Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Johor http://jpnjohor.moe.gov.my/jpnjohor/v6 Pemberitahuan Format Surat Iringan Dan Senarai Semak Bagi Permohonan Cuti Sakit, Cuti Kecederaan, Cuti Separuh Gaji, Cuti Tibi/Kusta/Barah, Cuti Tanpa Rekod dan Kebenaran Mendapatkan Rawatan Bukan Yayasan Kerajaan Di Bawah Kuasa Tertentu. http://jpnjohor.moe.gov.my/jpnjohor/v6/index2.php?BHS=&UT=4&MN=40&JN=&W=3137 Semua Pegawai Pendidikan Daerah

Negeri Johor
 
Semua Pengetua
Sekolah Menengah Pusat Tanggungjawab
Negeri Johor
 
Tuan/Puan,
 
Format Surat Iringan Dan Senarai Semak Bagi Permohonan Cuti Sakit, Cuti Kecederaan, Cuti Separuh Gaji, Cuti Tibi/Kusta/Barah, Cuti Tanpa Rekod dan Kebenaran Mendapatkan Rawatan Bukan Yayasan Kerajaan Di Bawah Kuasa Tertentu.
 
Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.
2.         Untuk makluman  Tuan / Puan, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia melalui surat  KPM.BPSM.S.500-1/2/70(13) bertarikh 28 Februari 2019 telah mengeluarkan  contoh format surat iringan dan senarai semak bagi permohonan cuti sakit, cuti kecederaan, cuti separuh gaji, cuti tibi/kusta/barah, cuti tanpa rekod dan kebenaran mendapatkan rawatan bukan yayasan kerajaan di bawah kuasa tertentu. Mulai 1 April 2019 setiap permohonan di bawah Kuasa Teretntu hendaklah dikemukakan kepada BPSM dengan menggunakan format yang disediakan.
3.         Sehubungan itu, bersama-sama ini dilampirkan surat dan format tersebut untuk makluman dan rujukan Tuan / Puan.
Sekian, terima kasih
 
MUAT TURUN
 
 
 
]]>
RAJA SRI MIRA AIDASARI BTE RAJA HYDAR Pemberitahuan 2019-03-20 10:42:11
KEM MOTIVAS| MINDA DAN PEMANTAPAN SAHSIAH 2019 PERINGKAT SEKOLAH RENDAH — LANTIKAN JURULATIH BERTUGAS http://jpnjohor.moe.gov.my/jpnjohor/v6/index2.php?BHS=&UT=4&MN=40&JN=&W=3136  Pengetua/ Guru Besar Sekolah yang berkenaan

 

Tuan,

 

KEM MOTIVAS| MINDA DAN PEMANTAPAN SAHSIAH 2019 PERINGKAT SEKOLAH RENDAH — LANTIKAN JURULATIH BERTUGAS

 

Dengan segala hormatnya, perkara di atas dirujuk.

 

2.                  Sukacita dimaklumkan, Yayasan Bandaraya Johor Bahru (YBJB) akan mengadakan program tersebut pada ketetapan seperti berikut :

 

Tarikh : 19 hingga 21 Mac 2019 (Selasa hingga Khamis)

Tempat : Pusat Kokurikulum Johor (Kem Tasek Utara)

Lapor Diri : 20 Mac 2019 (Rabu, 7.00 pagi) Bertugas

 

3.                  Jabatan Pendidikan Negeri Johor dengan sukacitanya telah memilih pegawai tuan untuk menjadi Jurulatih Bertugas dalam program ini. Pergerakan pegawai tuan ke tempat program, diwajibkan berkongsi kenderaan sebagai langkah penjimatan.

 

4.                  Segala kemusykilan dan pertanyaan sila hubungi Puan Nurul Izrina binti Hamidon, Ketua Jurulatih Pusat Kokurikulum Negeri Johor di talian 019-670 8005 atau urus setia program di talian 07-238 1820. Kerjasama dan keprihatinan tuan amat dihargai.

]]>
Encik Abdul Razak bin Yacob Pemberitahuan 2019-03-19 12:25:26