..:: Laporan Kemasukkan Data Berita Bagi Tahun 2018 ::.. Jenis : Tahun :
SEKTOR BULAN JUMLAH
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
  Pejabat Pengarah Pendidikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pejabat Timbalan Pengarah Pendidikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sektor Pengurusan Akademik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sektor Pendidikan Islam 2 2 4 4 3 4 4 5 2 0 0 0 30
  Sektor Pembangunan Kemanusiaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sektor Pengurusan Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sektor Penilaian dan Peperiksaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sektor Jaminan Kualiti 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Sektor Pengurusan Maklumat (ICT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sektor Psikologi dan Kaunseling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah   2 3 4 4 3 4 4 5 2 0 0 0 31