, 8:03:57 am small cyan merah Hijau Bahasa Malaysia   Bahasa Inggeris call Hubungi Kami mbalas Soalan Lazim sitemap Peta laman Versi Mobile
banner1

Halaman Utama
Muat Turun Arkib

1 2 3  
Button untuk orang Awa,
Button untuk Warga Sekolah
Button untuk warga jabatan


Mengenai Sektor : Sektor Pengurusan
 
UNIT PENTADBIRAN AM
 
1. Mengurus hal-hal Pentadbiran Pejabat.
2. Pengurusan Keselamatan Pejabat.
3. Mengurus kerja-kerja penyelenggaraan dan keceriaan pejabat.
4. Mengurus sistem pendaftaran/fail dan surat mesyuarat.
5. Pengurusan Stor.
6. Pengurusan bajet (Aktiviti Pentadbiran Negeri)
7. Pengurusan Kenderaan Jabatan.
8. Pengurusan Kuarters.
9. Pengurusan Kaunter / Khidmat Pelanggan.
 
UNIT KEWANGAN
 
1. Pengurusan Penyediaan Bajet.
2. Pengurusan Perbelanjaan / Pembeliaan.
3. Pengurusan Waran Perjalanan Udara.
4. Pengurusan Pendahuluan diri / gaji.
5. Pengurusan Pinjaman Kenderaan dan Komputer.
6. Pengurusan Pakej dan Penyelarasan Teguran Audit.
7. Keurusetiaan JPKA.

UNIT AKAUN
 
1. Pengurusan Pengagihan Peruntukan.
2. Pengurusan Vot.
3. Pengurusan Pembayaran (Bil, Emolumen, Tuntutan, Elaun-Elaun).
4. Pengurusan Laporan Perbelanjaan dan Penyesuaian.
5. Pengurusan Kutipan/Terimaan Hasil /Amanah.
6. Pengurusan Sistem Perakaunan Makro.
7. Pengurusan Akaun Amanah.
8. Pengurusan Penyeliaan Akaun-Akaun Sekolah.
9. Pengurusan Hapuskira ABT.

UNIT PERJAWATAN DAN PERKHIDMATAN
 
1. Perjawatan dan saraan.
2. Menyelaras permohonan jawatan baru.
3. Menyelaras urusan pelantikan dan penempatan.
4. Menyelaras urusan pemberian opsyen KWSP.
5. Menyelaras urusan perakuan pengesahan ke dalam jawatan.
6. Menyelaras urusan perakuan kemasukan ke jawatan berpencen.
7. Menyediakan perakuan bagi penamatan perkhidmatan.
8. Menyediakan perakuan persaraan.
9. Perkhidmatan Guru/Bukan Guru.
10. Urusan Tanggungkerja
11. Buku Perkhidmatan Kerajaan/Fail
12. Pengurusan HRMIS.

UNIT HRMIS
 
1. Menjadi urusetia dan mengaktifkan Mesyuarat 
Jawatankuasa Kerja Pelaksanaan HRMIS
di peringkat Jabatan Pelajaran Negeri Johor
2. Merangka dan menyedia strategi serta pelan
pelaksanaan secara keseluruhan.
3. Melaksana peluasan modul/ / submodul sistem
HRMIS kepada semua agensi di bawah JPN Johor.
4. Menyelaras pemantauan pelaksanaan sistem HRMIS.
5. Menjadi Helpdesk HRMIS Level 0 untuk
menyelesaikan masalah berkaitan
pengoperasian HRMIS.

UNIT PEMBANGUNAN
 
1. Menyelaras Sistem pemantauan Projek 2 (SPP2)
2. Perancangan Projek termasuk skop dan anggaran kos bagi projek jangka panjang.
3. Permohonan projek-projek kecil, ubahsuai, naik taraf, gantian bagi Institusi Pendidikan di bawah JPN.
4. Mengurus Bank data tanah.
5. Menyedia laporan maklumat projek ubahsuai dan naik taraf kepada KPM secara berkala.
6. Menyelaras keperluan pembangunan bagi urusan pembukaan/penutupan sekolah.
7. Menguruskan proses pengambilan bagi tapak projek Institusi Pendidikan.
8. Memantau status pelaksanaan projek-projek kecil, ubahsuai, naik taraf dan gantiaan.
9. Mengagih projek-projek penyelenggaraan dan 
pembaikan kecil ke daerah-daerah.
10. Urusetia Jawatankuasa Penyelarasan
Pemantauan Projek Pembangunan (JK4P).

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET
 
1. Urusetia pelupusan aset.
2. Pengurusan aset alih kerajaan seperti pekeliling
Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007.
3. Urusetia Perolehan Jabatan.
4. Menyelaras maklum balas mesyuarat JKPAK.
5. Menyelaras skop dan speksifikasi projek-projek
penyelenggaraan dan pembaikan kecil sebelum
dibuat sebutharga/tender.

UNIT NAIK PANGKAT
 
1. Urusan kenaikan pangkat guru/bukan guru.
2. Urusan Pemangkuaan.
3. Menyelaras pelantikan dan pelaksanaan Panel
Pembangunan Sumber Manusia (BPSM).

UNIT TATATERTIB DAN KEUTUHAN
 
1. Melaksanakan semua prosedur tatatertib.
2. Memastikan pelaksanaan nilai integriti dalam JPN serta kod etika Jabatan dipatuhi.
3. Memastikan tadbir urus terbaik dilaksanakan di JPN Johor.
 
UNIT LATIHAN DAN KEMAJUAN STAF
 

1.Pengurusan Latihan Personel

2.Lathan Dalam Perkhidmatan(LDP)

3.Pengurusan Peserta ProgramTransformasi Minda

4.Program Pembangunan Guru Baharu(PPGB)

5.Pengurusan Data Latihan–SPLKPM

6.Program/Kursus Anjuran Agensi Luar


UNIT PENILAIAN KOMPETENSI
 
1. Menguruskan dan melaksanakan Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP).
2. Mengurus dan melaksanakan urusan Peperiksaan Perkhidmatan Awam bagi Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) lantikan SPP.
3. Urus setia Mesyuarat Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan

 


bullet Pejabat Pengarah Pendidikan
bullet Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD
bullet Sektor Pembelajaran
bullet Sektor Pengurusan Sekolah
bullet Sektor Pembangunan Murid
bullet Sektor Pendidikan Islam
bullet Sektor Pendidikan Khas
bullet Sektor Pentaksiran dan Peperiksaan
bullet Sektor Sumber Teknologi Pendidikan
bullet Sektor Pengurusan Maklumat
bullet Sektor Sumber Manusia
bullet Sektor Infrastruktur dan Perolehan
bullet Sektor Pengurusan
bullet Mengenai Sektor
bullet Carta Organisasi
bullet Soalan Lazim
bullet Berita & Aktiviti
bullet Direktori Sektor
bullet Sektor Psikologi dan Kaunseling
bullet Sektor Integriti
 
Pautan ke portal KPM Pautan ke KPT Pautan ke MyGov Pautan  ke MSC Pautan  ke SPP Pautan  ke MAMPU Pautan  ke HRMIS
Laman ini terakhir dikemaskini pada : 2020-01-23 14:30:42
Penafian | Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Pasukan Web

Hakcipta Terpelihara © 2011 Jabatan Pendidikan Negeri Johor
Paparan terbaik 800 x 768 dengan Mozilla Firefox 4+ dan Google Crome
Dibangunkan oleh Pasukan Pembangunan Laman Web dan Portal,Sektor Pengurusan Maklumat (ICT), Jabatan Pendidikan Negeri Johor