emis_15012017
S01-01
1
S01-02
0
S01-03
0
S01-04
0
S01-05
0
S01-06
0
S01-07
0
S02-01
0
S02-02
1
S02-03
0
S02-04
0
S02-05
0
S02-06
1
S02-07
0
S02-08
0
S02-09
0
S02-10
0
S02-11
0
S02-12
7
S02-13
3
S03-01
0
S03-02
0
S03-03
0
S03-04
0
S03-05
0
S03-06
0
S03-07
0
S03-08
0
S04-01
1
S04-02
0
S04-03
0
S05-01
0
S05-02
0
S05-03
24
S05-04
0
S05-05
0
S06-01
0
S06-02
0
S07-01
0
S07-02
0
S07-03
0
S07-04
0
S07-05
0
S07-06
0
S07-07
0
S07-08
0
S07-09
21
S08-01
93
S08-02
417
S08-03
892
S08-04
0
S08-05
0
S08-06
3340
S08-07
3
S08-08
0
S08-09
408
S08-10
0
S09-01
0
S09-02
2
S09-03
0
S09-04
5
S09-05
0
S10-01
0
S10-02
0
S10-03
0
S11-01
0
S11-02
0
S11-04
9
S11-05
46
S11-06
79
S11-07
8
S11-08
32
S11-09
65
S11-10
77

Disahkan Betul
1 - JBD3017 - S02-13 - Sila isikan Nama atau/dan Jarak perkhidmatan kesihatan yang terdekat
2 - JBD2043 - S02-13 - Sila isikan Nama atau/dan Jarak perkhidmatan kesihatan yang terdekat
3 - JBA3046 - S03-02 - Sila isikan maklumat alamat sekolah.
4 - JBD2035 - S03-02 - Sila isikan maklumat alamat sekolah.
5 - JBA3048 - S03-03 - Alamat tidak tepat/ berulang/ tidak berisi.
6 - JBA3052 - S03-03 - Alamat tidak tepat/ berulang/ tidak berisi.
7 - JBD2035 - S03-03 - Alamat tidak tepat/ berulang/ tidak berisi.
8 - JBA2054 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 1 -Sekolah Sahaja dengan No Lot:TIADA] tapi keluasan [10]
9 - JBA3054 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 5 -Sekolah dan Rumah Guru/Staf dengan No Lot:LPP 1/2001] tapi keluasan [5]
10 - JBC6024 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 1 -Sekolah Sahaja dengan No Lot:337] tapi keluasan [3.37]
11 - JBD3018 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 1 -Sekolah Sahaja dengan No Lot:TIADA] tapi keluasan [1.5]
12 - JBD0058 - S04-03 - Hak Milik Tanah: Ketua Pengarah Tanah & Galian (KPTG) / Kem Pel Malaysia(KPM); Jenis Bantuan Sekolah: Sekolah Bantuan Kerajaan
13 - JBA1113 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 339.66. Nama Blok =Perpustakaan. Kegunaan = P & P
14 - JBA1135 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 30. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
15 - JBA1135 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 150. Nama Blok =RUMAH PAM BOMBA. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
16 - JBA2022 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =PONDOK BACAAN. Kegunaan = P & P
17 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 364. Nama Blok =A. Kegunaan = P & P
18 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =C. Kegunaan = P & P
19 - JBA2025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
20 - JBA2027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 150. Nama Blok =STOR. Kegunaan = Pentadbiran
21 - JBA2027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 360. Nama Blok =RUMAH PAM AIR. Kegunaan = Pentadbiran
22 - JBA2027 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 450. Nama Blok =BANGUNAN TNB. Kegunaan = Pentadbiran
23 - JBA2054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 134. Nama Blok =TEMPAT BUANG SAMPAH. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
24 - JBA2054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 269. Nama Blok =POS PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
25 - JBA3002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PRASEKOLAH. Kegunaan = Pra Sekolah
26 - JBA3024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 475. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P
27 - JBA3024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 225. Nama Blok =BLOK A(SEKOLAH AGAMA MENUMPANG). Kegunaan = P & P
28 - JBA3024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 475. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
29 - JBA3024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Pra Sekolah
30 - JBA3026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 180. Nama Blok =G B.PENGURUSAN SUKAN. Kegunaan = P & P
31 - JBA3049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 49. Nama Blok =PONDOK PENGAWAI. Kegunaan = Pentadbiran
32 - JBA3051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 240. Nama Blok =RAWATAN DAN STOR. Kegunaan = Asrama
33 - JBA3051 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 200. Nama Blok =BILIK GOSOK. Kegunaan = Asrama
34 - JBA4005 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
35 - JBA4024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran
36 - JBA5020 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
37 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 373.12. Nama Blok =ASTAKA (PADANG). Kegunaan = Pentadbiran
38 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 130.28. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL 1. Kegunaan = Pentadbiran
39 - JBA5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 130.28. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL 2. Kegunaan = Pentadbiran
40 - JBA5054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 120. Nama Blok =STOR SUKAN. Kegunaan = Pentadbiran
41 - JBA5054 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 42. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
42 - JBA5060 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 49. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
43 - JBA5074 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 232. Nama Blok =KABIN. Kegunaan = P & P
44 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 72. Nama Blok =H(PONDOK JAGA). Kegunaan = Pentadbiran
45 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 144. Nama Blok =I(TEMPAT SAMPAH). Kegunaan = Pentadbiran
46 - JBA5096 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 36. Nama Blok =J(MINERAL1). Kegunaan = Pentadbiran
47 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 350.76. Nama Blok =BLOK C - PSS SEKOLAH. Kegunaan = P & P
48 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 399.05. Nama Blok =BLOK B - JKR 1531. Kegunaan = P & P
49 - JBA2041 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Semi-D. Status berpenghuni :- Ya
50 - JBA3026 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Semi-D. Status berpenghuni :- Ya
51 - JBA3026 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Semi-D. Status berpenghuni :- Ya
52 - JBA3026 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Semi-D. Status berpenghuni :- Ya
53 - JBA3026 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Semi-D. Status berpenghuni :- Ya
54 - JBA3026 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Semi-D. Status berpenghuni :- Ya
55 - JBA3026 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Semi-D. Status berpenghuni :- Ya
56 - JBA3026 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Semi-D. Status berpenghuni :- Ya
57 - JEA3039 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Semi-D. Status berpenghuni :- Ya
58 - JBA3002 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
59 - JBB6021 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
60 - JBA3048 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2002. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
61 - JBD3019 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet)
62 - JBD3016 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet)
63 - JBA2021 - S02-12 - Kod Jenis Telekomunikasi Mesti Diisi - Jika selain tiada -'00', sila isikan maklumat penuh berkaitan dengan internet (capaian, bolehguna,kelajuan dan jenis teknologi 1bestarinet)
64 - JEA3055 - S02-13 - Sila isikan Nama atau/dan Jarak perkhidmatan kesihatan yang terdekat
65 - JBC9006 - S02-13 - Sila isikan Nama atau/dan Jarak perkhidmatan kesihatan yang terdekat
66 - JEA3051 - S02-13 - Sila isikan Nama atau/dan Jarak perkhidmatan kesihatan yang terdekat
67 - JBA7026 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 422.91. Nama Blok =BLOK A - JKR 1079. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
68 - JBA9007 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 80. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
69 - JBA9013 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
70 - JBA9014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 36. Nama Blok =PONDOK JAGA BELAKANG. Kegunaan = Pentadbiran
71 - JBA9014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 36. Nama Blok =PONDOK JAGA DEPAN. Kegunaan = Pentadbiran
72 - JBA9020 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =G (PONDOK JAGA). Kegunaan = Pentadbiran
73 - JBA9025 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 79.21. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran
74 - JBB5035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
75 - JBC2012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 245.27. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
76 - JBC2012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 222.97. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = P & P
77 - JBC2012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 490.54. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P
78 - JBC2012 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 155.32. Nama Blok =PRA SEKOLAH. Kegunaan = P & P
79 - JBC3015 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 47.52. Nama Blok =A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
80 - JBC5028 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 15. Nama Blok =PONDOK PENGAWAL. Kegunaan = Pentadbiran
81 - JBD0050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 269.08. Nama Blok =A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
82 - JBD0050 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64.23. Nama Blok =B. Kegunaan = P & P
83 - JBD2034 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 36. Nama Blok =G. Kegunaan = Pentadbiran
84 - JBD2038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 330. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P
85 - JBD2041 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 49. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
86 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123.37. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = P & P
87 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123.75. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
88 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 40.48. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = Pentadbiran
89 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 142.74. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = P & P
90 - JBD2049 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 91.39. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P
91 - JBD3014 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =PONDOK BACAAN. Kegunaan = P & P
92 - JBD7069 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 368. Nama Blok =BLOK D. Kegunaan = Pentadbiran
93 - JBD9002 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 420. Nama Blok =Blok B. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
94 - JEA2031 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 374.4. Nama Blok =EFFICIENT. Kegunaan = P & P
95 - JEA2032 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =BILIK KEBAL. Kegunaan = Pentadbiran
96 - JEA2036 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 420. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
97 - JEA2044 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123. Nama Blok =TUN HUSSEIN ONN. Kegunaan = P & P
98 - JEA2044 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123. Nama Blok =TUN ABDUL RAZAK. Kegunaan = P & P
99 - JEA2044 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 123. Nama Blok =TUNKU ABDUL RAHMAN. Kegunaan = Pentadbiran
100 - JEA3052 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 64. Nama Blok =H( PONDOK PENGAWAL ). Kegunaan = Pentadbiran
101 - JEA4035 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 112. Nama Blok =BLOK AA. Kegunaan = Pentadbiran
102 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 273. Nama Blok =MAKMAL KOMPUTER. Kegunaan = P & P
103 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 305.5. Nama Blok =SPT. Kegunaan = P & P
104 - JEA4037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 12.25. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
105 - JEA5021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 100. Nama Blok =PONDOK JAGA. Kegunaan = Asrama
106 - JEB1001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 132. Nama Blok =BLOK N(KOPERASI). Kegunaan = Pentadbiran
107 - JEB2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 480. Nama Blok =BLOK BILIK AIR LELAKI. Kegunaan = Asrama
108 - JEB5021 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 400. Nama Blok =Stor sukan. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
109 - JEE2043 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 56. Nama Blok =PONDOK JAGA-BELAKANG. Kegunaan = Pentadbiran
110 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK B. Kegunaan = P & P
111 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
112 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK F. Kegunaan = P & P
113 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PUTERA 2. Kegunaan = Asrama
114 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =AS-SHAFIE. Kegunaan = Asrama
115 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =PUTERA 1. Kegunaan = Asrama
116 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK E. Kegunaan = P & P
117 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = P & P
118 - JEE3038 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 300. Nama Blok =BLOK G. Kegunaan = P & P
119 - JFT2001 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 378. Nama Blok =HAMKA. Kegunaan = P & P
120 - JRA5036 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =BILIK AIR TAMBAHAN. Kegunaan = Asrama
121 - JBA3002 - S07-01 - Sila kemaskini Nama Rumah :- 1119-1124. -Jenis rumah :- NULL
122 - JBA3002 - S07-01 - Sila kemaskini Nama Rumah :- 1125-1128. -Jenis rumah :- NULL
123 - JBA3002 - S07-01 - Sila kemaskini Nama Rumah :- 2018-2021. -Jenis rumah :- NULL
124 - JBA3002 - S07-01 - Sila kemaskini Nama Rumah :- 2021-2024. -Jenis rumah :- NULL
125 - JEA3046 - S07-03 - Bilangan unit apartment sangat kecil : 1 buah.
126 - JBA2052 - S07-06 - Kuarters kurang 15 tahun rosak fizikal.
127 - JBA2052 - S07-06 - Kuarters kurang 15 tahun rosak fizikal.
128 - JBA4012 - S07-06 - Kuarters kurang 15 tahun rosak fizikal.
129 - JBA2040 - S07-07 - Kuarters kurang 15 tahun rosak pendawaian berpenghuni.
130 - JBA2052 - S07-07 - Kuarters kurang 15 tahun rosak pendawaian berpenghuni.
131 - JEA3045 - S07-07 - Kuarters kurang 15 tahun rosak pendawaian berpenghuni.
132 - JBB6021 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
133 - JBC5004 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 1995. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
134 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
135 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
136 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
137 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
138 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
139 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
140 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
141 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
142 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
143 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2006. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
144 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
145 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
146 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
147 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
148 - JBA5056 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
149 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
150 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
151 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
152 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
153 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
154 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
155 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
156 - JBC9002 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
157 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
158 - JEA8006 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
159 - JEA1078 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
160 - JEA1078 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
161 - JEA1078 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
162 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Blok loyang. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
163 - JEA9008 - S08-02 - Nama Harta: Glukosa. Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini.
164 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Propan-1-ol. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
165 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium pirogalat . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
166 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Gliserol. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
167 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) klorida. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
168 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Besi. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
169 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Gel silika. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
170 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Agar-agar. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
171 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik cair . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
172 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium nitrat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
173 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dihidrogen fosfat. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
174 - JEA9009 - S08-02 - Nama Harta: Natrium. Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini.
