Harta: Bangku Makmal. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
718 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Meja Guru. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
719 - JBA0008 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
720 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
721 - JBA0012 - S08-02 - Nama Harta: Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
722 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Meja Murid. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
723 - JEB6012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
724 - JEB6012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
725 - JEB6012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
726 - JEB6012 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2000. Sila semak harta ini.
727 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Mesin Rumput. Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
728 - JBA4030 - S08-02 - Nama Harta: Janakuasa. Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
729 - JBD1013 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
730 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
731 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
732 - JBA9024 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
733 - JBD9006 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
734 - JBA1091 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
735 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
736 - JBA0012 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
737 - JBA0012 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
738 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2001. Sila semak harta ini.
739 - JBA6005 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
740 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
741 - JBA0012 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fax. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
742 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Janakuasa. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
743 - JBA3053 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
744 - JBA8009 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
745 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
746 - JBA0018 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
747 - JBA6030 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
748 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
749 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
750 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
751 - JBC9003 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
752 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
753 - JBA5051 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
754 - JBA6011 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
755 - JBA8028 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
756 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
757 - JBA6011 - S08-02 - Nama Harta: OHP. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
758 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
759 - JBA9029 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
760 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
761 - JBC5011 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
762 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
763 - JBA0022 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
764 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: OHP. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
765 - JBA2030 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
766 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
767 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
768 - JBA3005 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
769 - JBA8028 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
770 - JBA9024 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
771 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
772 - JBA2021 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
773 - JBA7018 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
774 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: Kamera. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
775 - JBA3038 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
776 - JBA3040 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
777 - JBA4012 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
778 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
779 - JBA2030 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
780 - JBA6050 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
781 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
782 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
783 - JBA3008 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
784 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
785 - JBD9005 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
786 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
787 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
788 - JBC9003 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
789 - JBD2034 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
790 - JBA2038 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
791 - JBD5087 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
792 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
793 - JBC9003 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
794 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
795 - JBA3040 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
796 - JBA5054 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
797 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
798 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
799 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
800 - JBA4017 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
801 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
802 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
803 - JBA5093 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
804 - JBA7034 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
805 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
806 - JBB6017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
807 - JBC2011 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
808 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
809 - JBA9029 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
810 - JBA2018 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
811 - JBA5033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
812 - JBA0065 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
813 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
814 - JBA9029 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
815 - JBA4016 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
816 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
817 - JBA0038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
818 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
819 - JBA4015 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
820 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
821 - JBA7032 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
822 - JBA9019 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
823 - JBA1014 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
824 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
825 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
826 - JBA3038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
827 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
828 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
829 - JBA0038 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
830 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
831 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
832 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
833 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
834 - JBA1108 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
835 - JBA5070 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
836 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
837 - JBA5056 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
838 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
839 - JBA7018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
840 - JBB2053 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
841 - JEA9003 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
842 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
843 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
844 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
845 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
846 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
847 - JBA5023 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
848 - JEA9006 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
849 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
850 - JEE2043 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini.
851 - JBA9021 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
852 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
853 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: VCR. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
854 - JBA9025 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
855 - JBD3019 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
856 - JBC2022 - S08-02 - Nama Harta: Mesin Rumput. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
857 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
858 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
859 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
860 - JBD5088 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
861 - JBA1111 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
862 - JBC9008 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
863 - JBD3019 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
864 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
865 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
866 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
867 - JBA9019 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
868 - JBD1013 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
869 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: Troli . Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
870 - JBD9005 - S08-02 - Nama Harta: Panel LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
871 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
872 - JBA0018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
873 - JBA1031 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
874 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
875 - JBA3040 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
876 - JBD9006 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
877 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
878 - JBA0042 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
879 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
880 - JBD9005 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
881 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
882 - JBA2021 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
883 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
884 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
885 - JBD0050 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
886 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
887 - JBD9006 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
888 - JBA0018 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
889 - JBA9029 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
890 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
891 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
892 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
893 - JBD5088 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
894 - JBD9006 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
895 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
896 - JEA2040 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
897 - JBA1077 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
898 - JBA3006 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
899 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
900 - JBD5087 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
901 - JBA1077 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
902 - JBA2051 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
903 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: OHP. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
904 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
905 - JBA3040 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
906 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: OHP. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
907 - JBC2018 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
908 - JBD2045 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
909 - JBA0012 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
910 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
911 - JBA5055 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
912 - JBA6013 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
913 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
914 - JBC0016 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
915 - JBC9003 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
916 - JBA1102 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
917 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
918 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
919 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
920 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
921 - JBA5062 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
922 - JBB6017 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
923 - JBA5093 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
924 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
925 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
926 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
927 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
928 - JBA2018 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
929 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
930 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
931 - JBA9029 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
932 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
933 - JBA2018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
934 - JBA3061 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
935 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Radio. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
936 - JBA6030 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
937 - JBC9003 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
938 - JBC9011 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
939 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
940 - JBA3061 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
941 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
942 - JBB7044 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
943 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
944 - JEA7035 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
945 - JBA0038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
946 - JBA9024 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
947 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
948 - JBA7017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
949 - JBA9019 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
950 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
951 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
952 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
953 - JBA3038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
954 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
955 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
956 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
957 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
958 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
959 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
960 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
961 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
962 - JBA6024 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
963 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
964 - JBC9011 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
965 - JBC9011 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
966 - JBA9024 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
967 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
968 - JBA0003 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
969 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
970 - JBA5074 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
971 - JEA1055 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
972 - JBA1099 - S08-02 - Nama Harta: Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
973 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
974 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
975 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
976 - JEA9006 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
977 - JEB3043 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
978 - JEB4044 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
979 - JEA9006 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
980 - JEE6017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
981 - JEA5036 - S08-02 - Nama Harta: Tali getah elastik. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
982 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
983 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
984 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
985 - JBC9003 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
986 - JEB1005 - S08-02 - Nama Harta: Pemotong kaca. Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
987 - JEB6012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
988 - JBA0051 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2003. Sila semak harta ini.
989 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
990 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
991 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
992 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
993 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
994 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
995 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
996 - JBA2055 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
997 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
998 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
999 - JBA1111 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1000 - JBA4030 - S08-02 - Nama Harta: Janakuasa. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1001 - JEA1062 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1002 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1003 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1004 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1005 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1006 - JBA2051 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1007 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1008 - JEA2041 - S08-02 - Nama Harta: OHP. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1009 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1010 - JBA4012 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1011 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1012 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1013 - JBD1013 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1014 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1015 - JBA6030 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1016 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1017 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1018 - JBC5046 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1019 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1020 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1021 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1022 - JBD9006 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1023 - JBA2051 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1024 - JBA9024 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1025 - JBA4021 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1026 - JBA6006 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fax. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1027 - JBC9003 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1028 - JBD9006 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1029 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1030 - JEA3055 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1031 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1032 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1033 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1034 - JBA6030 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1035 - JBA2055 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1036 - JBA5056 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fax. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1037 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1038 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1039 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1040 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Alat Video Kaset. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1041 - JBA8028 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1042 - JBB6017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1043 - JBA0087 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1044 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1045 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1046 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1047 - JBA1091 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1048 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1049 - JBB2053 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1050 - JBC9003 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1051 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1052 - JBA5033 - S08-02 - Nama Harta: Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1053 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1054 - JBA2018 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1055 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1056 - JEA3055 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1057 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1058 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1059 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1060 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1061 - JBA9019 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1062 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1063 - JBA3061 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1064 - JBA5056 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1065 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1066 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1067 - JBA3069 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1068 - JBB7044 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1069 - JBA5056 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1070 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1071 - JEA3055 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1072 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1073 - JBA2051 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1074 - JEE2044 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1075 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1076 - JBA4013 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1077 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1078 - JEA9006 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1079 - JEA5023 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1080 - JEA1080 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1081 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1082 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1083 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1084 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1085 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1086 - JBA2020 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1087 - JEB1002 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini.
1088 - JBA6009 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1089 - JBA9025 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1090 - JBA1125 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1091 - JBA1125 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1092 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1093 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1094 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1095 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1096 - JBA5020 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1097 - JBC9008 - S08-02 - Nama Harta: Radio. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1098 - JBA3005 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1099 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1100 - JBA6050 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1101 - JBC6024 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1102 - JBA1125 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1103 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1104 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1105 - JBA6040 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1106 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1107 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1108 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1109 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1110 - JBA0018 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1111 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1112 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1113 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1114 - JBA3038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1115 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1116 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1117 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1118 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1119 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1120 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1121 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1122 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1123 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1124 - JBA5013 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1125 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: VSAT (School-net). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1126 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1127 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1128 - JBA0051 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1129 - JBA0012 - S08-02 - Nama Harta: Binder. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1130 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1131 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1132 - JEA5036 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1133 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1134 - JEA5036 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1135 - JEE0019 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1136 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1137 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1138 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1139 - JBA1081 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1140 - JEB1007 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1141 - JBA5074 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini.
1142 - JBA1051 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1143 - JBA6011 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fotostat. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1144 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1145 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1146 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1147 - JBA6009 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1148 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1149 - JBA6043 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1150 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1151 - JBA9024 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1152 - JBA9025 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1153 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1154 - JBC9013 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1155 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1156 - JBA0018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1157 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1158 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1159 - JEE3038 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1160 - JBA0065 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1161 - JBA5051 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1162 - JBC5041 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1163 - JBC5046 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1164 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1165 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1166 - JBA4016 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1167 - JBA9029 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1168 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1169 - JBA1091 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1170 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1171 - JBD2034 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1172 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1173 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1174 - JBA9021 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1175 - JBD5080 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1176 - JBA6030 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1177 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1178 - JBA6040 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1179 - JBA2022 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1180 - JBA5054 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1181 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1182 - JBC9003 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1183 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: VSAT (School-net). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1184 - JBA0065 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1185 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1186 - JBA0065 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1187 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1188 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1189 - JBB6017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1190 - JBA4016 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1191 - JBA6015 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1192 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1193 - JBA1010 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1194 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1195 - JBA3061 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1196 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1197 - JBB6018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1198 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1199 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1200 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1201 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1202 - JEA1062 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1203 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1204 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1205 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1206 - JBA3063 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1207 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fax. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1208 - JBA0091 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1209 - JBA9024 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1210 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1211 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1212 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1213 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1214 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1215 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1216 - JBA5056 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1217 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1218 - JEE6017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1219 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1220 - JBA2014 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1221 - JBB2047 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1222 - JBA5056 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1223 - JBA5067 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1224 - JBA5067 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1225 - JBA5013 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1226 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1227 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1228 - JEB4044 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1229 - JBA5056 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1230 - JEA5036 - S08-02 - Nama Harta: Meja Murid. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1231 - JEA9006 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1232 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1233 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1234 - JEA3055 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1235 - JBA0009 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1236 - JBA0009 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1237 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1238 - JEE0019 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1239 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1240 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1241 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1242 - JEA9006 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1243 - JEA9006 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1244 - JEA9006 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1245 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1246 - JBA5023 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1247 - JEB0017 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1248 - JBA2012 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1249 - JBB5032 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1250 - JEB1005 - S08-02 - Nama Harta: Penyuling air. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1251 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1252 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1253 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1254 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini.
1255 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1256 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1257 - JBA4007 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1258 - JBA9025 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1259 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1260 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1261 - JBA5093 - S08-02 - Nama Harta: Mesin taip. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1262 - JBC9011 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1263 - JBA4031 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1264 - JBC3005 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1265 - JBA1099 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1266 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1267 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1268 - JBD3019 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1269 - JBA5056 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1270 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1271 - JBA5056 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1272 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1273 - JBA7039 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1274 - JBA9024 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1275 - JBC5041 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1276 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1277 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1278 - JBA4003 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1279 - JBA5013 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1280 - JBA5020 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1281 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1282 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1283 - JBA5013 - S08-02 - Nama Harta: ADSL (School-net). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1284 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1285 - JBC9003 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1286 - JBA2051 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1287 - JBA3048 - S08-02 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1288 - JBA5013 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1289 - JBA2030 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1290 - JBA5056 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1291 - JBC9011 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1292 - JBD1013 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1293 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1294 - JBA1031 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1295 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1296 - JBA5062 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1297 - JBA7018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1298 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1299 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1300 - JBB6017 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1301 - JBC3014 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1302 - JEA3055 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1303 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1304 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1305 - JBA2051 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1306 - JBC9011 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1307 - JEA1062 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1308 - JBA0065 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1309 - JBA2051 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1310 - JBD1013 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1311 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1312 - JBB6017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1313 - JBD9005 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1314 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1315 - JEB8001 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1316 - JBA0039 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1317 - JBD2048 - S08-02 - Nama Harta: PDA. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1318 - JBD5087 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1319 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1320 - JBA6030 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1321 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1322 - JBB1003 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1323 - JBA0039 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1324 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1325 - JBB1003 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1326 - JBD8006 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1327 - JBD9002 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1328 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1329 - JBA2021 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1330 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1331 - JBA7032 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1332 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1333 - JBA9019 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1334 - JBA9027 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1335 - JBD8006 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1336 - JBD9006 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1337 - JBA6011 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1338 - JBD9002 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1339 - JBD9006 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1340 - JBA3010 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1341 - JBA6011 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1342 - JBC5021 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1343 - JBA0087 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1344 - JBA0091 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1345 - JBA3010 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1346 - JBA3038 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1347 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1348 - JBA5018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1349 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1350 - JEA1062 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1351 - JBA3038 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1352 - JBA3040 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1353 - JBA3063 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1354 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1355 - JBA5020 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1356 - JBC6020 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1357 - JBD8006 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fotostat. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1358 - JBA0087 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1359 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1360 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1361 - JBC5054 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1362 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1363 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1364 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1365 - JBA8003 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1366 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1367 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1368 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1369 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1370 - JBA3040 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1371 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1372 - JBA0047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1373 - JBA0055 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1374 - JBA2014 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1375 - JBA5023 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1376 - JBA9021 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1377 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1378 - JBA9027 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1379 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1380 - JBC6020 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1381 - JBA1091 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1382 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1383 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Radio. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1384 - JEA3047 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1385 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1386 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1387 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1388 - JBA7035 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1389 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1390 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1391 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1392 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1393 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1394 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1395 - JBA5067 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1396 - JBA5074 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1397 - JBA9021 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1398 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1399 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1400 - JBA3016 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1401 - JBA3034 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1402 - JBC9003 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1403 - JBA3033 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1404 - JBA0091 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1405 - JBA5013 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1406 - JEB4044 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1407 - JBA0091 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1408 - JEA9003 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1409 - JBA0091 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1410 - JBA9032 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1411 - JEE0020 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1412 - JBA5020 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1413 - JBA5046 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1414 - JBA9027 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1415 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1416 - JBA5057 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1417 - JBA6038 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1418 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1419 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1420 - JBA1088 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1421 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1422 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1423 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1424 - JEB0017 - S08-02 - Nama Harta: Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1425 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1426 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1427 - JBA2012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1428 - JBA2018 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1429 - JBA2018 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1430 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1431 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1432 - JBA6024 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1433 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) bromida. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1434 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Katrij gas. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1435 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Kertas kobalt klorida. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1436 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Pam vakum. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1437 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Pemetik api. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1438 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Stetoskop. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1439 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Tiub Visking. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1440 - JFT1001 - S08-02 - Nama Harta: Tiub kapilari . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1441 - JBC0019 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1442 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1443 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1444 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1445 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1446 - JEA5039 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1447 - JEA6008 - S08-02 - Nama Harta: Alarm. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1448 - JEA6008 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1449 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini.
