emis_28032017
S01-01
0
S01-02
0
S01-03
0
S01-04
0
S01-05
0
S01-06
0
S01-07
0
S02-01
0
S02-02
0
S02-03
0
S02-04
0
S02-05
0
S02-06
0
S02-07
0
S02-08
0
S02-09
0
S02-10
0
S02-11
0
S02-12
3
S02-13
3
S03-01
0
S03-02
0
S03-03
0
S03-04
0
S03-05
0
S03-06
0
S03-07
0
S03-08
0
S04-01
0
S04-02
0
S04-03
0
S05-01
0
S05-02
0
S05-03
10
S05-04
0
S05-05
0
S06-01
0
S06-02
0
S07-01
0
S07-02
0
S07-03
0
S07-04
0
S07-05
0
S07-06
0
S07-07
0
S07-08
0
S07-09
22
S08-01
42
S08-02
0
S08-03
53
S08-04
0
S08-05
0
S08-06
15
S08-07
0
S08-08
0
S08-09
190
S08-10
0
S09-01
0
S09-02
1
S09-03
1
S09-04
1
S09-05
0
S10-01
0
S10-02
0
S10-03
0
S11-01
0
S11-02
0
S11-04
3
S11-05
12
S11-06
53
S11-07
5
S11-08
10
S11-09
15
S11-10
15

Disahkan Betul
1 - JBA9028 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
2 - JBA2023 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
3 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
4 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
5 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
6 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
7 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
8 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
9 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
10 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
11 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
12 - JBA2054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 120. Nama Blok =TEMPAT BUANG SAMPAH. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
13 - JBA2054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =POS PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
14 - JBA3002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PRASEKOLAH. Kegunaan = Pra Sekolah
15 - JBA3004 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
16 - JBA3024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 475. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
17 - JBA3024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 475. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P
18 - JBA3024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Pra Sekolah
19 - JBA3024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 225. Nama Blok =BLOK A(SEKOLAH AGAMA MENUMPANG). Kegunaan = P & P
20 - JBA3026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 180. Nama Blok =G B.PENGURUSAN SUKAN. Kegunaan = Pentadbiran
21 - JBA3049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 49. Nama Blok =PONDOK PENGAWAI. Kegunaan = Pentadbiran
22 - JBA3051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 200. Nama Blok =BILIK GOSOK. Kegunaan = Asrama
23 - JBA3051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =RAWATAN DAN STOR. Kegunaan = Asrama
24 - JBA4005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
25 - JBA4024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran
26 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 130.28. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL 2. Kegunaan = Pentadbiran
27 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 373.12. Nama Blok =ASTAKA (PADANG). Kegunaan = Pentadbiran
28 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 130.28. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL 1. Kegunaan = Pentadbiran
29 - JBA5054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 120. Nama Blok =STOR SUKAN. Kegunaan = Pentadbiran
30 - JBA5054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 42. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
31 - JBA5060 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 49. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
32 - JBA5074 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 232. Nama Blok =KABIN. Kegunaan = P & P
33 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 144. Nama Blok =I(TEMPAT SAMPAH). Kegunaan = Pentadbiran
34 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 72. Nama Blok =H(PONDOK JAGA). Kegunaan = Pentadbiran
35 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 36. Nama Blok =J(MINERAL1). Kegunaan = Pentadbiran
36 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 399.05. Nama Blok =BLOK B - JKR 1531. Kegunaan = P & P
37 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 350.76. Nama Blok =BLOK C - PSS SEKOLAH. Kegunaan = P & P
38 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 422.91. Nama Blok =BLOK A - JKR 1079. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
39 - JBA9007 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 80. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
40 - JBA9013 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
41 - JBA9014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =PONDOK JAGA KUARTES. Kegunaan = Pentadbiran
42 - JBA9014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =PONDOK JAGA DEPAN. Kegunaan = Pentadbiran
43 - JBA9014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =PONDOK JAGA BELAKANG. Kegunaan = Pentadbiran
44 - JBA9020 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =G (PONDOK JAGA). Kegunaan = Pentadbiran
45 - JBA9025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 79.21. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
46 - JBB0028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =BILIK SUKAN. Kegunaan = P & P
47 - JBB5035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
48 - JBC2012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 245.27. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
49 - JBC2012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 155.32. Nama Blok =PRA SEKOLAH. Kegunaan = P & P
50 - JBC2012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 222.97. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = P & P
51 - JBC2012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 490.54. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P
52 - JBC2029 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 380.48. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
53 - JBC3015 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 47.52. Nama Blok =A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
54 - JBC5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 15. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran
55 - JBD0050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 269.08. Nama Blok =A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
56 - JBD0050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64.23. Nama Blok =B. Kegunaan = P & P
57 - JBD2034 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 36. Nama Blok =G. Kegunaan = Pentadbiran
58 - JBD2038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 330. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P
59 - JBD2041 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 49. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
60 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 91.39. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P
61 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123.75. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
62 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
63 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
64 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
65 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
66 - JBA5056 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
67 - JBA2023 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
68 - JBA9034 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
69 - JBA9034 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
70 - JBA9034 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
71 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
72 - JBA9034 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
73 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
74 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
75 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
76 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
77 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
78 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
79 - JBC9002 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
80 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
81 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
82 - JEA1078 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
83 - JEA1078 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
84 - JEA1078 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
85 - JEA9010 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
86 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1973. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
87 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1973. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
88 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1980. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
89 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1984. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
90 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 1985. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
91 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1986. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
92 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1987. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
93 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1988. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
94 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1988. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
95 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 1988. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