175 - JBD3019 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
176 - JEA3036 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
177 - JEA3037 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
178 - JEA3039 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
179 - JEA3052 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
180 - JEA3055 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
181 - JBA9008 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
182 - JBA9018 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
183 - JBC9002 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
184 - JBC9006 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
185 - JBC9007 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
186 - JBC9011 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
187 - JBC9021 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
188 - JEA9008 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
189 - JBA5035 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
190 - JBA5052 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
191 - JBA5060 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
192 - JBA5067 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
193 - JBC5007 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
194 - JBC5011 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
195 - JBC5014 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
196 - JBC5015 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
197 - JBC5021 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
198 - JBC5034 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
199 - JBC5036 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
200 - JBC5047 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
201 - JBC5050 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
202 - JBC5051 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
203 - JEA5022 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
204 - JEE5023 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
205 - JBA6037 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
206 - JBB6021 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
207 - JBC6006 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
208 - JBA7004 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
209 - JBA7005 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
210 - JBA7017 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
211 - JBA7019 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
212 - JBA7025 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
213 - JBA7026 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
214 - JBA7027 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
215 - JBA7032 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
216 - JBA7034 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
217 - JBA7044 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
218 - JBC7001 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
219 - JBC7002 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
220 - JBC7004 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
221 - JBC7010 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
222 - JBC7019 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
223 - JBD7065 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
224 - JBD7067 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
225 - JBD7069 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
226 - JBD7074 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
227 - JEA7035 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
228 - JEA7037 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
229 - JBA3026 - S11-07 - jenis telekomunikasi tidak diisi
230 - JBA3050 - S11-07 - jenis telekomunikasi tidak diisi
231 - JBD3016 - S11-07 - jenis telekomunikasi tidak diisi
232 - JBD3017 - S11-07 - jenis telekomunikasi tidak diisi
233 - JBD3019 - S11-07 - jenis telekomunikasi tidak diisi
234 - JBA0047 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
235 - JBA3026 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
236 - JBA3050 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
237 - JBD3016 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
238 - JBD3019 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
239 - JBA8032 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
240 - JBA9003 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
241 - JBC9021 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
242 - JEA9011 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
243 - JBA5071 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
244 - JBA0004 - S11-09 - Jumlah Bilik Darjah 750 kaki persegi / sama 3 bay tidak sama dengan keadaan Fizikal
245 - JBA0004 - S11-09 - Jumlah Bilik Prasekolah tidak sama dengan keadaan Fizikal
246 - JBA0004 - S11-09 - Jumlah Bilik Pendidikan Khas tidak sama dengan keadaan Fizikal
247 - JBA0004 - S11-09 - Jumlah Bilik Solat tidak sama dengan keadaan Fizikal
248 - JBA0004 - S11-09 - Jumlah Bilik Mesyuarat tidak sama dengan keadaan Fizikal
249 - JBA0004 - S11-09 - Jumlah Bilik Stor Sekolah tidak sama dengan keadaan Fizikal
250 - JBA2030 - S11-09 - Jumlah Kantin tidak sama dengan keadaan Fizikal
251 - JBA2030 - S11-09 - Jumlah Tandas Murid Lelaki tidak sama dengan keadaan Fizikal
252 - JBA2030 - S11-09 - Jumlah Tandas Murid Perempuan tidak sama dengan keadaan Fizikal
253 - JEA2029 - S11-09 - Jumlah Tandas Murid Perempuan tidak sama dengan keadaan Fizikal
254 - JEA2029 - S11-09 - Jumlah Tandas Guru Perempuan tidak sama dengan keadaan Fizikal
255 - JBA3038 - S11-09 - Jumlah Bilik Prasekolah tidak sama dengan keadaan Fizikal
256 - JBA3038 - S11-09 - Jumlah Bilik Pemulihan tidak sama dengan keadaan Fizikal
257 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pendidikan Khas tidak sama dengan keadaan Fizikal
258 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Pusat Akses tidak sama dengan keadaan Fizikal
259 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Ekonomi Rumahtangga tidak sama dengan keadaan Fizikal
260 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bengkel Pertanian tidak sama dengan keadaan Fizikal
261 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Matematik tidak sama dengan keadaan Fizikal
262 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Dewan Sekolah tidak sama dengan keadaan Fizikal
263 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Surau tidak sama dengan keadaan Fizikal
264 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Pondok Pengawal tidak sama dengan keadaan Fizikal
265 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat Am tidak sama dengan keadaan Fizikal
266 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat Pengetua/Bilik Pengetua tidak sama dengan keadaan Fizikal
267 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat GPK (Kurikulum) tidak sama dengan keadaan Fizikal
268 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat GPK (HEM) tidak sama dengan keadaan Fizikal
269 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat GPK (Ko Kurikulum) tidak sama dengan keadaan Fizikal
270 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat Ketua Bidang tidak sama dengan keadaan Fizikal
271 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Pejabat Guru tidak sama dengan keadaan Fizikal
272 - JEA3046 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat PKPK (Pendidikan Khas) tidak sama dengan keadaan Fizikal
273 - JBA9003 - S11-09 - Jumlah Pusat Akses tidak sama dengan keadaan Fizikal
274 - JBA5031 - S11-09 - Jumlah Tandas Murid Lelaki tidak sama dengan keadaan Fizikal
275 - JBA5031 - S11-09 - Jumlah Tandas Murid Perempuan tidak sama dengan keadaan Fizikal
276 - JBA5031 - S11-09 - Jumlah Tandas Guru Lelaki tidak sama dengan keadaan Fizikal
277 - JBA5031 - S11-09 - Jumlah Tandas Guru Perempuan tidak sama dengan keadaan Fizikal
278 - JEB5026 - S11-09 - Jumlah Kantin tidak sama dengan keadaan Fizikal
279 - JBD1006 - S11-09 - Jumlah Bilik Darjah < Daripada 750 kps / Kurang 3 bay tidak sama dengan keadaan Fizikal
280 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Bilik Darjah 750 kaki persegi / sama 3 bay tidak sama dengan keadaan Fizikal
281 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Bilik Prasekolah tidak sama dengan keadaan Fizikal
282 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Bilik Pendidikan Khas tidak sama dengan keadaan Fizikal
283 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Bilik Pemulihan tidak sama dengan keadaan Fizikal
284 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Makmal Sains (Am)/Integrasi tidak sama dengan keadaan Fizikal
285 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Makmal Komputer tidak sama dengan keadaan Fizikal
286 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Pusat Akses tidak sama dengan keadaan Fizikal
287 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Bilik Pusat Sumber/Perpustakaan tidak sama dengan keadaan Fizikal
288 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Bilik Solat tidak sama dengan keadaan Fizikal
289 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Bilik Wuduk tidak sama dengan keadaan Fizikal
290 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Bilik Self Access Learning (SAL) tidak sama dengan keadaan Fizikal
291 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Bilik KH (di sekolah rendah) tidak sama dengan keadaan Fizikal
292 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Bilik Muzik tidak sama dengan keadaan Fizikal
293 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Bilik Sains tidak sama dengan keadaan Fizikal
294 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Bilik Matematik tidak sama dengan keadaan Fizikal
295 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Bilik Komputer tidak sama dengan keadaan Fizikal
296 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Bilik / Kedai Koperasi tidak sama dengan keadaan Fizikal
297 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Bilik Bimbingan dan Kaunseling tidak sama dengan keadaan Fizikal
298 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Bilik Skim Pinjaman Buku Teks tidak sama dengan keadaan Fizikal
299 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Bilik J-Qaf tidak sama dengan keadaan Fizikal
300 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Bilik Mesyuarat tidak sama dengan keadaan Fizikal
301 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Bilik Kesihatan / Pergigian tidak sama dengan keadaan Fizikal
302 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Pondok Pengawal tidak sama dengan keadaan Fizikal
303 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Kantin tidak sama dengan keadaan Fizikal
304 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Tandas Murid Lelaki tidak sama dengan keadaan Fizikal
305 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Tandas Murid Perempuan tidak sama dengan keadaan Fizikal
306 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Tandas Guru Lelaki tidak sama dengan keadaan Fizikal
307 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Tandas Guru Perempuan tidak sama dengan keadaan Fizikal
308 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat Am tidak sama dengan keadaan Fizikal
309 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1992. Sila kemaskini.
310 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Alat Video Kaset. Tahun Diperolehi : 1992. Sila kemaskini.
311 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1992. Sila kemaskini.
312 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1992. Sila kemaskini.
313 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1992. Sila kemaskini.
314 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Sila kemaskini.
315 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Sila kemaskini.
316 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Sila kemaskini.
317 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Sila kemaskini.
318 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Alat Video Kaset. Tahun Diperolehi : 1993. Sila kemaskini.
319 - JEA1047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1993. Sila kemaskini.
320 - JBA1077 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1994. Sila kemaskini.
321 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1994. Sila kemaskini.
322 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Sila kemaskini.
323 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1994. Sila kemaskini.
324 - JBC9011 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1994. Sila kemaskini.
325 - JBA3055 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Sila kemaskini.
326 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Meja Kantin / Dewan Makan (Bengkel). Tahun Diperolehi : 1994. Sila kemaskini.
327 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Sila kemaskini.
328 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1994. Sila kemaskini.
329 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1994. Sila kemaskini.
330 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 1994. Sila kemaskini.
331 - JEA7035 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1994. Sila kemaskini.
332 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1994. Sila kemaskini.
333 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Sila kemaskini.
334 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1995. Sila kemaskini.
335 - JBA3055 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Sila kemaskini.
336 - JBA3055 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1995. Sila kemaskini.
337 - JBA1077 - S08-03 - Nama Harta : Alat Video Kaset. Tahun Diperolehi : 1995. Sila kemaskini.
338 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1995. Sila kemaskini.
339 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1995. Sila kemaskini.
340 - JEA5036 - S08-03 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 1995. Sila kemaskini.
341 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1995. Sila kemaskini.
342 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Plastik. Tahun Diperolehi : 1995. Sila kemaskini.
343 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1995. Sila kemaskini.
344 - JEA3037 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 1995. Sila kemaskini.
345 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1995. Sila kemaskini.
346 - JEB2039 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 1995. Sila kemaskini.
347 - JBA3055 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Sila kemaskini.
348 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1996. Sila kemaskini.
349 - JEA3037 - S08-03 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Sila kemaskini.
350 - JBD3017 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1996. Sila kemaskini.
351 - JBA1077 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1996. Sila kemaskini.
352 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1996. Sila kemaskini.
353 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1996. Sila kemaskini.
354 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin penyalin (Riso). Tahun Diperolehi : 1996. Sila kemaskini.
355 - JBA9035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1997. Sila kemaskini.
356 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Sila kemaskini.
357 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Sila kemaskini.
358 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1997. Sila kemaskini.
359 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Sila kemaskini.
360 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 1997. Sila kemaskini.
361 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1997. Sila kemaskini.
362 - JEA3051 - S11-05 - Kodstatus bekalan air tidak diisi
363 - JBA3026 - S11-05 - Kodstatus bekalan air tidak diisi
364 - JBC9021 - S11-05 - Kodstatus bekalan air tidak diisi
365 - JBC5050 - S11-05 - Kodstatus bekalan air tidak diisi
366 - JBA8020 - S11-05 - Kodstatus bekalan air tidak diisi
367 - JEA9010 - S08-06 - Nama Peralatan : Rak tabung didih. Tahun Dapat : 2016. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
368 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Bilik Komputer TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
369 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Bilik / Kedai Koperasi TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
370 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Bilik Bimbingan dan Kaunseling TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
371 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Bilik Skim Pinjaman Buku Teks TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
372 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Bilik J-Qaf TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
373 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Bilik Mesyuarat TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
374 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Bilik Kesihatan / Pergigian TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
375 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Pondok Pengawal TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
376 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Kantin TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
377 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Lelaki TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
378 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
379 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Lelaki TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
380 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
381 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat Am TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
382 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat Guru Besar/ Bilik Guru Besar TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
383 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat GPK (Kurikulum) TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
384 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat GPK (HEM) TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
385 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat GPK (Ko Kurikulum) TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
386 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Bilik Kokurikulum TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
387 - JBD7067 - S11-10 - JUMLAH Kantin TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
388 - JBD7067 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Lelaki TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
389 - JBD7067 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
390 - JBD7067 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Lelaki TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
391 - JBD7067 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
392 - JEE3038 - S01-02 - Jenis Asrama :-Asrama Sekolah Harian. Optimum Asrama meragukan : -10. Sila masukan bilangan katil asrama
393 - JFT6003 - S01-02 - Jenis Asrama :-Asrama Sekolah Harian. Optimum Asrama meragukan : -3. Sila masukan bilangan katil asrama
394 - JBA3046 - S01-03 - Sila semak maklumat Kod Lokasi Pendaftaran, Kod Sejarah Sekolah, Kod Jenis Bantuan, Tarikh Tubuh Sekolah, Kod Sumber Air, Kod Sumber Elektrik, Kod Jenis Sekolah, Kod Status Sekolah, Alamat Lokasi Sekolah, Gred Sekolah, Kod Jenis Murid, Kod PPD.
395 - JBD2035 - S01-03 - Sila semak maklumat Kod Lokasi Pendaftaran, Kod Sejarah Sekolah, Kod Jenis Bantuan, Tarikh Tubuh Sekolah, Kod Sumber Air, Kod Sumber Elektrik, Kod Jenis Sekolah, Kod Status Sekolah, Alamat Lokasi Sekolah, Gred Sekolah, Kod Jenis Murid, Kod PPD.
396 - JBD3015 - S01-04 - Sekolah kerajaan dan bukan mubaligh tapi ada Lembaga Pengelola sekolah.
397 - JFT2001 - S02-01 - Sila semak Kod Bersih Bangunan Sekolah atau/dan Kod Bersih Kawasan Sekolah atau/dan Kod Kawal Sekolah.
398 - JEB2039 - S02-02 - Nombor PTJ ( 211500308 ) MERAGUKAN. Sila Semak atau isikan 'TIADA' jika bukan ptj.
399 - JEA2043 - S02-02 - Nombor PTJ ( ) MERAGUKAN. Sila Semak atau isikan 'TIADA' jika bukan ptj.
400 - JBA3030 - S02-09 - Kelajuan internet tidak dinyatakan
401 - JBA3030 - S02-10 - Sila isikan jenis teknologi untuk 1bestarinet
402 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium sulfat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
403 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ammonia. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
404 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium bromida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
405 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Barium klorida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
406 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
407 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
408 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
409 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
410 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Argentum nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
411 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid tartarik. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
412 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
413 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Glukosa monohidrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
414 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) klorida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
415 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Disulfur Diklorida dalam metil benzena. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
416 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Bromin. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
417 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksana. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
418 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium sulfat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
419 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Lateks / susu getah. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
420 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hipoklorit. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
421 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium klorida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
422 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
423 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium karbonat kontang. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
424 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid sitrik. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
425 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium tiosulfat . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
426 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Fehling. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
427 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Etanol. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
428 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Gliserol. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
429 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
430 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Fruktosa. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
431 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium klorida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
432 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
433 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink, serbuk. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
434 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Vaselin (gel petroleum). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
435 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink, kerajang. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
436 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid askorbik. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
437 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium pirogalat . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
438 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Gel silika. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
439 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Pewarna aseto-orsein. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
440 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
441 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Hidrogen peroksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
442 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(II) sulfat, (hepta). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
443 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink, butiran. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
444 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
445 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium, serbuk. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
446 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Mangan(IV) oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
447 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Metanol. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
448 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Dakwat India. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
449 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
450 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium sulfat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
451 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
452 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid etanoik glasial. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
453 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
454 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: 1,1,1-Trikloroetana. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
455 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
456 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Agar-agar. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
457 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Diatease malt (amilase). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
458 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Larutan penunjuk bikarbonat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
459 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) sulfat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
460 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Iodin. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
461 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(II). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
462 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium hidroksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
463 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum, serbuk. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
464 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
465 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
466 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Stanum, kerajang. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
467 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Karbon. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
468 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink sulfat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
469 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kapur soda terhidrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
470 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Sukrosa. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
471 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Butan-1-ol. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
472 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium iodida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
473 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Natrium hidrogen karbonat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
474 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Formalin (formaldehid/meth). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
475 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) iodida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
476 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Reagen Nessler. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
477 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Maltosa. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
478 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ferum(III) oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
479 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium dikromat(VI). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
480 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium tiosianat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
481 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
482 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium karbonat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
483 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink karbonat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
484 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Bromin pekat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
485 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) bromida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
486 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Reagen Millon. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
487 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
488 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) sulfat . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
489 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum, kepingan. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
490 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Magnesium, pita. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
491 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Zink nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
492 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Eosin. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
493 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Larutan Benedict. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
494 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Penunjuk semesta. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
495 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Etil asetat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
496 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
497 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium manganat(VII). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
498 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum, serbuk. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
499 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Klorofom. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
500 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Litium. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
501 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Feniltiokarbamid (PTC). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
502 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Agar nutrien. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
503 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
504 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Besi. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
505 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium klorida kontang. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
506 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Pepsin. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
507 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
508 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kuprum(II) nitrat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
509 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Metil jingga (penunjuk). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
510 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Naftalena. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
511 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium klorida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
512 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium kromat(VI). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
513 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium sulfat. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
514 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium karbonat, serbuk. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
515 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kanji. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
516 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum(II) oksida. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
517 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Fenolftalein. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
518 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalsium karbonat, serpihan. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
519 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Plumbum, kerajang. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
520 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Propan-1-ol. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
521 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Kalium heksasianoferat(III). Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
522 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Sikloheksena. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
523 - JEA9005 - S08-02 - Nama Harta: Minyak kelapa sawit. Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini.