1450 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1451 - JBA3038 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1452 - JBA6033 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1453 - JBC6015 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1454 - JBA6021 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1455 - JBA0009 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1456 - JBA4030 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1457 - JBD9002 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1458 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1459 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1460 - JBA5093 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1461 - JBC5046 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1462 - JBC6018 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1463 - JBC5046 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1464 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1465 - JBA3048 - S08-02 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1466 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1467 - JBA7044 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1468 - JBB1003 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1469 - JBA5047 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1470 - JBB1003 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1471 - JBA6050 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1472 - JBC5011 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1473 - JBC6013 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1474 - JBA0018 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1475 - JBA6048 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1476 - JBD9005 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1477 - JBD9005 - S08-02 - Nama Harta: Panel LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1478 - JEA3045 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1479 - JBA6030 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1480 - JBA1107 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1481 - JBA2021 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1482 - JBA5054 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1483 - JBA6049 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1484 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1485 - JBD8005 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1486 - JBD9002 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1487 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1488 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1489 - JBA6011 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1490 - JEB8001 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1491 - JBA2021 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1492 - JBA6011 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1493 - JBA8033 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1494 - JBA0039 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1495 - JBA5020 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1496 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1497 - JBA5020 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1498 - JBA0065 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1499 - JBA0091 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1500 - JBA3047 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1501 - JBA7017 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1502 - JBA3010 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1503 - JBA5020 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1504 - JBA5093 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1505 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1506 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1507 - JBA0087 - S08-02 - Nama Harta: Radio. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1508 - JBA2032 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1509 - JBA3060 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1510 - JBA9021 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1511 - JBA5093 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1512 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1513 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1514 - JEA1070 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1515 - JBA3009 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1516 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1517 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1518 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1519 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: CCTV. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1520 - JEA1046 - S08-02 - Nama Harta: CCTV. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1521 - JBA0087 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1522 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1523 - JBC2029 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1524 - JBA0009 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1525 - JBA9037 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1526 - JBC2018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1527 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1528 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1529 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1530 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1531 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1532 - JBA9001 - S08-02 - Nama Harta: Projektor Slaid. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1533 - JBA0091 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1534 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1535 - JBA6001 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1536 - JBA0029 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1537 - JBA0055 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1538 - JBA5013 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1539 - JBA6048 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1540 - JBC5041 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1541 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: OHP. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1542 - JBA7018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1543 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: OHP. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1544 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1545 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1546 - JBA6048 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1547 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1548 - JBA9003 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1549 - JBA2012 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1550 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1551 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1552 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1553 - JBD0050 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1554 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1555 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1556 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1557 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini.
1558 - JBA0079 - S08-02 - Nama Harta: Mesin Rumput. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1559 - JBD1013 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1560 - JBA6021 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1561 - JBA6030 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1562 - JEA1048 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1563 - JBA0072 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1564 - JBD1013 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1565 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1566 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1567 - JBA0055 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1568 - JBA5074 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1569 - JBA6024 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1570 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: OHP. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1571 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: Troli. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1572 - JBA7018 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1573 - JBA5067 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1574 - JBA3046 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1575 - JEB0017 - S08-02 - Nama Harta: Radio. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1576 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1577 - JEA1051 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1578 - JEA1051 - S08-02 - Nama Harta: Radio. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1579 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Glukosa. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1580 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Iodin. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1581 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kanji. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1582 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Sukrosa. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1583 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Agar nutrien. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1584 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Blok loyang. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1585 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium nitrat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1586 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium oksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1587 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Argentum nitrat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1588 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik cair . Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1589 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1590 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1591 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1592 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Barium klorida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1593 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Etil asetat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1594 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) fosfat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1595 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) klorida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1596 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) oksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1597 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) sulfat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1598 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium bromida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1599 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1600 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium kromat(VI). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1601 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium pirogalat . Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1602 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium klorida kontang. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1603 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1604 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1605 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(ll) sulfat kontang. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1606 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium karbonat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1607 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium nitrat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1608 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium sulfat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1609 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Mangan(IV) oksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1610 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Mangan(IV) oksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1611 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Naftalena. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1612 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Natrium tiosulfat . Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1613 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1614 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum, serbuk. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1615 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksana. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1616 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksena. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1617 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Stanum, kerajang. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1618 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Zink oksida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1619 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Zink, kerajang. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1620 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Zink, serbuk. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1621 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kertas kobalt klorida. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1622 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kertas litmus biru. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1623 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kertas litmus biru. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1624 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kertas litmus biru. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1625 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Mangkuk penyejat. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1626 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kelalang penyulingan, 250 ml. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1627 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kondenser Leibig. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1628 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Gabungan Hukum Boyle, Charles dan Tekanan.. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1629 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1630 - JEA1092 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1631 - JEA1092 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1632 - JEA1002 - S08-02 - Nama Harta: Kerusi Guru. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
1633 - JBD2042 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1634 - JBA4021 - S08-02 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1635 - JBA3069 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1636 - JBA4033 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1637 - JBD1007 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1638 - JBA5087 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1639 - JBC1044 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1640 - JBA6011 - S08-02 - Nama Harta: Radio Kaset. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1641 - JEA7034 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1642 - JBC8004 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1643 - JBA7042 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1644 - JBD7074 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1645 - JBA3061 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1646 - JBD9005 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1647 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: ADSL (School-net). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1648 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1649 - JBA9010 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1650 - JBA0091 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1651 - JBA5057 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1652 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1653 - JBC7007 - S08-02 - Nama Harta: Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1654 - JBA3073 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1655 - JEB0017 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1656 - JEB0017 - S08-02 - Nama Harta: Mikrofon. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1657 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1658 - JBA1088 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1659 - JEA1051 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1660 - JBA7039 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1661 - JBA9033 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1662 - JBD2034 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1663 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kertas kobalt klorida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1664 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kertas label. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1665 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plastisin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1666 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Agar nutrien. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1667 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: 1,1,1-Trikloroetana. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1668 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: 2,6-dichlorophenolindophenol (DCPIP). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1669 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Agar-agar. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1670 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1671 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1672 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1673 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ammonia. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1674 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium klorida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1675 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1676 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium sulfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1677 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Argentum nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1678 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid askorbik. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1679 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid etanoik glasial. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1680 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik cair . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1681 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1682 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1683 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid sitrik. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1684 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1685 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid tartarik. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1686 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Barium klorida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1687 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Besi. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1688 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Bromin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1689 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Bromin pekat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1690 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Butan-1-ol. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1691 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Eosin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1692 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Etanol. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1693 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Fehling. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1694 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Fenolftalein. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1695 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(II) sulfat, (hepta). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1696 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) fosfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1697 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) klorida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1698 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1699 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) sulfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1700 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Fruktosa. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1701 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Gel silika. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1702 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Gliserol. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1703 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Glukosa. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1704 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Hidrogen peroksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1705 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Iodin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1706 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1707 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium bromida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1708 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dihidrogen fosfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1709 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kanji. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1710 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dikromat(VI). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1711 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(III). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1712 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium iodida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1713 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium klorida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1714 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium kromat(VI). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1715 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium manganat(VII). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1716 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1717 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium pirogalat . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1718 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium tiosianat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1719 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1720 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium karbonat, serbuk. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1721 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium karbonat, serpihan. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1722 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium klorida kontang. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1723 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1724 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium sulfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1725 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kapur soda terhidrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1726 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Karbon. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1727 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Klorofom. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1728 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1729 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1730 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1731 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) sulfat . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1732 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum, kepingan. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1733 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum, serbuk. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1734 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Laktosa. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1735 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Larutan Benedict. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1736 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Larutan penunjuk bikarbonat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1737 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Lateks / susu getah. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1738 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Litium. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1739 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium karbonat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1740 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1741 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1742 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium sulfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1743 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium, pita. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1744 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium, serbuk. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1745 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Maltosa. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1746 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Mangan(IV) oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1747 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Metanol. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1748 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Metil jingga (penunjuk). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1749 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Minyak kelapa sawit. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1750 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Minyak zaitun. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1751 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Naftalena. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1752 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1753 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidrogen karbonat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1754 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1755 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hipoklorit. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1756 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium karbonat kontang. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1757 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium klorida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1758 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1759 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium sitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1760 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium sulfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1761 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium tiosulfat . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1762 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Penunjuk semesta. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1763 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Parafin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1764 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Pepsin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1765 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Pepton. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1766 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Pewarna aseto-karmin. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1767 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) bromida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1768 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) iodida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1769 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1770 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1771 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1772 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1773 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum, serbuk. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1774 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Propan-1-ol. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1775 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Reagen Millon. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1776 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Reagen Nessler. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1777 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksana. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1778 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksena. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1779 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Stanum, kerajang. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1780 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Stanum, kerajang. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1781 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Sudan(III). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1782 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Sukrosa. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1783 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink karbonat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1784 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1785 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink oksida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1786 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink, butiran. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1787 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink, kerajang. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1788 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink, kerajang. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1789 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Zink, serbuk. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1790 - JBA0038 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1791 - JEA6005 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1792 - JEA6005 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1793 - JEA6005 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1794 - JBA7015 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
1795 - JEA2045 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1796 - JBB1003 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1797 - JEA2045 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1798 - JBA7046 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1799 - JEA1096 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1800 - JBA0050 - S08-02 - Nama Harta: Kamera Digital. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1801 - JBA5093 - S08-02 - Nama Harta: Laminator. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1802 - JBA3026 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1803 - JBA9029 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1804 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1805 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1806 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1807 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1808 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1809 - JBB5035 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1810 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1811 - JBA5085 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1812 - JBA9012 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1813 - JBA0041 - S08-02 - Nama Harta: Penyuling air. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1814 - JBA5056 - S08-02 - Nama Harta: Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1815 - JBA5056 - S08-02 - Nama Harta: Radio. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1816 - JKE1001 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1817 - JEA1074 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1818 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1819 - JBA9017 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1820 - JBA1088 - S08-02 - Nama Harta: Perakam Waktu. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1821 - JBC2030 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1822 - JBA9033 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1823 - JEB1005 - S08-02 - Nama Harta: Pemadam api. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1824 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1825 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1826 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1827 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1828 - JBA0072 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1829 - JEA2046 - S08-02 - Nama Harta: Bantal (Asrama). Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1830 - JBA5028 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1831 - JBA0091 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini.
1832 - JBA1137 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1833 - JBA7046 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1834 - JBC2018 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1835 - JBA1137 - S08-02 - Nama Harta: Skrin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1836 - JBA3048 - S08-02 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1837 - JBC9013 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1838 - JBA1137 - S08-02 - Nama Harta: Laminator. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1839 - JBC5011 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1840 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1841 - JEA3048 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1842 - JBA0035 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1843 - JBA3003 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1844 - JBA6018 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1845 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1846 - JBA0035 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1847 - JEA1090 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1848 - JBA9032 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1849 - JBA2024 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1850 - JBA2024 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1851 - JBA9033 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1852 - JBA1123 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1853 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Neraca elektronik. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1854 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Neraca elektronik. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1855 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Peti sejuk. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1856 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Penjana isyarat audio. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1857 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Penjana Van de Graaff . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1858 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Formalin (formaldehid/meth). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1859 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Hidrogen peroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1860 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Iodin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1861 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dihidrogen fosfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1862 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dikromat(VI). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1863 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium klorida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1864 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kalium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1865 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1866 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(ll) sulfat kontang. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1867 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1868 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1869 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Metil jingga (penunjuk). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1870 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidrogen karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1871 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1872 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Natrium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1873 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Natrium sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1874 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) bromida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1875 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) iodida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1876 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1877 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1878 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Zink karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1879 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Zink nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1880 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Zink sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1881 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Katrij gas. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1882 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Sudu balang gas. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1883 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Voltmeter, gegelung bergerak. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1884 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Agar nutrien. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1885 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Etanol. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1886 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Feniltiokarbamid (PTC). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1887 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Galaktosa. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1888 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Maltosa. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1889 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Vaselin (gel petroleum). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1890 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid askorbik. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1891 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Iodin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1892 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Pewarna aseto-karmin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1893 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Pewarna aseto-orsein. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1894 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Fehling. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1895 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Gliserol. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1896 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Glukosa. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1897 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Reagen Millon. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1898 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Sudan(III). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1899 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Larutan Benedict. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1900 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Larutan penunjuk bikarbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1901 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Gel silika. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1902 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kanji. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1903 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Agar-agar. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1904 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dihidrogen fosfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1905 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1906 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1907 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidrogen karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1908 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1909 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Pepsin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1910 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik cair . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1911 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1912 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1913 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Parafin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1914 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: 2,6-dichlorophenolindophenol (DCPIP). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1915 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kapur soda terhidrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1916 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) fosfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1917 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Etil asetat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1918 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid etanoik glasial. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1919 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1920 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1921 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Diatease malt (amilase). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1922 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Fruktosa. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1923 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Laktosa. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1924 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium klorida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1925 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium sitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1926 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1927 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) sulfat terhidrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1928 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1929 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Pepton. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1930 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Porselin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1931 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1932 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Bromin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1933 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Litium. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1934 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Metanol. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1935 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksana. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1936 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksena. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1937 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: 1,1,1-Trikloroetana. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1938 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Reagen Nessler. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1939 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1940 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kapur soda terhidrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1941 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Mangan(IV) oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1942 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium iodida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1943 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1944 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) bromida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1945 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Penunjuk semesta. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1946 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Iodin. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1947 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Fenolftalein. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1948 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Hidrogen peroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1949 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Metil jingga (penunjuk). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1950 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1951 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Argentum nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1952 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Butan-1-ol. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1953 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid etanoik glasial. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1954 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1955 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1956 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1957 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum, serbuk. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1958 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Karbon. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1959 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) klorida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1960 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium karbonat, serbuk. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1961 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Glukosa monohidrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1962 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kanji. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1963 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) iodida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1964 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1965 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid tartarik. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1966 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1967 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Zink karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1968 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Zink oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1969 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1970 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1971 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dikromat(VI). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1972 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium klorida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1973 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1974 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium manganat(VII). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1975 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) sulfat . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1976 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium tiosulfat . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1977 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Zink nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1978 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Zink sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1979 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(II) sulfat, (hepta). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1980 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) oksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1981 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1982 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1983 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium, serbuk. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1984 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Naftalena. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1985 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium bromida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1986 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium klorida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1987 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium kromat(VI). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1988 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(II). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1989 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(III). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1990 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1991 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1992 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalium tiosianat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1993 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidrogen karbonat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1994 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1995 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1996 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1997 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium klorida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1998 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
1999 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium klorida kontang. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2000 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Barium klorida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2001 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2002 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium nitrat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2003 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium sulfat. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2004 - JEA3036 - S08-02 - Nama Harta: Asid sitrik. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2005 - JBA3069 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2006 - JBA3069 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2007 - JBA3069 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2008 - JBA3069 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2009 - JBA6035 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2010 - JBA0035 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2011 - JEA2046 - S08-02 - Nama Harta: Tilam (Asrama). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2012 - JEA2046 - S08-02 - Nama Harta: Katil (Asrama). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2013 - JEA2046 - S08-02 - Nama Harta: Almari (Asrama). Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini.
