Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Johor http://jpnjohor.moe.gov.my/jpnjohor/v6 Pemberitahuan SPI KPM BIL 5 Tahun 2019 : Pelaksanaan Kurikukum Standard Sekolah Rendah (KSSR) (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Dan KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Muzik Bagi Menggantikan Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Mulai Tahun 2 http://jpnjohor.moe.gov.my/jpnjohor/v6/index2.php?BHS=&UT=4&MN=40&JN=&W=3317 Kepada:

Semua Guru Besar 

Sekolah Rendah Negeri Johor

 

Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2019.

Pelaksanaan Kurikukum Standard Sekolah Rendah (KSSR) (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Dan KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Muzik Bagi Menggantikan Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Mulai Tahun 2020

 

Sebarang Pertanyaan/Maklumat Berkaitan, hubungi Cik Rosiah binti Mohamad di talian 019-7716575,  Sektor Pembelajaran JPN Johor.

]]>
TN. HJ. AMIRUDDIN BIN ABD. MANAF Pemberitahuan 2019-11-19 16:19:43
SPI KPM BIL 5 Tahun 2019 : Pelaksanaan Kurikukum Standard Sekolah Rendah (KSSR) (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Dan KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Muzik Bagi Menggantikan Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Mulai Tahun 2 http://jpnjohor.moe.gov.my/jpnjohor/v6/index2.php?BHS=&UT=4&MN=40&JN=&W=3316 Kepada:

Semua Guru Besar 

Sekolah Rendah Negeri Johor

 

Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2019.

Pelaksanaan Kurikukum Standard Sekolah Rendah (KSSR) (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Dan KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Muzik Bagi Menggantikan Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Mulai Tahun 2020

 

Sebarang Pertanyaan/Maklumat Berkaitan, hubungi Cik Rosiah binti Mohamad di talian 019-7716575,  Sektor Pembelajaran JPN Johor.

]]>
TN. HJ. AMIRUDDIN BIN ABD. MANAF Pemberitahuan 2019-11-19 15:47:58