96 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
97 - JBA3026 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
98 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
99 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
100 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
101 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
102 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
103 - JBA5046 - S08-03 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1989. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
104 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1990. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
105 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
106 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
107 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1990. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
108 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 1991. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
109 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Alat Video Kaset. Tahun Diperolehi : 1992. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
110 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1992. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
111 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1992. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
112 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1992. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
113 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1992. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
114 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
115 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
116 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
117 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
118 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
119 - JEA1047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
120 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Alat Video Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
121 - JBC9011 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
122 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
123 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
124 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
125 - JBA3055 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
126 - JBA3022 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
127 - JBA5046 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
128 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
129 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
130 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
131 - JBA3022 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
132 - JEA7035 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
133 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
134 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
135 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1994. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
136 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
137 - JBA2037 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
138 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
139 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
140 - JEA5036 - S08-03 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
141 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
142 - JBD9002 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
143 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
144 - JBD9002 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
145 - JEB2039 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
146 - JEA3037 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
147 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
148 - JBA5046 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
149 - JBA5046 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
150 - JBA5046 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
151 - JBA3055 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
152 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
153 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
154 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
155 - JBA3055 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
156 - JBA5040 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
157 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
158 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
159 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
160 - JBA3055 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
161 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
162 - JEA3037 - S08-03 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
163 - JBD3017 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1996. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
164 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
165 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
166 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
167 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
168 - JBA9035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1997. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
169 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123.37. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = P & P
170 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 142.74. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = P & P
171 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 40.48. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran
172 - JBD3014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =PONDOK BACAAN. Kegunaan = P & P
173 - JBD7069 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 368. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Pentadbiran
174 - JBD8007 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 450. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = P & P
175 - JBD9002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 420. Nama Blok =Blok B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
176 - JBD9005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 450. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
177 - JEA1101 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 406.9. Nama Blok =PENCAWANG TNB. Kegunaan = Pentadbiran
178 - JEA1101 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 399.6. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran
179 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 374.4. Nama Blok =EFFICIENT. Kegunaan = P & P
180 - JEA2032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran
181 - JEA2036 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 420. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
182 - JEA2044 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123. Nama Blok =TUNKU ABDUL RAHMAN. Kegunaan = Pentadbiran
183 - JEA2044 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123. Nama Blok =TUN HUSSEIN ONN. Kegunaan = P & P
184 - JEA2044 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123. Nama Blok =TUN ABDUL RAZAK. Kegunaan = P & P
185 - JEA3052 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =H( PONDOK PENGAWAL ). Kegunaan = Pentadbiran
186 - JEA4035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 112. Nama Blok =BLOK AA. Kegunaan = Pentadbiran
187 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 12.25. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
188 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 305.5. Nama Blok =SPT. Kegunaan = P & P
189 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 273. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = P & P
190 - JEA5021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Asrama
191 - JEB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 132. Nama Blok =BLOK N(KOPERASI). Kegunaan = Pentadbiran
192 - JEB2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =BLOK BILIK AIR LELAKI. Kegunaan = Asrama
193 - JEB5021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =Stor sukan. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
194 - JEE2043 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 56. Nama Blok =PONDOK JAGA-BELAKANG. Kegunaan = Pentadbiran
195 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = P & P
196 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
197 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P
198 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK F. Kegunaan = P & P
199 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK G. Kegunaan = P & P
200 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PUTERA 2. Kegunaan = Asrama
201 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =AS-SHAFIE. Kegunaan = Asrama
202 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P
203 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PUTERA 1. Kegunaan = Asrama
204 - JFT2001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 378. Nama Blok =HAMKA. Kegunaan = P & P
205 - JEA3046 - S07-03 - Bilangan unit apartment sangat kecil : 1 buah.
206 - JBA2052 - S07-06 - Kuarters kurang 15 tahun rosak fizikal.
207 - JBA2052 - S07-06 - Kuarters kurang 15 tahun rosak fizikal.
208 - JBA4012 - S07-06 - Kuarters kurang 15 tahun rosak fizikal.
209 - JBA2040 - S07-07 - Kuarters kurang 15 tahun rosak pendawaian berpenghuni.
210 - JBA2052 - S07-07 - Kuarters kurang 15 tahun rosak pendawaian berpenghuni.
211 - JEA3045 - S07-07 - Kuarters kurang 15 tahun rosak pendawaian berpenghuni.