2014 - JBA6020 - S08-02 - Nama Harta: Amplifier. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2015 - JBA3004 - S08-02 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2016 - JBA7014 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2017 - JBA7037 - S08-02 - Nama Harta: Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2018 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Mesin fax. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2019 - JBA0072 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2020 - JBB6017 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2021 - JBC2022 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2022 - JBA0038 - S08-02 - Nama Harta: VSAT (School-net). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2023 - JBA0038 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2024 - JBA1031 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2025 - JBA0038 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2026 - JBA6038 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2027 - JBA0024 - S08-02 - Nama Harta: CCTV. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2028 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Penimbang berat badan dan pengukur tinggi. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2029 - JBA8025 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2030 - JKE1001 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2031 - JBA0091 - S08-02 - Nama Harta: Perakam Waktu. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2032 - JEA5036 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2033 - JBA8025 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2034 - JBA8025 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2035 - JBC2002 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2036 - JBA9033 - S08-02 - Nama Harta: Pelayan (Server). Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2037 - JBA8025 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2038 - JEA1077 - S08-02 - Nama Harta: Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini.
2039 - JBC2018 - S08-02 - Nama Harta: Projektor LCD. Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini.
2040 - JBA3006 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini.
2041 - JBA3051 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini.
2042 - JBA3048 - S08-02 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini.
2043 - JBC5021 - S08-02 - Nama Harta: Laminator. Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini.
2044 - JBA6028 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini.
2045 - JBA3054 - S08-02 - Nama Harta: Television. Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini.
2046 - JBA0091 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini.
2047 - JBA2024 - S08-02 - Nama Harta: Laminator. Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini.
2048 - JEA1044 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2049 - JBA1004 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2050 - JBA6024 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2051 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kertas pasir. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2052 - JEA1044 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
2053 - JBD8004 - S08-02 - Nama Harta: NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
2054 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Minyak kelapa sawit. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
2055 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Kertas litmus merah. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
2056 - JEA9010 - S08-02 - Nama Harta: Kelalang dasar bulat, 250 ml. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
2057 - JBA8025 - S08-02 - Nama Harta: Pencetak. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
2058 - JBD1001 - S08-02 - Nama Harta: Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
2059 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Agar-agar. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2060 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium nitrat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2061 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium oksida. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2062 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2063 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ammonia. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2064 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium klorida. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2065 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium nitrat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2066 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium sulfat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2067 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Argentum nitrat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2068 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid etanoik glasial. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2069 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2070 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2071 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid sitrik. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2072 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2073 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid tartarik. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2074 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Barium klorida. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2075 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Besi. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2076 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Bromin pekat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2077 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Bromin. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2078 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Butan-1-ol. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2079 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Disulfur Diklorida dalam metil benzena. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2080 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Etanol. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2081 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Fenolftalein. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2082 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(II) sulfat, (hepta). Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2083 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) klorida. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2084 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) oksida. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2085 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) sulfat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2086 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Glukosa monohidrat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2087 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Hidrogen peroksida. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2088 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Iodin. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2089 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2090 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium bromida. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2091 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dikromat(VI). Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2092 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(II). Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2093 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(III). Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2094 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2095 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium iodida. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2096 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium klorida. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2097 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium kromat(VI). Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2098 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium manganat(VII). Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2099 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium nitrat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2100 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium tiosianat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2101 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2102 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium karbonat, serbuk. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2103 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium karbonat, serpihan. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2104 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium klorida kontang. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2105 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium nitrat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2106 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium sulfat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2107 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kanji. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2108 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kapur soda terhidrat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2109 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Karbon. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2110 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2111 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2112 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2113 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) sulfat . Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2114 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum, kepingan. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2115 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum, serbuk. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2116 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Lateks / susu getah. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2117 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Litium. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2118 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium karbonat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2119 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium nitrat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2120 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium oksida. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2121 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium sulfat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2122 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium, pita. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2123 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium, serbuk. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2124 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Mangan(IV) oksida. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2125 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Metanol. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2126 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Metil jingga (penunjuk). Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2127 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Minyak kelapa sawit. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2128 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Naftalena. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2129 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2130 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidrogen karbonat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2131 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2132 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hipoklorit. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2133 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium karbonat kontang. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2134 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium klorida. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2135 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium nitrat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2136 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium sulfat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2137 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium tiosulfat . Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2138 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Penunjuk semesta. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2139 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) bromida. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2140 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) iodida. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2141 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2142 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2143 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2144 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum, kerajang. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2145 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum, serbuk. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2146 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Propan-1-ol. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2147 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Reagen Nessler. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2148 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksana. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2149 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksena. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2150 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Stanum, kerajang. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2151 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink karbonat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2152 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink nitrat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2153 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink oksida. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2154 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink sulfat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2155 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink, butiran. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2156 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink, kerajang. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2157 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink, serbuk. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2158 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Agar nutrien. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2159 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Gliserol. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2160 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Eosin. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2161 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: 1,1,1-Trikloroetana. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2162 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid askorbik. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2163 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Dakwat India. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2164 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Diatease malt (amilase). Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2165 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Etil asetat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2166 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Fehling. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2167 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Feniltiokarbamid (PTC). Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2168 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Formalin (formaldehid/meth). Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2169 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Fruktosa. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2170 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium pirogalat . Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2171 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Klorofom. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2172 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Larutan Benedict. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2173 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Larutan penunjuk bikarbonat. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2174 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Gel silika. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2175 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Maltosa. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2176 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Vaselin (gel petroleum). Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2177 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Pepsin. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2178 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Pewarna aseto-orsein. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2179 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Reagen Millon. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2180 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Sukrosa. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2181 - JEB1001 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2182 - JEB1001 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2183 - JEB1001 - S08-02 - Nama Harta: Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi: 2017. Sila semak harta ini.
2184 - JRA7001 - S08-04 - Nama Harta : Sudan(III). Tahun Diperolehi : 201. Berusia : 1817 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
2185 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1962. Berusia : 56 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2186 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Embosser. Tahun Diperolehi : 1970. Berusia : 48 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-SEP-17)
2187 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 1970. Berusia : 48 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
2188 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1973. Berusia : 45 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
2189 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1973. Berusia : 45 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
2190 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1978. Berusia : 40 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2191 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1980. Berusia : 38 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
2192 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1980. Berusia : 38 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-MAY-17)
2193 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1980. Berusia : 38 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-DEC-17)
2194 - JBA0003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1980. Berusia : 38 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-NOV-17)
2195 - JBC9007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1980. Berusia : 38 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-SEP-17)
2196 - JBA2026 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1980. Berusia : 38 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
2197 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1981. Berusia : 37 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JUL-17)
2198 - JBC7022 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1982. Berusia : 36 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
2199 - JBA1055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1982. Berusia : 36 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
2200 - JBA1055 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1982. Berusia : 36 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
2201 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1983. Berusia : 35 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JUL-17)
2202 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1983. Berusia : 35 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JUL-17)
2203 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1983. Berusia : 35 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-17)
2204 - JBA8020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1983. Berusia : 35 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
2205 - JBA8020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1983. Berusia : 35 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
2206 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1984. Berusia : 34 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JUL-17)
2207 - JEA5022 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1984. Berusia : 34 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
2208 - JEA3037 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1985. Berusia : 33 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
2209 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1985. Berusia : 33 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
2210 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1985. Berusia : 33 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JUL-17)
2211 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 1985. Berusia : 33 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
2212 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1985. Berusia : 33 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-JAN-17)
2213 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1985. Berusia : 33 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-JAN-17)
2214 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 32 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2215 - JEA5022 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 32 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
2216 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 32 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-18)
2217 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 32 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-18)
2218 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 32 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
2219 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 32 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
2220 - JEA1042 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 32 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
2221 - JEA1042 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 32 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
2222 - JEA1042 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 32 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
2223 - JEA1042 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1986. Berusia : 32 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
2224 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1987. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
2225 - JBC6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1987. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2226 - JBA0009 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1987. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JUL-15)
2227 - JBA3038 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1987. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
2228 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1987. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
2229 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1987. Berusia : 31 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
2230 - JEA6011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 30 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-FEB-16)
2231 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 30 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JUL-17)
2232 - JBC9008 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 30 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-OCT-17)
2233 - JEA6011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 30 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-FEB-16)
2234 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 30 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JUL-17)
2235 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 30 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JUL-17)
2236 - JEE3038 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 30 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
2237 - JEA1002 - S08-04 - Nama Harta : Katil (Asrama). Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 30 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-AUG-17)
2238 - JEA1002 - S08-04 - Nama Harta : Tilam (Asrama). Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 30 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-AUG-17)
2239 - JEA1002 - S08-04 - Nama Harta : Bantal (Asrama). Tahun Diperolehi : 1988. Berusia : 30 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-AUG-17)
2240 - JBB6021 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2241 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
2242 - JBC9003 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-17)
2243 - JBC0003 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
2244 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-OCT-17)
2245 - JBA3019 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-JAN-18)
2246 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JUL-17)
2247 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-MAY-17)
2248 - JBA3038 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
2249 - JBA3038 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
2250 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-SEP-17)
2251 - JBC1006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
2252 - JBC0037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2253 - JBC9008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-OCT-17)
2254 - JBC9008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-OCT-17)
2255 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-NOV-17)
2256 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
2257 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
2258 - JBA5057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-17)
2259 - JEE0019 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-NOV-17)
2260 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pengapit G. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
2261 - JEA0015 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-JAN-17)
2262 - JEA0015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1989. Berusia : 29 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-JAN-17)
2263 - JBA9029 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-APR-16)
2264 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
2265 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2266 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-MAY-17)
2267 - JHA3002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-OCT-17)
2268 - JBA0063 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
2269 - JBA9024 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-APR-16)
2270 - JBA9029 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-APR-16)
2271 - JBA6016 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2272 - JBA9011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-NOV-17)
2273 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
2274 - JBD2053 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-18)
2275 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
2276 - JBA9037 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-AUG-17)
2277 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
2278 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
2279 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JUL-17)
2280 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
2281 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JUL-17)
2282 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
2283 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Alat Video Kaset. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JUL-17)
2284 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
2285 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
2286 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2287 - JBA6020 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-MAY-15)
2288 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2289 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2290 - JEB1003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
2291 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-JAN-17)
2292 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-JAN-17)
2293 - JBA9029 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-APR-16)
2294 - JBC9012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
2295 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-APR-16)
2296 - JEB1003 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
2297 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-NOV-17)
2298 - JBC2008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
2299 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-SEP-17)
2300 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-APR-16)
2301 - JBA9035 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-DEC-16)
2302 - JBC6017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-DEC-17)
2303 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
2304 - JBA9035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
2305 - JBA1017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
2306 - JBC9012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
2307 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
2308 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-AUG-17)
2309 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
2310 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
2311 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-JAN-18)
2312 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-JAN-18)
2313 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Katil (Asrama). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-JAN-18)
2314 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Bilik Air. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-JAN-18)
2315 - JEA1001 - S08-04 - Nama Harta : Tandas. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-JAN-18)
2316 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Set Pembedahan. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
2317 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Forsep. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
2318 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
2319 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
2320 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Jubin putih. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
2321 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Spatula. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
2322 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Model rangka tulang manusia. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
2323 - JBA7004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-JAN-18)
2324 - JBA1017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
2325 - JBA2020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2326 - JBA2020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2327 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Kabinet mikroskop. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-MAR-17)
2328 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JUL-17)
2329 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JUL-17)
2330 - JBC3007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2331 - JBA8025 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-OCT-17)
2332 - JEE5027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
2333 - JEE5027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Berusia : 28 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
2334 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2335 - JBA2030 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-MAR-17)
2336 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-MAY-17)
2337 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
2338 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
2339 - JBC2003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-JAN-17)
2340 - JBC2003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-JAN-17)
2341 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
2342 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
2343 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-FEB-16)
2344 - JEA1046 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
2345 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-AUG-17)
2346 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-AUG-17)
2347 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
2348 - JBA1066 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
2349 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Neraca elektronik. Tahun Diperolehi : 1991. Berusia : 27 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
2350 - JEB3043 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
2351 - JBA2042 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
2352 - JBA7043 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2353 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
2354 - JHA7002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
2355 - JBA7043 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2356 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-MAY-17)
2357 - JBA9029 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-APR-16)
2358 - JBD0051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-JUN-17)
2359 - JBA9029 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2360 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JUL-17)
2361 - JBA3038 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-AUG-17)
2362 - JBA9024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Video Kaset. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-APR-16)
2363 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JUL-17)
2364 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-SEP-17)
2365 - JBC6020 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
2366 - JBA2040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-NOV-17)
2367 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-APR-16)
2368 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-JAN-16)
2369 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-OCT-17)
2370 - JBA7035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
2371 - JBC2003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
2372 - JBC2003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-MAR-16)
2373 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
2374 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-FEB-16)
2375 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-AUG-17)
2376 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-AUG-17)
2377 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2378 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
2379 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
2380 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1992. Berusia : 26 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
2381 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2382 - JBC1042 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
2383 - JBC9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
2384 - JBA8003 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
2385 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JUL-17)
2386 - JBC9008 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-OCT-17)
2387 - JEE0041 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
2388 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-FEB-16)
2389 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-MAY-17)
2390 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
2391 - JEA6011 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-FEB-16)
2392 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JUL-17)
2393 - JEA6011 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-FEB-16)
2394 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
2395 - JEA6011 - S08-04 - Nama Harta : Alat Video Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-FEB-16)
2396 - JBA6011 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-FEB-16)
2397 - JBA9029 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-APR-16)
2398 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2399 - JBA0046 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2400 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
2401 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2402 - JBC6009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
2403 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2404 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
2405 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2406 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JUL-17)