524 - JEA1001 - S08-02 - Nama Harta: Asid etanoik glasial. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
525 - JEA1001 - S08-02 - Nama Harta: Aluminium nitrat. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
526 - JEA1001 - S08-02 - Nama Harta: Asid askorbik. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
527 - JEA1001 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium klorida. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
528 - JEA1001 - S08-02 - Nama Harta: Ammonium klorida. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
529 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1973. Sila kemaskini.
530 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1973. Sila kemaskini.
531 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1984. Sila kemaskini.
532 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 1985. Sila kemaskini.
533 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1986. Sila kemaskini.
534 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1987. Sila kemaskini.
535 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1988. Sila kemaskini.
536 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 1988. Sila kemaskini.
537 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1988. Sila kemaskini.
538 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 1989. Sila kemaskini.
539 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru (Kelas). Tahun Diperolehi : 1989. Sila kemaskini.
540 - JBA3026 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1989. Sila kemaskini.
541 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1989. Sila kemaskini.
542 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1989. Sila kemaskini.
543 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 1989. Sila kemaskini.
544 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1989. Sila kemaskini.
545 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1990. Sila kemaskini.
546 - JEA5022 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1990. Sila kemaskini.
547 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1990. Sila kemaskini.
548 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Meja Murid. Tahun Diperolehi : 1990. Sila kemaskini.
549 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 1991. Sila kemaskini.
550 - JBA2030 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 1991. Sila kemaskini.
551 - JBD1013 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 1998. Sila kemaskini.
552 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1998. Sila kemaskini.
553 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 1998. Sila kemaskini.
554 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1998. Sila kemaskini.
555 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 1998. Sila kemaskini.
556 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1998. Sila kemaskini.
557 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1998. Sila kemaskini.
558 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 1998. Sila kemaskini.
559 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Sila kemaskini.
560 - JBA5022 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 1999. Sila kemaskini.
561 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 1999. Sila kemaskini.
562 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 1999. Sila kemaskini.
563 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 1999. Sila kemaskini.
564 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Sila kemaskini.
565 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 1999. Sila kemaskini.
566 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 1999. Sila kemaskini.
567 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 1999. Sila kemaskini.
568 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
569 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
570 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
571 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
572 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
573 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
574 - JBA3005 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
575 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
576 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
577 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
578 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
579 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
580 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
581 - JBA2025 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
582 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
583 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
584 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Binder. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
585 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
586 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
587 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
588 - JEA7035 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
589 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
590 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
591 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
592 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
593 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
594 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Rumput. Tahun Diperolehi : 2000. Sila kemaskini.
595 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
596 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
597 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
598 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
599 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
600 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
601 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
602 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Guru. Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
603 - JBC9007 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
604 - JBA4030 - S08-03 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
605 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
606 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
607 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
608 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
609 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
610 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
611 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
612 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
613 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
614 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
615 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
616 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
617 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
618 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
619 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
620 - JEA3052 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2001. Sila kemaskini.
621 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
622 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
623 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
624 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
625 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
626 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
627 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
628 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
629 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
630 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
631 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
632 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
633 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
634 - JBA5028 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
635 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
636 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
637 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
638 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
639 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
640 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
641 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
642 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
643 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
644 - JBA0065 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
645 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
646 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
647 - JEA8011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
648 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
649 - JBB5036 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
650 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
651 - JBA2021 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
652 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
653 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
654 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
655 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
656 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
657 - JBA2030 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
658 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
659 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
660 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
661 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
662 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
663 - JBA2038 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
664 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
665 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
666 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
667 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
668 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
669 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
670 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
671 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
672 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
673 - JBA9035 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
674 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
675 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
676 - JBA3053 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
677 - JBA3047 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
678 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
679 - JBA3040 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
680 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
681 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
682 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
683 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
684 - JBA9029 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
685 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
686 - JBA5070 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
687 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
688 - JBA5070 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2002. Sila kemaskini.
689 - JBA0013 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
690 - JBC0011 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
691 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
692 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
693 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
694 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
695 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
696 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
697 - JBC3008 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
698 - JBA9021 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
699 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
700 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Troli . Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
701 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
702 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
703 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
704 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
705 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
706 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
707 - JBC9007 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
708 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
709 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : OHP. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
710 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
711 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
712 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : VCR. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
713 - JBA3061 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
714 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
715 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
716 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
717 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
718 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
719 - JBA0013 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
720 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
721 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
722 - JBA0013 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
723 - JBC2002 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
724 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
725 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
726 - JBA3040 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
727 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
728 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
729 - JBC1005 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
730 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
731 - JBC5047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
732 - JBC5047 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
733 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
734 - JBC9011 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
735 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
736 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
737 - JBD3019 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
738 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
739 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
740 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
741 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
742 - JBD9005 - S08-03 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
743 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
744 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
745 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
746 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
747 - JEA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
748 - JBA5051 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
749 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
750 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
751 - JBD1013 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
752 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
753 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
754 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
755 - JBA9035 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
756 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
757 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
758 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
759 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
760 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
761 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
762 - JBD2034 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
763 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
764 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
765 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
766 - JBA3061 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
767 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
768 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
769 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
770 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
771 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
772 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
773 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
774 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
775 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
776 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
777 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain CD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
778 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
779 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
780 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
781 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
782 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
783 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
784 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
785 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
786 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
787 - JBA9019 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
788 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
789 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2003. Sila kemaskini.
790 - JBA3004 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
791 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
792 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
793 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
794 - JBA1123 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
795 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
796 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
797 - JBA1077 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
798 - JEA1087 - S08-03 - Nama Harta : Aluminium. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
799 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
800 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
801 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
802 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
803 - JBA1123 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
804 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
805 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
806 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
807 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
808 - JBA3004 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
809 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
810 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
811 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
812 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
813 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
814 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
815 - JBA9025 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
816 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
817 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
818 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
819 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
820 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
821 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
822 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
823 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
824 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
825 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
826 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
827 - JBA9025 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
828 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
829 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Meja Guru. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
830 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
831 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
832 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
833 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
834 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
835 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
836 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
837 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
838 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
839 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
840 - JBA3061 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
841 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
842 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
843 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
844 - JBA4012 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
845 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
846 - JBA9019 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
847 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
848 - JBA3061 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
849 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
850 - JBA4013 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
851 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
852 - JBA5071 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
853 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
854 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
855 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
856 - JBA1077 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
857 - JBA0029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
858 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
859 - JBA4021 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
860 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
861 - JBA4030 - S08-03 - Nama Harta : Janakuasa. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
862 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
863 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
864 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
865 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
866 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
867 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
868 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
869 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
870 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
871 - JBA3010 - S08-03 - Nama Harta : Binder. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
872 - JBA9025 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
873 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
874 - JBA3004 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
875 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
876 - JBA3010 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
877 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
878 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2004. Sila kemaskini.
879 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
880 - JBA4012 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
881 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
882 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
883 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
884 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
885 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
886 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
887 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
888 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Perakam kaset. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
889 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
890 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
891 - JBA0051 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
892 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
893 - JBA1093 - S08-03 - Nama Harta : Mesin Termoform. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
894 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
895 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
896 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
897 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
898 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
899 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
900 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
901 - JBA3053 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
902 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
903 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
904 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
905 - JBA1077 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
906 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
907 - JBA3053 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
908 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
909 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
910 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
911 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
912 - JBA3047 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
913 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
914 - JBA3050 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
915 - JBA3005 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
916 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
917 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
918 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
919 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
920 - JBC9011 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
921 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
922 - JBA5071 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
923 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
924 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
925 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
926 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
927 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
928 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
929 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
930 - JBC1006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
931 - JBA9006 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
932 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
933 - JBC1005 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
934 - JBA0065 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
935 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Meja Kantin. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
936 - JBD2037 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
937 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
938 - JBA0065 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
939 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
940 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
941 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
942 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
943 - JBA0013 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
944 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : ADSL (School-net). Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
945 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
946 - JBA3063 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
947 - JBA3061 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
948 - JBA1077 - S08-03 - Nama Harta : ADSL (School-net). Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
949 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
950 - JEE3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
951 - JBA9029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
952 - JEA5032 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
953 - JBA3023 - S08-03 - Nama Harta : VSAT (School-net). Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
954 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
955 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
956 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
957 - JBA9015 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
958 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
959 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
960 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
961 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
962 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
963 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
964 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
965 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : VSAT (School-net). Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
966 - JBA3023 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
967 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
968 - JEA5036 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
969 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
970 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
971 - JBC3008 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
972 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
973 - JBA1077 - S08-03 - Nama Harta : Pengimbas (Scanner). Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
974 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
975 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
976 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
977 - JBA8033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
978 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
979 - JBA1064 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
980 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
981 - JEA9006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
982 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
983 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
984 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
985 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
986 - JBA7035 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
987 - JBA0013 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
988 - JBA9027 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
989 - JBA9027 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
990 - JEA3047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
991 - JBA9027 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
992 - JBA0043 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
993 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
994 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
995 - JBA9032 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
996 - JBA5028 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
997 - JBA4012 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
998 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
999 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1000 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1001 - JBC3005 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1002 - JBA6018 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1003 - JBA3073 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1004 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1005 - JBC3008 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1006 - JBD2048 - S08-03 - Nama Harta : PDA. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1007 - JBA9024 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1008 - JBB5036 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1009 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1010 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1011 - JBA3033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1012 - JBA3034 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1013 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1014 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1015 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1016 - JBA0029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1017 - JBC5047 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1018 - JBA9015 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1019 - JBD1013 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1020 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1021 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1022 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1023 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1024 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1025 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1026 - JBC1006 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1027 - JBA2025 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1028 - JBA2025 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1029 - JBA3047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1030 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1031 - JBA3047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1032 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1033 - JBA3016 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1034 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1035 - JBA3004 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1036 - JBA0052 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1037 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1038 - JBA3010 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1039 - JBB1009 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1040 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1041 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : ADSL (School-net). Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1042 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1043 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1044 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1045 - JBC9003 - S08-03 - Nama Harta : Troli. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1046 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1047 - JBC9011 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1048 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1049 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Mesin taip. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1050 - JBC9013 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1051 - JBA0029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1052 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1053 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1054 - JBC5047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1055 - JBD2034 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1056 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1057 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1058 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1059 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1060 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1061 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1062 - JBA3051 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1063 - JBC2002 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1064 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
1065 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1066 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1067 - JBA9019 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1068 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1069 - JHA7002 - S08-03 - Nama Harta : CCTV. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1070 - JBA4030 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1071 - JBA3024 - S08-03 - Nama Harta : Projektor Legap. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1072 - JBC3005 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1073 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : CCTV. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1074 - JBA0029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1075 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1076 - JBA6001 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1077 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1078 - JBA3023 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1079 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1080 - JBA0018 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1081 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1082 - JBA3038 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1083 - JBD9005 - S08-03 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1084 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1085 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1086 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1087 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1088 - JBC2029 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1089 - JBA3004 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1090 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Projektor Slaid. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1091 - JBC3008 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1092 - JBC3008 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1093 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1094 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1095 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1096 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1097 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Panel LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1098 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1099 - JBA3007 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1100 - JBC9008 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1101 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1102 - JBC2002 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1103 - JBA9037 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1104 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1105 - JBA9001 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1106 - JBA2035 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1107 - JBA2035 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1108 - JBA2035 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1109 - JBA5047 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1110 - JBA1077 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1111 - JBC5046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1112 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1113 - JBA3046 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1114 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1115 - JBA3035 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1116 - JBA9016 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1117 - JBA5013 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1118 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1119 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : CCTV. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1120 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1121 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Radio Kaset. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1122 - JBA5020 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1123 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1124 - JBA0062 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1125 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1126 - JBA9021 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1127 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Digital. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1128 - JEA1085 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1129 - JBA0047 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
1130 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Plumbum, serbuk. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1131 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Magnesium nitrat. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1132 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Natrium tiosulfat . Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1133 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kertas litmus biru. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1134 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Blok kayu. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1135 - JBA2038 - S08-03 - Nama Harta : Mesin pendua (stensil). Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1136 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Bromin pekat. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1137 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Sikloheksena. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1138 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1139 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Zink oksida. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1140 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1141 - JEA5036 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1142 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Mangkuk penyejat. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1143 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kalium pirogalat . Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1144 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kertas litmus biru. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1145 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Sikloheksana. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1146 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Asid hidroklorik cair . Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1147 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Iodin. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1148 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Agar nutrien. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1149 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Blok loyang. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1150 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Naftalena. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1151 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Magnesium karbonat. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1152 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Ferum(III) klorida. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1153 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Aluminium nitrat. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1154 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Minyak kelapa sawit. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1155 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kertas kobalt klorida. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1156 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Mangan(IV) oksida. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1157 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kalsium klorida kontang. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1158 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Sukrosa. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1159 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kuprum(II) oksida. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1160 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Magnesium sulfat. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1161 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Etil asetat. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1162 - JBA1102 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1163 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Argentum nitrat. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1164 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Zink, kerajang. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1165 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Stanum, kerajang. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1166 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Barium klorida. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1167 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Kerusi Murid. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1168 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Blok kuprum. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1169 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1170 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1171 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Ferum(III) sulfat. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1172 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kalium hidroksida. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1173 - JBA3073 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1174 - JBD3016 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1175 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Ferum(III) oksida. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1176 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kertas litmus biru. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1177 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kuprum(ll) sulfat kontang. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1178 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1179 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kelalang penyulingan, 250 ml. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1180 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1181 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kalium heksasianoferat(III). Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1182 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1183 - JBA5032 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1184 - JBD1013 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1185 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Mangan(IV) oksida. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1186 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1187 - JBA3073 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1188 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1189 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Aluminium oksida. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1190 - JBD1013 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1191 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Bromin. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1192 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1193 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kalium heksasianoferat(II). Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1194 - JBD7067 - S08-03 - Nama Harta : Bangku Kantin. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1195 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Lateks / susu getah. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1196 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Glukosa. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1197 - JBA1004 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1198 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kanji. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1199 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Plumbum(II) karbonat. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1200 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kalium kromat(VI). Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1201 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kondenser Leibig. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1202 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Zink, serbuk. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1203 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kalium bromida. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1204 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Ferum(III) fosfat. Tahun Diperolehi : 2009. Sila kemaskini.