212 - JBA2041 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Semi-D. Status berpenghuni :- Ya
213 - JBB6021 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
214 - JBB6021 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
215 - JBC5004 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
216 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
217 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
218 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
219 - JBD1013 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
220 - JBA3060 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
221 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
222 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
223 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
224 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
225 - JBA1032 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1998. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
226 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
227 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
228 - JBA5022 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
229 - JBA5036 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
230 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
231 - JBC8001 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
232 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
233 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
234 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
235 - JBA1011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
236 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
237 - JBD5087 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
238 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
239 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
240 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
241 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
242 - JEA7035 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
243 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
244 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
245 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Binder. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
246 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
247 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
248 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
249 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
250 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
251 - JBA3005 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
252 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
253 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
254 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
255 - JBA5018 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
256 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
257 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
258 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
259 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
260 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
261 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
262 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
263 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
264 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
265 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
266 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
267 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
268 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
269 - JBA2025 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
270 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
271 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
272 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
273 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
274 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2000. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
275 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
276 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
277 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
278 - JBA4030 - S08-03 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
279 - JBA5036 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
280 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
281 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
282 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
283 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
284 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
285 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
286 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
287 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
288 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
289 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
290 - JBD5087 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
291 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
292 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
293 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
294 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
295 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
296 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
297 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
298 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
299 - JBA5018 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
300 - JBA5018 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
301 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
302 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
303 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
304 - JBA3022 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
305 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
306 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
307 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
308 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
309 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
310 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
311 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
312 - JBA5062 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
313 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
314 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
315 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
316 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
317 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
318 - JEA8011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
319 - JBA8009 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
320 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
321 - JBA5062 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
322 - JBA9029 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
323 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
324 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
325 - JBA3047 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
326 - JBA3040 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
327 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
328 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
329 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
330 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
331 - JBA9035 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
332 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
333 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
334 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
335 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
336 - JBD5087 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
337 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
338 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
339 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
340 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
341 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
342 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
343 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
344 - JBA2030 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
345 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
346 - JBA2021 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
347 - JBA2038 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
348 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
349 - JBA3053 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
350 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
351 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
352 - JBA0065 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
353 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
354 - JBA5028 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
355 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
356 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
357 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
358 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
359 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
360 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
361 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
362 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
363 - JBA5070 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
364 - JBA5070 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
365 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
366 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
367 - JBA1134 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
368 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
369 - JBB5036 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
370 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
371 - JBA5030 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
372 - JBA5030 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
373 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
374 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
375 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
376 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
377 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
378 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
379 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
380 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
381 - JBA0022 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
382 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
383 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
384 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
385 - JBA3061 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
386 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
387 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
388 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
389 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
390 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
391 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
392 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
393 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
394 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
395 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
396 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
397 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
398 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
399 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
400 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
401 - JBC3008 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
402 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
403 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
404 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
405 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
406 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
407 - JBA7034 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
408 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
409 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
410 - JBA0013 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
411 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
412 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
413 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
414 - JBA0013 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
415 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
416 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
417 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
418 - JBA0013 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
419 - JBC1005 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
420 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
421 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
422 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
423 - JBA3061 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
424 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
425 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
426 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
427 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
428 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
429 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
430 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
431 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
432 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
433 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
434 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
435 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
436 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
437 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
438 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
439 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
440 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
441 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
442 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
443 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
444 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
445 - JBC5047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
446 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
447 - JBD1013 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
448 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
449 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
450 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
451 - JEA8011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
452 - JEA8011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
453 - JBA9021 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
454 - JBD5080 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
455 - JEA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
456 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
457 - JBA5057 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
458 - JBC5047 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
459 - JBD8005 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
460 - JBA5036 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
461 - JBA5036 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
462 - JBA5036 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
463 - JBA0042 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
464 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
465 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
466 - JBA5036 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
467 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
468 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
469 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
470 - JBA9035 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
471 - JBD8004 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
472 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
473 - JBD2034 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
474 - JBD5087 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
475 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
476 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
477 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
478 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
479 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
480 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
481 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
482 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
483 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
484 - JBC9011 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
485 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
486 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
487 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
488 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
489 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
490 - JBA3040 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
491 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
492 - JBC2002 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
493 - JBA9003 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
494 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
495 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
496 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
497 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
498 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
499 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
500 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
501 - JBA3010 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
502 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
503 - JBA3061 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
504 - JBA9025 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
505 - JBA9025 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
506 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