2407 - JBA7027 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
2408 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2409 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-OCT-17)
2410 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-OCT-17)
2411 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2412 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-OCT-17)
2413 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2414 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2415 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-FEB-16)
2416 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
2417 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
2418 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2419 - JBB0025 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-18)
2420 - JBB0025 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-18)
2421 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2422 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Model batang pokok monokotiledon. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-AUG-17)
2423 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Blok kayu. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
2424 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
2425 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
2426 - JEB1007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1993. Berusia : 25 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
2427 - JBA3055 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-AUG-16)
2428 - JBC9008 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-OCT-17)
2429 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-MAY-17)
2430 - JBA1135 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-APR-17)
2431 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
2432 - JBA5083 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
2433 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-NOV-17)
2434 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2435 - JEB4045 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
2436 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2437 - JBA3070 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-16)
2438 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
2439 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2440 - JBA6038 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
2441 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
2442 - JEA7035 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
2443 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JUL-17)
2444 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
2445 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
2446 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-18)
2447 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
2448 - JBD9001 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2449 - JEB4045 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
2450 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2451 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
2452 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
2453 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
2454 - JBD0051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
2455 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2456 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-OCT-17)
2457 - JBD0051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-JUN-17)
2458 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
2459 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2460 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
2461 - JBC9014 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-SEP-17)
2462 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JUL-17)
2463 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2464 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JUL-17)
2465 - JBA3038 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-17)
2466 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2467 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-APR-16)
2468 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2469 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2470 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-APR-16)
2471 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2472 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2473 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2474 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2475 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2476 - JBD7069 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-JAN-18)
2477 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2478 - JBC9012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
2479 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-OCT-17)
2480 - JBA1135 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-APR-17)
2481 - JBA1135 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-APR-17)
2482 - JBA6030 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
2483 - JBA6031 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
2484 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
2485 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-JAN-16)
2486 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
2487 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
2488 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
2489 - JBC9001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
2490 - JBA1068 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
2491 - JBA1068 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
2492 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-FEB-16)
2493 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-AUG-17)
2494 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-AUG-17)
2495 - JBA2044 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-18)
2496 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
2497 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
2498 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Rak tabung uji. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2499 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Bebola keluli. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
2500 - JBA2043 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
2501 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-JAN-18)
2502 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Jubin putih, berlekuk . Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
2503 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-JAN-18)
2504 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1994. Berusia : 24 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-JAN-18)
2505 - JBA1016 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
2506 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
2507 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
2508 - JBA3055 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-AUG-16)
2509 - JBA8020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
2510 - JBC0001 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
2511 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
2512 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-FEB-16)
2513 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-OCT-17)
2514 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JUL-17)
2515 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JAN-18)
2516 - JBA1135 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-APR-17)
2517 - JBA2029 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-MAR-16)
2518 - JBA2040 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JUN-17)
2519 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
2520 - JBD9002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-FEB-17)
2521 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2522 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JUL-17)
2523 - JBA0094 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
2524 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JAN-18)
2525 - JBA3055 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-AUG-16)
2526 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
2527 - JBC9003 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-17)
2528 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
2529 - JBC9012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
2530 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-MAY-17)
2531 - JBA1071 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2532 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JAN-18)
2533 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-18)
2534 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
2535 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JAN-18)
2536 - JBA9029 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-APR-16)
2537 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
2538 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
2539 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
2540 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JAN-18)
2541 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2542 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
2543 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JAN-18)
2544 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
2545 - JBA0093 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-OCT-17)
2546 - JBA7043 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2547 - JBC0033 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
2548 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JAN-18)
2549 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
2550 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
2551 - JEA7035 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
2552 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-FEB-16)
2553 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JAN-18)
2554 - JBD0051 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-JUN-17)
2555 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-SEP-17)
2556 - JBA7041 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
2557 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2558 - JBD0051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-JUN-17)
2559 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
2560 - JBD7069 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-JAN-18)
2561 - JEA3037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-AUG-16)
2562 - JEA5022 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
2563 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2564 - JBA2009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JUL-17)
2565 - JEA3037 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
2566 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
2567 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JUL-17)
2568 - JEA1042 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2569 - JEA3037 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
2570 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JUL-17)
2571 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
2572 - JEA3037 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
2573 - JBA6020 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
2574 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-DEC-17)
2575 - JBD2038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-AUG-17)
2576 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JUL-17)
2577 - JEA8001 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
2578 - JBA6020 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-MAY-15)
2579 - JBD0051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-JUN-17)
2580 - JBD2038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-AUG-17)
2581 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2582 - JBA3038 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-17)
2583 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
2584 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
2585 - JBA6011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-FEB-16)
2586 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-APR-16)
2587 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JUL-17)
2588 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
2589 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JUL-17)
2590 - JBA9029 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-APR-16)
2591 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-APR-16)
2592 - JBC0037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2593 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
2594 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-DEC-17)
2595 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
2596 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JUL-17)
2597 - JBC0037 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-AUG-15)
2598 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-APR-16)
2599 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-APR-16)
2600 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
2601 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2602 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-APR-16)
2603 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JUL-17)
2604 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JAN-18)
2605 - JBC4004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
2606 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JUL-17)
2607 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-DEC-17)
2608 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
2609 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JUL-17)
2610 - JBA4007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
2611 - JBD2034 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-18)
2612 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-DEC-17)
2613 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-DEC-17)
2614 - JBB6017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JAN-17)
2615 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-APR-16)
2616 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-DEC-17)
2617 - JBA7035 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
2618 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-DEC-17)
2619 - JBB6017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JAN-17)
2620 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
2621 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2622 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2623 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
2624 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-MAY-17)
2625 - JBA6033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-MAR-17)
2626 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
2627 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-AUG-17)
2628 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-AUG-17)
2629 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
2630 - JBB0025 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-18)
2631 - JBB0025 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-18)
2632 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-17)
2633 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-DEC-17)
2634 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-DEC-17)
2635 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-DEC-17)
2636 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-FEB-16)
2637 - JBC2002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-16)
2638 - JBC2002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-16)
2639 - JBC2002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-16)
2640 - JBC2002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-16)
2641 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Balang gas dan penutup. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2642 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 2000 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2643 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2644 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2645 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2646 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 500 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2647 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 500 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2648 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2649 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2650 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2651 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2652 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2653 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2654 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Buret. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2655 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Gogel. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
2656 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kasa dawai. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2657 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2658 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2659 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar bulat, 500 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2660 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang dasar rata, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2661 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang kon, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2662 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang kon, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2663 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2664 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang volumetri, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2665 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk pijar. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2666 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Penitis. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2667 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Penyepit logam. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2668 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Penyumbat getah 15 mm, tanpa lubang. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2669 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Pipet, 10 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2670 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Pipet, 25 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-AUG-17)
2671 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Piring petri dan penutup. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-AUG-17)
2672 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Segitiga tanah liat. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2673 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-AUG-17)
2674 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-AUG-17)
2675 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-AUG-17)
2676 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 25 ml. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-AUG-17)
2677 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Slaid kaca. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-AUG-17)
2678 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Spatula. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2679 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Tabung didih berlengan. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-AUG-17)
2680 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Tiub U. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-AUG-17)
2681 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Neraca tiga alur. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
2682 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Jubin putih. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
2683 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Gunting pembedahan. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2684 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Natrium sitrat. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2685 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Ammonia. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2686 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Dulang plastik. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2687 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2688 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2689 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Cermin satah. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
2690 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
2691 - JEB1007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
2692 - JBA9011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-NOV-17)
2693 - JBC9013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-18)
2694 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dulang plastik. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
2695 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
2696 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Landasan troli . Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
2697 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang tabung didih. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
2698 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JUL-17)
2699 - JBD2033 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
2700 - JBC4004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
2701 - JBA4001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
2702 - JBA4001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
2703 - JBA4002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2704 - JBA4002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2705 - JBA4003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-JAN-18)
2706 - JBA4003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-JAN-18)
2707 - JBA4004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2708 - JBA4004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2709 - JBA4012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
2710 - JBA4012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
2711 - JBB4014 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2712 - JBB4014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2713 - JEA4034 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
2714 - JEA4034 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
2715 - JFT4001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
2716 - JFT4001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
2717 - JBA5035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-NOV-17)
2718 - JBA5035 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1995. Berusia : 23 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-NOV-17)
2719 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
2720 - JRA7001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-OCT-16)
2721 - JBC9005 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
2722 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JUL-17)
2723 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2724 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
2725 - JBA3055 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-AUG-16)
2726 - JBA9016 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-NOV-17)
2727 - JBC9003 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-17)
2728 - JEB3043 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
2729 - JBA0052 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-MAY-16)
2730 - JBA1135 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-APR-17)
2731 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
2732 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-JAN-18)
2733 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
2734 - JEA9004 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JUL-17)
2735 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-MAY-17)
2736 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-AUG-17)
2737 - JBD2039 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
2738 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JUL-17)
2739 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
2740 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-16)
2741 - JBD3017 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-AUG-17)
2742 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
2743 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
2744 - JBA1078 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
2745 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-AUG-17)
2746 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
2747 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-AUG-17)
2748 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
2749 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-AUG-17)
2750 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-MAY-17)
2751 - JBB6021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2752 - JBB6019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
2753 - JEE0040 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
2754 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
2755 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
2756 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2757 - JBB6021 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2758 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
2759 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-17)
2760 - JEB2037 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
2761 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-FEB-16)
2762 - JBA6050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
2763 - JBA6050 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
2764 - JBC8013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
2765 - JBD2034 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-18)
2766 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JAN-18)
2767 - JBC8013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
2768 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
2769 - JBA7047 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
2770 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2771 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-MAY-17)
2772 - JBA2025 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-17)
2773 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
2774 - JBA2025 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-17)
2775 - JBA2040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JUN-17)
2776 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
2777 - JBC9004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-APR-16)
2778 - JBA0087 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
2779 - JBA2025 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-17)
2780 - JBA7027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
2781 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2782 - JBC9008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-OCT-17)
2783 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JUL-17)
2784 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
2785 - JBC9012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
2786 - JBC9008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-OCT-17)
2787 - JBB6018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-FEB-16)
2788 - JBB6018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JUL-17)
2789 - JBA9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
2790 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-AUG-17)
2791 - JBB6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-FEB-16)
2792 - JBA1031 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
2793 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2794 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
2795 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
2796 - JBA1084 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2797 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-FEB-15)
2798 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2799 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-FEB-15)
2800 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2801 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-SEP-17)
2802 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
2803 - JBA6030 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
2804 - JBB6017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JAN-17)
2805 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2806 - JBC6009 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
2807 - JEB2037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-16)
2808 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
2809 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
2810 - JEB2037 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-JAN-16)
2811 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-FEB-16)
2812 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
2813 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
2814 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen gelap, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2815 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen gelap, 125 ml. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2816 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen, 125 ml. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2817 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2818 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang tabung uji logam. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
2819 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang buret. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
2820 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Penghadang angin. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
2821 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Tungku kaki tiga. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
2822 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Segitiga tanah liat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
2823 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
2824 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
2825 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Magnesium nitrat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2826 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kotak plastik lutsinar. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2827 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
2828 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Milliammeter. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
2829 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Voltmeter, gegelung bergerak. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
2830 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Stroboskop mekanikal. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
2831 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Bongkah kaca, segi empat tepat. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
2832 - JEA7037 - S08-04 - Nama Harta : Tabung uji . Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
2833 - JEA7038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2834 - JBA1070 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2835 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2836 - JBC9004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-DEC-16)
2837 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Kanta pembesar, diameter 20mm. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
2838 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Magnet Magnador. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
2839 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang kanta. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
2840 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang tabung uji logam. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
2841 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Model rangka tulang burung. Tahun Diperolehi : 1996. Berusia : 22 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-MAR-17)
2842 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-MAY-17)
2843 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2844 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2845 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2846 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
2847 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
2848 - JBA1054 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2849 - JBA1083 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Wayang Gambar. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-SEP-17)
2850 - JBA3007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
2851 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-AUG-17)
2852 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2853 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-FEB-16)
2854 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
2855 - JBA6037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-DEC-17)
2856 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-JAN-18)
2857 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
2858 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-JAN-18)
2859 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-SEP-17)
2860 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
2861 - JBB6021 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2862 - JBC9007 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-SEP-17)
2863 - JBA9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
2864 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
2865 - JBA0004 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-17)
2866 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-JAN-18)
2867 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-FEB-16)
2868 - JBA3015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2869 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-JAN-18)
2870 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2871 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-JAN-18)
2872 - JBA3007 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
2873 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
2874 - JBC9007 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-SEP-17)
2875 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2876 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-JAN-18)
2877 - JBA4018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-DEC-17)
2878 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-FEB-16)
2879 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2880 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-MAR-16)
2881 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-FEB-17)
2882 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2883 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2884 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
2885 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
2886 - JBA6049 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2887 - JBC2024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-JAN-18)
2888 - JBA6049 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2889 - JBA6049 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2890 - JBC2024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-JAN-18)
2891 - JBC6014 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
2892 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
2893 - JBA7027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
2894 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
2895 - JBC2024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-JAN-18)
2896 - JBC5055 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
2897 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
2898 - JBC5055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
2899 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-APR-16)
2900 - JBC9007 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-SEP-17)
2901 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2902 - JBA0003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-NOV-17)
2903 - JBB6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JUL-17)
2904 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-OCT-17)
2905 - JBA1134 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
2906 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-DEC-17)
2907 - JBA1084 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2908 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2909 - JBD9001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2910 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
2911 - JBA1084 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2912 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-DEC-17)
2913 - JBD9001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2914 - JBA0056 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
2915 - JBA4007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
2916 - JBA6030 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
2917 - JBB6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-FEB-16)
2918 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
2919 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
2920 - JBA9024 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-APR-16)
2921 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-FEB-15)
2922 - JBA1084 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2923 - JBA6028 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