1205 - JBA0038 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1206 - JBD1007 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1207 - JBD2042 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1208 - JEA9009 - S08-03 - Nama Harta : Fruktosa. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1209 - JBD7068 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1210 - JBA9015 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1211 - JBD9005 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1212 - JEA9009 - S08-03 - Nama Harta : Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1213 - JEA9009 - S08-03 - Nama Harta : Asid etanoik glasial. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1214 - JEA9009 - S08-03 - Nama Harta : Kalium klorida. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1215 - JBA4021 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1216 - JEA9009 - S08-03 - Nama Harta : Pewarna aseto-karmin. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1217 - JBA3073 - S08-03 - Nama Harta : CCTV. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1218 - JBA5074 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1219 - JBD3017 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1220 - JBA3073 - S08-03 - Nama Harta : Pelayan (Server). Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1221 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Kamera. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1222 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1223 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1224 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Skrin. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1225 - JBD2034 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1226 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1227 - JEA9009 - S08-03 - Nama Harta : Natrium hipoklorit. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1228 - JEA9009 - S08-03 - Nama Harta : Kalium heksasianoferat(II). Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1229 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : ADSL (School-net). Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1230 - JEA9009 - S08-03 - Nama Harta : Natrium sitrat. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1231 - JEA9009 - S08-03 - Nama Harta : Zink oksida. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1232 - JEA9009 - S08-03 - Nama Harta : Ammonium nitrat. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1233 - JEA7034 - S08-03 - Nama Harta : NoteBook (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1234 - JBA4033 - S08-03 - Nama Harta : Peralatan ASTRO. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1235 - JEA9009 - S08-03 - Nama Harta : Ammonium sulfat. Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1236 - JEA9009 - S08-03 - Nama Harta : Asid hidroklorik cair . Tahun Diperolehi : 2010. Sila kemaskini.
1237 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1238 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Kalsium nitrat. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1239 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Aluminium. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1240 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Natrium hidroksida. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1241 - JBA9035 - S08-03 - Nama Harta : Amplifier. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1242 - JEA1095 - S08-03 - Nama Harta : Eosin. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1243 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1244 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1245 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Natrium hidrogen karbonat. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1246 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Kanji. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1247 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1248 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Asid sitrik. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1249 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1250 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Kamera Video. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1251 - JBA7046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1252 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Kalsium klorida kontang. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1253 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1254 - JBA9017 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1255 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Kalsium karbonat, serbuk. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1256 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Besi. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1257 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Ammonium klorida. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1258 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1259 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Alat Pemain VCD/DVD. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1260 - JBA3017 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1261 - JEA5023 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1262 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Kalsium hidroksida. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1263 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1264 - JBA5056 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1265 - JBA5067 - S08-03 - Nama Harta : Radio. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1266 - JBA5093 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2011. Sila kemaskini.
1267 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Plumbum(II) iodida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1268 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kalium tiosianat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1269 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Ammonium klorida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1270 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Ferum(III) klorida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1271 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Reagen Millon. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1272 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Iodin. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1273 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Natrium klorida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1274 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Penjana Van de Graaff . Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1275 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kalium bromida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1276 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Agar-agar. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1277 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Natrium nitrat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1278 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Porselin. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1279 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kalium sulfat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1280 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Pepsin. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1281 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1282 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kuprum(ll) sulfat kontang. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1283 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Asid askorbik. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1284 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kuprum(II) nitrat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1285 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Natrium sulfat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1286 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kalium dihidrogen fosfat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1287 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Fenolftalein. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1288 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Glukosa. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1289 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Galaktosa. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1290 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Fehling. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1291 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Zink oksida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1292 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kuprum(II) nitrat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1293 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Gliserol. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1294 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Natrium hidrogen karbonat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1295 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kalium dikromat(VI). Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1296 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kalium pirogalat . Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1297 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Larutan penunjuk bikarbonat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1298 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kalium klorida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1299 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kalsium klorida kontang. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1300 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Ferum(III) oksida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1301 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Hidrogen peroksida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1302 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kuprum(II) sulfat . Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1303 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Laktosa. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1304 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1305 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Etanol. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1306 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Natrium hidrogen karbonat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1307 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Formalin (formaldehid/meth). Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1308 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Sudu balang gas. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1309 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Magnesium nitrat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1310 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Plumbum(II) oksida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1311 - JBA7046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1312 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kalium nitrat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1313 - JBA9029 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1314 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Magnesium sulfat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1315 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Asid etanoik glasial. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1316 - JBA2054 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1317 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Ammonium nitrat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1318 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Propan-1-ol. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1319 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kalsium karbonat, serbuk. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1320 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Hidrogen peroksida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1321 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Neraca elektronik. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1322 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kalium nitrat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1323 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Metil jingga (penunjuk). Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1324 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Katrij gas. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1325 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Magnesium, serbuk. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1326 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Naftalena. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1327 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Glukosa. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1328 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kalium manganat(VII). Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1329 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Iodin. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1330 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Ferum(III) sulfat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1331 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Asid sitrik. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1332 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Penunjuk semesta. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1333 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Fenolftalein. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1334 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Asid etanoik glasial. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1335 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Penjana isyarat audio. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1336 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Ferum(II) sulfat, (hepta). Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1337 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Larutan Benedict. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1338 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kalsium hidroksida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1339 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Gel silika. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1340 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Karbon. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1341 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Ammonium sulfat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1342 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Magnesium oksida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1343 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Sudan(III). Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1344 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kalium hidroksida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1345 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Pewarna aseto-karmin. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1346 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Magnesium oksida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1347 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Natrium sitrat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1348 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Diatease malt (amilase). Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1349 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Natrium nitrat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1350 - JEA3043 - S08-03 - Nama Harta : Ammonium sulfat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1351 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Natrium hidroksida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1352 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Plumbum(II) bromida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1353 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Fruktosa. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1354 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Ammonium nitrat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1355 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kuprum(II) oksida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1356 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1357 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Zink nitrat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1358 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kalsium klorida kontang. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1359 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Magnesium karbonat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1360 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Etil asetat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1361 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Plumbum, serbuk. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1362 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Zink karbonat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1363 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kalium iodida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1364 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Larutan penunjuk bikarbonat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1365 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kanji. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1366 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kalium dihidrogen fosfat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1367 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Feniltiokarbamid (PTC). Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1368 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1369 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Barium klorida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1370 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kalium dikromat(VI). Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1371 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Plumbum(II) nitrat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1372 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Sikloheksena. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1373 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Butan-1-ol. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1374 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Plumbum(II) bromida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1375 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Asid tartarik. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1376 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Voltmeter, gegelung bergerak. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1377 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Maltosa. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1378 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kanji. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1379 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Mangan(IV) oksida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1380 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Vaselin (gel petroleum). Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1381 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kapur soda terhidrat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1382 - JBD1007 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1383 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Asid hidroklorik cair . Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1384 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Agar nutrien. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1385 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Metanol. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1386 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Natrium hidrogen karbonat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1387 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Agar-agar. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1388 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1389 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Bromin. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1390 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Sikloheksana. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1391 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : 1,1,1-Trikloroetana. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1392 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Natrium sulfat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1393 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Argentum nitrat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1394 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Zink karbonat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1395 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kalium heksasianoferat(III). Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1396 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kalsium nitrat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1397 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1398 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Ammonia. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1399 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kalsium hidroksida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1400 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Reagen Nessler. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1401 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Natrium tiosulfat . Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1402 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Etanol. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1403 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Ferum(III) fosfat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1404 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Pepton. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1405 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Litium. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1406 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kuprum(II) sulfat terhidrat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1407 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kalium nitrat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1408 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kalium heksasianoferat(II). Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1409 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kalsium sulfat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1410 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kalium klorida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1411 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : 2,6-dichlorophenolindophenol (DCPIP). Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1412 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Zink sulfat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1413 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1414 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kuprum(II) oksida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1415 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Iodin. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1416 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Natrium klorida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1417 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kapur soda terhidrat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1418 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Parafin. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1419 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Metil jingga (penunjuk). Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1420 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1421 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Plumbum(II) oksida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1422 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kalium iodida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1423 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kalsium nitrat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1424 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kuprum(ll) sulfat kontang. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1425 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Peti sejuk. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1426 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Ferum(II) sulfat, (hepta). Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1427 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Zink sulfat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1428 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Magnesium sulfat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1429 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1430 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Neraca elektronik. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1431 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Kalium kromat(VI). Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1432 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Natrium hidroksida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1433 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Plumbum(II) nitrat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1434 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Plumbum(II) iodida. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1435 - JEA3036 - S08-03 - Nama Harta : Zink nitrat. Tahun Diperolehi : 2012. Sila kemaskini.
1436 - JBA9015 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fax. Tahun Diperolehi : 2013. Sila kemaskini.
1437 - JEA1077 - S08-03 - Nama Harta : Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi : 2013. Sila kemaskini.
1438 - JBD8007 - S08-03 - Nama Harta : Television. Tahun Diperolehi : 2013. Sila kemaskini.
1439 - JEA1046 - S08-03 - Nama Harta : Alat Penghawa Dingin. Tahun Diperolehi : 2013. Sila kemaskini.
1440 - JBA0038 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2013. Sila kemaskini.
1441 - JBC2002 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2013. Sila kemaskini.
1442 - JBD2038 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2013. Sila kemaskini.
1443 - JEA5036 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2013. Sila kemaskini.
1444 - JBA6046 - S08-03 - Nama Harta : Laminator. Tahun Diperolehi : 2013. Sila kemaskini.
1445 - JEA3048 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2013. Sila kemaskini.
1446 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Reagen Nessler. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1447 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Ammonium nitrat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1448 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Zink, butiran. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1449 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Maltosa. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1450 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Aluminium nitrat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1451 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kalium bromida. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1452 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Aluminium oksida. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1453 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Asid etanoik glasial. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1454 - JEB5026 - S08-03 - Nama Harta : Kertas turas. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1455 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Argentum nitrat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1456 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1457 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Ammonia. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1458 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1459 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Ammonium sulfat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1460 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Asid tartarik. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1461 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Barium klorida. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1462 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Bromin. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1463 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Aluminium. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1464 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Disulfur Diklorida dalam metil benzena. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1465 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Ferum(III) klorida. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1466 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Glukosa monohidrat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1467 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Natrium sulfat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1468 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kalium klorida. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1469 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Vaselin (gel petroleum). Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1470 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Larutan penunjuk bikarbonat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1471 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Magnesium, serbuk. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1472 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Mangan(IV) oksida. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1473 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Metanol. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1474 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kalsium hidroksida. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1475 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kalsium nitrat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1476 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Hidrogen peroksida. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1477 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Etanol. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1478 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Natrium tiosulfat . Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1479 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Ferum(II) sulfat, (hepta). Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1480 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Lateks / susu getah. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1481 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kalium nitrat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1482 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Dakwat India. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1483 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Naftalena. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1484 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Pepsin. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1485 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kalium. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1486 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Plumbum(II) nitrat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1487 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Metil jingga (penunjuk). Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1488 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Natrium hidroksida. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1489 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Magnesium sulfat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1490 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Zink, kerajang. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1491 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Asid askorbik. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1492 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kalium pirogalat . Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1493 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Gel silika. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1494 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Pewarna aseto-orsein. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1495 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Zink oksida. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1496 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kuprum(II) nitrat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1497 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Agar-agar. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1498 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Natrium hipoklorit. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1499 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Diatease malt (amilase). Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1500 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kertas pasir. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1501 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Natrium karbonat kontang. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1502 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Asid sitrik. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1503 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Zink, serbuk. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1504 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Fehling. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1505 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Sikloheksana. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1506 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Besi. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1507 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Gliserol. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1508 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Natrium. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1509 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Fruktosa. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1510 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Natrium klorida. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1511 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Plumbum(II) karbonat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1512 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : 1,1,1-Trikloroetana. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1513 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Magnesium oksida. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1514 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Butan-1-ol. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1515 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Ferum(III) sulfat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1516 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Iodin. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1517 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kalium heksasianoferat(II). Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1518 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kalium hidroksida. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1519 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kuprum, serbuk. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1520 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Plumbum(II) bromida. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1521 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Formalin (formaldehid/meth). Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1522 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Karbon. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1523 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Penunjuk semesta. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1524 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Zink sulfat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1525 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kapur soda terhidrat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1526 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kalsium klorida kontang. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1527 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Magnesium nitrat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1528 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kuprum(II) oksida. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1529 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kalium dikromat(VI). Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1530 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kalium tiosianat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1531 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kuprum(II) karbonat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1532 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Magnesium karbonat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1533 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Larutan Benedict. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1534 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Bromin pekat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1535 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Zink karbonat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1536 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Reagen Millon. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1537 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kalium iodida. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1538 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kuprum(II) sulfat . Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1539 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kuprum, kepingan. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1540 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Magnesium, pita. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1541 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Zink nitrat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1542 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Eosin. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1543 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Plumbum(II) iodida. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1544 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1545 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Sukrosa. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1546 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Propan-1-ol. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1547 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kalium heksasianoferat(III). Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1548 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Minyak kelapa sawit. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1549 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Sikloheksena. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1550 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kalsium karbonat, serpihan. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1551 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Etil asetat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1552 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kalium kromat(VI). Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1553 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kalium manganat(VII). Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1554 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Plumbum, serbuk. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1555 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Klorofom. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1556 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Litium. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1557 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Natrium nitrat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1558 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Feniltiokarbamid (PTC). Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1559 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Agar nutrien. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1560 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kanji. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1561 - JEA1087 - S08-03 - Nama Harta : Alarm. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1562 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Natrium hidrogen karbonat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1563 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Stanum, kerajang. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1564 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Ammonium klorida. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1565 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Plumbum, kerajang. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1566 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Ferum(III) oksida. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1567 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kalsium karbonat, serbuk. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1568 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Kalsium sulfat. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1569 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Fenolftalein. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1570 - JEA9005 - S08-03 - Nama Harta : Plumbum(II) oksida. Tahun Diperolehi : 2015. Sila kemaskini.