507 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
508 - JBA4021 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
509 - JBA3061 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
510 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
511 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
512 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
513 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
514 - JBA4030 - S08-03 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
515 - JBA4013 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
516 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
517 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
518 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
519 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
520 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
521 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
522 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
523 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
524 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
525 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
526 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
527 - JBD3019 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
528 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
529 - JBD9005 - S08-03 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
530 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
531 - JBA9019 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
532 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
533 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
534 - JBD9005 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
535 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
536 - JBC0011 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
537 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
538 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
539 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
540 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
541 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
542 - JBA9025 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
543 - JBA0029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
544 - JBA1123 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
545 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
546 - JBA1123 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
547 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
548 - JBA4012 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
549 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
550 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
551 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
552 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
553 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
554 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
555 - JBA5057 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
556 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
557 - JBA5057 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
558 - JBA0033 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
559 - JBA3004 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
560 - JBA0022 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
561 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
562 - JBA9019 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
563 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
564 - JBA2018 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
565 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
566 - JBA3004 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
567 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
568 - JBA3004 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
569 - JBA5071 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
570 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
571 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
572 - JBA3010 - S08-03 - Nama Harta : Binder. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
573 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
574 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
575 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
576 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
577 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
578 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
579 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
580 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
581 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
582 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
583 - JEA8013 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
584 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
585 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
586 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
587 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
588 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
589 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
590 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
591 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
592 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
593 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
594 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
595 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
596 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
597 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
598 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
599 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
600 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
601 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
602 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
603 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
604 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
605 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
606 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
607 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
608 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
609 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
610 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
611 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
612 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2004. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
613 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
614 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
615 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
616 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
617 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
618 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
619 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
620 - JBA8005 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
621 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
622 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
623 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
624 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
625 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
626 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
627 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
628 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
629 - JBA4012 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
630 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
631 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
632 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
633 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
634 - JBA0051 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
635 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
636 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
637 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
638 - JBA8009 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
639 - JBA3047 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
640 - JBA3053 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
641 - JBA1135 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
642 - JBA3053 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
643 - JBA3005 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
644 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
645 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
646 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
647 - JBA0051 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
648 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
649 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
650 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
651 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Termoform. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
652 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
653 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
654 - JBA3022 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
655 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
656 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
657 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
658 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
659 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
660 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
661 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
662 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
663 - JBA8034 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
664 - JBC9001 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
665 - JBC9002 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
666 - JBD9002 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
667 - JEA9008 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
668 - JBA5035 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
669 - JBA5067 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
670 - JBC5014 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
671 - JBC5047 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
672 - JBD7067 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
673 - JBA0047 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
674 - JBA3026 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
675 - JBA9003 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
676 - JBC9021 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
677 - JEA9011 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
678 - JBA5071 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
679 - JEB6012 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
680 - JBA3038 - S11-09 - Jumlah Bilik Prasekolah tidak sama dengan keadaan Fizikal
681 - JBA3038 - S11-09 - Jumlah Bilik Pemulihan tidak sama dengan keadaan Fizikal
682 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pendidikan Khas tidak sama dengan keadaan Fizikal
683 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Pusat Akses tidak sama dengan keadaan Fizikal
684 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Ekonomi Rumahtangga tidak sama dengan keadaan Fizikal
685 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bengkel Pertanian tidak sama dengan keadaan Fizikal
686 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Matematik tidak sama dengan keadaan Fizikal
687 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Dewan Sekolah tidak sama dengan keadaan Fizikal
688 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Surau tidak sama dengan keadaan Fizikal
689 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Pondok Pengawal tidak sama dengan keadaan Fizikal
690 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat Am tidak sama dengan keadaan Fizikal
691 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat Pengetua/Bilik Pengetua tidak sama dengan keadaan Fizikal
692 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat GPK (Kurikulum) tidak sama dengan keadaan Fizikal
693 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat GPK (HEM) tidak sama dengan keadaan Fizikal
694 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat GPK (Ko Kurikulum) tidak sama dengan keadaan Fizikal
695 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat Ketua Bidang tidak sama dengan keadaan Fizikal
696 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Pejabat Guru tidak sama dengan keadaan Fizikal
697 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat PKPK (Pendidikan Khas) tidak sama dengan keadaan Fizikal
698 - JBA9003 - S11-09 - Jumlah Pusat Akses tidak sama dengan keadaan Fizikal
699 - JBA5031 - S11-09 - Jumlah Tandas Murid Lelaki tidak sama dengan keadaan Fizikal
700 - JBA5031 - S11-09 - Jumlah Tandas Murid Perempuan tidak sama dengan keadaan Fizikal
701 - JBA5031 - S11-09 - Jumlah Tandas Guru Lelaki tidak sama dengan keadaan Fizikal
702 - JBA5031 - S11-09 - Jumlah Tandas Guru Perempuan tidak sama dengan keadaan Fizikal
703 - JEB5026 - S11-09 - Jumlah Kantin tidak sama dengan keadaan Fizikal
704 - JBD1006 - S11-09 - Jumlah Bilik Darjah < Daripada 750 kps / Kurang 3 bay tidak sama dengan keadaan Fizikal
705 - JBD7067 - S11-09 - Jumlah Kantin tidak sama dengan keadaan Fizikal
706 - JBD7067 - S11-09 - Jumlah Tandas Murid Lelaki tidak sama dengan keadaan Fizikal
707 - JBD7067 - S11-09 - Jumlah Tandas Murid Perempuan tidak sama dengan keadaan Fizikal
708 - JBD7067 - S11-09 - Jumlah Tandas Guru Lelaki tidak sama dengan keadaan Fizikal
709 - JBD7067 - S11-09 - Jumlah Tandas Guru Perempuan tidak sama dengan keadaan Fizikal
710 - JBA0098 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pengawas TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
711 - JBA0098 - S11-10 - JUMLAH Ruang Serbaguna TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
712 - JBA0098 - S11-10 - JUMLAH Kantin TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
713 - JBA0098 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Lelaki TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
714 - JBA0098 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
715 - JBA0098 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Lelaki TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
716 - JBA0098 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
717 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Darjah 750 kaki persegi / sama 3 bay TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
718 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pendidikan Khas TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
719 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Pusat Akses TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
720 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Ekonomi Rumahtangga TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
721 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bengkel Pertanian TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
722 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Matematik TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
723 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Dewan Sekolah TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
724 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Surau TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
725 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Pondok Pengawal TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
726 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat Am TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
727 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat Pengetua/Bilik Pengetua TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
728 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat GPK (Kurikulum) TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
729 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat GPK (HEM) TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
730 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat GPK (Ko Kurikulum) TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
731 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat Ketua Bidang TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
732 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Pejabat Guru TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
733 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat PKPK (Pendidikan Khas) TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
734 - JBA9003 - S11-10 - JUMLAH Pusat Akses TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
735 - JBA5031 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Lelaki TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
736 - JBA5031 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
737 - JBA5031 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Lelaki TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
738 - JBA5031 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
739 - JEB5026 - S11-10 - JUMLAH Kantin TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
740 - JBD1006 - S11-10 - JUMLAH Bilik Darjah < Daripada 750 kps / Kurang 3 bay TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
741 - JBD7067 - S11-10 - JUMLAH Kantin TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
742 - JBD7067 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Lelaki TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
743 - JBD7067 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
744 - JBD7067 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Lelaki TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
745 - JBD7067 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
746 - JEE3038 - S01-02 - Jenis Asrama :-Asrama Sekolah Harian. Optimum Asrama meragukan : -10. Sila masukan bilangan katil asrama
747 - JFT6003 - S01-02 - Jenis Asrama :-Lain-lain Asrama. Optimum Asrama meragukan : -3. Sila masukan bilangan katil asrama
748 - JBD3015 - S01-04 - Sekolah kerajaan dan bukan mubaligh tapi ada Lembaga Pengelola sekolah.