2924 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-DEC-17)
2925 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-FEB-15)
2926 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
2927 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2928 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2929 - JBC9012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
2930 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
2931 - JBC6022 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
2932 - JEA9002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-FEB-16)
2933 - JEA3050 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
2934 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
2935 - JBC0009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
2936 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
2937 - JBC0009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
2938 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-17)
2939 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
2940 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Binder. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
2941 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-DEC-17)
2942 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-15)
2943 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Kit sinar optik. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
2944 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Kit sinar optik. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-AUG-15)
2945 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Almari (Asrama). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-AUG-17)
2946 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2947 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2948 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2949 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal, 10?C hingga 110?C. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-AUG-17)
2950 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal, 10?C hingga 360?C. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-AUG-17)
2951 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Tungku kaki tiga. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2952 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 1.0 m. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
2953 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 0.5 m. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
2954 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang bateri. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
2955 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Sudu balang gas. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2956 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Balang gas dan penutup. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2957 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Forsep. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
2958 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Reostat. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
2959 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Besen plastik. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
2960 - JEA7037 - S08-04 - Nama Harta : Model rangka tulang manusia. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
2961 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Bantal (Asrama). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-AUG-17)
2962 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk penyejat. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-JUL-17)
2963 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk pijar dan penutup . Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-JUL-17)
2964 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Besen plastik. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
2965 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Model jantung manusia . Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-MAR-17)
2966 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Model otak manusia. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-MAR-17)
2967 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Lampu (Kelas). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2968 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Kipas (Kelas). Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2969 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
2970 - JEE4036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
2971 - JEE4036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
2972 - JEE2043 - S08-04 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-NOV-17)
2973 - JBC9013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1997. Berusia : 21 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-18)
2974 - JBA4012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
2975 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
2976 - JBA3007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
2977 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-JAN-18)
2978 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JUL-17)
2979 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-JAN-18)
2980 - JEA3037 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-AUG-16)
2981 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-JAN-18)
2982 - JBA2012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-16)
2983 - JBA3007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
2984 - JBA4031 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
2985 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
2986 - JBA9024 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-APR-16)
2987 - JBB2047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-APR-17)
2988 - JBB6017 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
2989 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-AUG-17)
2990 - JBA0053 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
2991 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
2992 - JBA4012 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
2993 - JBA6028 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
2994 - JBC9018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-JUL-17)
2995 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
2996 - JBA0053 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
2997 - JBA4012 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
2998 - JBA9037 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-AUG-17)
2999 - JBC9018 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-JUL-17)
3000 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-AUG-17)
3001 - JBA3007 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
3002 - JBA0093 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-OCT-17)
3003 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
3004 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3005 - JBC9016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
3006 - JCT2001 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3007 - JBA0053 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3008 - JBA1016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-OCT-17)
3009 - JBC6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
3010 - JBA7041 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
3011 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3012 - JBA1016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-OCT-17)
3013 - JBA9006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
3014 - JBC9008 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-OCT-17)
3015 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-FEB-16)
3016 - JBA6020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-MAY-15)
3017 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
3018 - JBC9016 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
3019 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-APR-16)
3020 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3021 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3022 - JBA4012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3023 - JBA6020 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-MAY-15)
3024 - JBB6019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
3025 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
3026 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3027 - JBA4012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3028 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3029 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
3030 - JBC9018 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-JUL-17)
3031 - JBD9005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3032 - JBA7041 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
3033 - JBA7041 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
3034 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-APR-16)
3035 - JBA2029 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-MAR-16)
3036 - JBA7041 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
3037 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3038 - JBA0078 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-JUL-17)
3039 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3040 - JBA7041 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
3041 - JBA0078 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-JUL-17)
3042 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3043 - JBA7041 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
3044 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JUL-17)
3045 - JBA2040 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JUN-17)
3046 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3047 - JBA7041 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
3048 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3049 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3050 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-MAY-17)
3051 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3052 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3053 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3054 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-AUG-17)
3055 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3056 - JBA2040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JUN-17)
3057 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3058 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3059 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3060 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-DEC-17)
3061 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3062 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3063 - JBA6009 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
3064 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3065 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal Sains. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-16)
3066 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3067 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3068 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3069 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-DEC-17)
3070 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3071 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
3072 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3073 - JBA9008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3074 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-DEC-17)
3075 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3076 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
3077 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-NOV-16)
3078 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-DEC-17)
3079 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-DEC-17)
3080 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JUL-17)
3081 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3082 - JBA7035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
3083 - JBA1077 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
3084 - JBA9023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-DEC-17)
3085 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3086 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-APR-16)
3087 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-DEC-17)
3088 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
3089 - JBB6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-FEB-16)
3090 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-18)
3091 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
3092 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-APR-16)
3093 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-18)
3094 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
3095 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-18)
3096 - JBA4007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
3097 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3098 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3099 - JBA3022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-OCT-17)
3100 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3101 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-DEC-17)
3102 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3103 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3104 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3105 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-SEP-17)
3106 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-JAN-16)
3107 - JBA6033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-MAR-17)
3108 - JBB6017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JAN-17)
3109 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-DEC-17)
3110 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-FEB-15)
3111 - JBC2009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-APR-17)
3112 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-FEB-16)
3113 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-DEC-17)
3114 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3115 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-AUG-17)
3116 - JBA3056 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
3117 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-AUG-17)
3118 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JUL-16)
3119 - JEB2037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-16)
3120 - JEB2037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3121 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
3122 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-FEB-17)
3123 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-FEB-17)
3124 - JBC7001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3125 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-DEC-17)
3126 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
3127 - JBA2044 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-18)
3128 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Binder. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3129 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-DEC-17)
3130 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-AUG-17)
3131 - JBC1006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3132 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-FEB-16)
3133 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3134 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3135 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3136 - JBC8005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-JAN-16)
3137 - JBC2002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-16)
3138 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3139 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 0.5 m. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3140 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 1.0 m. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3141 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Tolok skru mikrometer. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3142 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Tolok skru mikrometer. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3143 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Suis dua hala. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3144 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Takal. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3145 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Ammonia. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3146 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Ammonium klorida. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3147 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Ammonium sulfat. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3148 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Corong turas . Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
3149 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Model neuron. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
3150 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Model peparu manusia. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-AUG-17)
3151 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Sarung tangan, getah. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
3152 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Model mitosis. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-AUG-17)
3153 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Model meiosis. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-AUG-17)
3154 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Besen plastik, bulat. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
3155 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3156 - JBA1032 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3157 - JEA0015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-JAN-17)
3158 - JBD1013 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-MAR-17)
3159 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-JUN-17)
3160 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-JUN-17)
3161 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-JUN-17)
3162 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-JUN-17)
3163 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-JUN-17)
3164 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-JUN-17)
3165 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Bangku KHB / Bengkel. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-JUN-17)
3166 - JBA1032 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3167 - JBA2029 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3168 - JBA0073 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3169 - JEA2035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
3170 - JEA3051 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
3171 - JEA3051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
3172 - JEA3051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Berusia : 20 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
3173 - JBA3007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
3174 - JBC9018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-JUN-17)
3175 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JUN-17)
3176 - JBA1068 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3177 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3178 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3179 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3180 - JBA7010 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-NOV-17)
3181 - JBB2047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-APR-17)
3182 - JBC9018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-JUN-17)
3183 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JUN-17)
3184 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3185 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3186 - JBA0087 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3187 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3188 - JBC2009 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-APR-17)
3189 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-FEB-17)
3190 - JBC9018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-JUN-17)
3191 - JEA6011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-FEB-16)
3192 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
3193 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JUL-17)
3194 - JBA3007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
3195 - JBB2047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-APR-17)
3196 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-FEB-17)
3197 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JUN-17)
3198 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3199 - JBA6037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-DEC-17)
3200 - JBA8003 - S08-04 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3201 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-AUG-17)
3202 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
3203 - JEA6011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-FEB-16)
3204 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3205 - JBB2047 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-APR-17)
3206 - JBB2050 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-JAN-18)
3207 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JUN-17)
3208 - JBA3018 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
3209 - JEA6011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-FEB-16)
3210 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3211 - JBA1048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3212 - JBA6009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
3213 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
3214 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
3215 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
3216 - JBA0083 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-JUL-17)
3217 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3218 - JBA2023 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
3219 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3220 - JCT6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
3221 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-FEB-16)
3222 - JBA0046 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3223 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-MAY-17)
3224 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JAN-18)
3225 - JBA6049 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3226 - JBB6019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
3227 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
3228 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3229 - JBA1016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3230 - JBA2009 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JUL-17)
3231 - JBC2004 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
3232 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3233 - JBD9005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3234 - JEA6011 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-FEB-16)
3235 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-APR-16)
3236 - JBA2039 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-AUG-17)
3237 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3238 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-DEC-17)
3239 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JUL-17)
3240 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JUL-17)
3241 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-17)
3242 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JUL-17)
3243 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-17)
3244 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-DEC-17)
3245 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JAN-18)
3246 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3247 - JBA1063 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
3248 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3249 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3250 - JBA1063 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-NOV-17)
3251 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JUN-17)
3252 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3253 - JBB7044 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3254 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3255 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JUN-17)
3256 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3257 - JBA6042 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3258 - JBD2033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3259 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JUN-17)
3260 - JBA1063 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
3261 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3262 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3263 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
3264 - JBD2033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3265 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JUN-17)
3266 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3267 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3268 - JBB2050 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-JAN-18)
3269 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JUN-17)
3270 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
3271 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3272 - JBA6049 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3273 - JBB2053 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-MAR-16)
3274 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
3275 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-DEC-17)
3276 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JUN-17)
3277 - JBA1063 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
3278 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3279 - JBA0083 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JUL-17)
3280 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3281 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3282 - JBC9018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-JUN-17)
3283 - JBA1063 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3284 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-MAR-17)
3285 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JAN-18)
3286 - JBA6031 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3287 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3288 - JBA1014 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-NOV-17)
3289 - JBA1030 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3290 - JBA3033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
3291 - JBA7035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
3292 - JBC2018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-NOV-17)
3293 - JBC9016 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
3294 - JBA1014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-NOV-17)
3295 - JBA6030 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
3296 - JBB2053 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-MAR-16)
3297 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
3298 - JBC8012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-SEP-17)
3299 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3300 - JBA4015 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-SEP-17)
3301 - JBA7028 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3302 - JBD9001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3303 - JBA7035 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
3304 - JBA3022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-17)
3305 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3306 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
3307 - JBA6028 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3308 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3309 - JBA9037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-SEP-17)
3310 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
3311 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
3312 - JBA9028 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-NOV-17)
3313 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3314 - JBC2021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
3315 - JBA4025 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-SEP-17)
3316 - JBD9001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3317 - JBA9028 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-NOV-17)
3318 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
3319 - JBA4007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
3320 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
3321 - JBC2021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
3322 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
3323 - JBA1074 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JAN-18)
3324 - JBA6028 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3325 - JBA9005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-MAY-17)
3326 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3327 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-FEB-15)
3328 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
3329 - JBA6033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-MAR-17)
3330 - JBA1086 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3331 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-AUG-17)
3332 - JBA6033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-MAR-17)
3333 - JBC2009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-APR-17)
3334 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3335 - JBC2009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-APR-17)
3336 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-FEB-17)
3337 - JBA1068 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3338 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JUL-16)
3339 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-FEB-17)
3340 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JUL-16)
3341 - JBA0083 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JUL-17)
3342 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-FEB-16)
3343 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3344 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-FEB-17)
3345 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-FEB-17)
3346 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-FEB-17)
3347 - JBA4015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-SEP-17)
3348 - JBC2017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-FEB-17)
3349 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-FEB-16)
3350 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3351 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
3352 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
3353 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
3354 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
3355 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
3356 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
3357 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
3358 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
3359 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
3360 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3361 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-FEB-16)
3362 - JBA9017 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-APR-17)
3363 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal Sains. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3364 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-AUG-15)
3365 - JBC8005 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-JAN-16)
3366 - JBC8005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-JAN-16)
3367 - JBA1030 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3368 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Papan Tulis (Kelas). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-AUG-17)
3369 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Spring Slinki. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3370 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 1000 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3371 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3372 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3373 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3374 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Bongkah kaca, segi empat tepat. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3375 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 100 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3376 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 250 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3377 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 25 ml. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3378 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Corong turas, 90 mm - 100 mm . Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3379 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Corong turas, 60 mm - 75 mm . Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3380 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, besi bergerak, 0 A - 3 A. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3381 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, besi bergerak, 0 A - 3 A. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3382 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3383 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang bateri. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3384 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang mentol. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3385 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Reostat. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3386 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Suis tekan. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3387 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 1.0 m. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3388 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 0.5 m. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3389 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Tolok skru mikrometer. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3390 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Set tangki riak . Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3391 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Pengapit G. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3392 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Neraca spring, 10 N. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3393 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 20. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3394 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 28. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3395 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Bekalan kuasa rendah. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3396 - JEA1004 - S08-04 - Nama Harta : Ammonium nitrat. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3397 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Penitis, 120 mm. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
3398 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Jam randik, digital. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-AUG-17)
3399 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Jubin putih. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
3400 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
3401 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Neraca elektronik. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
3402 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Rak pengering. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
3403 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Penjana Van de Graaff . Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
3404 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Botol pencuci. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
3405 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Pengapit G. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
3406 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Barometer Aneroid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
3407 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Takal. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
3408 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Bekalan kuasa rendah. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
3409 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Model jantung manusia . Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
3410 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Tungku kaki tiga. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
3411 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Rak tabung uji. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
3412 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Set tenaga suria. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
3413 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
3414 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Kit sinar optik. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
3415 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Kanta dwicembung. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
3416 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 10 g, set . Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