1571 - JEA1001 - S08-03 - Nama Harta : Asid etanoik glasial. Tahun Diperolehi : 2016. Sila kemaskini.
1572 - JEA1001 - S08-03 - Nama Harta : Ammonium klorida. Tahun Diperolehi : 2016. Sila kemaskini.
1573 - JEA1001 - S08-03 - Nama Harta : Asid askorbik. Tahun Diperolehi : 2016. Sila kemaskini.
1574 - JEA1001 - S08-03 - Nama Harta : Aluminium nitrat. Tahun Diperolehi : 2016. Sila kemaskini.
1575 - JEA1087 - S08-03 - Nama Harta : Ammonia. Tahun Diperolehi : 2016. Sila kemaskini.
1576 - JEA1087 - S08-03 - Nama Harta : Aluminium oksida. Tahun Diperolehi : 2016. Sila kemaskini.
1577 - JEA1001 - S08-03 - Nama Harta : Ammonium klorida. Tahun Diperolehi : 2016. Sila kemaskini.
1578 - JEA9008 - S08-03 - Nama Harta : Kertas litmus merah. Tahun Diperolehi : 2016. Sila kemaskini.
1579 - JBA3026 - S08-06 - Nama Peralatan : Troli. Tahun Dapat : 2002. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1580 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Gliserol. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1581 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Ammonium sulfat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1582 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Argentum nitrat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1583 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Lateks / susu getah. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1584 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Metil jingga (penunjuk). Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1585 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Bromin pekat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1586 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Natrium karbonat kontang. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1587 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Asid hidroklorik pekat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1588 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Ferum(III) oksida. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1589 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium dikromat(VI). Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1590 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium tiosianat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1591 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kuprum(II) karbonat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1592 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalsium sulfat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1593 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Ferum(II) sulfat, (hepta). Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1594 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Magnesium karbonat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1595 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Larutan Benedict. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1596 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Butan-1-ol. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1597 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalsium karbonat, serbuk. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1598 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Plumbum(II) nitrat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1599 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Vaselin (gel petroleum). Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1600 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Naftalena. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1601 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kanji. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1602 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalsium klorida kontang. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1603 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Sikloheksana. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1604 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Natrium tiosulfat . Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1605 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Asid nitrik pekat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1606 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Natrium sulfat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1607 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium nitrat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1608 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Besi. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1609 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalsium nitrat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1610 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Litium. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1611 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Plumbum, serbuk. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1612 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Natrium nitrat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1613 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium manganat(VII). Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1614 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Feniltiokarbamid (PTC). Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1615 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Magnesium, serbuk. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1616 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Mangan(IV) oksida. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1617 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Metanol. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1618 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Stanum, kerajang. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1619 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Aluminium oksida. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1620 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Dakwat India. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1621 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Natrium hidrogen karbonat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1622 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Plumbum(II) iodida. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1623 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Reagen Nessler. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1624 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Asid sitrik. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1625 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Zink, serbuk. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1626 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Fehling. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1627 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Ammonium nitrat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1628 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kuprum(II) nitrat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1629 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1630 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Klorofom. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1631 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Asid etanoik glasial. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1632 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Maltosa. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1633 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Larutan penunjuk bikarbonat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1634 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Ammonia. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1635 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Ammonium klorida. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1636 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium iodida. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1637 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Asid sulfurik pekat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1638 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Etanol. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1639 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Pepsin. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1640 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Zink, butiran. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1641 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium kromat(VI). Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1642 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Pewarna aseto-orsein. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1643 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Gel silika. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1644 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium pirogalat . Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1645 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Zink karbonat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1646 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Plumbum(II) bromida. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1647 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Asid askorbik. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1648 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Eosin. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1649 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Magnesium sulfat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1650 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Bromin. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1651 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalsium karbonat, serpihan. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1652 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Magnesium nitrat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1653 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Natrium. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1654 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Hidrogen peroksida. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1655 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalsium hidroksida. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1656 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Natrium hidroksida. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1657 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Aluminium. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1658 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Zink, kerajang. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1659 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Ferum(III) klorida. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1660 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kuprum, serbuk. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1661 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium hidroksida. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1662 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium heksasianoferat(III). Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1663 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium heksasianoferat(II). Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1664 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Plumbum(II) oksida. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1665 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Iodin. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1666 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Fenolftalein. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1667 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium klorida. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1668 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Glukosa monohidrat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1669 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Natrium hipoklorit. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1670 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Fruktosa. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1671 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Magnesium oksida. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1672 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Formalin (formaldehid/meth). Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1673 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Etil asetat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1674 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Reagen Millon. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1675 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Disulfur Diklorida dalam metil benzena. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1676 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Plumbum, kerajang. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1677 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Ferum(III) sulfat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1678 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kuprum, kepingan. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1679 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kuprum(II) sulfat . Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1680 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Aluminium nitrat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1681 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : 1,1,1-Trikloroetana. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1682 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Zink sulfat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1683 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Penunjuk semesta. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1684 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Karbon. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1685 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kapur soda terhidrat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1686 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Zink oksida. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1687 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kuprum(II) oksida. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1688 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Asid tartarik. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1689 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Agar-agar. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1690 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Magnesium, pita. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1691 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Zink nitrat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1692 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Natrium klorida. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1693 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Diatease malt (amilase). Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1694 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Minyak kelapa sawit. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1695 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Plumbum(II) karbonat. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1696 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium bromida. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1697 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Agar nutrien. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1698 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Sukrosa. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1699 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Barium klorida. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1700 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Propan-1-ol. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1701 - JEA9005 - S08-06 - Nama Peralatan : Sikloheksena. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
1702 - JBA7030 - S08-06 - Nama Peralatan : Papan Tulis (Kelas). Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1703 - JBA7035 - S08-06 - Nama Peralatan : ADSL (School-net). Tahun Dapat : 2006. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1704 - JEE3038 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalsium klorida kontang. Tahun Dapat : 2014. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1705 - JEE3038 - S08-06 - Nama Peralatan : Aluminium. Tahun Dapat : 2014. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1706 - JEE3038 - S08-06 - Nama Peralatan : Ammonia. Tahun Dapat : 2014. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1707 - JEE3038 - S08-06 - Nama Peralatan : Rod karbon. Tahun Dapat : 2014. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1708 - JBD8007 - S08-06 - Nama Peralatan : Projektor LCD. Tahun Dapat : 2008. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1709 - JBC8009 - S08-06 - Nama Peralatan : Laminator. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1710 - JEA1055 - S08-06 - Nama Peralatan : Agar nutrien. Tahun Dapat : 2014. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1711 - JEA1055 - S08-06 - Nama Peralatan : 2,6-dichlorophenolindophenol (DCPIP). Tahun Dapat : 2014. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1712 - JEA1043 - S08-06 - Nama Peralatan : Bromin. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1713 - JEA1043 - S08-06 - Nama Peralatan : Ladung. Tahun Dapat : 1997. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1714 - JEA1043 - S08-06 - Nama Peralatan : Kasa dawai. Tahun Dapat : 1998. Bilangan : 25. Jenama peralatan tidak diisi.
1715 - JEA1043 - S08-06 - Nama Peralatan : Tin eureka. Tahun Dapat : 1998. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1716 - JEA1043 - S08-06 - Nama Peralatan : Penunjuk semesta. Tahun Dapat : 1998. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1717 - JEA1043 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium iodida. Tahun Dapat : 2016. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1718 - JEA1043 - S08-06 - Nama Peralatan : Larutan Benedict. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1719 - JEA1043 - S08-06 - Nama Peralatan : Iodin. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1720 - JEA1043 - S08-06 - Nama Peralatan : Aluminium. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1721 - JEA1043 - S08-06 - Nama Peralatan : Parafin. Tahun Dapat : 2010. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1722 - JEA1043 - S08-06 - Nama Peralatan : Agar-agar. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1723 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tala bunyi. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1724 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Model transistor sebagai suis automatik (suis peka. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1725 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Model asid deoksiribonukleik (DNA). Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1726 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Berus tabung uji, 45 mm x 10 mm. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1727 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Bekalan kuasa rendah. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1728 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kit asap. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1729 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Dawai konstantan, s.w.g. 20. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1730 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tiub kaca. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1731 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Stetoskop. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
1732 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pemegang tabung uji. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1733 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Teras besi keras. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1734 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penitis, 120 mm. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 40. Jenama peralatan tidak diisi.
1735 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penitis, 80 mm. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 40. Jenama peralatan tidak diisi.
1736 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Teleskop. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1737 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pam vakum. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1738 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pemanas rendam, 12 V 50 W . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1739 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penunu makmal . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1740 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Salur penghantar berbentuk L. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1741 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Slaid ameoba proteus. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
1742 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Termometer makmal, 10?C hingga 360?C. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1743 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kertas pH. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
1744 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penyumbat getah 18 mm, tanpa lubang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1745 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Silinder penyukat, 250 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1746 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Multimeter. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1747 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Neraca spring, 10 N. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1748 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Botol pencuci. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1749 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tiub getah, 5 mm. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1750 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penunjuk laser. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1751 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kanta pembesar. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1752 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tabung didih berlengan. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1753 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pipet, 10 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1754 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Set perintang gegelung. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1755 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Roket. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1756 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Botol Reagen, 250 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1757 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Picagari, 100 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1758 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Corong turas, 60 mm - 75 mm . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1759 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Suis tekan. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1760 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kotak untuk menyemai bijih benih. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1761 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penyepit logam. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 40. Jenama peralatan tidak diisi.
1762 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Rak tabung didih. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1763 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Rak tabung uji. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1764 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pam turas. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1765 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Stetoskop. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1766 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Gelung transformer. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1767 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pemberat 100 g, set . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1768 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Model lengan. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1769 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pemberat 50 g, set. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 40. Jenama peralatan tidak diisi.
1770 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Picagari, 100 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1771 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Troli . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1772 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pemegang mentol. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1773 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pam hidrolik. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1774 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Jubin putih. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1775 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Ammeter, gegelung bergerak, 0 A - 5 A. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1776 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kertas litmus merah. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1777 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Botol Reagen gelap, 250 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1778 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Balang pengering. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 3. Jenama peralatan tidak diisi.
1779 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Mangkuk penyejat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1780 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Mangkuk pijar dan penutup . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1781 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Salur getah, 5 mm. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1782 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tungku kaki tiga. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1783 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Ammeter, gegelung bergerak, 0 A - 5 A. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1784 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Besen plastik, segi empat tepat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1785 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kertas turas. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1786 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Radas prinsip letupan. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1787 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Salur getah, 5 mm. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1788 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pam angkat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1789 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Suis 1 hala. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1790 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Jubin putih. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1791 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Model sel tumbuhan. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1792 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Model otak manusia. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1793 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Model turus vertebrata manusia. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1794 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kit kultur tisu. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1795 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Slaid batang tumbuhan dikotiledon. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1796 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Balang gas dan penutup. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1797 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Bebola keluli. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1798 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kuprum, kepingan. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1799 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Mikroskop cahaya. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1800 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Piring petri dan penutup. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1801 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penunu makmal . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1802 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Set kapasitor. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1803 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kit aras cecair. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1804 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Slaid batang tumbuhan jagung (Zea mays). Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1805 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Rak tabung uji. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1806 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Botol penitis gelap. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1807 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pemegang bateri. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1808 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Balang loceng. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1809 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tabung U berlengan. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1810 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pemegang tabung uji logam. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1811 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tabung uji . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1812 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penutup slaid. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1813 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pemegang bateri. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1814 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Dulang plastik. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1815 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Rod karbon. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1816 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pengisi pipet. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1817 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penitis, 80 mm. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 30. Jenama peralatan tidak diisi.
1818 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tapak balang gas . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1819 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Balang dengan penutup, tinggi 100mm. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1820 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Bongkah kaca, segi empat tepat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1821 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kertas litmus biru. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1822 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pemberat 1 kg, set. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1823 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Meter demonstrasi (penunjuk arus elektrik dan beza. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1824 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Piring kaca. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1825 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tolok skru mikrometer. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1826 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Potometer gelembung. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1827 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kaki Retort. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1828 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Neraca tiga alur. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1829 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pemegang bateri. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1830 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Bekalan kuasa rendah. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1831 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penyumbat getah 15 mm, satu lubang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1832 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penyumbat getah 27 mm, satu lubang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
1833 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penunu makmal . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1834 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kasa dawai. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1835 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penyumbat getah 15 mm, tanpa lubang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1836 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pemegang tabung uji. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 40. Jenama peralatan tidak diisi.
1837 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pipet, 10 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1838 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang penyulingan, 250 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 3. Jenama peralatan tidak diisi.
1839 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pipet, 25 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1840 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Dawai nikrom. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1841 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penyumbat getah 27 mm, satu lubang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1842 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Piring petri dan penutup. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1843 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penyumbat getah 13 mm, tanpa lubang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1844 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tiub Bernoulli. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1845 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Jam randik, digital. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1846 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kertas litmus merah. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1847 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Botol penitis gelap. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1848 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Rod kaca. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1849 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Set diod, LED. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1850 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Neraca elektronik. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1851 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Neraca tiga alur. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1852 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pemanas rendam, 240 V 500 W. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1853 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kanta pembesar. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1854 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Termometer makmal. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1855 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Slaid paramesium. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1856 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tabung didih berlengan. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1857 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penimbang berat badan dan pengukur tinggi. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1858 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Cermin cembung. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1859 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Set perintang semikonduktor. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1860 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang kon, 500 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1861 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Dawai konstantan, s.w.g. 16. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1862 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Slaid mitosis haiwan. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1863 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Bongkah kaca hemisfera. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1864 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Dinamo pacuan tangan. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1865 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Jam randik, digital. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1866 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Mangkuk penyejat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1867 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Mikroammeter. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1868 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Dawai keluli. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1869 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tabung didih. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1870 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Aspirator, 25 liter. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1871 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kondenser Leibig. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1872 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Slaid meiosis haiwan. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1873 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Voltmeter, besi bergerak. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1874 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Klip buaya, bertebat hitam. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 100. Jenama peralatan tidak diisi.
1875 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Gelung transformer. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1876 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Rod kaca, 8 mm. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1877 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Slaid paramesium. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
1878 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang volumetri, 5000 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1879 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Corong turas . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1880 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Porselin. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1881 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penyumbat getah 13 mm, tanpa lubang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1882 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tapak balang gas . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1883 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Ammeter, gegelung bergerak, 0 A - 3 A. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1884 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kotak plastik lutsinar. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1885 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Set blok kalorimeter. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1886 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Model sistem urinari. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1887 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Galvanometer. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1888 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Forsep. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1889 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Neraca dial -O- gram. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1890 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Klip bulldog. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1891 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang dasar bulat, 250 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1892 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pipet, 25 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1893 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Buret. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1894 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pam vakum. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1895 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Sampan pembakaran. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1896 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kit sinar optik. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1897 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Mikroskop cahaya. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1898 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Forsep. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1899 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Mangkuk pijar. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1900 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Zink, serbuk. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1901 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Botol Reagen, 250 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 40. Jenama peralatan tidak diisi.
