Id Pengguna :      Kata Laluan :      Sila Masukkan Nama Pegawai Penerima dan klik Simpan
Bil Nama Pusat Tanggungjawab (PTJ) Nama Pegawai Penerima Jawatan Gred Tel. Pejabat Tel. Bimbit Alamat Email

 

Maklumat Pegawai Penerima Komputer Peribadi 1GFMAS di Pusat Tanggungjawab
Bil Nama Pusat Tanggungjawab (PTJ) Nama Pegawai Penerima Jawatan Gred Tel. Pejabat Tel. Bimbit Alamat Email  
Tiada maklumat penerima dimasukkan setakat ini

 

[ Menu Paparan ]