3417 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Landasan troli . Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
3418 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Segitiga tanah liat. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
3419 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-18)
3420 - JBA3019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-JAN-18)
3421 - JBA2039 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-AUG-17)
3422 - JBC7017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
3423 - JBA6037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-DEC-17)
3424 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-17)
3425 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-17)
3426 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-17)
3427 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-17)
3428 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-17)
3429 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-17)
3430 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-17)
3431 - JBA5028 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3432 - JEA4038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
3433 - JEA4038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
3434 - JBA2028 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Berusia : 19 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-NOV-17)
3435 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3436 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-17)
3437 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-DEC-17)
3438 - JBA2033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3439 - JBA3019 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-JAN-18)
3440 - JBA3070 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-17)
3441 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3442 - JBA4031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
3443 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
3444 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3445 - JBA4031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
3446 - JBA7038 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
3447 - JBC0016 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JUL-17)
3448 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
3449 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-JAN-18)
3450 - JBA0045 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
3451 - JBA1048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3452 - JBA2048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3453 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3454 - JBA6037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-DEC-17)
3455 - JBC9005 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
3456 - JEA0016 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
3457 - JHA3002 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-JAN-16)
3458 - JBA0003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-NOV-17)
3459 - JBA1024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3460 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3461 - JBA4012 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3462 - JBA6037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-DEC-17)
3463 - JBC2021 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
3464 - JBC6012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3465 - JBC6014 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
3466 - JBC7002 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3467 - JBA0003 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-OCT-17)
3468 - JBA2035 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3469 - JBA4011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-JAN-16)
3470 - JBA6009 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
3471 - JBA7017 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3472 - JBA2045 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3473 - JBA4011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-JAN-16)
3474 - JBB1003 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
3475 - JBC7022 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
3476 - JCT7001 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-JAN-18)
3477 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-APR-16)
3478 - JBA0082 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3479 - JBA1095 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
3480 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3481 - JBB2047 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-APR-17)
3482 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-16)
3483 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
3484 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-APR-16)
3485 - JBA1095 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
3486 - JBA3007 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
3487 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3488 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-DEC-17)
3489 - JEA0015 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JUL-15)
3490 - JEA7035 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3491 - JBA1027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3492 - JBA1048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3493 - JBA1095 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
3494 - JBA3005 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
3495 - JBA8009 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-APR-17)
3496 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
3497 - JBB6021 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3498 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-APR-16)
3499 - JBA1027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3500 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-APR-17)
3501 - JBA1095 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
3502 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-17)
3503 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
3504 - JBB6018 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-FEB-16)
3505 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-DEC-17)
3506 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-JAN-18)
3507 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-APR-17)
3508 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3509 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3510 - JBA6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3511 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-SEP-17)
3512 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-MAY-17)
3513 - JBA0082 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-OCT-17)
3514 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-APR-17)
3515 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3516 - JBA6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3517 - JBB0023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
3518 - JBC6010 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
3519 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3520 - JBA0001 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-AUG-15)
3521 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-APR-17)
3522 - JBA3069 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3523 - JBA6009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
3524 - JBB0023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
3525 - JBB0028 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
3526 - JBB7044 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3527 - JBC8003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
3528 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-AUG-17)
3529 - JEE0019 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-NOV-17)
3530 - JBA0061 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3531 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-APR-17)
3532 - JBA3069 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3533 - JBA6028 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3534 - JBA7017 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3535 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
3536 - JBC8003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
3537 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3538 - JBA1016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3539 - JBA3069 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3540 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3541 - JBA6001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3542 - JBB0029 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-OCT-17)
3543 - JBC2004 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
3544 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3545 - JBC7002 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3546 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-APR-16)
3547 - JBA1010 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
3548 - JBA1092 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
3549 - JBB2051 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-SEP-17)
3550 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-16)
3551 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3552 - JBC8003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
3553 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3554 - JEA9001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-APR-17)
3555 - JEE1005 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-NOV-17)
3556 - JRA3001 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3557 - JBA1020 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
3558 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-APR-17)
3559 - JBA1092 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
3560 - JBA2025 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
3561 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-JAN-18)
3562 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-AUG-17)
3563 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3564 - JBC9005 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
3565 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-JAN-18)
3566 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-APR-15)
3567 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
3568 - JCT7001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-JAN-18)
3569 - JBA0046 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3570 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-JAN-18)
3571 - JBA1092 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
3572 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-17)
3573 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
3574 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3575 - JBA0078 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3576 - JBA1016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3577 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-17)
3578 - JBA3040 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JUN-17)
3579 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
3580 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
3581 - JBD9005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3582 - JBA0020 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3583 - JBA0078 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3584 - JBA0094 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
3585 - JBA6020 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-MAY-15)
3586 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3587 - JBC6025 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
3588 - JBA1054 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3589 - JBA3020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3590 - JBA3060 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3591 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3592 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
3593 - JBA6019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-16)
3594 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3595 - JBA9024 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-APR-16)
3596 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
3597 - JBA0057 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-16)
3598 - JBA1057 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3599 - JBA4013 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3600 - JBA6013 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3601 - JBA6028 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3602 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3603 - JBC9010 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3604 - JBD8005 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-OCT-17)
3605 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JUL-17)
3606 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3607 - JBA1057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3608 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-17)
3609 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3610 - JBA6049 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3611 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
3612 - JEA2036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-APR-16)
3613 - JEE0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3614 - JBA0069 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-NOV-17)
3615 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-MAY-17)
3616 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3617 - JBA2025 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
3618 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3619 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3620 - JBA6013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3621 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
3622 - JBC6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3623 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-JAN-16)
3624 - JBC9010 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3625 - JBA0006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-JAN-18)
3626 - JBA0057 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-16)
3627 - JBA0084 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3628 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3629 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-16)
3630 - JBC0010 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3631 - JBC2006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3632 - JBC6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3633 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-OCT-17)
3634 - JEA2036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-APR-16)
3635 - JFT7001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3636 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3637 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3638 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-17)
3639 - JBA4016 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3640 - JBA6011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3641 - JBA7030 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
3642 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-AUG-17)
3643 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-OCT-17)
3644 - JEA2036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-APR-16)
3645 - JFT7001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3646 - JBA0057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-16)
3647 - JBA0084 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3648 - JBA0094 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
3649 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-18)
3650 - JBA6003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
3651 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3652 - JBA9027 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-OCT-17)
3653 - JBC7002 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3654 - JBC7011 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3655 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-OCT-17)
3656 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3657 - JFT3002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JUN-16)
3658 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3659 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3660 - JBA7035 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
3661 - JBA8005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-17)
3662 - JBA9025 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
3663 - JBC0016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JUL-17)
3664 - JEE0019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-NOV-17)
3665 - JHA7002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3666 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3667 - JBA4016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3668 - JBA4026 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3669 - JBA4027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3670 - JBA8005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-17)
3671 - JBA9008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3672 - JBA9025 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
3673 - JEB2039 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-SEP-17)
3674 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3675 - JHA7002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3676 - JBA0006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-JAN-18)
3677 - JBA0096 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
3678 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3679 - JBA2042 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
3680 - JBA4027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3681 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-AUG-17)
3682 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-JUL-16)
3683 - JHA7002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3684 - JBA0096 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
3685 - JBA1063 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
3686 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3687 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3688 - JBA4016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3689 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-SEP-17)
3690 - JBA6031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3691 - JBA9008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3692 - JBA9024 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-APR-16)
3693 - JBB1006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3694 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-AUG-17)
3695 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
3696 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
3697 - JBC7002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3698 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
3699 - JEA9001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-APR-17)
3700 - JEA9011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
3701 - JHA7002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3702 - JBA0006 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-JAN-18)
3703 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
3704 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3705 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3706 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3707 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
3708 - JBA6031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3709 - JBB1006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3710 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
3711 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
3712 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3713 - JHA7002 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3714 - JBA0033 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-APR-17)
3715 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3716 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3717 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
3718 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
3719 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
3720 - JBA9016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-NOV-17)
3721 - JBC2004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
3722 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
3723 - JBC7002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3724 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
3725 - JEA2036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3726 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3727 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3728 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3729 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-18)
3730 - JBA4016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3731 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3732 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-APR-16)
3733 - JBA0020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3734 - JBA1066 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
3735 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3736 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3737 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3738 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
3739 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3740 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-APR-16)
3741 - JHA7002 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3742 - JBA0056 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3743 - JBA1014 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-NOV-17)
3744 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3745 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-17)
3746 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
3747 - JBA7035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
3748 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
3749 - JBB2053 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-MAR-16)
3750 - JBB6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-FEB-16)
3751 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-18)
3752 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3753 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
3754 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
3755 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
3756 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
3757 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3758 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3759 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3760 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
3761 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
3762 - JBA9006 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
3763 - JBA9012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JUN-17)
3764 - JBA9024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-APR-16)
3765 - JBC0023 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-18)
3766 - JBC2019 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-JAN-17)
3767 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
3768 - JHA1003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
3769 - JBA1014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-NOV-17)
3770 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3771 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-17)
3772 - JBA6028 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3773 - JBA9006 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
3774 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3775 - JBA0020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-APR-16)
3776 - JBA0056 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3777 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal Sains. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3778 - JBA2020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3779 - JBA3057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3780 - JBB6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-FEB-16)
3781 - JBC0033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
3782 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3783 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3784 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3785 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3786 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
3787 - JBA7036 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3788 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3789 - JBA2020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3790 - JBA8021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-APR-17)
3791 - JBA9012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JUN-17)
3792 - JBC2021 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
3793 - JEA8001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
3794 - JEB1003 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3795 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-FEB-16)
3796 - JBA0006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-JAN-18)
3797 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3798 - JBA8021 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-APR-17)
3799 - JBC0033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
3800 - JBD9001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3801 - JHA7002 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3802 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3803 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3804 - JBA2041 - S08-04 - Nama Harta : Bilik Darjah. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-18)
3805 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3806 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3807 - JBA9019 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
3808 - JBA1075 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3809 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
3810 - JBA4025 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
3811 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3812 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
3813 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
3814 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3815 - JBB0025 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-18)
3816 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
3817 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-APR-16)
3818 - JHA7002 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
3819 - JBA6028 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
3820 - JBC9012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
3821 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
3822 - JEA0019 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-17)
3823 - JEB5026 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-FEB-16)
3824 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
3825 - JBC9012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
3826 - JBA1064 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3827 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-AUG-17)
3828 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-17)
3829 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-FEB-15)
3830 - JBA4031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3831 - JBA6024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-AUG-17)
3832 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-17)
3833 - JEB5024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-FEB-15)
3834 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3835 - JBA3033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
3836 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3837 - JBA3033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
3838 - JBA4031 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
3839 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3840 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
3841 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JUL-16)
3842 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3843 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-MAR-16)
3844 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3845 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
3846 - JEE0019 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-NOV-17)
3847 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-MAR-16)
3848 - JBA2045 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3849 - JBA9012 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JUN-17)
3850 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-FEB-16)
3851 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
3852 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-16)
3853 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
3854 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
3855 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
3856 - JBB0023 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
3857 - JBA7016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-JAN-18)
3858 - JEB3043 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
3859 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
3860 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
3861 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
3862 - JEE0019 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-NOV-17)
3863 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
3864 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3865 - JEB0015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
3866 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
3867 - JEB0015 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
3868 - JEB0015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
3869 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
3870 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
3871 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
3872 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
3873 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
3874 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
3875 - JBA6048 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3876 - JEE0019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-NOV-17)
3877 - JBA2015 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
3878 - JBA1024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3879 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-16)
3880 - JEE6017 - S08-04 - Nama Harta : Perakam Waktu. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-FEB-16)
3881 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-16)
3882 - JBA9017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-APR-17)
3883 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Neraca elektronik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-15)
3884 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
3885 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Almari (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
3886 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-AUG-15)
3887 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop digital. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-AUG-15)
3888 - JEA0022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
3889 - JEA0022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3890 - JEA4035 - S08-04 - Nama Harta : Plug 3 pin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3891 - JBC8005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-JAN-16)
3892 - JBA1075 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3893 - JBA1075 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3894 - JBA1075 - S08-04 - Nama Harta : Meja Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3895 - JBA1075 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
3896 - JBA1015 - S08-04 - Nama Harta : Besi. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3897 - JBA1075 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3898 - JBA1075 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3899 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Katil (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3900 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Tilam (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3901 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Bantal (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3902 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Almari (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3903 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3904 - JRA1001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
3905 - JBA2033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
3906 - JBC4003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-SEP-17)
3907 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-AUG-17)
3908 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Penolong Kanan. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-AUG-17)
3909 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-AUG-17)
3910 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-AUG-17)
3911 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-AUG-17)
3912 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-AUG-17)
3913 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-AUG-17)
3914 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-AUG-17)
3915 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-AUG-17)
3916 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Pembantu Tadbir. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-AUG-17)
3917 - JBA6019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-JAN-17)
3918 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
3919 - JRA7001 - S08-04 - Nama Harta : Dulang pembedahan . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3920 - JRA7001 - S08-04 - Nama Harta : Sangkar tikus. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-18)
3921 - JRA7001 - S08-04 - Nama Harta : Reagen Nessler. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3922 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 10 g, set . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3923 - JEA7036 - S08-04 - Nama Harta : Barometer Fortin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3924 - JEA7036 - S08-04 - Nama Harta : Barometer Aneroid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3925 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Osiloskop sinar katod (OSK). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3926 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3927 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3928 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Bikar, 2000 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3929 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Botol Reagen, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3930 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
3931 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-16)
3932 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Papan Tulis (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-16)
3933 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-16)
3934 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-16)
3935 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Rak Buku (Bilik Guru). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-16)
3936 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Penyuling air. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
3937 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Kaki Retort. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
3938 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Buret. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
3939 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Kit elektrolisis. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
3940 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Tolok Bordon. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3941 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Salur kaca berbentuk Y. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3942 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Berus buret. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3943 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Corong turas, 60 mm - 75 mm . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3944 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Dawai nikrom. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3945 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Dawai nikrom. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3946 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Dawai keluli. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3947 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Dinamo pacuan tangan. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3948 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Dulang pembedahan . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
3949 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Hemisfera loyang (Hemisfera Magdeburg). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
3950 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3951 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Penyumbat getah 27 mm, tanpa lubang. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
3952 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Pam angkat. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
3953 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Pengapit G. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