1902 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Jubin putih, berlekuk . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1903 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Botol penitis terang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1904 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Piring kaca. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1905 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Bekalan kuasa tinggi (EHT). Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1906 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang penyulingan. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
1907 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Ammeter, besi bergerak, 0 A - 5 A. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1908 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Spatula, plastik . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1909 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang kon, 500 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1910 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pemberat 10 g, set . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 9. Jenama peralatan tidak diisi.
1911 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang volumetri, 1000 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
1912 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Gunting pembedahan. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1913 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kit elektrolisis. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1914 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Plug 3 pin. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1915 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Lesung dan alu. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1916 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penyumbat getah 21 mm,satu lubang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1917 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Bongkah kaca, segi empat tepat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1918 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Model sel haiwan. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1919 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Model neuron. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1920 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Piring kaca. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 40. Jenama peralatan tidak diisi.
1921 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kanta dwicekung. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1922 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Voltmeter, gegelung bergerak. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1923 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Model rangka tulang burung. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1924 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang dasar rata, 500 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1925 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Dawai konstantan, s.w.g. 32. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1926 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Botol Reagen, 125 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1927 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Joulemeter, digital. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1928 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penyumbat getah 27 mm, dua lubang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
1929 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pemberat 100 g, set . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 40. Jenama peralatan tidak diisi.
1930 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Model mitosis. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1931 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Model kulit manusia. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1932 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang loceng. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1933 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Sangkar tikus. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1934 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Wayar penyambung, hitam. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1935 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Set transistor. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1936 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Sampan pembakaran. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1937 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Blok kayu. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1938 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penyepit logam. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1939 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Mangkuk pijar dan penutup . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1940 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Model jantung manusia . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1941 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kondenser Leibig. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1942 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Klip buaya, bertebat merah. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 200. Jenama peralatan tidak diisi.
1943 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penyumbat getah 27 mm, dua lubang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1944 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Ammeter, gegelung bergerak, 0 A - 3 A. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1945 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Jam randik, digital. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1946 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Gabungan Hukum Boyle, Charles dan Tekanan.. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
1947 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kajian daya vektor. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1948 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Buret. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1949 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Silinder penyukat, 10 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1950 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Cermin satah. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1951 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Silinder penyukat, 100 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1952 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Silinder penyukat, 25 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1953 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pemegang mentol. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1954 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Model meiosis. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1955 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang volumetri, 2000 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 3. Jenama peralatan tidak diisi.
1956 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kasa dawai. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1957 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Jangka masa detik. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1958 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pemegang kanta. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1959 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Termometer makmal. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 60. Jenama peralatan tidak diisi.
1960 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pemegang mentol. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1961 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang volumetri, 100 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1962 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kit sinar optik. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1963 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Meter pH. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1964 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penutup slaid. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1965 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pengisi pipet. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1966 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Klip buaya, bertebat merah. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 100. Jenama peralatan tidak diisi.
1967 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Skapel. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1968 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Barometer Fortin. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1969 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penganalisis polarisasi. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1970 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Neraca spring, 1N. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1971 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang volumetri, 5000 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1972 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kanta pembesar. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1973 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Model transistor sebagai amplifier. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1974 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penyumbat getah 13 mm, satu lubang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1975 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Slaid meiosis tumbuhan. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1976 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penyumbat getah 27 mm, tanpa lubang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1977 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tala bunyi. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1978 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Piring petri dan penutup. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 30. Jenama peralatan tidak diisi.
1979 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tiub palang Maltese. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1980 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tiub U. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1981 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Sudu balang gas. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1982 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Mangkuk penyejat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1983 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kit elektrolisis. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1984 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Termometer rintangan platinum. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
1985 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tabung uji . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 3. Jenama peralatan tidak diisi.
1986 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Botol penitis gelap. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 40. Jenama peralatan tidak diisi.
1987 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Picagari, 100 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1988 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penyumbat getah 23 mm, satu lubang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1989 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Dawai kuprum bersalut PVC. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1990 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Neraca inersia. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1991 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pemegang buret. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1992 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tungku kaki tiga. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1993 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Dinamo pacuan tangan. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1994 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Opisometer. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1995 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Set diod, silikon. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
1996 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Hidrometer. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
1997 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Botol Reagen gelap, 125 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
1998 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Wayar penyambung, hitam. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
1999 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penyumbat getah 23 mm, tanpa lubang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2000 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Buret. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2001 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Landasan optik. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2002 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Model susunan tertutup dan terbuka kekisi . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2003 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penitis, 120 mm. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2004 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Mikroskop digital. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2005 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Corong turas . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2006 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tali getah elastik. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2007 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kertas litmus biru. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2008 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Balang pengering. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 3. Jenama peralatan tidak diisi.
2009 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penyumbat getah 13 mm, tanpa lubang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
2010 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Reostat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2011 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Suis dua hala. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2012 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penyumbat getah 27 mm, satu lubang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2013 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Jam randik, analog. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2014 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Cermin cekung. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2015 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Dawai konstantan, s.w.g. 24. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2016 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Manometer. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2017 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tiub kaca, 8 mm. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2018 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tapak balang gas . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2019 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang dasar bulat, 500 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2020 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penyumbat getah 13 mm, satu lubang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2021 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Mikroskop cahaya. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2022 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Balang gas dan penutup. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2023 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Besen plastik, bulat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2024 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Slaid daun pokok jagung (Zea mays). Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2025 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Slaid kaca, rata. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 12. Jenama peralatan tidak diisi.
2026 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Silinder penyukat, 10 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2027 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Set tangki riak . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2028 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penyumbat getah 24 mm, satu lubang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2029 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Potometer gelembung. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2030 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Mikroskop digital. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2031 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Bekalan kuasa tinggi (EHT). Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2032 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tiub palang Maltese. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2033 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Porselin. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2034 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Joulemeter, analog. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2035 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Silinder penyukat, 10 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2036 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Barometer Aneroid. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2037 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Rak tabung uji. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2038 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Jam randik, analog. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2039 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Segitiga tanah liat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2040 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pembaris meter, 1.0 m. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2041 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penjana Van de Graaff . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2042 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Rak tabung didih. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2043 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Hemisfera loyang (Hemisfera Magdeburg). Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2044 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Rak tabung uji. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2045 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tabung uji . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 400. Jenama peralatan tidak diisi.
2046 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pipet, 10 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2047 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tabung U berlengan. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2048 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Slaid akar tumbuhan dikotiledon. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2049 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Suis 1 hala. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2050 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang volumetri, 1000 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2051 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Ladung. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2052 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Jubin putih. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2053 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tabung didih. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 200. Jenama peralatan tidak diisi.
2054 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Periskop. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2055 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Neraca elektronik. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2056 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Model batang pokok monokotiledon. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2057 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pipet, 25 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2058 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kanta dwicekung. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2059 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Termometer digital. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2060 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kondenser Leibig. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2061 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tin eureka. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2062 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kaki Retort. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2063 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Bekalan kuasa rendah. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2064 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kanta dwicembung. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 30. Jenama peralatan tidak diisi.
2065 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Corong turas . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2066 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Jam randik, analog. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2067 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Corong turas, 90 mm - 100 mm . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2068 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kanta pembesar. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2069 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tungku kaki tiga. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2070 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penyumbat getah 23 mm, tanpa lubang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2071 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Jubin putih, berlekuk . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2072 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Set perintang gegelung. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2073 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang dasar bulat, 250 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2074 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penyumbat getah 23 mm, satu lubang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2075 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penitis, 120 mm. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2076 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kertas kobalt klorida. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2077 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Botol pencuci. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2078 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Model asas kekisi hablur. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2079 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tiub kapilari . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2080 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Wayar penyambung, merah. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2081 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Berus buret. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2082 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Model ginjal manusia. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2083 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Klip buaya, bertebat hitam. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 100. Jenama peralatan tidak diisi.
2084 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Bilah gergaji. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2085 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Dawai kuprum. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2086 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Mikrocip. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2087 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kit kumpulan darah ABO. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2088 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Rod karbon. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2089 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Set sfera polistirena. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2090 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tabung didih. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2091 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Aspirator, 10 liter. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2092 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Klip buaya, bertebat hitam. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 100. Jenama peralatan tidak diisi.
2093 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Silinder penyukat, 25 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2094 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Slaid keratan rentas tumbuhan akuatik . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2095 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Elektomagnet . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2096 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tiub kaca, 10 mm. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2097 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Botol Reagen gelap, 250 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2098 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kasa dawai. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2099 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Carta Jadual Berkala Unsur. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2100 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Galvanometer. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2101 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Takung kaca. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2102 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kanta dwicembung. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2103 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Neraca elektronik. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2104 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Botol penitis terang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 40. Jenama peralatan tidak diisi.
2105 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Galvanometer. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2106 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tiub U. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2107 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Model teori kinetik. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2108 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tiub kaca, 20 mm. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2109 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Neraca mampatan. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2110 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Aspirator, 5 liter. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2111 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Segitiga tanah liat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2112 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang volumetri, 5000 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
2113 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Reostat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2114 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Klip skru. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2115 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Slaid keratan rentas testis arnab dan tikus. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2116 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tin kuprum. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2117 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kasa dawai. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2118 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Stroboskop mekanikal. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2119 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Landasan troli . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2120 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Slaid kaca, berlekuk. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2121 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Alat pengeram / pensteril. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2122 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penjana isyarat audio. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2123 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Lesung dan alu. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2124 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pemberat 10 g, set . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 40. Jenama peralatan tidak diisi.
2125 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tiub kapilari . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2126 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pita detik. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2127 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Lampu spirit. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2128 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Jam randik, digital. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2129 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Segitiga tanah liat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2130 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Picagari, 100 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2131 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pam kaki. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2132 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Slaid keratan rentas ovari arnab dan tikus. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2133 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Teras besi lembut. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2134 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Plat dwicelah, 0.5 mm. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2135 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kanta dwicembung. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2136 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Salur penghantar berbentuk J. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2137 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Dawai konstantan, s.w.g. 28. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2138 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penunu makmal . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2139 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Botol spesimen berpenutup. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2140 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kit model molekul organik . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2141 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Balang gas dan penutup. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2142 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Motor eletrik. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2143 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Osiloskop sinar katod (OSK). Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2144 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Wayar penyambung, merah. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2145 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Slaid daun pokok dikotiledon. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2146 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Spatula. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2147 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Cermin satah. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2148 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Takung kaca. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2149 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Takal. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2150 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Salur kaca berbentuk Y. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2151 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tungku kaki tiga. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2152 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Botol pencuci. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2153 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Neraca mampatan. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2154 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Milliammeter. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2155 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Set get logik. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2156 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Balang loceng. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2157 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Termometer klinik. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2158 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penyumbat getah 18 mm, satu lubang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2159 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Penyumbat getah 27 mm, tanpa lubang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
2160 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Besen plastik. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2161 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tolok Bordon. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2162 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Dawai nikrom. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2163 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang kon, 250 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2164 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Termometer makmal, 10?C hingga 110?C. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2165 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Model peparu manusia. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2166 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kertas turas. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2167 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Forsep. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2168 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tabung uji berlengan. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2169 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Slaid akar tumbuhan jagung. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2170 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Corong turas . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2171 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Plat kaca. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2172 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tiub kaca. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2173 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Bongkah kaca, segi empat tepat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2174 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Slaid kaca, berlekuk. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
2175 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pembaris meter, 1.0 m. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 60. Jenama peralatan tidak diisi.
2176 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Plat dwicelah, 1 mm. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2177 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Balang gas dan penutup. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2178 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Slaid kaca, berlekuk. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2179 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Rak tabung didih. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2180 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang loceng. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2181 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Slaid kaca, rata. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 3. Jenama peralatan tidak diisi.
2182 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pembesar suara. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2183 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang dasar bulat, 1000 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2184 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Mikroskop cahaya. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2185 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Slaid kaca, rata. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2186 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Model transistor sebagai suis automatik (suis peka. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2187 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Slaid lumuran darah manusia. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2188 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tabung didih. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2189 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Angkup vernier. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 9. Jenama peralatan tidak diisi.
2190 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Piring petri dan penutup. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2191 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Salur kaca berbentuk Y. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 30. Jenama peralatan tidak diisi.
2192 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Corong tisel. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2193 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pemegang kanta. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2194 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Blok loyang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2195 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Akuarium. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2196 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Sudu balang gas. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2197 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Berus tabung uji, 85 mm x 30 mm. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2198 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Spatula. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2199 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Pemberat 50 g, set. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2200 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Spring Slinki. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2201 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Voltmeter, gegelung bergerak. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2202 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Botol penitis terang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2203 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang dasar bulat, 500 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 14. Jenama peralatan tidak diisi.
2204 - JEA3036 - S08-06 - Nama Peralatan : Tiub getah, 5 mm. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2205 - JBD2042 - S08-06 - Nama Peralatan : Projektor LCD. Tahun Dapat : 2008. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2206 - JBD2042 - S08-06 - Nama Peralatan : Skrin. Tahun Dapat : 2002. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2207 - JEB7030 - S08-06 - Nama Peralatan : Pembaris meter, 1.0 m. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 30. Jenama peralatan tidak diisi.
2208 - JBA5074 - S08-06 - Nama Peralatan : Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Tahun Dapat : 2013. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
2209 - JBA7041 - S08-06 - Nama Peralatan : Skrin. Tahun Dapat : 2006. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2210 - JBA7039 - S08-06 - Nama Peralatan : Laminator. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2211 - JEB5022 - S08-06 - Nama Peralatan : Kaki Retort. Tahun Dapat : 1990. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2212 - JEB5022 - S08-06 - Nama Peralatan : Neraca elektronik. Tahun Dapat : 1999. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2213 - JFT7001 - S08-06 - Nama Peralatan : Tilam (Asrama). Tahun Dapat : 2014. Bilangan : 60. Jenama peralatan tidak diisi.
2214 - JFT7001 - S08-06 - Nama Peralatan : Tilam (Asrama). Tahun Dapat : 2014. Bilangan : 100. Jenama peralatan tidak diisi.
2215 - JFT7001 - S08-06 - Nama Peralatan : Katil (Asrama). Tahun Dapat : 2014. Bilangan : 160. Jenama peralatan tidak diisi.
