PENJENAMAAN

logo5s - eksa

EKSA (5S) merupakan penjenamaan semula konsep Amal an 5S oleh Pihak MAMPU.

PENUBUHAN JAWATANKUASA

Menentukan hala tuju keseluruhan dalam pelaksanaan

PELAN TINDAKAN EKSA

Penekanan terhadap pelaksanaan EKSA 5S ini terbahagi kepada 6 komponen utama

AUDITAN

Menyediakan kriteria senarai semak proses audit dan garis panduan pelaksanaan audit.

Promosi EKSA