3954 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Pembesar suara. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3955 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 100 g, set . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
3956 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang bateri. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
3957 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-OCT-16)
3958 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Angkup vernier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-OCT-16)
3959 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Kotak plastik lutsinar. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-OCT-16)
3960 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang mentol. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-OCT-16)
3961 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Jam randik, digital. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
3962 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Neraca elektronik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
3963 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Selimut api. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
3964 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Cerek elektrik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
3965 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Elektomagnet . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-OCT-16)
3966 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk pijar. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-OCT-16)
3967 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Neraca inersia. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
3968 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Angkup vernier. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
3969 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Neraca spring, 1N. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
3970 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, gegelung bergerak, 0 A - 5 A. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
3971 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, besi bergerak, 0 A - 3 A. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
3972 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, gegelung bergerak, 0 A - 5 A. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
3973 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Pita detik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-SEP-17)
3974 - JEB5022 - S08-04 - Nama Harta : Motor eletrik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-SEP-17)
3975 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Tabung uji . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-OCT-16)
3976 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Tabung didih. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-OCT-16)
3977 - JEA5032 - S08-04 - Nama Harta : Ladung. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-OCT-16)
3978 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3979 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3980 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3981 - JEB7031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3982 - JBA4004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3983 - JBA4004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3984 - JBA0082 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-OCT-17)
3985 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Troli makmal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3986 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Forsep. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3987 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Dulang plastik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
3988 - JEB3043 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-NOV-17)
3989 - JBA0040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-NOV-16)
3990 - JEB1002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3991 - JEB1002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
3992 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-AUG-17)
3993 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-18)
3994 - JBA0057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-DEC-16)
3995 - JBA3019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-JAN-18)
3996 - JBA2036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
3997 - JBA2036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
3998 - JBA2036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
3999 - JBA1094 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4000 - JBA1094 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4001 - JBA1094 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4002 - JBA9026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4003 - JBA9026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4004 - JBA9026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-17)
4005 - JBA9026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4006 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4007 - JBA1061 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4008 - JBA1061 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4009 - JEA2038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4010 - JEA2038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4011 - JBA6024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-JAN-17)
4012 - JBC9013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-18)
4013 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4014 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4015 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4016 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4017 - JBA0063 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
4018 - JBA0063 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
4019 - JBA0063 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
4020 - JBA0063 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
4021 - JBA0063 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
4022 - JBA0063 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
4023 - JBA2019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
4024 - JBA2019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
4025 - JEE0020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4026 - JEE0020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4027 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-JAN-17)
4028 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-JAN-17)
4029 - JEA0015 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-JAN-17)
4030 - JEA0015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-JAN-17)
4031 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
4032 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
4033 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
4034 - JBA7010 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-NOV-17)
4035 - JBA7010 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-NOV-17)
4036 - JBA2019 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-MAR-17)
4037 - JBA2019 - S08-04 - Nama Harta : Kipas (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
4038 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Penunu makmal . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
4039 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Penitis. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
4040 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Bebola keluli. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
4041 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Blok kayu. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
4042 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Buret. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
4043 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Argentum nitrat. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-JUL-17)
4044 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk pijar. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
4045 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal, 10?C hingga 110?C. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-MAR-17)
4046 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Kapur soda terhidrat. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-JUL-17)
4047 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Magnesium karbonat. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-JUL-17)
4048 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pengisi pipet. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
4049 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Glukosa. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-JUL-17)
4050 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dulang pembedahan . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
4051 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid ameoba proteus. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-MAR-17)
4052 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid batang tumbuhan dikotiledon. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-MAR-17)
4053 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid keratan rentas ovari arnab dan tikus. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-MAR-17)
4054 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid keratan rentas testis arnab dan tikus. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-MAR-17)
4055 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid keratan rentas tumbuhan berkayu Tilia sp. d. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-MAR-17)
4056 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid keratan rentas tumbuhan berkayu Tilia sp. d. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-MAR-17)
4057 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid lumuran darah manusia. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-MAR-17)
4058 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid meiosis tumbuhan. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-MAR-17)
4059 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Slaid paramesium. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-MAR-17)
4060 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemotong kaca. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-MAR-17)
4061 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemotong tiub kaca. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-MAR-17)
4062 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Penebuk gabus. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-MAR-17)
4063 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Piring petri dan penutup. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
4064 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Blok kayu. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
4065 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 10 g, set . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
4066 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 100 g, set . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
4067 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 50 g, set. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
4068 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang kanta. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
4069 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Tin eureka. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
4070 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 20. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
4071 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 24. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
4072 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 28. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
4073 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 32. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4074 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai kuprum. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4075 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai kuprum bersalut PVC. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4076 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai nikrom. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4077 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Blok kayu. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
4078 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 1 kg, set. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
4079 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 10 g, set . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
4080 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 100 g, set . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
4081 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemberat 50 g, set. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
4082 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Takal. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
4083 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai keluli. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
4084 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 24. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
4085 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 28. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
4086 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai konstantan, s.w.g. 32. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
4087 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dawai kuprum. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4088 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Lampu meja . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4089 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Mikroammeter. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4090 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Milliammeter. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4091 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Osiloskop sinar katod (OSK). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4092 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Rendaman air. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4093 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Reostat. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4094 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Suis 1 hala. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4095 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Suis dua hala. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4096 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Tiub palang Maltese. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4097 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Neraca spring, 10 N. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4098 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Tolok skru mikrometer. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-MAR-17)
4099 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Elektomagnet . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-MAR-17)
4100 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dulang plastik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
4101 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Dulang pembedahan . Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
4102 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Forsep. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
4103 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Ammeter, gegelung bergerak, 0 A - 5 A. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
4104 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Bekalan kuasa rendah. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
4105 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4106 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang mentol. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4107 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 1.0 m. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-APR-17)
4108 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pembaris meter, 0.5 m. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-APR-17)
4109 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Termometer klinik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-APR-17)
4110 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal, 10?C hingga 110?C. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-APR-17)
4111 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Termometer makmal, 10?C hingga 360?C. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-APR-17)
4112 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Tala bunyi. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-APR-17)
4113 - JBA9008 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4114 - JBA0092 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4115 - JEB6012 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-MAY-17)
4116 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-DEC-17)
4117 - JBA7008 - S08-04 - Nama Harta : Katil (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-JAN-18)
4118 - JBC1008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4119 - JBC1008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4120 - JEB7029 - S08-04 - Nama Harta : Katil (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4121 - JEB7029 - S08-04 - Nama Harta : Bantal (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4122 - JEB7029 - S08-04 - Nama Harta : Tilam (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4123 - JEB7029 - S08-04 - Nama Harta : Almari (Asrama). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4124 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4125 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4126 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4127 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4128 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Papan Tulis (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4129 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4130 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Kipas (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4131 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Lampu (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4132 - JEA3038 - S08-04 - Nama Harta : Rak Buku (Bilik Guru). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4133 - JBC6009 - S08-04 - Nama Harta : Kipas (Kelas). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-SEP-17)
4134 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4135 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4136 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4137 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4138 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4139 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4140 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4141 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4142 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4143 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4144 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4145 - JBD8006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
4146 - JHA3002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
4147 - JHA3002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
4148 - JBA4028 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
4149 - JBA4028 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
4150 - JBA4030 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
4151 - JBA4030 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
4152 - JBC4002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
4153 - JBA4022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
4154 - JBA4022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
4155 - JBA4022 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
4156 - JBA4022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
4157 - JBA3066 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
4158 - JBA3066 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
4159 - JBA2041 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-18)
4160 - JBA3070 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-OCT-17)
4161 - JBA3070 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-OCT-17)
4162 - JBA1016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-OCT-17)
4163 - JBA1092 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
4164 - JBA1038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-NOV-17)
4165 - JBA1038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-NOV-17)
4166 - JBA1038 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-NOV-17)
4167 - JBA1038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-NOV-17)
4168 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-NOV-17)
4169 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-NOV-17)
4170 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-NOV-17)
4171 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-NOV-17)
4172 - JBA1079 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-NOV-17)
4173 - JBA5035 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-NOV-17)
4174 - JBA5035 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Berusia : 18 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-NOV-17)
4175 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-MAY-17)
4176 - JBA6017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4177 - JBA7047 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
4178 - JBC2012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-AUG-17)
4179 - JCT2001 - S08-04 - Nama Harta : Perakam Waktu. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4180 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4181 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-APR-16)
4182 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4183 - JBA4016 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4184 - JBB1003 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
4185 - JEA1060 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-APR-16)
4186 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4187 - JBA1106 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-NOV-17)
4188 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-JAN-17)
4189 - JBC0025 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4190 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
4191 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JUL-17)
4192 - JEA1044 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4193 - JEA6010 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-MAR-16)
4194 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-APR-16)
4195 - JBA0004 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-17)
4196 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-MAY-17)
4197 - JBA0020 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4198 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
4199 - JBA4016 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4200 - JBA6033 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal Sains. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-MAR-17)
4201 - JBC0033 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4202 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
4203 - JBD7057 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
4204 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
4205 - JEA6010 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-MAR-16)
4206 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4207 - JBA1110 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4208 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
4209 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4210 - JBC1038 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
4211 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
4212 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4213 - JEA6010 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-MAR-16)
4214 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-APR-16)
4215 - JBA0054 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JAN-17)
4216 - JBC0013 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-AUG-15)
4217 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
4218 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-AUG-16)
4219 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-MAY-17)
4220 - JEA6010 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-MAR-16)
4221 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-FEB-16)
4222 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4223 - JBA1101 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
4224 - JBA2038 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4225 - JBA3022 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
4226 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-16)
4227 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
4228 - JBD9001 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4229 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-MAY-17)
4230 - JBA0094 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
4231 - JBA1110 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4232 - JBA4030 - S08-04 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-SEP-17)
4233 - JBA8027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-SEP-17)
4234 - JBC0008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JAN-17)
4235 - JBC9005 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4236 - JBD0051 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-JUN-17)
4237 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JUL-17)
4238 - JEA1042 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Wayang Gambar. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4239 - JEA2031 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-JAN-18)
4240 - JEA3047 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4241 - JBA6034 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4242 - JBC0025 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-APR-16)
4243 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4244 - JBC6015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4245 - JBC7022 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-JAN-18)
4246 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
4247 - JEA2031 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-JAN-18)
4248 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-MAY-17)
4249 - JBA0024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
4250 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4251 - JBA1110 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4252 - JBA8027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-SEP-17)
4253 - JBA9008 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4254 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4255 - JBC6012 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
4256 - JBC6015 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4257 - JEA0015 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-AUG-15)
4258 - JEA2031 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-NOV-17)
4259 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4260 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-MAY-17)
4261 - JBA0057 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-16)
4262 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-JAN-18)
4263 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4264 - JBA4008 - S08-04 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
4265 - JBA6049 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4266 - JBC2004 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
4267 - JBA6048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4268 - JBA8027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
4269 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-16)
4270 - JBC0014 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4271 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
4272 - JBA6020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-MAY-15)
4273 - JBA8027 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
4274 - JBA9024 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-APR-16)
4275 - JBC7022 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-JAN-18)
4276 - JBC9005 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4277 - JBD0051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-JUN-17)
4278 - JEA7034 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JAN-18)
4279 - JBA3006 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-JAN-17)
4280 - JBA6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4281 - JBA6020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-MAY-15)
4282 - JBA7016 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-JAN-18)
4283 - JBA8027 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
4284 - JBA3021 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
4285 - JBA6020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-MAY-15)
4286 - JBA6048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4287 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4288 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4289 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
4290 - JBA1050 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-JAN-18)
4291 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4292 - JBA6020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-MAY-15)
4293 - JBA6050 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
4294 - JBA8005 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
4295 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
4296 - JBC8003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-OCT-17)
4297 - JBD0051 - S08-04 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-JUN-17)
4298 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-JUL-17)
4299 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4300 - JBA6001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4301 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-MAR-16)
4302 - JBA6048 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4303 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
4304 - JBC2004 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
4305 - JBC6007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JUL-15)
4306 - JBC6025 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
4307 - JBA0046 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4308 - JBA1094 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4309 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-16)
4310 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
4311 - JBA9019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
4312 - JBB6021 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4313 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-JAN-16)
4314 - JBC9004 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-APR-16)
4315 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4316 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-MAY-17)
4317 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4318 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4319 - JEA7034 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JAN-18)
4320 - JBA0050 - S08-04 - Nama Harta : Peti Sejuk (selain makmal). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4321 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4322 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4323 - JBC0013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-AUG-15)
4324 - JBC6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4325 - JBC6002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
4326 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4327 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4328 - JEA3052 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
4329 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4330 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-FEB-16)
4331 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-APR-16)
4332 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-APR-16)
4333 - JBC0027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4334 - JBC2006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4335 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4336 - JEA3052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
4337 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4338 - JBA1134 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-SEP-17)
4339 - JBC0011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-JAN-18)
4340 - JBC2006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4341 - JBC9005 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4342 - JBD9005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4343 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4344 - JEA3052 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
4345 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4346 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-MAY-17)
4347 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-JAN-18)
4348 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-17)
4349 - JBA6003 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4350 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4351 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-16)
4352 - JBD9005 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4353 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4354 - JEA1060 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-APR-16)
4355 - JEA2032 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4356 - JEA3052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
4357 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-APR-16)
4358 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-MAY-17)
4359 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
4360 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4361 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-17)
4362 - JBA2047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
4363 - JBC0037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4364 - JBC2006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4365 - JBC6002 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
4366 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
4367 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4368 - JEA3052 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
4369 - JBA0049 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-18)
4370 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4371 - JBA1101 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
4372 - JBA3059 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
4373 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4374 - JBC2024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-JAN-18)
4375 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JUL-17)
4376 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-APR-16)
4377 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4378 - JBA0098 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JUL-17)
4379 - JBA1101 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
4380 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
4381 - JBA3059 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-SEP-17)
4382 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4383 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JUL-17)
4384 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4385 - JEA2030 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-16)
4386 - JEA3047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4387 - JBA1101 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
4388 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4389 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-16)
4390 - JBC0007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
4391 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
4392 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-JUL-16)
4393 - JBD2045 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4394 - JFT0003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-MAR-16)
4395 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4396 - JBA1101 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
4397 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4398 - JBA3016 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-17)
4399 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4400 - JBC0007 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
4401 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
4402 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-AUG-17)
4403 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-JUL-16)
4404 - JEA0018 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4405 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4406 - JBA1095 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
4407 - JBA1101 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
4408 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4409 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4410 - JBC6025 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4411 - JEA1062 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4412 - JBA0037 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-JAN-18)
4413 - JBA0062 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
4414 - JBA1065 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
4415 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4416 - JBB2047 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-APR-17)
4417 - JBB2051 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-SEP-17)