2216 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Botol Reagen gelap, 250 ml. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 60. Jenama peralatan tidak diisi.
2217 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Pam vakum. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2218 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Bromin pekat. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2219 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Metil jingga (penunjuk). Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 3. Jenama peralatan tidak diisi.
2220 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Sukrosa. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 3. Jenama peralatan tidak diisi.
2221 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Barium klorida. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2222 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Pemegang tabung didih. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 50. Jenama peralatan tidak diisi.
2223 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Aluminium nitrat. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2224 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Magnesium karbonat. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2225 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Natrium tiosulfat . Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2226 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Etanol. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2227 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Piring penyejat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 30. Jenama peralatan tidak diisi.
2228 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Fenolftalein. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2229 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Stanum, kerajang. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2230 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Blok kayu. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
2231 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Penghadang angin. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2232 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Etil asetat. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2233 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Plumbum(II) bromida. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2234 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Bromin. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2235 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Natrium hidroksida. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2236 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Penitis. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 50. Jenama peralatan tidak diisi.
2237 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Pengisi pipet. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 24. Jenama peralatan tidak diisi.
2238 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Asid nitrik pekat. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
2239 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Jangka masa detik. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2240 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium nitrat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2241 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Magnesium, pita. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 12. Jenama peralatan tidak diisi.
2242 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kondenser Leibig. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
2243 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Aluminium oksida. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2244 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Buret. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 60. Jenama peralatan tidak diisi.
2245 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Corong turas, 90 mm - 100 mm . Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 36. Jenama peralatan tidak diisi.
2246 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium iodida. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2247 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Agar nutrien. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2248 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Mikroskop cahaya. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 50. Jenama peralatan tidak diisi.
2249 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Asid hidroklorik cair . Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2250 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Botol penitis terang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 12. Jenama peralatan tidak diisi.
2251 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kuprum(II) nitrat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2252 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Blok loyang. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
2253 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Silinder penyukat, 100 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 40. Jenama peralatan tidak diisi.
2254 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium klorida. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2255 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kertas kobalt klorida. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2256 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kuprum(II) karbonat. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2257 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kuprum(ll) sulfat kontang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2258 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kuprum(ll) sulfat kontang. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2259 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Reostat. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2260 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Natrium. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2261 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Litium. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2262 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Iodin. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
2263 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Zink sulfat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2264 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Lampu spirit. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 24. Jenama peralatan tidak diisi.
2265 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Magnesium nitrat. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2266 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Pipet, 25 ml. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2267 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Pemegang buret. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2268 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalsium karbonat, serbuk. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
2269 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kertas pasir. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2270 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalsium klorida kontang. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2271 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kertas litmus biru. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2272 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Ladung. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 16. Jenama peralatan tidak diisi.
2273 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Blok kuprum. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
2274 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Hidrogen peroksida. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2275 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Penghadang angin. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2276 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang penyulingan. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
2277 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang volumetri, 1000 ml. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
2278 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Formalin (formaldehid/meth). Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2279 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Ammonia. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 3. Jenama peralatan tidak diisi.
2280 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Meter pH. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2281 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Tolok skru mikrometer. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2282 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Tabung uji berlengan. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 30. Jenama peralatan tidak diisi.
2283 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Zink karbonat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2284 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Tolok Bordon. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2285 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Natrium sulfat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 3. Jenama peralatan tidak diisi.
2286 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Plumbum, serbuk. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2287 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalsium hidroksida. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
2288 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Opisometer. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2289 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kuprum(II) oksida. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2290 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Tabung uji . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 150. Jenama peralatan tidak diisi.
2291 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Magnesium sulfat. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2292 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Natrium nitrat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 3. Jenama peralatan tidak diisi.
2293 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Asid sulfurik pekat. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2294 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Magnesium oksida. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2295 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Set tenaga suria. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2296 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Zink, serbuk. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2297 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kuprum(II) karbonat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2298 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Pemegang buret. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2299 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Ladung. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 16. Jenama peralatan tidak diisi.
2300 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium pirogalat . Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2301 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Gabungan Hukum Boyle, Charles dan Tekanan.. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2302 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang volumetri, 5000 ml. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2303 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Mangkuk pijar dan penutup . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 40. Jenama peralatan tidak diisi.
2304 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Mangkuk pijar. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 50. Jenama peralatan tidak diisi.
2305 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Mangan(IV) oksida. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2306 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Sikloheksana. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2307 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Piring kaca. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2308 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium hidroksida. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2309 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kertas litmus biru. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2310 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2311 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Naftalena. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2312 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Minyak kelapa sawit. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2313 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Corong turas, 60 mm - 75 mm . Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 36. Jenama peralatan tidak diisi.
2314 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kajian daya vektor. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2315 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Rod karbon. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 50. Jenama peralatan tidak diisi.
2316 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Ferum(III) oksida. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2317 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Iodin. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
2318 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium manganat(VII). Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2319 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Pam hidrolik. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2320 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Rak tabung didih. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 40. Jenama peralatan tidak diisi.
2321 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Zink, butiran. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2322 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Bikar, 250 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 60. Jenama peralatan tidak diisi.
2323 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium dikromat(VI). Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2324 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Segitiga tanah liat. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 50. Jenama peralatan tidak diisi.
2325 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Pipet, 10 ml. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2326 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Elektomagnet . Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2327 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Bikar, 100 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 60. Jenama peralatan tidak diisi.
2328 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kabinet mikroskop. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2329 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Plumbum(II) karbonat. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2330 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Rod kaca. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2331 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Tala bunyi. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2332 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Botol penitis gelap. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 12. Jenama peralatan tidak diisi.
2333 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Rak tabung didih. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 40. Jenama peralatan tidak diisi.
2334 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium heksasianoferat(III). Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2335 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Pam vakum. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2336 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Dinamo pacuan tangan. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2337 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Pemanas rendam, 12 V 50 W . Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2338 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Takung kaca. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2339 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang kon, 250 ml. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 60. Jenama peralatan tidak diisi.
2340 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Multimeter. Tahun Dapat : 2016. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2341 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Roket. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2342 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Bekalan kuasa tinggi (EHT). Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2343 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Penunu makmal . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 40. Jenama peralatan tidak diisi.
2344 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang penyulingan, 250 ml. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
2345 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Ferum(III) sulfat. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 3. Jenama peralatan tidak diisi.
2346 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kuprum, kepingan. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2347 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Plumbum, kerajang. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2348 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Silinder penyukat, 25 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 24. Jenama peralatan tidak diisi.
2349 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Sikloheksena. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2350 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Larutan penunjuk bikarbonat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2351 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Mangkuk penyejat. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2352 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Zink nitrat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2353 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium bromida. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2354 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Penyepit logam. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 30. Jenama peralatan tidak diisi.
2355 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Alat pengeram / pensteril. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2356 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Piring petri dan penutup. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 60. Jenama peralatan tidak diisi.
2357 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kit aras cecair. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2358 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Argentum nitrat. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2359 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kertas litmus merah. Tahun Dapat : 2016. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2360 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Set tangki riak . Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2361 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Ferum(III) fosfat. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2362 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Pengacau magnetik . Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2363 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Bikar, 1000 ml. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 60. Jenama peralatan tidak diisi.
2364 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang kon, 100 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 24. Jenama peralatan tidak diisi.
2365 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Tiub palang Maltese. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2366 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kanji. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2367 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Tin eureka. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2368 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Larutan Benedict. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 3. Jenama peralatan tidak diisi.
2369 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Ferum(III) klorida. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2370 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Mangan(IV) oksida. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2371 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kertas litmus biru. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2372 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Troli . Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2373 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Botol Reagen, 125 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 36. Jenama peralatan tidak diisi.
2374 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Parafin. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2375 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang volumetri, 100 ml. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2376 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Glukosa. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 0. Jenama peralatan tidak diisi.
2377 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Silinder penyukat, 10 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 30. Jenama peralatan tidak diisi.
2378 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium dihidrogen fosfat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2379 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Sudu balang gas. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 30. Jenama peralatan tidak diisi.
2380 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Rak tabung uji. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 50. Jenama peralatan tidak diisi.
2381 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Katrij gas. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 48. Jenama peralatan tidak diisi.
2382 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang volumetri, 250 ml. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2383 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Bikar, 2000 ml. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
2384 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Silinder penyukat, 100 ml. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 24. Jenama peralatan tidak diisi.
2385 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Neraca spring, 10 N. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2386 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Asid hidroklorik pekat. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2387 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Tin eureka. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2388 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kelalang volumetri, 2000 ml. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 5. Jenama peralatan tidak diisi.
2389 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Sampan pembakaran. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2390 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Spring Slinki. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2391 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kit elektrolisis. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2392 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium kromat(VI). Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2393 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Forsep. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 24. Jenama peralatan tidak diisi.
2394 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Lateks / susu getah. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2395 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Zink, kerajang. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2396 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Plumbum(II) iodida. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2397 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Plumbum(II) nitrat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2398 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Tapak balang gas . Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 20. Jenama peralatan tidak diisi.
2399 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Neraca inersia. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2400 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Kalium heksasianoferat(II). Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2401 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Ferum(II) sulfat, (hepta). Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2402 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Plumbum(II) oksida. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2403 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Tin kuprum. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2404 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Bekalan kuasa rendah. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 10. Jenama peralatan tidak diisi.
2405 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Zink oksida. Tahun Dapat : 2009. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2406 - JEA9008 - S08-06 - Nama Peralatan : Natrium hidrogen karbonat. Tahun Dapat : 2012. Bilangan : 2. Jenama peralatan tidak diisi.
2407 - JEA2043 - S08-06 - Nama Peralatan : Alarm. Tahun Dapat : 2013. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2408 - JEA2043 - S08-06 - Nama Peralatan : Skrin. Tahun Dapat : 2011. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2409 - JEA2043 - S08-06 - Nama Peralatan : Troli. Tahun Dapat : 2013. Bilangan : 4. Jenama peralatan tidak diisi.
2410 - JBA7027 - S08-06 - Nama Peralatan : Laminator. Tahun Dapat : 2007. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2411 - JBA7011 - S08-06 - Nama Peralatan : Mesin pendua (stensil). Tahun Dapat : 2004. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2412 - JBA7011 - S08-06 - Nama Peralatan : Laminator. Tahun Dapat : 2004. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
2413 - JBA7011 - S08-06 - Nama Peralatan : Projektor Slaid. Tahun Dapat : 2002. Bilangan : 3. Jenama peralatan tidak diisi.
2414 - JBA3026 - S08-09 - Nama Peralatan : Mesin pendua (stensil). Jenama : CHINA 328A. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 1989. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2415 - JEA2029 - S08-09 - Nama Peralatan : Peti Sejuk. Jenama : Panasonic. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2416 - JBC5007 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Murid. Jenama : -. Bilangan : 150. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2417 - JBC5007 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : -. Bilangan : 150. Tahun Dapat : 2011. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2418 - JFT7001 - S08-09 - Nama Peralatan : Tilam (Asrama). Jenama : TIADA. Bilangan : 60. Tahun Dapat : 2014. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2419 - JEA2029 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : Kerusi. Bilangan : 312. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2420 - JBA9017 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : DELL. Bilangan : 4. Tahun Dapat : 2002. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2421 - JBA9017 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : DELL. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2422 - JBC9002 - S08-09 - Nama Peralatan : Television. Jenama : Haier 32'. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2423 - JBD3018 - S08-09 - Nama Peralatan : Kamera Digital. Jenama : NIKON. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2424 - JEE3038 - S08-09 - Nama Peralatan : Television. Jenama : SANYO. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2005. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2425 - JEE3038 - S08-09 - Nama Peralatan : Television. Jenama : SANYO. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 1988. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2426 - JEE3038 - S08-09 - Nama Peralatan : Alat Pemain CD. Jenama : NATIONAL. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2005. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2427 - JEE3038 - S08-09 - Nama Peralatan : Amplifier. Jenama : SANYO. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2005. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2428 - JEE3038 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : ACER. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2003. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2429 - JEA7034 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pentadbiran). Jenama : Acer. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2430 - JEA7034 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : pentium. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2001. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2431 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Television. Jenama : SONY. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2013. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2432 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : SAMSUNG. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2433 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : Canon PIXMA. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2434 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : Plastik. Bilangan : 624. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2435 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Guru. Jenama : Plastik. Bilangan : 12. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2436 - JEA3058 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Kantin. Jenama : Kayu. Bilangan : 125. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2437 - JEA3037 - S08-09 - Nama Peralatan : VCR. Jenama : GOLDSTAR. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 1995. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2438 - JEA3037 - S08-09 - Nama Peralatan : Kamera Video. Jenama : NATIONAL. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 1995. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2439 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pentadbiran). Jenama : ACER. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2440 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : ACER. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2441 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : SAMSUNG. Bilangan : 3. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2442 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : SAMSUNG. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2443 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : E-VIEW. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2444 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Pencetak. Jenama : SAMSUNG. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2445 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Komputer (pentadbiran). Jenama : VERITON M148. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2009. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2446 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Kantin. Jenama : KAYU. Bilangan : 10. Tahun Dapat : 2007. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2447 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : BANQUET. Bilangan : 20. Tahun Dapat : 2007. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2448 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Kamera Digital. Jenama : NIKON. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2449 - JEB2037 - S08-09 - Nama Peralatan : Skrin. Jenama : EZ70. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2450 - JBC9002 - S08-09 - Nama Peralatan : Television. Jenama : Sony 40'. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2451 - JEA2029 - S08-09 - Nama Peralatan : Alat Pemain CD. Jenama : Panasonic. Bilangan : 4. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2452 - JEA2029 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Guru. Jenama : Kerusi. Bilangan : 7. Tahun Dapat : 2010. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2453 - JFT7001 - S08-09 - Nama Peralatan : Tilam (Asrama). Jenama : TIADA. Bilangan : 100. Tahun Dapat : 2014. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
2454 - JRA5036 - S09-02 - Sila isi aktiviti yang dijalankan di Gelanggang Serbaguna.
2455 - JEB1009 - S09-03 - Sila isi aktiviti yang dijalankan di Padang Serbaguna.
2456 - JEA2029 - S09-04 - Jenis Sukan: Bola Tampar. Sila kemaskini kod status padang sukan.
2457 - JFT2001 - S11-01 - Sekolah ada asrama tiada kenderaan.