749 - JFT2001 - S02-01 - Sila semak Kod Bersih Bangunan Sekolah atau/dan Kod Bersih Kawasan Sekolah atau/dan Kod Kawal Sekolah.
750 - JBD2045 - S02-06 - Lokasi: Bandar, Sumber Air: Tangki/Takungan Air Hujan/Rain Harvester
751 - JBB5030 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet)
752 - JEA3051 - S02-13 - Sila isikan Nama atau/dan Jarak perkhidmatan kesihatan yang terdekat
753 - JBA5036 - S02-13 - Sila isikan Nama atau/dan Jarak perkhidmatan kesihatan yang terdekat
754 - JBA3052 - S03-03 - Alamat tidak tepat/ berulang/ tidak berisi.
755 - JBA3054 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 5 -Sekolah dan Rumah Guru/Staf dengan No Lot:LPP 1/2001] tapi keluasan [5]
756 - JBC6024 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 1 -Sekolah Sahaja dengan No Lot:337] tapi keluasan [3.37]
757 - JBD3018 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 1 -Sekolah Sahaja dengan No Lot:TIADA] tapi keluasan [1.5]
758 - JBD0058 - S04-03 - Hak Milik Tanah: Ketua Pengarah Tanah & Galian (KPTG) / Kem Pel Malaysia(KPM); Jenis Bantuan Sekolah: Sekolah Bantuan Kerajaan
759 - JBA1113 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 339.66. Nama Blok =Perpustakaan. Kegunaan = P & P
760 - JBA1135 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 150. Nama Blok =RUMAH PAM BOMBA. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
761 - JBA1135 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 30. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
762 - JBA2022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =PONDOK BACAAN. Kegunaan = P & P
763 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 364. Nama Blok =A. Kegunaan = P & P
764 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =C. Kegunaan = P & P
765 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
766 - JBA2027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 450. Nama Blok =BANGUNAN TNB. Kegunaan = Pentadbiran
767 - JBA2027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 150. Nama Blok =STOR. Kegunaan = Pentadbiran
768 - JBA2027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 360. Nama Blok =RUMAH PAM AIR. Kegunaan = Pentadbiran
769 - JBA5036 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : PLASTIK. Bilangan : 80. Tahun Dapat : 2003. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
770 - JBD2042 - S08-06 - Nama Peralatan : Projektor LCD. Tahun Dapat : 2008. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
771 - JBD2042 - S08-06 - Nama Peralatan : Skrin. Tahun Dapat : 2002. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
772 - JBA5074 - S08-06 - Nama Peralatan : Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Dapat : 2013. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
773 - JBA7041 - S08-06 - Nama Peralatan : Skrin. Tahun Dapat : 2006. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
774 - JBA7039 - S08-06 - Nama Peralatan : Laminator. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
775 - JFT0003 - S08-06 - Nama Peralatan : Skrin. Tahun Dapat : 2013. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
776 - JFT7001 - S08-06 - Nama Peralatan : Katil (Asrama). Tahun Dapat : 2014. Bilangan : 160. Jenama peralatan tidak diisi.
777 - JFT7001 - S08-06 - Nama Peralatan : Tilam (Asrama). Tahun Dapat : 2014. Bilangan : 60. Jenama peralatan tidak diisi.
778 - JFT7001 - S08-06 - Nama Peralatan : Tilam (Asrama). Tahun Dapat : 2014. Bilangan : 100. Jenama peralatan tidak diisi.
779 - JEA2043 - S08-06 - Nama Peralatan : Alarm. Tahun Dapat : 2013. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
780 - JEA2043 - S08-06 - Nama Peralatan : Skrin. Tahun Dapat : 2011. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
781 - JEA2043 - S08-06 - Nama Peralatan : Troli. Tahun Dapat : 2013. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
782 - JBA7027 - S08-06 - Nama Peralatan : Laminator. Tahun Dapat : 2007. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
783 - JBA7011 - S08-06 - Nama Peralatan : Mesin pendua (stensil). Tahun Dapat : 2004. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
784 - JBA7011 - S08-06 - Nama Peralatan : Projektor Slaid. Tahun Dapat : 2002. Bilangan : 3. Jenama peralatan tidak diisi.