4418 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4419 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4420 - JBA2047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-16)
4421 - JBC0014 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4422 - JBA0062 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-SEP-17)
4423 - JBA1001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4424 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4425 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4426 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4427 - JBA8005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-17)
4428 - JBC0014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4429 - JBC1023 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4430 - JCT3001 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4431 - JEA2036 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
4432 - JEA4036 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-AUG-17)
4433 - JBA0033 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-APR-17)
4434 - JBA1001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4435 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4436 - JBA1102 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4437 - JBA2047 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
4438 - JBA8001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-OCT-17)
4439 - JBC7002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4440 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
4441 - JBA1001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4442 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4443 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4444 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4445 - JEA6012 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-17)
4446 - JBA0037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-JAN-18)
4447 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4448 - JBA4006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4449 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
4450 - JBA6045 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4451 - JBB2051 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-SEP-17)
4452 - JBC4004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4453 - JBC7002 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4454 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
4455 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4456 - JEA6012 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-17)
4457 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4458 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
4459 - JBC0033 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4460 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
4461 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
4462 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4463 - JBA1076 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4464 - JBA2026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-16)
4465 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
4466 - JBA3036 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
4467 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
4468 - JBC7002 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4469 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4470 - JEA6012 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-17)
4471 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
4472 - JBC9007 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-SEP-17)
4473 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4474 - JBA0046 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JUL-15)
4475 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
4476 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
4477 - JBC7002 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4478 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4479 - JBA2026 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-16)
4480 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
4481 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4482 - JBA0037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-JAN-18)
4483 - JBA1099 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4484 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-SEP-17)
4485 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-AUG-17)
4486 - JEA0019 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-MAY-17)
4487 - JEA1077 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4488 - JBA0033 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-APR-17)
4489 - JBA1011 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-JAN-18)
4490 - JBA1067 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-SEP-17)
4491 - JBA3022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-17)
4492 - JBA6039 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4493 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
4494 - JBA0098 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JUL-17)
4495 - JBA0053 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
4496 - JBA0064 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
4497 - JBA0098 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JUL-17)
4498 - JBC0033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4499 - JEA3050 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-AUG-16)
4500 - JBA0037 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-JAN-18)
4501 - JBA0098 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JUL-17)
4502 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-SEP-17)
4503 - JBA6038 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4504 - JBA7004 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-JAN-18)
4505 - JBC0019 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4506 - JBC2027 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
4507 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
4508 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-AUG-15)
4509 - JBA0098 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JUL-17)
4510 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4511 - JBC2021 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
4512 - JEA9006 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-DEC-17)
4513 - JBA0098 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JUL-17)
4514 - JBA9001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4515 - JEB1003 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
4516 - JBA0031 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-OCT-17)
4517 - JBA0098 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JUL-17)
4518 - JBA9001 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4519 - JEB1003 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
4520 - JBC0033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4521 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
4522 - JBC2009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-APR-17)
4523 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-JAN-18)
4524 - JBA0031 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-OCT-17)
4525 - JBA1100 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-JAN-18)
4526 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-JAN-18)
4527 - JBA1100 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-JAN-18)
4528 - JEB1003 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
4529 - JBA1100 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-JAN-18)
4530 - JEA0019 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-MAY-17)
4531 - JEA9002 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-FEB-16)
4532 - JEE7033 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4533 - JBA2045 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4534 - JBB2047 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-NOV-17)
4535 - JBC2009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-APR-17)
4536 - JEA1061 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4537 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-17)
4538 - JBA3073 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
4539 - JBA4031 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-SEP-17)
4540 - JCT3001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4541 - JEA1061 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4542 - JBA8027 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-18)
4543 - JBB0023 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
4544 - JBA6024 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-AUG-17)
4545 - JEA1061 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4546 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-NOV-17)
4547 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
4548 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
4549 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
4550 - JHA1002 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4551 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-MAY-17)
4552 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
4553 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
4554 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-MAY-17)
4555 - JEE6011 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-AUG-17)
4556 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
4557 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
4558 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-16)
4559 - JBC6024 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-FEB-16)
4560 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-16)
4561 - JBA0037 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-JAN-18)
4562 - JEE6011 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-AUG-17)
4563 - JBC8015 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-18)
4564 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Forsep. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4565 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Kanta pembesar. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4566 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Pengisi pipet. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4567 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Penitis. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4568 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Segitiga tanah liat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4569 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Spatula. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4570 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Balang gas dan penutup. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4571 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Balang loceng. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4572 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Balang pengering. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4573 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Piring petri dan penutup. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4574 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Pengacau magnetik . Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-AUG-15)
4575 - JEA1003 - S08-04 - Nama Harta : Mikroskop cahaya. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-AUG-15)
4576 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Silinder penyukat, 100 ml. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4577 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Tabung uji . Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4578 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Dawai kuprum. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4579 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Kit elektrolisis. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4580 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Meter demonstrasi (penunjuk arus elektrik dan beza. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4581 - JEA0022 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4582 - JBC8009 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-NOV-17)
4583 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4584 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4585 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4586 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4587 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4588 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4589 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4590 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4591 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4592 - JBC2002 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-16)
4593 - JBC2002 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-JAN-16)
4594 - JBA2050 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-AUG-17)
4595 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Multimeter. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
4596 - JEB1001 - S08-04 - Nama Harta : Multimeter. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
4597 - JRA7001 - S08-04 - Nama Harta : Peti sejuk. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
4598 - JEA7036 - S08-04 - Nama Harta : Model peparu manusia. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4599 - JEA3048 - S08-04 - Nama Harta : Tabung didih. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-AUG-17)
4600 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Dawai kuprum. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4601 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Forsep. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4602 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Plat kaca. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4603 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Rod kaca. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4604 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Galvanometer. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4605 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Kanta pembesar. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4606 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Kelalang loceng. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4607 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Kit elektrolisis. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4608 - JEA7039 - S08-04 - Nama Harta : Magnet Magnador. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4609 - JEA1065 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-OCT-17)
4610 - JBA7004 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-JAN-18)
4611 - JBA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-JAN-18)
4612 - JBA1100 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-JAN-18)
4613 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4614 - JBA0073 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4615 - JBA9026 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4616 - JBC0008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JAN-17)
4617 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Ammonium sulfat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-JUL-17)
4618 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Bromin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-JUL-17)
4619 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Balang gas dan penutup. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
4620 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Iodin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-JUL-17)
4621 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Kalsium klorida kontang. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-JUL-17)
4622 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Larutan Benedict. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-JUL-17)
4623 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Mangkuk penyejat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
4624 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Pemegang buret. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
4625 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Rak tabung didih. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
4626 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Spatula. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
4627 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Akuarium. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
4628 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : 1,1,1-Trikloroetana. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-JUL-17)
4629 - JEB1005 - S08-04 - Nama Harta : Ammonia. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-JUL-17)
4630 - JEA6009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
4631 - JEA6009 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-APR-17)
4632 - JBC3007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4633 - JBC3007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4634 - JBC3007 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4635 - JBC3007 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4636 - JBA1092 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
4637 - JBA1110 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4638 - JBA2054 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-JAN-18)
4639 - JBA0040 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru Besar / Pengetua. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-AUG-17)
4640 - JBA1110 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4641 - JEA2034 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
4642 - JEA2034 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
4643 - JEA2034 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
4644 - JBC8015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-18)
4645 - JBC8015 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-18)
4646 - JEA2030 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
4647 - JEA2030 - S08-04 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
4648 - JBA2014 - S08-04 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-AUG-17)
4649 - JBA1101 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
4650 - JBA7046 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4651 - JBA7046 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4652 - JBA7048 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
4653 - JBA7048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
4654 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
4655 - JBA0091 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
4656 - JBA0049 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-18)
4657 - JEB3043 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
4658 - JEB3043 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
4659 - JBA1110 - S08-04 - Nama Harta : Papan Tulis (Kelas). Tahun Diperolehi : 2001. Berusia : 17 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4660 - JBA0008 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-AUG-15)
4661 - JBA1008 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4662 - JBA1115 - S08-04 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4663 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-SEP-17)
4664 - JBA7017 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4665 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
4666 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
4667 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
4668 - JEA1050 - S08-04 - Nama Harta : Bangku KHB / Bengkel. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4669 - JEA1076 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
4670 - JEB4044 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-SEP-17)
4671 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-MAY-17)
4672 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-APR-17)
4673 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
4674 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-SEP-17)
4675 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-JAN-17)
4676 - JBA6020 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-MAY-15)
4677 - JBA7017 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4678 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-16)
4679 - JBC6012 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4680 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-DEC-17)
4681 - JEA1050 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kerja Bengkel. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4682 - JHA0002 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-APR-16)
4683 - JBA0012 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4684 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-APR-17)
4685 - JBA2051 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
4686 - JBA6004 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4687 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-JAN-17)
4688 - JBA6050 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
4689 - JBA9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
4690 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-16)
4691 - JBB6021 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4692 - JBC0014 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-18)
4693 - JBC2004 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-17)
4694 - JBC2024 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-JAN-18)
4695 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-DEC-17)
4696 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Perakam Waktu. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-DEC-17)
4697 - JBC9008 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-OCT-17)
4698 - JBD0051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-JUN-17)
4699 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
4700 - JEA3052 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
4701 - JBA0003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-NOV-17)
4702 - JBA1090 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-APR-17)
4703 - JBA2047 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-JAN-16)
4704 - JBA2054 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-JAN-18)
4705 - JBA3065 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4706 - JBA6013 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-16)
4707 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-JAN-17)
4708 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4709 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
4710 - JBA6051 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4711 - JBA9010 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-APR-16)
4712 - JBA9029 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-APR-16)
4713 - JBB1002 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4714 - JBB6021 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4715 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
4716 - JBC6013 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-FEB-16)
4717 - JEA2030 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-16)
4718 - JBA0018 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4719 - JBA0046 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JUL-15)
4720 - JBA1035 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4721 - JBA1067 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
4722 - JBA1096 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4723 - JBA1111 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4724 - JBA1115 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4725 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-JAN-17)
4726 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4727 - JBA6028 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-DEC-17)
4728 - JBA6030 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
4729 - JBA9024 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-APR-16)
4730 - JBB6021 - S08-04 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4731 - JBC1005 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
4732 - JBC1037 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4733 - JBC2016 - S08-04 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
4734 - JBC2029 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
4735 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-OCT-17)
4736 - JBC9005 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4737 - JBC9010 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4738 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-JUL-17)
4739 - JEA1054 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
4740 - JEB4045 - S08-04 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
4741 - JBA0053 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
4742 - JBA1113 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4743 - JBA2029 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-MAR-16)
4744 - JBA6001 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4745 - JBA6034 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
4746 - JBA6040 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4747 - JBA6050 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
4748 - JBA6051 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4749 - JBA9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
4750 - JBA9012 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JUN-17)
4751 - JBB0028 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
4752 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
4753 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
4754 - JBC6016 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-DEC-17)
4755 - JBC9003 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-17)
4756 - JBC9008 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-OCT-17)
4757 - JBD2036 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4758 - JBD7068 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-17)
4759 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
4760 - JEA1054 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
4761 - JEA1075 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
4762 - JEA3037 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
4763 - JEA7034 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JAN-18)
4764 - JEA8011 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
4765 - JEE0041 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-AUG-17)
4766 - JBA0002 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
4767 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JUL-17)
4768 - JBA0050 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4769 - JBA5083 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
4770 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-JAN-17)
4771 - JBA6051 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4772 - JBB6017 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JAN-17)
4773 - JBB6021 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4774 - JBC2006 - S08-04 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4775 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
4776 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4777 - JBD7067 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4778 - JBD7069 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 19-JAN-18)
4779 - JBD8006 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-JAN-17)
4780 - JEA0015 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-APR-16)
4781 - JEA1070 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
4782 - JEA8005 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4783 - JBA0053 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
4784 - JBA1113 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4785 - JBA3005 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
4786 - JBA6011 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-16)
4787 - JBA6014 - S08-04 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 06-SEP-17)
4788 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-JAN-17)
4789 - JBA6034 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
4790 - JBA8028 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
4791 - JBA9006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
4792 - JBB0029 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-OCT-17)
4793 - JBB2052 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-16)
4794 - JBB7044 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
4795 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
4796 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4797 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-DEC-17)
4798 - JBC8014 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-JAN-16)
4799 - JBD2038 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-AUG-17)
4800 - JBD2048 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JAN-18)
4801 - JEA3052 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
4802 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-MAY-17)
4803 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-FEB-16)
4804 - JBA0002 - S08-04 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
4805 - JBA0006 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-JAN-18)
4806 - JBA0033 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-APR-17)
4807 - JBA0055 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-MAY-17)
4808 - JBA0062 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-SEP-17)
4809 - JBA0076 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4810 - JBA1091 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4811 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4812 - JBA2042 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JAN-18)
4813 - JBA3070 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JAN-16)
4814 - JBA4033 - S08-04 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-FEB-17)
4815 - JBA6007 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JAN-17)
4816 - JBA6011 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 14-FEB-16)
4817 - JBA6023 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4818 - JBA6047 - S08-04 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
4819 - JBA6050 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
4820 - JBA7021 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4821 - JBA8028 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
4822 - JBA9001 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4823 - JBA9011 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-NOV-17)
4824 - JBA9012 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JUN-17)
4825 - JBA9024 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-APR-16)
4826 - JBA9029 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4827 - JBA9037 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
4828 - JBC0010 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4829 - JBC2011 - S08-04 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-SEP-17)
4830 - JBC8003 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-AUG-17)
4831 - JBC9009 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-JAN-18)
4832 - JBD8005 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-SEP-17)
4833 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JUL-17)
4834 - JEA0011 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-OCT-17)
4835 - JEA1041 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4836 - JEA1042 - S08-04 - Nama Harta : VSAT (School-net). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4837 - JEA1043 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4838 - JEA1054 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 20-AUG-17)
4839 - JEA1056 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-JUN-17)
4840 - JEA7034 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JAN-18)
4841 - JEA9011 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
4842 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-FEB-16)
4843 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
4844 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JUL-17)
4845 - JBA0098 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-FEB-16)
4846 - JBA1003 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-JAN-18)
4847 - JBA1115 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4848 - JBA2009 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JUL-17)
4849 - JBA2030 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-JAN-17)
4850 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-17)
4851 - JBA6012 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
4852 - JBA7020 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4853 - JBA9006 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
4854 - JBC2015 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4855 - JBC6006 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
4856 - JBC6019 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 27-DEC-17)
4857 - JBD0051 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 07-JUN-17)
4858 - JBD1004 - S08-04 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
4859 - JBD2042 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-JUL-17)
4860 - JEA1057 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4861 - JEA2030 - S08-04 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 01-FEB-16)
4862 - JEA3052 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 13-AUG-17)
4863 - JEA4037 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4864 - JEB4045 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
4865 - JEE8001 - S08-04 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-FEB-16)
4866 - JBA0002 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
4867 - JBA0005 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 08-MAY-17)
4868 - JBA0007 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4869 - JBA0020 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4870 - JBA0047 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 26-JUL-17)
4871 - JBA0052 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 05-MAY-16)
4872 - JBA0079 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 03-MAY-17)
4873 - JBA0082 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-OCT-17)
4874 - JBA0098 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-FEB-16)
4875 - JBA1026 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4876 - JBA1064 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4877 - JBA1068 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4878 - JBA1115 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4879 - JBA2024 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4880 - JBA3017 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JUL-16)
4881 - JBA3025 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 11-MAY-16)
4882 - JBA4015 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 12-SEP-17)
4883 - JBA6007 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-JAN-17)
4884 - JBA6018 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Makmal. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-AUG-17)
4885 - JBA6050 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
4886 - JBA8028 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 15-AUG-17)
4887 - JBA9006 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 31-OCT-17)
4888 - JBA9024 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 09-APR-16)
4889 - JBB0028 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-OCT-17)
4890 - JBC0015 - S08-04 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 16-AUG-17)
4891 - JBC2007 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-AUG-17)
4892 - JBC6008 - S08-04 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 22-AUG-17)
4893 - JBC9001 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 23-JAN-18)
4894 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 04-JAN-17)
4895 - JEA3059 - S08-04 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
4896 - JEA6008 - S08-04 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-MAY-17)
4897 - JBA0001 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 02-AUG-15)
4898 - JBA0022 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-JAN-18)
4899 - JBA1014 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-OCT-17)
4900 - JBA1048 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JAN-18)
4901 - JBA1073 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
4902 - JBA1093 - S08-04 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-JAN-18)
4903 - JBA1094 - S08-04 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4904 - JBA1115 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JAN-18)
4905 - JBA2021 - S08-04 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-AUG-17)
4906 - JBA2022 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-AUG-17)
4907 - JBA2037 - S08-04 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 24-JAN-17)
4908 - JBA3017 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 28-JUL-16)
4909 - JBA3061 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 18-SEP-17)
4910 - JBA5083 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 17-AUG-17)
4911 - JBA9029 - S08-04 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 21-APR-16)
4912 - JBB0029 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 10-OCT-17)
4913 - JBD9006 - S08-04 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 29-JUL-17)
4914 - JEA0020 - S08-04 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 25-AUG-17)
4915 - JEA3059 - S08-04 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak harta ini. Padamkan jika telah dilupuskan. (Tarikh Akhir Kemaskini - 30-OCT-17)
4916 - JEA7034 - S08-04 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Berusia : 16 tahun. Sila semak h