2458 - JBA3026 - S11-04 - Kodperkhidmatan kesihatan nama klinik jarak klinik tidak diisi
2459 - JBA3050 - S11-04 - Kodperkhidmatan kesihatan nama klinik jarak klinik tidak diisi
2460 - JBD3016 - S11-04 - Kodperkhidmatan kesihatan nama klinik jarak klinik tidak diisi
2461 - JBD3019 - S11-04 - Kodperkhidmatan kesihatan nama klinik jarak klinik tidak diisi
2462 - JBA3050 - S11-05 - Kodstatus bekalan air tidak diisi
2463 - JBD3016 - S11-05 - Kodstatus bekalan air tidak diisi
2464 - JBD3017 - S11-05 - Kodstatus bekalan air tidak diisi
2465 - JBD3019 - S11-05 - Kodstatus bekalan air tidak diisi
2466 - JBA2021 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2467 - JBA2030 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2468 - JBA2050 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2469 - JBA2054 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2470 - JBB2051 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2471 - JBC2015 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2472 - JBC2024 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2473 - JBD2036 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2474 - JBD2042 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2475 - JBD2048 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2476 - JEA2042 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2477 - JEA2047 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2478 - JEB2038 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2479 - JBA3013 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2480 - JBA3026 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2481 - JBA3030 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2482 - JBA3033 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2483 - JBA3038 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2484 - JBA3048 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2485 - JBA3055 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2486 - JBC3012 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2487 - JBC3014 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2488 - JBC3018 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2489 - JBC3019 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2490 - JBD3015 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2491 - JBD3016 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2492 - JBD3017 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
2493 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat Guru Besar/ Bilik Guru Besar tidak sama dengan keadaan Fizikal
2494 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat GPK (Kurikulum) tidak sama dengan keadaan Fizikal
2495 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat GPK (HEM) tidak sama dengan keadaan Fizikal
2496 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Bilik Pejabat GPK (Ko Kurikulum) tidak sama dengan keadaan Fizikal
2497 - JBA6029 - S11-09 - Jumlah Bilik Kokurikulum tidak sama dengan keadaan Fizikal
2498 - JBD7067 - S11-09 - Jumlah Kantin tidak sama dengan keadaan Fizikal
2499 - JBD7067 - S11-09 - Jumlah Tandas Murid Lelaki tidak sama dengan keadaan Fizikal
2500 - JBD7067 - S11-09 - Jumlah Tandas Murid Perempuan tidak sama dengan keadaan Fizikal
2501 - JBD7067 - S11-09 - Jumlah Tandas Guru Lelaki tidak sama dengan keadaan Fizikal
2502 - JBD7067 - S11-09 - Jumlah Tandas Guru Perempuan tidak sama dengan keadaan Fizikal
2503 - JBA2030 - S11-10 - JUMLAH Kantin TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2504 - JBA2030 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Lelaki TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2505 - JBA2030 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2506 - JEA2029 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2507 - JEA2029 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2508 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Darjah 750 kaki persegi / sama 3 bay TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2509 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pendidikan Khas TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2510 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Pusat Akses TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2511 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Ekonomi Rumahtangga TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2512 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bengkel Pertanian TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2513 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Matematik TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2514 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Dewan Sekolah TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2515 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Surau TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2516 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Pondok Pengawal TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2517 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat Am TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2518 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat Pengetua/Bilik Pengetua TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2519 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat GPK (Kurikulum) TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2520 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat GPK (HEM) TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2521 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat GPK (Ko Kurikulum) TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2522 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat Ketua Bidang TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2523 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Pejabat Guru TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2524 - JEA3046 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pejabat PKPK (Pendidikan Khas) TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2525 - JBA9003 - S11-10 - JUMLAH Pusat Akses TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2526 - JBA5031 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Lelaki TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2527 - JBA5031 - S11-10 - JUMLAH Tandas Murid Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2528 - JBA5031 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Lelaki TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2529 - JBA5031 - S11-10 - JUMLAH Tandas Guru Perempuan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2530 - JEB5026 - S11-10 - JUMLAH Kantin TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2531 - JBD1006 - S11-10 - JUMLAH Bilik Darjah < Daripada 750 kps / Kurang 3 bay TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2532 - JBA6010 - S11-10 - JUMLAH Kantin TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2533 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Bilik Darjah 750 kaki persegi / sama 3 bay TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2534 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Bilik Prasekolah TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2535 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pendidikan Khas TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2536 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pemulihan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2537 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Makmal Sains (Am)/Integrasi TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2538 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Makmal Komputer TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2539 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Pusat Akses TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2540 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Bilik Pusat Sumber/Perpustakaan TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2541 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Bilik Solat TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2542 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Bilik Wuduk TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2543 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Bilik Self Access Learning (SAL) TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2544 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Bilik KH (di sekolah rendah) TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2545 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Bilik Muzik TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2546 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Bilik Sains TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN
2547 - JBA6029 - S11-10 - JUMLAH Bilik Matematik TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN

Tidak Boleh Dikemaskini
1 - JBA3046 - S03-03 - Alamat tidak tepat/ berulang/ tidak berisi.
2 - JBA3032 - S04-01 - Maklumat KodKawasan [ 5 -Sekolah dan Rumah Guru/Staf dengan No Lot:TIADA] tapi keluasan [12]
3 - JBA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 180. Nama Blok =BLOK A. Kegunaan = P & P
4 - JBA2037 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 250. Nama Blok =BLOK C. Kegunaan = Pentadbiran dan P & P
5 - JBA3030 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Semi-D. Status berpenghuni :- Ya
6 - JBA3030 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Semi-D. Status berpenghuni :- Ya
7 - JBA3030 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Semi-D. Status berpenghuni :- Ya
8 - JBA3030 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Semi-D. Status berpenghuni :- Ya
9 - JBA3030 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Semi-D. Status berpenghuni :- Ya
10 - JBA3030 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Semi-D. Status berpenghuni :- Ya
11 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
12 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
13 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
14 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
15 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
16 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
17 - JEE5027 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Teres. Status berpenghuni :- Ya
18 - JBA3010 - S02-13 - Sila isikan Nama atau/dan Jarak perkhidmatan kesihatan yang terdekat
19 - JBD1027 - S02-13 - Sila isikan Nama atau/dan Jarak perkhidmatan kesihatan yang terdekat
20 - JBA9024 - S05-03 - Sila semak luas kawasan untuk bangunan= 180. Nama Blok =ZAMRUD. Kegunaan = P & P
21 - JBA7029 - S07-09 - Kuarters ada penghuni tetapi tiada jumlah penghuni. Nama rumah :- Sub Standard. Status berpenghuni :- Ya
22 - JBA5074 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 1985. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
23 - JBA1135 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
24 - JBA1135 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
25 - JBA1135 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2007. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
26 - JBA1135 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
27 - JBA1135 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
28 - JBA1135 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
29 - JBA1135 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2008. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
30 - JBA1135 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2009. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
31 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
32 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2010. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
33 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
34 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2011. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
35 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
36 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2012. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
37 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
38 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
39 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
40 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
41 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
42 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2013. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
43 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
44 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
45 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
46 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
47 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
48 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
49 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2014. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
50 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
51 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
52 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
53 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
54 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
55 - JBA7039 - S08-01 - Nama Harta: . Tahun Diperolehi: 2015. Sila semak harta ini. Tahun dapat tidak diisi.
56 - JEA3047 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
57 - JEA9005 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
58 - JBA2021 - S11-07 - jenis telekomunikasi tidak diisi
59 - JEA3047 - S11-07 - jenis telekomunikasi tidak diisi
60 - JBA2021 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
61 - JEA3047 - S11-08 - StatusBekalan air alternatif Tidak diisi
62 - JBB2052 - S11-09 - Jumlah Bilik Solat tidak sama dengan keadaan Fizikal
63 - JBA2037 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1995. Sila kemaskini.
64 - JBB3013 - S11-05 - Kodstatus bekalan air tidak diisi
65 - JBA3010 - S11-05 - Kodstatus bekalan air tidak diisi
66 - JBA2021 - S11-05 - Kodstatus bekalan air tidak diisi
67 - JEA9010 - S08-06 - Nama Peralatan : Lesung dan alu. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 23. Jenama peralatan tidak diisi.
68 - JCB1001 - S02-02 - Nombor PTJ ( ) MERAGUKAN. Sila Semak atau isikan 'TIADA' jika bukan ptj.
69 - JBA5094 - S02-02 - Nombor PTJ ( ) MERAGUKAN. Sila Semak atau isikan 'TIADA' jika bukan ptj.
70 - JBA1062 - S02-02 - Nombor PTJ ( ) MERAGUKAN. Sila Semak atau isikan 'TIADA' jika bukan ptj.
71 - JEA3038 - S02-02 - Nombor PTJ ( 211/50D501 ) MERAGUKAN. Sila Semak atau isikan 'TIADA' jika bukan ptj.
72 - JBA0093 - S02-02 - Nombor PTJ ( ) MERAGUKAN. Sila Semak atau isikan 'TIADA' jika bukan ptj.
73 - JEA1001 - S08-02 - Nama Harta: 2,6-dichlorophenolindophenol (DCPIP). Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
74 - JEA1001 - S08-02 - Nama Harta: 1,1,1-Trikloroetana. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
75 - JEA1001 - S08-02 - Nama Harta: Ammonia. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
76 - JEA1001 - S08-02 - Nama Harta: Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
77 - JEA1001 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
78 - JEA1001 - S08-02 - Nama Harta: Eosin. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
79 - JEA1001 - S08-02 - Nama Harta: Etanol. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
80 - JEA1001 - S08-02 - Nama Harta: Asid sitrik. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
81 - JEA1001 - S08-02 - Nama Harta: Diatease malt (amilase). Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
82 - JEA1001 - S08-02 - Nama Harta: Etanol. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
83 - JEA1001 - S08-02 - Nama Harta: Butan-1-ol. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
84 - JEA1001 - S08-02 - Nama Harta: Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
85 - JEA1001 - S08-02 - Nama Harta: Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
86 - JEA1001 - S08-02 - Nama Harta: Agar-agar. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
87 - JEA1001 - S08-02 - Nama Harta: Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi: 2016. Sila semak harta ini.
88 - JBA3060 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 1998. Sila kemaskini.
89 - JBA1135 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2005. Sila kemaskini.
90 - JBD3014 - S08-03 - Nama Harta : Komputer (pentadbiran). Tahun Diperolehi : 2006. Sila kemaskini.
91 - JBA2018 - S08-03 - Nama Harta : Pencetak. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
92 - JBD3014 - S08-03 - Nama Harta : Mesin fotostat. Tahun Diperolehi : 2007. Sila kemaskini.
93 - JBA9010 - S08-03 - Nama Harta : Projektor LCD. Tahun Diperolehi : 2008. Sila kemaskini.
94 - JEA1001 - S08-03 - Nama Harta : Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi : 2016. Sila kemaskini.
95 - JEA1001 - S08-03 - Nama Harta : Asid hidroklorik pekat. Tahun Diperolehi : 2016. Sila kemaskini.
96 - JEA1001 - S08-03 - Nama Harta : Etanol. Tahun Diperolehi : 2016. Sila kemaskini.
97 - JEA1001 - S08-03 - Nama Harta : Etanol. Tahun Diperolehi : 2016. Sila kemaskini.
98 - JEA1001 - S08-03 - Nama Harta : 1,1,1-Trikloroetana. Tahun Diperolehi : 2016. Sila kemaskini.
99 - JEA1001 - S08-03 - Nama Harta : Diatease malt (amilase). Tahun Diperolehi : 2016. Sila kemaskini.
100 - JEA1001 - S08-03 - Nama Harta : Eosin. Tahun Diperolehi : 2016. Sila kemaskini.
101 - JEA1001 - S08-03 - Nama Harta : Asid sitrik. Tahun Diperolehi : 2016. Sila kemaskini.
102 - JEA1001 - S08-03 - Nama Harta : Asid sulfurik pekat. Tahun Diperolehi : 2016. Sila kemaskini.
103 - JEA1001 - S08-03 - Nama Harta : 2,6-dichlorophenolindophenol (DCPIP). Tahun Diperolehi : 2016. Sila kemaskini.
104 - JEA1001 - S08-03 - Nama Harta : Agar-agar. Tahun Diperolehi : 2016. Sila kemaskini.
105 - JEA1001 - S08-03 - Nama Harta : Butan-1-ol. Tahun Diperolehi : 2016. Sila kemaskini.
106 - JEA1001 - S08-03 - Nama Harta : Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi : 2016. Sila kemaskini.
107 - JEA1001 - S08-03 - Nama Harta : Asid nitrik pekat. Tahun Diperolehi : 2016. Sila kemaskini.
108 - JEA1001 - S08-03 - Nama Harta : Ammonia. Tahun Diperolehi : 2016. Sila kemaskini.
109 - JEA9010 - S08-06 - Nama Peralatan : Spatula. Tahun Dapat : 2015. Bilangan : 15. Jenama peralatan tidak diisi.
110 - JBD1027 - S08-06 - Nama Peralatan : Pengimbas (Scanner). Tahun Dapat : 2008. Bilangan : 1. Jenama peralatan tidak diisi.
111 - JEA0018 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Kantin. Jenama : KAYU. Bilangan : 50. Tahun Dapat : 2000. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
112 - JEA0018 - S08-09 - Nama Peralatan : Television. Jenama : KITARO. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2002. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
113 - JEA0018 - S08-09 - Nama Peralatan : Kerusi Murid. Jenama : PLASTIK. Bilangan : 308. Tahun Dapat : 2000. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
114 - JEA0018 - S08-09 - Nama Peralatan : Meja Murid. Jenama : PLASTIK. Bilangan : 40. Tahun Dapat : 2000. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
115 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : DELL. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
116 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : NATSY. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2007. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
117 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : VSAT (School-net). Jenama : LINKSTAR. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2005. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
118 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : DELL LATITUDE. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2004. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
119 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : DELL LATITUDE. Bilangan : 1. Tahun Dapat : 2005. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
120 - JBD3014 - S08-09 - Nama Peralatan : NoteBook (pengajaran dan pembelajaran). Jenama : MIMOS. Bilangan : 2. Tahun Dapat : 2008. Sila isi lokasi peralatan tidak diisi.
121 - JBC2010 - S09-02 - Sila isi aktiviti yang dijalankan di Gelanggang Serbaguna.
122 - JEE5027 - S09-04 - Jenis Sukan: Tiada. Sila kemaskini kod status padang sukan dan bilangannya.
123 - JBA2021 - S11-04 - Kodperkhidmatan kesihatan nama klinik jarak klinik tidak diisi
124 - JEA3047 - S11-04 - Kodperkhidmatan kesihatan nama klinik jarak klinik tidak diisi
125 - JEA3047 - S11-05 - Kodstatus bekalan air tidak diisi
126 - JBB2053 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
127 - JBD2043 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
128 - JBA3002 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
129 - JBA3052 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
130 - JBB3013 - S11-06 - Mod Jenis Jalan Tidak diisi langsung-akses
131 - JBB2052 - S11-10 - JUMLAH Bilik Solat TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH KEADAAN PENDAWAIAN