785 - JBA7011 - S08-06 - Nama Peralatan : Laminator. Tahun Dapat : 2004. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
786 - JBA5036 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : PANASONIC. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2001. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
787 - JBA5036 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : SAMSUNG ML 2150(PPSMI2). Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2003. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
788 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
789 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
790 - JBC1005 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
791 - JBA5071 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
792 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
793 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
794 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
795 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
796 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
797 - JBC1006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
798 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
799 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
800 - JBA3023 - S08-03 - Nama Harta : VSAT (School-net). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
801 - JBC9011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
802 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
803 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
804 - JEA5032 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
805 - JBA9029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
806 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
807 - JEA5036 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
808 - JBA9015 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
809 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
810 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
811 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
812 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
813 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
814 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
815 - JBC3008 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
816 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : VSAT (School-net). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
817 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
818 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
819 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
820 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
821 - JBA3061 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
822 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
823 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
824 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
825 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
826 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
827 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
828 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
829 - JBD8004 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
830 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
831 - JBA7039 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
832 - JBA0013 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
833 - JBA0065 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
834 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
835 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
836 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
837 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : ADSL (School-net). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
838 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
839 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
840 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
841 - JBA0065 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
842 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
843 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
844 - JBA0013 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
845 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
846 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
847 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
848 - JBA3071 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
849 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
850 - JBA3063 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
851 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
852 - JBA3023 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2006. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
853 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
854 - JBA9027 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
855 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
856 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
857 - JBA3047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
858 - JBA9027 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
859 - JBA2025 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
860 - JBA3047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
861 - JBA6018 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
862 - JBA3051 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
863 - JBA5028 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
864 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
865 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
866 - JBA9015 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
867 - JBA5057 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
868 - JBA5057 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
869 - JBD1013 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
870 - JBA2018 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
871 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
872 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
873 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
874 - JBA3022 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
875 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
876 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
877 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
878 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
879 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : ADSL (School-net). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
880 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
881 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
882 - JBC3008 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
883 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
884 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : PDA. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
885 - JBD2034 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
886 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
887 - JBC5047 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
888 - JBD8005 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
889 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
890 - JBB1009 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
891 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
892 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
893 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
894 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
895 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
896 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
897 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
898 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
899 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
900 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
901 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
902 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
903 - JBA2025 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
904 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
905 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
906 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
907 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
908 - JBC9011 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
909 - JBA0043 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
910 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
911 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
912 - JBA2018 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
913 - JBA9032 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
914 - JBC2002 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
915 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
916 - JBA7039 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
917 - JBC5047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
918 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
919 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
920 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
921 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
922 - JBA3010 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
923 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
924 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
925 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
926 - JBA3004 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
927 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
928 - JBC1006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
929 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
930 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
931 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
932 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
933 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
934 - JBC3005 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
935 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
936 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
937 - JBA0029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
938 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
939 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
940 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
941 - JBD9002 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
942 - JBA9027 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
943 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
944 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
945 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
946 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
947 - JBB5036 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
948 - JBA0029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
949 - JBA3073 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
950 - JBA4012 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
951 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
952 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
953 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
954 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
955 - JBD9005 - S08-03 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
956 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
957 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
958 - JBC5046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
959 - JBA4030 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
960 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
961 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
962 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
963 - JBA6036 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
964 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
965 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
966 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
967 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
968 - JBC2002 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
969 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
970 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
971 - JBA0029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
972 - JBA9016 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
973 - JBA1086 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
974 - JBA7034 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
975 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
976 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
977 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
978 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
979 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
980 - JBA1029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
981 - JBA3035 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
982 - JBA9021 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
983 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
984 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
985 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
986 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
987 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
988 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
989 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
990 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
991 - JBC3005 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
992 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
993 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
994 - JBA3071 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
995 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : CCTV. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
996 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
997 - JBA7034 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
998 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
999 - JBA3024 - S08-03 - Nama Harta : Projektor Legap. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1000 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1001 - JBA3023 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1002 - JBA9019 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1003 - JHA7002 - S08-03 - Nama Harta : CCTV. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1004 - JBA7034 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1005 - JBA2035 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1006 - JBA2035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1007 - JBA2035 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1008 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1009 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1010 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : CCTV. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1011 - JBA2032 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1012 - JBA3004 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1013 - JBA6001 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1014 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1015 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1016 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1017 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1018 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1019 - JBC3008 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1020 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1021 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1022 - JBD9002 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1023 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1024 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1025 - JBC3008 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1026 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1027 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1028 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1029 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1030 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1031 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1032 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1033 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1034 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1035 - JEA8011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1036 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1037 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1038 - JEA5036 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1039 - JBD1013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1040 - JBD1013 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1041 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1042 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1043 - JBA2038 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1044 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1045 - JBD7067 - S08-03 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1046 - JBA3073 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1047 - JBA3073 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2009. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1048 - JBD2034 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1049 - JBD9005 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1050 - JBA9015 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1051 - JBD8006 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1052 - JBA7034 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1053 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : ADSL (School-net). Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1054 - JBA4021 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1055 - JBD7068 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1056 - JEA7034 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1057 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1058 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1059 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1060 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1061 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1062 - JBA6011 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1063 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1064 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1065 - JBD3017 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1066 - JBA5057 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1067 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1068 - JBA0038 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1069 - JBD1007 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1070 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1071 - JBA3073 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1072 - JBA3073 - S08-03 - Nama Harta : CCTV. Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1073 - JBA5055 - S08-03 - Nama Harta : VSAT (School-net). Tahun Diperolehi : 2010. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1074 - JBA9035 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1075 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1076 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1077 - JBA7046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1078 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1079 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1080 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1081 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1082 - JBA3067 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1083 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1084 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1085 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1086 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1087 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1088 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1089 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1090 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1091 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2011. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1092 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1093 - JBA9029 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1094 - JBA3072 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1095 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1096 - JBA7046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1097 - JBD1007 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1098 - JBA1029 - S08-03 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2012. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1099 - JBA0038 - S08-03 - Nama Harta : VSAT (School-net). Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1100 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1101 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1102 - JBA0038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1103 - JBA6020 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1104 - JBC2002 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1105 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1106 - JBA9015 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1107 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1108 - JEA5036 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1109 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2013. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1110 - JBA6028 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2014. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1111 - JEA1087 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2015. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1112 - JBA0038 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2016. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
1113 - JBA5040 - S08-06 - Nama Peralatan : Rak Buku (Bilik Guru). Tahun Dapat : 2013. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1114 - JBA3026 - S08-06 - Nama Peralatan : Troli. Tahun Dapat : 2002. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1115 - JBA7030 - S08-06 - Nama Peralatan : Papan Tulis (Kelas). Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1116 - JBA7035 - S08-06 - Nama Peralatan : ADSL (School-net). Tahun Dapat : 2006. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1117 - JBD8007 - S08-06 - Nama Peralatan : Projektor LCD. Tahun Dapat : 2008. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1118 - JBC8009 - S08-06 - Nama Peralatan : Laminator. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1119 - JBA3026 - S08-09 - Nama Peralatan : Mesin pendua (stensil). Jenama : CHINA 328A. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 1989. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1120 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Radio. Jenama : SONY. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1121 - JEA2029 - S08-09 - Nama Peralatan : Peti Sejuk. Jenama : Panasonic. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1122 - JEA2029 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : Kerusi. Bilangan : 312. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1123 - JBA9017 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : DELL. Bilangan : 4. Tahun Dapat : 2002. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1124 - JBA9017 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : DELL. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1125 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Peti Sejuk. Jenama : TOSHIBA GR-R31MPD. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1126 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : LENOVO. Bilangan : 8. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1127 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Projektor LCD. Jenama : HITACHI. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1128 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : ACER ASPIRE. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1129 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : ACER VERITON. Bilangan : 20. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1130 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Projektor LCD. Jenama : INFOCUS IN 102. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1131 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pentadbiran). Jenama : LENOVO THINKPAD G470. Bilangan : 8. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1132 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Projektor LCD. Jenama : SENSONIC SCREEN. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1133 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : CANON LBP6200D. Bilangan : 13. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1134 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : SAMSUNG ML1670. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1135 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Laminator. Jenama : DELL. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1136 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Troli. Jenama : dell. Bilangan : 6. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1137 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Guru. Jenama : BG1. Bilangan : 50. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1138 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Murid. Jenama : BD2. Bilangan : 850. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1139 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : BD1. Bilangan : 850. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1140 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Kantin. Jenama : PK1. Bilangan : 41. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1141 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Bangku Kantin. Jenama : PK2. Bilangan : 76. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1142 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Guru. Jenama : BD7. Bilangan : 26. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1143 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Bangku Makmal. Jenama : PM3. Bilangan : 61. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1144 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : SAMSUNG. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2007. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1145 - JBD3018 - S08-09 - Nama Peralatan : Kamera Digital. Jenama : NIKON. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1146 - JFT6002 - S08-09 - Nama Peralatan : Amplifier. Jenama : TOA. Bilangan : 4. Tahun Dapat : 2015. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1147 - JEE3038 - S08-09 - Nama Peralatan : Television. Jenama : SANYO. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2005. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1148 - JEE3038 - S08-09 - Nama Peralatan : Television. Jenama : SANYO. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 1988. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1149 - JEE3038 - S08-09 - Nama Peralatan : Alat Pemain CD. Jenama : NATIONAL. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2005. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1150 - JEE3038 - S08-09 - Nama Peralatan : Amplifier. Jenama : SANYO. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2005. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1151 - JEE3038 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : ACER. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2003. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1152 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : DOT MATRIK KXPU21. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1153 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Radio. Jenama : MECK. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1154 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : LEXMARK 2640. Bilangan : 3. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1155 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Pengimbas (Scanner). Jenama : . Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1156 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Kamera. Jenama : DIGITAL KAMERA. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1157 - JBD1027 - S08-09 - Nama Peralatan : Troli. Jenama : APEX. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1158 - JEA7034 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pentadbiran). Jenama : Acer. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1159 - JEA7034 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : pentium. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2001. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1160 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Television. Jenama : SONY. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2013. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1161 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : SAMSUNG. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1162 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : Canon PIXMA. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1163 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : Plastik. Bilangan : 624. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1164 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Guru. Jenama : Plastik. Bilangan : 12. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1165 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Kantin. Jenama : Kayu. Bilangan : 125. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1166 - JEA3037 - S08-09 - Nama Peralatan : VCR. Jenama : GOLDSTAR. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 1995. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1167 - JEA3037 - S08-09 - Nama Peralatan : Kamera Video. Jenama : NATIONAL. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 1995. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1168 - JEA5028 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : PLASTIK2. Bilangan : 850. Tahun Dapat : 1999. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1169 - JEA5028 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : PLASTIK3. Bilangan : 200. Tahun Dapat : 2000. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1170 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pentadbiran). Jenama : ACER. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1171 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : ACER. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1172 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : SAMSUNG. Bilangan : 3. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1173 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : SAMSUNG. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1174 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : E-VIEW. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1175 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : SAMSUNG. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1176 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : VERITON M148. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1177 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Kantin. Jenama : KAYU. Bilangan : 10. Tahun Dapat : 2007. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1178 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : BANQUET. Bilangan : 20. Tahun Dapat : 2007. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1179 - JFT6002 - S08-09 - Nama Peralatan : Amplifier. Jenama : TDA P.A AMPLIFIEK A-2120. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2014. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1180 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Kamera Digital. Jenama : NIKON. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1181 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Skrin. Jenama : EZ70. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1182 - JEA2029 - S08-09 - Nama Peralatan : Alat Pemain CD. Jenama : Panasonic. Bilangan : 4. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1183 - JEA2029 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Guru. Jenama : Kerusi. Bilangan : 7. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1184 - JFT6002 - S08-09 - Nama Peralatan : Mesin fax. Jenama : BROTHER. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2013. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1185 - JFT6002 - S08-09 - Nama Peralatan : Alat Penghawa Dingin. Jenama : DAIKEN. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2015. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1186 - JFT6002 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : SALERON. Bilangan : 3. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
1187 - JEB1009 - S09-03 - Sila isi aktiviti yang dijalankan di Padang Serbaguna.
1188 - JFT2001 - S11-01 - Sekolah ada asrama tiada kenderaan.
1189 - JEB2038 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1190 - JBA3052 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1191 - JBD3015 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1192 - JBD3016 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1193 - JBD3017 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1194 - JBD3019 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
1195 - JEA3039 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses

Tidak Boleh Dikemaskini
1 - JBA9034 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2004. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
2 - JEA1100 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2005. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
3 - JBA9024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 180. Nama Blok =ZAMRUD. Kegunaan = P & P
4 - JBA1135 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
5 - JBA1135 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
6 - JBA1135 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
7 - JBA1135 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
8 - JBA1135 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
9 - JBA1135 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
10 - JBA1135 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
11 - JBA1135 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
12 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
13 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
14 - JRA7001 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
15 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
16 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
17 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
18 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
19 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
20 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
21 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
22 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
23 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
24 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
25 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
26 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
27 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
28 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
29 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
30 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
31 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
32 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
33 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
34 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
35 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
36 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
37 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
38 - JBC9009 - S08-03 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 1995. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
39 - JBA3002 - S07-03 - Bilangan unit apartment sangat kecil : 2 buah.
40 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
41 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
42 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
43 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
44 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
45 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
46 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
47 - JBA7029 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Sub Standard. Status berpenghuni :- Ya
48 - JBA5074 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 1985. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
49 - JEA9006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 1998. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
50 - JBD9007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Boleh Guna : 0. Sila kemaskini.
51 - JEA1100 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
52 - JBC9007 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
53 - JBC5051 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
54 - JCB1001 - S02-02 - Nombor PTJ ( ) MERAGUKAN. Sila Semak atau isikan 'TIADA' jika bukan ptj.
55 - JBA5094 - S02-02 - Nombor PTJ ( ) MERAGUKAN. Sila Semak atau isikan 'TIADA' jika bukan ptj.
56 - JEA3038 - S02-02 - Nombor PTJ ( 211/50D501 ) MERAGUKAN. Sila Semak atau isikan 'TIADA' jika bukan ptj.
57 - JBA0093 - S02-02 - Nombor PTJ ( ) MERAGUKAN. Sila Semak atau isikan 'TIADA' jika bukan ptj.
58 - JBA3050 - S02-11 - Pengisian 1bestarinet hanya untuk pencapaian yang menggunakan 1bestarinet
59 - JEA3055 - S02-13 - Sila isikan Nama atau/dan Jarak perkhidmatan kesihatan yang terdekat
60 - JBA3048 - S03-03 - Alamat tidak tepat/ berulang/ tidak berisi.
61 - JBA3032 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 5 -Sekolah dan Rumah Guru/Staf dengan No Lot:TIADA] tapi keluasan [12]
62 - JBA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
63 - JBA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 180. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = P & P
64 - JBA7039 - S08-06 - Nama Peralatan : Papan Tulis (Kelas). Tahun Dapat : 2005. Bilangan : 13. Jenama peralatan tidak diisi.
65 - JBD1027 - S08-06 - Nama Peralatan : Pengimbas (Scanner). Tahun Dapat : 2008. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
66 - JEA0018 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Kantin. Jenama : KAYU. Bilangan : 50. Tahun Dapat : 2000. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
67 - JEA0018 - S08-09 - Nama Peralatan : Television. Jenama : KITARO. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2002. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
68 - JEA0018 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : PLASTIK. Bilangan : 308. Tahun Dapat : 2000. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
69 - JEA0018 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Murid. Jenama : PLASTIK. Bilangan : 40. Tahun Dapat : 2000. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
70 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : DELL. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
71 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : NATSY. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2007. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
72 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : VSAT (School-net). Jenama : LINKSTAR. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2005. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
73 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : DELL LATITUDE. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
74 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : DELL LATITUDE. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2005. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
75 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : MIMOS. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
76 - JEA8002 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : CANON. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2002. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
77 - JBC2010 - S09-02 - Sila isi aktiviti yang dijalankan di Gelanggang Serbaguna.
78 - JBA2030 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses